документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-12-192007-03-152007-05-042007-06-012007-07-09  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2007 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 7-8, ст.66 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 749-V від 15.03.20
07 -
набирає чинності з 28.03.2007 р.)

I. Загальні положення

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 152.503.279,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 120.679.053 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.824.226,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 169.419.405,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 137.578.396,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 31.841.009,2 тис. гривень.

Затвердити на 2007 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 539.401,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.753.454 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.037.829,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.715.624,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів державного бюджету у сумі 2.985.271,1 тис. гривень згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею. ( Стаття 1 в редакції Закону N 749-V від 15.03.2007 )

II. Доходи Державного бюджету України

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:

1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості з податку на додану вартість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, а також податкової заборгованості з податку на прибуток Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

3) збір за спеціальне водокористування;

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);

12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету (крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

22) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 8 та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 59 цього Закону); після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крім податкової заборгованості з рентної плати за транзитне транспортування природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);

24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

27) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

29) плата за виділення номерного ресурсу;

30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;

31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна);

32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору;

41) надходження від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна (крім надходжень, визначених пунктом 32 цієї статті);

42) вивізне мито;

43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

44) 40 відсотків находжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або уповноважені особи договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж:

нафти сирої і газового конденсату власного видобутку (видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами), крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною, що не перевищує граничний рівень оптової ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, визначеної в установленому порядку за вирахуванням розміру тарифів на транспортування, постачання та цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті, формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для потреб населення.

З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.

Стаття 4. Кабінету Міністрів України погасити у 2007 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ), у сумі не менше 255.000 тис. гривень.

Установити, що Національний банк України у 2007 році вносить до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України на загальну суму не менш як 1.875.700 тис. гривень.

Стаття 5. Установити, що у 2007 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Установити, що кошти, які надходять від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і додатково обліковуються у Державному казначействі України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.

Стаття 7. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2007 році перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України податкової заборгованості у сумі не менше 2.640.000 тис. гривень з метою її спрямування на компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням.

Така компенсація до ціни реалізації природного газу (без податку на додану вартість та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ) не може перевищувати 245 гривень за одну тис. куб. метрів природного газу.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині доходів є:

1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

8) надходження коштів від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;

9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

15) 60 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

19) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншої регіональної організації за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

21) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

24) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;

25) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі 165.687 тис. гривень;

26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

27) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 );

28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

29) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

30) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації;

31) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

32) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

33) надходження від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України;

34) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлені матеріальні цінності у сумі не менше 50.000 тис. гривень;

35) кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетної позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна;

36) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;

37) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень;

38) надходження податкової заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на додану вартість, податку на прибуток та рентної плати за транзитне транспортування природного газу.

Стаття 9. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2007 року перерахування до спеціального фонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо.

Стаття 10. Установити, що у 2007 році погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за отримані матеріальні цінності з державного резерву здійснюється у сумі не менше 50.000 тис. гривень у рахунок зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за поставлені до державного резерву матеріальні цінності перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість по розрахунках з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.

III. Державний борг та фінансування
Державного бюджету України

Стаття 11. Установити на 31 грудня 2007 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 20.274.714,9 тис. гривень та в сумі 1.033.911,9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 9.890.764,5 тис. доларів США.

Стаття 12. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 11 цього Закону, з щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 13. Установити, що у 2007 році державні підприємства, у статутному фонді яких державі належить більше 50 відсотків акцій, здійснюють внутрішні довгострокові і середньострокові та зовнішні запозичення за погодженням з Міністерством фінансів України, внутрішні короткострокові запозичення - за погодженням з відповідними органами центральної виконавчої влади, у сфері діяльності яких вони знаходяться.

Стаття 14. Установити, що у 2007 році державні гарантії надаються відповідно до законів України за поданням Кабінету Міністрів України.

Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання кредитів або гарантій, зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005-2007 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що у 2007 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями) не здійснюється.

Дозволити Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку надавати державні гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень.

Стаття 15. Міністерство фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, передбачених цим Законом, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно, переходять права кредитора та право вимагати від боржника погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.

Якщо угодою з позичальником передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.

Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну Раду України про здійснені операції з державним боргом України. Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради України.

Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати на конкурсних засадах операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів та розміщення бюджетних коштів на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2 статті 20 цього Закону;

3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;

4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) кошти, які надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 242 тис. гривень.

Стаття 21. Визначити в 2007 році органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (яка надходить за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801440 та 3511630).

Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2007 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.

Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.

Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в 2007 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно до пункту 2 статті 19 та пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як 10.587.711 тис. гривень.

Стаття 24. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати у 2007 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України.

Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до 50 відсотків їх номінальної суми.

Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості, списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96) дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.

IV. Видатки та кредитування
Державного бюджету України

Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2007 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається Кабінетом Міністрів України.

Установити, що у 2007 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2007 рік.

Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі - розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.

Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій у 2007 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Стаття 27. Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 28. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості (крім військових аташе), проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 29. Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам I групи - 450 гривень, інвалідам II групи - 360 гривень, інвалідам III групи - 300 гривень; учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 280 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, - 150 гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 55 гривень.

Стаття 30. Установити, що у 2007 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ).

Стаття 31. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2007 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, видатки на компенсацію Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Стаття 32. Установити, що у 2007 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.

Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2007 році за вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами восьмим-десятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 34. Установити, що в 2007 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку.

Обсяг видатків Державного бюджету України на 2007 рік, передбачений на виплату зазначеної компенсації, розрахунково становить 1.278.148,5 тис. гривень, з них для Міністерства оборони України - 357.572,6 тис. гривень, Головного управління розвідки Міністерства оборони України - 10.911,7 тис. гривень, Міністерства внутрішніх справ України - 417.879,3 тис. гривень, Державного департаменту України з питань виконання покарань - 81.116,9 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби України - 76.538,2 тис. гривень, Служби безпеки України - 100.814,8 тис. гривень, Служби зовнішньої розвідки України - 16.931,4 тис. гривень, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - 19.412,1 тис. гривень, Управління державної охорони України - 10.883,4 тис. гривень, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - 106.054,4 тис. гривень, Національного космічного агентства України - 6.898,3 тис. гривень, Міністерства аграрної політики України - 540,0 тис. гривень, Міністерства транспорту та зв'язку України - 6.674,9 тис. гривень, апарату Верховної Ради України - 46,5 тис. гривень, Державного управління справами - 98,2 тис. гривень, Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - 24,3 тис. гривень, Міністерства палива та енергетики України - 29,3 тис. гривень, Міністерства освіти і науки України - 43,2 тис. гривень, Державного комітету ядерного регулювання України - 28,9 тис. гривень, Державної податкової адміністрації України - 48.053,3 тис. гривень, Державної служби експортного контролю України - 33,1 тис. гривень, Ради національної безпеки і оборони України - 736,5 тис. гривень, Державної судової адміністрації України - 2.411,9 тис. гривень, Верховного Суду України - 200,4 тис. гривень, Конституційного Суду України - 40,4 тис. гривень.

Установити, що визначений цією статтею обсяг видатків спрямовується головними розпорядниками коштів виключно для проведення зазначеної компенсації.

При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають необхідні асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фінансовими планами. ( Стаття 34 в редакції Закону N 749-V від 15.03.2007 )

Стаття 35. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2007 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ), у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 535.826,8 тис. гривень.

Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2007 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками коштів державного бюджету та місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України з подальшим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 36. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Стаття 37. Установити, що звільненим у 2006-2007 роках особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та членам їх сімей до грошового забезпечення для обчислення пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентна надбавка за вислугу років у розмірах, встановлених за останньою штатною посадою перед звільненням, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірі, що визначаються за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При цьому при обчисленні пенсій у розрахунок грошового забезпечення не включаються щомісячні надбавки (доплати), встановлені особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі.

Обчислення пенсій окремим категоріям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які були відряджені для виконання службових обов'язків до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших цивільних установ, організацій і підприємств, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, здійснюється за переліком посад і в порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 38. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ), в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 1202070, 2201190 (в частині професійно-технічних та вищих навчальних закладів), 2407060, 2408030, 2408600, 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3507600, 5341080, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ) - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 39. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання (крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 10 цієї статті);

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на закупівлю сільськогосподарської продукції;

9) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати в межах 80.207,8 тис. гривень та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам в межах 14.104,3 тис. гривень;

10) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі;

11) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій.

Стаття 40. Установити, що у 2007 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 20 та 39 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобільних доріг України під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 8 цього Закону).

При цьому із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, в першу чергу у сільській місцевості, у тому числі 500.000 тис. гривень як субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя в обсязі 250.000 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 8 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 8 цього Закону);

3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

4) здешевлення кредитів на будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередачі за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

5) заходи із реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та приведення об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 8 цього Закону);

6) державну підтримку підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу на будівництво, технічне переоснащення та капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

7) здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

8) надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій з виробництва альтернативних джерел палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 8 цього Закону);

9) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);

11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього Закону);

12) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього Закону);

13) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону);

14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);

15) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону);

19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 8 цього Закону);

20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 8 цього Закону);

21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону, за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 8 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 29 і 34 статті 8 цього Закону);

22) обслуговування державного матеріального резерву підприємствами Державного комітету України з державного матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 17 статті 8 цього Закону);

23) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону);

24) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 8 цього Закону);

25) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 8 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

27) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, смт Лазурного та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

28) комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

29) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

30) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

31) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

32) підтримку гастрольних заходів вітчизняних виконавців на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону);

33) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 8 цього Закону);

34) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статті 8 та пунктом 7 статті 39 цього Закону);

35) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 20 цього Закону);

36) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації ( 1723-14 ) (за рахунок 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону);

37) державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону), але не більше 217,8 тис. гривень;

38) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за відповідною бюджетною програмою (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 39 цього Закону);

39) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 39 цього Закону);

40) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 39 цього Закону);

41) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 39 цього Закону);

42) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 39 цього Закону);

43) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 39 цього Закону);

44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 39 цього Закону);

45) державну підтримку вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 та пунктом 9 статті 39 цього Закону);

46) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 39 цього Закону);

47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 8 цього Закону);

48) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 21 статті 8 цього Закону);

49) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

50) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 8 цього Закону);

51) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 8 цього Закону);

52) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 8 цього Закону);

53) видатки і надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та надання кредитів державного бюджету: 0501820, 2101140, 2201390, 2211030, 2311020, 2408030, 2701810, 2701820, 2701830, 2711020, 3121020, 3401830 (за рахунок 99 відсотків джерел, визначених пунктом 30 статті 8 цього Закону);

54) компенсацію витрат державних органів приватизації на виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації (за рахунок 1 відсотка джерел, визначених пунктом 30 статті 8 цього Закону, але не більше 12.000 тис. гривень);

55) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 8 цього Закону);

56) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 39 цього Закону);

57) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 8 цього Закону);

58) модернізацію, розробку, закупівлю озброєння та військової техніки, підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України (за рахунок 92 відсотків джерел, визначених пунктом 33 статті 8 цього Закону);

59) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (за рахунок 8 відсотків джерел, визначених пунктом 33 статті 8 цього Закону);

60) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статті 8 цього Закону);

61) державну підтримку органів реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 8 цього Закону);

62) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 8 цього Закону).

Стаття 41. Установити, що передбачене Державним бюджетом України на 2007 рік фінансування видатків на фундаментальні дослідження здійснюється Державним казначейством України лише за наявності висновку про доцільність проведення витрат по кожній науковій темі, наданого експертною радою при Національній академії наук України із залученням експертів Міністерства освіти і науки України.

V. Взаємовідносини Державного бюджету
України та місцевих бюджетів

Стаття 42. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2007 році належать:

1) податок з доходів фізичних осіб;

2) єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 );

9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;

10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб.

Запровадити стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів шляхом перерахування до обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим частини надпланових надходжень за переліком показників дохідної частини державного бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. ( Статтю 42 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 749-V від 15.03.2007 )

Стаття 43. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 44. Затвердити на 2007 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2007 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів визначається у сумі 955.293,5 тис. гривень. ( Частина третя статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V від 15.03.2007 )

Її розподіл між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

Розподіл коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Київської області на проведення експерименту за принципом "гроші ходять за дитиною" здійснює Київська обласна державна адміністрація.

Стаття 45. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій, в сумі 100.000 тис. гривень, яка спрямовується на заходи щодо комплексного розв'язання проблем регіонів та забезпечення їх сталого розвитку.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання зазначеної субвенції.

Стаття 46. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 61.700 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2007 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами. ( Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V від 15.03.2007 )

Стаття 47. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); дітям війни.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Стаття 48. Установити, що обсяги цільових коштів на 2007 рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час формування, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають.

Стаття 49. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, у сумі 1.000.000 тис. гривень згідно з додатком N 7 до цього Закону, з них на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень - до 400.000 тис. гривень. ( Частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V від 15.03.2007 )

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання зазначеної субвенції.

При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва, розпочатого у минулих роках, будівництва об'єктів із ступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та будівництва об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

Стаття 50. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 51. Установити, що у 2007 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне водокористування;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця.

У випадку несвоєчасних розрахунків населення, підприємств теплоенергетики та бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за спожитий природний газ перерахування на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриманої місячної суми дотації із загального фонду державного бюджету здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 52. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2007 рік.

Стаття 53. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2007 рік.

Стаття 54. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2007 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 55. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) здійснюються за відповідною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Стаття 56. Установити, що у 2007 році:

рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) та Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) встановлюється для працездатних осіб у сумі 121 гривня, непрацездатних осіб - 170,5 гривні, інвалідів - 181,5 гривні;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у таких розмірах:

допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При визначенні права на отримання передбачених законодавством окремих видів державної допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу сім'ї, враховуються матеріальний стан сім'ї та грошовий еквівалент наданих пільг, компенсацій і гарантій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 57. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, пов'язані із виплатою пенсій, - в межах його фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надає середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2007 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2007 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 58. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство в рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право:

встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою.

Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених на зазначену мету.

Стаття 59. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2007 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 70 відсотків до доходів Київського міського бюджету та 30 відсотків до доходів обласного бюджету Київської області;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;

13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

14) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя;

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";

16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);

17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів;

18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості;

19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

20) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я;

21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Стаття 60. Затвердити субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам згідно з додатком N 7 до цього Закону на:

заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт та реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів.

При визначенні переліку цих об'єктів врахувати в першу чергу ступінь газифікації населених пунктів, необхідність завершення пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих роках та будівництва об'єктів з підготовленою проектно-кошторисною документацією;

будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сумі 500.000 тис. гривень;

збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України у сумі 70.000 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядки надання та використання коштів зазначених субвенцій.

Стаття 61. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 14.400 тис. гривень.

Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.

VI. Особливі положення

Стаття 62. Затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 492 гривні, з 1 квітня - 525 гривень, з 1 жовтня - 532 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 434 гривні, з 1 квітня - 463 гривні, з 1 жовтня - 470 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 558 гривень, з 1 квітня - 595 гривень, з 1 жовтня - 604 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня - 525 гривень, з 1 квітня - 561 гривня, з 1 жовтня - 568 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 380 гривень, з 1 квітня - 406 гривень, з 1 жовтня - 411 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2007 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Установити, що для визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) з 1 квітня та з 1 жовтня 2007 року застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений абзацом п'ятим частини першої цієї статті, збільшений на 1 відсоток. ( Стаття 62 в редакції Закону N 749-V від 15.03.2007 )

Стаття 63. Установити, що господарські організації сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу):

державні (крім Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" ( 1341-15 ), в тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, - у розмірі 15 відсотків;

акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать акції (частки, паї), та їх дочірні підприємства, - у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів.

Установити, що господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік.

Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину прибутку (доходу) відповідно до розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів за результатами фінансово-господарської діяльності 2006 року (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств, зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.

Порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України (крім порядку і нормативу відрахування частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, які встановлюються відповідними радами).

Для господарських організацій, визначених частиною п'ятою цієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році частину прибутку відповідно до статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ), на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік, зменшується сума частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах.

Стаття 64. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Стаття 65. Заборонити у 2007 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів.;

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

Стаття 66. Зупинити у 2007 році дію положень і норм, передбачених пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96); статтею 28 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р. , N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96); абзацами дванадцятим і тринадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96). Встановити, що оплата праці зазначених працівників здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Установити на 2007 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) у сумі 173 гривні у розрахунку на одну особу. ( Частина друга статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V від 15.03.2007 )

Стаття 67. Установити, що у 2007 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 3,1 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2007 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Стаття 68. Установити, що у 2007 році сума податку на додану вартість, визначена відповідно до пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), спрямовується як державна дотація сільськогосподарським товаровиробникам на підтримку виробництва тваринницької продукції, продукції птахівництва та на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення в обсязі 4.500.000 тис. гривень.

Стаття 69. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатна відправка та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 70. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 71. З метою приведення окремих норм законів у відповідність із цим Законом зупинити на 2007 рік дію:

1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів на користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184);

2) статті 3, статті 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

4) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

5) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;

6) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184) в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;

7) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

8) підпункту "б" пункту 7 частини першої статті 87 в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва з державного бюджету та підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

9) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

10) статті 6, частини другої статті 7, статті 8, статті 14, пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу IV "Прикінцеві положення" (в частині функціонування спеціального рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 40, ст. 347);

11) статті 1 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

12) статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166), з урахуванням статті 111 цього Закону;

13) частини п'ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92, N 35, ст. 263; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) та частини третьої статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120) в частині визначення розміру виплат щорічної разової грошової допомоги;

14) статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

15) частини першої статті 112 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей;

16) абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині обмеження кількості посилок і передач, що одержуються особами, взятими під варту;

17) пункту 5 статті 1 та пункту 4 статті 2 (в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти), частини третьої статті 3 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

18) частини першої статті 17 щодо встановлення цільової надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій та частини сьомої статті 20 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; із змінами, внесеними Законом України від 5 жовтня 2006 року N 232-V);

19) статті 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" ( 2662-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 26, ст. 214);

20) частин другої і п'ятої статті 37 (щодо визначення розміру пенсії без обмеження її граничного розміру) Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96);

21) пунктів 2 та 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" ( 2105-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

22) абзацу четвертого статті 1 (в частині відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку), підпункту "е" пункту 1 частини першої статті 21, частини третьої статті 28; абзацу десятого пункту 7 частини сьомої статті 17 та пункту 7 частини першої статті 22 в частині надання підприємствам фінансової допомоги на безповоротній основі; частини третьої статті 34; частини п'ятої статті 47 (в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

23) частини п'ятої статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частині збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб;

24) Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 40; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

25) статті 10, статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43, частини першої статті 48, статті 49, частини другої статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 14, ст. 116, N 30, ст. 258, N 37, ст. 318);

26) частини четвертої статті 19 (в частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів), частини третьої статті 27, частини четвертої статті 42, підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" в частині призначення пенсії за рахунок бюджетних коштів Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

27) частини четвертої статті 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

28) частини четвертої статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" ( 2862-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

29) статті 27 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 36, NN 9-11, ст. 96);

30) в частині надання безпроцентних та пільгових позик - пунктів 21 і 29 частини першої статті 20, пунктів 1 і 7 частини першої статті 21, пунктів 5 і 12 частини першої статті 22, пункту 1 частини першої статті 23, пункту 5 частини першої статті 36; в частині виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати - пунктів 6 та 8 частини першої статті 30, пункту 1 частини першої статті 36, абзаців другого, третього та четвертого частини першої статті 37, абзаців другого, третього, четвертого частини першої та частини другої статті 39, статей 40, 41, 44, абзаців другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого частини першої, частини третьої, абзаців другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого частини четвертої та частини сьомої статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 35, ст. 162; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

31) Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" ( 2350-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 189; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

32) частини четвертої статті 19 Закону України "Про радіочастотний ресурс" ( 1770-14 ) (щодо оплати радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування за рахунок коштів Державного бюджету України) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155);

33) абзацу першого частини четвертої статті 43 (щодо визначення розміру щомісячного довічного грошового утримання без обмеження його граничного розміру) Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203);

34) Закону України "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 3173-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 180);

35) частини другої статті 428 та частини четвертої статті 429 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288);

36) статей 17, 18, 19 та розділу IV-1 Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 118; 2004 р., N 15, ст. 218, N 27-28, ст. 366; 2005 р., N 38-39, ст. 449) щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій;

37) частини другої статті 50 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215) в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів Львівської та Харківської областей, а також міста Києва з державного бюджету;

38) підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 1, ст. 18);

39) статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 2006 р., N 1, ст. 18);

40) статті 4 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 32, ст. 385);

41) частини третьої (щодо обрахунку максимального розміру пенсії) та двадцять сьомої (щодо розміру пенсії, що підлягає до виплати) статті 24 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463);

42) частини першої статті 49 (щодо затвердження Президентом України розмірів посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років) Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233);

43) частини другої статті 37 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448);

44) частини другої статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343);

45) статті 30 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382, із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

46) другого речення частини четвертої статті 44, частини четвертої статті 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20- 21, ст. 190);

( Пункт 47 статті 71 виключено на підставі Закону N 749-V від 15.03.2007 )

48) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

49) абзацу третього пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" ( 2863-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 57; 1994 р., N 26, ст. 214) щодо визначення органів, які виплачують щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці;

50) частини третьої статті 72 (щодо виплати народним засідателям і присяжним розміру винагороди, не меншого ніж посадовий оклад судді відповідного суду), частини другої статті 123 (щодо розміру заробітної плати працівників апарату судів та працівників державної судової адміністрації), частини другої статті 130 (щодо прирівняння за умовами оплати праці) Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180);

51) пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., N 34, ст. 441) в частині застосування цього пункту для операцій з ввезення на митну територію України товарів за товарною позицією 2711 згідно УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );

52) статей 20-24, 26 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375);

53) пункту 6 статті 11, частини другої статті 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440);

54) частини першої статті 15 (щодо фінансування через Національний банк України), частин третьої та восьмої статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

55) частини першої і другої статті 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 208; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

56) абзацу шостого частини другої статті 32, частини третьої та абзаців восьмого і дев'ятого частини п'ятої статті 63 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) та абзацу сьомого частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) в частині відкриття рахунків у банківських установах, збереження коштів на депозитних рахунках у банках та користування банківськими кредитами;

57) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 9-11, ст. 96);

58) частини третьої статті 7 Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) в частині використання коштів, одержаних від позичання матеріальних цінностей державного резерву, а також коштів, одержаних від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 2004 р., N 33-34, ст. 403);

59) пункту 2 статті 9-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; із змінами, внесеними Законом України від 3 листопада 2006 року N 328-V);

60) частини дванадцятої статті 20 Закону України ""Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) щодо визначення народним депутатам України розміру пенсії без обмеження її граничного розміру (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212).

Стаття 72. Установити, що у 2007 році розділ XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) застосовується з урахуванням таких змін:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі";

2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі".

Стаття 73. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 74. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, що встановлені Державним казначейством України.

Стаття 75. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб, у тому числі на надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіти, першим робочим місцем, проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Стаття 76. Установити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 400 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року - 420 гривень, з 1 липня 2007 року - 440 гривень та з 1 жовтня 2007 року - 460 гривень. ( Стаття 76 в редакції Закону N 749-V від 15.03.2007 )

Стаття 77. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 79. Установити, що у 2007 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.800.000 тис. гривень. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 80. Установити, що надходження в сумі 750.000 тис. гривень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на модернізацію, розробку, закупівлю озброєння та військової техніки, підготовку, реформування і розвиток Збройних Сил України та на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність.

Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок цих надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального фонду бюджету.

Стаття 81. Установити, що з 1 січня 2007 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати грошового забезпечення (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, дорівнює п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Стаття 82. Установити, що у 2007 році окремі положення Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. Доповнити Кодекс статтею 17-1 такого змісту:

"17-1. Повноваження державних органів приватизації

До повноважень державних органів приватизації у галузі земельних відносин належить:

розпорядження земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

2. У статті 84:

1) частину другу після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

3. Частину першу статті 116 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

4. У статті 127:

1) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "і державні органи приватизації";

2) частину другу доповнити словами "в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі".

5. У статті 128:

1) у частині першій:

а) після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України";

2) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "або державного органу приватизації";

3) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами "державний орган приватизації";

4) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами "державного органу приватизації";

5) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

6. У статті 129:

1) у частині першій:

а) після слів "у власності держави" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за дорученням Кабінету Міністрів України та за погодженням з Верховною Радою України";

2) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і державного органу приватизації";

3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Верховної Ради України".

7. У статті 136:

1) у частині першій після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації", а після слів "під забудову" доповнити словами "та на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) абзац перший частини другої після слів "під забудову" доповнити словами "на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

8. Перше речення частини третьої статті 137 доповнити словами "державний орган приватизації при продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

9. Пункт 12 розділу X "Перехідні положення" після слів "приватну власність" доповнити словами "та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

Стаття 83. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; із наступними змінами) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. У частині другій статті 3 слова "земельного та житлового фондів" замінити словами "житлового фонду".

2. Частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

3. Частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації".

4. Частину другу статті 13 після слів "державного органу приватизації" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальних органів".

5. У статті 14:

1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальних органів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації".

6. Доповнити статтею 18-1 такого змісту:

"Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної
власності, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації

1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:

а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.

3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які перебувають під ними, на аукціонах. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ), надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.

5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )".

7. Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

8. У статті 27:

1) частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий-дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим-двадцятим;

2) абзац другий частини четвертої після слів "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну ділянку" і після слів "об'єкта приватизації" доповнити словами "та земельної ділянки";

3) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну ділянку".

9. У частині четвертій статті 29:

1) абзац перший після слів "об'єкт приватизації" доповнити словами "включаючи земельну ділянку";

2) абзац другий після слів "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну ділянку".

Стаття 84. Установити, що у 2007 році окремі положення Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" ( 1457-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) застосовуються з урахуванням таких змін:

1. Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

2. Частину першу статті 8 після слів "установ та організацій" доповнити словами "меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".

Стаття 85. Установити, що у 2007 році окремі положення статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змін:

частину четверту доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством".

Стаття 86. Установити, що у 2007 році:

Кабінет Міністрів України визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, в тому числі їх апаратів, та витрати на їх утримання.

( Абзац третій частини першої статті 86 виключено на підставі Закону N 749-V від 15.03.2007 )

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 87. Кабінету Міністрів України за підсумками функціонального обстеження центральних та місцевих органів виконавчої влади вжити заходів щодо упорядкування системи цих органів та оптимізації чисельності працівників.

Установити, що економія фонду оплати праці, досягнута в результаті скорочення чисельності працівників, залишається у розпорядженні органу виконавчої влади і використовується на стимулювання працівників.

Стаття 88. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду України.

Стаття 89. Продовжити до 1 січня 2008 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV.

Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2007 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1 відсотка.

Платниками такого збору є юридичні особи-резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи-нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки-члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкових іноземних валют. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних підставах.

Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннім договором між Національним банком України та Пенсійним фондом України.

Стаття 90. Установити, що у 2007 році платники збору, визначені пунктами 5-7, 9 і 10 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 91. Установити на 2007 рік відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:

------------------------------------------------------------------
| Клас |Страховий | Клас |Страховий | Клас |Страховий|
|професій- | тариф (у |професій- | тариф (у |професій- |тариф (у |
| ного |відсотках | ного |відсотках | ного |відсотках|
| ризику | до | ризику | до | ризику | до |
| вироб- |фактичних | вироб- |фактичних | вироб- |фактичних|
| ництва |витрат на | ництва |витрат на | ництва |витрат на|
| | оплату | | оплату | | оплату |
| | праці | | праці | | праці |
| | найманих | | найманих | |найманих |
| | праців- | | праців- | | праців- |
| | ників) | | ників) | | ників) |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 1 | 0,66 | 24 | 1,20 | 47 | 2,14 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 2 | 0,67 | 25 | 1,23 | 48 | 2,16 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 3 | 0,68 | 26 | 1,29 | 49 | 2,18 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 4 | 0,69 | 27 | 1,35 | 50 | 2,35 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 5 | 0,70 | 28 | 1,41 | 51 | 2,37 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 6 | 0,72 | 29 | 1,48 | 52 | 2,42 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 7 | 0,73 | 30 | 1,50 | 53 | 2,44 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 8 | 0,75 | 31 | 1,51 | 54 | 2,47 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 9 | 0,76 | 32 | 1,55 | 55 | 2,56 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 10 | 0,78 | 33 | 1,56 | 56 | 2,64 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 11 | 0,80 | 34 | 1,67 | 57 | 2,91 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 12 | 0,82 | 35 | 1,68 | 58 | 2,92 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 13 | 0,83 | 36 | 1,76 | 59 | 3,00 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 14 | 0,85 | 37 | 1,77 | 60 | 3,38 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 15 | 0,90 | 38 | 1,86 | 61 | 3,66 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 16 | 0,94 | 39 | 1,87 | 62 | 3,80 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 17 | 0,96 | 40 | 1,89 | 63 | 4,09 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 18 | 1,03 | 41 | 1,90 | 64 | 4,30 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 19 | 1,06 | 42 | 1,93 | 65 | 6,51 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 20 | 1,07 | 43 | 1,95 | 66 | 6,62 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 21 | 1,08 | 44 | 2,00 | 67 | 13,60 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 22 | 1,09 | 45 | 2,01 | | |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 23 | 1,16 | 46 | 2,09 | | |
------------------------------------------------------------------

Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році вирішувати питання придбання технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням інваліда (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, послуги з ремонту таких засобів), головним розпорядником коштів у безпосередніх виконавців без застосування тендерної процедури для всіх категорій інвалідів, що потребують забезпечення засобами реабілітації.

Стаття 92. Установити, що у 2007 році розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений в абзацах другому, четвертому стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, абзаці п'ятому стосовно об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, пункту 1, пунктах 2 і 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), становить 33,2 відсотка.

Стаття 93. Установити, що у 2007 році розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) становлять:

1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

для роботодавців - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:

для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані у системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, - 3,8 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числі:

2,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

1,8 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Стаття 94. Установити, що у 2007 році резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, визначений пунктом 8 статті 11, частиною третьою статті 19, пунктом 3 частини першої статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) і абзацом другим частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), встановлюється у розрахунку на 5 календарних днів.

Стаття 95. Установити, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності, передбачений статтею 22 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) встановлюється в розмірі:

інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків, ІІІ групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби І групи у розмірі - 110 відсотків, ІІ групи - 105 відсотків, ІІІ групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних від мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

Установити, що пенсії за вислугу років та пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, а також членам їх сімей відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), не можуть бути нижче розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 96. Установити, що у 2007 році пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) призначається ветеранам війни, учасникам бойових дій проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (у тому числі на території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження.

Стаття 97. Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006-2007 роках відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць.

Стаття 98. Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), Митного кодексу України ( 92-15 ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) та Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України", достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), пункту "в" частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" ( 309-14 ) та статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується.

Достроково призначена пенсія особам, зазначеним в абзаці п'ятому частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), у разі, коли такі особи продовжують працювати, у період до досягнення ними пенсійного віку не виплачується.

Стаття 99. Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), пенсії призначаються (перераховуються) органами Пенсійного фонду України.

Виплата пенсій, в тому числі призначених до введення в дію цього Закону, здійснюється органами Пенсійного фонду через установи ВАТ "Ощадний банк України" за місцем фактичного проживання пенсіонера або за його бажанням через установи банків, з якими Пенсійним фондом України укладено відповідні договори, на підставі документів та у порядку, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).

Стаття 100. Установити, що у 2007 році особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і є застрахованими особами.

Страхувальниками (платниками страхових внесків до Пенсійного фонду України) є військові частини, підприємства, установи, організації та органи, які виплачують грошове забезпечення для зазначених осіб.

Обчислення страхових внесків за вказаних осіб здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться обчислення грошового забезпечення, на яке нараховуються страхові внески.

Об'єктом оподаткування для страхувальників є фактичні витрати на грошове забезпечення, а для застрахованих осіб - сукупний оподатковуваний доход.

Розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для страхувальників установити у розмірі, встановленому статтею 92 цього Закону.

Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для застрахованих осіб, зазначених в абзаці першому цієї статті, встановлюються в розмірах, визначених пунктом 4 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ).

Обчислення та сплата страхових внесків у 2007 році здійснюється у порядку, визначеному законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ).

Стаття 101. Надати право Кабінету Міністрів України у 2007 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 102. Установити, що у 2007 році перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) провадиться з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Стаття 103. Установити, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України" призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

Стаття 104. Установити, що у 2007 році призначення і виплата щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Порядок призначення та виплати щомісячного довічного грошового утримання визначається правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Стаття 105. Установити, що умови оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, а також умови грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу) затверджуються виключно Кабінетом Міністрів України.

Стаття 106. Установити, що народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода виходячи з розміру їх середньомісячного заробітку чи пенсії, але не меншого, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Стаття 107. Установити, що у 2007 році в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюється фінансування: оплачуваних громадських робіт для безробітних; розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ); повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, у разі нездійснення такої діяльності протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги.

Стаття 108. Установити, що у 2007 році відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків, у порядку, визначеному Правлінням Фонду.

Стаття 109. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2007 році кошти у сумі 130.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти.

Стаття 110. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2007 році спрямувати на зворотній основі 200.000 тис. гривень на створення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 111. Установити, що у 2007 році підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, відповідно до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) виплачується особам, які є інвалідами (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), у розмірі 50 відсотків від розміру надбавки, встановленої для учасників війни.

Стаття 112. Установити, що у 2007 році допомога по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) застрахованим особам (крім добровільно застрахованих), які сплачували страхові внески менше шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та фізичні особи-підприємці, що сплачують єдиний податок, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом, за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше шести місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку.

Стаття 113. Установити, що у 2007 році ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для платників - фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок (крім платників, визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), встановлюється в таких розмірах:

0,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), із заробітної плати або з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), з частини заробітної плати в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Стаття 114. Установити, що у 2007 році число посилок (передач) і бандеролей, що одержують особи, взяті під варту, та засуджені до позбавлення волі, не обмежується.

Стаття 115. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 116. Установити, що у разі розформування у 2007 році військової частини пільга із плати за землю для військових формувань діє до кінця бюджетного року з моменту розформування такої військової частини. Після закінчення цього терміну платником податку із плати за землю визначається Міністерство оборони України.

Стаття 117. Установити, що в 2007 році продаж військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів (крім надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки) здійснюється у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 117 в редакції Закону N 749-V від 15.03.2007 )

Стаття 118. Установити, що у 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається відповідно до її ринкової вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Надати право Кабінету Міністрів України затверджувати індикативні ставки орендної плати для державного та комунального майна, яке передається в оренду в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі.

Договори оренди державного та комунального майна, укладені до 1 січня 2007 року (крім договорів на оренду державного та комунального майна, укладених бюджетними установами, Пенсійним фондом України та його органами, а також щодо цілісних майнових комплексів), у шестимісячний термін підлягають обов'язковому перегляду відповідно до встановленої норми.

Договори про спільну діяльність, укладені державними підприємствами до 1 січня 2007 року, підлягають обов'язковому перегляду у двомісячний термін на відповідність оцінки вартості переданого державного майна його ринковій вартості та забезпеченню відповідної прибутковості такого майна.

Стаття 119. Кабінету Міністрів України затвердити перелік та граничні рівні цін на лікарські засоби, медичне обладнання та інші вироби медичного призначення, які закуповуються за бюджетні кошти.

Стаття 120. Дозволити Національній академії наук України у 2007 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 60.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Президією Національної академії наук України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання.

Стаття 121. Установити, що у 2007 році продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ). Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі. У разі якщо земельна ділянка, на якій розташований такий об'єкт, перебуває в комунальній власності, кошти від її продажу спрямовуються до відповідного місцевого бюджету.

Стаття 122. Установити, що у 2007 році здійснюється передача об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення, що знаходяться в управлінні Фонду державного майна України, в управління Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України для забезпечення завершення будівництва на цих об'єктах.

Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України при використанні бюджетних коштів в пріоритетному порядку спрямовувати кошти на завершення будівництва об'єктів, визначених у частині першій цієї статті.

Стаття 123. Дозволити Кабінету Міністрів України зараховувати суми розрахунків, які здійснюються у 2007 році Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за об'єкти, добудовані на території України після 1 січня 1992 року згідно з Ямбурзькими угодами, в рахунок погашення заборгованості (недоїмки) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за платежами до Державного бюджету України станом на 1 вересня 2006 року, в разі набрання чинності відповідними міжнародними угодами, з відповідним збільшенням на ці суми доходів і видатків державного бюджету понад обсяги, визначені у додатках N 1 і N 3 до цього Закону.

Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 124. Установити, що державне замовлення на підготовку робітничих кадрів формується Міністерством економіки України разом з Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством освіти і науки України, іншими державними замовниками виходячи з реальних потреб держави у робітниках певних професій з урахуванням стану регіональних ринків праці.

Стаття 125. Установити, що у 2007 році для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у разі ввезення (пересилення) ними на території спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) призупиняється застосування пільг по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів незалежно від мети їх ввезення.

У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок та умови сплати такими суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів (обов'язкових платежів), застосовуються норми цього Закону.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами цього Закону.

VII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Додатки N 1-8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України:

протягом І кварталу 2007 року провести моніторинг відповідності затвердженого цим Законом розміру прожиткового мінімуму його реальному розміру і в разі необхідності внести на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік";

у тримісячний термін проаналізувати стан грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та прийняти рішення щодо застосування єдиних засад у формуванні оплати праці державних службовців та грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу для поетапної ліквідації можливих диспропорцій у розмірах грошового забезпечення та у разі необхідності подати Верховній Раді України відповідні законодавчі пропозиції;

спрямувати в установленому порядку надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 23 цього Закону, на збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, затверджених цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 грудня 2006 року
N 489-V

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"

     Доходи Державного бюджету України на 2007 рік

                             тис. грн.
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний | Спеціальний|
| | показників | | фонд | фонд |
| | згідно з бюджетною | | | |
| | класифікацією | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
| |Всього доходів: |152 503 279,7|120 679 053,0|31 824 226,7|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|40000000|Офіційні трансферти | 3 800 379,0| 3 800 379,0| |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|41010100|Кошти, що надходять до| 3 800 379,0| 3 800 379,0| |
| |Державного бюджету з | | | |
| |інших бюджетів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
| |Разом доходів (без |148 702 900,7|116 878 674,0|31 824 226,7|
| |урахування | | | |
| |міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|10000000|Податкові надходження |110 582 637,4|102 433 262,0| 8 149 375,4|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|11000000|Податки на доходи, | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0|
| |податки на прибуток, | | | |
| |податки на збільшення | | | |
| |ринкової вартості | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|11020000|Податок на прибуток | 28 060 900,0| 27 660 900,0| 400 000,0|
| |підприємств | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13000000|Збори за спеціальне | 1 908 560,7| 1 291 960,7| 616 600,0|
| |використання природних| | | |
| |ресурсів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13010000|Збір за спеціальне | 100 000,0| 100 000,0| |
| |використання лісових | | | |
| |ресурсів та | | | |
| |користування | | | |
| |земельними ділянками | | | |
| |лісового фонду | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13010100|Збір за спеціальне | 100 000,0| 100 000,0| |
| |використання лісових | | | |
| |ресурсів державного | | | |
| |значення | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13020000|Збір за спеціальне | 479 185,0| 479 185,0| |
| |водокористування | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13030000|Платежі за | 501 079,8| 501 079,8| |
| |користування надрами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13030100|Платежі за | 501 079,8| 501 079,8| |
| |користування надрами | | | |
| |загальнодержавного | | | |
| |значення | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13040000|Збір за | 827 095,9| 210 495,9| 616 600,0|
| |геологорозвідувальні | | | |
| |роботи, виконані за | | | |
| |рахунок державного | | | |
| |бюджету | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|13070000|Плата за використання | 1 200,0| 1 200,0 | |
| |інших природних | | | |
| |ресурсів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14000000|Внутрішні податки на | 71 882 687,4| 67 786 441,4| 4 096 246,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14010000|Податок на додану   | 60 935 400,0| 60 095 400,0|  840 000,0|
| |вартість | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14010100|Податок на додану | 40 365 400,0| 39 525 400,0| 840 000,0|
| |вартість із вироблених| | | |
| |в Україні товарів | | | |
| |(робіт, послуг) | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування|-18 776 900,0|-18 776 900,0| |
| |податку на додану | | | |
| |вартість грошовими | | | |
| |коштами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14010300|Податок на додану | 39 346 900,0| 39 346 900,0| |
| |вартість із ввезених | | | |
| |на територію України | | | |
| |товарів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14020000|Акцизний збір із | 8 999 852,0| 6 720 221,0| 2 279 631,0|
| |вироблених в Україні | | | |
| |товарів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14030000|Акцизний збір із | 1 319 123,0| 342 508,0| 976 615,0|
| |ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060000|Плата за ліцензії на | 628 312,4| 628 312,4| |
| |певні види | | | |
| |господарської | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060200|Плата за видачу | 78 174,0| 78 174,0| |
| |ліцензій та | | | |
| |сертифікатів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060400|Кошти в іноземній | 2 000,0| 2 000,0| |
| |валюті за реєстрацію | | | |
| |представництв | | | |
| |іноземних суб'єктів | | | |
| |господарської | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060500|Плата за ліцензії на | 300,0| 300,0| |
| |виробництво спирту | | | |
| |етилового, коньячного | | | |
| |і плодового, | | | |
| |алкогольних напоїв та | | | |
| |тютюнових виробів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060600|Плата за ліцензії на | 2 511,0| 2 511,0| |
| |право експорту, | | | |
| |імпорту та оптової | | | |
| |торгівлі спирту | | | |
| |етилового, коньячного | | | |
| |та плодового | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14060700|Плата за ліцензії на | 316,0| 316,0| |
| |право експорту, | | | |
| |імпорту алкогольними | | | |
| |напоями та тютюновими | | | |
| |виробами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|14060900|Плата за державну   |   3 300,0|   3 300,0|      |
| |реєстрацію, крім плати| | | |
| |за державну реєстрацію| | | |
| |суб'єктів | | | |
| |підприємницької | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14061000|Плата за ліцензії на | 130 391,0| 130 391,0| |
| |право оптової | | | |
| |торгівлі алкогольними | | | |
| |напоями та тютюновими | | | |
| |виробами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14061200|Грошовий (ліцензійний)| 3 836,0| 3 836,0| |
| |збір за видачу | | | |
| |ліцензій за кабельне | | | |
| |мовлення, | | | |
| |ретрансляцію, | | | |
| |проводове (кабельне) | | | |
| |мовлення і час | | | |
| |мовлення | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14061400|Плата за видачу, | 330 387,0| 330 387,0| |
| |переоформлення, | | | |
| |продовження терміну | | | |
| |дії ліцензій на | | | |
| |користування | | | |
| |радіочастотним | | | |
| |ресурсом України та | | | |
| |видачу дублікатів | | | |
| |таких ліцензій | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14061500|Плата за ліцензії, | 22 727,4| 22 727,4| |
| |видані Національною | | | |
| |комісією регулювання | | | |
| |електроенергетики | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|14061700|Плата за видачу, | 54 370,0| 54 370,0| |
| |переоформлення, | | | |
| |продовження терміну | | | |
| |дії ліцензій на | | | |
| |здійснення діяльності | | | |
| |у сфері | | | |
| |телекомунікацій та | | | |
| |видачу копій і | | | |
| |дублікатів таких | | | |
| |ліцензій | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|15000000|Податки на міжнародну | 8 455 489,3| 5 693 959,9| 2 761 529,4|
| |торгівлю та зовнішні | | | |
| |операції | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|15010000|Ввізне мито | 8 060 000,0| 5 308 000,0| 2 752 000,0|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|15010100|Мито на товари, що | 4 945 000,0| 4 945 000,0| |
| |ввозяться суб'єктами | | | |
| |підприємницької | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|15010200|Мито на товари, які | 363 000,0| 363 000,0| |
| |ввозяться | | | |
| |(пересилаються) | | | |
| |громадянами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|15010500|Мито на нафтопродукти,| 2 752 000,0|       | 2 752 000,0|
| |транспортні засоби та | | | |
| |шини до них, що | | | |
| |ввозяться суб'єктами | | | |
| |підприємницької | | | |
| |діяльності та | | | |
| |громадянами | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|15020000|Вивізне мито | 299 044,0| 299 044,0| |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|15020100|Мито на товари, що | 299 044,0| 299 044,0| |
| |вивозяться суб'єктами | | | |
| |підприємницької | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|15030000|Кошти, отримані за | 96 445,3| 86 915,9| 9 529,4|
| |вчинення консульських | | | |
| |дій | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|16000000|Інші податки | 275 000,0| | 275 000,0|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|16060000|Збір на розвиток | 275 000,0| | 275 000,0|
| |виноградарства, | | | |
| |садівництва і | | | |
| |хмелярства | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|20000000|Неподаткові | 35 637 877,1| 14 218 968,0|21 418 909,1|
| |надходження | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21000000|Доходи від власності | 14 133 000,3| 11 914 368,7| 2 218 631,6|
| |та підприємницької | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21010000|Частина прибутку | 1 306 200,0| 1 022 800,0| 283 400,0|
| |(доходу) господарських| | | |
| |організацій, що | | | |
| |вилучається до бюджету| | | |
| |та дивіденди, | | | |
| |нараховані на акції | | | |
| |(частки, паї) | | | |
| |господарських | | | |
| |товариств, які є у | | | |
| |державній власності | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21020000|Надходження від | 1 875 700,0| 1 875 700,0| |
| |перевищення валових | | | |
| |доходів над видатками | | | |
| |Національного банку | | | |
| |України | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21030000|Надходження від | 70 000,0| 70 000,0| |
| |грошово-речових | | | |
| |лотерей | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21040000|Надходження від | 8 000,0| 8 000,0| |
| |розміщення в установах| | | |
| |банків тимчасово | | | |
| |вільних бюджетних | | | |
| |коштів | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21060000|Рентна плата | 9 924 868,7| 8 524 868,7| 1 400 000,0|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|21060100|Рентна плата за нафту,| 3 705 314,0| 3 705 314,0|      |
| |що видобувається в | | | |
| |Україні | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21060200|Рентна плата за | 999 210,0| 999 210,0| |
| |природний газ, що | | | |
| |видобувається в | | | |
| |Україні | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21060500|Рентна плата за | 3 832 346,6| 2 432 346,6| 1 400 000,0|
| |транзитне | | | |
| |транспортування | | | |
| |природного газу | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21060600|Рентна плата за | 198 810,0| 198 810,0| |
| |транспортування нафти | | | |
| |та нафтопродуктів | | | |
| |магістральними | | | |
| |нафтопроводами та | | | |
| |нафтопродуктопроводами| | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21060700|Рентна плата за | 67 246,5 | 67 246,5| |
| |транзитне | | | |
| |транспортування аміаку| | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21060800|Рентна плата за | 1 121 941,6| 1 121 941,6| |
| |газовий конденсат, що | | | |
| |видобувається в | | | |
| |Україні | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|21080000|Інші надходження | 948 231,6| 413 000,0| 535 231,6|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22000000|Адміністративні збори | 1 434 547,4| 1 368 315,4| 66 232,0|
| |та платежі, доходи від| | | |
| |некомерційного та | | | |
| |побічного продажу | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22010000|Реєстраційний збір за | 15 000,0| | 15 000,0|
| |проведення державних | | | |
| |прав та їх обтяжень | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22050000|Оплата витрат з | 3 732,0| | 3 732,0|
| |інформаційно- | | | |
| |технічного | | | |
| |забезпечення розгляду| | | |
| |справ у судах | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22060000|Плата за надання | 3 224,2| 3 224,2| |
| |послуг службою | | | |
| |дозвільної системи | | | |
| |органів внутрішніх | | | |
| |справ | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22070000|Виконавчий збір | 95 000,0| 47 500,0| 47 500,0|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22080000|Плата за оренду | 310 000,0| 310 000,0| |
| |цілісних майнових | | | |
| |комплексів та іншого | | | |
| |державного майна | | | |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22090000|Державне мито | 304 800,0| 304 800,0| |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|22100000|Митні збори      |  523 000,0|  523 000,0|      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22110000|Єдиний збір, який   |   84 700,0|   84 700,0|      |
|    |справляється у пунктах|       |       |      |
|    |пропуску через    |       |       |      |
|    |державний кордон   |       |       |      |
|    |України        |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22120000|Плата за надані в   |   1 091,2|   1 091,2|      |
|    |оренду ставки, що   |       |       |      |
|    |знаходяться в басейнах|       |       |      |
|    |річок         |       |       |      |
|    |загальнодержавного  |       |       |      |
|    |значення       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|22200000|Плата за митне    |   94 000,0|   94 000,0|      |
|    |оформлення товарів і |       |       |      |
|    |транспортних засобів |       |       |      |
|    |поза місцем      |       |       |      |
|    |розташування митних  |       |       |      |
|    |органів або поза   |       |       |      |
|    |робочим часом,    |       |       |      |
|    |установленим для   |       |       |      |
|    |митних органів    |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24000000|Інші неподаткові   | 10 204 840,0|  936 283,9| 9 268 556,1|
|    |надходження      |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24010000|Надходження коштів від|   24 000,0|   24 000,0|      |
|    |реалізації      |       |       |      |
|    |конфіскованого майна |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24030000|Надходження сум    |   4 800,0|   4 800,0 |      |
|    |кредиторської та   |       |       |      |
|    |депонентської     |       |       |      |
|    |заборгованості    |       |       |      |
|    |підприємств,     |       |       |      |
|    |організацій та    |       |       |      |
|    |установ, щодо яких  |       |       |      |
|    |минув строк позовної |       |       |      |
|    |давності       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24040000|Надходження коштів від|     50,0|       |    50,0|
|    |реалізації космічної |       |       |      |
|    |техніки військового та|       |       |      |
|    |подвійного      |       |       |      |
|    |призначення, що    |       |       |      |
|    |належить Національному|       |       |      |
|    |космічному агентству |       |       |      |
|    |України        |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24050000|Надходження коштів від| 1 165 064,0|  395 025,0|  770 039,0|
|    |реалізації      |       |       |      |
|    |надлишкового     |       |       |      |
|    |озброєння, військової |       |       |      |
|    |та спеціальної    |       |       |      |
|    |техніки, іншого майна |       |       |      |
|    |Збройних сил України |       |       |      |
|    |та інших утворених  |       |       |      |
|    |згідно з       |       |       |      |
|    |законодавством    |       |       |      |
|    |військових формувань і|       |       |      |
|    |правоохоронних органів|       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24060000|Інші надходження   |  481 492,0|  426 600,0|  54 892,0|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24060200|Збори за послуги,   |   10 700,0|       |  10 700,0|
|    |пов'язані з охороною |       |       |      |
|    |прав на інтелектуальну|       |       |      |
|    |власність       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24060300|Інші надходження   |  178 300,0|  178 300,0|      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24060400|Надходження від видачі|   3 000,0|   1 200,0|   1 800,0|
|    |сертифікатів на    |       |       |      |
|    |експортно-імпортні  |       |       |      |
|    |операції з      |       |       |      |
|    |наркотичними засобами,|       |       |      |
|    |психотропними     |       |       |      |
|    |речовинами і     |       |       |      |
|    |прекурсорами     |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24060500|Відрахування від суми |   4 500,0|   4 500,0|      |
|    |коштів, витрачених на |       |       |      |
|    |рекламу тютюнових   |       |       |      |
|    |виробів та/або    |       |       |      |
|    |алкогольних напоїв  |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24060800|Надходження від збору |   1 500,0|       |   1 500,0|
|    |за проведення     |       |       |      |
|    |гастрольних заходів  |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24060900|Надходження коштів від|  150 000,0|  150 000,0|      |
|    |продажу спеціальних  |       |       |      |
|    |дозволів на      |       |       |      |
|    |користування надрами |       |       |      |
|    |та збору за видачу  |       |       |      |
|    |таких дозволів    |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24061000|Плата за виділення  |   16 000,0|   16 000,0|      |
|    |номерного ресурсу   |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24061400|Збір за користування |   70 000,0|   70 000,0|      |
|    |радіочастотним    |       |       |      |
|    |ресурсом       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24061500|Надходження до    |   33 000,0|   6 600,0|  26 400,0|
|    |Державного      |       |       |      |
|    |спеціалізованого фонду|       |       |      |
|    |фінансування     |       |       |      |
|    |загальнодержавних   |       |       |      |
|    |витрат на авіаційну  |       |       |      |
|    |діяльність та участь |       |       |      |
|    |України у міжнародних |       |       |      |
|    |авіаційних      |       |       |      |
|    |організаціях     |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24061700|Плата за оформлення  |    100,0|       |    100,0|
|    |посвідчення      |       |       |      |
|    |закордонного українця |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24061800|Надходження до    |     10,0|       |    10,0|
|    |страхового фонду   |       |       |      |
|    |безпеки авіації    |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24062100|Грошові стягнення за |   14 382,0|       |  14 382,0|
|    |шкоду, заподіяну   |       |       |      |
|    |порушенням      |       |       |      |
|    |законодавства про   |       |       |      |
|    |охорону навколишнього |       |       |      |
|    |природного середовища |       |       |      |
|    |в результаті     |       |       |      |
|    |господарської та іншої|       |       |      |
|    |діяльності      |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24090000|Портовий       |   24 700,0|   2 470,0|  22 230,0|
|    |(адміністративний)  |       |       |      |
|    |збір         |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24110000|Доходи від операцій з |   83 744,3|   83 388,9|    355,4|
|    |кредитування та    |       |       |      |
|    |надання гарантій   |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24110100|Плата за надання   |   17 373,9|   17 373,9|      |
|    |гарантій та позик,  |       |       |      |
|    |отриманих за рахунок |       |       |      |
|    |коштів, залучених   |       |       |      |
|    |державою та/або під  |       |       |      |
|    |державні гарантії   |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24110200|Плата за користування |   46 015,0|   46 015,0|      |
|    |позиками, наданими за |       |       |      |
|    |рахунок коштів,    |       |       |      |
|    |залучених державою  |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24110400|Відсотки за      |    355,4|       |    355,4|
|    |користування пільговим|       |       |      |
|    |довгостроковим    |       |       |      |
|    |державним кредитом,  |       |       |      |
|    |наданим молодим    |       |       |      |
|    |сім'ям та одиноким  |       |       |      |
|    |молодим громадянам на |       |       |      |
|    |будівництво      |       |       |      |
|    |(реконструкцію) та  |       |       |      |
|    |придбання житла    |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24110800|Відсотки за      |   20 000,0|   20 000,0|      |
|    |користування     |       |       |      |
|    |бюджетними позичками |       |       |      |
|    |та кредитами     |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24120000|Збір у вигляді    | 2 800 000,0|       | 2 800 000,0|
|    |цільової надбавки до |       |       |      |
|    |діючого тарифу на   |       |       |      |
|    |електричну та теплову |       |       |      |
|    |енергію        |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24130000|Надходження коштів від|  165 687,0|       |  165 687,0|
|    |погашення       |       |       |      |
|    |заборгованості ДП   |       |       |      |
|    |"НАЕК "Енергоатом"  |       |       |      |
|    |перед цільовим    |       |       |      |
|    |галузевим фондом   |       |       |      |
|    |створення       |       |       |      |
|    |ядерно-паливного циклу|       |       |      |
|    |в Україні за придбаний|       |       |      |
|    |концентрат природного |       |       |      |
|    |урану та поставлене  |       |       |      |
|    |йому на компенсаційній|       |       |      |
|    |основі протягом    |       |       |      |
|    |1994-1999 років ядерне|       |       |      |
|    |паливо        |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24140000|Додаткові збори на  | 4 754 202,7|       | 4 754 202,7|
|    |виплату пенсій    |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|24140100|Сплата збору з    | 2 123 946,2|       | 2 123 946,2|
|    |купівлі-продажу валюти|       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24140200|Сплата збору з    |   23 842,1|       |  23 842,1|
|    |торгівлі ювелірними  |       |       |      |
|    |виробами із золота  |       |       |      |
|    |(крім обручок),    |       |       |      |
|    |платини і       |       |       |      |
|    |дорогоцінного каміння |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24140300|Сплата збору при   | 1 125 432,3|       | 1 125 432,3|
|    |відчуженні легкових  |       |       |      |
|    |автомобілів      |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24140500|Сплата збору з    |  427 352,4|       |  427 352,4|
|    |операцій       |       |       |      |
|    |купівлі-продажу    |       |       |      |
|    |нерухомого майна   |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24140600|Сплата збору з послуг | 1 053 629,7|       | 1 053 629,7|
|    |стільникового рухомого|       |       |      |
|    |зв'язку        |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|24150000|Збір у вигляді    |  701 100,0|       |  701 100,0|
|    |цільової надбавки до |       |       |      |
|    |діючого тарифу на   |       |       |      |
|    |природний газ для   |       |       |      |
|    |споживачів усіх форм |       |       |      |
|    |власності       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|25000000|Власні надходження  | 9 865 489,4|       | 9 865 489,4|
|    |бюджетних установ   |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|25010000|Плата за послуги, що | 9 534 650,3|       | 9 534 650,3|
|    |надаються бюджетними |       |       |      |
|    |установами      |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|25020000|Інші джерела власних |  330 839,1|       |  330 839,1|
|    |надходжень бюджетних |       |       |      |
|    |установ        |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|30000000|Доходи від операцій з | 1 659 679,3|  137 174,0| 1 522 505,3|
|    |капіталом       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|31000000|Надходження від    |   40 500,0|   40 500,0|      |
|    |продажу основного   |       |       |      |
|    |капіталу       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|31010000|Надходження коштів від|   24 000,0|   24 000,0|      |
|    |реалізації      |       |       |      |
|    |безхазяйного майна,  |       |       |      |
|    |майна, що за правом  |       |       |      |
|    |спадкоємства перейшло |       |       |      |
|    |у власність держави, |       |       |      |
|    |та скарбів, знахідок, |       |       |      |
|    |а також валютні    |       |       |      |
|    |цінності і грошові  |       |       |      |
|    |кошти, власники яких |       |       |      |
|    |невідомі       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|31020000|Надходження коштів від|   16 500,0|   16 500,0|      |
|    |Державного фонду   |       |       |      |
|    |дорогоцінних металів і|       |       |      |
|    |дорогоцінного каміння |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|32000000|Надходження від    |  409 179,3|   36 674,0|  372 505,3|
|    |реалізації державних |       |       |      |
|    |запасів товарів    |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|32010000|Надходження від    |  259 179,3|       |  259 179,3|
|    |реалізації      |       |       |      |
|    |матеріальних цінностей|       |       |      |
|    |державного резерву  |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|

|32020000|Надходження від    |  150 000,0|   36 674,0|  113 326,0|
|    |реалізації      |       |       |      |
|    |розброньованих    |       |       |      |
|    |матеріальних цінностей|       |       |      |
|    |мобілізаційного    |       |       |      |
|    |резерву        |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|33000000|Надходження від    | 1 210 000,0|   60 000,0| 1 150 000,0|
|    |продажу землі і    |       |       |      |
|    |нематеріальних активів|       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|40000000|Офіційні трансферти  |   97 613,9|   89 270,0|   8 343,9|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних |   97 613,9|   89 270,0|   8 343,9|
|    |країн та міжнародних |       |       |      |
|    |організацій      |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|42010000|Надходження від    |   97 613,9|   89 270,0|   8 343,9|
|    |секретаріату ООН, ОБСЄ|       |       |      |
|    |або іншої регіональної|       |       |      |
|    |організації за участь |       |       |      |
|    |українського     |       |       |      |
|    |контингенту у     |       |       |      |
|    |миротворчих операціях |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|50000000|Цільові фонди     |  725 093,0|       |  725 093,0|
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|50070000|Платежі до Фонду   |  150 000,0|       |  150 000,0|
|    |соціального захисту  |       |       |      |
|    |інвалідів       |       |       |      |
|--------+----------------------+-------------+-------------+------------|
|50080000|Збір за забруднення  |  575 093,0|       |  575 093,0|
|    |навколишнього     |       |       |      |
|    |природного середовища |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V від 15.03.2007 )

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"

    Фінансування Державного бюджету України на 2007 рік

                            (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний|
| | | | фонд | фонд |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
| |Загальне |18 701 000,1|17 397 772,1|1 303 228,0|
| |фінансування | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|400000|Фінансування за | 4 977 251,0| 3 674 265,0|1 302 986,0|
| |борговими | | | |
| |операціями | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|401000|Запозичення |11 627 855,8| 9 826 344,8|1 801 511,0|
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|401100|Внутрішні | 3 829 790,3| 3 829 790,3| |
| |запозичення | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|401200|Зовнішні | 7 798 065,5| 5 996 554,5|1 801 511,0|
| |запозичення | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|402000|Погашення |-6 650 604,8|-6 152 079,8| -498 525,0|
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|402100|Внутрішні |-2 499 556,7|-2 499 556,7| |
| |зобов'язання | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|402200|Зовнішні |-4 151 048,1|-3 652 523,1| -498 525,0|
| |зобов'язання | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|500000|Надходження від |10 587 711,0|10 587 469,0| 242,0|
| |приватизації | | | |
| |державного майна | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|501000|Надходження від |10 587 469,0|10 587 469,0| |
| |приватизації | | | |
| |державного майна | | | |
| |(крім об'єктів, | | | |
| |для яких | | | |
| |передбачено | | | |
| |окремий розподіл | | | |
| |коштів відповідно | | | |
| |до Державної | | | |
| |програми | | | |
| |приватизації на | | | |
| |2000-2002 роки) та | | | |
| |інших надходжень, | | | |
| |безпосередньо | | | |
| |пов'язаних з | | | |
| |процесом | | | |
| |приватизації та | | | |
| |кредитування | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|502000|Надходження від | 242,0| | 242,0|
| |приватизації | | | |
| |об'єктів | | | |
| |незавершеного | | | |
| |будівництва, що | | | |
| |споруджувались | | | |
| |відповідно до | | | |
| |Чорнобильської | | | |
| |будівельної | | | |
| |програми | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|

|600000|Фінансування    | 3 136 038,1| 3 136 038,1|      |
| |за активними | | | |
| |операціями | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|601000|Зміни обсягів | 150 767,0| 150 767,0| |
| |депозитів і | | | |
| |цінних паперів, що | | | |
| |використовуються | | | |
| |для управління | | | |
| |ліквідністю | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|601100|Повернення коштів з| 173 717,0| 173 717,0| |
| |депозитів або | | | |
| |пред'явлення | | | |
| |цінних паперів | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|601200|Розміщення коштів | -22 950,0| -22 950,0| |
| |на депозитах або | | | |
| |придбання цінних | | | |
| |паперів | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|602000|Зміни обсягів | 2 985 271,1| 2 985 271,1| |
| |готівкових коштів | | | |
|------+-------------------+------------+------------+-----------|
|602100|На початок періоду | 2 985 271,1| 2 985 271,1| |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 749-V від 15.03.2007 )

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік"

               РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2007 рік

                            (тис. грн.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
|прог- |функ- | програмною класифікацією |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної |ціо- | видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| |ня | | | | | | | | | | | | |
| |дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| |ту | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| | |Всього |137 578 396,7|112 748 156,8| 22 608 446,9| 1 680 993,3|24 480 239,9|31 841 009,2|14 204 777,5|1 144 536,7| 234 588,9| 17 636 231,7| 169 419 405,9|
|----------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0110000| |Апарат Верховної Ради України | 664 450,3| 566 214,3| 320 005,5| 6 858,2| 98 236,0| 50 919,0| 45 478,8| 15 248,0| 5 467,5| 5 440,2| 715 369,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111000| |Апарат Верховної Ради України | 664 450,3| 566 214,3| 320 005,5| 6 858,2| 98 236,0| 50 919,0| 45 478,8| 15 248,0| 5 467,5| 5 440,2| 715 369,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111010| 0111 |Здійснення законотворчої | 431 084,5| 354 969,5| 212 514,5| | 76 115,0| | | | | | 431 084,5|
| | |діяльності Верховної Ради | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111020| 0111 |Організаційне, | 104 318,2| 102 469,2| 73 892,0| | 1 849,0| | | | | | 104 318,2|
| | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | |
| | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111030| 0111 |Організація та здійснення | 1 802,3| 1 802,3| | | | | | | | | 1 802,3|
| | |офіційних прийомів | | | | | | | | | | | |
| | |Верховною Радою України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111040| 0113 |Візити народних депутатів | 5 450,0| 5 450,0| | | | | | | | | 5 450,0|
| | |України за кордон | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111050| 0111 |Обслуговування діяльності | 75 824,0| 72 924,0| 30 937,6| 6 736,7| 2 900,0| 3 995,0| 3 461,4| 1 281,1| | 533,6| 79 819,0|
| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111060| 0111 |Створення автоматизованої | 8 372,0| | | | 8 372,0| | | | | | 8 372,0|
| | |інформаційно-аналітичної | | | | | | | | | | | |
| | |системи органів | | | | | | | | | | | |
| | |законодавчої влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111070| 0734 |Фінансова підтримка | 9 020,2| 9 020,2| | | | 46 324,0| 41 417,4| 13 671,9| 5 467,5| 4 906,6| 55 344,2|
| | |санаторно-курортного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу Управління | | | | | | | | | | | |
| | |справами Верховної Ради | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111080| 0831 |Висвітлення діяльності | 17 274,1| 9 274,1| 2 661,4| 121,5| 8 000,0| 600,0| 600,0| 295,0| | | 17 874,1|
| | |народних депутатів України | | | | | | | | | | | |
| | |через засоби телебачення і | | | | | | | | | | | |
| | |радіомовлення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0111090| 0832 |Фінансова підтримка видання  |   10 305,0|   10 305,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    10 305,0|
| | |газети "Голос України" та | | | | | | | | | | | |
| | |журналу "Віче" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0111100| 0610 |Капітальний ремонт | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0|
| | |житлового фонду Верховної | | | | | | | | | | | |
| | |Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0300000| |Державне управління справами | 656 153,1| 444 410,9| 181 333,4| 27 402,7| 211 742,2| 57 258,2| 49 231,3| 21 058,5| 3 171,6| 8 026,9| 713 411,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301000| |Апарат Державного управління | 645 471,2| 434 449,8| 175 568,2| 26 772,6| 211 021,4| 57 258,2| 49 231,3| 21 058,5| 3 171,6| 8 026,9| 702 729,4|
| | |справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301010| 0111 |Організаційне, | 96 710,0| 94 710,0| 57 055,3| 103,7| 2 000,0| | | | | | 96 710,0|
| | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | |
| | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301020| 0111 |Організація та здійснення | 8 231,6| 8 231,6| | | | | | | | | 8 231,6|
| | |офіційних заходів за участю | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301030| 0111 |Обслуговування діяльності | 71 052,7| 68 052,7| 25 474,0| 6 324,1| 3 000,0| 7 720,0| 7 085,0| 3 365,6| 169,0| 635,0| 78 772,7|
| | |Президента України, | | | | | | | | | | | |
| | |Секретаріату Президента | | | | | | | | | | | |
| | |України та інших державних | | | | | | | | | | | |
| | |органів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301040| 0113 |Візити Президента України | 19 000,0| 19 000,0| | | | | | | | | 19 000,0|
| | |за кордон | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301050| 0133 |Виготовлення державних | 2 500,0| 2 500,0| | | | | | | | | 2 500,0|
| | |нагород та пам'ятних знаків | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 96 716,2| 37 616,2| 13 832,0| 11 520,4| 59 100,0| 3 375,0| 3 025,0| 830,0| 705,4| 350,0| 100 091,2|
| | |санаторно-курортних закладів | | | | | | | | | | | |
| | |Державного управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301080| 0140 |Фундаментальні дослідження | 13 611,0| | | | 13 611,0| | | | | | 13 611,0|
| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних досліджень із | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301090| 0150 |Прикладні розробки у сфері | 2 475,9| | | | 2 475,9| 437,9| | | | 437,9| 2 913,8|
| | |державного управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301130| 0950 |Підготовка кадрів, підвищення | 50 952,4| 50 778,9| 22 266,5| 1 479,5| 173,5| 33 912,3| 30 446,3| 14 957,3| 1 744,4| 3 466,0| 84 864,7|
| | |кваліфікації керівних | | | | | | | | | | | |
| | |працівників, спеціалістів | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління | | | | | | | | | | | |
| | |Національною академією | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління при | | | | | | | | | | | |
| | |Президентові України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301140| 0520 |Збереження | 6 241,6| 6 241,6| 3 891,0| 201,8| | 800,0| 740,0| 114,4| 26,0| 60,0| 7 041,6|
| | |природно-заповідного фонду в | | | | | | | | | | | |
| | |Азово-Сиваському національному | | | | | | | | | | | |
| | |природному парку та Кримському | | | | | | | | | | | |
| | |природному заповіднику | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301160| 0111 |Створення автоматизованої | 5 406,4| 2 406,4| | | 3 000,0| | | | | | 5 406,4|
| | |системи | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційно-аналітичного | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення Секретаріату | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301170| 0731 |Стаціонарне медичне      |   72 125,0|   52 515,0|   27 363,8|   4 868,2|  19 610,0|   3 000,0|   2 000,0|   156,4|   301,1|   1 000,0|    75 125,0|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та керівного | | | | | | | | | | | |
| | |складу органів державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне | 74 874,3| 36 874,3| 21 300,1| 1 448,3| 38 000,0| 2 170,0| 1 100,0| | | 1 070,0| 77 044,3|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та керівного | | | | | | | | | | | |
| | |складу органів державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301200| 0740 |Державний | 4 106,5| 2 390,5| 1 493,7| 98,5| 1 716,0| 2 620,0| 1 807,0| 630,0| 4,7| 813,0| 6 726,5|
| | |санітарно-епідеміологічний | | | | | | | | | | | |
| | |нагляд в лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | |
| | |закладах Державного управління | | | | | | | | | | | |
| | |справами та на об'єктах | | | | | | | | | | | |
| | |органів державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 52,7| 52,7| 38,9| | | | | | | | 52,7|
| | |середнього медичного персоналу | | | | | | | | | | | |
| | |в системі | | | | | | | | | | | |
| | |лікувально-оздоровчих закладів | | | | | | | | | | | |
| | |Державного управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301260| 0422 |Ведення лісового та | 7 187,1| 5 587,1| 1 998,7| 708,3| 1 600,0| 3 223,0| 3 028,0| 1 004,8| 221,0| 195,0| 10 410,1|
| | |мисливського господарства та | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | |
| | |резиденції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301330| 0150 |Підготовка | 382,8| 382,8| 70,4| | | | | | | | 382,8|
| | |науково-педагогічних і | | | | | | | | | | | |
| | |наукових кадрів з питань | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301340| 0829 |Заходи щодо зміцнення | 2 000,0| | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0|
| | |матеріально-технічної бази | | | | | | | | | | | |
| | |Національного палацу | | | | | | | | | | | |
| | |мистецтв "Україна" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301360| 0822 |Фінансова підтримка Державного | 2 297,2| 2 297,2| | | | | | | | | 2 297,2|
| | |камерного ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | |
| | |солісти" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301370| 0133 |Надання науково-методичної та | 1 353,5| 1 353,5| 783,8| 19,8| | | | | | | 1 353,5|
| | |консультативної підтримки | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | |
| | |самоврядування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301380| 0133 |Забезпечення перевезень | 46 374,3| 38 874,3| | | 7 500,0| | | | | | 46 374,3|
| | |вищих посадових осіб | | | | | | | | | | | |
| | |держави авіаційним | | | | | | | | | | | |
| | |транспортом | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301400| 0411 |Забезпечення участі | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0|
| | |українських підприємств у | | | | | | | | | | | |
| | |міжнародних виставках | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301410| 0490 |Фінансова підтримка | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
| | |Національного комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |"Експоцентр України" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301420| 0763 |Заходи з обміну та вивченні | 3 585,0| 3 585,0| | | | | | | | | 3 585,0|
| | |досвіду у провідних | | | | | | | | | | | |
| | |клініках світу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301820| 0734 |Реконструкція корпусу N 1 | 3 000,0| | | | 3 000,0| | | | | | 3 000,0|
| | |Державного підприємства | | | | | | | | | | | |
| | |"Санаторій "Кришталевий | | | | | | | | | | | |
| | |палац" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0301830| 0734 |Реконструкція будівель,    |   15 535,0|       |       |      |  15 535,0|      |      |      |      |       |    15 535,0|
| | |споруд та обладнання ДП | | | | | | | | | | | |
| | |"Санаторій "Гурзуфський" та | | | | | | | | | | | |
| | |парку-пам'ятника | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавного значення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301840| 0950 |Завершення реконструкції | 3 700,0| | | | 3 700,0| | | | | | 3 700,0|
| | |навчального корпусу | | | | | | | | | | | |
| | |Національної академії | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління при | | | | | | | | | | | |
| | |Президентові України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0301880| 0731 |Капітальний ремонт та | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0|
| | |придбання обладнання для | | | | | | | | | | | |
| | |корпусу N 2 клінічної | | | | | | | | | | | |
| | |лікарні "Феофанія" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0303000| |Представництво Президента | 3 602,5| 2 952,5| 1 276,4| 435,0| 650,0| | | | | | 3 602,5|
| | |України в Автономній | | | | | | | | | | | |
| | |Республіці Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 3 602,5| 2 952,5| 1 276,4| 435,0| 650,0| | | | | | 3 602,5|
| | |постійним представником | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304000| |Національна служба | 7 079,4| 7 008,6| 4 488,8| 195,1| 70,8| | | | | | 7 079,4|
| | |посередництва і примирення | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 7 008,6| 7 008,6| 4 488,8| 195,1| | | | | | | 7 008,6|
| | |колективних трудових спорів | | | | | | | | | | | |
| | |(конфліктів) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0304020| 0481 |Прикладні розробки з питань | 70,8| | | | 70,8| | | | | | 70,8|
| | |посередництва і примирення при | | | | | | | | | | | |
| | |вирішенні колективних трудових | | | | | | | | | | | |
| | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0410000| |Господарсько-фінансовий | 302 236,7| 226 605,8| 112 035,1| 3 575,2| 75 630,9| 4 683,9| 4 652,2| 1 931,1| 117,2| 31,7| 306 920,6|
| | |департамент Секретаріату | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411000| |Секретаріат Кабінету Міністрів | 302 236,7| 226 605,8| 112 035,1| 3 575,2| 75 630,9| 4 683,9| 4 652,2| 1 931,1| 117,2| 31,7| 306 920,6|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411010| 0111 |Організаційне, | 165 582,8| 150 585,0| 92 167,7| 3,6| 14 997,8| | | | | | 165 582,8|
| | |інформаційно-аналітичне та | | | | | | | | | | | |
| | |матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411020| 0111 |Організація та здійснення | 5 888,8| 5 888,8| | | | | | | | | 5 888,8|
| | |офіційних прийомів | | | | | | | | | | | |
| | |керівництвом Кабінету | | | | | | | | | | | |
| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411030| 0111 |Обслуговування діяльності | 102 649,5| 47 644,1| 18 306,3| 3 449,4| 55 005,4| 4 183,9| 4 152,2| 1 697,1| 117,2| 31,7| 106 833,4|
| | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411040| 0111 |Створення спеціальної | 2 482,7| | | | 2 482,7| | | | | | 2 482,7|
| | |інформаційно-телекомунікаці | | | | | | | | | | | |
| | |йної системи органів | | | | | | | | | | | |
| | |виконавчої влади, розвиток | | | | | | | | | | | |
| | |та інтеграція інформаційних | | | | | | | | | | | |
| | |ресурсів і технологій | | | | | | | | | | | |
| | |органів державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0411050| 0113 |Візити урядових делегацій   |   15 838,0|   15 838,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    15 838,0|
|    |   |та відрядження працівників   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |органів державної влади за   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кордон за рішенням Кабінету  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Міністрів України       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411060| 0950 |Перепідготовка та       |    151,7|    151,7|       |      |      |      |      |      |      |       |     151,7|
|    |   |підвищення кваліфікації    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працівників Секретаріату    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Кабінету Міністрів України   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411070| 0832 |Фінансова підтримка газети   |   3 459,7|   3 459,7|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 459,7|
|    |   |"Урядовий кур'єр"       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0411080| 0422 |Ведення лісового і       |   6 183,5|   3 038,5|   1 561,1|    122,2|   3 145,0|    500,0|    500,0|   234,0|      |       |    6 683,5|
|    |   |мисливського господарства   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0500000|   |Державна судова адміністрація | 1 555 270,0| 1 474 953,0|  843 447,3|  32 171,7|  80 317,0|  13 462,0|   3 411,0|      |      |   10 051,0|  1 568 732,0|
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501000|   |Апарат Державної судової    | 1 555 270,0| 1 474 953,0|  843 447,3|  32 171,7|  80 317,0|  13 462,0|   3 411,0|      |      |   10 051,0|  1 568 732,0|
|    |   |адміністрації України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501010| 0330 |Організаційне забезпечення   |   27 830,6|   26 251,1|   16 671,6|   1 199,1|   1 579,5|      |      |      |      |       |    27 830,6|
|    |   |діяльності судів та установ  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |судової системи        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501020| 0330 |Здійснення правосуддя     |  132 069,4|  130 579,7|   76 830,8|   3 229,7|   1 489,7|      |      |      |      |       |   132 069,4|
|    |   |місцевими господарськими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |судами             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501030| 0330 |Здійснення правосуддя     |  320 960,8|  317 422,7|  175 265,2|   4 775,6|   3 538,1|    63,1|    55,1|      |      |     8,0|   321 023,9|
|    |   |Апеляційним судом України та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |апеляційними судами      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501040| 0330 |Здійснення правосуддя     |  848 946,7|  826 519,3|  479 314,6|  17 179,5|  22 427,4|   3 373,9|   3 343,9|      |      |     30,0|   852 320,6|
|    |   |місцевими судами        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501050| 0330 |Здійснення правосуддя     |   27 866,9|   27 866,9|   15 638,3|    296,7|      |      |      |      |      |       |    27 866,9|
|    |   |військовими судами       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501080| 0330 |Здійснення правосуддя     |   76 082,7|   75 337,9|   44 995,5|   1 958,0|    744,8|      |      |      |      |       |    76 082,7|
|    |   |апеляційними господарськими  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |судами             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501110| 0950 |Підготовка осіб для зайняття  |   18 274,1|   3 536,6|   1 565,0|    287,2|  14 737,5|      |      |      |      |       |    18 274,1|
|    |   |посад професійних суддів,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищення кваліфікації суддів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та працівників апаратів судів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Академією суддів України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501150| 0330 |Виконання рішень судів на   |   9 500,0|   9 500,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 500,0|
|    |   |користь суддів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501160| 0330 |Здійснення правосуддя     |   17 587,5|   15 287,5|   8 669,3|    278,0|   2 300,0|    10,0|     5,0|      |      |     5,0|    17 597,5|
|    |   |апеляційними адміністративними |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |судами             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501170| 0330 |Здійснення правосуддя     |   47 151,3|   42 651,3|   24 497,0|   2 967,9|   4 500,0|    15,0|     7,0|      |      |     8,0|    47 166,3|
|    |   |місцевими адміністративними  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |судами             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501180| 0330 |Придбання (будівництво)    |   9 000,0|       |       |      |   9 000,0|      |      |      |      |       |    9 000,0|
|    |   |житла для суддів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Апеляційного суду України,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |апеляційних і місцевих судів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|0501820| 0330 |Забезпечення судів       |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|  10 000,0|      |      |      |   10 000,0|    30 000,0|
|    |   |належними приміщеннями     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0600000|   |Верховний Суд України     |  106 931,6|   93 916,6|   47 527,3|    484,0|  13 015,0|    370,0|    370,0|      |      |       |   107 301,6|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0601000|   |Апарат Верховного Суду України |  106 931,6|   93 916,6|   47 527,3|    484,0|  13 015,0|    370,0|    370,0|      |      |       |   107 301,6|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0601010| 0330 |Здійснення правосуддя     |  106 818,3|   93 803,3|   47 527,3|    484,0|  13 015,0|    370,0|    370,0|      |      |       |   107 188,3|
|    |   |Верховним Судом України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0601020| 0950 |Підвищення кваліфікації    |    113,3|    113,3|       |      |      |      |      |      |      |       |     113,3|
|    |   |суддів та працівників     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |апарату Верховного Суду    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0700000|   |Вищий господарський суд    |   74 895,4|   63 615,4|   34 783,6|   1 504,2|  11 280,0|      |      |      |      |       |    74 895,4|
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0701000|   |Вищий господарський суд    |   74 895,4|   63 615,4|   34 783,6|   1 504,2|  11 280,0|      |      |      |      |       |    74 895,4|
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0701010| 0330 |Здійснення правосуддя Вищим  |   74 895,4|   63 615,4|   34 783,6|   1 504,2|  11 280,0|      |      |      |      |       |    74 895,4|
|    |   |господарським судом України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0750000|   |Вищий адміністративний суд   |   59 083,1|   39 133,1|   23 279,4|    921,0|  19 950,0|    10,0|    10,0|      |      |       |    59 093,1|
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0751000|   |Апарат Вищого         |   59 083,1|   39 133,1|   23 279,4|    921,0|  19 950,0|    10,0|    10,0|      |      |       |    59 093,1|
|    |   |адміністративного суду України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0751010| 0330 |Здійснення правосуддя Вищим  |   59 083,1|   39 133,1|   23 279,4|    921,0|  19 950,0|    10,0|    10,0|      |      |       |    59 093,1|
|    |   |адміністративним судом України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0800000|   |Конституційний Суд України   |   44 243,1|   41 515,4|   23 360,7|    608,0|   2 727,7|      |      |      |      |       |    44 243,1|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0801000|   |Конституційний Суд України   |   44 243,1|   41 515,4|   23 360,7|    608,0|   2 727,7|      |      |      |      |       |    44 243,1|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0801010| 0330 |Забезпечення конституційної  |   44 243,1|   41 515,4|   23 360,7|    608,0|   2 727,7|      |      |      |      |       |    44 243,1|
|    |   |юрисдикції в Україні      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0900000|   |Генеральна прокуратура України |  798 837,6|  748 800,1|  498 346,4|  17 806,9|  50 037,5|    617,1|    329,6|    15,8|    9,6|    287,5|   799 454,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0901000|   |Генеральна прокуратура України |  798 837,6|  748 800,1|  498 346,4|  17 806,9|  50 037,5|    617,1|    329,6|    15,8|    9,6|    287,5|   799 454,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0901010| 0360 |Нагляд органів прокуратури за |  766 594,9|  736 594,9|  491 195,3|  17 451,9|  30 000,0|    317,1|    197,6|    15,8|    9,6|    119,5|   766 912,0|
|    |   |додержанням законів та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |представницькі функції в суді |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0901020| 0942 |Підготовка кадрів та      |   32 242,7|   12 205,2|   7 151,1|    355,0|  20 037,5|    300,0|    132,0|      |      |    168,0|    32 542,7|
|    |   |підвищення кваліфікації    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |прокурорсько-слідчих кадрів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Академією прокуратури України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1000000|   |Міністерство внутрішніх справ | 5 237 760,1| 5 066 073,2| 3 440 321,3|  154 195,2|  171 686,9| 1 353 862,1| 1 114 511,4| 321 867,8|  21 230,3|  239 350,7|  6 591 622,2|
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001000|   |Апарат Міністерства внутрішніх | 4 631 180,1| 4 461 419,6| 3 063 949,5|  130 227,4|  169 760,5| 1 285 092,1| 1 054 396,4| 296 371,8|  19 789,3|  230 695,7|  5 916 272,2|
|    |   |справ України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001010| 0310 |Керівництво та управління   |   87 307,3|   87 307,3|   64 273,6|      |      |      |      |      |      |       |    87 307,3|
|    |   |діяльністю органів       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внутрішніх справ        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001020| 0310 |Створення та функціонування  |   55 299,5|   23 299,5|       |      |  32 000,0|      |      |      |      |       |    55 299,5|
|    |   |Державної інформаційної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |системи реєстраційного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обліку фізичних осіб та їх   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |документування         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1001040| 0310 |Участь органів внутрішніх   |   25 614,1|   5 614,1|    998,8|    427,5|  20 000,0|      |      |      |      |       |    25 614,1|
|    |   |справ у боротьбі з       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |нелегальною міграцією,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |створення та утримання     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пунктів розміщення       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |незаконних мігрантів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001050| 0310 |Забезпечення захисту прав і  | 3 967 371,4| 3 861 561,4| 2 702 740,9|  96 846,5|  105 810,0| 1 071 243,5|  861 884,2| 209 506,4|  12 797,8|  209 359,3|  5 038 614,9|
|    |   |свобод громадян, суспільства і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |держави від протиправних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |посягань, охорона громадського |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |порядку            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001070| 0380 |Участь органів внутрішніх   |   19 614,4|   18 938,4|   13 163,0|    36,0|    676,0|   8 343,9|   6 549,1|  3 131,2|    36,0|   1 794,8|    27 958,3|
|    |   |справ у міжнародних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |миротворчих операціях     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001080| 0942 |Підготовка кадрів для органів |  200 977,6|  200 977,6|  123 605,9|  16 090,8|      |  151 269,5|  136 150,5|  72 224,1|  3 727,4|   15 119,0|   352 247,1|
|    |   |внутрішніх справ вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладами освіти III і IV   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рівнів акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001100| 0721 |Медичне забезпечення      |  184 937,7|  174 937,7|  103 778,4|  14 997,8|  10 000,0|  48 160,5|  44 425,4|  10 537,8|  3 029,6|   3 735,1|   233 098,2|
|    |   |працівників, осіб рядового і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |начальницького складу органів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внутрішніх справ та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військовослужбовців внутрішніх |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військ             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна освіта |   24 039,4|   24 039,4|   12 371,9|   1 784,8|      |   4 208,5|   3 689,6|   314,4|   186,5|    518,9|    28 247,9|
|    |   |та заходи з позашкільної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |роботи з дітьми працівників,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |осіб рядового та        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |начальницького складу органів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внутрішніх справ        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001160| 0310 |Забезпечення заходів      |   1 444,5|    170,0|       |      |   1 274,5|      |      |      |      |       |    1 444,5|
|    |   |спеціальними підрозділами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |по боротьбі з організованою  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |злочинністю Міністерства    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внутрішніх справ України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001170| 0370 |Наукове та           |   1 662,1|   1 662,1|   1 166,1|    44,0|      |      |      |      |      |       |    1 662,1|
|    |   |інформаційно-аналітичне    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення заходів по    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |боротьбі з організованою    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |злочинністю і корупцією    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001180| 0310 |Забезпечення особистої безпеки |   55 912,1|   55 912,1|   41 850,9|      |      |   1 866,2|   1 697,6|   657,9|    12,0|    168,6|    57 778,3|
|    |   |суддів і членів їх сімей,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |охорони приміщень суду,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадського порядку під час  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здійснення правосуддя     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1001200| 0810 |Розвиток фізичної культури і  |   7 000,0|   7 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    7 000,0|
|    |   |спорту серед працівників і   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військовослужбовців      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |правоохоронних органів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003000|   |Головне управління внутрішніх |  606 580,0|  604 653,6|  376 371,8|  23 967,8|   1 926,4|  68 770,0|  60 115,0|  25 496,0|  1 441,0|   8 655,0|   675 350,0|
|    |   |військ Міністерства внутрішніх |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |справ України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003010| 0310 |Керівництво та управління   |   17 194,3|   17 194,3|   12 315,7|      |      |      |      |      |      |       |    17 194,3|
|    |   |внутрішніми військами     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ в   |  476 969,3|  475 658,9|  288 870,3|  21 135,9|   1 310,4|  25 850,0|  20 650,0|  1 403,0|   639,0|   5 200,0|   502 819,3|
|    |   |охороні громадського порядку  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та боротьбі із злочинністю,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |конвоювання арештованих і   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |засуджених та охорона     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підсудних під час судових   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |процесів            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1003030| 0380 |Охорона особливо важливих   |   66 605,6|   66 605,6|   46 235,3|   1 128,0|      |  31 570,0|  29 675,0|  22 673,0|   186,0|   1 895,0|    98 175,6|
|    |   |державних об'єктів,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дипломатичних та консульських |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |представництв іноземних держав |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |на території України,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |супроводження перевезення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ядерних матеріалів по     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |території України       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003070| 0942 |Підготовка кадрів для     |   38 419,3|   37 803,3|   24 638,0|   1 179,9|    616,0|   2 600,0|   2 200,0|   660,0|    52,0|    400,0|    41 019,3|
|    |   |внутрішніх військ МВС України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищими навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |III і IV рівнів акредитації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1003080| 0731 |Стаціонарне лікування     |   7 391,5|   7 391,5|   4 312,5|    524,0|      |   8 750,0|   7 590,0|   760,0|   564,0|   1 160,0|    16 141,5|
|    |   |військовослужбовців внутрішніх |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військ МВС України у власних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медичних закладах       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1100000|   |Міністерство палива та     |   81 019,2|   37 357,2|   10 601,9|    556,8|  43 662,0| 3 182 114,5|  14 340,5|      |      | 3 167 774,0|  3 263 133,7|
|    |   |енергетики України       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101000|   |Апарат Міністерства палива та |   81 019,2|   37 357,2|   10 601,9|    556,8|  43 662,0| 3 182 114,5|  14 340,5|      |      | 3 167 774,0|  3 263 133,7|
|    |   |енергетики України       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101010| 0434 |Загальне керівництво та    |   18 564,4|   17 764,4|   10 601,9|    556,8|    800,0|    65,0|    65,0|      |      |       |    18 629,4|
|    |   |управління у сфері       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |паливно-енергетичного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комплексу           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101030| 0483 |Прикладні наукові та      |   12 193,3|       |       |      |  12 193,3|      |      |      |      |       |    12 193,3|
|    |   |науково-технічні розробки,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання робіт за       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державними цільовими      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |програмами і державним     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |замовленням у сфері      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |паливно-енергетичного комплексу|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101080| 0434 |Заходи по реалізації      |       |       |       |      |      |  165 687,0|      |      |      |  165 687,0|   165 687,0|
|    |   |Комплексної програми      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |створення ядерно-паливного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |циклу в Україні та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |приведенню об'єктів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виробничого об'єднання     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |"Придніпровський хімічний   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |завод" в екологічно      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |безпечний стан         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101090| 0942 |Підготовка фахівців для    |   28 092,8|   18 092,8|       |      |  10 000,0|  24 315,5|  14 275,5|      |      |   10 040,0|    52 408,3|
|    |   |підприємств          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ядерно-промислового комплексу |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Севастопольським національним |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |університетом ядерної енергії |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та промисловості        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101130| 0483 |Фінансова підтримка      |    480,9|       |       |      |    480,9|      |      |      |      |       |     480,9|
|    |   |розвитку наукової       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інфраструктури у сфері     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |енергетики           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101140| 0434 |Фізичний захист ядерних    |   21 687,8|   1 500,0|       |      |  20 187,8|      |      |      |      |       |    21 687,8|
|    |   |установок та ядерних матеріалів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1101390| 0433 |Здешевлення кредитів на    |       |       |       |      |      |  352 047,0|      |      |      |  352 047,0|   352 047,0|
|    |   |будівництво енергоблоків,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |атомних, гідроакумулюючих та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інших електростанцій,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |магістральних, гірських та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільських ліній        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |електропередач, а також на   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |створення запасів твердого   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |палива для теплоелектростанцій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1101420| 0432 |Компенсація НАК "Нафтогаз   |       |       |       |      |      | 2 640 000,0|      |      |      | 2 640 000,0|  2 640 000,0|
|    |   |України" різниці між цінами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закупівлі імпортованого    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природного газу та його    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реалізації суб'єктам      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |господарювання на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виробництво теплової      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |енергії, яка споживається   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |населенням           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1200000|   |Міністерство економіки України |  196 043,2|  148 698,7|   81 772,2|   5 580,2|  47 344,5|  12 173,5|   4 201,3|  2 454,5|   167,4|   7 972,2|   208 216,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201000|   |Апарат Міністерства економіки |  147 051,6|  122 582,7|   65 489,2|   4 730,0|  24 468,9|  12 173,5|   4 201,3|  2 454,5|   167,4|   7 972,2|   159 225,1|
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201010| 0132 |Керівництво та управління у  |  109 963,1|  100 443,1|   62 393,3|   4 114,6|   9 520,0|      |      |      |      |       |   109 963,1|
|    |   |сфері загальнодержавного    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |планування і прогнозування   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |економіки           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201020| 0411 |Внески України до бюджету   |   2 163,4|   2 163,4|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 163,4|
|    |   |ГАТТ/СОТ            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201030| 0411 |Забезпечення двостороннього  |   4 380,1|   4 380,1|       |      |      |      |      |      |      |       |    4 380,1|
|    |   |співробітництва України з   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |іноземними державами та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародними організаціями   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201040| 0411 |Інформаційне та        |   2 400,0|   2 400,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 400,0|
|    |   |організаційне забезпечення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |участі України у        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародних форумах,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |конференціях, виставках    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201070| 0481 |Прикладні наукові та      |   10 148,1|    408,0|       |      |   9 740,1|      |      |      |      |       |    10 148,1|
|    |   |науково-технічні розробки,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання робіт за державними |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фінансова підтримка підготовки |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукових кадрів у сфері    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |економіки і торгівлі      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201080| 0487 |Проведення науково-практичних |     76,7|     76,7|       |      |      |      |      |      |      |       |      76,7|
|    |   |конференцій і семінарів з   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |економічних проблем      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201090| 0950 |Підготовка та підвищення    |   12 109,4|   7 109,4|   3 095,9|    615,4|   5 000,0|   4 273,8|   3 941,3|  2 454,5|   167,4|    332,5|    16 383,2|
|    |   |кваліфікації державних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |службовців у сфері економіки  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201110| 0950 |Перепідготовка         |   4 509,2|   4 509,2|       |      |      |      |      |      |      |       |    4 509,2|
|    |   |управлінських кадрів для    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфери підприємництва      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201120| 0832 |Фінансова підтримка журналу  |    277,8|    277,8|       |      |      |      |      |      |      |       |     277,8|
|    |   |"Економіка України"      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201150| 0113 |Забезпечення діяльності    |    702,0|    702,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     702,0|
|    |   |Організаційної групи ЄЕП    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201600| 0460 |Розвиток інфраструктури    |    100,0|     20,0|       |      |    80,0|   2 000,0|     5,0|      |      |   1 995,0|    2 100,0|
|    |   |надання інформаційних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |послуг через Інтернет     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення     |    221,8|     93,0|       |      |    128,8|   2 329,7|      |      |      |   2 329,7|    2 551,5|
|    |   |інформаційної бази для     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |прийняття рішень і       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |прогнозування         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1201630| 0133 |Заходи з підготовки Другої   |       |       |       |      |      |   3 570,0|    255,0|      |      |   3 315,0|    3 570,0|
|    |   |позики на підтримку      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |стратегії розвитку в Україні  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202000|   |Державний комітет України з  |   48 848,2|   26 116,0|   16 283,0|    850,2|  22 732,2|      |      |      |      |       |    48 848,2|
|    |   |питань технічного регулювання |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та споживчої політики     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202010| 0411 |Керівництво та управління у  |   25 753,5|   25 078,5|   16 283,0|    850,2|    675,0|      |      |      |      |       |    25 753,5|
|    |   |сфері технічного регулювання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та споживчої політики     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202030| 0481 |Прикладні наукові та      |   7 414,6|       |       |      |   7 414,6|      |      |      |      |       |    7 414,6|
|    |   |науково-технічні розробки,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання робіт за       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державними цільовими      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |програмами і державним     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |замовленням у сфері      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |стандартизації, метрології   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та еталонної бази       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202050| 0487 |Збереження та функціонування  |     75,0|       |       |      |    75,0|      |      |      |      |       |      75,0|
|    |   |національної еталонної бази  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202060| 0473 |Державний нагляд за      |   4 217,6|       |       |      |   4 217,6|      |      |      |      |       |    4 217,6|
|    |   |додержанням стандартів,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державний метрологічний нагляд |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202070| 0411 |Гармонізація національних   |   8 350,0|       |       |      |   8 350,0|      |      |      |      |       |    8 350,0|
|    |   |стандартів з міжнародними   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та європейськими        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202080| 0411 |Виробництво та розповсюдження |   1 037,5|   1 037,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 037,5|
|    |   |соціальної рекламної      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформації про шкоду      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тютюнопаління та зловживання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |алкогольних напоїв       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1202810| 0481 |Реконструкція споруд та    |   2 000,0|       |       |      |   2 000,0|      |      |      |      |       |    2 000,0|
|    |   |лабораторних приміщень     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Національного наукового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |центру "Інститут метрології"  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1204000|   |Державна інспекція з      |    143,4|       |       |      |    143,4|      |      |      |      |       |     143,4|
|    |   |контролю за цінами       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1204020| 0481 |Прикладні розробки у сфері   |    143,4|       |       |      |    143,4|      |      |      |      |       |     143,4|
|    |   |державного контролю за цінами |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1210000|   |Міністерство економіки України |   39 973,9|   14 845,7|   5 849,8|   1 172,2|  25 128,2|      |      |      |      |       |    39 973,9|
|    |   |(загальнодержавні видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1211000|   |Міністерство економіки України |   39 973,9|   14 845,7|   5 849,8|   1 172,2|  25 128,2|      |      |      |      |       |    39 973,9|
|    |   |(загальнодержавні видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1211050| 0220 |Мобілізаційна підготовка    |   23 373,9|   14 845,7|   5 849,8|   1 172,2|   8 528,2|      |      |      |      |       |    23 373,9|
|    |   |галузей національної економіки |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1211070| 0180 |Субвенція з державного     |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |      |      |       |    10 000,0|
|    |   |бюджету бюджету Автономної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Республіки Крим на комплекс  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заходів по укріпленню о.    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Коса Тузла           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1211080| 0180 |Субвенція з державного     |   6 600,0|       |       |      |   6 600,0|      |      |      |      |       |    6 600,0|
|    |   |бюджету обласному бюджету   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Одеської області на      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |берегоукріплювальні роботи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |на о. Зміїний         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1300000|   |Міністерство вугільної     | 3 035 455,3|  233 710,7|   7 657,2|    339,3| 2 801 744,6| 2 436 319,7|    507,6|      |      | 2 435 812,1|  5 471 775,0|
|    |   |промисловості України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301000|   |Апарат Міністерства вугільної | 3 035 455,3|  233 710,7|   7 657,2|    339,3| 2 801 744,6| 2 436 319,7|    507,6|      |      | 2 435 812,1|  5 471 775,0|
|    |   |промисловості України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301010| 0431 |Загальне керівництво та    |   27 391,3|   13 534,7|   7 657,2|    339,3|  13 856,6|    507,6|    507,6|      |      |       |    27 898,9|
|    |   |управління у вугільній     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |промисловості         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301030| 0483 |Прикладні наукові та      |   26 004,1|       |       |      |  26 004,1|      |      |      |      |       |    26 004,1|
|    |   |науково-технічні розробки,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання робіт за державними |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням у    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вугледобувній промисловості  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301070| 0431 |Реструктуризація вугільної   |  457 020,5|       |       |      |  457 020,5|  446 656,5|      |      |      |  446 656,5|   903 677,0|
|    |   |та торфодобувної        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |промисловості         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301080| 0320 |Гірничорятувальні заходи на  |  255 176,0|  220 176,0|       |      |  35 000,0|      |      |      |      |       |   255 176,0|
|    |   |вугледобувних підприємствах  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301090| 0431 |Державна підтримка       | 1 549 487,9|       |       |      | 1 549 487,9|  594 312,1|      |      |      |  594 312,1|  2 143 800,0|
|    |   |вугледобувних підприємств   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(включаючи підприємства з   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видобутку бурого вугілля) на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |часткове покриття витрат із  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |собівартості продукції, у тому |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |числі забезпечення гарантійних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зобов'язань по поверненню   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюджетних позик        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301100| 0431 |Державна підтримка       |  445 219,5|       |       |      |  445 219,5| 1 286 843,5|      |      |      | 1 286 843,5|  1 732 063,0|
|    |   |підприємств з видобутку    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кам'яного вугілля, лігніту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(бурого вугілля) і торфу на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |будівництво, технічне     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переоснащення та        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |капітальний ремонт       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |гірничо-шахтного обладнання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|    |   |в тому числі торфодобувної   |   22 000,0|       |       |      |  22 000,0|      |      |      |      |       |    22 000,0|
|    |   |промисловості         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301110| 0431 |Здешевлення кредитів для    |       |       |       |      |      |  108 000,0|      |      |      |  108 000,0|   108 000,0|
|    |   |будівництва та технічного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переоснащення підприємств з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видобутку кам'яного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вугілля, лігніту (бурого    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вугілля) і торфу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301120| 0431 |Охорона праці та підвищення  |  175 156,0|       |       |      |  175 156,0|      |      |      |      |       |   175 156,0|
|    |   |техніки безпеки на       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вугледобувних та        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |шахтобудівельних        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємствах (включаючи    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємства з видобутку    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бурого вугілля), у тому    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |числі дегазація вугільних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пластів, а також створення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |уніфікованої          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телекомунікаційної системи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |диспетчерського контролю та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автоматизованого керування   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |гірничими машинами і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технологічними комплексами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(УТАС) на вугледобувних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємствах для       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищення техніки безпеки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|    |   |в тому числі створення     |   70 000,0|       |       |      |  70 000,0|      |      |      |      |       |    70 000,0|
|    |   |уніфікованої          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телекомунікаційної системи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |диспетчерського контролю та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автоматизованого керування   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |гірничими машинами і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технологічними комплексами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(УТАС) на вугледобувних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємствах для       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищення техніки безпеки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301130| 0431 |Заходи по передачі об'єктів  |  100 000,0|       |       |      |  100 000,0|      |      |      |      |       |   100 000,0|
|    |   |соціальної інфраструктури,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які перебувають на балансі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вугледобувних підприємств   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1400000|   |Міністерство закордонних справ |  661 900,3|  653 173,1|   43 109,3|  22 075,4|   8 727,2|  14 433,8|  14 103,8|  2 484,1|   423,1|    330,0|   676 334,1|
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401000|   |Апарат Міністерства      |  661 900,3|  653 173,1|   43 109,3|  22 075,4|   8 727,2|  14 433,8|  14 103,8|  2 484,1|   423,1|    330,0|   676 334,1|
|    |   |закордонних справ України   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401010| 0113 |Керівництво та управління у  |   42 447,4|   42 227,4|   25 529,3|   1 900,0|    220,0|      |      |      |      |       |    42 447,4|
|    |   |сфері державної політики щодо |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зовнішніх відносин       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401020| 0113 |Внески України до бюджету   |   75 006,0|   75 006,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    75 006,0|
|    |   |ООН, органів і спеціальних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |установ системи ООН та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інших міжнародних       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |організацій          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401030| 0113 |Функціонування закордонних   |  511 492,8|  503 003,2|   16 094,0|  19 901,8|   8 489,6|  14 009,4|  13 682,4|  2 371,5|   411,6|    327,0|   525 502,2|
|    |   |дипломатичних установ України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401050| 0113 |Реалізація Міністерством    |   8 000,0|   8 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 000,0|
|    |   |закордонних справ України   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |повноважень з проведення    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зовнішньої політики України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |за кордоном, організація і   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |контроль за діяльністю     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закордонних дипломатичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |установ України        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401070| 0113 |Внески до установ і      |   5 181,8|   5 181,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 181,8|
|    |   |організацій СНД        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401080| 0113 |Забезпечення перебування в   |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |Україні іноземних       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |делегацій, пов'язаних з    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |офіційними візитами      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401090| 0113 |Виконання зобов'язань Уряду  |    679,4|    679,4|       |      |      |      |      |      |      |       |     679,4|
|    |   |України щодо функціонування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |бюро інформації Ради Європи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та фінансового забезпечення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |членства України в ГУАМ    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401100| 0950 |Підготовка та підвищення    |   4 050,8|   4 050,8|   1 486,0|    273,6|      |    424,4|    421,4|   112,6|    11,5|     3,0|    4 475,2|
|    |   |кваліфікації кадрів для сфери |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародних відносин      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401120| 0950 |Підвищення кваліфікації    |    374,5|    374,5|       |      |      |      |      |      |      |       |     374,5|
|    |   |працівників дипломатичної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |служби, які віднесені до    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |посад п'ятої-сьомої      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |категорій державних службовців |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1401130| 0113 |Виготовлення службових     |   4 567,6|   4 550,0|       |      |    17,6|      |      |      |      |       |    4 567,6|
|    |   |документів, що засвідчують   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |особу, для виїзду за кордон  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1401140| 0113 |Забезпечення представництва  |   5 100,0|   5 100,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 100,0|
|    |   |України під час розгляду    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |справ у Міжнародному Суді ООН |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1700000|   |Державний комітет телебачення |  483 301,2|  412 139,1|  160 993,8|  16 999,1|  71 162,1|  116 624,1|  106 311,8|  43 217,9|  2 303,5|   10 312,3|   599 925,3|
|    |   |і радіомовлення України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701000|   |Апарат Державного комітету   |  483 301,2|  412 139,1|  160 993,8|  16 999,1|  71 162,1|  116 624,1|  106 311,8|  43 217,9|  2 303,5|   10 312,3|   599 925,3|
|    |   |телебачення і радіомовлення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701010| 0831 |Керівництво та управління у  |   11 570,6|   9 971,6|   6 021,0|    262,7|   1 599,0|    100,0|    100,0|      |    12,5|       |    11 670,6|
|    |   |сфері телебачення і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |радіомовлення         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701020| 0840 |Прикладні розробки у сфері   |   2 488,0|       |       |      |   2 488,0|    840,0|      |      |      |    840,0|    3 328,0|
|    |   |засобів масової інформації,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |книговидавничої справи та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційно-бібліографічної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701040| 0950 |Підвищення кваліфікації    |   1 976,8|   1 581,7|    921,5|    41,8|    395,1|    348,1|    276,8|   136,9|    6,0|     71,3|    2 324,9|
|    |   |працівників засобів масової  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформації в          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Укртелерадіопресінституті   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701050| 0824 |Фінансова підтримка творчих  |    229,6|    229,6|       |      |      |      |      |      |      |       |     229,6|
|    |   |спілок у сфері засобів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |масової інформації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701070| 0834 |Інформаційно-культурне     |    586,9|    446,9|    275,9|    24,0|    140,0|    25,0|    25,0|    11,0|      |       |     611,9|
|    |   |забезпечення населення Криму у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відродженні та розвитку    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культур народів Криму     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701080| 0831 |Виробництво та розповсюдження |  324 037,5|  293 097,5|  151 329,8|  16 661,6|  30 940,0|  110 811,0|  101 410,0|  43 070,0|  2 285,0|   9 401,0|   434 848,5|
|    |   |телерадіопрограм для державних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |потреб             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701100| 0832 |Фінансова підтримка преси   |    400,0|    400,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     400,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701110| 0833 |Випуск книжкової продукції   |   20 000,0|   20 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    20 000,0|
|    |   |за програмою "Українська книга"|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701120| 0834 |Збирання, обробка та      |   16 700,0|   14 700,0|       |      |   2 000,0|      |      |      |      |       |    16 700,0|
|    |   |розповсюдження офіційної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційної продукції    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701130| 0829 |Державні стипендії видатним  |    394,5|    394,5|       |      |      |      |      |      |      |       |     394,5|
|    |   |діячам інформаційної      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |галузі, дітям журналістів,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які загинули або стали     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідами у зв'язку з     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконанням службових      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обов'язків та премії в     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційній галузі      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701150| 0831 |Трансляція телерадіопрограм,  |   60 661,1|   60 661,1|       |      |      |   4 500,0|   4 500,0|      |      |       |    65 161,1|
|    |   |вироблених для державних потреб|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701160| 0850 |Здійснення контролю у сфері  |   3 456,3|   3 456,3|   2 445,6|     9,0|      |      |      |      |      |       |    3 456,3|
|    |   |захисту суспільної моралі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701170| 0850 |Інформаційне та        |   1 500,0|   1 500,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 500,0|
|    |   |організаційне забезпечення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |участі України у        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародних форумах,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |конференціях, виставках    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1701210| 0831 |Технічне переоснащення     |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|      |      |      |      |       |    15 000,0|
|    |   |обласних державних       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телерадіокомпаній       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701230| 0822 |Фінансова підтримка державних |   2 299,9|    699,9|       |      |   1 600,0|      |      |      |      |       |    2 299,9|
|    |   |музичних колективів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701240| 0834 |Виконання заходів з питань   |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |європейської і         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |євроатлантичної інтеграції   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в інформаційній сфері     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1701800| 0831 |Будівництво апаратно-студійного|   17 000,0|       |       |      |  17 000,0|      |      |      |      |       |    17 000,0|
|    |   |комплексу Національної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |телекомпанії України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1800000|   |Міністерство культури і    |  779 109,1|  684 805,1|   94 423,2|   7 276,1|  94 304,0|  77 956,2|  71 046,5|  11 363,8|   676,5|   6 909,7|   857 065,3|
|    |   |туризму України        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801000|   |Апарат Міністерства культури і |  652 960,8|  591 239,0|   69 474,6|   4 641,2|  61 721,8|  69 749,5|  63 070,1|  7 958,8|   514,8|   6 679,4|   722 710,3|
|    |   |туризму України        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801010| 0829 |Загальне керівництво та    |   19 034,7|   16 617,4|   9 713,6|    200,9|   2 417,3|      |      |      |      |       |    19 034,7|
|    |   |управління у сфері культури і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туризму            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801020| 0840 |Прикладні розробки у сфері   |   4 916,1|       |       |      |   4 916,1|    950,0|      |      |      |    950,0|    5 866,1|
|    |   |розвитку культури і туризму  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801030| 0921 |Надання загальної та      |   4 611,9|   3 821,0|   2 139,1|    195,6|    790,9|      |      |      |      |       |    4 611,9|
|    |   |спеціальної художньої освіти у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Державній художній школі імені |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Т.Г.Шевченка          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801040| 0922 |Надання загальної та      |   22 968,3|   21 468,3|   12 354,1|   1 220,9|   1 500,0|    406,9|    406,9|   185,8|    16,8|       |    23 375,2|
|    |   |спеціальної музичної освіти у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальноосвітніх        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спеціалізованих        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |школах-інтернатах       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801050| 0941 |Підготовка кадрів для сфери  |   3 427,7|   3 127,7|       |      |    300,0|    270,0|    250,0|      |      |     20,0|    3 697,7|
|    |   |хореографічного мистецтва   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вищими навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |I і II рівнів акредитації   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801060| 0942 |Підготовка кадрів для сфери  |  171 268,6|  165 568,6|       |      |   5 700,0|  51 398,2|  46 854,4|      |      |   4 543,8|   222 666,8|
|    |   |культури і мистецтва вищими  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами III і IV |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рівнів акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801070| 0950 |Підвищення кваліфікації,    |   3 580,2|   3 430,2|   2 147,4|    79,2|    150,0|  11 344,0|  10 844,0|  6 926,6|   235,0|    500,0|    14 924,2|
|    |   |перепідготовка кадрів та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підготовка           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |науково-педагогічних кадрів у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сфері культури і мистецтва   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Державною академією керівних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадрів культури і мистецтв   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801080| 0990 |Методичне забезпечення     |    484,1|    466,3|    189,2|      |    17,8|      |      |      |      |       |     484,1|
|    |   |діяльності навчальних закладів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у галузі культури і мистецтва |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801090| 0990 |Підготовка кадрів акторської  |    746,7|    746,7|    480,1|    23,6|      |     9,0|     9,0|      |      |       |     755,7|
|    |   |майстерності для національних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецьких та творчих     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |колективів           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1801100| 0824 |Фінансова підтримка      |   9 311,1|   9 311,1|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 311,1|
|    |   |національних творчих спілок  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |у сфері культури і мистецтва  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|    |   |в тому числі фінансова     |   2 500,0|   2 500,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 500,0|
|    |   |підтримка Національної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спілки письменників України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801110| 0821 |Фінансова підтримка      |  129 290,6|  117 790,6|       |      |  11 500,0|      |      |      |      |       |   129 290,6|
|    |   |національних театрів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801120| 0822 |Фінансова підтримка      |   87 267,7|   87 267,7|       |      |      |      |      |      |      |       |    87 267,7|
|    |   |національних та державних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |художніх колективів,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |концертних і циркових     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |організацій          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801130| 0829 |Гранти Президента України   |   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 000,0|
|    |   |молодим діячам мистецтва    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |для створення і реалізації   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |творчих проектів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801140| 0829 |Премії і стипендії за     |   2 735,8|   2 735,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 735,8|
|    |   |видатні досягнення у галузі  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культури, літератури і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтва           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801150| 0829 |Поповнення експозицій     |   12 329,7|   1 900,0|       |      |  10 429,7|      |      |      |      |       |    12 329,7|
|    |   |музеїв та репертуарів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |театрів і концертних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |організацій          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801160| 0829 |Фінансова підтримка      |   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |   1 500,0|   1 500,0|      |      |       |    2 500,0|
|    |   |гастрольної діяльності     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |вітчизняних виконавців     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801170| 0829 |Здійснення           |   39 050,0|   39 050,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    39 050,0|
|    |   |концертно-мистецьких та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурологічних        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальнодержавних заходів і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державна підтримка       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |регіональних культурних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ініціатив та аматорського   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |мистецтва           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801180| 0829 |Заходи щодо зміцнення     |   6 700,0|       |       |      |   6 700,0|      |      |      |      |       |    6 700,0|
|    |   |матеріально-технічної бази   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |закладів культури системи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Міністерства культури і    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туризму України        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801190| 0825 |Бібліотечна справа       |   37 465,1|   31 465,1|   17 231,2|   1 081,0|   6 000,0|    840,4|    726,9|   129,9|    19,1|    113,5|    38 305,5|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801200| 0826 |Музейна справа та виставкова  |   51 079,5|   48 779,5|   24 008,6|   1 665,8|   2 300,0|   2 589,1|   2 051,0|   452,9|   233,9|    538,1|    53 668,6|
|    |   |діяльність           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801220| 0960 |Підготовка кадрів Дитячою   |    243,8|    243,8|    178,8|      |      |    188,4|    174,4|   125,0|      |     14,0|     432,2|
|    |   |хореографічною школою при   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Національному заслуженому   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |академічному ансамблі танцю  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |України ім. Вірського     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801240| 0829 |Здійснення           |   1 819,2|   1 819,2|   1 032,5|    174,2|      |    253,5|    253,5|   138,6|    10,0|       |    2 072,7|
|    |   |культурно-інформаційної та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурно-просвітницької    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |діяльності           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1801260| 0829 |Заходи з відтворення      |   1 500,0|   1 500,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 500,0|
|    |   |культури національних меншин  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801270| 0829 |Заходи щодо встановлення    |   5 200,0|   5 200,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 200,0|
|    |   |культурних зв'язків з     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |українською діаспорою     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801290| 0829 |Заходи Всеукраїнського     |   3 000,0|   3 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 000,0|
|    |   |товариства "Просвіта"     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801300| 0832 |Фінансова підтримка      |   3 930,0|   3 930,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 930,0|
|    |   |друкованих періодичних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |видань культурологічного та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |літературно-художнього     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |напрямку            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801310| 0825 |Забезпечення розвитку та    |   21 000,0|   12 000,0|       |      |   9 000,0|      |      |      |      |       |    21 000,0|
|    |   |застосування української мови |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1801320| 0829 |Заходи з виявлення та     |   8 000,0|   8 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 000,0|
|    |   |підтримки творчо        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обдарованих дітей та молоді  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1802000|   |Державна служба з питань    |   51 851,1|   43 666,1|   24 948,6|   2 634,9|   8 185,0|   7 456,7|   7 326,4|  3 405,0|   161,7|    130,3|    59 307,8|
|    |   |національної культурної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спадщини            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1802030| 0827 |Збереження історико-культурної |   51 551,1|   43 366,1|   24 948,6|   2 634,9|   8 185,0|   7 456,7|   7 326,4|  3 405,0|   161,7|    130,3|    59 007,8|
|    |   |спадщини в заповідниках    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1802040| 0829 |Заходи з охорони культурної  |    300,0|    300,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     300,0|
|    |   |спадщини, паспортизація,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвентаризація та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реставрація пам'яток      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурної спадщини      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1804000|   |Державна служба туризму і   |   23 297,2|    500,0|       |      |  22 797,2|      |      |      |      |       |    23 297,2|
|    |   |курортів            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1804020| 0472 |Фінансова підтримка      |   3 000,0|    500,0|       |      |   2 500,0|      |      |      |      |       |    3 000,0|
|    |   |створення умов безпеки     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туристів та розбудови     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туристичної інфраструктури   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міжнародних транспортних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |коридорів та магістралей в   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Україні            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1804030| 0472 |Фінансова підтримка      |   20 297,2|       |       |      |  20 297,2|      |      |      |      |       |    20 297,2|
|    |   |розвитку туризму        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1805000|   |Державна служба контролю за  |    150,0|    150,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     150,0|
|    |   |переміщенням культурних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цінностей через державний   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кордон України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1805020| 0829 |Заходи щодо запобігання    |    150,0|    150,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     150,0|
|    |   |незаконному переміщенню    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |культурних цінностей через   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державний кордон України та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сприяння їх поверненню     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державам, яким вони належали  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1806000|   |Державна служба кінематографії |   50 850,0|   49 250,0|       |      |   1 600,0|    750,0|    650,0|      |      |    100,0|    51 600,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1806020| 0823 |Створення та розповсюдження  |   49 250,0|   49 250,0|       |      |      |    750,0|    650,0|      |      |    100,0|    50 000,0|
|    |   |національних фільмів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|1806800| 0823 |Реконструкція та технічне   |   1 600,0|       |       |      |   1 600,0|      |      |      |      |       |    1 600,0|
| | |переоснащення Будинку кіно | | | | | | | | | | | |
| | |Національної спілки | | | | | | | | | | | |
| | |кінематографістів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1810000| |Міністерство культури і | 171 312,0| | | | 171 312,0| | | | | | 171 312,0|
| | |туризму України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1811000| |Міністерство культури і | 171 312,0| | | | 171 312,0| | | | | | 171 312,0|
| | |туризму України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1811050| 0180 |Субвенція з державного | 53 000,0| | | | 53 000,0| | | | | | 53 000,0|
| | |бюджету обласному бюджету | | | | | | | | | | | |
| | |Одеської області на | | | | | | | | | | | |
| | |завершення комплексної | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкції, реставрації | | | | | | | | | | | |
| | |та введення в експлуатацію | | | | | | | | | | | |
| | |Одеського державного | | | | | | | | | | | |
| | |академічного театру опери | | | | | | | | | | | |
| | |та балету | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1811070| 0180 |Субвенція з державного | 118 312,0| | | | 118 312,0| | | | | | 118 312,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | |
| | |на створення рекреаційних | | | | | | | | | | | |
| | |зон, меморіальних та | | | | | | | | | | | |
| | |музейних комплексів, а | | | | | | | | | | | |
| | |також розвиток | | | | | | | | | | | |
| | |історико-культурних | | | | | | | | | | | |
| | |пам'яток та заповідників | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1900000| |Державний комітет лісового | 396 469,8| 263 310,1| 167 917,5| 1 960,5| 133 159,7| 18 062,9| 13 586,0| 1 185,2| 178,6| 4 476,9| 414 532,7|
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901000| |Апарат Державного комітету | 396 469,8| 263 310,1| 167 917,5| 1 960,5| 133 159,7| 18 062,9| 13 586,0| 1 185,2| 178,6| 4 476,9| 414 532,7|
| | |лісового господарства України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901010| 0422 |Керівництво та управління у | 31 964,2| 31 964,2| 18 263,6| 1 000,0| | 27,2| 27,2| | 4,5| | 31 991,4|
| | |сфері лісового господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901020| 0140 |Фундаментальні дослідження у | 395,2| | | | 395,2| | | | | | 395,2|
| | |сфері екологічної безпеки в | | | | | | | | | | | |
| | |лісовому господарстві | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901030| 0482 |Прикладні розробки у сфері | 5 035,7| | | | 5 035,7| 1 760,0| | | | 1 760,0| 6 795,7|
| | |розвитку лісового господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901040| 0482 |Фінансова підтримка підготовки | 205,5| 205,5| 69,2| 6,0| | | | | | | 205,5|
| | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |лісового господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901050| 0941 |Підготовка кадрів для лісового | 17 437,6| 17 437,6| | | | 6 021,7| 5 671,7| | | 350,0| 23 459,3|
| | |господарства вищими | | | | | | | | | | | |
| | |навчальними закладами I і II | | | | | | | | | | | |
| | |рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901060| 0422 |Ведення лісового і | 278 823,3| 198 823,3| 139 645,5| 813,3| 80 000,0| 5 392,3| 3 825,3| 86,2| 111,8| 1 567,0| 284 215,6|
| | |мисливського господарства, | | | | | | | | | | | |
| | |охорона і захист лісів в | | | | | | | | | | | |
| | |лісовому фонді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901070| 0511 |Створення захисних лісових | 47 100,0| | | | 47 100,0| | | | | | 47 100,0|
| | |насаджень та полезахисних | | | | | | | | | | | |
| | |лісових смуг | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1901080| 0520 |Збереження | 15 508,3| 14 879,5| 9 939,2| 141,2| 628,8| 4 861,7| 4 061,8| 1 099,0| 62,3| 799,9| 20 370,0|
| | |природно-заповідного фонду | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2100000|   |Міністерство оборони України  | 7 498 604,7| 6 429 356,7| 3 799 568,9|  349 044,3| 1 069 248,0| 1 512 149,2|  531 857,6|  95 375,5|  31 524,8|  980 291,6|  9 010 753,9|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101000| |Апарат Міністерства оборони | 7 498 604,7| 6 429 356,7| 3 799 568,9| 349 044,3| 1 069 248,0| 1 512 149,2| 531 857,6| 95 375,5| 31 524,8| 980 291,6| 9 010 753,9|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101010| 0210 |Керівництво та військове | 139 711,9| 139 711,9| 97 986,1| 1 806,3| | | | | | | 139 711,9|
| | |управління Збройними Силами | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101020| 0210 |Утримання особового складу | 4 954 383,5| 4 933 927,6| 3 000 584,6| 344 238,0| 20 455,9| 121 255,8| 119 053,4| 37 150,9| 18 400,0| 2 202,4| 5 075 639,3|
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101030| 0210 |Матеріально-технічне | 5 240,2| 1 031,4| | | 4 208,8| 5 701,1| 835,0| | | 4 866,1| 10 941,3|
| | |забезпечення бойової, | | | | | | | | | | | |
| | |оперативної та фізичної | | | | | | | | | | | |
| | |підготовки військ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101070| 0210 |Забезпечення Збройних Сил | 32 312,8| 22 110,8| | | 10 202,0| 5 195,1| 2 334,9| | | 2 860,2| 37 507,9|
| | |України зв'язком, створення | | | | | | | | | | | |
| | |та розвиток командних | | | | | | | | | | | |
| | |пунктів та автоматизованих | | | | | | | | | | | |
| | |систем управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101080| 0260 |Медичне лікування, | 364 904,6| 360 737,7| 234 581,8| 3 000,0| 4 166,9| 189 306,7| 155 536,6| 46 834,3| 13 124,8| 33 770,1| 554 211,3|
| | |реабілітація та санаторне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення особового складу | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101100| 0240 |Підготовка громадян на посади | 548 718,7| 548 718,7| 388 978,3| | | 74 273,2| 70 273,2| 11 070,0| | 4 000,0| 622 991,9|
| | |осіб офіцерського складу, | | | | | | | | | | | |
| | |підвищення кваліфікації, | | | | | | | | | | | |
| | |перепідготовка офіцерських | | | | | | | | | | | |
| | |кадрів та державних | | | | | | | | | | | |
| | |службовців, початкова | | | | | | | | | | | |
| | |військова підготовка молоді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101110| 0210 |Проведення мобілізаційної | 21 456,7| 21 136,7| | | 320,0| 1 580,0| 1 580,0| | | | 23 036,7|
| | |роботи і призову до | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України та | | | | | | | | | | | |
| | |інших військових формувань | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101120| 0260 |Культурно-виховна робота з | 53 329,0| 53 329,0| 36 596,7| | | 15 128,9| 11 782,6| 320,3| | 3 346,3| 68 457,9|
| | |особовим складом та членами | | | | | | | | | | | |
| | |сімей військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101140| 0210 |Реформування та розвиток | 381 961,6| 222 244,4| | | 159 717,2| 269 000,0| 164 000,0| | | 105 000,0| 650 961,6|
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101150| 0210 |Розвиток озброєння та | 621 639,4| | | | 621 639,4| 312 500,0| | | | 312 500,0| 934 139,4|
| | |військової техніки Збройних | | | | | | | | | | | |
| | |Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101160| 0250 |Прикладні дослідження у | 42 475,0| | | | 42 475,0| 158 705,4| 1 180,0| | | 157 525,4| 201 180,4|
| | |сфері військової оборони | | | | | | | | | | | |
| | |держави | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101170| 0210 |Відновлення боєздатності, | 25 894,3| 4 259,6| | | 21 634,7| 46 615,0| 3 181,9| | | 43 433,1| 72 509,3|
| | |утримання, експлуатація, | | | | | | | | | | | |
| | |ремонт озброєння та | | | | | | | | | | | |
| | |військової техніки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101180| 0210 |Будівництво і капітальний | 18 895,0| | | | 18 895,0| 2 000,0| | | | 2 000,0| 20 895,0|
| | |ремонт військових об'єктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101190| 1062 |Будівництво (придбання) | | | | | | 240 403,0| | | | 240 403,0| 240 403,0|
| | |службового житла для | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2101200| 0210 |Забезпечення живучості та   |   85 000,0|       |       |      |  85 000,0|      |      |      |      |       |    85 000,0|
| | |вибухопожежобезпеки | | | | | | | | | | | |
| | |арсеналів, баз і складів | | | | | | | | | | | |
| | |озброєння ракет і | | | | | | | | | | | |
| | |боєприпасів Збройних Сил | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101210| 0512 |Утилізація звичайних видів | 2 800,0| | | | 2 800,0| 68 385,0| | | | 68 385,0| 71 185,0|
| | |боєприпасів та рідинних | | | | | | | | | | | |
| | |компонентів ракетного палива | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101230| 0210 |Забезпечення участі у | 157 631,7| 102 426,0| 38 396,5| | 55 205,7| | | | | | 157 631,7|
| | |міжнародних миротворчих | | | | | | | | | | | |
| | |операціях | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101240| 0210 |Забезпечення виконання | 22 924,1| 16 016,7| 2 444,9| | 6 907,4| 2 100,0| 2 100,0| | | | 25 024,1|
| | |міжнародних угод у | | | | | | | | | | | |
| | |військовій сфері | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101270| 0210 |Підготовка курсантів | 2 700,0| 2 700,0| | | | | | | | | 2 700,0|
| | |льотних спеціалізацій для | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
| | |Харківським аероклубом | | | | | | | | | | | |
| | |Товариства сприяння обороні | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101330| 1050 |Відшкодування Фонду | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0|
| | |соціального страхування на | | | | | | | | | | | |
| | |випадок безробіття | | | | | | | | | | | |
| | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | |
| | |пов'язаних з виплатою | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | |
| | |звільненим у зв'язку з | | | | | | | | | | | |
| | |реформуванням Збройних Сил | | | | | | | | | | | |
| | |України, допомоги по | | | | | | | | | | | |
| | |безробіттю та матеріальної | | | | | | | | | | | |
| | |допомоги у період | | | | | | | | | | | |
| | |професійної підготовки, | | | | | | | | | | | |
| | |перепідготовки або | | | | | | | | | | | |
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |понад розмір, встановлений | | | | | | | | | | | |
| | |законодавством | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101340| 0210 |Захист важливих державних | 14 022,7| 2,7| | | 14 020,0| | | | | | 14 022,7|
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2101350| 1070 |Соціальна та професійна | 1 603,5| 3,5| | | 1 600,0| | | | | | 1 603,5|
| | |адаптація | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців, що | | | | | | | | | | | |
| | |звільняються в запас або | | | | | | | | | | | |
| | |відставку | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2110000| |Міністерство оборони | 110 000,0| | | | 110 000,0| 60 000,0| | | | 60 000,0| 170 000,0|
| | |України (загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2111000| |Міністерство оборони | 110 000,0| | | | 110 000,0| 60 000,0| | | | 60 000,0| 170 000,0|
| | |України (загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2111040| 0180 |Субвенція з державного | 110 000,0| | | | 110 000,0| 60 000,0| | | | 60 000,0| 170 000,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | |
| | |на здійснення заходів по | | | | | | | | | | | |
| | |передачі житлового фонду та | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | |соціально-культурної сфери | | | | | | | | | | | |
| | |Міністерства оборони | | | | | | | | | | | |
| | |України у комунальну власність | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2200000|   |Міністерство освіти і науки  | 7 129 057,0| 6 413 863,2|  823 169,2|  191 098,4|  715 193,8| 3 704 244,7| 3 053 688,1|  58 029,7|  15 839,9|  650 556,6|  10 833 301,7|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201000| |Апарат Міністерства освіти і | 6 889 114,9| 6 209 926,8| 823 169,2| 191 098,4| 679 188,1| 3 583 187,3| 2 974 032,4| 58 029,7| 15 839,9| 609 154,9| 10 472 302,2|
| | |науки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201010| 0990 |Керівництво та управління у | 21 682,1| 21 682,1| 13 543,1| 1 116,8| | 60,0| 60,0| | | | 21 742,1|
| | |сфері освіти і науки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201020| 0140 |Фундаментальні дослідження у | 126 637,9| | | | 126 637,9| | | | | | 126 637,9|
| | |вищих навчальних закладах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201030| 0140 |Забезпечення діяльності | 10 034,0| 851,2| 519,3| 9,7| 9 182,8| | | | | | 10 034,0|
| | |Державного фонду | | | | | | | | | | | |
| | |фундаментальних досліджень | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201040| 0980 |Прикладні розробки за | 62 030,8| | | | 62 030,8| 69 403,4| | | | 69 403,4| 131 434,2|
| | |напрямами науково-технічної | | | | | | | | | | | |
| | |діяльності вищих навчальних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів та наукових установ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201060| 0150 |Наукові та науково-технічні | 15 274,1| | | | 15 274,1| | | | | | 15 274,1|
| | |розробки за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державними замовленнями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201070| 0150 |Виконання зобов'язань України | 30 299,4| 1 272,1| 29,4| 125,3| 29 027,3| | | | | | 30 299,4|
| | |у сфері міжнародного | | | | | | | | | | | |
| | |науково-технічного | | | | | | | | | | | |
| | |співробітництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201080| 0150 |Державні премії та стипендії в | 9 304,5| 9 304,5| | | | | | | | | 9 304,5|
| | |галузі освіти, науки і техніки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201090| 0980 |Фінансова підтримка наукових | 3 526,6| | | | 3 526,6| | | | | | 3 526,6|
| | |об'єктів, що становлять | | | | | | | | | | | |
| | |національне надбання | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201100| 0922 |Надання загальної та | 37 286,8| 35 786,8| 13 651,4| 3 525,5| 1 500,0| 3 831,5| 3 111,5| 75,5| 197,5| 720,0| 41 118,3|
| | |поглибленої освіти з фізики і | | | | | | | | | | | |
| | |математики, фізкультури і | | | | | | | | | | | |
| | |спорту загальноосвітніми | | | | | | | | | | | |
| | |спеціалізованими | | | | | | | | | | | |
| | |школами-інтернатами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201110| 0923 |Надання освіти у | 21 673,7| 20 373,7| 8 547,1| 3 245,4| 1 300,0| 1 031,9| 947,9| 268,1| 106,2| 84,0| 22 705,6|
| | |загальноосвітніх школах | | | | | | | | | | | |
| | |соціальної реабілітації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201120| 0960 |Надання позашкільної освіти | 30 733,2| 30 233,2| 7 638,9| 1 200,5| 500,0| 4 176,2| 3 764,5| 879,8| 484,6| 411,7| 34 909,4|
| | |державними позашкільними | | | | | | | | | | | |
| | |навчальними закладами та | | | | | | | | | | | |
| | |заходи з оздоровлення та | | | | | | | | | | | |
| | |відпочинку дітей | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201130| 0930 |Підготовка кадрів у | 1 782 527,7| 1 748 317,7| 715 432,0| 175 924,7| 34 210,0| 196 311,7| 176 020,6| 54 608,0| 14 210,9| 20 291,1| 1 978 839,4|
| | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201140| 0930 |Підготовка робітничих кадрів у | 32 516,7| 31 116,7| 18 961,4| 1 152,9| 1 400,0| 308,2| 293,2| 26,0| 33,0| 15,0| 32 824,9|
| | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладах соціальної | | | | | | | | | | | |
| | |реабілітації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201150| 0941 |Підготовка кадрів вищими | 839 838,2| 828 914,2| | | 10 924,0| 306 000,0| 275 019,0| | | 30 981,0| 1 145 838,2|
| | |навчальними закладами I і II | | | | | | | | | | | |
| | |рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2201160| 0942 |Підготовка кадрів вищими    | 2 776 529,0| 2 716 829,0|       |      |  59 700,0| 2 597 669,8| 2 250 851,8|      |      |  346 818,0|  5 374 198,8|
| | |навчальними закладами III і IV | | | | | | | | | | | |
| | |рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201170| 0970 |Виготовлення випускних | 38 125,1| 38 125,1| | | | | | | | | 38 125,1|
| | |документів про освіту | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201180| 0990 |Проведення всеукраїнських та | 1 662,5| 1 662,5| | | | | | | | | 1 662,5|
| | |міжнародних олімпіад у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |освіти | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201190| 0970 |Інформатизація | 27 083,0| | | | 27 083,0| | | | | | 27 083,0|
| | |загальноосвітніх, | | | | | | | | | | | |
| | |професійно-технічних і вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | |
| | |комп'ютеризація | | | | | | | | | | | |
| | |професійно-технічних та вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів, | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |професійно-технічних і вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів сучасними | | | | | | | | | | | |
| | |технічними засобами навчання з | | | | | | | | | | | |
| | |природничо-математичних і | | | | | | | | | | | |
| | |технологічних дисциплін | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201200| 0990 |Пільговий проїзд студентів | 31 900,0| 31 900,0| | | | | | | | | 31 900,0|
| | |вищих навчальних закладів і | | | | | | | | | | | |
| | |учнів професійно-технічних | | | | | | | | | | | |
| | |училищ у залізничному, | | | | | | | | | | | |
| | |автомобільному та водному | | | | | | | | | | | |
| | |транспорті | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201230| 0970 |Видання, придбання, зберігання | 129 376,8| 8 831,4| | | 120 545,4| | | | | | 129 376,8|
| | |і доставка підручників і | | | | | | | | | | | |
| | |посібників для студентів вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів, учнів | | | | | | | | | | | |
| | |загальноосвітніх і | | | | | | | | | | | |
| | |професійно-технічних навчальних| | | | | | | | | | | |
| | |закладів та вихованців | | | | | | | | | | | |
| | |дошкільних навчальних закладів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201240| 0990 |Методичне забезпечення | 33 230,7| 30 230,7| 17 652,1| 649,8| 3 000,0| 4 812,8| 3 878,5| 1 322,0| 228,1| 934,3| 38 043,5|
| | |діяльності навчальних закладів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201260| 0721 |Амбулаторне медичне | 158,8| 158,8| 101,3| 6,7| | | | | | | 158,8|
| | |обслуговування працівників | | | | | | | | | | | |
| | |Кримської астрофізичної | | | | | | | | | | | |
| | |обсерваторії | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201270| 0826 |Функціонування музеїв | 1 006,8| 1 006,8| 628,5| 40,4| | 361,4| 295,5| 99,0| 3,0| 65,9| 1 368,2|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201280| 0832 |Фінансова підтримка | 58,1| 58,1| | | | | | | | | 58,1|
| | |науково-освітянської преси | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201290| 0473 |Дослідження на антарктичній | 11 669,3| | | | 11 669,3| 20,0| | | | 20,0| 11 689,3|
| | |станції "Академік Вернадський" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201300| 0350 |Спецінформації | 1 930,3| | | | 1 930,3| | | | | | 1 930,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201310| 0810 |Фізична і спортивна підготовка | 41 766,8| 33 766,8| 11 146,9| 2 578,5| 8 000,0| 2 251,1| 1 712,8| 201,5| 441,6| 538,3| 44 017,9|
| | |учнівської та студентської | | | | | | | | | | | |
| | |молоді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201320| 0950 |Підвищення кваліфікації | 3 262,1| 3 262,1| 2 286,1| 128,0| | 1 409,3| 1 329,3| 409,8| 105,0| 80,0| 4 671,4|
| | |керівних працівників і | | | | | | | | | | | |
| | |спеціалістів харчової і | | | | | | | | | | | |
| | |переробної промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2201330| 0140 |Фундаментальні дослідження в  |   9 606,1|       |       |      |   9 606,1|   1 260,0|     6,8|      |      |   1 253,2|    10 866,1|
| | |наукових установах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201340| 0150 |Фінансова підтримка розвитку | 10 855,5| 3 206,7| 1 403,8| 208,6| 7 648,8| 354,7| 334,7| 140,0| 30,0| 20,0| 11 210,2|
| | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |наукової діяльності | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201370| 0942 |Підготовка фахівців | 68 989,3| 68 689,3| | | 300,0| 38 960,0| 21 460,0| | | 17 500,0| 107 949,3|
| | |Національною юридичною | | | | | | | | | | | |
| | |академією імені Ярослава | | | | | | | | | | | |
| | |Мудрого | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201390| 0930 |Реконструкція та ремонт | | | | | | 25 000,0| | | | 25 000,0| 25 000,0|
| | |гуртожитків для учнів | | | | | | | | | | | |
| | |професійно-технічних та | | | | | | | | | | | |
| | |студентів вищих навчальних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201430| 0942 |Підготовка кадрів Національним | 244 929,6| 240 929,6| | | 4 000,0| 93 115,3| 80 615,3| | | 12 500,0| 338 044,9|
| | |технічним університетом | | | | | | | | | | | |
| | |"Київський політехнічний | | | | | | | | | | | |
| | |інститут" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201450| 0990 |Виплати на реалізацію положень | 123 319,2| 123 319,2| | | | | | | | | 123 319,2|
| | |Закону України "Про | | | | | | | | | | | |
| | |реструктуризацію заборгованості| | | | | | | | | | | |
| | |з виплат, передбачених статтею | | | | | | | | | | | |
| | |57 Закону України "Про освіту" | | | | | | | | | | | |
| | |педагогічним, | | | | | | | | | | | |
| | |науково-педагогічним та іншим | | | | | | | | | | | |
| | |категоріям працівників | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів" | | | | | | | | | | | |
| | |( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201470| 0990 |Здійснення зовнішнього | 45 884,7| 39 832,0| 11 627,9| 1 185,6| 6 052,7| | | | | | 45 884,7|
| | |оцінювання та моніторинг | | | | | | | | | | | |
| | |якості освіти Українським | | | | | | | | | | | |
| | |центром оцінювання якості | | | | | | | | | | | |
| | |освіти та його регіональними | | | | | | | | | | | |
| | |підрозділами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201500| 0942 |Підготовка кадрів Національним | 144 436,6| 106 436,6| | | 38 000,0| 172 400,0| 122 400,0| | | 50 000,0| 316 836,6|
| | |авіаційним університетом | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201520| 0113 |Фінансова підтримка пропаганди | 20 000,0| 20 000,0| | | | 100,0| 100,0| | | | 20 100,0|
| | |України за кордоном | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201530| 0942 |Підготовка кадрів для | 8 829,9| 8 829,9| | | | 4 350,0| 2 850,0| | | 1 500,0| 13 179,9|
| | |гуманітарної сфери | | | | | | | | | | | |
| | |Національним університетом | | | | | | | | | | | |
| | |"Острозька академія" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201540| 0150 |Виконання загальнодержавних | 3 416,0| | | | 3 416,0| | | | | | 3 416,0|
| | |організаційних, | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційно-аналітичних та | | | | | | | | | | | |
| | |науково-методологічних заходів | | | | | | | | | | | |
| | |Цільового плану Україна-НАТО | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201560| 0140 |Фундаментальні дослідження у | 1 317,0| | | | 1 317,0| | | | | | 1 317,0|
| | |сфері державного управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201600| 0921 |Заходи щодо модернізації | 10 506,0| 5 000,0| | | 5 506,0| 60 000,0| 28 981,0| | | 31 019,0| 70 506,0|
| | |системи загальної середньої | | | | | | | | | | | |
| | |освіти | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2201870| 0942 |Добудова, перепрофілювання, | 75 900,0| | | | 75 900,0| | | | | | 75 900,0|
| | |будівництво навчальних корпусів| | | | | | | | | | | |
| | |та гуртожитків вищих навчальних| | | | | | | | | | | |
| | |закладів IV рівня акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2202000|   |Державний департамент     |       |       |       |      |      |  10 700,0|      |      |      |   10 700,0|    10 700,0|
| | |інтелектуальної власності | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2202020| 0411 |Заходи, пов'язані з охороною | | | | | | 10 700,0| | | | 10 700,0| 10 700,0|
| | |інтелектуальної власності | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206000| |Київський національний | 239 942,1| 203 936,4| | | 36 005,7| 110 357,4| 79 655,7| | | 30 701,7| 350 299,5|
| | |університет імені Тараса | | | | | | | | | | | |
| | |Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206010| 0140 |Фундаментальні дослідження у | 33 064,9| | | | 33 064,9| 1 250,0| | | | 1 250,0| 34 314,9|
| | |сфері природничих і технічних, | | | | | | | | | | | |
| | |гуманітарних і суспільних наук | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206020| 0980 |Прикладні розробки з | 2 940,8| | | | 2 940,8| 2 000,0| | | | 2 000,0| 4 940,8|
| | |пріоритетних напрямів розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |науки і техніки та технічне | | | | | | | | | | | |
| | |оснащення наукової бази | | | | | | | | | | | |
| | |Київського національного | | | | | | | | | | | |
| | |університету імені Тараса | | | | | | | | | | | |
| | |Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206040| 0980 |Проведення з'їздів, | 127,4| 127,4| | | | | | | | | 127,4|
| | |симпозіумів, конференцій і | | | | | | | | | | | |
| | |семінарів Київським | | | | | | | | | | | |
| | |національним університетом | | | | | | | | | | | |
| | |імені Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2206050| 0942 |Підготовка кадрів Київським | 203 809,0| 203 809,0| | | | 107 107,4| 79 655,7| | | 27 451,7| 310 916,4|
| | |національним університетом | | | | | | | | | | | |
| | |імені Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2210000| |Міністерство освіти і науки | 707 444,3| 535 826,8| | | 171 617,5| 70 000,0| | | | 70 000,0| 777 444,3|
| | |України (загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211000| |Міністерство освіти і науки | 707 444,3| 535 826,8| | | 171 617,5| 70 000,0| | | | 70 000,0| 777 444,3|
| | |України (загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211020| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 535 826,8| 535 826,8| | | | | | | | | 535 826,8|
| | |місцевим бюджетам на здійснення| | | | | | | | | | | |
| | |виплат, визначених Законом | | | | | | | | | | | |
| | |України "Про реструктуризацію | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості з виплат, | | | | | | | | | | | |
| | |передбачених статтею 57 Закону | | | | | | | | | | | |
| | |України "Про освіту" | | | | | | | | | | | |
| | |педагогічним, | | | | | | | | | | | |
| | |науково-педагогічним та іншим | | | | | | | | | | | |
| | |категоріям працівників | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів" | | | | | | | | | | | |
| | |( 1994-15 ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211030| 0180 |Субвенція з державного бюджету | | | | | | 70 000,0| | | | 70 000,0| 70 000,0|
| | |місцевим бюджетам на придбання | | | | | | | | | | | |
| | |шкільних автобусів для | | | | | | | | | | | |
| | |перевезення дітей, що | | | | | | | | | | | |
| | |проживають у сільській | | | | | | | | | | | |
| | |місцевості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211060| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0|
| | |міському бюджету міста Ялти на | | | | | | | | | | | |
| | |створення "Школи майбутнього" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2211070| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 161 617,5| | | | 161 617,5| | | | | | 161 617,5|
| | |місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |комп'ютеризацію та | | | | | | | | | | | |
| | |інформатизацію загальноосвітніх| | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів районів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2300000|   |Міністерство охорони здоров'я | 3 498 545,4| 2 444 059,7|  750 003,6|  99 542,4| 1 054 485,7|  905 533,6|  712 894,3| 105 376,8|  23 929,9|  192 639,3|  4 404 079,0|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301000| |Апарат Міністерства охорони | 3 498 545,4| 2 444 059,7| 750 003,6| 99 542,4| 1 054 485,7| 905 533,6| 712 894,3| 105 376,8| 23 929,9| 192 639,3| 4 404 079,0|
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301010| 0763 |Керівництво та управління у | 17 063,1| 15 063,1| 9 751,3| 814,1| 2 000,0| 2 225,0| 2 129,2| 466,6| 30,0| 95,8| 19 288,1|
| | |сфері охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301020| 0140 |Фундаментальні дослідження у | 6 295,3| | | | 6 295,3| | | | | | 6 295,3|
| | |сфері профілактичної та | | | | | | | | | | | |
| | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301050| 0750 |Прикладні наукові та | 21 625,6| | | | 21 625,6| 14 504,4| | | | 14 504,4| 36 130,0|
| | |науково-технічні розробки, | | | | | | | | | | | |
| | |виконання робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням, | | | | | | | | | | | |
| | |фінансова підтримка підготовки | | | | | | | | | | | |
| | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301060| 0750 |Фінансова підтримка розвитку | 257,8| 257,8| | 53,6| | | | | | | 257,8|
| | |інфраструктури наукової | | | | | | | | | | | |
| | |діяльності у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |профілактичної та клінічної | | | | | | | | | | | |
| | |медицини | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301070| 0942 |Підготовка і підвищення | 275 285,6| 272 285,6| | | 3 000,0| 445 457,1| 390 262,6| | | 55 194,5| 720 742,7|
| | |кваліфікації медичних та | | | | | | | | | | | |
| | |фармацевтичних, наукових та | | | | | | | | | | | |
| | |науково-педагогічних кадрів | | | | | | | | | | | |
| | |вищими навчальними закладами | | | | | | | | | | | |
| | |III і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301080| 0950 |Підвищення кваліфікації | 51 907,6| 51 907,6| 34 571,2| 1 667,7| | 20 308,5| 17 858,5| 7 807,1| 1 918,6| 2 450,0| 72 216,1|
| | |медичних та фармацевтичних | | | | | | | | | | | |
| | |кадрів та підготовка наукових | | | | | | | | | | | |
| | |і науково-педагогічних кадрів | | | | | | | | | | | |
| | |у сфері охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301090| 0990 |Методичне забезпечення | 490,1| 372,1| 272,9| | 118,0| | | | | | 490,1|
| | |діяльності медичних | | | | | | | | | | | |
| | |(фармацевтичних) вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | |
| | |закладів післядипломної освіти | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301100| 0731 |Стаціонарне медичне | 41 892,1| 40 692,1| 21 101,3| 3 333,5| 1 200,0| 8 299,1| 6 673,7| 2 622,7| 154,6| 1 625,4| 50 191,2|
| | |обслуговування працівників | | | | | | | | | | | |
| | |водного транспорту та | | | | | | | | | | | |
| | |нафтопереробної промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301110| 0732 |Спеціалізована та | 292 964,2| 287 964,2| 132 279,9| 33 340,9| 5 000,0| 12 802,2| 11 855,4| 3 119,3| 422,7| 946,8| 305 766,4|
| | |високоспеціалізована медична | | | | | | | | | | | |
| | |допомога, що надається | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавними закладами | | | | | | | | | | | |
| | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301120| 0941 |Підготовка медичних і | | | | | | 3 916,4| 2 478,6| | | 1 437,8| 3 916,4|
| | |фармацевтичних кадрів вищими | | | | | | | | | | | |
| | |навчальними закладами I і II | | | | | | | | | | | |
| | |рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301130| 0763 |Стипендії Президента України | 924,0| 924,0| | | | | | | | | 924,0|
| | |для видатних діячів галузі | | | | | | | | | | | |
| | |охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2301170| 0732 |Діагностика і лікування    |   89 403,5|   75 403,5|   30 235,4|   7 002,9|  14 000,0|   4 899,2|   3 737,1|  1 257,4|   383,3|   1 162,1|    94 302,7|
| | |захворювань із впровадженням | | | | | | | | | | | |
| | |експериментальних та нових | | | | | | | | | | | |
| | |медичних технологій у клініках | | | | | | | | | | | |
| | |науково-дослідних установ та в | | | | | | | | | | | |
| | |вищих навчальних медичних | | | | | | | | | | | |
| | |закладах Міністерства охорони | | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301180| 0734 |Санаторне лікування хворих на | 106 478,6| 98 378,6| 33 173,5| 15 132,9| 8 100,0| 12 948,1| 11 538,1| 787,5| 3 754,1| 1 410,0| 119 426,7|
| | |туберкульоз | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301190| 0734 |Санаторне лікування дітей та | 85 538,8| 76 896,8| 28 711,5| 11 715,2| 8 642,0| 20 877,1| 17 527,4| 1 345,9| 3 141,3| 3 349,7| 106 415,9|
| | |підлітків з соматичними | | | | | | | | | | | |
| | |захворюваннями (крім | | | | | | | | | | | |
| | |туберкульозу) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301200| 0722 |Спеціалізована консультативна | 17 056,6| 14 901,6| 8 557,4| 975,2| 2 155,0| 2 509,2| 2 265,0| 1 049,0| 45,0| 244,2| 19 565,8|
| | |амбулаторно-поліклінічна | | | | | | | | | | | |
| | |допомога, що надається вищими | | | | | | | | | | | |
| | |навчальними закладами, | | | | | | | | | | | |
| | |науково-дослідними установами | | | | | | | | | | | |
| | |та загальнодержавними | | | | | | | | | | | |
| | |закладами охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301230| 0723 |Надання послуг у | 16 215,4| 15 715,4| 8 745,8| 1 211,8| 500,0| 4 955,7| 4 492,9| 2 116,4| 293,1| 462,8| 21 171,1|
| | |стоматологічних поліклініках | | | | | | | | | | | |
| | |вищих навчальних медичних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів та інших | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | |
| | |стоматологічних закладах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301250| 0740 |Державний | 652 885,5| 640 885,5| 434 161,7| 23 765,6| 12 000,0| 270 054,4| 225 981,0| 77 442,5| 13 572,0| 44 073,4| 922 939,9|
| | |санітарно-епідеміологічний | | | | | | | | | | | |
| | |нагляд та дезинфекційні заходи | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301260| 0740 |Заходи по боротьбі з епідеміями| 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301270| 0740 |Програми і централізовані | 205 781,3| 203 874,8| | | 1 906,5| | | | | | 205 781,3|
| | |заходи з імунопрофілактики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301290| 0763 |Централізована закупівля | 231 000,0| | | | 231 000,0| | | | | | 231 000,0|
| | |обладнання для закладів охорони| | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301310| 0763 |Централізовані заходи з | 32 637,5| 22 037,5| | | 10 600,0| | | | | | 32 637,5|
| | |трансплантації органів та | | | | | | | | | | | |
| | |тканин | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301340| 0763 |Державний контроль за якістю | 5 080,0| 3 460,0| 2 047,7| 219,4| 1 620,0| 15 564,6| 14 803,8| 7 285,6| 191,2| 760,8| 20 644,6|
| | |лікарських засобів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301350| 0763 |Організація і регулювання | 14 200,1| 12 442,1| 3 720,3| 115,2| 1 758,0| 119,7| 50,0| | | 69,7| 14 319,8|
| | |діяльності установ та окремі | | | | | | | | | | | |
| | |заходи у системі охорони | | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301360| 0763 |Лікування громадян України за | 5 738,1| 5 738,1| | | | | | | | | 5 738,1|
| | |кордоном | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301370| 0763 |Забезпечення медичних заходів | 457 626,9| 304 182,9| | | 153 444,0| | | | | | 457 626,9|
| | |по боротьбі з туберкульозом, | | | | | | | | | | | |
| | |профілактики та лікування | | | | | | | | | | | |
| | |СНІДу, лікування онкологічних | | | | | | | | | | | |
| | |хворих | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301400| 0763 |Забезпечення медичних заходів | 408 744,5| 221 233,5| | | 187 511,0| | | | | | 408 744,5|
| | |окремих державних програм та | | | | | | | | | | | |
| | |комплексних заходів програмного| | | | | | | | | | | |
| | |характеру | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|    |   |в тому числі забезпечення   |   74 000,0|   74 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    74 000,0|
| | |медикаментозного лікування | | | | | | | | | | | |
| | |хворих на розсіяний склероз | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301410| 0825 |Функціонування Національної | 2 476,4| 2 476,4| 1 457,6| 62,3| | 140,0| 121,0| 30,3| 6,0| 19,0| 2 616,4|
| | |наукової медичної бібліотеки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301420| 0826 |Збереження та популяризація | 2 212,1| 2 212,1| 1 216,1| 132,1| | 140,0| 120,0| 46,5| 18,0| 20,0| 2 352,1|
| | |історії медицини | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301440| 0763 |Заходи з обміну та вивчення | 5 000,0| 5 000,0| | | | | | | | | 5 000,0|
| | |досвіду у провідних клініках | | | | | | | | | | | |
| | |світу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301450| 0763 |Забезпечення медичних заходів | 1 600,0| 42,0| | | 1 558,0| | | | | | 1 600,0|
| | |Комплексної програми "Цукровий | | | | | | | | | | | |
| | |діабет" ( 545/99 ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301480| 0763 |Компенсація виробникам | 40 000,0| 40 000,0| | | | | | | | | 40 000,0|
| | |додаткових витрат, пов'язаних з| | | | | | | | | | | |
| | |підвищенням з 1 січня 2004 р. | | | | | | | | | | | |
| | |ставки акцизного збору на спирт| | | | | | | | | | | |
| | |етиловий, що використовується | | | | | | | | | | | |
| | |для виготовлення лікарських | | | | | | | | | | | |
| | |засобів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301520| 0763 |Фінансова підтримка служб | 27 712,4| 27 712,4| | | | | | | | | 27 712,4|
| | |Товариства Червоного Хреста | | | | | | | | | | | |
| | |України та внесок до | | | | | | | | | | | |
| | |Міжнародної федерації | | | | | | | | | | | |
| | |Товариств Червоного Хреста та | | | | | | | | | | | |
| | |Червоного Півмісяця | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301570| 1062 |Здійснення заходів по передачі | 5 500,0| | | | 5 500,0| | | | | | 5 500,0|
| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | |
| | |санаторно-курортних закладів | | | | | | | | | | | |
| | |Міністерства охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
| | |України у комунальну власність | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301600| 0763 |Заходи з подолання епідемії | 14 824,3| 2 000,0| | | 12 824,3| 65 812,9| 1 000,0| | | 64 812,9| 80 637,2|
| | |туберкульозу та СНІДу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301810| 0763 |Розширення | 242 328,0| | | | 242 328,0| | | | | | 242 328,0|
| | |матеріально-технічної бази | | | | | | | | | | | |
| | |клінічної лікарні "Феофанія" | | | | | | | | | | | |
| | |Державного управління справами | | | | | | | | | | | |
| | |і будівництво Всеукраїнського | | | | | | | | | | | |
| | |центру охорони здоров'я матері | | | | | | | | | | | |
| | |і дитини | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| | |в тому числі придбання | 112 328,0| | | | 112 328,0| | | | | | 112 328,0|
| | |обладнання | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301820| 0762 |Будівництво заводу з переробки | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0|
| | |плазми крові | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301830| 0732 |Реконструкція Українського | 13 800,0| | | | 13 800,0| | | | | | 13 800,0|
| | |державного медико-соціального | | | | | | | | | | | |
| | |центру ветеранів війни с. Циблі| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301840| 0942 |Проектування і будівництво | 35 000,0| | | | 35 000,0| | | | | | 35 000,0|
| | |гуртожитку та | | | | | | | | | | | |
| | |навчально-лабораторного | | | | | | | | | | | |
| | |корпусу Національного | | | | | | | | | | | |
| | |медичного університету | | | | | | | | | | | |
| | |ім. О.О.Богомольця | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2301850| 0763 |Проектування будівництва    |   12 000,0|       |       |      |  12 000,0|      |      |      |      |       |    12 000,0|
| | |національного комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я "Європейське містечко | | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301880| 0732 |Капітальний ремонт, | 24 000,0| | | | 24 000,0| | | | | | 24 000,0|
| | |реконструкція та виготовлення | | | | | | | | | | | |
| | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | | |
| | |документації | | | | | | | | | | | |
| | |Науково-практичного медичного | | | | | | | | | | | |
| | |центру дитячої кардіології та | | | | | | | | | | | |
| | |кардіохірургії | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2301890| 0763 |Реконструкція приміщень та | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |придбання обладнання для | | | | | | | | | | | |
| | |діоксинового центру та клініки | | | | | | | | | | | |
| | |Інституту екології і | | | | | | | | | | | |
| | |токсикології ім. Л.І. Медведя | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2310000| |Міністерство охорони здоров'я | 288 000,0| 20 000,0| | | 268 000,0| 100 000,0| | | | 100 000,0| 388 000,0|
| | |України (загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311000| |Міністерство охорони здоров'я | 288 000,0| 20 000,0| | | 268 000,0| 100 000,0| | | | 100 000,0| 388 000,0|
| | |України (загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311020| 0180 |Субвенція з державного бюджету | | | | | | 100 000,0| | | | 100 000,0| 100 000,0|
| | |місцевим бюджетам на оснащення | | | | | | | | | | | |
| | |сільських амбулаторій та | | | | | | | | | | | |
| | |фельдшерсько-акушерських | | | | | | | | | | | |
| | |пунктів, придбання автомобілів | | | | | | | | | | | |
| | |швидкої медичної допомоги для | | | | | | | | | | | |
| | |сільських закладів охорони | | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311040| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 228 000,0| | | | 228 000,0| | | | | | 228 000,0|
| | |міському бюджету міста Києва на| | | | | | | | | | | |
| | |створення центру із | | | | | | | | | | | |
| | |застосуванням ПЕТ технології | | | | | | | | | | | |
| | |для раннього виявлення | | | | | | | | | | | |
| | |онкологічних захворювань | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311060| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |обласному бюджету | | | | | | | | | | | |
| | |Дніпропетровської області на | | | | | | | | | | | |
| | |підготовку та проведення | | | | | | | | | | | |
| | |експерименту по впровадженню | | | | | | | | | | | |
| | |екологічного коефіцієнту по | | | | | | | | | | | |
| | |охороні здоров'я | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311070| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |обласному бюджету Донецької | | | | | | | | | | | |
| | |області на проведення | | | | | | | | | | | |
| | |експерименту по впровадженню | | | | | | | | | | | |
| | |моделі надання спеціалізованої | | | | | | | | | | | |
| | |медичної допомоги населенню з | | | | | | | | | | | |
| | |метою попередження виявлення | | | | | | | | | | | |
| | |захворювань на ранніх стадіях | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2311080| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 20 000,0| 20 000,0| | | | | | | | | 20 000,0|
| | |місцевим бюджетам на придбання | | | | | | | | | | | |
| | |витратних матеріалів для | | | | | | | | | | | |
| | |родопомічних, дитячих, | | | | | | | | | | | |
| | |хірургічних, реанімаційних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів (відділень), відділень| | | | | | | | | | | |
| | |невідкладної допомоги та | | | | | | | | | | | |
| | |лабораторій | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2400000|   |Міністерство охорони      | 1 114 956,7|  941 566,1|  559 469,9|  111 289,7|  173 390,6| 1 253 465,6|  194 684,0|  15 798,7|  40 845,2| 1 058 781,6|  2 368 422,3|
| | |навколишнього природного | | | | | | | | | | | |
| | |середовища України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401000| |Апарат Міністерства охорони | 174 692,7| 148 946,2| 99 656,8| 3 236,9| 25 746,5| 294 384,0| 73 358,2| 2 124,1| 2 020,6| 221 025,8| 469 076,7|
| | |навколишнього природного | | | | | | | | | | | |
| | |середовища України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401010| 0540 |Загальне керівництво та | 36 431,4| 23 705,6| 14 795,7| 545,8| 12 725,8| 5 981,8| 5 449,3| 1 056,0| 357,0| 532,5| 42 413,2|
| | |управління у сфері охорони | | | | | | | | | | | |
| | |навколишнього природного | | | | | | | | | | | |
| | |середовища | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401020| 0540 |Управління та контроль у сфері | 105 264,2| 99 055,5| 66 977,1| 2 332,6| 6 208,7| 15 060,0| 12 569,3| 30,0| 1 510,0| 2 490,7| 120 324,2|
| | |охорони навколишнього | | | | | | | | | | | |
| | |природного середовища на | | | | | | | | | | | |
| | |регіональному рівні | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401040| 0530 |Прикладні наукові та | 5 885,3| | | | 5 885,3| | | | | | 5 885,3|
| | |науково-технічні розробки, | | | | | | | | | | | |
| | |виконання робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |природоохоронної діяльності та | | | | | | | | | | | |
| | |гідрометеорології, фінансова | | | | | | | | | | | |
| | |підтримка підготовки наукових | | | | | | | | | | | |
| | |кадрів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401090| 0950 |Підвищення кваліфікації та | 497,7| 497,7| 366,5| | | 611,2| 475,9| 270,0| 12,0| 135,3| 1 108,9|
| | |перепідготовка у сфері охорони | | | | | | | | | | | |
| | |навколишнього природного | | | | | | | | | | | |
| | |середовища | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401160| 0520 |Заходи із створення і | 26 170,8| 25 512,9| 17 517,5| 358,5| 657,9| 3 809,0| 3 494,5| 768,1| 141,6| 314,5| 29 979,8|
| | |збереження | | | | | | | | | | | |
| | |природно-заповідного фонду, | | | | | | | | | | | |
| | |ведення кадастрів тваринного і | | | | | | | | | | | |
| | |рослинного світу, Червоної | | | | | | | | | | | |
| | |книги | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401170| 0540 |Забезпечення вимірів речовин та| 174,5| 174,5| | | | | | | | | 174,5|
| | |аналіз проб під час проведення | | | | | | | | | | | |
| | |інспекцій Організацією по | | | | | | | | | | | |
| | |забороні хімічної зброї | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401190| 0540 |Моніторинг навколишнього | | | | | | 65 400,0| | | | 65 400,0| 65 400,0|
| | |природного середовища та | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення державного | | | | | | | | | | | |
| | |контролю за додержанням вимог | | | | | | | | | | | |
| | |природоохоронного законодавства| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401230| 0513 |Очистка стічних вод | | | | | | 45 390,0| | | | 45 390,0| 45 390,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401240| 0540 |Міжнародне співробітництво у | | | | | | 7 550,0| 4 190,0| | | 3 360,0| 7 550,0|
| | |сфері охорони навколишнього | | | | | | | | | | | |
| | |природного середовища, сприяння| | | | | | | | | | | |
| | |сталому розвитку, екологічній | | | | | | | | | | | |
| | |освіті та поширенню екологічної| | | | | | | | | | | |
| | |інформації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401250| 0512 |Поводження з відходами та | | | | | | 60 782,0| | | | 60 782,0| 60 782,0|
| | |небезпечними хімічними | | | | | | | | | | | |
| | |речовинами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401260| 0520 |Формування національної | | | | | | 30 800,0| 877,3| | | 29 922,7| 30 800,0|
| | |екологічної мережі | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2401290| 0511 |Підвищення якості атмосферного |       |       |       |      |      |   8 000,0|      |      |      |   8 000,0|    8 000,0|
|    |   |повітря            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401310| 0530 |Експертно-аналітичне      |    268,8|       |       |      |    268,8|      |      |      |      |       |     268,8|
|    |   |супроводження та моніторинг  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |наукових проектів з екологічної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |безпеки            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401320| 0513 |Фінансова підтримка      |       |       |       |      |      |  30 000,0|  30 000,0|      |      |       |    30 000,0|
|    |   |природоохоронної діяльності, у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |тому числі через механізм   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здешевлення кредитів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |комерційних банків       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2401450| 0513 |Реструктуризація та ліквідація |       |       |       |      |      |  21 000,0|  16 301,9|      |      |   4 698,1|    21 000,0|
|    |   |об'єктів підприємств гірничої |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |хімії і здійснення невідкладних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |природоохоронних заходів в зоні|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |їх діяльності         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2404000|   |Державна геологічна служба   |   5 500,0|       |       |      |   5 500,0|  616 600,0|      |      |      |  616 600,0|   622 100,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2404020| 0444 |Розвиток мінерально-сировинної |       |       |       |      |      |  616 600,0|      |      |      |  616 600,0|   616 600,0|
|    |   |бази, в тому числі буріння   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |артезіанських свердловин    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|    |   |в тому числі освоєння нових  |       |       |       |      |      |  72 000,0|      |      |      |   72 000,0|    72 000,0|
|    |   |морських родовищ вуглеводнів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2404030| 0511 |Геолого-екологічні дослідження |   5 500,0|       |       |      |   5 500,0|      |      |      |      |       |    5 500,0|
|    |   |та заходи           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2405000|   |Державна служба геодезії,   |   25 050,0|       |       |      |  25 050,0|      |      |      |      |       |    25 050,0|
|    |   |картографії та кадастру    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2405020| 0411 |Загальнодержавні геодезичні та |   11 900,0|       |       |      |  11 900,0|      |      |      |      |       |    11 900,0|
|    |   |картографічні роботи      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2405030| 0490 |Демаркація та делімітація   |   13 150,0|       |       |      |  13 150,0|      |      |      |      |       |    13 150,0|
|    |   |державного кордону       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407000|   |Державний комітет України по  |  614 458,8|  553 530,8|  293 207,1|  107 513,6|  60 928,0|  257 530,0|  94 247,8|  13 674,6|  36 562,0|  163 282,2|   871 988,8|
|    |   |водному господарству      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407010| 0421 |Керівництво та управління у  |   5 584,4|   5 584,4|   3 717,6|    71,1|      |      |      |      |      |       |    5 584,4|
|    |   |сфері водного господарства   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407020| 0482 |Прикладні наукові та      |    839,8|       |       |      |    839,8|      |      |      |      |       |     839,8|
|    |   |науково-технічні розробки,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання робіт за державним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |замовленням у сфері розвитку  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водного господарства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407040| 0950 |Підвищення кваліфікації кадрів |   1 163,1|   1 163,1|    763,5|    42,6|      |    830,0|    807,0|   260,0|   210,0|     23,0|    1 993,1|
|    |   |у сфері водного господарства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407050| 0421 |Експлуатація загальнодержавних |  563 967,2|  543 850,7|  288 726,0|  107 399,9|  20 116,5|  110 000,0|  93 440,8|  13 414,6|  36 352,0|   16 559,2|   673 967,2|
|    |   |і міжгосподарських державних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |меліоративних систем      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407060| 0511 |Ведення державного моніторингу |   3 752,6|   2 932,6|       |      |    820,0|      |      |      |      |       |    3 752,6|
|    |   |поверхневих вод, водного    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |кадастру, паспортизація,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |управління водними ресурсами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407070| 0511 |Захист від шкідливої дії вод  |   1 151,7|       |       |      |   1 151,7|  75 800,0|      |      |      |   75 800,0|    76 951,7|
|    |   |сільських населених пунктів,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |смт. Лазурного та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільськогосподарських угідь  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2407080| 0511 |Комплексний протипаводковий  |       |       |       |      |      |  70 900,0|      |      |      |   70 900,0|    70 900,0|
|    |   |захист в басейні р. Тиса у   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Закарпатській області     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2407090| 0620 |Першочергове забезпечення   |   38 000,0|       |       |      |  38 000,0|      |      |      |      |       |    38 000,0|
|    |   |сільських населених пунктів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |централізованим водопостачанням|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408000|   |Державний комітет України по  |  295 255,2|  239 089,1|  166 606,0|    539,2|  56 166,1|  84 951,6|  27 078,0|      |  2 262,6|   57 873,6|   380 206,8|
|    |   |земельних ресурсах       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408010| 0421 |Керівництво та управління у  |  232 283,7|  228 283,7|  166 606,0|    532,2|   4 000,0|  25 000,0|  18 070,0|      |  2 200,0|   6 930,0|   257 283,7|
|    |   |сфері земельних ресурсів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408020| 0950 |Підвищення кваліфікації    |    195,0|    195,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     195,0|
|    |   |працівників Держкомзему    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408030| 0421 |Проведення земельної реформи  |   49 022,6|   9 000,0|       |      |  40 022,6|  10 000,0|      |      |      |   10 000,0|    59 022,6|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408040| 0511 |Збереження, відтворення та   |   9 500,0|       |       |      |   9 500,0|      |      |      |      |       |    9 500,0|
|    |   |забезпечення раціонального   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |використання земельних ресурсів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2408600| 0421 |Видача державних актів на право|   4 253,9|   1 610,4|       |     7,0|   2 643,5|  49 951,6|   9 008,0|      |    62,6|   40 943,6|    54 205,5|
|    |   |приватної власності на землю в |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сільській місцевості      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2500000|   |Міністерство праці та     | 3 275 310,7| 2 660 118,3|   64 252,9|  14 001,1|  615 192,4|  437 583,7|  135 162,0|  13 396,8|  4 502,1|  302 421,7|  3 712 894,4|
|    |   |соціальної політики України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501000|   |Апарат Міністерства праці та  | 2 822 932,0| 2 566 126,8|   60 422,5|  12 509,6|  256 805,2|  265 881,2|  85 516,7|   315,5|  2 115,5|  180 364,5|  3 088 813,2|
|    |   |соціальної політики України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501010| 0412 |Керівництво та управління у  |   72 241,4|   70 141,4|   45 696,7|   2 647,7|   2 100,0|   1 417,1|   1 417,1|      |  1 129,8|       |    73 658,5|
|    |   |сфері праці та соціальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |політики            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501040| 1080 |Прикладні наукові та      |   11 025,7|     15,0|       |      |  11 010,7|    598,2|      |      |      |    598,2|    11 623,9|
|    |   |науково-технічні розробки,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виконання робіт за державними |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |цільовими програмами і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державним замовленням у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |економіки праці та соціальної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |політики            |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501050| 0941 |Підготовка кадрів для галузі  |   8 721,2|   7 721,2|       |      |   1 000,0|    84,2|    41,4|      |      |     42,8|    8 805,4|
|    |   |соціального забезпечення та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту вищими   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами I і II  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рівнів акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501060| 0950 |Підвищення кваліфікації    |    353,1|    353,1|    203,3|    47,8|      |     5,0|     5,0|      |      |       |     358,1|
|    |   |працівників органів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального забезпечення    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501070| 0732 |Спеціалізована         |   4 590,6|   4 590,6|   1 899,0|    832,6|      |    26,0|    26,0|      |    3,0|       |    4 616,6|
|    |   |протезно-ортопедична та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |медично-реабілітаційна     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |допомога інвалідам у клініці  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Науково-дослідного інституту  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |протезування, протезобудування |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та відновлення працездатності |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501080| 0734 |Санаторне лікування ветеранів |   49 829,7|   41 031,7|   12 623,5|   8 981,5|   8 798,0|   3 388,3|   3 037,3|   315,5|   982,7|    351,0|    53 218,0|
|    |   |війни (крім хворих на     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |туберкульоз)          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2501090| 1090 |Виготовлення бланків посвідчень|    995,2|    995,2|       |      |      |      |      |      |      |       |     995,2|
|    |   |та нагрудних знаків для системи|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501110| 1040 |Фінансова підтримка заходів із |   1 500,0|   1 500,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 500,0|
|    |   |соціального захисту дітей   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501120| 1010 |Фінансова підтримка громадських|   40 448,9|   40 448,9|       |      |      |      |      |      |      |       |    40 448,9|
|    |   |організацій інвалідів, в тому |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |числі Конфедерації громадських |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |організацій інвалідів України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та Національної Асамблеї    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів України       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501130| 1020 |Одноразова грошова допомога  |   1 565,7|   1 565,7|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 565,7|
|    |   |непрацюючим малозабезпеченим  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |особам             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501140| 1090 |Створення і програмно-технічне |   36 138,2|   7 138,2|       |      |  29 000,0|      |      |      |      |       |    36 138,2|
|    |   |забезпечення системи      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційно-аналітичної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підтримки та          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інформаційно-методичне     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення установ системи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Міністерства праці та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціальної політики України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501150| 1030 |Щорічна разова грошова допомога|  380 666,3|  380 666,3|       |      |      |      |      |      |      |       |   380 666,3|
|    |   |ветеранам війни        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501160| 1030 |Довічні державні стипендії   |   1 490,2|   1 490,2|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 490,2|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501170| 1010 |Розробка нових видів      |   84 602,9|   5 744,9|       |      |  78 858,0|      |      |      |      |       |    84 602,9|
|    |   |протезно-ортопедичних виробів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та обслуговування інвалідів у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |стаціонарах при протезних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підприємствах         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501180| 1070 |Соціальний захист працівників, |   1 259,3|   1 259,3|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 259,3|
|    |   |що вивільняються у зв'язку з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виведенням з експлуатації   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської АЕС       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501200| 1070 |Доплати за роботу на      |  309 385,9|  309 385,9|       |      |      |      |      |      |      |       |   309 385,9|
|    |   |радіоактивно забруднених    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |територіях, збереження     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |заробітної плати при      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переведенні на нижчеоплачувану |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |роботу та у зв'язку з     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |відселенням, виплати      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |підвищених стипендій та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |надання додаткової відпустки  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадянам, які постраждали  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внаслідок Чорнобильсько.    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501210| 1070 |Компенсація сім'ям з дітьми та |  550 000,0|  550 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   550 000,0|
|    |   |видатки на безплатне харчування|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дітей, які постраждали     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |внаслідок Чорнобильської    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |катастрофи           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501230| 1070 |Щомісячна грошова допомога у  |  684 095,5|  684 095,5|       |      |      |      |      |      |      |       |   684 095,5|
|    |   |зв'язку з обмеженням споживання|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |продуктів харчування місцевого |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |виробництва та компенсації за |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільгове забезпечення     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |продуктами харчування громадян,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які постраждали внаслідок   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2501240| 1070 |Компенсації за втрачене майно |   66 461,7|   66 461,7|       |      |      |      |      |      |      |       |    66 461,7|
|    |   |та оплата витрат у зв'язку з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |переїздом на нове місце    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |проживання громадянам, які   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постраждали внаслідок     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501250| 1070 |Компенсації за шкоду, заподіяну|   43 652,2|   43 652,2|       |      |      |      |      |      |      |       |    43 652,2|
|    |   |здоров'ю, та допомоги на    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |оздоровлення, у разі звільнення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |з роботи громадян, які     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |постраждали внаслідок     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501270| 1010 |Допомога по тимчасовій     |   21 151,7|   21 151,7|       |      |      |      |      |      |      |       |    21 151,7|
|    |   |непрацездатності громадянам,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які постраждали внаслідок   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501300| 1070 |Обслуговування банківських   |    780,0|    780,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     780,0|
|    |   |позик, наданих на пільгових  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |умовах до 1999 року громадянам,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |які постраждали внаслідок   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501330| 0734 |Санаторне лікування ветеранів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |війни, хворих на туберкульоз  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501340| 1030 |Фінансова підтримка      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |громадських організацій    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ветеранів та відвідування   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військових поховань і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військових пам'ятників     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501360| 1070 |Оздоровлення громадян, які   |  220 000,0|  220 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   220 000,0|
|    |   |постраждали внаслідок     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Чорнобильської катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501370| 1010 |Впровадження інвестиційних   |  100 000,0|       |       |      |  100 000,0|      |      |      |      |       |   100 000,0|
|    |   |технологій у виробництві    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |технічних засобів реабілітації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501400| 1050 |Дотація Фонду         |  100 000,0|  100 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   100 000,0|
|    |   |загальнообов'язкового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державного соціального     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |страхування України на випадок |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |безробіття на створення нових |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |робочих місць для       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |працевлаштування незайнятого  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |населення, що перебуває на   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обліку в державній службі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |зайнятості вугледобувних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |регіонів, де ліквідовано шахти |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501550| 0942 |Підготовка кадрів для галузі  |   5 838,1|   5 838,1|       |      |      |   2 832,7|   2 515,0|      |      |    317,7|    8 670,8|
|    |   |соціального забезпечення та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту вищими   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |навчальними закладами III - IV |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |рівнів акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501570| 1090 |Здійснення ремонтних робіт в  |   6 338,5|       |       |      |   6 338,5|      |      |      |      |       |    6 338,5|
|    |   |органах праці та соціального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |захисту населення для     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |впровадження єдиної технології |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |прийому громадян, що      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |потребують соціального захисту |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2501600| 1090 |Розробка та впровадження    |   19 700,0|       |       |      |  19 700,0|  100 000,0|      |      |      |  100 000,0|   119 700,0|
|    |   |моделей соціального      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвестування          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501610| 1090 |Підвищення ефективності    |       |       |       |      |      |  130 679,0|  59 638,1|      |      |   71 040,9|   130 679,0|
|    |   |управління реформою системи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціального захисту      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501620| 1090 |Створення єдиної системи збору |    100,0|    100,0|       |      |      |   5 500,0|   3 500,0|      |      |   2 000,0|    5 600,0|
|    |   |та обліку внесків на      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |загальнообов'язкове державне  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціальне страхування та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |подальше формування системи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |накопичувального пенсійного  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |забезпечення          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2501630| 1090 |Вдосконалення системи     |       |       |       |      |      |  21 350,7|  15 336,8|      |      |   6 013,9|    21 350,7|
|    |   |соціальної допомоги      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505000|   |Державний комітет України у  |   25 906,2|   17 926,2|   3 830,4|   1 491,5|   7 980,0|    800,5|    750,5|    91,1|   134,5|     50,0|    26 706,7|
|    |   |справах ветеранів       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505010| 1030 |Керівництво та управління у  |   4 852,6|   3 872,6|   2 526,2|      |    980,0|      |      |      |      |       |    4 852,6|
|    |   |сфері соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ветеранів           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505020| 0734 |Санаторне лікування ветеранів |   14 046,1|   7 046,1|   1 304,2|   1 491,5|   7 000,0|    800,5|    750,5|    91,1|   134,5|     50,0|    14 846,6|
|    |   |війни, хворих на туберкульоз  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2505030| 1030 |Фінансова підтримка      |   7 007,5|   7 007,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    7 007,5|
|    |   |громадських організацій    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ветеранів та відвідування   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військових поховань і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |військових пам'ятників     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507000|   |Фонд соціального захисту    |  426 472,5|   76 065,3|       |      |  350 407,2|  170 902,0|  48 894,8|  12 990,2|  2 252,1|  122 007,2|   597 374,5|
|    |   |інвалідів           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507030| 1010 |Забезпечення інвалідів та   |   84 400,0|       |       |      |  84 400,0|  20 902,0|    525,0|      |      |   20 377,0|   105 302,0|
|    |   |інвалідів-чорнобильців     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |автомобілями          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507050| 0734 |Санаторно-курортне оздоровлення|   70 000,0|   70 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    70 000,0|
|    |   |інвалідів           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507070| 1010 |Одноразова матеріальна допомога|   6 000,0|   6 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    6 000,0|
|    |   |інвалідам           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507080| 1010 |Соціальна, трудова та     |     65,3|     65,3|       |      |      |  150 000,0|  48 369,8|  12 990,2|  2 252,1|  101 630,2|   150 065,3|
|    |   |професійна реабілітація    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідів           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|    |   |в тому числі на створення   |       |       |       |      |      |  28 000,0|      |      |      |   28 000,0|    28 000,0|
|    |   |Національного центру      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |параолімпійської і       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дефлімпійської підготовки та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реабілітації інвалідів та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |Західного           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |реабілітаційно-спортивного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |центру             |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2507090| 1010 |Забезпечення окремих категорій |  266 007,2|       |       |      |  266 007,2|      |      |      |      |       |   266 007,2|
|    |   |населення України технічними та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |іншими засобами реабілітації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2510000|   |Міністерство праці та     | 17 104 577,1| 17 097 577,1|       |      |   7 000,0|  25 245,1|      |      |      |   25 245,1|  17 129 822,2|
|    |   |соціальної політики України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2511000|   |Міністерство праці та     | 17 104 577,1| 17 097 577,1|       |      |   7 000,0|  25 245,1|      |      |      |   25 245,1|  17 129 822,2|
|    |   |соціальної політики України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |(загальнодержавні видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511020| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 4 993 690,9| 4 993 690,9|       |      |      |      |      |      |      |       |  4 993 690,9|
|    |   |місцевим бюджетам на надання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільг та житлових субсидій   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |населенню на оплату      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |електроенергії, природного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |газу, послуг тепло-,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водопостачання і        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водовідведення, квартирної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |плати, вивезення побутового  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сміття та рідких нечистот   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511030| 0180 |Субвенція з державного бюджету |  660 886,8|  660 886,8|       |      |      |      |      |      |      |       |   660 886,8|
|    |   |місцевим бюджетам на надання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільг та житлових субсидій   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |населенню на придбання твердого|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |та рідкого пічного побутового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |палива і скрапленого газу   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511040| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 1 226 010,8| 1 226 010,8|       |      |      |      |      |      |      |       |  1 226 010,8|
|    |   |місцевим бюджетам на надання  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільг з послуг зв'язку та інших|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |передбачених законодавством  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пільг (крім пільг на одержання |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |ліків, зубопротезування, оплату|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |електроенергії, природного і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |скрапленого газу на побутові  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |потреби, твердого та рідкого  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |пічного побутового палива,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |послуг тепло-, водопостачання і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |водовідведення, квартирної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |плати, вивезення побутового  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |сміття та рідких нечистот) та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |компенсацію за пільговий проїзд|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |окремих категорій громадян   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511050| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 10 216 988,6| 10 216 988,6|       |      |      |      |      |      |      |       |  10 216 988,6|
|    |   |місцевим бюджетам на виплату  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |допомоги сім'ям з дітьми,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |малозабезпеченим сім'ям,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |інвалідам з дитинства,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |дітям-інвалідам та тимчасової |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |державної допомоги дітям    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511060| 0180 |Субвенція з державного бюджету |       |       |       |      |      |  25 245,1|      |      |      |   25 245,1|    25 245,1|
|    |   |місцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |фінансування ремонту приміщень |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |управлінь праці та соціального |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |захисту виконавчих органів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |міських (міст республіканського|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |в Автономній Республіці Крим і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |обласного значення), районних у|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |містах Києві і Севастополі та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |районних у містах рад для   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |здійснення заходів з виконання |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |спільного із Світовим банком  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |проекту "Вдосконалення системи |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |соціальної допомоги"      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2511090| 0180 |Субвенція з державного бюджету |   7 000,0|       |       |      |   7 000,0|      |      |      |      |       |    7 000,0|
|    |   |міському бюджету м. Києва на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |введення в експлуатацію    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |психоневрологічного інтернату |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |для жінок у місті Пуща-Водиця |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|    |   |по вул. Гамарника, 28     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2600000|   |Міністерство промислової    |  489 617,9|   30 583,0|   12 651,2|    885,6|  459 034,9|  80 490,0|    461,0|      |   150,0|   80 029,0|   570 107,9|
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601000| |Апарат Міністерства | 489 617,9| 30 583,0| 12 651,2| 885,6| 459 034,9| 80 490,0| 461,0| | 150,0| 80 029,0| 570 107,9|
| | |промислової політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601010| 0442 |Загальне керівництво та | 20 297,3| 19 897,3| 12 319,0| 834,0| 400,0| 450,0| 450,0| | 150,0| | 20 747,3|
| | |управління у сфері промислової | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601030| 0484 |Прикладні наукові та | 22 537,1| | | | 22 537,1| | | | | | 22 537,1|
| | |науково-технічні розробки, | | | | | | | | | | | |
| | |виконання робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601040| 0484 |Фінансова підтримка розвитку | 558,0| 558,0| | | | | | | | | 558,0|
| | |наукової інфраструктури у сфері| | | | | | | | | | | |
| | |промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601050| 0825 |Функціонування Центральної | 412,9| 412,9| 254,7| 29,0| | 40,0| 11,0| | | 29,0| 452,9|
| | |державної науково-технічної | | | | | | | | | | | |
| | |бібліотеки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601060| 0826 |Функціонування Державного | 145,4| 138,4| 77,5| 22,6| 7,0| | | | | | 145,4|
| | |металургійного музею України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601070| 0442 |Створення і впровадження у | 3 500,0| | | | 3 500,0| | | | | | 3 500,0|
| | |виробництво сучасних видів | | | | | | | | | | | |
| | |цивільної продукції на | | | | | | | | | | | |
| | |підприємствах машинобудівного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601080| 0513 |Консервація виробничих | 6 900,0| 4 000,0| | | 2 900,0| | | | | | 6 900,0|
| | |потужностей промислових | | | | | | | | | | | |
| | |підприємств | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601090| 0441 |Реструктуризація підприємств з | 15 000,0| | | | 15 000,0| | | | | | 15 000,0|
| | |підземного видобутку залізної | | | | | | | | | | | |
| | |руди | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601110| 0442 |Заходи спеціального призначення| 50 000,0| | | | 50 000,0| | | | | | 50 000,0|
| | |підприємств та організацій | | | | | | | | | | | |
| | |оборонного комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601140| 0484 |Наукові розробки у сфері | 1 445,8| | | | 1 445,8| | | | | | 1 445,8|
| | |стандартизації та сертифікації | | | | | | | | | | | |
| | |промислової продукції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601160| 0442 |Державна підтримка вітчизняного| 1 500,0| | | | 1 500,0| | | | | | 1 500,0|
| | |машинобудування для | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601180| 0433 |Заходи по реалізації | | | | | | 80 000,0| | | | 80 000,0| 80 000,0|
| | |Комплексної програми | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва вітрових | | | | | | | | | | | |
| | |електростанцій | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601190| 0441 |Забезпечення життєдіяльності | 13 000,0| | | | 13 000,0| | | | | | 13 000,0|
| | |Криворізького | | | | | | | | | | | |
| | |гірничо-збагачувального | | | | | | | | | | | |
| | |комбінату окислених руд та | | | | | | | | | | | |
| | |відновлення будівництва його | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601210| 0260 |Забезпечення міжнародного | 3 012,5| 3 012,5| | | | | | | | | 3 012,5|
| | |співробітництва у | | | | | | | | | | | |
| | |воєнно-промисловій і | | | | | | | | | | | |
| | |військово-технічній сферах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2601230| 0950 |Підвищення кваліфікації    |     63,9|     63,9|       |      |      |      |      |      |      |       |      63,9|
| | |державних службовців | | | | | | | | | | | |
| | |п'ятої-сьомої категорій у сфері| | | | | | | | | | | |
| | |промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601240| 0411 |Презентація українськими | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0|
| | |підприємствами вітчизняних | | | | | | | | | | | |
| | |товарів на міжнародній виставці| | | | | | | | | | | |
| | |"Ганновер Мессе" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601300| 0442 |Сертифікація та валідація | 35 000,0| | | | 35 000,0| | | | | | 35 000,0|
| | |літака АН-148 | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601310| 0442 |Державна підтримка підприємств | 50 000,0| | | | 50 000,0| | | | | | 50 000,0|
| | |суднобудівної промисловості | | | | | | | | | | | |
| | |через механізм здешевлення | | | | | | | | | | | |
| | |кредитів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601320| 0442 |Державна підтримка | 200 000,0| | | | 200 000,0| | | | | | 200 000,0|
| | |літакобудування та космічної | | | | | | | | | | | |
| | |галузі на створення та | | | | | | | | | | | |
| | |впровадження у виробництво | | | | | | | | | | | |
| | |сучасної техніки через механізм| | | | | | | | | | | |
| | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601330| 0112 |Поповнення статутного фонду | 1 500,0| 1 500,0| | | | | | | | | 1 500,0|
| | |ТАСКО-Експорт | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601340| 0442 |Заходи із завершення | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |будівництва суден | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601350| 0512 |Утилізація звичайних видів | 39 300,0| | | | 39 300,0| | | | | | 39 300,0|
| | |боєприпасів, непридатних для | | | | | | | | | | | |
| | |подальшого використання та | | | | | | | | | | | |
| | |зберігання | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2601360| 0610 |Заходи з передачі у комунальну | 4 445,0| | | | 4 445,0| | | | | | 4 445,0|
| | |власність об'єктів соціальної | | | | | | | | | | | |
| | |інфраструктури, які перебувають| | | | | | | | | | | |
| | |на балансі ДП ВО "Луганський | | | | | | | | | | | |
| | |верстатобудівний завод" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2700000| |Міністерство будівництва, | 1 412 706,5| 34 902,9| 21 768,6| 771,4| 1 377 803,6| 655 071,6| 4 679,0| 2 033,7| 392,6| 650 392,6| 2 067 778,1|
| | |архітектури та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701000| |Апарат Міністерства | 1 412 706,5| 34 902,9| 21 768,6| 771,4| 1 377 803,6| 655 071,6| 4 679,0| 2 033,7| 392,6| 650 392,6| 2 067 778,1|
| | |будівництва, архітектури та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701010| 0610 |Керівництво та управління у | 35 004,0| 22 345,0| 14 101,0| 396,5| 12 659,0| | | | | | 35 004,0|
| | |сфері будівництва, архітектури | | | | | | | | | | | |
| | |та житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701030| 0630 |Прикладні наукові та | 7 503,5| | | | 7 503,5| | | | | | 7 503,5|
| | |науково-технічні розробки, | | | | | | | | | | | |
| | |виконання робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва та розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2701040| 0630 |Наукові розробки із      |   3 000,0|       |       |      |   3 000,0|      |      |      |      |       |    3 000,0|
| | |нормування та стандартизації | | | | | | | | | | | |
| | |у сфері будівництва та | | | | | | | | | | | |
| | |житлової політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701060| 0824 |Фінансова підтримка творчих | 15,0| 15,0| | | | | | | | | 15,0|
| | |спілок у сфері архітектури | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701070| 0825 |Функціонування Державної | 1 225,3| 543,8| 281,2| 46,7| 681,5| 80,0| 80,0| 40,0| | | 1 305,3|
| | |науково-технічної бібліотеки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701080| 0827 |Збереження архітектурної | 23 494,4| 10 148,6| 7 039,1| 317,7| 13 345,8| 4 156,8| 4 104,5| 1 753,7| 387,4| 52,3| 27 651,2|
| | |спадщини в заповідниках | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701090| 0829 |Паспортизація, інвентаризація | 25 700,0| | | | 25 700,0| | | | | | 25 700,0|
| | |та реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | |
| | |архітектури | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701100| 0443 |Розробка схем та проектних | 1 600,0| | | | 1 600,0| | | | | | 1 600,0|
| | |рішень масового застосування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701120| 0620 |Державний насіннєвий контроль | 188,3| 188,3| 132,9| 7,3| | 577,0| 457,0| 220,0| 2,7| 120,0| 765,3|
| | |у сфері зеленого будівництва | | | | | | | | | | | |
| | |та квітникарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701130| 0520 |Збереження і вивчення у | 1 012,0| 328,2| 214,4| 3,2| 683,8| 40,0| 37,5| 20,0| 2,5| 2,5| 1 052,0|
| | |спеціально створених умовах | | | | | | | | | | | |
| | |різноманітних видів дерев і | | | | | | | | | | | |
| | |чагарників | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701140| 0610 |Розвиток та реконструкція | 200 000,0| | | | 200 000,0| | | | | | 200 000,0|
| | |централізованих систем | | | | | | | | | | | |
| | |водопостачання та | | | | | | | | | | | |
| | |водовідведення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701160| 0829 |Відзначення Державною премією | 301,9| 301,9| | | | | | | | | 301,9|
| | |в галузі архітектури | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701170| 0511 |Ліквідація наслідків | 70 000,0| | | | 70 000,0| | | | | | 70 000,0|
| | |підтоплення територій в | | | | | | | | | | | |
| | |містах і селищах України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701180| 0640 |Загальнодержавна програма | 270 000,0| | | | 270 000,0| | | | | | 270 000,0|
| | |реформування і розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства ( 1869-15 ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701190| 0942 |Підготовка фахівців для | 1 032,1| 1 032,1| | | | | | | | | 1 032,1|
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701240| 1062 |Будівництво (придбання) | 373 000,0| | | | 373 000,0| | | | | | 373 000,0|
| | |службового житла для окремих | | | | | | | | | | | |
| | |категорій громадян які мають | | | | | | | | | | | |
| | |право на отримання такого житла| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701250| 1062 |Забезпечення житлом окремих | 272 235,0| | | | 272 235,0| | | | | | 272 235,0|
| | |категорій громадян, які | | | | | | | | | | | |
| | |відповідно до законодавства | | | | | | | | | | | |
| | |мають право на отримання | | | | | | | | | | | |
| | |житла | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701280| 0490 |Державні капітальні вкладення | 15 000,0| | | | 15 000,0| 217,8| | | | 217,8| 15 217,8|
| | |на реалізацію Чорнобильської | | | | | | | | | | | |
| | |будівельної програми | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701800| 0827 |Проведення протизсувних | 12 395,0| | | | 12 395,0| | | | | | 12 395,0|
| | |заходів, інженерного захисту | | | | | | | | | | | |
| | |та протиаварійних робіт на | | | | | | | | | | | |
| | |території Києво-Печерської | | | | | | | | | | | |
| | |Лаври | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2701810| 0610 |Заходи з реалізації      |   50 000,0|       |       |      |  50 000,0|  200 000,0|      |      |      |  200 000,0|   250 000,0|
| | |комплексної реконструкції | | | | | | | | | | | |
| | |кварталів (мікрорайонів) | | | | | | | | | | | |
| | |застарілого житлового фонду | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701820| 0620 |Ремонт і реконструкція | | | | | | 300 000,0| | | | 300 000,0| 300 000,0|
| | |теплових мереж та котелень | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2701830| 0610 |Капітальний ремонт та | 50 000,0| | | | 50 000,0| 150 000,0| | | | 150 000,0| 200 000,0|
| | |модернізація ліфтів житлового | | | | | | | | | | | |
| | |фонду | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2710000| |Міністерство будівництва, | 2 191 460,0| | | | 2 191 460,0| 801 100,0| | | | 801 100,0| 2 992 560,0|
| | |архітектури та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711000| |Міністерство будівництва, | 2 191 460,0| | | | 2 191 460,0| 801 100,0| | | | 801 100,0| 2 992 560,0|
| | |архітектури та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711020| 0180 |Субвенція з державного | 50 000,0| | | | 50 000,0| 100 000,0| | | | 100 000,0| 150 000,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |придбання вагонів для | | | | | | | | | | | |
| | |комунального | | | | | | | | | | | |
| | |електротранспорту | | | | | | | | | | | |
| | |(тролейбусів і трамваїв) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711040| 0180 |Субвенція з державного | 70 000,0| | | | 70 000,0| | | | | | 70 000,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |збереження історичної | | | | | | | | | | | |
| | |забудови міст, об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | |історико-культурної спадщини, | | | | | | | | | | | |
| | |впорядкування історичних | | | | | | | | | | | |
| | |населених місць України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711050| 0180 |Субвенція з державного | 100 000,0| | | | 100 000,0| | | | | | 100 000,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво і придбання житла | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовцям та особам | | | | | | | | | | | |
| | |рядового і начальницького | | | | | | | | | | | |
| | |складу, звільненим у запас | | | | | | | | | | | |
| | |або відставку за станом | | | | | | | | | | | |
| | |здоров'я, віком, вислугою | | | | | | | | | | | |
| | |років та у зв'язку із | | | | | | | | | | | |
| | |скороченням штатів, які | | | | | | | | | | | |
| | |перебувають на квартирному | | | | | | | | | | | |
| | |обліку за місцем проживання, | | | | | | | | | | | |
| | |членам сімей з числа цих | | | | | | | | | | | |
| | |осіб, які загинули під час | | | | | | | | | | | |
| | |виконання ними службових | | | | | | | | | | | |
| | |обов'язків, а також учасникам | | | | | | | | | | | |
| | |бойових дій в Афганістані та | | | | | | | | | | | |
| | |воєнних конфліктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711060| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | |
| | |м. Алчевськ на | | | | | | | | | | | |
| | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711070| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | |
| | |м. Артемівськ на | | | | | | | | | | | |
| | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2711080| 0180 |Субвенція з державного     | 1 000 000,0|       |       |      | 1 000 000,0|      |      |      |      |       |  1 000 000,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |виконання інвестиційних | | | | | | | | | | | |
| | |проектів, спрямованих на | | | | | | | | | | | |
| | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток регіонів, заходів з | | | | | | | | | | | |
| | |попередження аварій і | | | | | | | | | | | |
| | |запобігання техногенним | | | | | | | | | | | |
| | |катастрофам у | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунальному | | | | | | | | | | | |
| | |господарстві та на інших | | | | | | | | | | | |
| | |аварійних об'єктах | | | | | | | | | | | |
| | |комунальної власності, в тому | | | | | | | | | | | |
| | |числі на ремонт і | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкцію теплових мереж | | | | | | | | | | | |
| | |та котелень | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711090| 0180 |Субвенція з державного | 907 460,0| | | | 907 460,0| | | | | | 907 460,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |соціально-економічний | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711100| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | 701 100,0| | | | 701 100,0| 701 100,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам на | | | | | | | | | | | |
| | |заходи з енергозбереження, у | | | | | | | | | | | |
| | |тому числі оснащення | | | | | | | | | | | |
| | |інженерних вводів | | | | | | | | | | | |
| | |багатоквартирних житлових | | | | | | | | | | | |
| | |будинків засобами обліку | | | | | | | | | | | |
| | |споживання води і теплової | | | | | | | | | | | |
| | |енергії, ремонт і | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкцію теплових мереж | | | | | | | | | | | |
| | |та котелень, будівництво | | | | | | | | | | | |
| | |газопроводів і газифікацію | | | | | | | | | | | |
| | |населених пунктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2711130| 0180 |Субвенція з державного | 24 000,0| | | | 24 000,0| | | | | | 24 000,0|
| | |бюджету обласному бюджету | | | | | | | | | | | |
| | |Запорізької області на | | | | | | | | | | | |
| | |виконання Комплексного плану | | | | | | | | | | | |
| | |заходів з ліквідації | | | | | | | | | | | |
| | |наслідків надзвичайної | | | | | | | | | | | |
| | |ситуації на території | | | | | | | | | | | |
| | |Мелітопольського району для | | | | | | | | | | | |
| | |вирішення | | | | | | | | | | | |
| | |соціально-економічних питань | | | | | | | | | | | |
| | |у населених пунктах, які | | | | | | | | | | | |
| | |постраждали під час пожежі та | | | | | | | | | | | |
| | |вибухів на 275 артилерійській | | | | | | | | | | | |
| | |базі ракет і боєприпасів | | | | | | | | | | | |
| | |Міністерства оборони України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2750000| |Міністерство регіонального | 876,8| 736,8| 538,0| | 140,0| | | | | | 876,8|
| | |розвитку та будівництва | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751000| |Апарат Міністерства | 876,8| 736,8| 538,0| | 140,0| | | | | | 876,8|
| | |регіонального розвитку та | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2751010| 0443 |Керівництво та управління у | 876,8| 736,8| 538,0| | 140,0| | | | | | 876,8|
| | |сфері регіонального розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |та будівництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2800000| |Міністерство аграрної політики | 6 854 703,3| 1 618 325,4| 460 625,9| 19 435,5| 5 236 377,9| 1 229 399,5| 731 245,6| 119 863,7| 9 665,4| 498 153,9| 8 084 102,8|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|2801000|   |Апарат Міністерства аграрної  | 5 981 572,8|  885 991,8|  181 868,8|   8 473,5| 5 095 581,0|  839 851,3|  410 380,4|  27 002,3|  2 737,0|  429 470,9|  6 821 424,1|
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801010| 0421 |Загальне керівництво та | 136 445,6| 124 792,1| 76 513,9| 3 272,3| 11 653,5| | | | | | 136 445,6|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801050| 0482 |Прикладні наукові та | 13 500,9| | | | 13 500,9| | | | | | 13 500,9|
| | |науково-технічні розробки, | | | | | | | | | | | |
| | |виконання робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку агропромислового | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу, фінансова підтримка | | | | | | | | | | | |
| | |підготовки наукових кадрів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801060| 0482 |Наукові розробки у сфері | 8 711,8| | | | 8 711,8| | | | | | 8 711,8|
| | |стандартизації та | | | | | | | | | | | |
| | |сертифікації | | | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | |
| | |продукції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801070| 0960 |Оздоровлення та відпочинок | 5 565,8| 5 565,8| | | | | | | | | 5 565,8|
| | |дітей працівників | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801080| 0941 |Підготовка кадрів для | 291 233,3| 276 333,3| | | 14 900,0| 88 997,0| 83 977,0| | | 5 020,0| 380 230,3|
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |вищими навчальними закладами | | | | | | | | | | | |
| | |I і II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801100| 0942 |Підготовка кадрів для | 282 353,1| 270 053,1| | | 12 300,0| 306 250,0| 239 789,0| | | 66 461,0| 588 603,1|
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |вищими навчальними закладами | | | | | | | | | | | |
| | |III і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801110| 0990 |Методичне забезпечення | 4 546,6| 3 846,6| 2 075,2| 453,5| 700,0| 6 794,2| 5 764,2| 259,0| 104,5| 1 030,0| 11 340,8|
| | |діяльності аграрних навчальних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801130| 0930 |Підготовка, перепідготовка та | 6 398,9| 6 398,9| | | | 600,0| 600,0| | | | 6 998,9|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |робітничих кадрів | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801140| 0950 |Підвищення кваліфікації кадрів | 4 590,0| 4 390,0| 2 803,3| 309,0| 200,0| 2 010,0| 1 940,0| 655,0| 203,8| 70,0| 6 600,0|
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |закладами післядипломної | | | | | | | | | | | |
| | |освіти | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801180| 0421 |Агрохімічна паспортизація | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
| | |земель сільськогосподарського | | | | | | | | | | | |
| | |призначення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801190| 0421 |Селекція в тваринництві та | 125 000,0| | | | 125 000,0| | | | | | 125 000,0|
| | |птахівництві на підприємствах | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801200| 0421 |Заходи по боротьбі з | 5 000,0| | | | 5 000,0| | | | | | 5 000,0|
| | |шкідниками та хворобами | | | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарських рослин | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2801210| 0421 |Бюджетна тваринницька дотація | 2 332 506,9| | | | 2 332 506,9| | | | | | 2 332 506,9|
| | |та державна підтримка | | | | | | | | | | | |
| | |виробництва продукції | | | | | | | | | | | |
| | |рослинництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|

|    |   |в тому числі часткова