документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Комплексну програму "Цукровий діабет"

Зметою поліпшення допомоги хворим на цукровий діабет, скорочення втрат від тимчасової та постійної непрацездатності, зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, постановляю:

1. Схвалити Комплексну програму "Цукровий діабет" (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити і затвердити відомчі та регіональні заходи щодо практичного виконання Комплексної програми "Цукровий діабет" (далі - Програма);

подавати щороку до Кабінету Міністрів України пропозиції про зміни і доповнення до Програми виходячи з реальних умов фінансування.

3. Витрати на реалізацію у 1999 році заходів, визначених Програмою, які мають здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, проводити в межах асигнувань, передбачених відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади на проведення досліджень та виконання розробок і державних програм.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вживати заходів до виділення в установленому порядку з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів коштів на реалізацію Програми.

Міністерству фінансів України щороку під час формування проекту Державного бюджету України передбачати з урахуванням можливостей бюджету додаткові цільові асигнування на реалізацію Програми.

4. Координацію робіт з виконання Програми, а також контроль за цільовим використанням коштів, що виділятимуться на її реалізацію, покласти на Кабінет Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 травня 1999 року
N 545/99

Схвалено
Указом Президента України
від 21 травня 1999 року N 545/99

Комплексна програма "Цукровий діабет"

Ця Комплексна програма спрямована на здійснення профілактичних, психосоціальних, санітарно-освітніх заходів щодо захворюваності населення України на цукровий діабет, удосконалення організації служб охорони здоров'я, проведення фундаментальних, епідеміологічних і клінічних досліджень у цій сфері.

Мета Програми та основні напрями її реалізації

Мета Програми - зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, а також збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.

Основними напрямами реалізації Програми є:

реорганізація ендокринологічної служби України з метою посилення ефективності профілактики та лікування хворих на цукровий діабет;

створення та розвиток вітчизняного виробництва лікарських і діагностичних засобів, цукрозамінників, підсолоджувачів, продуктів харчування для хворих на цукровий діабет;

поліпшення системи соціального захисту хворих на цукровий діабет.

Очікувані наслідки реалізації Програми

Здійснення заходів Програми дасть змогу:

створити умови для зниження рівня захворюваності населення на цукровий діабет;

поліпшити надання кваліфікованої медичної допомоги хворим на цукровий діабет;

зменшити на 30 відсотків кількість ускладнень, що виникли внаслідок захворювань на діабет (сліпота, ампутація кінцівок, хронічна ниркова недостатність);

забезпечити хворих вітчизняними лікувальними і діагностичними засобами, а також дієтичними продуктами харчування, цукрозамінниками та підсолоджувачами;

створити умови для збереження працездатності та поліпшення умов лікування хворих на цукровий діабет, збільшення тривалості їх життя на 5-7 років;

проводити навчання з самоконтролю хворих на діабет з тим, щоб зменшити час їх перебування в стаціонарі в 2-3 рази.

Основні заходи

Створити діабетологічну координаційну раду на базі Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Академії медичних наук України.

Академія медичних наук України,
Міністерство охорони здоров'я України

III квартал 1999 року

Забезпечити функціонування обласних, Київського міського та Кримського республіканського ендокринологічних диспансерів.

Міністерство охорони здоров'я України,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні та Київська міська державні
адміністрації

III квартал 1999 року

Організувати лікувально-діагностичні кабінети для хворих на цукровий діабет у районних та міських амбулаторно-поліклінічних закладах та створити систему навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет.

Міністерство охорони здоров'я України,
Академія медичних наук України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації

1999-2001 роки

Створити державний реєстр хворих на цукровий діабет.

Академія медичних наук України,
Міністерство охорони здоров'я України,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації

2000-2007 роки

Забезпечити безкоштовно усіх хворих на цукровий діабет інсуліном високої якості та високоефективними пероральними цукрознижувальними препаратами. Прискорити вітчизняне виробництво інсулінів.

Міністерство охорони здоров'я України,
Комітет медичної та мікробіологічної
промисловості України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

Починаючи з 1999 року

Внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо безкоштовного забезпечення хворих на цукровий діабет сучасними засобами введення інсуліну та засобами самоконтролю.

Міністерство охорони здоров'я України,
Міністерство фінансів України,
Міністерство економіки України,
Міністерство промислової політики України

IV квартал 1999 року

Удосконалювати систему профілактики та ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень.

Академія медичних наук України,
Міністерство охорони здоров'я України

2000-2005 роки

Забезпечити обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету та запровадити систему скринінгу його ускладнень.

Міністерство охорони здоров'я України,
Академія медичних наук України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації

2000-2005 роки

Провести фундаментальні дослідження ролі імунологічних і генетичних факторів, рецепції інсуліну в етіології та патогенезі цукрового діабету.

Академія медичних наук України

2000-2005 роки

Удосконалювати сучасні методи діагностики та лікування гострих і хронічних ускладнень цукрового діабету з метою запобігання втраті працездатності, а також інвалідності та смертності.

Академія медичних наук України,
Міністерство охорони здоров'я України

2000-2005 роки

Створити на базі Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Академії медичних наук України науково-дослідний підрозділ з питань харчування хворих на ендокринну патологію з метою розроблення наборів продуктів і раціонів харчування для хворих на цукровий діабет.

Академія медичних наук України

III квартал 1999 року

Удосконалити існуючі, розробити і освоїти нові технології виробництва цукрозамінників та інших харчових добавок, а також рецептури продуктів дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет.

Міністерство агропромислового
комплексу України, Міністерство
охорони здоров'я України

1999-2007 роки

Забезпечити співробітництво з міжнародними організаціями, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та її підрозділами, неурядовими організаціями, іноземними фірмами та об'єднаннями для вирішення питань взаємного інформування про поширення цукрового діабету.

Міністерство охорони здоров'я України,
Академія медичних наук України

1999-2001 роки

Вживати заходів для виконання Сент-Вінсентської декларації 1989 року, підтриманої Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щодо зменшення кількості ускладнень цукрового діабету та смертності серед хворих.

Міністерство охорони здоров'я України,
Академія медичних наук України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації

Постійно

Глава Адміністрації Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

^ Наверх
наверх