документiв в базi
541279
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 23.03.2018 

1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 20 березня 2018 року № 2357-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"

Закон вносить зміни до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".
Відтепер до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього Закону здійснюють державну охорону відповідного будинку), а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 184
Деякі питання оплати праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та її секретаріату

Постанова вносить зміни до:
- Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
- схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя"
- постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 456 "Про оплату праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів"
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 183
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів".
Для отримання бюджетних коштів громадські об’єднання подають Фонду до 30 травня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
До заяви додаються:
копія статуту (положення) громадського об’єднання (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);
анкета громадського об’єднання за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
інформація про діяльність громадського об’єднання, зокрема його досвід із здійснення за попередній рік заходів за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, щодо джерел фінансування громадського об’єднання, щодо необхідного для проведення заходу виконання (програми) матеріально-технічного та кадрового забезпечення;
копія протоколу засідання відповідного статутного органу громадського об’єднання про обрання складу керівництва;
копія звіту про діяльність громадського об’єднання за формою державного статистичного спостереження № 1-громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації";
копія звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17 червня 2016 р. № 553, за попередній рік;
календарний план та анкета заходу (програми), форми яких затверджуються Мінсоцполітики;
розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 6 цього Порядку, із зазначенням фактичних показників діяльності громадських об’єднань і з урахуванням отримання ними власних надходжень (доходів) та очікуваних ресурсів з інших джерел фінансування;
інформація про обсяг фінансування місцевих (обласних) осередків (відокремлених підрозділів) громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році за рахунок місцевих бюджетів, а також про напрями використання коштів місцевих бюджетів.
 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 190
Деякі питання призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки"
- Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі"
- Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143.
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677
Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників

Правила установлюють вимоги до експлуатації переносних вогнегасників повною масою до 20 кг та пересувних вогнегасників повною масою до 450 кг, призначених для гасіння пожеж класів А, В, С, D, F, та електроустановок, що перебувають під напругою до 1000 В, та норми їх належності на об’єктах суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.
Правила поширюються на будинки і приміщення різного призначення, що експлуатуються, підприємства, установи та організації (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), механічні транспортні засоби і є обов’язковими для виконання посадовими особами (власниками).
Правила не поширюються на:
1) об’єкти, у яких зберігаються, виробляються або є в обігу вибухові речовини і засоби підривання, небезпечні хімічні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби;
2) підземні споруди підприємств гірничодобувної промисловості;
3) електрорухомий склад, шахти, тунелі та підземні споруди метрополітену;
4) транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту.
 
3.2. Наказ Міністерства оборони України від 05.02.2018 № 45
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2018 р. за № 247/31699
Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги

Наказ затверджує Порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 22 жовтня 2001 року № 370 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2001 року за № 940/6131.
 
3.3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.02.2018 № 85
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 березня 2018 р. за № 258/31710
Про затвердження Положення про забезпечення Національної гвардії України пально-мастильними матеріалами

Положення визначає:
організацію та порядок забезпечення пально-мастильними матеріалами територіальних управлінь, з'єднань, військових частин і підрозділів (загонів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України та основні завдання служби забезпечення пально-мастильними матеріалами;
обов'язки посадових осіб служби ЗПММ;
порядок забезпечення авіаційним, автомобільним, танковим пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами, а також засобами приймання, зберігання, транспортування, обліку, видачі, заправки пальним, контролю якості пального, засобами автоматизації та механізації процесів під час забезпечення пальним, матеріалами і обладнанням технічного призначення, що необхідно для експлуатаційних і ремонтних потреб служби ЗПММ з'єднань, військових частин та підрозділів;
організацію зберігання ПММ і технічних засобів служби ЗПММ;
порядок ведення обліку і звітності в службі ЗПММ, підрозділах, у місцях зберігання;
порядок застосування та витрачання ПММ і технічних засобів служби ЗПММ під час забезпечення службово-бойової діяльності військових частин;
технічне обслуговування і ремонт технічних засобів служби ЗПММ;
категорійність технічних засобів служби ЗПММ;
форми облікових документів.
 
3.4. Наказ Міністерства оборони України від 01.03.2018 № 90
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. за № 315/31767
Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України

Наказом установлено:
- тарифні розряди за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами;
- співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України та осіб офіцерського складу Збройних Сил, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами;
- тарифні розряди заступників керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу на 1 тарифний розряд нижче тарифних розрядів їх безпосередніх військових керівників, але не більше 99 відсотків розміру окладу безпосереднього військового керівника;
- якщо назва посади безпосереднього військового керівника містить слово "заступник", - тарифний розряд для заступника такого керівника відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цього наказу на підставі тарифного розряду військового керівника аналогічного підрозділу, який не є заступником керівника вищого рівня. У разі відсутності в штаті такої посади військового керівника тарифний розряд для посади заступника цього керівника встановлюється відповідно до схеми;
- тарифні розряди за посадами керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу, які одночасно є помічниками відповідних керівників (командувачів, командирів, начальників штабів, управлінь тощо), на рівні посадових окладів відповідних керівників аналогічних структурних підрозділів, крім посад осіб офіцерського складу, тарифні розряди яких встановлюються згідно зі схемами.

Також визнано такими, що втратили чинність, накази Міністерства оборони України від 26 серпня 2014 року № 565 "Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2014 року за № 1093/25870, та від 14 лютого 2017 року № 94 "Про затвердження схем розмірів посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України) і наукових установ Збройних Сил України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 327/30195.
 
3.5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2018 № 169
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. за № 318/31770
Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України

Наказ затверджує:
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, його територіального органу та Управління інформації;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу загону Морської охорони Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу підрозділів спеціального призначення Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної академії імені Б. Хмельницького Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу навчальних підрозділів Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу головних центрів (центрів) Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу лікарняних закладів Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу санаторно-курортних (санітарно-епідеміологічних) закладів та центральної військово-лікарської комісії Державної прикордонної служби України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу органів та підрозділів забезпечення Державної прикордонної служби України (крім регіональних);
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу регіональних підрозділів забезпечення Державної прикордонної служби України.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27 липня 2011 року № 543 "Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 966/19704.
 
3.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.03.2018 № 172
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. за № 317/31769
Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України

Наказ затверджує:
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Головного управління Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу територіальних управлінь Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу бригад Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу полків Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу батальйонів, дивізіонів, комендатур, загонів Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу рот, батарей, взводів, груп Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу підрозділів авіації Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу навчальних військових частин (центрів) Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Об’єднаного вузла зв’язку Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу вузлів зв’язку І, ІІ, ІІІ категорій Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу військових госпіталів, медичних, медично-реабілітаційних центрів, медичних рот Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу баз та підрозділів зберігання (озброєння, техніки, майна), ремонтних, виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу спортивного клубу, Центрального архівного відділу Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної академії Національної гвардії України.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 червня 2014 року № 596 "Про затвердження схем посадових окладів за посадами офіцерського складу Національної гвардії України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за № 741/25518.
 
3.7. Наказ Фонду державного майна України від 06.02.2018 № 168
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2018 р. за № 218/31670
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 14 листопада 1995 року № 1378

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 14 листопада 1995 року № 1378 "Про затвердження Положення про режим доступу до інформації, що відноситься до сертифікатного аукціону", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 грудня 1995 року за № 450/986.  
3.8. Наказ Фонду державного майна України від 06.02.2018 № 167
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2018 р. за № 219/31671
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 12 жовтня 1995 року № 1261

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 12 жовтня 1995 року № 1261 "Про визначення умов та ціни продажу об’єктів приватизації за некомерційними конкурсами за кошти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 грудня 1995 року за № 449/985.  
3.9. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28.02.2018 № 119
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. за № 321/31773
Про встановлення посадових окладів військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ затверджує:
- Тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- Схему тарифних розрядів за посадами осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 12 вересня 2014 року № 455 "Про встановлення посадових окладів військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2014 року за № 1183/25960/
 
3.7. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 01.03.2018 № 120
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. за № 322/31774
Про затвердження Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказом затверджено Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Та визнано таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 03 вересня 2014 року № 438 "Про затвердження Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 року за № 1149/25926.
 
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.03.2018 № 960/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, за операцією з постачання послуг податкові зобов'язання з ПДВ мають бути визначені постачальником таких послуг на дату оформлення належним чином первинних документів, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення (у разі, якщо це є "першою подією" за такою операцією). На дату виникнення податкових зобов'язань постачальник послуг зобов'язаний скласти відповідну податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна для отримувача послуг є підставою для віднесення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту.
З питань визначення первинних документів, які засвідчують факт постачання/отримання послуг, з метою формування податкових зобов’язань / віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, у тому числі щодо визначення дати, яка вважається датою оформлення таких документів, пропонуємо звернутися до Міністерства фінансів України як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Зокрема, Міністерство фінансів України здійснює нормативно-правове регулювання у сфері бухгалтерського обліку та визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку обов'язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно- правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків).  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.03.2018 № 958/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, сума податку, зазначена у податковій накладній, складеній за операцією з постачання послуг, податковий кредит за якою було сформовано отримувачем таких послуг на підставі документів, передбачених пунктом 201.11 статті 201 ПКУ, збільшить показник SНаклОтр в СЕА ПДВ та відповідно реєстраційну суму такого отримувача після реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.
При цьому в періоді реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН платник податку - отримувач послуг суми ПДВ, зазначені у такій податковій накладній, до податкового кредиту не включає, оскільки податковий кредит за операцією з постачання таких послуг уже було сформовано на підставі документа, передбаченого пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.03.2018 № 957/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Консультацією
наводяться роз'яснення, що операція з уступки покупцем (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для постачальника. Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов'язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним попередньої (авансової) оплати (незалежно від факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної за такою операцією), оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу).  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.03.2018 № 952/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок заповнення податкової звітності з ПДВ

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, зменшення суми податкових зобов’язань дозволяється на підставі розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН протягом встановленого пунктом 201.10 статті 201 ПКУ терміну, у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Закон Верховної Ради України від 4 березня 1998 року № 160/98-ВР
Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб

Останні зміни до Закону були внесені 20.03.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2357-VIII, який набирає чинності з 21.03.2018 р.
 

наверх