документiв в базi
522637
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 
Огляд поновлення бази вiд  < 21.07.2017 

1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 № 603
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2017 р. за № 588/30456
Про затвердження Правил охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів

Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з одержанням та переробкою порошків магнію та його сплавів, встановлюють вимоги з охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію і його сплавів.  
1.2. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.2017 № 825/531
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 р. за № 726/30594
Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

Наказ затверджує Зміни до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.  
1.3. Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 р. за № 748/30616
Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Порядок визначає порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 571 "Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1850/24382.
 
1.4. Наказ Міністерства фінансів України від 25.05.2017 № 529
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 р. за № 786/30654
Про затвердження Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень

Порядок визначає правила призначення та звільнення, функції та повноваження податкового керуючого, а також порядок складання ним акта опису майна, яке передається у податкову заставу, та акта перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 578 "Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1837/24369.
 
1.5. Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 р. за № 821/30689
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859

Наказ вносить зміни до:
- форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743;
- Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743.
 
1.6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017 № 956
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 р. за № 806/30674
Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови, норми і нормативи, порядок надання соціальної послуги підтриманого проживання та показники її якості, застосовується для:
організації надання соціальної послуги підтриманого проживання особам похилого віку та/або повнолітнім особам з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування;
моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги підтриманого проживання;
визначення тарифу на платну соціальну послугу підтриманого проживання.
 
1.7. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2017 № 217
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 р. за № 800/30668
Про втрату чинності наказу Мінприроди від 05 листопада 2004 року № 434

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05 листопада 2004 року № 434 "Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2004 року за № 1470/10069.  
1.8. Наказ Міністерства інфраструктури України від 12.06.2017 № 207
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2017 р. за № 831/30699
Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 10 листопада 2016 року № 391

Наказом внесені зміни до наказу Міністерства інфраструктури України від 10 листопада 2016 року № 391 "Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2016 року за № 1565/29695.  
1.9. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 р. за № 839/30707
Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі

Наказ затверджує форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядок оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань).

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року № 795 "Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) та Порядку її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 січня 2014 року за № 8/24785.
 
1.10. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 14.06.2017 № 2551
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2017 р. за № 840/30708
Про внесення змін до Правил спортивних змагань з вертолітного спорту

Наказом внесені зміни до Правил спортивних змагань з вертолітного спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 14 жовтня 2013 року № 608, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 року за № 1764/24296.  
1.11. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.07.2017 № 341
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за № 850/30718
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228 "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 614/30482.  
1.12. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 19.04.2017 № 86
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 р. за № 832/30700
Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби

Порядок визначає норми та вимоги щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням НАДС.
Організація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням здійснюється НАДС в межах повноважень у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, інших навчальних закладах.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 27 березня 2014 року № 40 "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2014 року за № 475/25252.
 
1.13. Наказ Державної аудиторської служби України від 22.05.2017 № 114
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 р. за № 730/30598
Про внесення зміни до пункту 6 Порядку функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах

Наказом внесено зміни до Порядку функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держаудитслужби від 04 жовтня 2016 року № 101, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2016 року за № 1397/29527.  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.07.2017 № 1117/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, у разі помилкової реєстрації податкової накладної в ЄРПН, складеної на іншого платника податку - покупця, платник податку може скласти до такої податкової накладної розрахунок коригування, в якому відобразити зі знаком "-" обсяги операції, вказані у помилково складеній та зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній. При цьому такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку - покупцем.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.07.2017 № 1115/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв’язку із придбанням господарських матеріалів, що будуть використовуватись для поточних потреб загального користування (туалетний папір, мило, миючі засоби, щітки тощо), включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, інші документи, передбачені пунктом 201.11 статті 201 ПКУ).
Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов'язані з отриманням доходів, такі товари/послуги визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, не здійснюється.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 6 липня 2012 року № 5178-VI
Про депозитарну систему України

Останні зміни до Закону були внесені 23.03.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1982-VIII, який набирає чинності з 19.07.2017 р.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 6 листопада 2012 року № 5479-VI
Про аграрні розписки

Останні зміни до Закону були внесені 23.03.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1982-VIII, який набирає чинності з 19.07.2017 р.
 
3.3. Закон Верховної Ради України від 4 липня 2013 року № 421-VII
Про утилізацію транспортних засобів

Останні зміни до Закону були внесені 23.03.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1982-VIII, який набирає чинності з 19.07.2017 р.
 
3.4. Закон Верховної Ради України від 14 травня 2015 року № 417-VIII
Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку

Останні зміни до Закону були внесені 23.03.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1982-VIII, який набирає чинності з 19.07.2017 р.
 

наверх