документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 309-VI від 03.06.20
08, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 )

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 107-VI від 28.12.20
07 )

( Дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом
№ 489-V від 19.12.
2006 )

( Дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV від 20.12.20
05 )

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189) такі зміни:

1. Пункти 3 і 4 частини першої статті 88 виключити.

2. У частині першій статті 89:

підпункт "а" пункту 3 після слів "стоматологічні поліклініки" доповнити словами "дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, в тому числі ті, що знаходяться на території сіл, селищ, міст районного значення відповідного району";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) культуру і мистецтво:

а) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей);

б) сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після прийняття Верховною Радою України цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2350-IV

^ Наверх