документiв в базi
550558
Подiлитися 

Угода
між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні
розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та
перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України

( Угоду ратифіковано Законом
N 547-XIV від 24.03.
99 )

( Про подовження дії Угоди додатково
див. Угоду від 21.04.2010 )

Уряд України і Уряд Російської Федерації, далі "Сторони", керуючись угодами між Україною і Російською Федерацією щодо Чорноморського флоту,

домовилися про таке:

Стаття 1

Російська Сторона компенсує Українській Стороні вартість отриманих від неї кораблів, суден і плавзасобів згідно з Додатком N4 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року сумою 521,06 млн. доларів США і 50 відсотків вартості кораблів; суден і плавзасобів, виключених зі складу Чорноморського флоту з 3 серпня 1992 року, згідно із зазначеним Додатком сумою 5,449 млн. доларів США шляхом проведення протягом 1998 року взаємозаліків загальною сумою 526,509 млн.доларів США в погашення заборгованості України за державними кредитами, наданими їй Російською Федерацією відповідно до міжурядових угод від 26 травня 1993 року та від 20 березня 1995 року, яка підлягає погашенню до кінця 2007 року і визнаються Сторонами за станом на 28 травня 1997 року в сумі 3074,0 млн.доларів США з урахуванням відсотків за користування кредитами.

Стаття 2

Українська Сторона передає Російській Стороні в оренду земельні ділянки і розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури, а також акваторію бухт в м.Севастополі і Феодосійському порту, зазначені відповідно в додатках N 2 і N 3 та картах N 1 і N 2 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту.

Російська Сторона використовує орендовані земельні ділянки, розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури та акваторії бухт відповідно до чинного законодавства України.

Нарахування сум платежів за використання Чорноморським флотом Російської Федерації зазначених земельних ділянок і розміщених на них об'єктів берегової інфраструктури, акваторій бухт, радіочастотного ресурсу, відшкодування екологічної шкоди, пов'язаної з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, здійснюється з дати підписання цієї Угоди, а розрахунки провадяться Російською Стороною, починаючи з 1998 року, шляхом щорічного зменшення рівними частками державного боргу України перед Російською Федерацією, зазначеного в статті 1 цієї Угоди, що залишається після вирахування компенсаційної вартості кораблів, суден і плавзасобів (526,509 млн.доларів США) відповідно до статті 1 цієї Угоди і компенсації за розщеплюванні матеріали (200 млн. доларів США) відповідно до окремої Угоди.

Сума щорічного погашення частини державного боргу України, що випливає із цієї статті, становить 97,75 млн.доларів США.

При цьому в 1998 році поряд з розрахунками за поточними платежами провадяться розрахунки за платежами за 1997 рік.

Крім того, Російська Сторона сплачує Українській Стороні відсотки за ставкою Libor + 1 відсоток річних для шестимісячних депозитів, які нараховуються з дати підписання цієї Угоди до дати здійснення взаємозаліків, передбачених статтями 1 і 2 цієї Угоди. Сплата відсотків здійснюється щоквартально шляхом проведення додаткового взаємозаліку в рахунок погашення державного боргу України перед Російською Федерацією.

Після погашення Україною державного боргу перед Російською Федерацією орендна плата здійснюється Російською Стороною прямими платежами.

За прострочені платежі, які мають здійснюватися Російською Стороною на виконання цієї Угоди після погашення Україною державного боргу Російській Федерації, Російська Сторона сплачує Українській Стороні відсотки по ставці Libor + 2 відсотки річних для шестимісячних депозитів у доларах США.

Стаття З

Окремими угодами між уповноваженими органами Сторін визначається порядок:

взаєморозрахунків за об'єкти, що спільно використовуються, а також за аеронавігаційне обслуговування при використанні Чорноморським флотом Російської Федерації повітряного простору над територією України і акваторією Чорного моря, де відповідальність за безпеку польотів і організацію повітряного руху покладено на Україну, і використання об'єктів, засобів та інфраструктури навігаційно-гідрографічного і гідрометеорологічного забезпечення мореплавства в Чорному і Азовському морях,

використання Чорноморським флотом Російської Федерації радіочастотного ресурсу і територіальних вод (полігонів бойової підготовки),

забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування Чорноморського флоту Російської Федерації.

Стаття 4

У зв'язку з підписанням цієї Угоди з 1 січня 1998 року втрачають чинність статті 3, 4 (абзац 1 у частині щодо сплати відсотків та абзац 2), 5 та 6 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про державний кредит за результатами торговельно-економічних відносин у 1992-1993 рр. від 26 травня 1993 року та статті 2 (абзац 5), 4 (абзац 1 в частині щодо сплати відсотків та абзац 2), 5, 6 та 7 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про реструктуризацію заборгованості України по державних кредитах, наданих Російською Федерацією від 20 березня 1995 року.

Стаття 5

Сторони доручають міністерствам фінансів визначити разом з уповноваженими банками з обслуговування державного кредиту, наданого Російською Федерацією Україні, технічний порядок взаємних розрахунків відповідно до цієї Угоди.

Стаття 6

Спори щодо тлумачення і застосування цієї Угоди розв'язуються Змішаною комісією, яка створюється відповідно до статті 24 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

У разі коли Змішана комісія не зможе розв'язати переданий їй спір, він буде розв'язуватися дипломатичним шляхом у якнайкоротший строк.

Стаття 7

Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання і набуває чинності з дати останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Обмін повідомленнями про виконання процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності, буде здійснено одночасно з обміном повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року і Угодою між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморською флоту від 28 травня 1997 року.

Ця Угода діє до повного виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з неї.

Вчинено в м. Києві 28 травня 1997 року у двох дійсних примірниках, кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд України   За Уряд Російської Федерації 

^ Наверх
наверх