документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 19.07.2018 №4  >

З 1 січня 2019 р. набирає чинності норма, за якою медики та педагоги відпрацьовуватимуть три роки після навчання

Кабінет Міністрів України 30 травня 2018 р. видав Постанову N 417 "Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням". Остання, як і зазначено у назві даної новини - набирає чинності з 1 січня 2019 р.

Основною метою прийняття нормативно-правового акту є задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у медичних (фармацевтичних) і педагогічних кадрах. Таким чином, Кабінетом Міністрів України були затверджені:

- Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу;

- Типова угода про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

Порядок визначає механізм реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням шляхом:

- визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення таких фахівців відповідно до законодавства безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм;

- здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, з метою відпрацювання у державних або комунальних закладах (відповідно) охорони здоров’я або освіти;

- відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти або відшкодування коштів за навчання.

При винекненні прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу обласні держадміністрації щороку до 1 березня оголошують конкурси на укладення угод, затверджують і оприлюднюють порядок та умови їх проведення.

Відповідні конкурси проводяться структурними підрозділами обласних держадміністрацій, до повноважень яких належать питання охорони здоров’я та освіти, з урахуванням таких позицій:

1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними) і педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк;

2) перевага під час проведення конкурсу надається особам, які претендують на вступ до закладів вищої медичної і педагогічної освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу);

3) результати конкурсу оголошуються організаторами конкурсу не пізніше 30 квітня;

4) до 30 травня переможці конкурсу підписують угоду з організатором конкурсу. Переможець конкурсу зобов’язується здобути вищу освіту за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем), після закінчення навчання укласти з роботодавцем трудовий договір та відпрацювати у нього не менше трьох років.

Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначена угода укладається з його батьками або законними представниками. Після досягнення переможцем повноліття угода має бути з ним переукладена. Якщо протягом п’яти місяців із дня досягнення повноліття угоду з переможцем не переукладено, вона вважається такою, що втратила силу, а переможець втрачає право на навчання на місці державного або регіонального замовлення незалежно від його конкурсного балу під час вступу до закладу вищої медичної або педагогічної освіти.

Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної та педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним замовленням згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються МОН.

А втрачає чинність Угода, якщо відповідно до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти переможця не зараховано до закладу вищої медичної або педагогічної освіти на місце державного або регіонального замовлення у рік укладення угоди.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

02 травня 2018 року (Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році)

26 квітня 2018 року (Порядок надання первинної медичної допомоги)

03 квітня 2018 року (Від міфу до реальності. З 02 квітня стартувала медична реформа!)

26 березня 2018 року (Президент підписав закон про вищу та професійно-технічну освіту для учасників АТО та їхніх дітей)

16 березня 2018 року (Оподаткування послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг)

15 березня 2018 року (Лікар більше на дім не прийде? Талонів не буде! - Медична реформа триває. МОЗ скасувало застарілі форми первинної облікової документації.)

03 березня 2018 року (Порядок проведення медичних оглядів працівників)

11 січня 2018 року (Урядом затверджена Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування)

04 січня 2018 року (Скоро набере чинності Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення")

05 лютого 2018 року (Реалізацію норми Закону України "Про освіту" щодо права на навчання для досягнення високого рівня володіння українською мовою продовжили)

28 вересня 2017 року (Відсьогодні набрав чинності новий Закон України "Про освіту")

04 травня 2017 року (Допомога на лікування та медичне обслуговування)

16 листопада 2017 року (Що змінилося для медиків після затвердження нового класифікатора професій?!)

03 жовтня 2017 року (Організація медичного огладу для працівників із шкідливими умовами праці)

04 травня 2017 року (Допомога на лiкування та медичне обслуговування)

наверх