документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 04.01.2018  >

Скоро набере чинності Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"

Зазначений у назві даної новини Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 19.10.2017 N 2168-VIII визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Даний нормативно-правовий акт набирає чинності через 1 місяць з дня його опублікування, а саме з 30 січня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 30.12.2017 N 248, та вводиться в дію з 1 січня 2018 року поетапно, крім ч. 8 ст. 10, яка набирає чинності та вводиться в дію з 1 серпня 2018 року.

01.01.2018 р. запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабміном.

Протягом 2018 - 2019 років, тимчасово, за рішенням Кабінету Міністрів України, допускається фінансування надання первинної медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я, що не уклали договори про медичне обслуговування населення з Уповноваженим органом, шляхом надання субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам.

Самі ж умови, порядок та строки надання такої субвенції визначаються Кабміном.

Планується, що протягом 2018 - 2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово буде запроваджена для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров'я, населених пунктів чи регіонів.

В свою чергу, порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабміном.

Починаючи із 01.01.2020 р. реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій планується здійснюватися у відповідності до цього прийнятого Закону для всіх видів медичної допомоги.

_________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 листопада 2017 року (Що змінилося для медиків після затвердження нового класифікатора професій?!)

03 жовтня 2017 року (Організація медичного огладу для працівників із шкідливими умовами праці)

04 травня 2017 року (Допомога на лiкування та медичне обслуговування)