документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 04.05.2017 №2  >

Допомога на лiкування та медичне обслуговування

Нагадаємо, що від початку року внесено деякі зміни до Податкового кодексу України (далі за текстом - ПКУ), що стосуються безпосередньо теми новини. А саме, змiнено підпункт 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

З моменту набрання чинності останніх, до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти чи вартiсть майна (послуг), що надаються як допомога на лiкування та медичне обслуговування не тiльки платника податку, але й членiв сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення або дитини, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням платника податку.

За підпунктом 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ - членами сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення вважаються її батьки, чоловiк або дружина, дiти, в тому числi усиновленi. Iншi члени сiм'ї фiзичної особи вважаються такими, що мають другий ступiнь спорiднення.

У випадках, коли йдеться мова про лiкування та медичну допомогу, мається на увазi в тому числi, але не виключно - придбання лiкiв, донорських компонентiв, протезно-ортопедичних виробiв, виробiв медичного призначення для iндивiдуального користування iнвалiдiв за рахунок коштiв благодiйної органiзацiї або його роботодавця за наявностi вiдповiдних пiдтвердних документiв, крiм витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соцiального медичного страхування.

Залишилося без змiн у законодавстві, але є так само актуальним документальне пiдтвердження цiльового напрямку надання цiльових коштiв. Таким підтвердженням, є насамперед документи, які пiдтверджують потребу фiзичної особи - платника податку в лiкуваннi та медичному обслуговуваннi (зокрема, наявнiсть та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологiчного стану платника податку); документи про надання послуг, що iдентифiкують постачальника послуг i платника податку, якому надаються послуги, обсяги й вартiсть таких послуг: договори, платiжнi та розрахунковi документи, акти надання послуг; iншi вiдповiднi документи залежно вiд потреби лiкування.

Вважаємо за портібне звернути увагу, що ПКУ не визначає вiдмiнностей в обкладеннi ПДФО та вiйськовим збором сум допомоги для оплати вартостi таких послуг в Українi або за кордоном. У відповiдності до статті 36 Закону України вiд 19.11.92 р. N 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" - громадяни України можуть направлятися для лiкування за кордон за потреби надання того чи iншого виду медичної допомоги хворому та неможливостi її надання в закладах охорони здоров'я України. Про останнє докладніше йдеться мова в листi-роз'ясненні Державної фіскальної служби України вiд 19.08.2016 р. N 18024/6/99-99-13-02-03-15 "Щодо матерiальної допомоги разового характеру, що надається окремим працiвникам у зв'язку iз сiмейними обставинами, на оплату лiкування, оздоровлення дiтей, поховання".

У відповідності до підпункту 1.7 пункту 16-1 пiдроздiлу 10 роздiлу XX ПКУ - звiльняються вiд обкладення вiйськовим збором доходи, що згiдно з роздiлом IV не включаються до загального оподатковуваного доходу фiзичних осiб (не пiдлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крiм доходiв, зазначених пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ст. 165 Кодексу. Таким чином вiйськовий збiр на таку виплату не нараховується, не нараховується також i єдиний внесок.

Допомога, про яку йдеться мова вище, відображається у формi N 1ДФ за кодом "143".

Розібравши головні асперкти допомоги на лiкування та медичне обслуговування, процесуально розглянемо тему компенсацiї працiвниковi витрат на лiкування.

Що стосується оподаткування при такій ситуації, то вона аналогічна вищевикладеній, тобто все залежить вiд надання необхідних пiдтверджуючих документiв.

У випадку компенсацiї вартостi лiкування за наявностi медичного висновку лiкаря, рахунку на оплату лiкування, договору на лiкування, розрахункових та iнших документiв така компенсацiя не оподатковується. У формi N 1ДФ така виплата також зазначається за кодом "143".

В разі, коли робітник не надав пiдтвердних документiв, така допомога обкладатиметься ПДФО як додаткове благо. Вiдповiдно утримується i 1,5% вiйськового збору. У звiтностi за формою N 1ДФ така виплата вiдображається за кодом "126".

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

15 лютого 2017 року (На яку допомогу від держави може розраховувати соціально незахищене населення у 2017 році)

14 лютого 2017 року (Фондом соціального страхування України підвищено розмір допомоги на поховання)

09 листопада 2016 року (щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику, за час його хвороби під час перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати)

26 серпня 2016 (щодо права інвалідів, що працюють, на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю)

19 липня 2016 року (щодо отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності або по вагітності й пологах у 2016 році)