документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 2006 р. N 815
Київ

Про затвердження Плану використання
радіочастотного ресурсу України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 851 від 20.06.20
07
N 720 від 20.08.20
08
N 942 від 22.10.20
08
Указом Президента
N 1093/2008 від 27.11.20
08 -
указ втратив чинність на підставі
Указу Президента
N 259/2009 від 22.04.20
09
Постановами КМ
N 633 від 24.06.20
09
N 525 від 16.05.20
11
N 613 від 11.07.20
12
N 838 від 05.09.20
12
N 295 від 14.05.20
15
N 269 від 06.04.20
16
N 265 від 12.04.20
17
N 367 від 14.02.20
17
N 563 від 19.07.20
17
N 625 від 18.08.20
17
N 218 від 28.03.20
18
N 509 від 13.06.20
18
N 580 від 18.07.20
18
N 600 від 26.07.20
18
N 667 від 29.08.20
18)

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити План використання радіочастотного ресурсу України, що додається.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерству оборони, Службі безпеки, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими органами вживати заходів до забезпечення впровадження перспективних радіотехнологій.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 613 від 11.07.2012, N 838 від 05.09.2012)

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 815

План
використання радіочастотного ресурсу України

Цей План складається з двох розділів та додатків.

У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та служб радіозв'язку, а також строки припинення їх використання, зокрема у графі:

першій - радіотехнології, що використовуються радіослужбами в Україні;

другій - радіослужби відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в Україні радіотехнології. У зазначеній графі поняття "малопотужні застосування" не належить до радіослужб у визначенні статті 1 Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та означає групу пристроїв короткого радіуса дії, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір з обмеженою потужністю, не створюють радіозавад роботі радіоелектронних засобів загальних і спеціальних користувачів і не вимагають від них захисту;

(Абзац четвертий в редакції Постанови КМ N 367 від 14.02.2017)

третій - вид радіозв'язку, якому відповідає та чи інша радіотехнологія;

четвертій і п'ятій - базові стандарти (нормативні документи, у яких наводиться опис радіотехнологій) та основні загальні стандарти (нормативні документи, у яких визначаються характеристики обладнання радіотехнологій), а також міжнародні та європейські стандарти, зокрема країн - розробників радіотехнологій та виробників обладнання. У разі відсутності інформації про стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України (ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні радіоелектронні засоби;

шостій - положення Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв’язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ), акти законодавства ЄС, що належать до джерел acquis communautaire, зокрема директиви, регламент або рішення, з якими гармонізовано використання смуг радіочастот в Україні;

(Абзац сьомий в редакції Постанови КМ N 367 від 14.02.2017)

сьомій - смуги або номінали радіочастот, виділені для використання в радіотехнологіях;

восьмій - особливості застосування радіотехнологій в Україні та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом:

Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;

Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

Л03 - користування будь-яким каналом із відповідною шириною смуги випромінювання здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у всій виділеній смузі радіочастот необмеженим колом користувачів для побудови телекомунікаційних мереж, які забезпечують безпроводовий доступ до Інтернету (RLAN), всередині та ззовні приміщень за умови використання радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу;

(План доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 580 від 18.07.2018)

Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д02 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д03 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д04 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам (телерадіоорганізаціям, журналістам, міжнародним технічним партнерам тощо) на кожний радіоелектронний засіб з обмеженням місць (території) встановлення (використання) на визначений таким дозволом строк з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня;

(План доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 265 від 12.04.2017)

Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:

Б01 - використання радіоелектронних засобів на бездозвільній основі відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або випромінювальних пристроїв для їх експлуатації на бездозвільній та безоплатній основі, які встановлюються НКРЗІ;

(Абзац дев’ятнадцятий в редакції Постанови КМ N 580 від 18.07.2018)

К01 - користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії;

К02 - впровадження перспективних радіотехнологій, які плануються для застосування спеціальними користувачами, здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за узгодженням з НКРЗІ.

Позначки Л01, Л02, Л03, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки загальних користувачів.

(Абзац двадцять другий в редакції Постанови КМ N 580 від 18.07.2018)

Визначені у Плані особливості використання радіотехнологій стосуються тільки зазначених смуг радіочастот.

У разі коли у дев'ятій графі строки припинення використання радіотехнології не визначено, радіотехнологія використовується до моменту внесення відповідних змін до Плану.

У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки впровадження радіотехнологій, зокрема у графі:

першій - перспективні радіотехнології;

другій - базові стандарти, у яких наводиться опис радіотехнології;

третій - радіослужби, якими планується використання тієї чи іншої радіотехнології;

четвертій - смуги або номінали радіочастот, у межах яких планується використання перспективних радіотехнологій;

п'ятій - особливості впровадження радіотехнологій;

шостій - строки впровадження радіотехнологій.

Кожний з обох розділів має підрозділи, у яких радіотехнології, що використовуються загальними та спеціальними користувачами, зазначаються окремо.

У додатку 1 до Плану визначені особливості використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій", а в додатку 2 - особливості використання рухомою радіослужбою загальних користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц під час застосування відповідної радіотехнології.

Розділ I. Діючі радіотехнології

(Текст Розділу I)

План використання радіочастотного ресурсу України (Розділ І) (зі змінами від 29.08.2018 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Розділ II. Перспективні для впровадження радіотехнології

(Текст Розділу II)

План використання радіочастотного ресурсу України (Розділ ІІ) (зі змінами від 26.07.2018 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(План із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 851 від 20.06.2007, N 720 від 20.08.2008, N 942 від 22.10.2008, N 633 від 24.06.2009, N 525 від 16.05.2011, N 613 від 11.07.2012, N 838 від 05.09.2012, N 295 від 14.05.2015, N 269 від 06.04.2016, N 265 від 12.04.2017, N 367 від 14.02.2017, N 563 від 19.07.2017, N 625 від 18.08.2017, N 218 від 28.03.2018, N 509 від 13.06.2018, N 580 від 18.07.2018, N 600 від 26.07.2018, N 667 від 29.08.2018)

Додаток 1
до Плану

Особливості
використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот
156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування
радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій"

Радіочастота передавання суднових станцій (номер каналу)  Радіочастота передавання берегових станцій (номер каналу)  Статус використання радіочастот (каналів) 
156,025 МГц (60)  160,625 МГц (60)  міжнародний 
156,05 МГц (1)  160,65 МГц (1)  -"- 
156,075 МГц (61)  160,675 МГц (61)  -"- 
156,1 МГц (2)  160,7 МГц (2)  -"- 
156,125 МГц (62)  160,725 МГц (62)  -"- 
156,15 МГц (3)  160,75 МГц (3)  -"- 
156,175 МГц (63)  160,775 МГц (63)  -"- 
156,2 МГц (4)  160,8 МГц (4)  -"- 
156,225 МГц (64)  160,825 МГц (64)  -"- 
156,25 МГц (5)  160,85 МГц (5)  -"- 
156,275 МГц (65)  160,875 МГц (65)  -"- 
156,3 МГц (6)    міжнародний, для пошукових і рятувальних операцій море - повітря та зв'язку між суднами 
156,325 МГц (66)  160,925 МГц (66)  міжнародний 
156,35 МГц (7)  160,95 МГц (7)  -"- 
156,375 МГц (67)  156,375 МГц (67)  -"- 
156,4 МГц (8)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,425 МГц (68)  156,425 МГц (68)  міжнародний 
156,45 МГц (9)  156,45 МГц (9)  -"- 
156,475 МГц (69)  156,475 МГц (69)  -"- 
156,5 МГц (10)  156,5 МГц (10)  -"- 
156,525 МГц (70)  156,525 МГц (70)  міжнародний, частота біди, безпеки і виклику з використанням обладнання цифрового вибіркового виклику 
156,55 МГц (11)  156,55 МГц (11)  міжнародний 
156,575 МГц (71)  156,575 МГц (71)  -"- 
156,6 МГц (12)  156,6 МГц (12)  -"- 
156,625 МГц (72)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,65 МГц (13)  156,65 МГц (13)  міжнародний, для зв'язку між суднами з метою забезпечення безпеки навігації 
156,675 МГц (73)  156,675 МГц (73)  міжнародний 
156,7 МГц (14)  156,7 МГц (14)  -"- 
156,725 МГц (74)  156,725 МГц (74)  -"- 
156,75 МГц (15)  156,75 МГц (15)  -"- 
156,7625-156,7875 МГц (75)  міжнародний, захисна смуга 
156,8 МГц (16)  156,8 МГц (16)  міжнародний, частота біди, безпеки і виклику 
156,8125-156,875 МГц (76)  міжнародний, захисна смуга 
156,85 МГц (17)  156,85 МГц (17)  міжнародний 
156,875 МГц (77)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,9 МГц (18)  161,5 МГц (18)  міжнародний 
156,925 МГц (78)  161,525 МГц (78)  -"- 
156,95 МГц (19)  161,55 МГц (19)  -"- 
156,975 МГц (79)  161,575 МГц (79)  -"- 
157 МГц (20)  161,6 МГц (20)  -"- 
157,025 МГц (80)  161,625 МГц (80)  -"- 
157,05 МГц (21)  161,65 МГц (21)  -"- 
157,075 МГц (81)  161,675 МГц (81)  -"- 
157,1 МГц (22)  161,7 МГц (22)  -"- 
157,125 МГц (82)  161,725 МГц (82)  міжнародний 
157,15 МГц (23)  161,75 МГц (23)  -"- 
157,175 МГц (83)  161,775 МГц (83)  -"- 
157,2 МГц (24)  161,8 МГц (24)  -"- 
157,225 МГц (84)  161,825 МГц (84)  -"- 
157,25 МГц (25)  161,85 МГц (25)  -"- 
157,275 МГц (85)  161,875 МГц (85)  -"- 
157,3 МГц (26)  161,9 МГц (26)  -"- 
157,325 МГц (86)  161,925 МГц (86)  -"- 
157,35 МГц (27)  161,95 МГц (27)  -"- 
157,375 МГц (87)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
157,4 МГц (28)  162 МГц (28)  міжнародний 
157,425 МГц (88)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
161,975 МГц (АIS 1)  161,975 МГц (АIS 1)  міжнародний, для системи автоматичної ідентифікації суден і спостереження 
162,025 МГц (AIS 2)  162,025 МГц (AIS 2)  -"- 
157,45 МГц (29)  157,45 МГц (29)  національний 
157,475 МГц (89)  157,475 МГц (89)  -"- 
157,5 МГц (30)  157,5 МГц (30)  -"- 
157,525 МГц (90)  157,525 МГц (90)  -"- 
157,55 МГц  157,55 МГц  -"- 
157,575 МГц (91)  157,575 МГц (91)  -"- 
157,6 МГц (32)  157,6 МГц (32)  -"- 
157,625 МГц (92)  157,625 МГц (92)  -"- 
157,65 МГц (33)  157,65 МГц (33)  -"- 
157,675 МГц (93)  157,675 МГц (93)  -"- 
157,7 МГц (34)  157,7 МГц (34)  -"- 
157,725 МГц (94)  157,725 МГц (94)  -"- 
157,75 МГц (35)  157,75 МГц (35)  -"- 
157,775 МГц (35)  157,775 МГц (35)  -"- 
157,8 МГц (36)  157,8 МГц (36)  національний 
157,825 МГц (96)  157,825 МГц (96)  -"- 
157,85 МГц (37)  157,85 МГц (37)  -"- 
157,875 МГц (97)  157,875 МГц (97)  -"- 
157,9 МГц (38)  157,9 МГц (38)  -"- 
157,925 МГц (98)  157,925 МГц (98)  -"- 

1. Радіочастоти, наведені у цьому додатку, використовуються морською рухомою радіослужбою на зовнішніх комунікаціях, у морських територіальних водах України, на території морських портів і судноремонтних заводів під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій" з правом пріоритетного захисту від радіоелектронних засобів фіксованої та сухопутної радіослужб відповідно до статті 5.226 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

2. Допускається спільне використання радіочастот морською рухомою радіослужбою кількома радіомережами зв'язку за умови нестворення завад службам руху суден та лоцманського проведення суден. Спільне використання радіочастот морською рухомою службою забезпечується шляхом застосування позивних сигналів.

3. Радіочастоти (номери каналів) 156,3 МГц (6); 156,35/160,95 (7); 156,4 (8); 156,525 (70); 156,65 (13); 156,7 (14); 156,8 (16); 157,275/161,875 (85); 157,825 (96); 157,85 (37); 161,975 (АIS 1); 162,025 (АIS 2) МГц використовуються для зв'язку на внутрішніх водних шляхах (ріка - море) України. Зазначені частоти можуть використовуватися радіоелектронними засобами сухопутної рухомої служби, якщо вони не створюють завади річковим, береговим і судновим станціям.

4. Смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц і 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою в районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів. Смуга радіочастот 160,975-161,475 МГц може використовуватися сухопутною рухомою службою у прилеглих до моря районах на відстані до 100 кілометрів для симплексного радіозв'язку.

5. Смуга радіочастот 157,45-157,925 МГц використовується переважно для внутрішніх потреб морських портів та інших підприємств, а також судновими станціями, що забезпечують єдиний технологічний зв'язок на одному підприємстві.

Додаток 2
до Плану

Особливості
використання рухомою радіослужбою загальних
користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц

Смуга радіочастот, МГц  Спосіб організації радіоканалу  Особливості використання 
150,05 - 150,225  симплексний   
150,25 - 150,475/ 165,25 - 165,475  дуплексний з розносом 15 МГц   
150,5 - 150,95  симплексний   
150,975 - 151,7/ 157,925 - 158,65  дуплексний з розносом 6,95 МГц   
151,725 - 154  симплексний  призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці 
154,025 - 154,975  симплексний   
155 - 156  симплексний  призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці 
156,025 - 157,425/ 160,625 - 162,025  дуплексний з розносом 4,6 МГц  використовується згідно з додатком 1. Додатково смуга радіочастот 160,975-161,5 МГц може використовуватися по всій території України сухопутною рухомою службою у симплексному режимі. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, смуги радіочастот 156,025-157,45 МГц та 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою, крім радіочастот 156,3 МГц; 156,35; 160,95; 156,4; 156,525; 156,65; 156,75; 156,8; 156,825; 157,275; 161,875; 161,975; 162,025 МГц 
157,45 - 157,925  симплексний  призначена для національного використання морською рухомою службою згідно з додатком 1. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, така смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, крім частот 157,825 і 157,850 МГц 
158,675 - 160,55/ 165,625 - 167,5  дуплексний з розносом 6,95 МГц   
160,575 - 160,6  симплексний   
162,05 - 162,75/ 167,775 - 168,475  дуплексний з розносом 5,725 МГц   
164,2 - 165,225  симплексний   
165,5 - 165,6  симплексний   
167,525 - 167,75  симплексний   

^ Наверх
наверх