документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 2006 р. N 815
Київ

Про затвердження Плану використання
радіочастотного ресурсу України

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 851 від 20.06.20
07
N 720 від 20.08.20
08
N 942 від 22.10.20
08

Указом Президента
N 1093/2008 від 27.11.20
08 - указ
втратив чинність на підставі Указу Президента
N 259/2009 від 22.04.20
09

Постановами КМ
N 633 від 24.06.20
09
N 525 від 16.05.20
11
N 613 від 11.07.20
12
N 838 від 05.09.20
12
N 295 від 14.05.20
15
N 269 від 06.04.20
16)

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити План використання радіочастотного ресурсу України, що додається.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерству оборони, Службі безпеки, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими органами вживати заходів до забезпечення впровадження перспективних радіотехнологій.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 613 від 11.07.2012, N 838 від 05.09.2012)

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 815

План
використання радіочастотного ресурсу України

Цей План складається з двох розділів та додатків.

У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та служб радіозв'язку, а також строки припинення їх використання, зокрема у графі:

першій - радіотехнології, що використовуються радіослужбами в Україні;

другій - радіослужби відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в Україні радіотехнології. У зазначеній графі поняття "малопотужні застосування" не стосується конкретної радіослужби, а охоплює радіотехнології різних радіослужб за умови використання ними радіоелектронних засобів на вторинній основі і з обмеженою потужністю випромінювання;

третій - вид радіозв'язку, якому відповідає та чи інша радіотехнологія;

четвертій і п'ятій - базові стандарти (нормативні документи, у яких наводиться опис радіотехнологій) та основні загальні стандарти (нормативні документи, у яких визначаються характеристики обладнання радіотехнологій), а також міжнародні та європейські стандарти, зокрема країн - розробників радіотехнологій та виробників обладнання. У разі відсутності інформації про стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України (ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні радіоелектронні засоби;

шостій - положення Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв'язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) та Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), а також міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ);

сьомій - смуги або номінали радіочастот, виділені для використання в радіотехнологіях;

восьмій - особливості застосування радіотехнологій в Україні та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом:

Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;

Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д02 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д03 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:

Б01 - можливе використання радіоелектронних засобів на бездозвільній основі за умови їх включення до переліку радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;

К01 - користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії;

К02 - впровадження перспективних радіотехнологій, які плануються для застосування спеціальними користувачами, здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за узгодженням з НКРЗІ.

Позначки Л01, Л02, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки загальних користувачів.

Визначені у Плані особливості використання радіотехнологій стосуються тільки зазначених смуг радіочастот.

У разі коли у дев'ятій графі строки припинення використання радіотехнології не визначено, радіотехнологія використовується до моменту внесення відповідних змін до Плану.

У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки впровадження радіотехнологій, зокрема у графі:

першій - перспективні радіотехнології;

другій - базові стандарти, у яких наводиться опис радіотехнології;

третій - радіослужби, якими планується використання тієї чи іншої радіотехнології;

четвертій - смуги або номінали радіочастот, у межах яких планується використання перспективних радіотехнологій;

п'ятій - особливості впровадження радіотехнологій;

шостій - строки впровадження радіотехнологій.

Кожний з обох розділів має підрозділи, у яких радіотехнології, що використовуються загальними та спеціальними користувачами, зазначаються окремо.

У додатку 1 до Плану визначені особливості використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій", а в додатку 2 - особливості використання рухомою радіослужбою загальних користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц під час застосування відповідної радіотехнології.

Розділ I. Діючі радіотехнології

Радіотехнологія  Радіослужба  Вид радіозв'язку  Базові стандарти  Основні загальні стандарти  Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди  Смуга радіочастот  Особливості застосування радіотехнологій  Строк припинення використання радіотехнології 
Радіотехнології, які застосовуються загальними користувачами 
1. Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок  сухопутна рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    2045-2100 кГц
22535 кГц
22672 кГц
22785 кГц
3800-3900 кГц
6765-7000 кГц
7400-7450 кГц 
Т01, Д01   
ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    2130 кГц
2150 кГц
5890 кГц
5895 кГц
6800 кГц
6805 кГц
6830 кГц
7700 кГц
9155 кГц 
радіочастоти можуть використовуватися лише в мережах зв'язку залізничного транспорту в телефонному режимі Т01, Д01 
повітряна рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    3915 кГц
6655 кГц
6665 кГц 
радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 
морська рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    4405 кГц
4430 кГц 
радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 
фіксована  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420
ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    3995 кГц
4020 кГц
22885 кГц
22925 кГц 
радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 Т01, Д01 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    2385 кГц
2586 кГц
3185 кГц
3215 кГц
3735 кГц
4565 кГц
4580 кГц
10275 кГц
10500 кГц 
радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 
ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    3155-3220 кГц
23025 кГц
26375 кГц
26425 кГц 
Т01, Д01 
2. Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб    ETS 300 135
EN 300 433 
ERC/DEC (98)11
ERC/REC T/R 20-09 
26960-27410 кГц  використання РЕЗ в зазначеній смузі радіочастот здійснюється в режимі безпосереднього зв'язку (без застосування базової станції або ретранслятора). Застосування технологічними користувачами РЕЗ введених в експлуатацію до 1 травня 2006 р., припиняється після 31 грудня 2007 року. Видача дозволів для нових РЕЗ технологічних користувачів припиняється з 1 травня 2006 року Т01, Д03   
3. Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  30,01-33 МГц  Т01, Д01   
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  33-47 МГц  використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  300-300,525 МГц
336,25- 336,525 МГц 
смуги радіочастот 300-300,525 МГц та 336,25-336,525 МГц є парними. Радіочастоти 300 МГц, 300,05 МГц, 300,1 МГц, 300,15 МГц, 300,2 МГц, 336 МГц, 336,05 МГц, 336,1 МГц, 336,15 МГц, 336,2 МГц використовуються на внутрішніх водних шляхах Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  301,125- 305,825 МГц 337,125- 341,825 МГц  смуги радіочастот 301,125-308,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц є парними. У смугах радіочастот 301,125-305,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц використовуються РЕЗ радіально-зонової системи зв'язку "Алтай" Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  307,0375- 308 МГц
343,0375- 344 МГц 
смуги радіочастот 307,0375-308 МГц та 343,0375-344 МГц є парними Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  450-453 МГц
460-463 МГц 
смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  150,05- 156,7625 МГц
156,8375- 162,05 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  440-442,125 МГц
442,525- 447,725 МГц
448,15-450 МГц 
Т01, Д01 
сухопутна рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  47-48,975 МГц  використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  56,5-58 МГц  Т01, Д01 
3.1. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  APCO 25
DMR
рівень II
NXDN 
EN 300 113
EN 300 390
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3 
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08 
150,05-156,7625 МГц
156,8375-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01. 
440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц 
У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
4. Аналогові безпроводові телефони  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб    EN 300 422 норми 18-85  ERC/REC 70-03  30,075-31,3 МГц  дозволяється використання РЕЗ із потужністю випромінювання до 10 мВт Б01   
5. Аналоговий транкінговий радіозв'язок  рухома  транкінговий радіозв'язок  ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank 
EN 300 086  ERC/REC T/R 25-08  450-453 МГц
460-463 МГц 
смуги радіочастот 450-453 МГц, 460-463 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01   
рухома, за винятком повітряної рухомої  транкінговий радіозв'язок  ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank 
EN 300 086  ERC/REC T/R 25-08  150,05- 156,7625 МГц
156,8375- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
окремі ділянки смуг радіочастот використовуються РЕЗ транкінгового зв'язку в дуплексному режимі згідно з додатком 2 Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank 
EN 300 086  ERC/REC T/R 25-08  413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц, 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
6. Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  151,685 МГц
159,175 МГц
159,225 МГц
159,575 МГц
159,65 МГц 
радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03  1 липня 2009 р. 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  414,325 МГц
415,725 МГц
415,975 МГц
416,825 МГц
424,325 МГц
425,725 МГц
425,975 МГц
426,825 МГц 
радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 р. РЕЗ, дозволи на експлуатацію яких видані до 1 травня 2006 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання зазначених РЕЗ здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03  1 липня 2009 р. 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ECC/DEC (08)0214  445,2-445,3 МГц  потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03  1 січня 2010 р. 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/DEC (98)25  446-446,1 МГц  потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  446,3-446,4 МГц  потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  446,4- 446,625 МГц  потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання радіотехнології здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03  1 січня 2009 р. 
6.1. Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужби    TR 102 335
TR 102 433 
ECC/DEC/(05)12  446,1-446,2 МГц  потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01   
7. Пейджинговий радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  пошуковий радіозв'язок  POCSAG
FLEX 
ДСТУ 4184
EN 300 113
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08
рекомендація МСЕ-Р
M.539-3
звіт МСЕ-Р
M.499-5
M.900-2 
160,975- 161,25 МГц  Л02, Д01 або Т01, Д01   
8. Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  42,35 МГц  Т01, Д01   
9. Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем  рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  38,25-40,98 МГц
41-46 МГц 
смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01   
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  450-453 МГц 460-463 МГц  смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450". Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот, для організації симплексного режиму зв'язку передбачається у смузі 440-450 МГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  150,05- 152,3 МГц
154,75-156 МГц
156,8375- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот 12,5 кГц. Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот для організації симплексного режиму зв'язку, передбачається у смузі 440-450 МГц Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  440-442,125 МГц
442,525- 447,725 МГц
448,150-450 МГц 
застосовується симплексний режим роботи РЕЗ Т01, Д01 
сухопутна рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  47-48,5 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01 
10. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування  рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  33,2-40,98 МГц
41,3-44 МГц 
смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01   
сухопутна рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  47-48,5 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  150,05- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Т01, Д01 
11. Радіозв'язок берегових та суднових станцій  морська рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб      план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.79 5.79A 5.84  416-453 кГц  Т01, Д01, Д03   
  454 кГц 458 кГц
461,5-489,5 кГц
500 кГц
505,5 кГц
510,5-526 кГц 
Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579  план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.90; 5.92
рекомендація МСЕ-Р
M.1173 
1635-1810 кГц
2045-2141,5 кГц 
Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579  резолюція 5 регіональної конференції МСЕ "Женева 85"  1621 кГц
2156 кГц 
радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику у морській рухомій радіослужбі Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579    2142,5-2155,5 кГц
2170,5 кГц
2191 кГц
2625 кГц
2650 кГц 
Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579  примітки РР МСЕ
5.79A
5.109
5.110
5.130
5.131
5.132
5.129
додаток 17 РР (план каналоутворення) додаток 25 РР (план виділень) рекомендації МСЕ-
M.493-10
M.821-1
M.822-1
M.1082-1
M.1173 
4063-4438 кГц  радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв'язку із станціями морської рухомої служби у разі біди і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579  примітки РР
МСЕ
5.79A
5.109
5.110
5.130
5.131
5.132
5.129
додаток 17 РР МСЕ (план каналоутворення)
додаток 25 РР
МСЕ (план виділення) рекомендації
МСЕ-Р
M.493-10
M.821-1
M.822-1
M.1082-1
M.1173 
6200-6525 кГц  Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579  примітки РР
МСЕ
5.79A
5.109
5.110
5.130
5.131
5.132
5.129
додаток 17 РР
МСЕ (план каналоутворення)
додаток 25 РР МСЕ (план виділення) рекомендації
МСЕ-Р
M.493-10
M.821-1
M.822-1
M.1082-1
M.1173 
8100-8815 кГц  радіочастота 8364 кГц використовується РЕЗ рятувальних засобів і РЕЗ рухомих радіослужб які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях Т01, Д01 
ГОСТ 22579
норми 18-85 
  16360-17410 кГц  Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579
норми 18-85 
  18780-18900 кГц
19680-19800 кГц
22000-22855 кГц
25070-25210 кГц
26100-26175 кГц 
Т01, Д01, Д03 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб    ГОСТ 22579    2620 кГц  Т01, Д01, Д03. 
ДСТУ 4184  EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025 
додаток 18 РР
МСЕ
рекомендація
МСЕ-Р
M.489-2 
156,025- 157,925 МГц
160,625- 162,025 МГц 
смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц, 160,625- 162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 1 Т01, Д01, Д03 
12. Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній  рухома  радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів  ДСТУ 4184
(SENAO) 
EN 300 086
EN 300 296 
  253,5-254,5 МГц
379,5-380,5 МГц 
смуги радіочастот 253,5-254,5 МГц та 379,5-380,5 МГц є парними Л02, Т01, Д03  1 січня 2020 р. 
ДСТУ 4184
(HAR-VEST) 
EN 300 086
EN 300 296 
  263,95-264,95 МГц
393,95-394,95 МГц 
смуги радіочастот 263,95-264,95 МГц та 393,95-394,95 МГц є парними
Л02, Т01, Д03 
1 січня 2020 р. 
13. Радіозв'язок передавання даних  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  ДСТУ 4184
EN 300 113 
ERC/REC
T/R 25-08 
413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
ДСТУ 4184
(Widanet) 
ДСТУ 4184  ERC/REC
T/R 25-08 
450-450,6 МГц
460-460,6 МГц 
смуги радіочастот 450 - 450,6 МГц і 460 - 460,6 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку з можливістю пакетної передачі даних
Л02, Д01 
 
ДСТУ 4184
TRIMARK 
EN 300 113  ERC/REC
T/R 25-08 
462,525 МГц  радіочастота може використовуватися тільки в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
Т01, Д01 
 
ДСТУ 4184
TRIMARK 
ДСТУ 4184
EN 300 113 
ERC/REC
T/R 25-08 
440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц 
в окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц. Потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 25 Вт
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
14. Цифровий транкінговий радіозв’язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  транкінговий радіозв’язок  TETRA та модифікації
APCO 25
DMR
рівень III
NXDN 
EN 303 035
EN 300 392
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3
TS 102 361-4 
ERC/DEC/(96)04
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08 
413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц.
У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
APCO 25
DMR
рівень III
NXDN 
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3
TS 102 361-4 
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08 
150,05-156,7625 МГц
156,8375-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц,
можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
15. Пристрої радіочастотної ідентифікації  рухома, за винятком повітряної рухомої  інший вид радіозв’язку    ДСТУ 4184
ETSI EN 302 208-2 
  865-869 МГц  смуга радіочастот використовується системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 2 Вт
Т01, Д01;
смуга радіочастот використовується системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Потужність випромінювання передавача рамки зчитувача не повинна перевищувати 0 дБВт, а потужність випромінювання радіочастотної мітки не повинна перевищувати
-40 дБВт. Експлуатація рамки зчитувача здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01 або Д03 
 
16. Цифрові радіотелефони  рухома, за винятком повітряної рухомої  інший вид радіозв'язку  СТ-1 ETS 300 797  EN 300 466  ECC DEC (01)02  814-815 МГц
904-905 МГц 
смуги радіочастот 814-815 МГц та 904-905 МГц є парними. Радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01  1 січня 2008 р. 
СТ-2 ETS 300 797  EN 300 466  ECC DEC (01)02  864-868,2 МГц  радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01  1 січня 2008 р. 
17. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450  рухома  стільниковий радіозв'язок  IMT-MC-450 EV-DO  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  450,6-457,1 МГц
460,6-467,1 МГц 
смуги радіочастот 450,6-457,1 МГц та 460,6-467,1 МГц є парними Л01, Д01. Смуги радіочастот 450,6-453 МГц та 460,6-463 МГц потребують конверсії К01   
18. Цифровий стільниковий радіозв'язок D-AMPS  фіксована  стільниковий радіозв'язок  TIA/EIA/ IS-138
TIA/EIA/ IS-137 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
TIA/EIA/IS-136  830,67- 834,97 МГц
875,67- 879,97 МГц 
смуги радіочастот 830,67-834,97 МГц та 875,67-879,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом припиняється у зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення Л01, Д01  1 січня 2013 р. 
(Дію окремих положень позиції 19 розділу I зупинено в частині, що стосується продовження строку використання радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у смузі частот 840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року, згідно з Указом Президента N 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 259/2009 від 22.04.2009) 
19. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800  фіксована  стільниковий радіозв'язок  TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  824,07-831,63 МГц
869,07-876,63 МГц 
смуги радіочастот 824,07 - 831,63 МГц і 869,07 - 876,63 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби
Л01, Д01 
 
TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  840,45-842,97 МГц
885,45-887,97 МГц 
смуги радіочастот 840,45 - 842,97 МГц і 885,45 - 887,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби
Л01, Д01 
 
TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  831,63-835,40 МГц
876,63-880,40 МГц
835,41-840,45 МГц
880,41-885,45 МГц 
смуги радіочастот 831,63 - 835,40 МГц і 876,63 - 880,40 МГц, 835,41 - 840,45 МГц і 880,41 - 885,45 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.
Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування
Л01, Д01 
 
20. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900  рухома, за винятком повітряної рухомої  стільниковий радіозв'язок  GSM-900  ДСТУ ETSI EN 301 502
ДСТУ ETSI EN 301 511
ETSI TS 145 005
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
ERC/DEC (94)01  890-915 МГц
935-960 МГц 
смуги радіочастот 890 - 915 МГц, 935 - 960 МГц є парними
Л01, Д01.
Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів 
 
21. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800  рухома  стільниковий радіозв'язок  DCS-1800  ДСТУ ETSI EN 301 502
ДСТУ ETSI EN 301 511
ETSI TS 145 005
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
ERC/DEC (95)03
ERC/REC
T/R 22-07
ECC/DEC (06)07 
1710-1785 МГц
1805-1880 МГц 
Л01, Д01
смуги радіочастот 1710 - 1785 МГц, 1805 - 1880 МГц є парними і можуть використовуватися на борту літаків на висоті понад 3000 метрів згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, зазначеними у додатку ECC/DEC (06)07, за умови погодження сертифіката літака Державною авіаційною службою відповідно до Б01.
Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів 
 
22. Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)  рухома  стільниковий радіозв’язок  IMT-2000
(UMTS/FDD)
ETSI TS 122 220
ETSI TS 125 467
ETSI TS 125 367 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85
EN 301 908-11
ETSI TS 125 104
ETSI TS 125 141 
рекомендації MCE-P
М.687-2
М.817
М.1034-1
М.1035
М.1036-2
М.1455-2
М.1457-3
ECC/DEC (06)01 
1935-1950 МГц
2125-2140 МГц 
смуги радіочастот 1935-1950 МГц і 2125-2140 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію
Л01, Д01 
 
1920-1935 МГц
1950-1980 МГц
2110-2125 МГц
2140-2170 МГц 
смуги радіочастот 1920-1935 МГц і 2110-2125 МГц є парними, 1950-1980 МГц і 2140-2170 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію
К01, Л01, Д01 
IMT-2000
(UMTS/TDD) 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85
EN 301 908 
рекомендації MCE-P
М.687-2
М.817
М.1034-1
М.1035
М.1036-2
ECC/DEC (06)01 
2015-2020 МГц  смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD
Л01, Д01 
 
2010-2015 МГц
2020-2025 МГц 
смуги радіочастот призначені для організації непарних каналів у режимі TDD
К01, Л01, Д01 
 
23. Цифрова безпроводова телефонія  рухома  радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT  (DECT)
EN 301 406 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
EN 300 175
EN 300 176
норми 18-85 
ERC/DEC (94)03  1880-1900 МГц  обладнання з потужністю випромінювання до 10 мВт використовується відповідно до Б01. Обладнання з потужністю випромінювання понад 10 мВТ використовується для надання телекомунікаційних послуг відповідно до Л02, Д01   
24. Широкосмуговий радіодоступ  фіксована  радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів  EN 301 753    резолюція
750 (ВКР-12) 
1427-1451,5 МГц
1477-1497,5 МГц 
максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07)
Л01, Д01.
Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 
 
ETSI EN 302 326-2    1785-1805 МГц
1900-1920 МГц 
смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою
Л01, Д01.
Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 
 
1900-
1920 МГц
1980-
2000 МГц 
смуги радіочастот 1900-1920 МГц і 1980-2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980-1985 МГц РЕЗ радіотехнології “Широкосмуговий радіодоступ” не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)” та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Смуга 1980-2000 МГц потребує конверсії, а у смузі 1900-1920 МГц РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального призначення та вимагати захисту від них
К01, Л01, Д01 
 
ERC Report 65
ITU-R F.1098-1
T/R 13-01E 
2100-2110 МГц
2200-2232 МГц 
смуги радіочастот 2100-2110 МГц і 2200-2232 МГц є парними, смуга 2210-2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою
Л01, Д01 або Л01, Д02 
 
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11-2007
IEEE 802.15.1
IEEE 802.15.4 
ДСТУ ETSI
EN 300 328
EN 300 440 
ERC/DEC (01)07
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-2 
2400-2483,5 МГц  для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01.
Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01 
 
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
EN 301 893
IEEE 802.11ac 
ДСТУ 7115
EN 301 893
EN 302 567 
ITU-R M.1450-5  5725-5850 МГц  Л01, Д01, К01
експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01.
Експлуатація термінального обладнання стандарту IЕЕЕ 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт 
 
фіксована, рухома  радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  IEEE 802.16  ETSI EN 302 326-2  ITU-R M.2079
резолюція 228
(ВКР-03) 
2300-2400 МГц  на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення
К01, Л01, Д01.
Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 
 
EN 302 326  ITU-R F.1488
M.2109
ERC/REC 13-04 ERC/REC 14-03
ECC/REC 04-05
ECC/REP 76
ECC/DEC (07)02 
3400-3600 МГц  Л01, Д01
на етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв’язку сусідніх держав застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 метри над рівнем землі не повинна перевищувати -154,5 дБВт/(кв. м* 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 
 
рухома  радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  IEEE 802.16
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac 
ДСТУ 7115
EN 301 893
EN 302 567 
ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03
резолюція 229
(ВКР-03)
ITU-R M.1638
ITU-R SA.1632
ITU-R M.1450-5 
5150-5250 МГц  Т01, Д01
використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт 
 
5250-5300 МГц  Л02, Д01 або Л02, Б01
смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт 
 
5300-5350 МГц  Л02, Д01 або Л02, Б01
смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт 
 
ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-5 
5470-5670 МГц  Л01, Д01
смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт 
 
24.1. Надшироко-
смуговий радіодоступ 
малопотужні радіозастосування  інший вид радіозв'язку  EN 302 567  EN 302 567
ETSI TR 102 555 (MGWS WAS/RLAN) 
ERC/REC 70-03
ECC Report 114 
57-66 ГГц  експлуатація РЕЗ передбачається виключно всередині приміщень відповідно до Б01 із спектральною щільністю еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 13 дБмВт/МГц (за обмеження максимального значення еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 20 дБмВт)   
25. Мультисервісний радіодоступ  фіксована  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  ДСТУ EN 300 749      2300- 2400 МГц  Л01, Д01   
EN 301 021
EN 301 124 
  ЕСС/REC (04)05
ЕRС/REC 13-04
ЕRС/REC 14-03
ITU-R F.1488 
3600- 3700 МГц  Л01, Д01   
    ЕRС/REC 12-05
ЕRС/REC 13-04 
10,15-10,3 ГГц
10,5-10,65 ГГц 
смуги радіочастот 10,15-10,3 ГГц та 10,5-10,65 ГГц є парними Л01, Д01   
ТУ У 32.2-21800377- 001:2006      12,75-13,25 ГГц  Л02, Д01   
    ЕRС/REC 13-04 ЕRС/REC (00)05  24,5-26,5 ГГц  Л01, Д01   
    ЕRС/REC T/R 13-02
ЕRС/REC 13-04 
27,5-29,5 ГГц  Л01, Д01   
фіксована, рухома  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  ДСТУ EN 300 749
EN 300 744
ІЕЕЕ 802.16 
    2500-2700 МГц  на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення Л01, Д01, К01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01   
TS 136 201
TS 137 104
TS 136 521-1
TS 136 521-2 
    2500-2690 МГц 
26. Мультимедійний радіодоступ  фіксована  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  ДСТУ EN 300 748 (MVDS)    ECC/DEC (99)15
ECC/REC (01)04 
40,5-42,5 ГГц  Л02, Д01   
27. Радіорелейний зв’язок  фіксована  радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби  EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
  3400-3800 МГц  смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій
Л02, Д01 
1 січня 2018 р. 
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.382
ERC/REC 12-08 (додаток B) 
3800-4200 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
  5670-5920 МГц  смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями за умови вжиття заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій
Л02, Д01 
1 січня 2018 р. 
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.383
ERC/REC 14-01 
5925-6425 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.384
ERC/REC 14-02 
6425-7110 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06 
7110-7750 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.386
ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06 
7900-8500 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ERC/REC 12-05  10-10,68 ГГц  видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом і дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 липня 2006 р.
Л02, Д01 
 
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.387
ERC/REC 12-06 
10,7-11,7 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.497
ERC/REC 12-02 
12,75-13,25 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.636  14,4-14,5 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.636  14,8-15,35 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.595
(додаток 4)
ERC/REC 12-03 
17,7-19,7 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
T/R 13-02
ITU-R F.637-3
(додаток 3) 
22-22,6 ГГц
23-23,6 ГГц 
смуги радіочастот 22-22,6 ГГц і 23-23,6 ГГц є парними і використовуються радіорелейними станціями з дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції з іншим дуплексним розносом експлуатуються до 1 січня 2020 року. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.637
(додаток 5) 
22,6-23 ГГц  застосовується симплексний режим роботи РЕЗ. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.1520-2
ERC/REC 01-02 
31,8-33,4 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ITU-R F.749  36-40,5 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ERC/REC 12-10
резолюція 750
(ВКР-12) 
48,5-50,2 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ERC/REC 12-11
резолюція 750
(ВКР-12) 
51,4-52,6 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ERC/REC 12-12  55,78-57 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ERC/REC 12-09  57-59 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ECC/REC/(09)01  59-64 ГГц  використання радіочастот здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03   
EN 302 217  ДСТУ ETSI
EN 302 217 
ECC/REC/(05)07
ECC Report 124
ITU-R RA.1031-2
резолюція 750
(ВКР-12) 
74-76 ГГц
84-86 ГГц 
застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,05 ? f ? 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 ? f ? 91,95 ГГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03   
резолюція 750
(ВКР-12) 
92-94 ГГц  користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження. Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (92-f) дБВт/100 МГц для 91 ? f ? 91,95 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 86,05 ? f ? 91 ГГц згідно з резолюцією 750
(ВКР-12)
Л02, Д03 або Т01, Д03 
 
28. Радіолокаційний пошук та супровід  радіолокаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби        8850-9000 МГц
9300-9500 МГц 
РЕЗ, що працюють у радіолокаційній службі у смузі 9300-9500 МГц, не повинні створювати шкідливі завади РЕЗ, що працюють у радіонавігаційній службі, або вимагати від них захисту   
      13,745- 13,755 ГГц  смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу   
29. Радіолокація земної поверхні  радіолокаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби        13,775- 13,825 ГГц  смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу   
29.1. Метеорологічна радіолокація  радіолокаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби  EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-2      5670-5690 МГц  Т01   
30. Радіовипромінювання станцій радіомаяків  морська радіонавігаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби      план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.73 5.74 рекомендації МСЕ-Р M.631-1 M.823-2 M.1178  283,5-325 кГц  Т01, Д03   
31. Супутниковий радіозв'язок  супутникова служба дослідження Землі  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб        2200-2290 МГц  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01   
ДСТУ 4162      8025-8400 МГц  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01   
фіксована супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб  ДСТУ 4162  ДСТУ 3560
EN 301 443
EN 301 447 
ITU-R S.1064-1
ITU-R S.726-1 
3400-4200 МГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4162  ДСТУ 3560  план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ) 
4500-4800 МГц  експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4162  ДСТУ 3560
EN 301 443 
ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1 
5725-5920 МГц
5925-6725 МГц 
використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ГСТУ 45.002  ДСТУ 3560  план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ) 
6725-7025 МГц  експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ГСТУ 45.002
ДСТУ 4510 
ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI
EN 301 430 
план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)
ERC/DEC/(00)08 
10,7-10,95 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4510  ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI
EN 301 430 
ERC/DEC/(00)08
ITU-R S.727-2 
10,95-11,2 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)
ERC/DEC/(00)08 
11,2-11,45 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ERC/DEC/(00)08
ITU-R S.727-2 
11,45-11,7 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ITU-R S.727-2  12,5-12,75 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03 
 
ДСТУ 3560
ДСТУ ETSI EN 301 430 
план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ) 
12,75-13,25 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI EN 301 430 
ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1 
13,75-14,5 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у смузі радіочастот 13,75 - 14,4 ГГц у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03. Експлуатація пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин здійснюється відповідно до Д03. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин накладаються Генеральним штабом Збройних Сил і заносяться в особливі умови дозволу на експлуатацію 
 
  ДСТУ 3560  план фідерних ліній для радіомовної супутникової служби у смузі 11,7 - 12,5 ГГц
(додаток 30A РР МСЕ)
ECC/DEC/(05)08
ERC/DEC/(00)07 
17,3-18,1 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4162  ДСТУ ETSI
EN 301 360
ДСТУ ETSI
EN 301 459 
ECC/DEC/(05)08
ITU-R S.727-2
ITU-R S.1064-1 
18,1-21,2 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01 
 
    ECC/DEC/(05)08
ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1 
27,5-31 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01 
 
32. Рухомий супутниковий радіозв'язок  рухома супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб    EN 301 721    137,175-137,535 МГц
137,585-137,825 МГц
150-150,05 МГц 
використовується низькоорбітальною супутниковою системою ORBCOMM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03   
EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681 
ECC/DEC (02)08
ECC/DEC (02)11 
1525-1559 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 1626,5-1660,5 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01 
EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681 
ITU-R M.548
ECC/DEC (02)08
ECC/DEC (02)11 
1626,5- 1660,5 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 1525-1559 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 або Б01 
EN 301 441  ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05 
1610-1626,5 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 2483,5-2500 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01 
EN 301 441  ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05 
2483,5-2500 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 1610-1626,5 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01 
EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681 
ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05 
1621,5-1626,5 МГц  використовується низькоорбітальною системою IRIDIUM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Б01 
33. Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій  рухома супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб      ITU-R M.1643
ECC/REPORT 026 
14-14,5 ГГц  смуга радіочастот призначена для використання земними станціями супутникового зв'язку повітряних суден системи "Connexion by Boeing" у напрямку повітряне судно - космос на висоті не нижче ніж 3000 метрів та у радіусі не ближче ніж 20 кілометрів від аеропортів Л02, Д03   
34. Телеметрія та телеуправління супутникових мереж  служба космічної експлуатації  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб        2025-2110 МГц
2200-2290 МГц 
експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01   
35. Супутникове радіомовлення  радіомовна супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб      план радіомовної супутникової служби додаток 30В РР МСЕ
ERC/DEC(00)08
ITU-R BO.790
ITU-R BO.792 
11,7-12,5 ГГц  експлуатація приймальних земних станцій супутникового радіомовлення здійснюється відповідно до Б01   
36. Багатоканальне наземне телерадіомовлення  радіомовна  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  технічні умови (технічні специфікації) на обладнання мікрохвильової телерадіоінформаційної системи (МІТРІС; ТРСТРОФІ)      11,7-12,5 ГГц  використання РЕЗ радіомовної служби у смузі радіочастот 11,7- -12,1 ГГц обмежується умовою нестворення радіозавад супутниковому мовленню та максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю плюс 3 дБВт/канал Д01   
37. Аналогове звукове мовлення  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності  ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703
BS.1386 
148,5-283,5 кГц  Д01   
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703
BS.1386 
526,5- 1606,5 кГц  Д01 
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703 
2300-2498 кГц
3200-3230 кГц
3950-4000 кГц
4750-4850 кГц
5005-5060 кГц
5950-6200 кГц
7100-7200 кГц
7400-7450 кГц
9400-9900 кГц
11600-12100 кГц
13570-13870 кГц
15100-15800 кГц
17550-17900 кГц
18900-19020 кГц
21450-21850 кГц
25670-26100 кГц 
Д01 
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
угода "Женева-60"  65,9-74 МГц  Д01 
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
угода "Женева-84"
BS.450 
87,5-108 МГц  смуга радіочастот 87,5-108 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ повітряної радіонавігаційної і рухомої радіослужб у смузі радіочастот 108- 174 МГц Д01 
38. Аналогове телевізійне мовлення  радіомовна  передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності  ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Стокгольм-61” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  48,5-66 МГц  смуга радіочастот 48,5-48,975 МГц розподілена між загальними та спеціальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. 31,25-39,25 МГц є смугою проміжних радіочастот телевізійних приймачів (31,5 МГц - звукового супроводу; 38 МГц - зображення). Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01  30 червня 2017 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  76-84 МГц  смуга радіочастот 76-84 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01  30 червня 2017 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Сток гольм-61” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  84-100 МГц  смуга радіочастот 84-100 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01  30 червня 2017 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  174-230 МГц  смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01  30 червня 2017 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  470-694 МГц  смуга радіочастот 470-694 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Смуга радіочастот 625-650 МГц може використовуватися телеметричною апаратурою за умови нестворення радіозавад прийманню телебачення. Смуга радіочастот 638-694 МГц може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01  30 червня 2017 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  694-790 МГц  смуга радіочастот 694-790 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення та може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01  30 червня 2017 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода “Женева-06” ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  790-862 МГц  смуга радіочастот 790-862 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди “Женева-06” Д01  30 червня 2017 р. 
38.1. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T  радіомовна  передавання телевізійного зображення залежно від потужності  ДСТУ EN 300 744  ДСТУ EN 300 744
ДСТУ ETSI EN 300 468
ДСТУ ETSI TR 101 290 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
ВТ.1306
ВТ.1368
регіональна угода Женева-06 
174-230 МГц
470-822 МГц
846-862 МГц 
Д01   
39. Передавання телевізійних репортажів з місця подій  рухома  інший вид радіозв'язку  ENG/OB
EN 301 751 
  ITU-RF.283
ERC/REC 25-10 
2200-2290 МГц  смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт Т01, Д02   
ENG/OB
EN 301 751 
    21,2-21,4 ГГц  Т01, Д02 
рухома, за винятком повітряної рухомої  інший вид радіозв'язку        8400-8500 МГц  смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02  1 січня 2010 р. 
7550-7750 МГц  смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02  1 січня 2010 р. 
сухопутна рухома  інший вид радіозв'язку    EN 301 751    8550-8650 МГц  смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02  1 січня 2010 р. 
40. Безпроводові аудіозастосування  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності    ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
  89,9-90,2 МГц  смуга радіочастот призначена для передавання звуку телевізійного мовлення потужністю випромінювання до 10 мВт Б01   
малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 301 357
EN 300 220 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)18
ERC/REC 70-03 
863-865 МГц  Д03 або Б01 
41. Радіомікрофони  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності    EN 300 422    66-74 МГц
87,5-92 МГц
100-108 МГц
174,4-174,6 МГц
174,9-175,1 МГц 
Б01   
малопотужні радіозастосування  передавання звуку залежно від потужності  EN 300 422  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/REC 70-03  30,01-47 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01   
EN 300 422  ERC/REC 70-03  174-216 МГц
470-862 МГц 
використання РЕЗ здійснюється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Б01   
42. Телеметрія та радіодистанційне керування  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 330  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC (01)01
ERC/REC 70-03 
6765-6795 кГц
13,553- 13,567 МГц 
Б01   
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC (01)03
ERC/REC 70-03 
40,66-40,7 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ECC/DEC(04)02
ERC/REC 70-03 
433,05- 434,79 МГц  Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)04
ERC/REC 70-03 
868-868,6 МГц  Д03 або Б01 
  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/REC 70-03  10,51-10,54 ГГц  Д03 або Б01 
43. Радіовизначення місцезнаходження об'єктів  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 718  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ECC/DEC(04)01
ERC/REC 70-03 
457 кГц  Б01   
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)09
ERC/REC 70-03 
868,6-868,7 МГц  Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC (97)06
ERC/REC 70-03 
869,2- 869,25 МГц  Д03 або Б01 
44. Радіокерування моделями  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)10
ERC/REC 70-03 
26995 кГц
27045 кГц
27095 кГц
27145 кГц
27195 кГц 
Д03 або Б01   
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)11
ERC/REC 70-03 
34,995- 35,225 МГц  Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03  40 МГц  Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)12 ERC/REC 70-03  40,665 МГц  Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 норми 18-85  ERC/DEC(01)10
ERC/REC 70-03 
40,675 МГц
40,685 МГц
40,695 МГц
49 МГц 
Д03 або Б01 
45. Індуктивні радіозастосування  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 330  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)13
ERC/REC 70-03 
9-148,5 кГц  Б01   
EN 300 330  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)14
ERC/REC 70-03 
6765-6795 кГц
13553-13567 кГц 
Б01 
EN 300 330  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)15
ERC/REC 70-03 
7400-8800 кГц  Б01 
EN 300 330  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)16
ERC/REC 70-03 
26957-27283 кГц  Б01 
EN 300 330  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/REC 70-03  3155-3400 кГц
10200-11000 кГц 
Б01 
46. Радіопереговорні пристрої  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
  433,05-434,79 МГц  Б01   
47. Медичні радіоімплантанти  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 301 839  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC (01)17
ERC/REC 70-03 
402-405 МГц  Б01   
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/REC 70-03  30-37,5 МГц  Б01 
EN 300 330    ERC/REC 70-03  9-600 кГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Б01 
48. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 23450
норми 5-89 
    16,7-19,4 кГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01   
ГОСТ 23450
норми 5-89 
    20,4-23,7 кГц
40-48 кГц
59-70 кГц
72-74 кГц
429-451 кГц
871-889 кГц
1720-1800 кГц
2610-2650 кГц 
промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.138
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
6767-6794 кГц
5150-5410 кГц 
промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.150
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
13424-13696 кГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.150
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
13553,2-13566,8 кГц  наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.150
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
26850-27390 кГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.150
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
26957-27283 кГц  наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
    40,3-41,1 МГц  промислові та наукові випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.150
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
40,66-40,7 МГц  медичні випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
    80,6-82,2 МГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.150
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
433,05- 433,79 МГц
2400-2500 МГц
5725-5875 МГц
24-24,05 ГГц
41,3-43,4 ГГц
45-47,4 ГГц
47,2-49,6 ГГц 
промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
ГОСТ 23450
норми 5-89 
  примітка РР МСЕ 5.150
рекомендація МСЕ-Р
SM.1056 
61-61,5 ГГц
122-123 ГГц
244-246 ГГц 
промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
49. Радіолокаційні вимірювання  малопотужні радіозастосування  радіолокація  EN 300 440      35-37,5 ГГц  смуга радіочастот використовується для вимірювання рівня заповнення закритих ємностей Б01   
радіолокація  EN 300 091    T/R 70-03
EСС/DEC(02)01 
76-77 ГГц  смуга використовується для здійснення контролю дистанції між транспортними засобами Б01 
50. Радіолокаційне зондування ґрунту  малопотужні радіозастосування  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби        150 МГц
250 МГц
500 МГц
700 МГц
900 МГц 
Д03 або Б01   
51. Аматорський радіозв'язок  аматорська  аматорський радіозв'язок    EN 301 783    135,7-137,8 кГц
1850-2000 кГц
10100-10150 кГц
50,08-50,28 МГц
5650-5670 МГц
10,1-10,15 ГГц
75,5-77,5 ГГц
79-81 ГГц
122,25-123 ГГц
136-141 ГГц
241-248 ГГц 
упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
7000-7100 кГц
14000-14250 кГц
21000-21450 кГц
24890-24990 кГц
28-29,7 МГц
144-146 МГц
24-24,05 ГГц
47-47,2 ГГц
77,5-78 ГГц
134-136 ГГц
248-250 ГГц 
упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
1810-1850 кГц
3500-3800 кГц
7100-7200 кГц
14250-14350 кГц
18068-18168 кГц
430-440 МГц 
упроваджується на первинній основі сумісно з іншими радіослужбами відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
52. Аматорський супутниковий радіозв'язок  аматорська супутникова  аматорський супутниковий радіозв'язок      ERC/REC 74-01
(додаток 6) 
7000-7100 кГц
14000-14250 кГц
18068-18168 кГц
21000-21450 кГц
24890-24990 кГц
28-29,7 МГц
144-146 МГц
435-438 МГц
24-24,05 ГГц
47-47,2 ГГц
77,5-78 ГГц
134-136 ГГц
248-250 ГГц 
упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
5660-5670 МГц (Земля - космос)
5830 - 5850 МГц
(космос - Земля)
75,5-77,5 ГГц
78-79 ГГц
79-81 ГГц
(космос - Земля)
136-141 ГГц
241-248 ГГц 
упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
Радіотехнології, які застосовуються спеціальними користувачами 
53. Середньохвильовий радіозв'язок  повітряна рухома          325-525 кГц
2182 кГц
2850-22000 кГц 
   
54. Короткохвильовий радіозв'язок  морська рухома      ТЦ1.270.019.ОЛ1    1,5-24 МГц   
рухома      ЯГ1.201.029ТУ
ТУ 1201209
ЯС1.201.016ТУ
ИВ1.106.007ТУ
ГВ1.600.006ТУ
ЯР1.600.055ТУ
ЯГ1.201.034ТУ
ДЛЯ1.100.012ТУ
ЯГ1.201.033.04ТУ
УЮ1.100.010ТУ
ТУ1.201.008
ЯС1.201.035ТУ
ШИ1.106.038ТУ
ЯЕ2.000.033ТУ
ЕД1.201 029ТУ
ИВП0.005.029ФО
ЯР0.160.001ТУ
ЕР1.270.008ТУ
УЮ 1.201.010ТУ
ЕР1.270.004
ШИ1.101.024ТУ
ДЛЯ1.201.005ТУ
ШИ1.101.024ТУ
ЯР1.600.047ТУ
ТУ05674
ТУ1101024
ТУ1270004
ШИ1.101.027ТУ
ЯР1.201.013ТУ
АРД1.200.001ТУ
ЯР0.220.003ТУ
ЕП1.270.008
ЯР0.160.003ТУ/С
ГВ1.270.000ТУ/СС
ЯР1.600.004ТУ
ЯР1.600.020ТУ
ЯС1.600.004ДС/ЯС
ЯР1.600.047ТУ
ЯС0.201.000ТУ
ЯС1.201.035-02ТУ
ЯС1.201.034ТУ/С
ТЦ1.270.167ТУ/С
ШИ1.106.044
ЯЕ2.000.033ТУ
ЕР1.270.008ТУ
УЮ2.013.015ТУ
УЮ1.201.010ТУ
ЯР1.600.045ТУ
ЖЯ2.000.105ТУ
ТУ05458
ТУ0160047
ЯР1.600.008ТУ
ЯР1.600.028-02
ЯР1.600.060-01
ЯР1.600.017ТУ
ДЛЯ.1.201.006ТУ
ШИ1.106.044
ЯР1.600.008
ЯР1.600.028.СО
РЫ2.700.005ТУ
ДЛ2.003.067ТУ
ЯР0.160.001ТУ 
  0,15-32 МГц 
повітряна рухома      ЯМ1.220.018
ИХ1.104.040ТУ
И8.110.024ТУ
И8.1.104.098
И8.0.110.024ТУ
ЯЕ2.000.144ТУ
И8.0.110.001ТУ 
  2-30 МГц     
55. Ультракороткохвильовий радіозв'язок  морська рухома      УЖ1.101.020.ФО
ЯГ1.100.021-01
ЯГ1.0.270.005 
  100-399,975 МГц     
рухома    MPT-1327
Smart Trunk Pocsag 
ЯР1.600.045ТУ
ЖЯ2.000.105ТУ
ТУ05458
ТУ0160047
ЯР1.600.047ТУ
ЯР0.160.001ТУ
ЯР1.600.028.СО
ЯР1.600.008ТУ
ЯР1.600.028ТУ
ЯР1.600.028-02
ЯР1.600.060-01
ЯР1.600.055ТУ
ЯР1.600.017ТУ
РЫ2.700.005ТУ
НВ1.201.032ТУ
ИП2.000.157ТУ
ИВ1.201.032ТУ
ИП2.000.139ТУ
ИП1.201.088-ТУ
ИП1.201.088-01ТУ
НП2.000.157ТО
ИП0.005.029ТУ
ДЛ2.003.067ТУ
ИП2.000.210ТУ
ИП0.200.000ТУ
ИП1.000.026ТУ
ИП1.201.038ТУ
ЯХ1.100.006ТУ
ЯХ1.100.01ТУ
ЯХ1.100.017ТУ
ЯР1.201.016ТУ/С
ЯР1.201.015ТУ/С
ЯХ1.100.012ТУ
ЯХ1.100.009ТУ
ШИ1.101.027ТУ
ИП0.200.000ТУ
ИП1.100.063-05ТУ
ИП1.100.063ТУ
ШИ1.106.045
ТУ1106016
ИР2.029.022ТУ
ИП2.000.254ТУ
ШИ1.106.046
ШИ1.106.048
ШИ1.106.047
ЯЕ0.200.119ТУ
ШР1.790.073ТУ
НП.005.029ТУ
ИП0.005.029ТУ
ЯЕ2.000.115ТУ
ЯЕ2.000.116ТУ
ТУУ32.2-16302753-001:2005
ТУУ32.2-16302753-002:2005
ТУУ32.2-16302753-003:2005
ТУУ24523145.001-2000
ТУУ20665865.001-97
ШИ0.110.002ТУ
ШИ2.000.145ТУ
ЯЕ2.000.166
ЯЕ.100.014ТУ
1.110.022ТУ
ШИ1.100.012ТУ
ИП1.102.028.ТУ
ЯЕ2.00.045
ЯЕ5.000.053ТУ
ИП1.100.006-2ТУ
УА.030.0079457-04
ТУ43-14308842-032-98
ТУ43-14308842-033-98
ТУ43-14308842-034-98
ТУУ32.2-01043342-001-2002
1.100.072/СТУ
1.100.058/СТУ
1.100.065/СТУ
УЗ-14308842-032-98ТУ
У32.2-21853563-010-2003ТУ
1.100.064/СТУ
1.100.062/СТУ
1.110.006.ТУ
У32.1-21853898-011-2003ТУ
УЗ-14308842-035-98ТУ
У32.1-21853898-015-2003ТУ
УЗ-14308842-034-98ТУ
РБ07511923.029-95ТУ
УЗ-14308842-034-98ТУ
1.110.007ТУ
ТЦ1.220.100ТУ
ШИ1.106.041ТУ
ТЦ1.320.101ТУ
ТУ0/110/000
ТУ1100017
ТУ0110000
ТУ2/000/003
ТУ2/000/002
ТУ1100001
ТУ2000000
ТУ1100030
ТУУ32.2-31483257.006:2005
ТУУ32.2.-31483257.005:2005
ТУУ32.2-31483257.001-2004
ТУУ25599699.001
ТУУ25599699.005
ТУУ25599699.007
1.100.082ТУ
1.100.089ТУ
УИДЯ.464515.003ТУ
1.100.086ТУ
1.100.080ТУ
ИП1.100.018-0ТУ/С
УИДЯ.464115.001ТУ
ДФЖ1.100.001ТУ
2.000.003ТУ
ХЖІ.690.001ТУ
АЕІ.600.007ТУ/С
ИВ1.106.016ТУ
1.100.051ТУ
ИП1.600.019-01ТУ
ТУУ32.2-25931248-01-2001
32.20.11.700
ЖИ1.100.008ТУ
ЖИ1.100.007ТУ/С
ТУ32.2/25931248/001/2002
ТУ32.2/25931248/001/2003
ТУ32.2/25931248/001/2004 
  20-645 МГц     
APCO 25
DMR
NXDN 
ААНЗ.464424.019.РЄ
ААНЗ.464424.020.РЄ 
  20-174 МГц
230-450 МГц 
   
повітряна рухома      ИХ1.104.072ТУ    20-60 МГц     
ИЖ2.022.010-01
ИЖ2.003.010ТУ
И81.104.084ТУ
И81.104.078ТУ
ЯД.ИЖ1.101.013ТУ ИЖ1.101.009ТУ
ИЖ1.101.029
ИЖ2.000.086-03
ИЖ1.101.021-04-01
ХЖ1.106.001ТУ
ХЖ0.110.103ТУ
ХЖ1.106.005
ХЖ1.106.005-01ТУ
ИХ1.104.135
ХЖ0.110.085ТУ
ХЖ0.110.105ТУ
ХЖ1.106.014ТУ
ХЖ1.106.005ТУ
ИЖ1.101.012ТУ
ЯД1.204.071/085
ЯД1.041.076
ИЖ2.000.075
ЯД1.107.075
ЯЕ2.000.098ТУ
0.110.001ТУ
ТУ2.000.179-03ТУ 
  100-400 МГц     
    406 МГц
451,125-452,825 МГц
461,125-462,825 МГц
1525-1559 МГц
1626,5-1660,5 МГц 
   
56. Транкінговий радіозв'язок  рухома    TETRAPOL
TETRA
APCO 25 
EN 301 166
TS 300 392 
ERC/REC
T/R 25-08 
380,875-393,95 МГц
394,95-400,05 МГц 
введення у дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за погодженням із НКРЗІ та за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими і запланованими РЕЗ загальних користувачів   
Pocsag Smart Trunk II
TETRAPOL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN 
EN 301 166
TS 300 392
TS 102 361 
ERC/REC
T/R 25-08 
403-430 МГц
442,125-442,525 МГц
447,74-448,14 МГц 
рухома, за винятком повітряної рухомої    TETRAPOL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN 
EN 301 166
TS 300 392
TS 102 361 
ERC/REC
T/R 25-08 
400,15-413 МГц
420-423 МГц
442,125-442,525 МГц
447,74-448,14 МГц 
57. Радіолокація  радіолокаційна      ЗГ231. 001ТУ/С
УЦ1.231.050
ЖГ1.231.002
ЖГ1.000.026
ЖГ1.000.025 
  150-1750 кГц
100-219 МГц 
   
    220-335,4 МГц   
ЕФ1. 001 042ТУ/С
ЕИ1.231.042ТУ
ТЖ1.400.047ТУ
ТЖ1.400.048ТУ
ТПТЕ81-295/86
УВАИ461.311.002
ЕИ1.001.015
ВА1.017.039ТУ
ЕИ1. 001 015ТУ/С
ЕЦ1.001.013ТУ
ЕУ1.231.022ТУ
ВШ1.000.006ТУ
ЖГ1.000.000 
  400-1433 МГц   
ТУ У 33.3-30763942.230:2010    735-745 МГц
1029-1031 МГц
1089-1091 МГц
1249-1351 МГц
8880-9600 МГц 
   
ОФ0.110.002ТУ/С
ШЩ1.790.000
АУЕ1.640.005 
  1575-2543 МГц 
ВЮ1.231.001
ВЮ1.231.004
ЯБ1.000.016
ЭФ1.005.021ТУ/ФС
ВЮ1.231.018
ЯГ1.201.034ТУ
ЭФ1.005.017ТУ 
  2625-3387 МГц 
ЭФ1.005.029ТУ    3900-4200 МГц 
ЗК2.076.009ТУ/С
ЕК1.001.046ТУ/С
ЕЗ1.001.028ТУ/С
АВ1.000.050-01ТУ
ХА1.090.000ТУ
АВ1.000.057ТУ
АУШ1.040.001ТУ
АВ1.000.047ТУ
ЯБ1.000.012
ЭГ1.002.005 УР/ФС
ГС1.641.005ТУ
БД1.640.004ТУ
АБ1.000.21ТУ
АВ1.070.006ТУ
ГР1.011.010ТУ
ГД1.090.031ТУ
ГД1.090.030ТУ
ГХ1.000.007-03ТУ
ЯБ1.000.041ТУ/ФС
ЕЦ1.001.013ТУ
ЕУ1.231.022ТУ
ВШ1.000.006ТУ
2С6 МО 000000ТУ/С
ЛД1.182.027ФС
ЛД1.182.017ТУ
ЛА1.000.013Ф
УБЛК.461416.003
ВК1.000.017ТУ
501.000.506ФО
В11.001.000ПС
91.3444.182
ЛД1.182.015ТУ
ЛА1.000.062ТУ
ЛЕ1.000.025
БА1.640.007ТУ
ЫК1.002.020ТУ
БД1.000.001ТУ
БД1.400.009ТУ
ПД.1400013ТУ
М2ТУ
ПД1401010ТУ/
С-01
БД1.401.011ТУ 
ГУРЧ-98
ГУРЧ-99 
4,45-35,7 ГГц     
АУШ1.040.001ТУ    35,9-36 ГГц 
57.1. Метеорологічна радіолокація  радіолокаційна    EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-2      5670-5690 МГц     
58. Радіонавігація  радіонавігаційна          0,15-1,352 МГц
75 МГц
100-399,975 МГц 
   
59. Повітряна радіонавігація  повітряна радіонавігаційна      ОЦ1.400.169ТУ
ОЦ1.400.216ТУ 
  100 кГц     
ЮМ1.241.013ТУ/С
ЮМ1.600.002ТУ
1.244.02408
1.244.016ТУ
1.244.028ТУ
0.124.044ТУ
1.244.022ТУ 
  150-1750 кГц 
    1,85-1,95 МГц
10,2-13,6 МГц 
ТЖ1.400.093-04ТУ
1.247.17503-15
5.ОА.14700.24
2.057.054ТУ 
  74,8-75,2 МГц 
ТЖ1.400.034ТУ
ТЖ1.400.054ТУ
УЭ1.240.006ТУ
ЕУ1.234.224ТУ
ГБ1.001025-13
ГБ1.001.026.99
ГБ0.101.002ТУ
ЕУ247.172.308ТУ
ЕУ247.221-08ТУ
ЕУ1.247.228-03
ЕУ1.234.106-14ТУ
ЕУ1.234.224ТУ
ЕУ1.234.183ТУ
ГМ2.000.008ТУ
ЕЮ1.241.198ТУ
ЕУ1.247.230-01
ЕУ1.247.152ТУ
ЕУ1.247.192ТУ
ВЩ 0.205.031ТУ
ЕУ1.247.166-08ТУ
ЕУ1.247.148ТУ
2.024.05ТУ
ЕУ1.247.189ТУ
ЕУ1.247.225ТУ
ЕУ1.247.230-01
ЕУ1.247.152ТУ
ЕУ1.247.192ТУ
ГБ1.002015-11
ГБ1.002.025.09
ГУ1.301.034ТУ 
ГУРЧ - 96  100-2672 МГц 
ГУ1.000.023ТУ
ГУ1.000.050ТУ
ГУ1.000.051ТУ
ГУ1.001.048 
  4200-4400 МГц 
ГД1.095.003
ГР1.641.013 ТУ
ГР1.641.026ТУ
ХА1-090.000ТУ
АВ1.380.004ТУ
АВО.100.002ТУ 
  4450-10345 МГц 
ГМ1.841.007ТУ
ГР1.641.015ТУ
ВЛ1.355.001-065ТУ
1.244.023ТУ
ГУ1.000.031ТУ
ВА1.005.039ТУ
АВ0.100.002ТУ
АВ1.331.001ТУ
ВК1.000.003ТУ 
  13250-13400 МГц 
60. Радіозв'язок у системі передавання даних  рухома          2232- 2300 МГц
4800- 5000 МГц
5500- 5670 МГц
5690- 5920 МГц 
   
61. Радіорелейний зв'язок  рухома      ИП1.201.038ТУ
ЕК0.110.001ТУ/С
ЯС1.620.011ТУ
ТУ1100044
ТУ1200018
ТУ1602085
ЕК0.110.001ТУ
ЕК1.100.002ТУ
ЖЫ1.100.033ТУ/С
ТУ110003
ТУ1100040
ИП1.100.006-2ТУ
ЖИ1.100.050ТУ
ТУ23652
ЕК0.112.001ТУ
ЖЫ.100.000ТУ/С
ЖЫ.100.000.021ТУ
ЖЫ1.100.000ТУ
ХЖ0.110.075ТУ
ЖИ1.100.000ТУ
ЖИ1.100.028ТУ
ТУ43660
ТУ1105000 
  52-645 МГц     
    1300-1400 МГц     
NATO III+      1300-1427 МГц
1497,5-1710 МГц
2170-2300 МГц
2483,5-2500 МГц 
   
  ОФ0.110.002ТУ/С
ОФ0.110.063ТУ
ТУ54672
ОФ0.110.017ТУ
ОФ1.100.019 
ГУРЧ-97
ГУРЧ-99 
1500-2000 МГц     
    1900-2700 МГц  у смузі радіочастот 1920-2170 МГц видача дозволів на експлуатацію РЕЗ припиняється з початку конверсії";   
ТУУ32.2-22966186-001:2005    2200-2300 МГц     
    3456-3814 МГц     
ОФ0.110.002ТУ/С    5260-5670 МГц
5480-5580 МГц 
   
ОП1.211.011ТУ    5689-6179 МГц     
ГУРЧ-97
ГУРЧ-99 
7100-8400 МГц     
  12,0-13,5 ГГц     
НТІЯ.464422.001 ІЄ  ГУРЧ-98  14,4-15,4 ГГц
36-37,5 ГГц 
   
62. Фіксований радіозв'язок  фіксована      ЖЯ1.200.155ТУ
АРД1.200.001ТУ
ЯР1.600.047ТУ
ЕР1.270.008ТУ
УЮ1.201.010ТУ
УЮ2.013015ТУ
ЯР0.160.001ТУ
ЯР1.201.013ТУ
ТШ1.200.006
ТУУ16305262.004-2000 
  1,5-60 МГц     
ТУ2/000/003
ТУ2/000/002
ТУ0/110/000 
  146-174 МГц 
ТУ32.2/25931248/001/2001    403-430 МГц
2000 МГц
2400-2440 МГц
9370 МГц 
63. Тропосферний зв'язок  рухома      ОП1.100.015ТУ
ХЖ1.100.010ТУ
ХЖ0.121.029ТУ/С
ХЖ1.100.009ТУ
ХЖ0.121.029ТУ/С
ХЖ1.100.011ТУ
ОП.100.007 ТУ/С 
  476-525 МГц     
ОП1.100.015ТУ
ХЖ1.100.010ТУ
ХЖ0.121.029ТУ/С
ХЖ1.100.009ТУ
ОП.100.007 ТУ/С
ХЖ1.100.011ТУ 
  576-626 МГц 
NATO IV  УЕ1.201.041-01ТУ
ОП1.100.022ТУ/С
ОП1.100.028 ТУ/С
УЕ0.120.001 ТУ/С
УЕ1.201.007ТУ/С
УЕ1.201.00ТУ/С
УЕ1.201.007 
  4435-4555 МГц 
NATO IV  УЕ0.120.001 ТУ/С
УЕ1.201.007ТУ/С
УЕ1.201.00ТУ/С
УЕ1.201.041-01ТУ
ОП1.100.028 ТУ/С
ОП1.100.022ТУ/С 
  4630-4750 МГц 
64. Супутниковий радіозв'язок  рухома супутникова          406-406,1 МГц     
UA1.065.23677-1
УЕ1.201.032ТУ
УЕ1.201.029ТУ
УЕ1.201.029ТУ/С
УЕ1.100.007 
  1500-15000 МГц 
фіксована супутникова          10950-11200 МГц
12500-12750 МГц
14000-14500 МГц 
радіомовна супутникова          12250-12500 МГц 
65. Спеціальна радіотехнологія  рухома      АЕ1.600.00.4ТУ
ШИ1.101.049ПФ
ХЖ1.690.002ТУ
ЖЯ200.178 ТУ/С
АЕ1.600.013ФО1
ЕР1.090.000ТУ
ЯР1.400.003ТУ
ЯР1.400.005ТУ/С
ХЖ1.690.001ТУ
АУЯ1.890.017ТУ
АЕ1.600.007СО1
ЯР1.400.002ТУ/С 
  1,5-1000 МГц     
ГТ0.132.022ТУ    1025-1150 МГц 
АУЯІ.790.006ТУ
ЦЕ1.101.017ТУ/ФС
ЕР1.090.019-25ТУ
ГТ0.132.022ТУ
ГД1.095.003ТУ
ЕР1.090.019-27ТУ
ЕР2.000.144ТУ
ШМ1.790.004ТУ
ГХ1.090.019-27ТУ
ГХ1.090.03-27ТУ
ТУШМІ.400.000ТУ/Ф
ШРІ.790.027ТУ/Ф
ШМ.790.000ТУ/С
АУЯІ.790.000ТУ 
  1,3-31 ГГц 
66. Аналогове звукове мовлення  радіомовна          526,5- 1606,5 кГц
66-74 МГц
87,5-108 МГц 
   
67. Аналогове телевізійне мовлення  радіомовна          174-230 МГц     

Розділ II. Перспективні для впровадження радіотехнології

Назва радіотехнології  Базові стандарти  Радіослужба, якою планується використання радіотехнології  Смуга радіочастот  Особливості впровадження радіотехнологій  Початок впровадження 
Радіотехнології, які плануються для застосування загальними користувачами 
1. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM  IEC 62272-1  радіомовна  148,5-283,5 кГц
526,5-1606,5 кГц
2300-2498 кГц
3200-3230 кГц
3950-4000 кГц
4750-4850 кГц
5005-5060 кГц
5950-6020 кГц
7100-7200 кГц
7400-7500 кГц
9400-9900 кГц
11600-12100 кГц
13570-13870 кГц
15100-15800 кГц
17550-17900 кГц
18900-19020 кГц
21450-21850 кГц
25670-26100 кГц 
  1 липня 2006 р. 
(Дію окремих положень позиції 2 розділу II зупинено в частині встановлення початку впровадження цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T у смузі радіочастот 822-846 МГц з 1 січня 2016 року згідно з Указом Президента N 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 259/2009 від 22.04.2009) 
2. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T  ETSI 302 296
ДСТУ 4215
ДСТУ ETSI EN 300 468
ДСТУ ETSI TR 101 290
ДСТУ EN 300 744 
радіомовна  822-846 МГц    1 січня 2016 р. 
3. Цифрове наземне радіомовлення стандарту T-DAB  EN 300 401  радіомовна  174-230 МГц
1452-1479,5 МГц 
  1 липня 2006 р. 
4. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450  IMT-MC-450 EV-DO  рухома  457,1-459,6 МГц
467,1-469,6 МГц 
К01  1 січня 2010 р. 
5. Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM  E-GSM  рухома, за винятком повітряної рухомої  880-890 МГц
925-935 МГц 
К01  1 липня 2006 р. 
6. Цифровий стільниковий радіозв'язок R-GSM  R-GSM  рухома, за винятком повітряної рухомої  876-880 МГц
921-925 МГц 
К01  1 січня 2008 р. 
7. Широкосмуговий радіодоступ  ІЕЕЕ 802.16  фіксована, рухома  3600-3800 МГц  К01  1 січня 2015 р. 
5690-5725 МГц
5725-5850 МГц
10,15-10,3 ГГц
10,5-10,65 ГГц 
К01  1 січня 2009 р. 
7.1. Надширокосмуговий радіодоступ  EN 302 065
EN 302 500-2 
малопотужні радіозастосування  3,1-4,8 ГГц
6-9 ГГц 
потребує визначення технічних параметрів і вимог до РЕЗ надширокосмугового радіодоступу з метою виявлення можливості використання на бездозвільній основі з урахуванням наявності смуг спеціального користування   
8. Супутникова радіонавігація  TR 102 168
TS 101 528 
радіонавігаційна супутникова  1164-1215 МГц
1260-1300 МГц
1559-1610 МГц 
тільки приймальне обладнання системи GALILEO К01  1 січня 2008 р. 
радіонавігаційна супутникова  1242,9375-1251,25 МГц
1598,0625-1608,75 МГц 
тільки приймальне обладнання системи ГЛОНАСС К01  1 січня 2009 р. 
радіонавігаційна супутникова  1176,45 МГц
1227,6 МГц
1575,42 МГц 
тільки приймальне обладнання системи GPS К01  1 січня 2008 р. 
8.1. Супутниковий радіозв'язок    служба космічних досліджень  7145-7235 МГц
8400-8500 МГц 
потребує дослідження спільного використання смуг радіочастот з радіотехнологіями спеціального користування   
9. Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)  IMT-2000 (UMTS/TDD)  рухома  1900-1920 МГц  К01  1 січня 2009 р. 
9.1. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-2000  TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-97
CDMA-2000-1x 
фіксована, рухома  1900-1920 МГц
1980-2000 МГц 
К01  1 липня 2007 р. 
9.2. Аматорський радіозв'язок  EN 301 783  аматорська  1240-1300 МГц
2300-2450 МГц
5670-5850 МГц
10-10,1 ГГц
10,15-10,5 ГГц
78-79 ГГц 
смуги радіочастот потребують дослідження їх подальшого використання аматорською радіослужбою на вторинній основі та визначення умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування   
9.3. Аматорський супутниковий радіозв'язок    аматорська супутникова  2400-2450 МГц
5650-5660 МГц
(Земля - космос)
122,25-123 ГГц 
смуги радіочастот потребують дослідження їх подальшого використання аматорською супутниковою радіослужбою на вторинній основі   
9.4. Радіорелейний зв'язок    фіксована  94,1-100 ГГц
102-105 ГГц
106,5-109,5 ГГц
111,8-113 ГГц
130-134 ГГц
141-148,5 ГГц 
необхідні подальші дослідження сумісного використання смуг радіочастот різними радіослужбами з урахуванням результатів ВКР-15   
(Позицію 9.5 розділу II виключено на підставі Постанови КМ N 295 від 14.05.2015) 
(Позицію 9.6 розділу II виключено на підставі Постанови КМ N 295 від 14.05.2015) 
Радіотехнології, які плануються для застосування спеціальними користувачами 
10. Цифровий короткохвильовий радіозв'язок    рухома  1,5-30 МГц  К01, К02  1 січня 2007 р. 
11. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок    рухома  30-110 МГц  К01, К02  1 січня 2007 р. 
12. Цифровий радіозв'язок MIL-STD-810    рухома  1,6-59,99 МГц  К01, К02  1 січня 2011 р. 
13. Цифрова безпроводова телефонія    рухома  149-150 МГц
162,75-163,2 МГц
168,5-174 МГц
299,6-300 МГц
300,525-301,125 МГц
305,825-307,0375 МГц
308-312 МГц
335,4-336 МГц
336,525-337,125 МГц
341,825-343,0375 МГц
344-344,4 МГц 
  1 січня 2016 р. 
14. Аналогова безпроводова телефонія    рухома  149-150 МГц
162,75-163,2 МГц
168,5-174 МГц
299,6-300 МГц
300,525-301,125 МГц
305,825-307,0375 МГц
308-312 МГц
335,4-336 МГц
336,525-337,125 МГц
341,825-343,0375 МГц
344-344,4 МГц 
  1 січня 2016 р. 
15. Цифровий транкінговий радіозв'язок    рухома, за винятком повітряної рухомої  413-420 МГц
423-430 МГц 
застосовування сітки радіочастот з кроком 6,25 кГц буде визначено за результатами дослідження К02  1 січня 2013 р. 
16. Система безпроводової передачі даних  ІЕЕЕ 802.16  фіксована  2690-3400 МГц
4200-4400 МГц
4800-5150 МГц
5350-5470 МГц
5920-5925 МГц
7850-7900 МГц
8500-8550 МГц
8650-8850 МГц
9000-9300 МГц
9,5-9,8 ГГц 
К02  1 липня 2009 р. 
17. Широкосмуговий радіодоступ  ІЕЕЕ 802.11  фіксована  2,4-2,483 ГГц  К01, К02  1 липня 2006 р. 
18. Супутниковий радіозв'язок з високою щільністю розміщення земних станцій (HDFSS)    фіксована супутникова  17,3-17,7 ГГц  К01, К02  1 січня 2013 р. 
19. Супутниковий зв'язок  NATO IV, C  рухома  4500-4800 МГц
5725-5850 МГц
5920-5925 МГц 
  1 липня 2009 р. 
20. Радіорелейний зв'язок  NATO IV  рухома  4200-5000 МГц    1 липня 2009 р. 
21. Тропосферний зв'язок  NATO IV  рухома  4435-4500 МГц
4630-4750 МГц 
  1 липня 2009 р. 

(План із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 851 від 20.06.2007, N 720 від 20.08.2008, N 942 від 22.10.2008, N 633 від 24.06.2009, N 525 від 16.05.2011, N 613 від 11.07.2012, N 838 від 05.09.2012, N 295 від 14.05.2015, N 269 від 06.04.2016)

Додаток 1
до Плану

Особливості
використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот
156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування
радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій"

Радіочастота передавання суднових станцій (номер каналу)  Радіочастота передавання берегових станцій (номер каналу)  Статус використання радіочастот (каналів) 
156,025 МГц (60)  160,625 МГц (60)  міжнародний 
156,05 МГц (1)  160,65 МГц (1)  -"- 
156,075 МГц (61)  160,675 МГц (61)  -"- 
156,1 МГц (2)  160,7 МГц (2)  -"- 
156,125 МГц (62)  160,725 МГц (62)  -"- 
156,15 МГц (3)  160,75 МГц (3)  -"- 
156,175 МГц (63)  160,775 МГц (63)  -"- 
156,2 МГц (4)  160,8 МГц (4)  -"- 
156,225 МГц (64)  160,825 МГц (64)  -"- 
156,25 МГц (5)  160,85 МГц (5)  -"- 
156,275 МГц (65)  160,875 МГц (65)  -"- 
156,3 МГц (6)    міжнародний, для пошукових і рятувальних операцій море - повітря та зв'язку між суднами 
156,325 МГц (66)  160,925 МГц (66)  міжнародний 
156,35 МГц (7)  160,95 МГц (7)  -"- 
156,375 МГц (67)  156,375 МГц (67)  -"- 
156,4 МГц (8)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,425 МГц (68)  156,425 МГц (68)  міжнародний 
156,45 МГц (9)  156,45 МГц (9)  -"- 
156,475 МГц (69)  156,475 МГц (69)  -"- 
156,5 МГц (10)  156,5 МГц (10)  -"- 
156,525 МГц (70)  156,525 МГц (70)  міжнародний, частота біди, безпеки і виклику з використанням обладнання цифрового вибіркового виклику 
156,55 МГц (11)  156,55 МГц (11)  міжнародний 
156,575 МГц (71)  156,575 МГц (71)  -"- 
156,6 МГц (12)  156,6 МГц (12)  -"- 
156,625 МГц (72)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,65 МГц (13)  156,65 МГц (13)  міжнародний, для зв'язку між суднами з метою забезпечення безпеки навігації 
156,675 МГц (73)  156,675 МГц (73)  міжнародний 
156,7 МГц (14)  156,7 МГц (14)  -"- 
156,725 МГц (74)  156,725 МГц (74)  -"- 
156,75 МГц (15)  156,75 МГц (15)  -"- 
156,7625-156,7875 МГц (75)  міжнародний, захисна смуга 
156,8 МГц (16)  156,8 МГц (16)  міжнародний, частота біди, безпеки і виклику 
156,8125-156,875 МГц (76)  міжнародний, захисна смуга 
156,85 МГц (17)  156,85 МГц (17)  міжнародний 
156,875 МГц (77)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,9 МГц (18)  161,5 МГц (18)  міжнародний 
156,925 МГц (78)  161,525 МГц (78)  -"- 
156,95 МГц (19)  161,55 МГц (19)  -"- 
156,975 МГц (79)  161,575 МГц (79)  -"- 
157 МГц (20)  161,6 МГц (20)  -"- 
157,025 МГц (80)  161,625 МГц (80)  -"- 
157,05 МГц (21)  161,65 МГц (21)  -"- 
157,075 МГц (81)  161,675 МГц (81)  -"- 
157,1 МГц (22)  161,7 МГц (22)  -"- 
157,125 МГц (82)  161,725 МГц (82)  міжнародний 
157,15 МГц (23)  161,75 МГц (23)  -"- 
157,175 МГц (83)  161,775 МГц (83)  -"- 
157,2 МГц (24)  161,8 МГц (24)  -"- 
157,225 МГц (84)  161,825 МГц (84)  -"- 
157,25 МГц (25)  161,85 МГц (25)  -"- 
157,275 МГц (85)  161,875 МГц (85)  -"- 
157,3 МГц (26)  161,9 МГц (26)  -"- 
157,325 МГц (86)  161,925 МГц (86)  -"- 
157,35 МГц (27)  161,95 МГц (27)  -"- 
157,375 МГц (87)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
157,4 МГц (28)  162 МГц (28)  міжнародний 
157,425 МГц (88)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
161,975 МГц (АIS 1)  161,975 МГц (АIS 1)  міжнародний, для системи автоматичної ідентифікації суден і спостереження 
162,025 МГц (AIS 2)  162,025 МГц (AIS 2)  -"- 
157,45 МГц (29)  157,45 МГц (29)  національний 
157,475 МГц (89)  157,475 МГц (89)  -"- 
157,5 МГц (30)  157,5 МГц (30)  -"- 
157,525 МГц (90)  157,525 МГц (90)  -"- 
157,55 МГц  157,55 МГц  -"- 
157,575 МГц (91)  157,575 МГц (91)  -"- 
157,6 МГц (32)  157,6 МГц (32)  -"- 
157,625 МГц (92)  157,625 МГц (92)  -"- 
157,65 МГц (33)  157,65 МГц (33)  -"- 
157,675 МГц (93)  157,675 МГц (93)  -"- 
157,7 МГц (34)  157,7 МГц (34)  -"- 
157,725 МГц (94)  157,725 МГц (94)  -"- 
157,75 МГц (35)  157,75 МГц (35)  -"- 
157,775 МГц (35)  157,775 МГц (35)  -"- 
157,8 МГц (36)  157,8 МГц (36)  національний 
157,825 МГц (96)  157,825 МГц (96)  -"- 
157,85 МГц (37)  157,85 МГц (37)  -"- 
157,875 МГц (97)  157,875 МГц (97)  -"- 
157,9 МГц (38)  157,9 МГц (38)  -"- 
157,925 МГц (98)  157,925 МГц (98)  -"- 

1. Радіочастоти, наведені у цьому додатку, використовуються морською рухомою радіослужбою на зовнішніх комунікаціях, у морських територіальних водах України, на території морських портів і судноремонтних заводів під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій" з правом пріоритетного захисту від радіоелектронних засобів фіксованої та сухопутної радіослужб відповідно до статті 5.226 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

2. Допускається спільне використання радіочастот морською рухомою радіослужбою кількома радіомережами зв'язку за умови нестворення завад службам руху суден та лоцманського проведення суден. Спільне використання радіочастот морською рухомою службою забезпечується шляхом застосування позивних сигналів.

3. Радіочастоти (номери каналів) 156,3 МГц (6); 156,35/160,95 (7); 156,4 (8); 156,525 (70); 156,65 (13); 156,7 (14); 156,8 (16); 157,275/161,875 (85); 157,825 (96); 157,85 (37); 161,975 (АIS 1); 162,025 (АIS 2) МГц використовуються для зв'язку на внутрішніх водних шляхах (ріка - море) України. Зазначені частоти можуть використовуватися радіоелектронними засобами сухопутної рухомої служби, якщо вони не створюють завади річковим, береговим і судновим станціям.

4. Смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц і 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою в районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів. Смуга радіочастот 160,975-161,475 МГц може використовуватися сухопутною рухомою службою у прилеглих до моря районах на відстані до 100 кілометрів для симплексного радіозв'язку.

5. Смуга радіочастот 157,45-157,925 МГц використовується переважно для внутрішніх потреб морських портів та інших підприємств, а також судновими станціями, що забезпечують єдиний технологічний зв'язок на одному підприємстві.

Додаток 2
до Плану

Особливості
використання рухомою радіослужбою загальних
користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц

Смуга радіочастот, МГц  Спосіб організації радіоканалу  Особливості використання 
150,05 - 150,225  симплексний   
150,25 - 150,475/ 165,25 - 165,475  дуплексний з розносом 15 МГц   
150,5 - 150,95  симплексний   
150,975 - 151,7/ 157,925 - 158,65  дуплексний з розносом 6,95 МГц   
151,725 - 154  симплексний  призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці 
154,025 - 154,975  симплексний   
155 - 156  симплексний  призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці 
156,025 - 157,425/ 160,625 - 162,025  дуплексний з розносом 4,6 МГц  використовується згідно з додатком 1. Додатково смуга радіочастот 160,975-161,5 МГц може використовуватися по всій території України сухопутною рухомою службою у симплексному режимі. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, смуги радіочастот 156,025-157,45 МГц та 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою, крім радіочастот 156,3 МГц; 156,35; 160,95; 156,4; 156,525; 156,65; 156,75; 156,8; 156,825; 157,275; 161,875; 161,975; 162,025 МГц 
157,45 - 157,925  симплексний  призначена для національного використання морською рухомою службою згідно з додатком 1. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, така смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, крім частот 157,825 і 157,850 МГц 
158,675 - 160,55/ 165,625 - 167,5  дуплексний з розносом 6,95 МГц   
160,575 - 160,6  симплексний   
162,05 - 162,75/ 167,775 - 168,475  дуплексний з розносом 5,725 МГц   
164,2 - 165,225  симплексний   
165,5 - 165,6  симплексний   
167,525 - 167,75  симплексний   

^ Наверх
наверх