документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2008 р. N 720
Київ

Про внесення зміни до Плану використання
радіочастотного ресурсу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 24, ст. 1771), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. N 720

Зміна,
що вноситься до Плану використання
радіочастотного ресурсу України

Позицію 38 розділу I викласти в такій редакції:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"38. Аналогове |радіомовна |передавання |ДСТУ 3837 |ДСТУ 3836 |статті 5 і 23 |48,5-66 МГц|смуга радіочастот |1 січня|
|телевізійне | |та |ГОСТ 20532 |ГОСТ 30338 |РР МСЕ угода | |48,5-48,975 МГц |2016 р.|
|мовлення | |ретрансляція | | |"Стокгольм-61"| |розподілена між | |
| | |телевізійного| | |ВТ.470 | |загальними та | |
| | |зображення | | |ВТ.1439 | |спеціальними | |
| | |залежно від | | | | |користувачами | |
| | |потужності | | | | |відповідно до | |
| | | | | | | |примітки У092 | |
| | | | | | | |Національної | |
| | | | | | | |таблиці розподілу | |
| | | | | | | |смуг радіочастот | |
| | | | | | | |України. | |
| | | | | | | |31,25-39,25 МГц є | |
| | | | | | | |смугою проміжних | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |телевізійних | |
| | | | | | | |приймачів | |
| | | | | | | |(31,5 МГц - | |
| | | | | | | |звукового | |
| | | | | | | |супроводу; | |
| | | | | | | |38 МГц - | |
| | | | | | | |зображення). Смуги| |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |47-56,5 МГц, | |
| | | | | | | |58-66 МГц | |
| | | | | | | |використовуються | |
| | | | | | | |аналоговим | |
| | | | | | | |телевізійним | |
| | | | | | | |мовленням до | |
| | | | | | | |кінця 2015 року. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання | |
| | | | | | | |понад 100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 червня | |
| | | | | | | |2006 року. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання до | |
| | | | | | | |100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 січня 2007 року | |
| | | | | | | |Д01 | |
| | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------|

|        |      |       |ДСТУ 3837 |ДСТУ 3836         |статті 5 і  |76-100 МГц |смуга радіочастот |1 січня|
| | | |ГОСТ 20532 |ГОСТ 30338 |23 РР МСЕ | |76-100 МГц |2016 р.|
| | | | | |угода | |призначена для | |
| | | | | |"Стокгольм-61"| |використання РЕЗ | |
| | | | | |ВТ.470 | |аналогового | |
| | | | | |ВТ.1439 | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення. Строк | |
| | | | | | | |використання РЕЗ | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення обмежено | |
| | | | | | | |2015 роком. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання | |
| | | | | | | |понад 100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 червня | |
| | | | | | | |2006 року. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання до | |
| | | | | | | |100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 січня 2007 року | |
| | | | | | | |Д01 | |
| | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------|

|        |      |       |ДСТУ 3837 |ДСТУ 3836         |статті 5 і  |174-230 МГц|смуга радіочастот |1 січня|
| | | |ГОСТ 20532 |ГОСТ 30338 |23 РР МСЕ | |174-230 МГц |2016 р.|
| | | | | |угода | |призначена для | |
| | | | | |"Стокгольм-61"| |використання РЕЗ | |
| | | | | |ВТ.470 | |аналогового теле- | |
| | | | | |ВТ.1439 | |та радіомовлення. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання | |
| | | | | | | |понад 100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 червня | |
| | | | | | | |2006 року. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання | |
| | | | | | | |10-100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 січня 2007 року.| |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання до | |
| | | | | | | |10 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 січня 2010 року.| |
| | | | | | | |Після | |
| | | | | | | |впровадження у | |
| | | | | | | |цій смузі | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |цифрового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення | |
| | | | | | | |використання РЕЗ | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення | |
| | | | | | | |припиняється | |
| | | | | | | |Д01 | |
| | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------|

|        |      |       |ДСТУ 3837 |ДСТУ 3836         |статті 5 і  |470-862 МГц|смуга радіочастот |1 січня|
| | | |ГОСТ 20532 |ГОСТ 30338 |23 РР МСЕ | |470-862 МГц |2016 р.|
| | | | | |угода | |призначена для | |
| | | | | |"Стокгольм-61"| |використання РЕЗ | |
| | | | | |ВТ.470 | |аналогового теле- | |
| | | | | |ВТ.1439 | |та радіомовлення. | |
| | | | | | | |Смуга радіочастот | |
| | | | | | | |625-650 МГц може | |
| | | | | | | |використовуватися | |
| | | | | | | |телеметричною | |
| | | | | | | |апаратурою за | |
| | | | | | | |умови нестворення | |
| | | | | | | |радіозавад | |
| | | | | | | |прийманню | |
| | | | | | | |телебачення. | |
| | | | | | | |Смуга радіочастот | |
| | | | | | | |638-790 МГц може | |
| | | | | | | |використовуватися | |
| | | | | | | |засобами | |
| | | | | | | |радіонавігації до | |
| | | | | | | |кінця строку їх | |
| | | | | | | |експлуатації. | |
| | | | | | | |Розроблення | |
| | | | | | | |нових засобів, | |
| | | | | | | |несумісних із | |
| | | | | | | |телебаченням у | |
| | | | | | | |такій смузі, не | |
| | | | | | | |дозволяється. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання | |
| | | | | | | |понад 100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 червня | |
| | | | | | | |2006 року. | |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання | |
| | | | | | | |10-100 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 січня 2007 року.| |
| | | | | | | |Присвоєння | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |засобам | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення з | |
| | | | | | | |потужністю | |
| | | | | | | |випромінювання до | |
| | | | | | | |10 Вт | |
| | | | | | | |припиняється з | |
| | | | | | | |1 січня 2010 року.| |
| | | | | | | |Після впровадження| |
| | | | | | | |у цій смузі | |
| | | | | | | |радіочастот | |
| | | | | | | |цифрового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення | |
| | | | | | | |використання РЕЗ | |
| | | | | | | |аналогового | |
| | | | | | | |телевізійного | |
| | | | | | | |мовлення | |
| | | | | | | |припиняється | |
| | | | | | | |Д01". | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх