документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 червня 2006 р. N 815
Київ

Про затвердження Плану використання
радіочастотного ресурсу України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 851 від 20.06.20
07
N 720 від 20.08.20
08
N 942 від 22.10.20
08

Указом Президента
N 1093/2008 від 27.11.20
08 -
указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 259/2009 від 22.04.20
09

Постановами КМ
N 633 від 24.06.20
09
N 525 від 16.05.20
11
N 613 від 11.07.20
12
N 838 від 05.09.20
12
N 295 від 14.05.20
15
N 269 від 06.04.20
16
N 265 від 12.04.20
17
N 367 від 14.02.20
17
N 563 від 19.07.20
17
N 625 від 18.08.20
17
N 218 від 28.03.20
18
N 509 від 13.06.20
18)

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити План використання радіочастотного ресурсу України, що додається.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерству оборони, Службі безпеки, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими органами вживати заходів до забезпечення впровадження перспективних радіотехнологій.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 613 від 11.07.2012, N 838 від 05.09.2012)

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2006 р. N 815

План
використання радіочастотного ресурсу України

Цей План складається з двох розділів та додатків.

У розділі I наведено перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та служб радіозв'язку, а також строки припинення їх використання, зокрема у графі:

першій - радіотехнології, що використовуються радіослужбами в Україні;

другій - радіослужби відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, що використовують діючі в Україні радіотехнології. У зазначеній графі поняття "малопотужні застосування" не належить до радіослужб у визначенні статті 1 Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку та означає групу пристроїв короткого радіуса дії, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір з обмеженою потужністю, не створюють радіозавад роботі радіоелектронних засобів загальних і спеціальних користувачів і не вимагають від них захисту;

(Абзац четвертий в редакції Постанови КМ N 367 від 14.02.2017)

третій - вид радіозв'язку, якому відповідає та чи інша радіотехнологія;

четвертій і п'ятій - базові стандарти (нормативні документи, у яких наводиться опис радіотехнологій) та основні загальні стандарти (нормативні документи, у яких визначаються характеристики обладнання радіотехнологій), а також міжнародні та європейські стандарти, зокрема країн - розробників радіотехнологій та виробників обладнання. У разі відсутності інформації про стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України (ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні радіоелектронні засоби;

шостій - положення Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (РР МСЕ), резолюції всесвітніх конференцій радіозв’язку (ВКР), рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв’язку (СЕПТ), рішення Європейської комісії з комунікацій (ЄКК), міжнародні угоди та відповідні рішення, прийняті в Україні, в яких визначаються умови використання радіочастотного ресурсу щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ), акти законодавства ЄС, що належать до джерел acquis communautaire, зокрема директиви, регламент або рішення, з якими гармонізовано використання смуг радіочастот в Україні;

(Абзац сьомий в редакції Постанови КМ N 367 від 14.02.2017)

сьомій - смуги або номінали радіочастот, виділені для використання в радіотехнологіях;

восьмій - особливості застосування радіотехнологій в Україні та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом:

Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах зазначених регіонів;

Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д02 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д03 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;

Д04 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам (телерадіоорганізаціям, журналістам, міжнародним технічним партнерам тощо) на кожний радіоелектронний засіб з обмеженням місць (території) встановлення (використання) на визначений таким дозволом строк з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня;

(План доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 265 від 12.04.2017)

Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:

Б01 - можливе використання радіоелектронних засобів на бездозвільній основі за умови їх включення до переліку радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;

К01 - користування смугою радіочастот передбачає проведення конверсії;

К02 - впровадження перспективних радіотехнологій, які плануються для застосування спеціальними користувачами, здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за узгодженням з НКРЗІ.

Позначки Л01, Л02, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки загальних користувачів.

Визначені у Плані особливості використання радіотехнологій стосуються тільки зазначених смуг радіочастот.

У разі коли у дев'ятій графі строки припинення використання радіотехнології не визначено, радіотехнологія використовується до моменту внесення відповідних змін до Плану.

У розділі II наведено перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій з визначенням радіослужб, якими планується їх використання, смуг радіочастот, а також строки впровадження радіотехнологій, зокрема у графі:

першій - перспективні радіотехнології;

другій - базові стандарти, у яких наводиться опис радіотехнології;

третій - радіослужби, якими планується використання тієї чи іншої радіотехнології;

четвертій - смуги або номінали радіочастот, у межах яких планується використання перспективних радіотехнологій;

п'ятій - особливості впровадження радіотехнологій;

шостій - строки впровадження радіотехнологій.

Кожний з обох розділів має підрозділи, у яких радіотехнології, що використовуються загальними та спеціальними користувачами, зазначаються окремо.

У додатку 1 до Плану визначені особливості використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій", а в додатку 2 - особливості використання рухомою радіослужбою загальних користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц під час застосування відповідної радіотехнології.

Розділ I. Діючі радіотехнології

Радіотехнологія  Радіослужба  Вид радіозв'язку  Базові стандарти  Основні загальні стандарти  Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК, міжнародні угоди, акти законодавства ЄС  Смуга радіочастот  Особливості застосування радіотехнологій 


Строк припинення використання радіотехнології 
Радіотехнології, які застосовуються загальними користувачами 
1. Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок  сухопутна рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    2045-2100 кГц
22535 кГц
22672 кГц
22785 кГц
3800-3900 кГц
6765-7000 кГц
7400-7450 кГц 
Т01, Д01   
ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    2130 кГц
2150 кГц
5890 кГц
5895 кГц
6800 кГц
6805 кГц
6830 кГц
7700 кГц
9155 кГц 
радіочастоти можуть використовуватися лише в мережах зв'язку залізничного транспорту в телефонному режимі Т01, Д01 
повітряна рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    3915 кГц
6655 кГц
6665 кГц 
радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 
морська рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    4405 кГц
4430 кГц 
радіочастоти можуть використовуватися в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 
фіксована  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420
ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    3995 кГц
4020 кГц
22885 кГц
22925 кГц 
радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 Т01, Д01 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    2385 кГц
2586 кГц
3185 кГц
3215 кГц
3735 кГц
4565 кГц
4580 кГц
10275 кГц
10500 кГц 
радіочастоти використовуються в мережах зв'язку залізничного транспорту в телеграфному режимі Т01, Д01 
ГОСТ 22579
ГОСТ 14663
ГОСТ 13420 
    3155-3220 кГц
23025 кГц
26375 кГц
26425 кГц 
Т01, Д01 
2. Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб    ETS 300 135
EN 300 433 
ERC/DEC (98)11
ERC/REC T/R 20-09 
26960-27410 кГц  використання РЕЗ в зазначеній смузі радіочастот здійснюється в режимі безпосереднього зв'язку (без застосування базової станції або ретранслятора). Застосування технологічними користувачами РЕЗ введених в експлуатацію до 1 травня 2006 р., припиняється після 31 грудня 2007 року. Видача дозволів для нових РЕЗ технологічних користувачів припиняється з 1 травня 2006 року Т01, Д03   
3. Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  30,01-33 МГц  Т01, Д01   
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  33-47 МГц  використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  300-300,525 МГц
336,25- 336,525 МГц 
смуги радіочастот 300-300,525 МГц та 336,25-336,525 МГц є парними. Радіочастоти 300 МГц, 300,05 МГц, 300,1 МГц, 300,15 МГц, 300,2 МГц, 336 МГц, 336,05 МГц, 336,1 МГц, 336,15 МГц, 336,2 МГц використовуються на внутрішніх водних шляхах Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  301,125- 305,825 МГц 337,125- 341,825 МГц  смуги радіочастот 301,125-308,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц є парними. У смугах радіочастот 301,125-305,825 МГц та 337,125- 341,825 МГц використовуються РЕЗ радіально-зонової системи зв'язку "Алтай" Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  307,0375- 308 МГц
343,0375- 344 МГц 
смуги радіочастот 307,0375-308 МГц та 343,0375-344 МГц є парними Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  450-453 МГц
460-463 МГц 
смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  150,05- 156,7625 МГц
156,8375- 162,05 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  440-442,125 МГц
442,525- 447,725 МГц
448,15-450 МГц 
Т01, Д01 
сухопутна рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  47-48,975 МГц  використання смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  56,5-58 МГц  Т01, Д01 
3.1. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв’язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  APCO 25
DMR
рівень II
NXDN 
EN 300 113
EN 300 390
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3 
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08 
150,05-156,7625 МГц
156,8375-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01. 
440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц 
У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
4. Аналогові безпроводові телефони  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб    EN 300 422 норми 18-85  ERC/REC 70-03  30,075-31,3 МГц  дозволяється використання РЕЗ із потужністю випромінювання до 10 мВт Б01   
5. Аналоговий транкінговий радіозв'язок  рухома  транкінговий радіозв'язок  ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank 
EN 300 086  ERC/REC T/R 25-08  450-453 МГц
460-463 МГц 
смуги радіочастот 450-453 МГц, 460-463 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450" Л02, Д01 або Т01, Д01   
рухома, за винятком повітряної рухомої  транкінговий радіозв'язок  ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank 
EN 300 086  ERC/REC T/R 25-08  150,05- 156,7625 МГц
156,8375- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
окремі ділянки смуг радіочастот використовуються РЕЗ транкінгового зв'язку в дуплексному режимі згідно з додатком 2 Л02, Д01 або Т01, Д01 
ДСТУ 4184
MPT 1327
Smart Trank 
EN 300 086  ERC/REC T/R 25-08  413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц, 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот з кроком 12,5 кГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
6. Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  151,685 МГц
159,175 МГц
159,225 МГц
159,575 МГц
159,65 МГц 
радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03 


1 липня 2009 р. 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  414,325 МГц
415,725 МГц
415,975 МГц
416,825 МГц
424,325 МГц
425,725 МГц
425,975 МГц
426,825 МГц 
радіочастоти використовуються до 1 липня 2009 р. РЕЗ, дозволи на експлуатацію яких видані до 1 травня 2006 року. Потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання зазначених РЕЗ здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03 


1 липня 2009 р. 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ECC/DEC (08)0214  445,2-445,3 МГц  потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03 


1 січня 2010 р. 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/DEC (98)25  446-446,1 МГц  потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  446,3-446,4 МГц  потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт Т01, Д03 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  446,4- 446,625 МГц  потужність випромінювання вожених РЕЗ не повинна перевищувати 10 Вт, ношених - 2 Вт. Подальше використання радіотехнології здійснюється у смугах радіочастот 446-446,1 МГц, 446,1-446,2 МГц, 446,3-446,4 МГц Т01, Д03 


1 січня 2009 р. 
6.1. Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої супутникової та морської радіослужби    TR 102 335
TR 102 433 
ECC/DEC/(05)12  446,1-446,2 МГц  потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 0,5 Вт Б01   
7. Пейджинговий радіозв'язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  пошуковий радіозв'язок  POCSAG
FLEX 
ДСТУ 4184
EN 300 113
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08
рекомендація МСЕ-Р
M.539-3
звіт МСЕ-Р
M.499-5
M.900-2 
160,975- 161,25 МГц  Л02, Д01 або Т01, Д01   
8. Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  42,35 МГц  Т01, Д01   
9. Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем  рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  38,25-40,98 МГц
41-46 МГц 
смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01   
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  450-453 МГц 460-463 МГц  смуги радіочастот 450-453 МГц та 460-463 МГц є парними. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та дозволів на експлуатацію РЕЗ у таких смугах радіочастот проводиться з урахуванням впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA 450". Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот, для організації симплексного режиму зв'язку передбачається у смузі 440-450 МГц Л02, Д01 або Т01, Д01 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  150,05- 152,3 МГц
154,75-156 МГц
156,8375- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц та 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот 12,5 кГц. Експлуатація РЕЗ, що використовували зазначену смугу радіочастот для організації симплексного режиму зв'язку, передбачається у смузі 440-450 МГц Т01, Д01 
ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  440-442,125 МГц
442,525- 447,725 МГц
448,150-450 МГц 
застосовується симплексний режим роботи РЕЗ Т01, Д01 
сухопутна рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  47-48,5 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01 
10. Радіотелеметрія та радіодистанційне керування  рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  33,2-40,98 МГц
41,3-44 МГц 
смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Т01, Д01 
 
сухопутна рухома  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
  47-48,5 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
Т01, Д01 
радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184      216-219 МГц  РЕЗ телеметрії не повинні створювати завад РЕЗ радіомовної служби та вимагати захисту від них. Експлуатація РЕЗ телеметрії здійснюється до впровадження цифрових систем телевізійного мовлення DVB-T2 і радіомовлення T-DAB. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 1 Вт
Т01, Д02 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок у системі охороннопожежної сигналізації  ДСТУ 4184  EN 300 086
EN 300 113
EN 300 219
EN 300 296
EN 300 341
EN 300 390 
ERC/REC T/R 25-08  150,05- 162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2
Т01, Д01 
11. Радіозв'язок берегових та суднових станцій  морська рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб      план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.79, 5.79A, 5.84  416-453 кГц  Т01, Д01, Д03   
  454 кГц
458 кГц
461,5-489,5 кГц
490 кГц
500 кГц
505,5 кГц
510,5-526 кГц 
Т01, Д01, Д03 
ГОСТ 22579  план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.90; 5.92
ITU-R M.1173 
1635-1810 кГц
2045-2141,5 кГц 
Т01, Д01, Д03 
  резолюція п’ятої регіональної конференції МСЕ "Женева-85"  1621 кГц
2156 кГц 
радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику у морській рухомій радіослужбі
Т01, Д01, Д03 
    2142,5-2155,5 кГц
2170,5 кГц
2191 кГц
2625 кГц
2650 кГц 
Т01, Д01, Д03 
  примітки РР МСЕ 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.129
додаток 17 РР МСЕ (план каналоутворення)
додаток 25 РР МСЕ (план виділення) ITU-R M.493-10
M.821-1
M.822-1
M.1082-1
M.1173 
4063-4438 кГц  радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв'язку із станціями морської рухомої служби у разі біди і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування Т01, Д01, Д03 
6200-6525 кГц  Т01, Д01, Д03 
8100-8815 кГц  радіочастота 8364 кГц використовується РЕЗ рятувальних засобів і РЕЗ рухомих радіослужб, які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях
Т01, Д01 
ГОСТ 22579
норми 18-85 
  16360-17410 кГц  Т01, Д01, Д03 
    18780-18900 кГц
19680-19800 кГц
22000-22855 кГц
25070-25210 кГц
26100-26175 кГц 
Т01, Д01, Д03 
рухома, за винятком повітряної рухомої  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб    ГОСТ 22579    2620 кГц  Т01, Д01, Д03 
ДСТУ 4184  EN 300 162
EN 300 698
EN 301 178
EN 301 025 
додаток 18 РР МСЕ
ITU-R M.489-2 
156,025- 157,925 МГц
160,625- 162,025 МГц 
смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц, 160,625-162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 1
Т01, Д01, Д03 
12. Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній  рухома  радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів  ДСТУ 4184
(SENAO) 
EN 300 086
EN 300 296 
  253,5-254,5 МГц
379,5-380,5 МГц 
смуги радіочастот 253,5-254,5 МГц та 379,5-380,5 МГц є парними Л02, Т01, Д03 


1 січня 2020 р. 
ДСТУ 4184
(HAR-VEST) 
EN 300 086
EN 300 296 
  263,95-264,95 МГц
393,95-394,95 МГц 
смуги радіочастот 263,95-264,95 МГц та 393,95-394,95 МГц є парними
Л02, Т01, Д03 1 січня 2020 р. 
13. Радіозв'язок передавання даних  рухома  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  ДСТУ 4184  ДСТУ 4184
EN 300 113 
ERC/REC
T/R 25-08 
413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413 - 420 МГц і 423 - 430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
ДСТУ 4184
(Widanet) 
ДСТУ 4184  ERC/REC
T/R 25-08 
450-450,6 МГц
460-460,6 МГц 
смуги радіочастот 450 - 450,6 МГц і 460 - 460,6 МГц є парними і можуть використовуватися для ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку з можливістю пакетної передачі даних
Л02, Д01 
 
ДСТУ 4184
TRIMARK 
EN 300 113  ERC/REC
T/R 25-08 
462,525 МГц  радіочастота може використовуватися тільки в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
Т01, Д01 
 
ДСТУ 4184
TRIMARK 
ДСТУ 4184
EN 300 113 
ERC/REC
T/R 25-08 
440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц 
в окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц. Потужність випромінювання РЕЗ не повинна перевищувати 25 Вт
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
14. Цифровий транкінговий радіозв’язок  рухома, за винятком повітряної рухомої  транкінговий радіозв’язок  TETRA та модифікації
APCO 25
DMR
рівень III
NXDN 
EN 303 035
EN 300 392
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3
TS 102 361-4 
ERC/DEC/(96)04
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08 
413-420 МГц
423-430 МГц 
смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц є парними. В окремих випадках застосовується сітка радіочастот із кроком 25 кГц.
У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц, можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
 
APCO 25
DMR
рівень III
NXDN 
EN 301 166
TIA-102
TS 102 361-1
TS 102 361-2
TS 102 361-3
TS 102 361-4 
ECC/DEC/(06)06
ERC/REC
T/R 25-08 
150,05-156,7625 МГц
156,8375-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц 
смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2. У межах каналів із шириною, що відповідає кроку сітки частот 12,5 кГц,
можливе застосування вузькосмугового обладнання із шириною каналу, що відповідає кроку сітки частот 6,25 кГц
Л02, Д01 або Т01, Д01 
15. Пристрої радіочастотної ідентифікації  рухома, за винятком повітряної рухомої  інший вид радіозв’язку    ДСТУ 4184
ETSI EN 302 208-2 
  865-869 МГц  смуга радіочастот використовується системою автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 2 Вт
Т01, Д01;
смуга радіочастот використовується системою моніторингу проходження поштової кореспонденції. Потужність випромінювання передавача рамки зчитувача не повинна перевищувати 0 дБВт, а потужність випромінювання радіочастотної мітки не повинна перевищувати
-40 дБВт. Експлуатація рамки зчитувача здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01 або Д03 
 
16. Цифрові радіотелефони  рухома, за винятком повітряної рухомої  інший вид радіозв'язку  СТ-1 ETS 300 797  EN 300 466  ECC DEC (01)02  814-815 МГц
904-905 МГц 
смуги радіочастот 814-815 МГц та 904-905 МГц є парними. Радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01 


1 січня 2008 р. 
СТ-2 ETS 300 797  EN 300 466  ECC DEC (01)02  864-868,2 МГц  радіотелефони потужністю випромінювання до 10 мВт використовуються відповідно до Б01 


1 січня 2008 р. 
17. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450  рухома  стільниковий радіозв'язок  IMT-MC-450 EV-DO  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  450,6-457,1 МГц
460,6-467,1 МГц 
смуги радіочастот 450,6-457,1 МГц та 460,6-467,1 МГц є парними Л01, Д01. Смуги радіочастот 450,6-453 МГц та 460,6-463 МГц потребують конверсії К01   
18. Цифровий стільниковий радіозв'язок D-AMPS  фіксована  стільниковий радіозв'язок  TIA/EIA/ IS-138
TIA/EIA/ IS-137 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
TIA/EIA/IS-136  830,67- 834,97 МГц
875,67- 879,97 МГц 
смуги радіочастот 830,67-834,97 МГц та 875,67-879,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом припиняється у зв'язку з впровадженням цифрового телевізійного мовлення Л01, Д01 


1 січня 2013 р. 
(Дію окремих положень позиції 19 розділу I зупинено в частині, що стосується продовження строку використання радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800" у смузі частот 840,45-842,97 МГц до 1 січня 2016 року, згідно з Указом Президента N 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 259/2009 від 22.04.2009) 
19. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800  фіксована  стільниковий радіозв'язок  TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  824,07-831,63 МГц
869,07-876,63 МГц 
смуги радіочастот 824,07 - 831,63 МГц і 869,07 - 876,63 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби
Л01, Д01 
 
TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  840,45-842,97 МГц
885,45-887,97 МГц 
смуги радіочастот 840,45 - 842,97 МГц і 885,45 - 887,97 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби
Л01, Д01 
 
TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-2000 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
  831,63-835,40 МГц
876,63-880,40 МГц
835,41-840,45 МГц
880,41-885,45 МГц 
смуги радіочастот 831,63 - 835,40 МГц і 876,63 - 880,40 МГц, 835,41 - 840,45 МГц і 880,41 - 885,45 МГц є парними і можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби.
Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування
Л01, Д01 
 
20. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900  рухома, за винятком повітряної рухомої  стільниковий радіозв'язок  GSM-900  ДСТУ ETSI EN 301 502
ДСТУ ETSI EN 301 511
ETSI TS 145 005
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85 
ERC/DEC (94)01  890-915 МГц
935-960 МГц 
смуги радіочастот 890 - 915 МГц, 935 - 960 МГц є парними
Л01, Д01.
Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв'язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів 
 
21. Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800  рухома  стільниковий радіозв'язок  GSM-1800  ETSI TS 145 005
ETSI EN 301 908-18
ETSI EN 301 511
ETSI EN 301 502
ETSI EN 303 609 
ERC/DEC (94)01
ERC/DEC (95)03
ERC/REC T/R 22-07
ECC/DEC (06)07 
1710-1785 МГц
1805-1880 МГц 
Л01, Д01, К01 смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц є парними і можуть використовуватися на борту літаків на висоті понад 3000 метрів згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, зазначеними у додатку ECC/DEC (06)07, за умови погодження сертифіката літака Державною авіаційною службою відповідно до Б01.
Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв’язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів 
 
22. Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)  рухома  стільниковий радіозв’язок  IMT-2000
(UMTS/FDD)
ETSI TS 122 220
ETSI TS 125 467
ETSI TS 125 367 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85
EN 301 908-11
ETSI TS 125 104
ETSI TS 125 141 
рекомендації MCE-P
М.687-2
М.817
М.1034-1
М.1035
М.1036-2
М.1455-2
М.1457-3
ECC/DEC (06)01 
1935-1950 МГц
2125-2140 МГц 
смуги радіочастот 1935-1950 МГц і 2125-2140 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію
Л01, Д01 
 
1920-1935 МГц
1950-1980 МГц
2110-2125 МГц
2140-2170 МГц 
смуги радіочастот 1920-1935 МГц і 2110-2125 МГц є парними, 1950-1980 МГц і 2140-2170 МГц є парними. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. Базові станції цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B із потужністю випромінювання до 100 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію
К01, Л01, Д01 
IMT-2000
(UMTS/TDD) 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
норми 18-85
EN 301 908 
рекомендації MCE-P
М.687-2
М.817
М.1034-1
М.1035
М.1036-2
ECC/DEC (06)01 
2015-2020 МГц  смуга радіочастот призначена для організації непарних каналів у режимі TDD
Л01, Д01 
 
2010-2015 МГц
2020-2025 МГц 
смуги радіочастот призначені для організації непарних каналів у режимі TDD
К01, Л01, Д01 
 
22.1. Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT  рухома  стільниковий радіозв’язок  LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи)  ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-2
ETSI EN 301 908-3
ETSI EN 301 908-11
ETSI EN 301 908-13
ETSI EN 301 908-14
ETSI EN 301 908-15
ETSI TS 137 145
ETSI EN 301 908-18
ETSI EN 301 511
ETSI EN 301 502
ETSI EN 303 609
ETSI TS 145 005
ETSI EN 302 480 
ITU-R
M.2012
М.687
М.817
М.1034
М.1035
М.1036
М.1455
М.1457
ECC/DEC/ (06)13
рішення ЄК 2009/766/EC 2011/251/EU
ECC/DEC/ (06)07
рішення ЄК 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317
рекомендація ЄК 2008/295/EC
ECC/DEC/ (08)08
рішення ЄК 2010/166/EU (EU) 2017/191
рекомендація ЄК 2010/167/EC
резолюція 223 (ВКР-15)
ECC/REC/(08)02 ECC
Rep 040 ECC
Rep 041 ECC
Rep 082 
1710-1785 МГц
1805-1880 МГц 
смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц є парними. Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, 2010/166/EU, (EU) 2017/191. Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home еNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією "Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT" та радіотехнологією "Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800" за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах із початком дії таких ліцензій з 1 липня 2018 року.
З метою захисту прав споживачів умови конкурсу або тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цих смугах повинні передбачати можливість забезпечення безперервності надання телекомунікаційних послуг споживачам діючими користувачами у межах певних смуг радіочастот, визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за участю цих користувачів Л01, Д01 
 
рухома, за винятком повітряної рухомої  стільниковий радіозв’язок  LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи)  ETSI EN 301 908-1
ETSI EN 301 908-13
ETSI EN 301 908-14
ETSI EN 301 908-15
ETSI EN 301 908-18
ETSI TS 137 145 
ITU-R M.2012
ECC/DEC/ (05)05
ECC/REC/ (11)05
рішення ЄК 2008/477/EC 
2510-2545 МГц
2565-2570 МГц
2630-2665 МГц
2685-2690 МГц 
смуги радіочастот 2510-2545 МГц і 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц і 2685-2690 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 2630-2635 МГц і 2640-2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Базові станції архітектури Home еNode B із потужністю випромінювання до 200 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією "Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT" та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2018 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах після їх вивільнення існуючими користувачами Л01, Д01   
23. Цифрова безпроводова телефонія  рухома  радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT  (DECT)
EN 301 406 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429
EN 300 175
EN 300 176
норми 18-85 
ERC/DEC (94)03  1880-1900 МГц  обладнання з потужністю випромінювання до 10 мВт використовується відповідно до Б01. Обладнання з потужністю випромінювання понад 10 мВТ використовується для надання телекомунікаційних послуг відповідно до Л02, Д01   
24. Широкосмуговий радіодоступ  фіксована  радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів  EN 301 753    резолюція
750 (ВКР-12) 
1427-1451,5 МГц
1477-1497,5 МГц 
максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено у таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07) Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03   
ETSI EN 302 326-2    1785-1805 МГц
1900-1920 МГц 
смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01   
1900-1920 МГц
1980-2000 МГц 
смуги радіочастот 1900-1920 МГц і 1980-2000 МГц є парними та можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980-1985 МГц РЕЗ радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)" та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального призначення та вимагати захисту від них. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 Л01, Д01   
ERC Report 65
ITU-R F.1098-1
T/R 13-01E 
2100-2110 МГц
2200-2232 МГц 
смуги радіочастот 2100-2110 МГц і 2200-2232 МГц є парними, смуга радіочастот 2210-2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою Л01, Д01 або Л01, Д02   
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11-2007
IEEE 802.15.1
IEEE 802.15.4 
ДСТУ ETSI
EN 300 328
EN 300 440 
ERC/DEC (01)07
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-2 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС 
2400-2483,5 МГц  для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака   
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac 
ДСТУ 7115
EN 301 893 
ECC/DEC (04)08
ITU-R M.1461
ITU-R M.1450-5
ITU-R M.1652-1 
5670-5725 МГц  Л02, Д01 або Л02, Б01 (для застосування всередині приміщень) РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт   
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
EN 301 893
IEEE 802.11ac 
ДСТУ 7115
EN 302 502 
ITU-R M.1450-5  5725-5850 МГц  Л01, Д01, К01 експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт   
фіксована, рухома  радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  IEEE 802.16  ETSI EN 302 326-2  ITU-R M.2079
резолюція 228
(ВКР-03) 
2300-2400 МГц  на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення К01, Л01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01   
EN 302 326  ITU-R F.1488 M.2109
ERC/REC 13-04
ERC/REC 14-03
ECC/REC 04-05
ECC/REP 76
ECC/DEC (07)02 
3400-3600 МГц  Л01, Д01 на етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв’язку сусідніх держав застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 метри над рівнем землі не повинна перевищувати -154,5 дБВт/ (кв. м* 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01   
рухома  радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  IEEE 802.16
IEEE 802.11a
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac 
ДСТУ 7115
EN 301 893 
ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03
резолюція 229 (ВКР-03)
ITU-R M.1638
ITU-R SA.1632
ITU-R M.1450-5 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС 
5150-5250 МГц  Т01, Д01 використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. Експлуатація термінального обладнання стандарту IEEE 802.11n з інтегрованою антеною і максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється всередині приміщень відповідно до Б01. Експлуатація РЕЗ стандарту IЕЕЕ 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі і обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака   
5250-5300 МГц  Л02, Д01 або Л02, Б01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною сумарною еквівалентно ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака   
ECC/DEC (04)08
ERC/REC 70-03
ITU-R M.1450-5 
5470-5670 МГц  Л01, Д01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація термінального обладнання стандартів IEEE 802.11n та IEEE 802.11ас здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної еквівалентно ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт   
24.1. Надшироко-
смуговий радіодоступ 
малопотужні радіозастосування  інший вид радіозв'язку  EN 302 567  EN 302 567
ETSI TR 102 555 (MGWS WAS/RLAN) 
ERC/REC 70-03
ECC Report 114 
57-66 ГГц  експлуатація РЕЗ передбачається виключно всередині приміщень відповідно до Б01 із спектральною щільністю еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 13 дБмВт/МГц (за обмеження максимального значення еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 20 дБмВт)   
25. Мультисервісний радіодоступ  фіксована  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  ДСТУ EN 300 749      2300- 2400 МГц  Л01, Д01   
EN 301 021
EN 301 124 
  ЕСС/REC (04)05
ЕRС/REC 13-04
ЕRС/REC 14-03
ITU-R F.1488 
3600- 3700 МГц  Л01, Д01   
    ЕRС/REC 12-05
ЕRС/REC 13-04 
10,15-10,3 ГГц
10,5-10,65 ГГц 
смуги радіочастот 10,15-10,3 ГГц та 10,5-10,65 ГГц є парними Л02, Д01 


1 січня 2019 р. 
ETSI EN 302 326-2  ETSI EN 302 326-2  резолюція 751 (ВКР-07)  10,5-10,65 ГГц  смуга радіочастот використовується в режимі TDD з шириною каналу 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц. РЕЗ не повинні створювати шкідливих радіозавад радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35-10,5 ГГц Л02, Д01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01   
ТУ У 32.2-21800377- 001:2006      12,75-13,25 ГГц  Л02, Д01   
    ЕRС/REC 13-04
ЕRС/REC (00)05 
24,5-26,5 ГГц  Л01, Д01   
    ЕRС/REC T/R 13-02
ЕRС/REC 13-04 
27,5-29,5 ГГц  Л01, Д01   
фіксована, рухома  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  ДСТУ EN 300 749
EN 300 744
ІЕЕЕ 802.16 
    2500-2510 МГц
2545-2565 МГц
2570-2630 МГц
2665-2685 МГц 
на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення Л01, Д01, К01. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01   
2510-2545 МГц
2565-2570 МГц
2630-2665 МГц
2685-2690 МГц 
на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуги радіочастот можуть використовуватися до їх вивільнення існуючими користувачами для подальшої видачі на конкурсних або тендерних засадах для радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT" Л01, Д01, К01 


1 січня 2018 р., але не раніше отримання права на користування радіочастотним ресурсом у зазначеному діапазоні на конкурсних або тендерних засадах 
2690-2700 МГц  на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання абонентських терміналів здійснюється відповідно до Б01. Смуга радіочастот може використовуватися до закінчення строку дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. Видача нових ліцензій на користування радіочастотним ресурсом або їх продовження припиняється Л01, Д01, К01 


1 січня 2018 р. 
26. Мультимедійний радіодоступ  фіксована  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  ДСТУ EN 300 748 (MVDS)    ECC/DEC (99)15
ECC/REC (01)04 
40,5-42,5 ГГц  Л02, Д01   
27. Радіорелейний зв’язок  фіксована  радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби  EN 302 217  ДСТУ 3937
ДСТУ ETSI
EN 302 217 
  3400-3800 МГц  смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій Л02, Д01 


1 січня 2018 р. 
    ITU-R F.382
ERC/REC 12-08 (додаток B) 
3800-4200 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
      5670-5920 МГц  смуга радіочастот використовується діючими магістральними радіорелейними лініями за умови вжиття заходів для забезпечення електромагнітної сумісності із радіоелектронними засобами спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України. Видача дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій здійснюється на строк, що не перевищує строк дії відповідної ліцензії. З 1 січня 2015 р. радіорелейні станції не мають права вимагати захисту і не повинні створювати радіозавади радіоелектронним засобам інших радіотехнологій Л02, Д01 


1 січня 2018 р. 
    ITU-R F.383
ERC/REC 14-01 
5925-6425 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.384
ERC/REC 14-02 
6425-7110 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06 
7110-7750 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.386
ITU-R F.385
ECC/REC/(02)06 
7900-8500 МГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ERC/REC 12-05  10-10,68 ГГц  видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом і дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій припиняється з 1 липня 2006 р. Л02, Д01   
    ITU-R F.387
ERC/REC 12-06 
10,7-11,7 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.497
ERC/REC 12-02 
12,75-13,25 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.636  14,4-14,635 ГГц
14,795-15,145 ГГц
15,285-15,35 ГГц 
радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.595 (додаток 4)
ERC/REC 12-03 
17,7-19,7 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    T/R 13-02
ITU-R F.637-3 (додаток 3) 
22-22,6 ГГц
23-23,6 ГГц 
смуги радіочастот 22-22,6 ГГц і 23-23,6 ГГц є парними і використовуються радіорелейними станціями з дуплексним розносом 1008 МГц. Радіорелейні станції з іншим дуплексним розносом експлуатуються до 1 січня 2020 року. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.637 (додаток 5)  22,6-23 ГГц  застосовується симплексний режим роботи РЕЗ. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.1520-2
ERC/REC 01-02 
31,8-33,4 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ITU-R F.749  36-40,5 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ERC/REC 12-10
резолюція 750 (ВКР-12) 
48,5-50,2 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ERC/REC 12-11
резолюція 750 (ВКР-12) 
51,4-52,6 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ERC/REC 12-12  55,78-57 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ERC/REC 12-09  57-59 ГГц  радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
    ECC/REC/(09)01  59-64 ГГц  використання радіочастот здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03   
  ДСТУ ETSI EN 302 217  ECC/REC/(05)07 ECC Report 124 ITU-R RA.1031-2 резолюція 750 (ВКР-12)  74-76 ГГц
84-86 ГГц 
застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (f-86) дБВт/ 100 МГц для 86,05?f?87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87?f?91,95 ГГц. Радіорелейні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03   
    резолюція 750 (ВКР-12)  92-94 ГГц  користування смугою радіочастот передбачає проведення дослідження. Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (92-f) дБВт/ 100 МГц для 91?f?91,95 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 86,05?f?91 ГГц згідно з резолюцією 750 (ВКР-12) Л02, Д03 або Т01, Д03   
28. Радіолокаційний пошук та супровід  радіолокаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби        8850-9000 МГц
9300-9500 МГц 
РЕЗ, що працюють у радіолокаційній службі у смузі 9300-9500 МГц, не повинні створювати шкідливі завади РЕЗ, що працюють у радіонавігаційній службі, або вимагати від них захисту   
      13,745- 13,755 ГГц  смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу   
29. Радіолокація земної поверхні  радіолокаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби        13,775- 13,825 ГГц  смуга радіочастот використовується тільки для виробництва та експорту РЕЗ пошуку та супроводу   
29.1. Метеорологічна радіолокація  радіолокаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби  EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-2      5670-5690 МГц  Т01   
30. Радіовипромінювання станцій радіомаяків  морська радіонавігаційна  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби      план частотних присвоєнь GE85 примітки РР МСЕ 5.73 5.74 рекомендації МСЕ-Р M.631-1 M.823-2 M.1178  283,5-325 кГц  Т01, Д03   
31. Супутниковий радіозв'язок  супутникова служба дослідження Землі  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб        2200-2290 МГц  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01   
ДСТУ 4162      8025-8400 МГц  експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01   
фіксована супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб  ДСТУ 4162  ДСТУ 3560
EN 301 443
EN 301 447 
ITU-R S.1064-1
ITU-R S.726-1 
3400-4200 МГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4162  ДСТУ 3560  план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ) 
4500-4800 МГц  експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4162  ДСТУ 3560
EN 301 443 
ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1 
5725-5920 МГц
5925-6725 МГц 
використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ГСТУ 45.002  ДСТУ 3560  план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ) 
6725-7025 МГц  експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ГСТУ 45.002
ДСТУ 4510 
ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI
EN 301 430 
план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)
ERC/DEC/(00)08 
10,7-10,95 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4510  ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI
EN 301 430 
ERC/DEC/(00)08
ITU-R S.727-2 
10,95-11,2 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ)
ERC/DEC/(00)08 
11,2-11,45 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку космос - Земля здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ERC/DEC/(00)08
ITU-R S.727-2 
11,45-11,7 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ITU-R S.727-2  12,5-12,75 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03 
 
ДСТУ 3560
ДСТУ ETSI EN 301 430 
план фіксованої супутникової служби
(додаток 30B РР МСЕ) 
12,75-13,25 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 3560
EN 301 428
ДСТУ ETSI EN 301 430 
ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1 
13,75-14,5 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів, що працюють у смузі радіочастот 13,75 - 14,4 ГГц у мережі, яка побудована за топологією "зірка", здійснюється відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі згідно з Л02, Д03. Експлуатація пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин здійснюється відповідно до Д03. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин накладаються Генеральним штабом Збройних Сил і заносяться в особливі умови дозволу на експлуатацію 
 
  ДСТУ 3560  план фідерних ліній для радіомовної супутникової служби у смузі 11,7 - 12,5 ГГц
(додаток 30A РР МСЕ)
ECC/DEC/(05)08
ERC/DEC/(00)07 
17,3-18,1 ГГц  експлуатація земних станцій у напрямку Земля - космос здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01   
ДСТУ 4162  ДСТУ ETSI
EN 301 360
ДСТУ ETSI
EN 301 459 
ECC/DEC/(05)08
ITU-R S.727-2
ITU-R S.1064-1 
18,1-21,2 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку космос - Земля. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01 
 
    ECC/DEC/(05)08
ITU-R S.524-9
ITU-R S.726-1
ITU-R S.727-2
ITU-R S.728-1
ITU-R S.1064-1 
27,5-31 ГГц  використовується супутниковими геостаціонарними системами у напрямку Земля - космос. Експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація VSAT-терміналів здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Л02, Б01 
 
31.1. Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)  фіксована супутникова  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб    EN 303 978  резолюція 156 (ВКР-15)
ITU-R S.1782 ECC/DEC/(13)01 
19,7-20,2 ГГц
29,5-30 ГГц 
смуги радіочастот 19,7-20,2 ГГц та 29,5-30 ГГц є парними і призначені для використання супутникових геостаціонарних систем у напрямку космос - Земля та Земля - космос відповідно для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03. Смуги радіочастот можуть використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3000 м з максимальною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 55 дБм за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака відповідно до Б01   
32. Рухомий супутниковий радіозв'язок  рухома супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб    EN 301 721    137,175-137,535 МГц
137,585-137,825 МГц
150-150,05 МГц 
використовується низькоорбітальною супутниковою системою ORBCOMM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03   
EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681 
ECC/DEC (02)08
ECC/DEC (02)11 
1525-1559 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 1626,5-1660,5 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01 
EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681 
ITU-R M.548
ECC/DEC (02)08
ECC/DEC (02)11 
1626,5- 1660,5 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 1525-1559 МГц. Використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03 або Б01 
EN 301 441  ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05 
1610-1626,5 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 2483,5-2500 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку Земля - космос. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01 
EN 301 441  ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05 
2483,5-2500 МГц  смуга радіочастот парна із смугою 1610-1626,5 МГц. Використовується низькоорбітальною супутниковою системою GLOBALSTAR у напрямку космос - Земля. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Т01, Д03, або Б01 
EN 301 426
EN 301 444
EN 301 681 
ERC/DEC (97)03
ERC/DEC (97)05 
1621,5-1626,5 МГц  використовується низькоорбітальною системою IRIDIUM. Абонентські земні станції експлуатуються відповідно до Л02, Д03 або Б01 
33. Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій  рухома супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб      ITU-R M.1643
ECC/REPORT 026 
14-14,5 ГГц  смуга радіочастот призначена для використання земними станціями супутникового зв'язку повітряних суден системи "Connexion by Boeing" у напрямку повітряне судно - космос на висоті не нижче ніж 3000 метрів та у радіусі не ближче ніж 20 кілометрів від аеропортів Л02, Д03   
34. Телеметрія та телеуправління супутникових мереж  служба космічної експлуатації  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб        2025-2110 МГц
2200-2290 МГц 
експлуатація земних станцій здійснюється відповідно до Т01, Д01   
35. Супутникове радіомовлення  радіомовна супутникова  радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб      план радіомовної супутникової служби додаток 30В РР МСЕ
ERC/DEC(00)08
ITU-R BO.790
ITU-R BO.792 
11,7-12,5 ГГц  експлуатація приймальних земних станцій супутникового радіомовлення здійснюється відповідно до Б01   
36. Багатоканальне наземне телерадіомовлення  радіомовна  радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації  технічні умови (технічні специфікації) на обладнання мікрохвильової телерадіоінформаційної системи (МІТРІС; ТРСТРОФІ)      11,7-12,5 ГГц  використання РЕЗ радіомовної служби у смузі радіочастот 11,7- -12,1 ГГц обмежується умовою нестворення радіозавад супутниковому мовленню та максимальною еквівалентною ізотропною випромінюваною потужністю плюс 3 дБВт/канал Д01   
37. Аналогове звукове мовлення  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності  ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703
BS.1386 
148,5-283,5 кГц  Д01   
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703
BS.1386 
526,5- 1606,5 кГц  Д01 
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
угода "Женева-75"
BS.639
BS.703 
2300-2498 кГц
3200-3230 кГц
3950-4000 кГц
4750-4850 кГц
5005-5060 кГц
5950-6200 кГц
7100-7200 кГц
7400-7450 кГц
9400-9900 кГц
11600-12100 кГц
13570-13870 кГц
15100-15800 кГц
17550-17900 кГц
18900-19020 кГц
21450-21850 кГц
25670-26100 кГц 
Д01 
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
угода "Женева-60"  65,9-74 МГц  Д01 
ГОСТ 13924  ГОСТ 11515
ГОСТ 30338
ГОСТ 30429 
угода "Женева-84"
BS.450 
87,5-108 МГц  смуга радіочастот 87,5-108 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ повітряної радіонавігаційної і рухомої радіослужб у смузі радіочастот 108- 174 МГц Д01 
37.1. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності  EN 300 401
ETSI EN 302 077-1 
ETSI EN 302 077-2
ETSI EN 303 345 
регіональна угода "Женева-06"
ITU-R BS.1660-7 
174-230 МГц  смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів Д01   
37.2. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності  IEC 62272-1    угода "Женева-75" ITU-R BS.1514
ITU-R BS.1615
ECC Report 117 
148,5-283,5 кГц
526,5-1606,5 кГц
2300-2498 кГц
3200-3230 кГц
3950-4000 кГц
4750-4850 кГц
5005-5060 кГц
5950-6200 кГц
7100-7200 кГц
7400-7450 кГц
9400-9900 кГц
11600-12100 кГц
13570-13870 кГц
15100-15800 кГц
17550-17900 кГц
18900-19020 кГц
21450-21850 кГц
25670-26100 кГц 
модифікація (переведення у цифровий формат) існуючих аналогових частотних присвоєнь РЕЗ відповідно до угоди "Женева-75" здійснюється без узгодження частотних присвоєнь, якщо рівень потужності РЕЗ стандарту DRM на 7 дБ нижчий від зазначеного в угоді. Нові частотні присвоєння РЕЗ стандарту DRM загальних користувачів не повинні створювати неприпустимих радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів та вимагати захисту від них, якщо інше не буде визначено в узгодженні Д01   
38. Аналогове телевізійне мовлення  радіомовна  передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності  ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода "Стокгольм-61" ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  48,5-66 МГц  смуга радіочастот 48,5-48,975 МГц розподілена між загальними та спеціальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. 31,25-39,25 МГц є смугою проміжних радіочастот телевізійних приймачів (31,5 МГц - звукового супроводу; 38 МГц - зображення). Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01 


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  76-84 МГц  смуга радіочастот 76-84 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01 


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода "Сток гольм-61" ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  84-100 МГц  смуга радіочастот 84-100 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється Д01 


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода "Женева-06" ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  174-230 МГц  смуга радіочастот 174-230 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди "Женева-06" Д01 


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода "Женева-06" ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  470-694 МГц  смуга радіочастот 470-694 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Смуга радіочастот 625-650 МГц може використовуватися телеметричною апаратурою за умови нестворення радіозавад прийманню телебачення. Смуга радіочастот 638-694 МГц може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди "Женева-06" Д01 


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода "Женева-06" ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  694-790 МГц  смуга радіочастот 694-790 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення та може використовуватися засобами радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди "Женева-06" Д01 


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р. 
ДСТУ 3837 ГОСТ 20532  ДСТУ 3836 ГОСТ 30338  статті 5 і 23 РР МСЕ угода "Женева-06" ВТ.417 ВТ.655 ВТ.1439  790-862 МГц  смуга радіочастот 790-862 МГц призначена для використання РЕЗ аналогового телевізійного мовлення. Розроблення нових засобів, несумісних із телебаченням у такій смузі, не дозволяється. Присвоєння радіочастот засобам аналогового телевізійного мовлення не здійснюється. РЕЗ аналогового телевізійного мовлення не повинні вимагати захисту і створювати завади РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення, які впроваджуються відповідно до угоди "Женева-06" Д01 


31 серпня 2018 р.; для м. Києва та Кіровоградської області 31 липня 2018 р. 
38.1. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T  радіомовна  передавання телевізійного зображення залежно від потужності  ДСТУ EN 300 744  ДСТУ EN 300 744
ДСТУ ETSI EN 300 468
ДСТУ ETSI TR 101 290 
статті 5 і 23 РР
МСЕ
ВТ.1306
ВТ.1368
регіональна угода Женева-06 
174-230 МГц
470-822 МГц
846-862 МГц 
Д01   
39. Передавання телевізійних репортажів з місця подій  рухома  інший вид радіозв'язку  ENG/OB
EN 301 751 
  ITU-RF.283
ERC/REC 25-10 
2200-2290 МГц  смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт Т01, Д02   
ENG/OB
EN 301 751 
    21,2-21,4 ГГц  Т01, Д02 
рухома, за винятком повітряної рухомої  інший вид радіозв'язку        8400-8500 МГц  смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02 


1 січня 2010 р. 
7550-7750 МГц  смуга радіочастот використовується телевізійними репортажними станціями, максимальна еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність яких не перевищує 6 дБВт. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02 


1 січня 2010 р. 
сухопутна рухома  інший вид радіозв'язку    EN 301 751    8550-8650 МГц  смуга радіочастот використовується діючими радіорелейними станціями. Присвоєння радіочастот припиняється з 1 вересня 2006 року Т01, Д02 


1 січня 2010 р. 
40. Безпроводові аудіозастосування  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності    ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
  89,9-90,2 МГц  смуга радіочастот призначена для передавання звуку телевізійного мовлення потужністю випромінювання до 10 мВт Б01   
малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 301 357
EN 300 220 
ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)18
ERC/REC 70-03 
863-865 МГц  Д03 або Б01 
41. Радіомікрофони  радіомовна  передавання звуку залежно від потужності    EN 300 422    66-74 МГц
87,5-92 МГц
100-108 МГц
174,4-174,6 МГц
174,9-175,1 МГц 
Б01   
малопотужні радіозастосування  передавання звуку залежно від потужності  EN 300 422  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/REC 70-03  30,01-47 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01   
EN 300 422  ERC/REC 70-03  174-216 МГц
470-862 МГц 
використання РЕЗ здійснюється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Б01   
42. Телеметрія та радіодистанційне керування  малопотужні радіозастосування    EN 300 330-1  EN 300 330-2  ERC/DEC (01)01
ERC/REC 70-03 діапазони 22b, 27c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
6765-6795 кГц
13,553- 13,567 МГц 
напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01   
EN 300 220-1  EN 300 220-2  ERC/DEC (01)03
ERC/REC 70-03 діапазон 35 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
40,66-40,7 МГц  смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України. Максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01 
EN 300 220-1  EN 300 220-2  ECC/DEC (04)02
ERC/REC 70-03 діапазони 44a, 44b, 45a, 45b, 45c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
433,04-434,79 МГц  максимальна випромінювана потужність до 10 мВт Б01 
EN 300 220-1  EN 300 220-2  ERC/DEC (01)04
ERC/REC 70-03 діапазон 48 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
868-868,6 МГц  максимальна випромінювана потужність до 25 мВт Б01 
EN 300 440-1  EN 300 440-2  ERC/REC 70-03 діапазон 57a додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  2400-2483,5 МГц  максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт Б01 
EN 300 440-1  EN 300 440-2  ERC/REC 70-03 діапазон 61 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  5725-5875 МГц  максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 25 мВт Б01   
EN 300 440-1
EN 302 372-1 
EN 300 440-2
EN 302 372-2 
ERC/REC 70-03  10,51-10,54 ГГц  максимальна потужність передавача до 10 мВт Д03 або Б01   
43. Радіовизначення місцезнаходження об'єктів  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 718  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ECC/DEC(04)01
ERC/REC 70-03 
457 кГц  Б01   
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)09
ERC/REC 70-03 
868,6-868,7 МГц  Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC (97)06
ERC/REC 70-03 
869,2- 869,25 МГц  Д03 або Б01 
44. Радіокерування моделями  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)10
ERC/REC 70-03 
26995 кГц
27045 кГц
27095 кГц
27145 кГц
27195 кГц 
Д03 або Б01   
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)11
ERC/REC 70-03 
34,995- 35,225 МГц  Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)10 ERC/REC 70-03  40 МГц  Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
ERC/DEC(01)12 ERC/REC 70-03  40,665 МГц  Д03 або Б01 
EN 300 220  ГОСТ 30318 ГОСТ 30338 норми 18-85  ERC/DEC(01)10
ERC/REC 70-03 
40,675 МГц
40,685 МГц
40,695 МГц
49 МГц 
Д03 або Б01 
45. Індуктивні радіозастосування  малопотужні радіозастосування    EN 300 330-1  EN 300 330-2
ДСТУ ETSI EN 300 330-2:2015 
ERC/REC 70-03 діапазон 1 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  9-59,75 кГц  напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 3 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  59,75-60,25 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м 
    ERC/REC 70-03 діапазон 4 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  60,25-74,75 кГц  напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м 
    ERC/REC 70-03 діапазон 5 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  74,75-75,25 кГц  напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м 
    ERC/REC 70-03 діапазон 6 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  75,25-77,25 кГц  напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м 
    ERC/REC 70-03 діапазон 7 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  77,25-77,75 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 8 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  77,75-90 кГц  напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 9 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  90-119 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 10 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  119-128,6 кГц  напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 11 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  128,6-129,6 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 12 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  129,6-135 кГц  напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 13 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  135-140 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 14 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  140-148,5 кГц  напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 15 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  148,5-5000 кГц  напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м. Пристрої радіочастотної ідентифікації (RFID) застосовуються тільки у смузі радіочастот 400-600 кГц   
    ERC/REC 70-03 діапазон 20 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  3155-3400 кГц  напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 21 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  5000-30000 кГц  напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 22а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  6765-6795 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 24 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  7400-8800 кГц  напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 25 додатка до рішення ЄК 2013/ 752/ЕС  10200-11000 кГц  напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 27а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  13553-13567 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
    ERC/REC 70-03 діапазон 28а додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС  26957-27283 кГц  напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м   
ETSI EN 302 208-1  ETSI EN 302 208-2  ERC/REC 70-03  865-869 МГц  експлуатація обладнання здійснюється всередині приміщення відповідно до Б01, якщо еквівалентна ізотропна випромінювальна потужність не перевищує 100 мВт (20 дБм) Т01, Д02   
46. Радіопереговорні пристрої  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб  EN 300 220  ГОСТ 30318
ГОСТ 30338
норми 18-85 
  433,05-434,79 МГц  Б01   
47. Медичні радіоімплантанти  малопотужні радіозастосування    EN 302 195  EN 302 195  ERC/REC 70-03
діапазон 2 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
9-315 кГц  напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м Б01   
EN 302 536  EN 302 536  ERC/REC 70-03
діапазон 16 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
315-600 кГц  напруженість магнітного поля мінус 5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м. Робочий цикл до 10% часу Б01   
EN 302 510  EN 302 510  ERC/REC 70-03
діапазон 34 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 90/385/EEC 
30-37,5 МГц  максимальна ефективна випромінювана потужність до 1 мВт. Робочий цикл до 10% часу Б01   
EN 302 537  EN 302 537  ERC/DEC/ (01)17
діапазон 41 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 93/42/EEC 90/385/EEC 
401-402 МГц  максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт. Робочий цикл до 0,1% часу Б01   
EN 301 839  EN 301 839  ERC/DEC/ (01)17
діапазон 42 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
402-405 МГц  максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт Б01   
EN 302 537  EN 302 537  ERC/DEC/ (01)17
діапазон 43 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 93/42/EEC 90/385/EEC 
405-406 МГц  максимальна ефективна випромінювана потужність до 25 мкВт. Робочий цикл до 0,1% часу Б01   
EN 301 559  EN 301 559  ERC/REC 70-03
діапазон 59 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 90/385/EEC 
2483,5-2500 МГц  максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність до 10 мВт. Робочий цикл до 10% часу Б01   
48. Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої  малопотужні радіозастосування  радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб      ITU-R SM.1056 SM.2180  16,7-19,4 кГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01   
      20,4-23,7 кГц
40-48 кГц
59-70 кГц
72-74 кГц
429-451 кГц
871-889 кГц
1720-1800 кГц
2610-2650 кГц 
промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.138
ITU-R SM.1056 
6767-6794 кГц
5150-5410 кГц 
промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 
13424-13696 кГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 
13553,2-13566,8 кГц  наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 
26850-27390 кГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 
26957-27283 кГц  наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    ITU-R SM.1056
SM.2180 
40,3-41,1 МГц  промислові та наукові випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 
40,66-40,7 МГц  медичні випромінювальні пристрої. Використання такої смуги радіочастот загальними користувачами здійснюється відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д03 або Б01 
    ITU-R SM.1056 SM.2180  80,6-82,2 МГц  промислові випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 
433,05-433,79 МГц
5725-5875 МГц
24-24,05 ГГц
41,3-43,4 ГГц
45-47,4 ГГц
47,2-49,6 ГГц 
промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
    примітка РР МСЕ 5.150
ITU-R SM.1056 SM.2180 
2400-2500 МГц  промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої Д03 або Б01 
49. Радіолокаційні вимірювання  малопотужні радіозастосування  радіовизначення  EN 302 372  EN 302 372  ERC/REC 70-03
діапазон 60 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
4500-7000 МГц  використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 24 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01   
ERC/REC 70-03
діапазон 64 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
8500-10600 МГц  використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 30 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01   
EN 302 729  EN 302 729  ECC/DEC/ (11)02
діапазон 67 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
24,05-26,5 ГГц  використовується для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) з максимальною піковою ЕІВП до 26 дБм/50 MГц і середньою ЕІВП до мінус 14 дБм/MГц Б01   
EN 302 372  EN 302 372  ERC/REC 70-03
діапазон 68 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
24,05-27 ГГц  використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01   
  35-37,5 ГГц  використовується пристроями для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01   
EN 302 372
EN 302 729 
EN 302 372
EN 302 729 
ECC/DEC/ (11)02
ERC/REC 70-03
діапазони 74b, 74c додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
57-64 ГГц  використовується для вимірювання рівня заповнення відкритих і закритих резервуарів (LPR, TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара та піковою ЕІВП до 35 дБм/50 МГц (середньою ЕІВП -2 дБм/МГц) у відкритому резервуарі та встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01   
ECC/DEC/ (11)02
ERC/REC 70-03
діапазон 78b додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
75-85 ГГц  використовується для вимірювання рівня заповнення відкритих і закритих резервуарів (LPR, TLPR) з максимальною ЕІВП до 43 дБм всередині закритого резервуара та піковою ЕІВП до 34 дБм/50 МГц (середньою ЕІВП -3 дБм/МГц) у відкритому резервуарі та встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості Б01   
телематика транспортних систем  EN 302 858  EN 302 858  ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 70b додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
24.05-24.075 ГГц
24.15-24.25 ГГц 
використовується виключно автомобільними радарами безпеки дорожнього руху з ЕІВП до 100 мВт Б01   
ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 69a додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
24.075-24.15 ГГц  використовується виключно автомобільними радарами безпеки дорожнього руху з ЕІВП до 0,1 мВт. Під час роботи з ЕІВП до 100 мВт повинні використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу Б01   
ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 71 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
24,25-24,495 ГГц  використовується виключно наземними транспортними радарами з ЕІВП до -11 дБм і робочим циклом до 0,25%/с/25МГц Б01   
ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 73 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
24,495-24,5 ГГц  використовується виключно наземними транспортними радарами з ЕІВП до -8дБм і робочим циклом до 1,5%/с/5МГц Б01   
ERC/REC 70-03
ECC/DEC/ (04)10
діапазон 72 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
24,25-24,5 ГГц  використовується виключно наземними транспортними радарами переднього огляду з ЕІВП до 20 дБм і робочим циклом до 5,6%/с/25МГц та заднього огляду з ЕІВП до 16 дБм і робочим циклом до 2,3%/с/25МГц Б01   
EN 302 686  EN 302 686
ETSI TR 102 400 
ECC Report 113
діапазон 77 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
63-64 ГГц  використовується інтелектуальними транспортними системами (ІТС) з ЕІВП до 40 дБм Б01   
EN 301 091-1
EN 301 091-2
EN 303 360 
EN 301 091-1
EN 301 091-2
EN 303 360 
ECC/DEC/ (16)01
діапазон 79 додатка до рішення ЄК 2013/752/ЕС 
76-77 ГГц  використовується телеметричними пристроями транспорту та дорожнього руху з піковою еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 55 дБм та середньою ізотропною випромінювальною потужністю до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ізотропна випромінювальна потужність до 23,5 дБм Б01   
EN 302 264  EN 302 264  ECC/DEC/ (04)03
Директива 2004/104/EC 
77-81 ГГц  використовується радарами короткого радіуса дії з максимальною середньою щільністю потужності до мінус 3 дБм/1 МГц і піковою ЕІВП до 55 дБм Б01   
50. Радіолокаційне зондування ґрунту  малопотужні радіозастосування  радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби        150 МГц
250 МГц
500 МГц
700 МГц
900 МГц 
Д03 або Б01   
51. Аматорський радіозв'язок  аматорська  аматорський радіозв'язок    EN 301 783    135,7-137,8 кГц
1850-2000 кГц
10100-10150 кГц
50,08-50,28 МГц
5650-5670 МГц
10,1-10,15 ГГц
75,5-77,5 ГГц
79-81 ГГц
122,25-123 ГГц
136-141 ГГц
241-248 ГГц 
упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
7000-7100 кГц
14000-14250 кГц
21000-21450 кГц
24890-24990 кГц
28-29,7 МГц
144-146 МГц
24-24,05 ГГц
47-47,2 ГГц
77,5-78 ГГц
134-136 ГГц
248-250 ГГц 
упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
1810-1850 кГц
3500-3800 кГц
7100-7200 кГц
14250-14350 кГц
18068-18168 кГц
430-440 МГц 
упроваджується на первинній основі сумісно з іншими радіослужбами відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
52. Аматорський супутниковий радіозв'язок  аматорська супутникова  аматорський супутниковий радіозв'язок      ERC/REC 74-01
(додаток 6) 
7000-7100 кГц
14000-14250 кГц
18068-18168 кГц
21000-21450 кГц
24890-24990 кГц
28-29,7 МГц
144-146 МГц
435-438 МГц
24-24,05 ГГц
47-47,2 ГГц
77,5-78 ГГц
134-136 ГГц
248-250 ГГц 
упроваджується на первинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
5660-5670 МГц (Земля - космос)
5830 - 5850 МГц
(космос - Земля)
75,5-77,5 ГГц
78-79 ГГц
79-81 ГГц
(космос - Земля)
136-141 ГГц
241-248 ГГц 
упроваджується на вторинній основі відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Д03 
 
52.1. Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня  фіксована, рухома        ECC Report 204
ECC Report 219
ERC/REC 25-10
рішення Комісії ЄС 2016/339
CEPT Report 52
резолюція 229 МСЕ-Р
ECC/REP 76 
30,01-48,975 МГц
440-442,125 МГц
442,525-447,74 МГц
448,14-694 МГц
2010-2025 МГц
2100-2110 МГц
2200-2290 МГц
2300-2400 МГц
2400-2500 МГц
5150-5350 МГц
5470-5670 МГц
5725-5850 МГц
6,4-7,85 ГГц
8,025-8,5 ГГц
21,2-23,6 ГГц
47,2-50,2 ГГц 
смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ електронного збору новин та PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуга радіочастот 33-48,975 МГц використовується відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д04   
рухома          150,05-162,75 МГц
163,2-168,5 МГц
413-420 МГц
423-430 МГц
440-442,125 МГц
442,525-447,74 МГц
448,14-470 МГц 
смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації радіомереж ультра-короткохвильового або транкінгового радіозв’язку із застосуванням базової станції з потужністю випромінювання до 20 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуги радіочастот 413-420 МГц і 423-430 МГц використовуються переважно як парні. Смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц використовуються переважно відповідно до додатка 2 Д04   
          440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-470 МГц 
смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації безпосереднього або конвенціонального зв’язку з потужністю випромінювання ношених станцій до 1 Вт, вожених - до 5 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04   
радіомовна, малопотужні радіозастосування        рішення Комісії ЄС 2014/641/EU
ERC/RЕС 70-03
ERC/REC 25-10 
174-230 МГц
470-694 МГц
694-790 МГц
821-832 МГц
1785-1804,8 МГц 
смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04   
фіксована супутникова, рухома супутникова        CEPT/ERC/REC 13-03
CEPT/ERC/REC 11-01
ECC/DEC/(05)10 
1525-1559 МГц
1610,6-1660,5 МГц
2483,5-2500 МГц
3400-4200 МГц
4500-4800 МГц
5725-5920 МГц
5925-7025 МГц
10,7-11,7 ГГц
12,5-13,25 ГГц
13,75-14,5 ГГц
17,3-21,2 ГГц
27,5-31 ГГц 
смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин (VSAT-терміналів та SNG) визначаються Генеральним штабом Збройних Сил і зазначаються в особливих умовах дозволу на експлуатацію Д04   
фіксована        ERC/REC 12-09
ECC/REC/(09)01 
57-64 ГГц  РЕЗ використовуються в режимі "точка-точка" за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04   
ECC/REC/(05)07
ECC Report 124
ITU-R RA.1031-2
резолюція 750 (ВКР-12) 
74-76 ГГц
84-86 ГГц 
РЕЗ використовуються в режимі "точка-точка" за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04   
Радіотехнології, які застосовуються спеціальними користувачами 
53. Середньохвильовий радіозв'язок  повітряна рухома          325-525 кГц
2182 кГц
2850-22000 кГц 
   
54. Короткохвильовий радіозв'язок  морська рухома          1,5-24 МГц   
рухома          0,15-32 МГц 
повітряна рухома          2-30 МГц     
55. Ультракороткохвильовий радіозв'язок  морська рухома          100-399,975 МГц     
рухома    MPT-1327 Smart
Trunk Pocsag 
    20-645 МГц     
APCO 25
DMR
NXDN 
    20-174 МГц
230-450 МГц 
   
повітряна рухома          20-60 МГц
100-400 МГц
406 МГц
451,125-452,825 МГц
461,125-462,825 МГц
1525-1559 МГц
1626,5-1660,5 МГц 
   
56. Транкінговий радіозв'язок  рухома    TETRA
POL
TETRA
APCO 25 
  ERC/REC
T/R 25-08 
380,875-393,95 МГц
394,95-400,05 МГц 
введення у дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється за погодженням із НКРЗІ та за умови забезпечення електромагнітної сумісності з діючими і запланованими РЕЗ загальних користувачів   
Pocsag Smart
Trunk II
TETRA
POL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN 
  ERC/REC
T/R 25-08 
144-174 МГц
403-430 МГц
442,125-442,525 МГц
447,74-448,14 МГц 
рухома, за винятком повітряної рухомої    TETRA
POL
TETRA
APCO 25
DMR
NXDN 
  ERC/REC
T/R 25-08 
400,15-413 МГц
420-423 МГц
442,125-442,525 МГц
447,74-448,14 МГц 
57. Радіолокація  радіолокаційна          150-1750 кГц
100-219 МГц
220-335,4 МГц
400-1433 МГц
735-745 МГц
1029-1031 МГц
1089-1091 МГц
1249-1351 МГц
1575-2543 МГц
2625-3387 МГц
3900-4200 МГц
8880-9600 МГц
35,9-36 ГГц 
   
 
 
   
ГУРЧ-98
ГУРЧ-99 
4,45-35,7 ГГц     
57.1. Метеорологічна радіолокація  радіолокаційна    EN 55022 IEC 1000-4-3, 10 v/м IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-5 IEC 1000-3-2      5670-5690 МГц     
58. Радіонавігація  радіонавігаційна          0,15-1,352 МГц
75 МГц
100-399,975 МГц 
   
59. Повітряна радіонавігація  повітряна радіонавігаційна          100 кГц
150-1750 кГц
1,85-1,95 МГц
10,2-13,6 МГц
74,8-75,2 МГц
4200-4400 МГц
4450-10345 МГц
13250-13400 МГц 
   
ГУРЧ - 96  100-2672 МГц 
60. Радіозв'язок у системі передавання даних  рухома          2232- 2300 МГц
4800- 5000 МГц
5500- 5670 МГц
5690- 5920 МГц 
   
61. Радіорелейний зв'язок  рухома          52-645 МГц
1300-1400 МГц
2200-2300 МГц
3456-3814 МГц
5260-5670 МГц
5480-5580 МГц
5689-6179 МГц
12,0-13,5 ГГц 
   
NATO III+      1300-1427 МГц
1497,5-1710 МГц
2170-2300 МГц
2483,5-2500 МГц 
   
    ГУРЧ-97
ГУРЧ-99 
1500-2000 МГц
7100-8400 МГц 
   
    1900-2700 МГц  у смузі радіочастот 1920-2170 МГц видача дозволів на експлуатацію РЕЗ припиняється з початку конверсії   
  ГУРЧ-98  14,4-15,4 ГГц
36-37,5 ГГц 
   
62. Фіксований радіозв'язок  фіксована          1,5-60 МГц
146-174 МГц
403-430 МГц
2000 МГц
400-2440 МГц
9370 МГц 
   
63. Тропосферний зв'язок  рухома          476-525 МГц
576-626 МГц 
   
NATO IV      4435-4555 МГц
4630-4750 МГц 
64. Супутниковий радіозв'язок  рухома супутникова          406-406,1 МГц
1500-15000 МГц 
   
фіксована супутникова          10950-11200 МГц 12500-12750 МГц 14000-14500 МГц 
радіомовна супутникова          12250-12500 МГц 
64.1. Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs)  фіксована супутникова        резолюція 156 (ВКР-15)
ITU-R S.1782 ECC/DEC/ (13)01 
19,7-20,2 ГГц  використовується геостаціонарними супутниковими системами у напрямку космос - Земля для зв’язку із земними станціями на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією   
29,5-30 ГГц  використовується земними станціями супутникового зв’язку на мобільних платформах (потяг, морське судно, повітряне судно, будь-який інший транспортний засіб), що застосовується як частина супутникової мережі для здійснення обміну інформацією у напрямку Земля - космос   
65. Спеціальна радіотехнологія  рухома          1,5-1000 МГц
1025-1150 МГц
1,3-31 ГГц 
   
66. Аналогове звукове мовлення  радіомовна          526,5- 1606,5 кГц
66-74 МГц
87,5-108 МГц 
   
67. Аналогове телевізійне мовлення  радіомовна          174-230 МГц     

Розділ II. Перспективні для впровадження радіотехнології

Назва радіотехнології  Базові стандарти  Радіослужба, якою планується використання радіотехнології  Смуга радіочастот  Особливості впровадження радіотехнологій  Початок впровадження 
Радіотехнології, які плануються для застосування загальними користувачами 
(Позицію 1 розділу II виключено на підставі Постанови КМ N 367 від 14.02.2017) 
(Дію окремих положень позиції 2 розділу II зупинено в частині встановлення початку впровадження цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T у смузі радіочастот 822-846 МГц з 1 січня 2016 року згідно з Указом Президента N 1093/2008 від 27.11.2008 - указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 259/2009 від 22.04.2009) 
2. Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T  ETSI 302 296
ДСТУ 4215
ДСТУ ETSI EN 300 468
ДСТУ ETSI TR 101 290
ДСТУ EN 300 744 
радіомовна  822-846 МГц    1 січня 2016 р. 
3. Цифрове наземне радіомовлення стандарту T-DAB  EN 300 401  радіомовна  174-230 МГц
1452-1479,5 МГц 
  1 липня 2006 р. 
4. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450  IMT-MC-450 EV-DO  рухома  457,1-459,6 МГц
467,1-469,6 МГц 
К01  1 січня 2010 р. 
5. Цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM  E-GSM  рухома, за винятком повітряної рухомої  880-890 МГц
925-935 МГц 
К01  1 липня 2006 р. 
6. Цифровий стільниковий радіозв'язок R-GSM  R-GSM  рухома, за винятком повітряної рухомої  876-880 МГц
921-925 МГц 
К01  1 січня 2008 р. 
7. Широкосмуговий радіодоступ  ІЕЕЕ 802.16  фіксована, рухома  3600-3800 МГц  К01  1 січня 2015 р. 
5690-5725 МГц
5725-5850 МГц
10,15-10,3 ГГц
10,5-10,65 ГГц 
К01  1 січня 2009 р. 
7.1. Надширокосмуговий радіодоступ  EN 302 065
EN 302 500-2 
малопотужні радіозастосування  3,1-4,8 ГГц
6-9 ГГц 
потребує визначення технічних параметрів і вимог до РЕЗ надширокосмугового радіодоступу з метою виявлення можливості використання на бездозвільній основі з урахуванням наявності смуг спеціального користування   
8. Супутникова радіонавігація  TR 102 168
TS 101 528 
радіонавігаційна супутникова  1164-1215 МГц
1260-1300 МГц
1559-1610 МГц 
тільки приймальне обладнання системи GALILEO К01  1 січня 2008 р. 
радіонавігаційна супутникова  1242,9375-1251,25 МГц
1598,0625-1608,75 МГц 
тільки приймальне обладнання системи ГЛОНАСС К01  1 січня 2009 р. 
радіонавігаційна супутникова  1176,45 МГц
1227,6 МГц
1575,42 МГц 
тільки приймальне обладнання системи GPS К01  1 січня 2008 р. 
8.1. Супутниковий радіозв'язок    служба космічних досліджень  7145-7235 МГц
8400-8500 МГц 
потребує дослідження спільного використання смуг радіочастот з радіотехнологіями спеціального користування   
9. Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)  IMT-2000 (UMTS/TDD)  рухома  1900-1920 МГц  К01  1 січня 2009 р. 
9.1. Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-2000  TIA/EIA/IS-95
TIA/EIA/IS-97
CDMA-2000-1x 
фіксована, рухома  1900-1920 МГц
1980-2000 МГц 
К01  1 липня 2007 р. 
9.2. Аматорський радіозв'язок  EN 301 783  аматорська  1240-1300 МГц
2300-2450 МГц
5670-5850 МГц
10-10,1 ГГц
10,15-10,5 ГГц
78-79 ГГц 
смуги радіочастот потребують дослідження їх подальшого використання аматорською радіослужбою на вторинній основі та визначення умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування   
9.3. Аматорський супутниковий радіозв'язок    аматорська супутникова  2400-2450 МГц
5650-5660 МГц
(Земля - космос)
122,25-123 ГГц 
смуги радіочастот потребують дослідження їх подальшого використання аматорською супутниковою радіослужбою на вторинній основі   
9.4. Радіорелейний зв'язок    фіксована  94,1-100 ГГц
102-105 ГГц
106,5-109,5 ГГц
111,8-113 ГГц
130-134 ГГц
141-148,5 ГГц 
необхідні подальші дослідження сумісного використання смуг радіочастот різними радіослужбами з урахуванням результатів ВКР-15   
(Позицію 9.5 розділу II виключено на підставі Постанови КМ N 295 від 14.05.2015) 
(Позицію 9.6 розділу II виключено на підставі Постанови КМ N 295 від 14.05.2015) 
9.7. Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ  рекомендація ITU-R M.2012 (LTE-Advanced)  рухома, рухома, за винятком повітряної рухомої  791-821 МГц
832-862 МГц
880-915 МГц
925-960 МГц
1710-1785 МГц
1805-1880 МГц
1920-1980 МГц
2110-2170 МГц
2300-2400 МГц 
видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом із використанням зазначеної радіотехнології разом із можливістю використання інших радіотехнологій у конкретних смугах у межах зазначених смуг радіочастот проводиться на конкурсних або тендерних засадах за умови їх вивільнення існуючими користувачами та за результатами відповідних досліджень  1 січня 2018 р. 
Радіотехнології, які плануються для застосування спеціальними користувачами 
10. Цифровий короткохвильовий радіозв'язок    рухома  1,5-30 МГц  К01, К02  1 січня 2007 р. 
11. Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок    рухома  30-110 МГц  К01, К02  1 січня 2007 р. 
12. Цифровий радіозв'язок MIL-STD-810    рухома  1,6-59,99 МГц  К01, К02  1 січня 2011 р. 
13. Цифрова безпроводова телефонія    рухома  149-150 МГц
162,75-163,2 МГц
168,5-174 МГц
299,6-300 МГц
300,525-301,125 МГц
305,825-307,0375 МГц
308-312 МГц
335,4-336 МГц
336,525-337,125 МГц
341,825-343,0375 МГц
344-344,4 МГц 
  1 січня 2016 р. 
14. Аналогова безпроводова телефонія    рухома  149-150 МГц
162,75-163,2 МГц
168,5-174 МГц
299,6-300 МГц
300,525-301,125 МГц
305,825-307,0375 МГц
308-312 МГц
335,4-336 МГц
336,525-337,125 МГц
341,825-343,0375 МГц
344-344,4 МГц 
  1 січня 2016 р. 
15. Цифровий транкінговий радіозв'язок    рухома, за винятком повітряної рухомої  413-420 МГц
423-430 МГц 
застосовування сітки радіочастот з кроком 6,25 кГц буде визначено за результатами дослідження К02  1 січня 2013 р. 
16. Система безпроводової передачі даних  ІЕЕЕ 802.16  фіксована  2690-3400 МГц
4200-4400 МГц
4800-5150 МГц
5350-5470 МГц
5920-5925 МГц
7850-7900 МГц
8500-8550 МГц
8650-8850 МГц
9000-9300 МГц
9,5-9,8 ГГц 
К02  1 липня 2009 р. 
17. Широкосмуговий радіодоступ  ІЕЕЕ 802.11  фіксована  2,4-2,483 ГГц  К01, К02  1 липня 2006 р. 
18. Супутниковий радіозв'язок з високою щільністю розміщення земних станцій (HDFSS)    фіксована супутникова  17,3-17,7 ГГц  К01, К02  1 січня 2013 р. 
19. Супутниковий зв'язок  NATO IV, C  рухома  4500-4800 МГц
5725-5850 МГц
5920-5925 МГц 
  1 липня 2009 р. 
20. Радіорелейний зв'язок  NATO IV  рухома  4200-5000 МГц    1 липня 2009 р. 
21. Тропосферний зв'язок  NATO IV  рухома  4435-4500 МГц
4630-4750 МГц 
  1 липня 2009 р. 

(План із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 851 від 20.06.2007, N 720 від 20.08.2008, N 942 від 22.10.2008, N 633 від 24.06.2009, N 525 від 16.05.2011, N 613 від 11.07.2012, N 838 від 05.09.2012, N 295 від 14.05.2015, N 269 від 06.04.2016, N 265 від 12.04.2017, N 367 від 14.02.2017, N 563 від 19.07.2017, N 625 від 18.08.2017, N 218 від 28.03.2018, N 509 від 13.06.2018)

Додаток 1
до Плану

Особливості
використання морською рухомою радіослужбою смуг радіочастот
156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц під час застосування
радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій"

Радіочастота передавання суднових станцій (номер каналу)  Радіочастота передавання берегових станцій (номер каналу)  Статус використання радіочастот (каналів) 
156,025 МГц (60)  160,625 МГц (60)  міжнародний 
156,05 МГц (1)  160,65 МГц (1)  -"- 
156,075 МГц (61)  160,675 МГц (61)  -"- 
156,1 МГц (2)  160,7 МГц (2)  -"- 
156,125 МГц (62)  160,725 МГц (62)  -"- 
156,15 МГц (3)  160,75 МГц (3)  -"- 
156,175 МГц (63)  160,775 МГц (63)  -"- 
156,2 МГц (4)  160,8 МГц (4)  -"- 
156,225 МГц (64)  160,825 МГц (64)  -"- 
156,25 МГц (5)  160,85 МГц (5)  -"- 
156,275 МГц (65)  160,875 МГц (65)  -"- 
156,3 МГц (6)    міжнародний, для пошукових і рятувальних операцій море - повітря та зв'язку між суднами 
156,325 МГц (66)  160,925 МГц (66)  міжнародний 
156,35 МГц (7)  160,95 МГц (7)  -"- 
156,375 МГц (67)  156,375 МГц (67)  -"- 
156,4 МГц (8)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,425 МГц (68)  156,425 МГц (68)  міжнародний 
156,45 МГц (9)  156,45 МГц (9)  -"- 
156,475 МГц (69)  156,475 МГц (69)  -"- 
156,5 МГц (10)  156,5 МГц (10)  -"- 
156,525 МГц (70)  156,525 МГц (70)  міжнародний, частота біди, безпеки і виклику з використанням обладнання цифрового вибіркового виклику 
156,55 МГц (11)  156,55 МГц (11)  міжнародний 
156,575 МГц (71)  156,575 МГц (71)  -"- 
156,6 МГц (12)  156,6 МГц (12)  -"- 
156,625 МГц (72)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,65 МГц (13)  156,65 МГц (13)  міжнародний, для зв'язку між суднами з метою забезпечення безпеки навігації 
156,675 МГц (73)  156,675 МГц (73)  міжнародний 
156,7 МГц (14)  156,7 МГц (14)  -"- 
156,725 МГц (74)  156,725 МГц (74)  -"- 
156,75 МГц (15)  156,75 МГц (15)  -"- 
156,7625-156,7875 МГц (75)  міжнародний, захисна смуга 
156,8 МГц (16)  156,8 МГц (16)  міжнародний, частота біди, безпеки і виклику 
156,8125-156,875 МГц (76)  міжнародний, захисна смуга 
156,85 МГц (17)  156,85 МГц (17)  міжнародний 
156,875 МГц (77)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
156,9 МГц (18)  161,5 МГц (18)  міжнародний 
156,925 МГц (78)  161,525 МГц (78)  -"- 
156,95 МГц (19)  161,55 МГц (19)  -"- 
156,975 МГц (79)  161,575 МГц (79)  -"- 
157 МГц (20)  161,6 МГц (20)  -"- 
157,025 МГц (80)  161,625 МГц (80)  -"- 
157,05 МГц (21)  161,65 МГц (21)  -"- 
157,075 МГц (81)  161,675 МГц (81)  -"- 
157,1 МГц (22)  161,7 МГц (22)  -"- 
157,125 МГц (82)  161,725 МГц (82)  міжнародний 
157,15 МГц (23)  161,75 МГц (23)  -"- 
157,175 МГц (83)  161,775 МГц (83)  -"- 
157,2 МГц (24)  161,8 МГц (24)  -"- 
157,225 МГц (84)  161,825 МГц (84)  -"- 
157,25 МГц (25)  161,85 МГц (25)  -"- 
157,275 МГц (85)  161,875 МГц (85)  -"- 
157,3 МГц (26)  161,9 МГц (26)  -"- 
157,325 МГц (86)  161,925 МГц (86)  -"- 
157,35 МГц (27)  161,95 МГц (27)  -"- 
157,375 МГц (87)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
157,4 МГц (28)  162 МГц (28)  міжнародний 
157,425 МГц (88)    міжнародний, для зв'язку між суднами 
161,975 МГц (АIS 1)  161,975 МГц (АIS 1)  міжнародний, для системи автоматичної ідентифікації суден і спостереження 
162,025 МГц (AIS 2)  162,025 МГц (AIS 2)  -"- 
157,45 МГц (29)  157,45 МГц (29)  національний 
157,475 МГц (89)  157,475 МГц (89)  -"- 
157,5 МГц (30)  157,5 МГц (30)  -"- 
157,525 МГц (90)  157,525 МГц (90)  -"- 
157,55 МГц  157,55 МГц  -"- 
157,575 МГц (91)  157,575 МГц (91)  -"- 
157,6 МГц (32)  157,6 МГц (32)  -"- 
157,625 МГц (92)  157,625 МГц (92)  -"- 
157,65 МГц (33)  157,65 МГц (33)  -"- 
157,675 МГц (93)  157,675 МГц (93)  -"- 
157,7 МГц (34)  157,7 МГц (34)  -"- 
157,725 МГц (94)  157,725 МГц (94)  -"- 
157,75 МГц (35)  157,75 МГц (35)  -"- 
157,775 МГц (35)  157,775 МГц (35)  -"- 
157,8 МГц (36)  157,8 МГц (36)  національний 
157,825 МГц (96)  157,825 МГц (96)  -"- 
157,85 МГц (37)  157,85 МГц (37)  -"- 
157,875 МГц (97)  157,875 МГц (97)  -"- 
157,9 МГц (38)  157,9 МГц (38)  -"- 
157,925 МГц (98)  157,925 МГц (98)  -"- 

1. Радіочастоти, наведені у цьому додатку, використовуються морською рухомою радіослужбою на зовнішніх комунікаціях, у морських територіальних водах України, на території морських портів і судноремонтних заводів під час застосування радіотехнології "Радіозв'язок берегових та суднових станцій" з правом пріоритетного захисту від радіоелектронних засобів фіксованої та сухопутної радіослужб відповідно до статті 5.226 Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

2. Допускається спільне використання радіочастот морською рухомою радіослужбою кількома радіомережами зв'язку за умови нестворення завад службам руху суден та лоцманського проведення суден. Спільне використання радіочастот морською рухомою службою забезпечується шляхом застосування позивних сигналів.

3. Радіочастоти (номери каналів) 156,3 МГц (6); 156,35/160,95 (7); 156,4 (8); 156,525 (70); 156,65 (13); 156,7 (14); 156,8 (16); 157,275/161,875 (85); 157,825 (96); 157,85 (37); 161,975 (АIS 1); 162,025 (АIS 2) МГц використовуються для зв'язку на внутрішніх водних шляхах (ріка - море) України. Зазначені частоти можуть використовуватися радіоелектронними засобами сухопутної рухомої служби, якщо вони не створюють завади річковим, береговим і судновим станціям.

4. Смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц і 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою в районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів. Смуга радіочастот 160,975-161,475 МГц може використовуватися сухопутною рухомою службою у прилеглих до моря районах на відстані до 100 кілометрів для симплексного радіозв'язку.

5. Смуга радіочастот 157,45-157,925 МГц використовується переважно для внутрішніх потреб морських портів та інших підприємств, а також судновими станціями, що забезпечують єдиний технологічний зв'язок на одному підприємстві.

Додаток 2
до Плану

Особливості
використання рухомою радіослужбою загальних
користувачів смуги радіочастот 150,05-168,5 МГц

Смуга радіочастот, МГц  Спосіб організації радіоканалу  Особливості використання 
150,05 - 150,225  симплексний   
150,25 - 150,475/ 165,25 - 165,475  дуплексний з розносом 15 МГц   
150,5 - 150,95  симплексний   
150,975 - 151,7/ 157,925 - 158,65  дуплексний з розносом 6,95 МГц   
151,725 - 154  симплексний  призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці 
154,025 - 154,975  симплексний   
155 - 156  симплексний  призначена для використання радіоелектронними засобами Укрзалізниці 
156,025 - 157,425/ 160,625 - 162,025  дуплексний з розносом 4,6 МГц  використовується згідно з додатком 1. Додатково смуга радіочастот 160,975-161,5 МГц може використовуватися по всій території України сухопутною рухомою службою у симплексному режимі. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, смуги радіочастот 156,025-157,45 МГц та 160,625-162,025 МГц можуть використовуватися сухопутною рухомою службою, крім радіочастот 156,3 МГц; 156,35; 160,95; 156,4; 156,525; 156,65; 156,75; 156,8; 156,825; 157,275; 161,875; 161,975; 162,025 МГц 
157,45 - 157,925  симплексний  призначена для національного використання морською рухомою службою згідно з додатком 1. У районах, віддалених від моря на відстань понад 100 кілометрів, така смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, крім частот 157,825 і 157,850 МГц 
158,675 - 160,55/ 165,625 - 167,5  дуплексний з розносом 6,95 МГц   
160,575 - 160,6  симплексний   
162,05 - 162,75/ 167,775 - 168,475  дуплексний з розносом 5,725 МГц   
164,2 - 165,225  симплексний   
165,5 - 165,6  симплексний   
167,525 - 167,75  симплексний   

^ Наверх
наверх