документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 травня 2000 р. N 770
Київ

Про затвердження переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1890 від 12.12.20
02 )

( Щодо чинності окремих положень Постанови
додатково див. Лист Міністерства юстиції
N 34-48/186 від 02.11.20
06 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 518 від 04.06.20
08
N 1298 від 02.12.20
09
N 373 від 31.05.20
10
N 4 від 05.01.20
11
N 327 від 02.03.20
11
N 796 від 27.07.20
11
N 1050 від 05.10.20
11
N 248 від 29.02.20
12
N 408 від 23.05.20
12
N 800 від 22.08.20
12
N 1129 від 05.12.20
12
N 15 від 09.01.20
13
N 234 від 08.04.20
13
N 712 від 26.12.20
14 )

Відповідно до статті 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770

               ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів

              Таблиця I

              Список N 1

       Особливо небезпечні наркотичні засоби,
обіг яких заборонено

------------------------------------------------------------------
Міжнародна | Хімічна назва
незареєстрована назва |
------------------------------------------------------------------
Альфа-метилтіофентаніл N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-
піперидил]-пропіонанілід

Альфа-метилфентаніл N-[1-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
пропіонанілід

Ацетил-альфа-метилфентаніл N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
ацетанілід

Ацеторфін 3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-
метилбутил)-6,14-ендотаноорипавін

Бета-гідрокси-3- N-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4-
метилфентаніл піперидил]-пропіонанілід

Бета-гідроксифентаніл N-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]-
пропіонанілід

Героїн діацетилморфін

Дезоморфін дигідродезоксиморфін

Дигідроеторфін 7,8-дигідро-7a-[1-(R)-гідрокси-1-
метилбутил]-6,14-ендо-
етанотетрагідроорипавін

Еторфін 7,8-дигідро-7a-(1-(R)-гідрокси-1-
метилбутил)-6,14-ендо-
етанотетрагідроорипавін

Канабіс, смола канабісу,
екстракти і настойки
канабісу

Кетобемідон 4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-
пропіонілпіперидин

Кокаїновий кущ, кока лист

Макова солома, концентрат усі частини, цілі чи подрібнені (за
з макової соломи винятком дозрілого насіння), рослини
виду мак снотворний, зібрані будь-яким
способом, що містять алкалоїди, а також
речовини, які отримують з цієї макової
соломи

3-метилтіофентаніл N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-
піперидил]-пропіонанілід

3-метилфентаніл N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-
пропіонанілід

Меткатинон 2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
(ефедрон)

МППП 1-метил-4-феніл-4-піперидинол
(десметилпродин) пропіонат (ефір)

Опій

Опій ацетильований

Пара-фторфентаніл 4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-
пропіонанілід

Пепап 1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол
ацетат (ефір)

Реміфентаніл 1-(2-метоксикарбонілетил)-4-
(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-
карбоксиметиловий ефір

Тіофентаніл N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-
пропіонанілід

Бензилморфін

3-моноацетилморфін

6-моноацетилморфін

AB-PINACA-CHM N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-
(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-
карбоксамід

ADBICA

В-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-
1Н-індол-3-карбоксилат

-----------------------------
Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.

              Список N 2

      Особливо небезпечні психотропні речовини,
обіг яких заборонено

------------------------------------------------------------------
Міжнародна | Хімічна назва
незареєстрована назва |
------------------------------------------------------------------
Броламфетамін (+)(-)-4-бромо-2,5-диметокси-a-
(ДОБ, DOB) метилфенетиламін

N-гідрокси-МДА (+)(-)-N-[a-метил-3,4-(метилендіокси)
(N-гідроксиметилен, фенетил]-гідроксиламін
діоксіамфетамін)

ДЕТ (діетилтриптамін) 3-[2-(діетиламіно)етил]-індол

ДМА (2,5- (+)(-)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
диметоксіамфетамін)

ДМГП 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-
тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол

ДМТ (диметилтриптамін) 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол

ДОЕТ (2,5-диметокси-4- (+)(-)-4-етил-2,5-диметокси-a-
етиламфетамін) фенетиламін

N-етилтенамфетамін (МДЕ, (+)(-)-N-етил-a-метил-3,4-
N-етил-МДА) (метилендіокси)фенетиламін

Етициклідин (ФЦГ) N-етил-1-фенілциклогексиламін

Етриптамін 3-(2-амінобутил)індол

Катинон (-)-(S)-2-амінопропіофенон

(+)(-)-лізергід (ЛСД, 9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-
ЛСД-25) метилерголін-8b-лізергінової кислоти

МДМА (3,4- (+)(-)-N,a-диметил-3,4-
метилендіоксиметамфетамін) (метнлендіокси)фенетиламін

Мескалін 3,4,5-триметоксифенетиламін

4-метиламінорекс (+)(-)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-
оксазолін

ММДА (5-метокси-3,4- 2-метокси-a-метил-4,5-
метилендіоксіамфетамін) (метилендіокси)фенетиламін

Парагексил 3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-
триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол

ПМА p-метокси-a-метилфенетиламін
(параметоксіамфетамін)

Псилоцибін 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл
дигідрофосфат

Псилоцин 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол

Роліциклідин (PHP, PCPY) 1-(1-фенілциклогексил)піролідин

СТП (ДОМ) 2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламін

Тенамфетамін (МДА) альфа-метил-3,4-(метилендіокси)
фенетиламін

Теноциклідин (TCP)     1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин

Тетрагідроканнабінол 7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
(наступні ізомери та їх пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
стереохімічні варіанти)
(9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-
триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-
піран-1-ол

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10а-тетрагідро-
6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-
6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол

6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-
6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-
дибензо[b,d]-піран-1-ол

ТМА (3,4,5-триметоксіам- (+)(-)-3,4,5-триметокси-a-
фетамін) метилфенетиламін

Фенциклідин 1-(1-фенілциклогексил)піперидин

4-МТА альфа-метил-4-метилтіофенетиламін

5-MeO-DIPT N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін

5-MeO-DMT, 2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-N,
5-метоксидиметилтриптамін N-диметилетанамін

Метилендіоксипіровалерон, 1-(3,4-метилендіоксифеніл)-
MDPV 2-піролідинілпентан-1-он

4-ММС (4-метилметкатинон) (RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)
пропан-1-он

bk-PMMA 1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)
(4-метоксиметкатинон) пропан-1-он

СР 47,497 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилоктан-2-іл)фенол

(СР 47,497)-С6 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилгептан-2-іл)фенол

(СР 47,497)-С8 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилнонан-2-іл)фенол

(СР 47,497)-С9 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилдекан-2-іл)фенол

JWH-073 (1-бутил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-
1-іл)метанон

JWH-196 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(1-нафтил)метан

JWH-194 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метил-1-нафтил)метан

JWH-197 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метокси-1-нафтил)метан

JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)
(нафталін-1-іл)метанон

JWH-149 (4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-
1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон

JWH-098          (2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл)
(4-метоксинафталін-1-іл)метанон

JWH-195 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метан

JWH-192 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан

JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метан

JWH-200 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метанон

JWH-193 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)
метанон

JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метанон

JWH-176 (Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-
1Н-інден-3-іл]пентан

JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон

JWH-081 (4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон

JWH-018 (нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)
метанон

JWH-175 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан

JWH-184 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-
1-нафтил)метан

JWH-185 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-
1-нафтил)метан

JWH-116 1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол

HU-210 (6aR, 10аR)-9-(гідроксиметил)-
6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6а,
7, 10, 10а-тетрагідробензо[с]
хромен-1-ол

TFMPP 1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
(3-трифторметил-
фенілпіперазин, мета-
трифторметил-
фенілпіперазин)

Сальвінорин А

АТМ 2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
(альфа-метилтриптамін)

NMT (N-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін

Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-
індол-5-ол

Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)бутан-1-он

БДБ (J, BDB)        L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)

Етилон (b-кето МДЕА)    2-етиламіно-1(3-4-
              метилендіоксифеніл)пропан-1-он)

MBDB            1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
              метилбутан-2-амін

MDOH (N-гідрокси-3,4-   1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилендіоксиамфетамін)  гідроксипропан-2-амін

Мета-хлорфенілпіперазин  1-(3-хлорфеніл)піперазин
(mCPP)

Метилон (b-кето МДМА)   (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)

СР 55,940         (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-
              диметилгептил) феніл]-транс-4-
              (3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)

2С-Е            2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін

2С-І            2,5-диметокси-4-йодофенетиламін

2С-Т-2           2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін

2С-Т-7           (2,5-диметокси-4-N-
              пропілтіофенетиламін)

PCA            (пара-хлорамфетамін, 4-CA)

JWH-250          1-пентил-3-(2-
              метоксифенілацетил)-індол

JWH-251          1-пентил-3-(2-
              метоксифенілацетил)індол

JWH-203          2-(2-хлорфеніл)-1-(1-
              фенілетиліндол-3-іл) етанон

5-МеО-АМТ         5-метокси-альфа-метилтріптамін

5-МеО-NМТ

SR-18           1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-
(RCS-8, ВЕМ-8)       індол-3-іл)-2-(2-
              метоксифеніл)етанон

SR-19           (4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)   індол-3-іл) метанон

              1-(3-трифторфеніл)-піперазин)

              2-фторметкатинон

              3-фторметкатинон

              4-метил-N-етилкатинон

Плодове тіло (будь-яка
частина) будь-якого виду
грибів, що містить
псилоцибін чи (або)
псилоцин

АМ-694           (2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-
              1Н-індол-3-іл]метанон

АМ-1220          1-(1-метилпіперидин-2-іл-
(АМ-1296)         метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-
              1-метанон

АМ-2201          [1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-
              іл]нафтален-1-іл-метанон

ДОХ            D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
GDA-26

MABP            1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
(буферон)

MDPBP           3,4-метилендіокси-a-
              піролідинобутіофенон

MDPPP           (3,4-метилендіокси-a-
              піролідинопропіофенон)

MPBP            4-метил-a-піролідинобутирофен

Піперонілацетон      3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-
(M1-2)           2-он

Нафірон          1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-
(O-2482, NRG-1)      1)-іл-пентан-1-он

HU-210           (6aR,10aR)-9-(гідроксиметил)-
              6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-
              іл)-6a,7,10,10a-
              тетрагідробензо[c]-хромен-1-ол

HU-308           [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-
              4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-
              7,7-диметил-4-
              біцикло[3.1.1]гепт-3-
              еніл]метанол

N-ізопропілбензиламін

N,N-диметил-4-меткатинон
(N-метилмефедрон)

JWH-015          (2-метил-1-пропіл-1Н-індол-3-
              іл)-1-нафталенілметанон

JWH-019          (1-гексил-1Н-індол-3-іл)-1-
              нафталеніл-метанон

JWH-210          4-етилнафтален-1-іл-(1-
              пентиліндол-3-іл)метанон

JWH-307          [5-(2-флуорофеніл)-1-
              (пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-
              іл]метанон

JWH-370          нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-
              толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон

WIN 48,098         (4-метоксифеніл)- [2-метил-1-
(Правадолін)        (2-іл]метанон

WIN 55,212-2        (R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-
              (4-
              морфолінілметил)піроло[1,2,3-
              de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-
              нафталенілметанон

3,4-DMMC          3,4-диметилметкатинон

3-F-iso-MC         1-метиламіно-1-(3-
              флуорофеніл)пропан-2-он

4-EMC           1-(4-етилфеніл)-2-
              (метиламіно)пропан-1-он

4-FA            (R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-
(4-фторамфетамін)     2-амін

5-MeO-DALT         N-алліл-N-[2-(5-метокси-1Н-
(5-            індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-
метоксидіалілтриптамін)  амін

5-MeO-DIPT         N,N-діізопропіл-5-
              метокситриптамін

5-IAI           5-йодо-2,3-дигідро-1Н-інден-2-
              амін

              1-пентил-3-(4-
              гідроксифенілацетил)-індол

              1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он

              4-метил-a-пірролідинопропіофенон

              -3-метокси-4-
              метилпіролідинобутирофенон

АКВ-48           Н-індазол-3-карбоксомід

АМ-2233          1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-
              йодобензоіл)індол)

РВА            4-бромоамфетамін
(пара-бромоамфетамін)

РІА            4-йодоамфетамін
(пара-йодоамфетамін)

PVP            1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он

N-циклогексил-МДА     -N-циклогексил-3,4-
              метилендіоксиамфетамін

МРА            1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
(метіопропамін)

2С-І-NBOMe         2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-
(25I-NBOMe,        метоксифеніл)метил]етанамін
NBOMe-2C-I, BOM-CI)

5F-UR-144(XLR-11)     1-[(5-флюропентил)-1Н-індол-3-іл]-
              (2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон

URB-754          6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4Н-3,1-
              бензоксазин-4-он

APB            5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-
              амінопропіл)бензофуран)

UR-144           (1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-
(KM-X1, TMCP-018,     тетраметилциклопропіл)метанон
MN-001, YX-17)

AB-001           1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол

5-APDB           5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)

6-APDB           6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)

DOI            2,5-диметокси-4-йодамфетамін

5F-ADBICA         N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-
              1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксамід

Метил 1-(5-флюоропентил)-
1Н-індол-3-карбоксилат

FUBIMINA          [1-(5-флюоропентил)-1Н-бензімідазол-2-іл]
              нафтален-1-іл-метанон

AB-FUBINACA        N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-
              (4-флюрофеніл)метил)-1Н-індазол

AB-PINACA         (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-
              1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід

RH-34           3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1Н,
              3Н)хіназоліндіон

Діметокси-PVP       1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-
              пентан-1-он

2С-1            2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін

-----------------------------
   Примітка. До цього списку також включаються:

   ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

   складні і  прості  ефіри  перелічених  у  цьому  списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

   гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

   метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

   солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних  і  простих  ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

   рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб;

   похідні    групи   нафтоїліндолів,   бензоїліндолів,
N-бензоїліндолів,   фенілацетиліндолів,   нафтилметиліндолів,
нафтилметилінденів,  циклогексилфенолів,  фенілциклогексанолів,
нафтоїлпіролів,  дибензопіранів,  триптамінів (крім лікарських
засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що
містять  похідні  групи триптамінів) та перелічених у ньому
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли
існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже
включені як самостійні позиції до переліку);

   похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому
числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні
групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин
(якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких
похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як
самостійні позиції до переліку).

              Список N 3

      Рослини, які містять наркотичні засоби та
     психотропні речовини і обіг яких допускається
           для промислових цілей

------------------------------------------------------------------
   Міжнародна   |        Пояснення назви
незареєстрована назва|
------------------------------------------------------------------
Рослини виду мак   рослини виду папавер сомніферум Л (опійний,
снотворний (Papaver  у тому числі олійний та інші, що містять
somniferum L)     опій)

Рослини роду     рослини будь-якого виду роду канабіс
коноплі (Cannabis)

-----------------------------
Примітка.

   Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва
насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного
із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не
перевищував 0,15 відсотка.

   Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за
винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і
психотропних речовин, допускається за умови використання насіння,
зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких  вміст
тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.

              Таблиця II

              Список N 1

       Наркотичні засоби, обіг яких обмежено

------------------------------------------------------------------
    Міжнародна    |       Хімічна назва
 незареєстрована назва  |
------------------------------------------------------------------
Алілпродин         3-аліл-1-метил-4-феніл-4-
              пропіоноксипіперидин

Алфентаніл         N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-
              тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-
              4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід

Альфамепродин       альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
              пропіоноксипіперидин

Альфаметадол        альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-
              гептанол

Альфапродин        альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-
              пропіоноксипіперидин

Альфацетилметадол     альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
              дифенілгептан

Анілеридин         етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-
              фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Ацетилдигідрокодеїн    6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-
              епоксиморфінан

Ацетилметадол       3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
              дифенілгептан

Безитрамід         1 -(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-
              оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл-
              піперидин

Бензетидин         етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-
              фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Бетамепродин        бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
              пропіоноксипіперидин

Бетаметадол        бета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-
              гептанол

Бетапродин         бета-1,3-диметил-4-феніл-4-
              пропіоноксипіперидин

Бетацетилметадол      бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
              дифенілгептан

Бупренорфін        21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-
              1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-
              6,7,8,14-тетрагідроорипавін

Гідрокодон         4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-
              6-он

Гідроксипетидин      дигідрокодеїнон

Гідроморфінол       14-гідроксидигідроморфін

Гідроморфон        дигідроморфінон

Декстроморамід       (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
              піролідиніл)-бутил]морфолін

Декстропропоксифен     альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-
              метил-2-бутанолпропіонат

Дигідрокодеїн       4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-
              метилморфінан

Дигідроморфін       7,8-дигідроморфін

Дименоксадол        2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-
(естоцин)         дифенілацетат

Димелгептанол       6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол

Диметилтіамбутен      3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
              бутен

Дипіпанон         4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон

Дифеноксилат        етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-
              дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
              карбонової кислоти

Дифеноксин         1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-
              фенілізопекотинова кислота

Діампромід         N-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-
              пропіонанілід

Діетилтіамбутен      3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
              бутен

Діоксафетил бутират    етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират

Дротебанол         3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14-
              діол

Екгонін, його складні   тропін-2-карбонова кислота
ефіри та похідні, які
можуть бути перетворені
в екгонін і кокаїн

Етилметилтіамбутен     3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
              бутен

Етилморфін         3-етилморфін

Етоксеридин        етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)
              етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової
              кислоти

Етонітазен         1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-
              5-нітробензимідазол

Ізометадон         6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-
              гексанон

Клонітазен         2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-
              нітробензимідазол

Кодеїн           3-метилморфін

Кодоксим          дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим

Кокаїн           метиловий ефір бензоїлекгоніну

Левометорфан        (-)-3-метокси-N-метилморфінан

Левоморамід        (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
              піролідиніл)-бутил]-морфолін

Леворфанол         (-)-3-гідрокси-N-метилморфінан

Левофенацилморфан     (-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан

Метадон (фенадон)     6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон

Метадону проміжний     4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
продукт

Метазоцин         2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-
              бензоморфан

Метилдезорфін       6-метил-дельта-6-дезоксиморфін

Метилдигідроморфін     6-метилдигідроморфін

Метопон          5-метилдигідроморфінон

Мірофін          міристилбензилморфін

Мораміду проміжний     2-метил-3-морфоліно-1,1-
продукт          дифенілпропанкарбонова кислота

Морферидин         етиловий ефір 1(2-морфоліноетил)-4-
              фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Морфін           3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксимор-
              фінен-7

Морфін метобромід     морфін метилбромід
та інші азотисті похідні
морфіну

Морфін-N-оксид       3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-
              епоксиморфінен-7-N-оксид

Нікодикодин        6-нікотинілдигідрокодеїн

Нікокодин         6-нікотинілкодеїн

Нікоморфін         3,6-динікотинілморфін

Норациметадол       (+)(-)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-
              дифенілгептан

Норкодеїн         N-деметилкодеїн

Норлеворфанол       (-)-3-гідроксиморфінан

Норметадон         6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон

Норморфін         деметилморфін

Норпіпанон         4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон

Оксикодон         14-гідроксидигідрокодеїнон

Оксиморфон         14-гідроксидигідроморфінон

Пентазоцин         (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-
              6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-
              метано-3-бензазоцин-8-ол

Петидин          етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-
              4-карбонової кислоти

Петидину проміжний     4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
продукт А

Петидину          етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-
проміжний продукт В    карбонової кислоти

Петидину проміжний     1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова
продукт С         кислота

Пімінодин         етиловий ефір 4-феніл-1-(3-
              феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової
              кислоти

Піритрамід         1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-
              піперидил)піперидино-4-карбоксіамід

Прогептазин        1,3-диметил-4-феніл-4-
              пропіонілоксіазациклогептан

Проперидин         ізопропіловий ефір 1-метил-4-
              фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Пропірам          N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-
              піридилпропіонамід

Рацеметорфан        (+)(-)-3-метокси-N-метилморфінан

Рацеморамід        (+)(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-
              (1-піролідиніл)бутил]-морфолін

Рацеморфан         (+)(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан

Суфентаніл         N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-
              етил]-4-піперидил]-пропіонанілід

Тебаїн           3,6-диметокси-N-метил-4,5-
              епоксиморфінадієн-6,8

Тебакон          ацетилдигідрокодеїнон

Тилідин          (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-
              феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат

Трамадол          (+-)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-
              (м-метоксифеніл) циклогексанолу
              гідрохлорид

Тримеперидин        1,2,5-триметил-4-феніл-4-
              пропіоноксипіперидин

Фенадоксон         6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон

Феназоцин         2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-
              бензоморфан

Фенампромід        N-(1-метил-2-піперидилетил)
              пропіонанілід

Феноморфан         3-гідрокси-N-фенетилморфінан

Феноперидин        етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-
              фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
              карбонової кислоти

Фентаніл          1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин

Фолькодин         морфолінілетилморфін

Фуретидин         етиловий ефір 1-(2-
              тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-
              фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

-----------------------------
   Примітка. До цього списку також включаються:

   ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

   складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;

   гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

   метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

   солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних  і  простих  ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

   рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.


   ( Абзац восьмий примітки до списку N 1 таблиці II виключено
на підставі Постанови КМ N 15 від 09.01.2013 )


   До  цього  списку  не  включаються  декстрометорфан
(+)-3-метокси-N-метилморфінан)      і      декстрорфан
(+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії
заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН
про наркотичні засоби 1961 року.

              Список N 2

       Психотропні речовини, обіг яких обмежено

------------------------------------------------------------------
    Міжнародна    |       Хімічна назва
 незареєстрована назва  |
------------------------------------------------------------------
Амфетамін         (+)(-)-a-метилфенетиламін

Бензилпіперазин, BZP    1-бензилпіперазин

Глютетимід         2-етил-2-фенілглютарімід

Дексамфетамін       (+)-a-метилфенетиламін

Дронабінол         (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-
((-)-транс-дельта-9-    6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо
тетрагідроканабінол)    [b,d]-піран-1-ол

( Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 )

Кетамін          (+-)-2-(2-хлорфеніл)-2-
              (метиламіно)циклогексанон)


Левамфетамін        (-)-(R)-a-метилфенетиламін

Левометамфетамін      (-)-N,a-диметилфенетиламін

Меклоквалон        3-(о-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-
              хіназолінон

Метаквалон         2-метил-3-(о-толіл)-4(3H)-хіназолінон

Метамфетамін        (+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін

Метамфетамін-рацемат    (+)(-)-N,a-диметилфенетиламін

Метилфенідат        метил-a-феніл-2-піперидинацетат

Секобарбітал        5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова
              кислота

Сибутрамін         1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-
              (2-метилпропіл)циклобутанметанамін

Фенетилін         7-[2-[(a-метилфенетил)аміно]-етил]-
              теофілін

Фенметразин        3-метил-2-фенілморфолін

Ціпепрол          альфа-(a-метоксибензил)-4-(b-
              метоксифенетил)-1-піперазинетанол

2С-В            4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін

              1-(4-хлорфеніл)-піперазин

-----------------------------
   Примітка. До цього списку також включаються:

   ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

   складні і  прості  ефіри  перелічених  у  цьому  списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

   гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

   метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

   солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі  ізомерів,  стереоізомерів,  складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

   рослини або  їх  частини, що містять будь-яку речовину,
включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що
і речовина.

              Таблиця III

              Список N 1

       Наркотичні засоби, обіг яких обмежено
       і стосовно яких допускаються виключення
           деяких заходів контролю

   1. Препарати ацетилдигідрокодеїну,
дигідрокодеїну,
етилморфіну,
кодеїну,
нікодикодину,
нікокодину,
норкодеїну,
фолькодину

   за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами
і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з
концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах.

   2. Препарати пропіраму,

   що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози,
поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози.

   3. Препарати декстропропоксифену

   для орального застосування, що містять не більш як 135 мг
декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не
більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі
препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під
контролем  відповідно  до Конвенції про психотропні речовини
1971 року.

   4. Препарати кокаїну,

   що містять не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на
кокаїн-основу, та

   препарати опію або морфіну,

   що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку на
безводну  морфін-основу  і  поєднані  з  одним або кількома
інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути
вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в
кількості, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.

   5. Препарати дифеноксину,

   що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і
не  менш як 5 відсотків атропіну сульфату на одиницю дози
дифеноксину.

   6. Препарати дифеноксилату,

   що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в
перерахунку  на  основу  і  атропіну  сульфат,  вміст якого
еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю дози дифеноксилату.

   7. Порошок кореня іпекакуани та опію,

   що містить 10 відсотків опію в порошку, 10 відсотків кореня
іпекакуани в порошку, добре змішаних з 80 відсотками будь-якого
іншого інгредієнта в порошку, що не містить будь-яких наркотичних
засобів.

   8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у
цьому списку, а також суміш таких препаратів  з  будь-якою
речовиною, що не містить наркотичних засобів.

-----------------------------
Примітка.

   Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з незначним вмістом
наркотичних  засобів або психотропних речовин і прекурсорів,
включених до відповідних таблиць переліку, з яких ці засоби чи
речовини  не можуть бути вилучені легкодоступним способом у
кількості, що дає змогу зловживати ними, можуть виключатися із
сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом.

              Список N 2

       Психотропні речовини, обіг яких обмежено
       і стосовно яких допускаються виключення
           деяких заходів контролю

------------------------------------------------------------------
    Міжнародна    |       Хімічна назва
 незареєстрована назва  |
------------------------------------------------------------------
Алобарбітал        5,5-діалілбарбітурова кислота

Альпразолам        8-хлор-1-метил-6-феніл-4H-s-тріазоло
              [4,3-a]-1,4-бензодіазепін

Амінорекс         2-аміно-5-феніл-2-оксазолін

Амобарбітал        5-етил-5-(3-метилбутил)барбітурова
              кислота

Амфепрамон         1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон

Барбітал          5,5-діетилбарбітурова кислота

Бензфетамін        (+)-N-бензил-N,a-диметилфенетиламін

Бромазепам         7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2H-
              1,4-бензодіазепін-2-он

Бротізолам         2-бром-4-(о-хлорофеніл)-9-метил-6H-
              тієно[3,2-f]-5-триазоло[4,3-a]-1,4-
              діазепін

Буталбітал         5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота

Бутобарбітал        5-бутил-5-етилбарбітурова кислота

Вінілбітал         5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова
              кислота

Галазепам         7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2,2,2-
              трифторетил)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он

Галоксазолам        10-бром-11b-(о-фторфеніл)-2,3,7,11b-
              тетрагідрооксазоло[3,2-d)-1,4-
              бензодіазепін-6(5H)-он

Делоразепам        7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-2H-
              1,4-бензодіазепін-2-он

Діазепам          7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2H-
              1,4-бензодіазепін-2-он

Естазолам         8-хлор-6-феніл-4H-s-триазоло[4,3-а]-
              1,4-бензодіазепін

Етил лофлазепат      етил-7-хлор-5-(o-фторфеніл)-2,3-
              дигідро-2-оксо-1H-1,4-бензодіазепін-3-
              карбоксилат

Етиламфетамін       N-етил-a-метилфенілетиламін

Етинамат          1-етинилциклогексанол карбамат

Етхлорвінол        1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол

Камазепам         7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1 -метил-
              5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
              диметилкарбамат (ефір)

Катин           (+)-(R)-a-[(R)-1-аміноетил]бензиловий
((+)-норпсевдоефедрин)   спирт

Кетазолам         11-хлор-8,12b-дигідро-2,8-диметил-12b-
              феніл-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d]-1,4-
              бензодіазепін-4,7(6H)-діон

Клобазам          7-хлор-1-метил-5-феніл-1H-1,5-
              бензодіазепін-2,4(3H,5H)-діон

Клоксазолам        10-хлор-11b-(o-хлорфеніл)-2,3,7,11b-
              тетрагідрооксазоло-[3,2-d]-1,4-
              бензодіазепін-6(5H)-он

Клоназепам         5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2H-
              1,4-бензодіазепін-2-он

Клоразепат         7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1H-
              1,4-бензодіазепін-3-карбонова кислота

Клотіазепам        5-(o-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1-
              метил-2H-тієно[2,3-e]-1,4-діазепін-2-он

Лефетамін         (-)-N,N-диметил-1,2-дифенілетиламін

Лопразолам         6-(о-хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил-
              1-піперазиніл)метилен]-8-нітро-1H-
              імідазо-[1,2-a]-1,4-бензодіазепін-1-он

Лоразепам         7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-
              гідрокси-2H-1,4-бензодіазепін-2-он

Лорметазепам        7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-
              гідрокси-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-
              2-он

Мазиндол          5-(n-хлорфеніл)-2,5-дигідро-3H-імідазо-
              [2,1-a]-ізоіндол-5-ол

Медазепам         7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1Н-
              1,4-бензодіазепін

Мезокарб          3-(2-толіл)-N-(фенілкарбамоїл)
              сиднонімін

Мепробамат         2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол
              дикарбамат

Метилфенобарбітал     5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова
              кислота

Метиприлон         3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон

Мефенорекс         N-(3-хлорпропіл)-a-метилфенетиламін

Мідазолам         8-хлор-6-(o-фторфеніл)-1-метил-4H-
              імідазо-[1,5-a]-1,4-бензодіазепін

Німетазепам        1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2H-
              1,4-бензодіазепін-2-он

Нітразепам         1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2H-
              1,4-бензодіазепін-2-он

Нордазепам         7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2H-1,4-
              бензодіазепін-2-он

Оксазепам         7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл-
              2H-1,4-бензодіазепін-2-он

Оксазолам         10-хлор-2,3,7,11b-тетрагідро-2-метил-
              11b-фенілоксазоло-[3,2-d][1,4]-
              бензодіазепін-6(5H)-он

Пемолін          2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он

Пентобарбітал       5-етил-5-(1-метилбутил)барбітурова
(етамінал натрію)     кислота

Піназепам         7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-
              пропініл)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он

Піпрадрол         1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)метанол

Піровалерон        4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенон

Празепам          7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-
              дигідро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-
              2-он

Секбутабарбітал      5-sec-бутил-5-етилбарбітурова
              кислота

Темазепам         7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-
              5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он

Тетразепам         7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-
              дигідро-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-
              2-он

Тофізопам         1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил-
(грандоксин)        7,8-диметокси-5H-2,3-бензодіазепін

Тріазолам         8-хлор-6-(o-хлорфеніл)-1-метил-4H-s-
              триазоло-[4,3-a]-1,4-бензодіазепін

Феназепам         7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1H-
              1,4-бензодіазепін-2-он

Фендиметразин       (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенілморфолін

Фенкамфамін        N-етил-3-феніл-2-норборнанамін

Фенобарбітал        5-етил-5-фенілбарбітурова кислота

Фенпропорекс        (+)(-)-N-2-ціанетиламфетамін

Фентермін         a,a-диметилфенілетиліамін

Флудіазепам        7-хлор-5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-
              метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он

Флунітразепам       5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7-
              нітро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он

Флуразепам         7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(o-
              фторфеніл)-1,3-дигідро-2H-1,4-
              бензодіазепін-2-он

Хлордіазепоксид      7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3H-1,4-
              бензодіазепін-4-оксид

Циклобарбітал       5-(1-циклогексен-1-іл)-5-
              етилбарбітурова кислота

GHB            гамма-оксимасляна кислота

Золпідем (INN)       N,N,6-триметил-2-р-толилімідазо

              [1,2-a] пирідин-З-ацетамід

Мефентермін
(метилфентермін)      N-метил-а,a-диметилфенілетиламін

( Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 )

Амінептин         7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]-
              циклогептен-5-іл)аміно]гептанова
              кислота

( Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 )

Апрофен (тарен)      5-діетиламіноетилового ефіру 1,1-
              дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид

( Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 )

Гама-бутиролактон

( Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 )

Тіанептин         (RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-
              метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-
              іл) аміно]гептанової кислоти S,
              S-діоксид

( Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 )

Фенілетиламін       (2-фенілетиламін, b-фенілетиламін,
              1-аміно-2-феніл-етан)

-----------------------------
Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених
     у ньому речовин у разі, коли існування таких солей
     можливе.

              Таблиця IV

              Список N 1

     Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких
         встановлюються заходи контролю

------------------------------------------------------------------
    Міжнародна    |       Хімічна назва
 незареєстрована назва  |
------------------------------------------------------------------
N-ацетилантранілова    2-ацетиламінобензойна кислота
кислота

Ергометрин         бета-пропаноламід лізергінової
              кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)-
              2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін-
              8B-карбоксіамід малеат

Ерготамін         ерготаман-3',6',18-трион,12'-гідрокси-
              2'метил-5'-(фенілметил)-(5'a),
              [R-(R*,R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат

Ефедрин          [R-(R*,S*)]-a-[1-(метиламіно)етил]-
              фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)-
              пропанол

Ізосафрол         3,4-метилендіокси-(1'-пропеніл)бензол

Лізергінова кислота    9,10-дидегідро-6-метилерголін-
              8B-карбонова кислота

3,4-метилендіоксифеніл-2- 3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
пропанон (3,4-МДФ-2П)

Піперональ         3,4-(метилендіокси)бензальдегід;
              геліотропін

Псевдоефедрин       [S-(R*,R*]-a-[1-(метиламіно)етил]-
              фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)
              пропанол

Сафрол           3,4-метилендіоксиалілбензол

Фенілацетон        1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон

Фенілпропаноламін     (+)(-)-2-аміно-1-фенілпропанол-1
(ФПА, норефедрин)

Ангідрид оцтової      оцтовий ангідрид
кислоти

Фенілоцтова кислота    альфа-толуїлова кислота

-----------------------------
Примітки: 1. До цього списку також включаються  солі  всіх
     перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення
     таких солей можливе.

     2. Щодо рослин або їх частин, які містять будь-який
     засіб, включений до цього списку, здійснюються ті самі
     заходи контролю, як і щодо зазначеного засобу.

              Список N 2

          Прекурсори, стосовно яких
         встановлюються заходи контролю

------------------------------------------------------------------
    Міжнародна    |       Хімічна назва
 незареєстрована назва  |
------------------------------------------------------------------
Антранілова кислота    2-амінобензойна кислота

Ацетон           2-пропанон

Етиловий ефір       діетиловий ефір

Калію перманганат     калій марганцевокислий

Метилетилкетон       2-бутанон

Піперидин         гексагідропіридин; пентаметиленімін

Сірчана кислота      сульфатна кислота

Соляна кислота       хлористоводнева кислота

Толуол           метилбензол

-----------------------------
Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених
     у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей
     можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.

     Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких
     прекурсорів, як  ацетон, етиловий ефір, толуол, та
     80 відсотків таких прекурсорів,  як  метилетилкетон,
     підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

     Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких
     прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких
     прекурсорів, як соляна кислота, підлягають  тим же
     заходам контролю, що і прекурсори.

     Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку
     речовин,  підлягають  контролю,  якщо  їх  сумарна
     концентрація  дорівнює  або  перевищує концентрацію,
     встановлену для  однієї з  речовин  (з урахуванням
     положень першого та другого абзаців цієї примітки).

     Концентрація речовин, перелічених  у  цьому  списку,
     визначається  виходячи з масової частки речовини в
     складі суміші (розчину).

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1890 від 12.12.2002, N 518 від 04.06.2008, N 1298 від 02.12.2009, N 373 від 31.05.2010, N 4 від 05.01.2011, N 796 від 27.07.2011, N 408 від 23.05.2012, N 800 від 22.08.2012, N 1129 від 05.12.2012, N 15 від 09.01.2013, N 234 від 08.04.2013, N 712 від 26.12.2014 )

^ Наверх
наверх