документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 липня 2011 р. N 796
Київ

Про внесення змін до переліку
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2002 р., N 51, ст. 2316; 2009 р., N 94, ст. 3209; 2010 р., N 40, ст. 1318; 2011 р., N 1, ст. 39), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 796

Зміни,
що вносяться до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

1. У таблиці I:

1) у списку N 1:

позицію "Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або препаратів, які їх містять" виключити;

примітку викласти у такій редакції:

   "Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.";

2) у списку N 2:

позицію "Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або препаратів, які їх містять" виключити;

у позиції "Насіння Гермала (Peganum Harmalae) та екстракти і настойки з нього" слово "Гермала" замінити словом "Гермали";

доповнити список такими позиціями:

"АМ-694          (2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-
1Н-індол-3-іл]метанон

АМ-1220 1-(1-метилпіперидин-2-іл-
(АМ-1296) метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-
1-метанон

АМ-2201 [1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-
іл]нафтален-1-іл-метанон

ДОХ D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
GDA-26

MABP 1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
(буферон)

MDPBP 3,4-метилендіокси-a-
піролідинобутіофенон

MDPPP (3,4-метилендіокси-a-
піролідинопропіофенон)

MPBP 4-метил-a-піролідинобутирофен

Піперонілацетон 3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-
(M1-2) 2-он

Нафірон 1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-
(O-2482, NRG-1) 1)-іл-пентан-1-он

HU-210 (6aR,10aR)-9-(гідроксиметил)-
6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-
іл)-6a,7,10,10a-
тетрагідробензо[c]-хромен-1-ол

HU-308 [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-
4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-
7,7-диметил-4-
біцикло[3.1.1]гепт-3-
еніл]метанол

N-ізопропілбензиламін

N,N-диметил-4-меткатинон
(N-метилмефедрон)

JWH-015 (2-метил-1-пропіл-1Н-індол-3-
іл)-1-нафталенілметанон

JWH-019 (1-гексил-1Н-індол-3-іл)-1-
нафталеніл-метанон

JWH-210 4-етилнафтален-1-іл-(1-
пентиліндол-3-іл)метанон

JWH-307 [5-(2-флуорофеніл)-1-
(пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-
іл]метанон

JWH-370 нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-
толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон

WIN 48,098 (4-метоксифеніл)- [2-метил-1-
(Правадолін) (2-іл]метанон

WIN 55,212-2 (R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-
(4-
морфолінілметил)піроло[1,2,3-
de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-
нафталенілметанон

3,4-DMMC 3,4-диметилметкатинон

3-F-iso-MC 1-метиламіно-1-(3-
флуорофеніл)пропан-2-он

4-EMC 1-(4-етилфеніл)-2-
(метиламіно)пропан-1-он

4-FA (R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-
(4-фторамфетамін) 2-амін

5-MeO-DALT N-алліл-N-[2-(5-метокси-1Н-
(5- індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-
метоксидіалілтриптамін) амін

5-MeO-DIPT N,N-діізопропіл-5-
метокситриптамін

5-IAI 5-йодо-2,3-дигідро-1Н-інден-2-
амін

1-пентил-3-(4-
гідроксифенілацетил)-індол

1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он

4-метил-a-пірролідинопропіофенон

Кактус Лофофора Вільямса
(Lophophora Williamsii)
та екстракти
і настойки з нього

Насіння Іпомеї
червоно-блакитної
(Ipomoea rubro-caerulea)
та екстракти і настойки
з неї";

примітку викласти у такій редакції:

   "Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.".

2. У таблиці II:

1) у списку N 1:

позицію "Омнопон - суміш алкалоїдів опіуму" виключити;

у позиції "Тримеперидин (промедол)" слово "(промедол)" виключити;

примітку викласти у такій редакції:

   "Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.";

2) примітку до списку N 2 викласти у такій редакції:

   "Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-яку речовину,
включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що
і речовина.".

^ Наверх
наверх