документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2008-06-042008-11-19  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 червня 2008 р. N 518
Київ

Деякі питання обігу наркотичних засобів
і психотропних речовин

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1006 від 19.11.20
08 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити на 2008 рік такі, що додаються:

обсяг квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789);

обсяг квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789).

2. Доповнити список N 1 таблиці II переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), після позиції "Тилідин (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-феніл- 3-циклогексене-1-карбоксилат" такою позицією:

"Трамадол (+-)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1- (м-метоксифеніл) циклогексанолу гідрохлорид".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 89 "Про затвердження обсягу квот на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво лікарського засобу "трамадол" незалежно від його назви та форми випуску" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 405).

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 518

              ОБСЯГ КВОТ
на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України,
вивезення з території України наркотичних засобів
і психотропних речовин

------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг квот, грамів |
| наркотичного |----------------------------------------------------------|
| засобу, | виробництво, | ввезення | вивезення |зберіган-|
| психотропної | виготовлення | | | ня |
| речовини |----------------+---------------+---------------| |
| |у формі| у |у формі |у го- | у | у | |
| |субста-| готовій|субстан-|товій |формі |готовій | |
| | нції | лікар- | ції |лікар-| субс-| лікар- | |
| | | ській | |ській |танції| ській | |
| | | формі | | формі| | формі | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Наркотичні засоби |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Бупренорфін* | | 16113| 16200| 6048| | | 22798|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Кодеїн* | | 1986497| 2057500| | | 16578| 2137953|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Морфін* | | 88001| 100000| | | 28420| 210467|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Тебаїн | | 302| 400| | | 120| 822|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Тримеперидин | 155000| 60707| 75000| | 55000| 24000| 264645|
|(промедол) | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Фентаніл | | 590| 700| 536| | 200| 1876|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Метадон* | | | |193018| | | 193018|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Трамадол: | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|ампула, одиниць | | 6500000| | | | 850000| 6500000|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|капсула/таблетка,| |19500000| | | | 1150000| 19500000|
|одиниць | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Психотропні речовини |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Альпразолам | | | | 500| | | 500|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Гамма-оксимасляна|5460000| 5772000| | | | 5304000| 6240000|
|кислота* | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Діазепам | | 344050| 400000| 32500| | 29500| 6055415|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Золпідем* | | | | 500| | | 500|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Клоназепам | 10000| 10000| | 1810| | | 15729|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Медазепам | | | | 16810| | | 16810|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Мідазолам | | | | 7250| | | 7250|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Оксазепам | | | | 30443| | | 30443|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Тофізопам | | | | 500| | | 500|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Феназепам | 200000| 25000| | |110000| 15000| 218242|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Фенобарбітал | |69393082|71710000|589779| |31300000| 75969493|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Хлордіазепоксид | | | | 17788| | | 17788|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Циклобарбітал* | | | | 22209| | | 22209|
------------------------------------------------------------------------------

_______________
* У тому числі солі зазначеної речовини, що використовуються
в медичних цілях.

( Обсяг квот із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1006 від 19.11.2008 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 518

              ОБСЯГ КВОТ
на 2008 рік, у межах яких здійснюється
культивування рослин, що містять наркотичні засоби
і психотропні речовини

------------------------------------------------------------------
| Найменування рослини, що містить |Посівна площа, гектарів |
| наркотичні засоби, психотропні | |
| речовини | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Рослини виду мак снотворний (Papaver | 12368 |
|somniferum L.) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Рослини роду коноплі (Cannabis) | 1100 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх