документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2010 р. N 373
Київ

Про внесення змін до переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров'я привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2010 р. N 373

Зміни,
що вносяться до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

1. Список N 2 таблиці I після позиції:

"4-MTA           альфа-метил-4-метилтіофенетиламін"

доповнити такими позиціями:

"5-MeO-DIPT        N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін

5-MeO-DMT, 2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-N,
5-метоксидиметилтриптамін N-диметилетанамін

Метилендіоксипіровалерон, 1-(3,4-метилендіоксифеніл)-
MDPV 2-піролідинілпентан-1-он

4-ММС (4-метилметкатинон) (RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)
пропан-1-он

bk-PMMA 1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)
(4-метоксиметкатинон) пропан-1-он

СР 47,497 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилоктан-2-іл)фенол

(СР 47,497)-С6 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилгептан-2-іл)фенол

(СР 47,497)-С8 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилнонан-2-іл)фенол

(СР 47,497)-С9 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилдекан-2-іл)фенол

JWH-073 (1-бутил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-
1-іл)метанон

JWH-196 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(1-нафтил)метан

JWH-194 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метил-1-нафтил)метан

JWH-197 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метокси-1-нафтил)метан

JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)
(нафталін-1-іл)метанон

JWH-149 (4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-
1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон

JWH-098 (2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл)
(4-метоксинафталін-1-іл)метанон

JWH-195 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метан

JWH-192 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан

JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метан

JWH-200 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метанон

JWH-193 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)
метанон

JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метанон

JWH-176 (Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-
1Н-інден-3-іл]пентан

JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон

JWH-081 (4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон

JWH-018 (нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)
метанон

JWH-175 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан

JWH-184 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-
1-нафтил)метан

JWH-185 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-
1-нафтил)метан

JWH-116          1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол

HU-210 (6aR, 10аR)-9-(гідроксиметил)-
6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6а,
7, 10, 10а-тетрагідробензо[с]
хромен-1-ол

TFMPP 1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
(3-трифторметил
фенілпіперазин, мета-
трифторметил
фенілпіперазин)

Сальвінорин А

Шавлія віщунів

Листя шавлії віщунів
(лист рослини виду
Salvia divinorum)

Гавайська троянда

Насіння гавайської
троянди (насіння рослини
виду Argyrea nervosa)

Блакитний лотос

Квіти та листя блакитного
лотосу (квіти та листя
рослини виду Nymphea
caerulea)".

2. Список N 2 таблиці II доповнити такими позиціями:

"Бензилпіперазин, BZP   1-бензилпіперазин

Сибутрамін 1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-
(2-метилпропіл)циклобутанметанамін".

^ Наверх