документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 12.01.2018  >

Оподаткування нерухомості підприємства

Податок на додану вартість, сплачений у вартості товарів/послуг, основних фондів (у тому числі об’єктів житлової та комерційної нерухомості), що були придбані з ПДВ, включаються платником податку до складу податкового кредиту на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, та за умови дотримання інших правил формування податкового кредиту, які встановлені Податковим кодексом України (далі - ПКУ).

За даною темою, також, надані роз’яснення Державною фіскальною службою України у своєму листі від 15.12.2017 р. N 3000/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

У випадку, коли товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в негосподарській діяльності платника податку, застосовуються норми пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

Далі розглянемо сам порядок оподаткування податком на прибуток.

У відповідності до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ - об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (абзац перший п. 44.2 ст. 44 ПКУ).

Сама операція з придбання підприємством основних засобів враховується у складі витрат починаючи з періоду нарахування амортизації таких основних засобів та впливає на фінансовий результат до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку та, відповідно, зменшує об'єкт оподаткування податком на прибуток.

За підпунктом 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 ПКУ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання або самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів та витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів.

Таким чином для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 серпня 2017 року (Незабаром буде спрощений порядок оформлення спадщини на нерухомість)

11 липня 2017 року (Умови за яких заклади освіти звільняються від сплати податку на нерухомість)

17 березня 2017 року (Застосування норм податкового законодавства при оподаткуванні доходів нерезидента від передачі в оренду нерухомого майна)

18 липня 2017 року (Визначений механізм доступу державних реєстраторів прав на нерухомість та користування останніми відомостями Держземкадастру)

20 квітня 2017 року (Плата за землю та податок на нерухомість, що сплачені у період АТО, повертатись не будуть.)

23 листопада 2016 року (щодо вдосконалення процедури списання об'єктів державної власності, зокрема нерухомого майна)