документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2010-04-272010-05-132010-06-172010-07-082010-09-232010-09-242010-10-192010-10-212010-11-022010-12-032010-12-24  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2010 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 22-23,
N 24-25, ст.263 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2254-VI від 13.05.20
10, ВВР, 2010, N 30, ст.395
N 2354-VI від 17.06.20
10, ВВР, 2010, N 32, ст.452
N 2356-VI від 17.06.20
10, ВВР, 2010, N 32, ст.453
N 2461-VI від 08.07.20
10
N 2554-VI від 23.09.20
10 -
набирає чинності з 30.09.2010 р. )

I. Загальні положення

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2010 рік у сумі 252.726.525,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 210.063.789,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.662.736,8 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2254-VI від 13.05.2010, N 2354-VI від 17.06.2010, N 2461-VI від 08.07.2010, N 2554-VI від 23.09.2010 )

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2010 рік у сумі 305.641.004,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 240.959.675,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 64.681.328,9 тис. гривень. ( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2254-VI від 13.05.2010, N 2354-VI від 17.06.2010, N 2461-VI від 08.07.2010, N 2554-VI від 23.09.2010 )

Затвердити на 2010 рік:

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.679.781,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.367.627,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.312.153,8 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 6.860.672,4 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 809.847,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.050.824,9 тис. гривень;

фінансування Державного бюджету України у сумі 54.095.369,9 тис. гривень, у тому числі фінансування загального фонду Державного бюджету України - у сумі 30.338.106,7 тис. гривень та фінансування спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 23.757.263,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. ( Абзац четвертий частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2010 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

II. Доходи Державного бюджету України

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік належать:

1) податок на додану вартість (крім податкового боргу державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, та надходжень, визначених пунктом 50 статті 6 цього Закону);

2) податок на прибуток підприємств (крім податкового боргу і надходжень розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств у сумі 3.280.265,2 тис. гривень, а також податкового боргу державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі);

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім надходжень від погашення заборгованості дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету);

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору із вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів); ( Пункт 6 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів); ( Пункт 7 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

8) плата за ліцензії (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами);

9) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

10) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них); ( Пункт 10 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

11) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні (крім рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), в тому числі податковий борг та розстрочені податкові зобов'язання з цих платежів;

12) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету;

13) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

14) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів органів виконавчої влади; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

15) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду; скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;

16) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, у тому числі заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств;

17) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

18) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

19) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

20) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок, зазначених у пункті 27 статті 6 та абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 47 цього Закону); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності;

21) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

22) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

23) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

24) плата за виділення номерного ресурсу;

25) 50 відсотків орендної плати за користування майном (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

26) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України;

27) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;

28) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів;

29) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

31) кошти, отримані від учасника-переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

32) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім надходжень, визначених пунктом 25 цієї статті);

33) вивізне мито;

34) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

35) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

36) відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей;

37) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України;

38) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим на будівництво (придбання) житла для окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів, та науково-педагогічних та педагогічних працівників (крім надходжень, визначених пунктом 28 статті 6 цього Закону);

39) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір);

40) плата за надання державних гарантій та користування кредитами (позиками), залученими державою;

41) кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів;

42) плата за використання інших природних ресурсів;

43) 50 відсотків адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами);

44) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

45) збір за спеціальне водокористування;

46) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 );

47) надходження у сумі процентів, нарахованих іноземними банками за коштами на поточних рахунках закордонних дипломатичних установ України;

48) кошти, що надійшли закордонним дипломатичним установам України в рахунок погашення дебіторської заборгованості, яка виникла у попередні роки;

49) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (крім надходжень з цього платежу у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету в додатку N 1 до цього Закону);

50) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України. ( Статтю 2 доповнено пунктом 50 згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж:

нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування надрами (крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби), а також газу скрапленого - виключно на біржових аукціонах. При цьому рівень стартових цін (без урахування витрат на транспортування, постачання та зберігання) на біржових аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржового аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої та газового конденсату. У разі реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення рівень стартових цін на скраплений газ визначається відповідно до рівня цін на природний газ для населення. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на біржових аукціонах нижче стартових цін не допускається. Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на цих аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої та газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюється Кабінетом Міністрів України;

всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною (яка повинна забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат видобутку та отримання прибутку), затвердженою Національною комісією регулювання електроенергетики України для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в абзаці першому частини першої цієї статті.

Установити, що передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених абзацом першим частини першої цієї статті. Відвантаження придбаних на біржових аукціонах нафти сирої та газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.

У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на біржових аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з абзацом другим частини першої цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені абзацом першим частини першої цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням Міністерства палива та енергетики України.

За умови якщо під час чергового біржового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий біржовий аукціон, який проводиться того ж календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої та газового конденсату не відбувся на додатковому біржовому аукціоні або додатковий біржовий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої та газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового біржового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.

Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзаці першому частини першої цієї статті, формується та використовується ресурс природного газу для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого газу) на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.

Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному фонді яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, складає 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

Стаття 4. Установити, що Національний банк України у 2010 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України на загальну суму не менш як 10.000.000 тис. гривень.

Стаття 5. Установити, що у 2010 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині доходів є:

1) 80 відсотків акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів; ( Пункт 1 статті 6 в редакції Закону N 2461-VI від 08.07.2010 )

2) 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів; ( Пункт 2 статті 6 в редакції Закону N 2461-VI від 08.07.2010 )

3) 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них; ( Пункт 3 статті 6 в редакції Закону N 2461-VI від 08.07.2010 )

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

8) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;

9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім пункту 50 статті 2 цього Закону) та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; ( Пункт 9 статті 6 в редакції Закону N 2461-VI від 08.07.2010 )

10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та кошти від продажу контрольних марок;

14) надходження від видачі дозволів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

15) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та кошти за користування установами банків тимчасово вільними коштами вищих та професійно-технічних навчальних закладів, отриманими за надання платних послуг і розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках;

16) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 51 цієї статті);

17) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

18) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

19) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

20) 70 відсотків збору за проведення гастрольних заходів;

21) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (крім надходжень від погашення заборгованості дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету);

22) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;

23) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

24) кошти від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України ( 1868-15 );

25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету у додатку N 1 до цього Закону;

26) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

27) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації;

28) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

29) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

30) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

31) повернення природного газу в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень;

32) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;

33) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

34) кошти від реалізації продуктів утилізації боєприпасів, що передаються для утилізації Міністерству промислової політики України та Національному космічному агентству України;

35) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

36) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

37) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

38) кошти від реалізації галузевих резервів (виробничих запасів) цирконію та гафнію, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу;

39) збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками;

40) податковий борг та надходження розстрочених податкових зобов'язань (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток підприємств у сумі 3.280.265,2 тис. гривень;

41) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

42) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, яка сплачується дочірньою компанією "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (крім податкового боргу та розстрочених податкових зобов'язань з цього платежу);

43) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

44) надходження від погашення заборгованості дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, у сумі не менше 170.000 тис. гривень;

45) податковий борг з податку на додану вартість та податку на прибуток державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі;

46) плата за адміністративні послуги.

Плата за надання таких послуг справляється у розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі, коли це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України;

47) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

48) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім надходжень, визначених пунктом 39 цієї статті);

49) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

( Пункт 50 статті 6 виключено на підставі Закону N 2254-VI від 13.05.2010 )

51) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення.

Стаття 7. Установити, що у 2010 році повернення природного газу в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за використані матеріальні цінності з державного резерву у сумі не менше 50.000 тис. гривень спрямовується у рахунок погашення зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за зберігання запасів державного резерву перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість із розрахунків з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.

Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Установити, що у 2010 році заборонено відчуження галузевих резервів (виробничих запасів) уранового концентрату, сформованих за рахунок коштів цільового галузевого фонду створення національного ядерно-паливного циклу. Дозволити Міністерству палива та енергетики України разом з Державним концерном "Ядерне паливо" відчуження галузевих резервів (виробничих запасів) цирконію та гафнію лише на аукціоні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з наступним перерахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету на проведення заходів з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні.

Стаття 9. Установити, що у 2010 році до нормативів, затверджених у додатках N 1 та N 2 до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 309-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328), що належать до абсолютних, із застосуванням коефіцієнта, який діяв у 2009 році, застосовується коефіцієнт 1,143 та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід замість нормативів у грошовому розмірі.

III. Державний борг та фінансування
Державного бюджету України

Стаття 10. Установити на 31 грудня 2010 року граничний обсяг державного боргу в сумі 308.315.906,3 тис. гривень.

Стаття 11. Установити, що державні запозичення здійснюються в межах встановленого цим Законом граничного обсягу державного боргу. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

У разі зменшення (збільшення) обсягу платежів з погашення державного боргу у зв'язку з поліпшенням (погіршенням) умов на фінансовому ринку порівняно із обсягом, визначеним додатком N 2 до цього Закону, відповідно зменшується (збільшується) обсяг державних запозичень з дотриманням визначеного цим Законом обсягу фінансування державного бюджету за борговими операціями.

Стаття 12. Установити, що у 2010 році державні підприємства, в тому числі господарські товариства, акціонерні холдингові компанії (крім банків), у статутному фонді яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірні підприємства здійснюють внутрішні довгострокові (більше одного року) та зовнішні запозичення, надають гарантії або є поручителями за такими запозиченнями за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснюють внутрішні короткострокові запозичення (до одного року), надають гарантії або є поручителями за такими запозиченнями - за погодженням з відповідними суб'єктами управління об'єктами державної власності таких підприємств. Порядок таких погоджень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Установити, що у 2010 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями на суму 45.000.000 тис. гривень суб'єктів господарювання державного сектору економіки, зокрема за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами у дію об'єктів та за договорами концесії) і Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням чемпіонату, за зобов'язаннями Державної іпотечної установи на суму 2.000.000 тис. гривень, а також для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей.

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Установити, що у 2010 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами або на умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами) не здійснюється.

Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг України та Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2008-2010 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України при прийнятті рішення про надання кредитів або гарантій юридичним особам, у розпорядженні яких є майно, що є державною або комунальною власністю, приймає рішення щодо розміру та виду забезпечення виконання зобов'язань.

Стаття 14. При здійсненні державних запозичень та наданні державних гарантій Міністр фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням таких запозичень та наданням державних гарантій, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням кредитів (позик) та звільненням платежів згідно з договорами від будь-яких комісій, податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.

Стаття 15. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у суб'єктів господарювання, зобов'язання яких гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави переходять права кредитора та право вимагати від таких суб'єктів господарювання погашення заборгованості в установленому законом порядку, якщо такі права не були передбачені відповідними договорами.

Якщо договором між Кабінетом Міністрів України та суб'єктом господарювання передбачаються зобов'язання такого суб'єкта господарювання з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою, невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань за договором тягне перехід до держави права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами (позиками).

Стаття 16. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2010 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України.

Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими юридичні особи - резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до 50 відсотків їх номінальної суми.

Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості, списується.

Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17. З метою ефективного управління коштами єдиного казначейського рахунку Міністерство фінансів України здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань при дотриманні граничного обсягу державного боргу на кінець року.

Стаття 18. Міністр фінансів України має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Порядок здійснення операцій, передбачених цією статтею, визначається Кабінетом Міністрів України.

Міністр фінансів Автономної Республіки Крим, керівник місцевого фінансового органу мають право за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною місцевою радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Договір про придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною місцевою радою, згідно з цією статтею повинен містити положення про виконання особами, які уклали цей договір, зобов'язання щодо зворотного продажу/купівлі таких цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду.

Стаття 19. Установити, що джерелами формування загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині фінансування є:

1) кошти від державних внутрішніх та зовнішніх запозичень (крім надходжень, визначених пунктами 1 і 3 статті 20 цього Закону);

2) повернення коштів державного бюджету з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення державою цінних паперів (часток, паїв);

3) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати штрафів, пені та неустойки за невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів їх купівлі-продажу;

3) надходження від цільового розміщення державних цінних паперів;

4) залишки коштів Стабілізаційного фонду;

5) невикористаний залишок коштів у сумі 157.869,6 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

6) невикористаний залишок коштів, джерелом яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Співтовариства.

Стаття 21. Визначити у 2010 році органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (кошти від повернення якої надходять за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3511530, 3511550, 3511560, 3511630, 3511660), а також заборгованості з відсотків за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою, та з плати за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії.

При цьому така заборгованість вважається податковим боргом і стягується відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

Зобов'язати органи державної податкової служби України оскаржувати рішення усіх судових інстанцій, що прийняті не на користь держави, до прийняття остаточного рішення Верховним Судом України.

Дозволити Міністерству фінансів України залучати у 2010 році юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.

Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.

Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6 статті 6 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити у 2010 році надходження до спеціального фонду державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна, та коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, відповідно до пункту 27 статті 6 та пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як 10.262.660,1 тис. гривень.

Стаття 24. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., NN 20-22, ст. 269) дозволити у процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.

Стаття 25. Здійснити відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, з терміном обігу п'ять років.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону та зменшує відповідні показники доходів державного бюджету, визначені у додатку N 1 до цього Закону.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України, при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку.

IV. Видатки та кредитування
Державного бюджету України

Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2010 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, розподіл видатків судам всіх юрисдикцій і рівнів, організаційне забезпечення діяльності яких здійснює Державна судова адміністрація України, згідно з додатками N 3, N 4, N 5 та N 9 до цього Закону.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до цього Закону збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Перелік бюджетних програм, щодо яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається рішенням Кабінету Міністрів України.

Установити, що у 2010 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2010 рік.

Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі - розпорядникам бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв Державне казначейство України здійснює платежі загального фонду за видатками (крім передбачених статтею 27 цього Закону) лише після погашення такої заборгованості.

Державне казначейство України відкриває бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних коштів виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.

Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та додатковими дотаціями з державного бюджету місцевим бюджетам, а також таких трансфертів між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій у 2010 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Видатки, пов'язані з функціонуванням закордонних дипломатичних установ України, включаючи видатки на утримання їх працівників (крім військових аташе), здійснюються виключно через Міністерство закордонних справ України.

Установити, що у 2010 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних договорів, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, та у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ).

Розпорядникам та одержувачам коштів державного і місцевих бюджетів під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов'язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються відповідно до доходів загального фонду державного чи місцевих бюджетів.

Стаття 27. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2010 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Стаття 28. Установити, що у 2010 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.

Стаття 29. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2010 році за вимогою органів державної виконавчої служби здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.

До прийняття спеціального закону у 2010 році списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників бюджетної установи (військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу), які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти з виплат, передбачених абзацами дев'ятим - одинадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України з рахунків розпорядників бюджетних коштів і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею ( 1060-12 ), вважаються збитками Державного бюджету України і стягуються з винних осіб за регресними позовами у встановленому законодавством порядку. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею ( 1060-12 ), виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.

Стаття 30. Установити, що у 2010 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у розмірі фактично сплаченого податку та в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштів у Державному бюджеті України.

При цьому керівники бюджетних установ (організацій, підприємств), які утримують чисельність військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), передбачають асигнування на зазначену компенсацію у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених кошторисами (фінансовими планами).

У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), що визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 31. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0301160, 0411040, 0501190, 1001020, 2201190 (в частині інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів), 2501140, 3001070, 3109050, 3201270, 3201470, 3501020, 3501660, 3507600, 5001060, 6122060, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

9) повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій;

10) повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу;

11) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

12) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

13) повернення коштів, наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі;

14) повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії.

Стаття 33. Установити, що у 2010 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 6, 20 та 32 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону);

будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення), задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону); ( Абзац другий пункту 1 статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2356-VI від 17.06.2010 )

погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 6 цього Закону);

3) заходи з реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкцію ліній електропередачі та підстанцій (у тому числі 150.000 тис. гривень для об'єктів електроенергетики Автономної Республіки Крим) за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

5) заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" ( 1029-2009 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

6) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 та пунктами 8 і 14 статті 32 цього Закону);

7) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 6 цього Закону);

8) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 6 цього Закону);

9) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 6 цього Закону);

10) дотацію Пенсійному фонду України на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 6 цього Закону);

11) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної адміністрації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 6 цього Закону);

12) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної адміністрації морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

13) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 6 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

14) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 6 цього Закону);

15) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 6 цього Закону);

16) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції і виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 6 цього Закону);

17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 26 і 51 статті 6 цього Закону, та 75 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 6 цього Закону);

18) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 17 і 31 статті 6 цього Закону, та 25 відсотків джерел, визначених пунктом 16 статті 6 цього Закону);

19) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 6 цього Закону);

20) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних та обласних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 6 цього Закону);

21) фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних виконавців (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 6 цього Закону);

22) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктами 21 і 44 статті 6 цього Закону);

23) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 32 цього Закону);

24) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 20 цього Закону);

25) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 32 цього Закону);

26) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом ( 1089-2002 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 32 цього Закону);

27) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 32 цього Закону);

28) придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 32 цього Закону);

29) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 32 цього Закону);

30) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 6 цього Закону);

31) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 6 цього Закону);

32) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 6 цього Закону);

33) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 6 цього Закону);

34) здійснення природоохоронних заходів з недопущення потрапляння мастила з гідротурбін в річку Дніпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 32 цього Закону);

35) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 6 цього Закону);

36) потреби Збройних Сил України відповідно до кошторису Міністерства оборони України (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 6 цього Закону);

37) інформування учасників судового процесу про хід і результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копій судових рішень (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 6 цього Закону);

38) компенсацію відсотків за кредитами, залученими підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу на технічне переоснащення (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 32 цього Закону);

39) утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 6 цього Закону);

40) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статті 6 цього Закону);

41) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 6 цього Закону);

42) часткову компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, у тому числі недоотриману за 2009 рік (за рахунок джерел, визначених пунктами 25 і 40 статті 6 та пунктом 5 статті 20 цього Закону);

43) реалізацію проектів, спрямованих на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статті 6 цього Закону);

44) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 32 цього Закону);

45) заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статті 6 цього Закону);

46) придбання Міністерством палива та енергетики України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 6 та пунктом 11 статті 32 цього Закону);

47) витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 32 цього Закону);

48) фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

49) формування Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 6, пунктами 2 (крім 0,025 відсотка коштів від продажу відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"), 3 та 4 статті 20, пунктом 13 статті 32 цього Закону);

50) створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

51) будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону);

52) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону);

53) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (за рахунок джерел, визначених пунктами 40, 41 та 42 статті 6 цього Закону);

54) підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 6 та пунктом 6 статті 20 цього Закону);

55) реалізацію програм допомоги Європейського Співтовариства, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 6 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Співтовариства на підставі укладених міжнародних договорів;

56) погашення простроченої заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію державних вугледобувних підприємств, в тому числі підприємств, які готуються до ліквідації, та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі (за рахунок джерел, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону);

57) гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

58) видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 46 статті 6 цього Закону);

59) реалізацію Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки ( 243-2010 ) (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 37 статті 6 цього Закону);

60) виконання першочергових екологічних заходів у м. Дніпродзержинську (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 6 цього Закону);

61) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону);

62) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 47 статті 6 цього Закону);

( Пункт 63 статті 33 виключено на підставі Закону N 2254-VI від 13.05.2010 )

64) збільшення статутного фонду Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 32 цього Закону);

65) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктами 48 та 49 статті 6 цього Закону);

66) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиса у Закарпатській області та Прикарпатському регіоні (за рахунок джерел, визначених пунктами 48 та 49 статті 6 цього Закону);

67) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна в частині оплати послуг радників, які будуть залучені до продажу відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону в розмірі 0,025 відсотка надходжень від продажу відкритого акціонерного товариства "Укртелеком").

V. Взаємовідносини Державного бюджету
України та місцевих бюджетів

Стаття 34. Установити, що у 2010 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:

1) податок з доходів фізичних осіб;

2) фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю (крім частини цього податку, що зараховується до Пенсійного фонду України), що зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з доходів фізичних осіб;

3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

5) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини цього податку, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;

8) державне мито в частині, що належить відповідним місцевим бюджетам;

9) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад;

10) плата за землю, що зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 );

11) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

12) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами;

13) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

14) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

15) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;

16) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;

17) концесійні платежі стосовно об'єктів комунальної власності (крім платежів, визначених пунктом 5 статті 47 цього Закону);

18) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених законодавством з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;

19) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів;

20) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

21) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

22) податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, що зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;

23) 50 відсотків адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами);

24) інші доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (крім доходів, визначених статтею 47 цього Закону);

25) дотації та субвенції з Державного бюджету України (крім субвенцій, визначених статтею 47 цього Закону).

Стаття 35. У разі зміни місцезнаходження юридичною особою та місця проживання фізичною особою - підприємцем сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Стаття 36. Затвердити на 2010 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2010 року перерозподіл загального обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та допомоги населенню між їх видами та між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.

Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням особливостей депресивних та гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену мережу бюджетних установ.

Установити, що у 2010 році розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, між місцевими бюджетами здійснюється відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) за переліком заходів та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Стаття 37. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у сумі 275.086,2 тис. гривень. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2010 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.

Стаття 38. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ); громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); дітям війни; багатодітним сім'ям.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ); громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ); багатодітним сім'ям; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), а також компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у відставці, багатодітним сім'ям, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот із спеціального фонду державного бюджету здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок надходжень, визначених пунктами 40, 41 і 42 статті 6 цього Закону, та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання цієї статті.

Стаття 39. Установити, що обсяги цільових коштів на 2010 рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час складання, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають.

Стаття 40. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 41. Установити, що у 2010 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком N 6 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються доходи, визначені пунктами 1 (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами), 2-4, 6-8, 10, 11, 13, 25, 32-34, 45 статті 2 цього Закону, та кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

Стаття 42. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначеними у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначеними у рішеннях відповідних районних та міських рад.

Обсяг перерахування зазначених коштів до Державного бюджету України (районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів) за нормативом щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не повинен перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону (у рішеннях відповідних районних та міських рад), помноженої на кількість місяців у звітному періоді.

Стаття 43. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2010 рік.

Стаття 44. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2010 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передається до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 45. Установити, що у 2010 році:

рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) збільшується до затвердженого на 2009 рік для працездатних осіб - на 37 відсотків, непрацездатних осіб - на 42 відсотки, інвалідів - на 47 відсотків. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до 23 років), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Збільшити на 2010 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) відповідно до зростання прожиткового мінімуму на 32 відсотки до затвердженого на 2009 рік.

Стаття 46. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балона скрапленого газу на домогосподарство на рік, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство на рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право:

встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ у натуральній формі або готівкою.

Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначених на зазначену мету.

Стаття 47. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2010 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування), при цьому від продажу земельних ділянок або прав на них, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, 35 відсотків зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим; 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у комунальній власності після розмежування земель державної і комунальної власності;

дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;

кошти від повернення кредитів і позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної місцевої ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, зараховується у розмірі 70 відсотків до міського бюджету міста Києва та 30 відсотків до обласного бюджету Київської області, а зареєстрованих у місті Севастополі - у повному обсязі до міського бюджету міста Севастополя.

Кошти цього податку спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами.

При цьому на період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні до міських бюджетів приймаючих міст обласного значення зараховується 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у цих містах;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань;

5) концесійні платежі стосовно об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із Законом України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг") ( 1286-14 );

6) 30 відсотків збору за проведення гастрольних заходів;

7) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно із статтею 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 );

8) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

9) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, в тому числі кошти за користування установами банків тимчасово вільними коштами вищих та професійно-технічних навчальних закладів, отриманими за надання платних послуг і розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках;

10) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім надходжень, визначених пунктом 39 статті 6 цього Закону) до відповідних місцевих бюджетів згідно із законодавством;

11) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;

13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня, відсотки за користування ними;

14) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства.

Стаття 48. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 1.040.500 тис. гривень. ( Частина перша статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

Дозволити Центральній виборчій комісії за погодженням з Міністерством фінансів України здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу видатків, необхідних на проведення цих виборів.

Надати право Кабінету Міністрів України, у разі потреби за обґрунтованим поданням Центральної виборчої комісії, збільшувати видатки, пов'язані з проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок збільшення обсягів цільового розміщення державних цінних паперів, з відповідним коригуванням показників, визначених статтею 1 цього Закону, та граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

На обсяг здійснених понадпланових видатків та цільового розміщення державних цінних паперів Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, N 3 і N 7 до цього Закону.

Стаття 49. Визначені статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та статтями 34 і 47 цього Закону податки і збори (обов'язкові платежі), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення (якщо на таких територіях не сформовано органи місцевого самоврядування), зараховуються до районного бюджету у частинах, визначених Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та іншими нормативно-правовими актами для районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.

Стаття 50. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

2) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку N 6 до цього Закону, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами. З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2010 рік помісячний розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Порядок та умови отримання і погашення таких позик визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 51. Установити, що у 2010 році для здійснення розрахунків міського бюджету міста Києва за векселями, виданими у 2009 році для покриття тимчасових касових розривів загального фонду міського бюджету міста Києва, та для погашення основної суми боргу за запозиченнями (кредитами) місцевих бюджетів, отриманими у 2009 році на погашення заборгованості, яка утворилась станом на 1 квітня 2009 року з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, та надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання, що виробляють теплову енергію, яка споживалася населенням, і їх капіталізацію, для розрахунків за спожитий природний газ, отриманий від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", спрямовуються кошти загального фонду та бюджету розвитку відповідних місцевих бюджетів.

VI. Особливі положення

Стаття 52. Установити у 2010 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 825 гривень, з 1 квітня - 839 гривень, з 1 липня - 843 гривень, з 1 жовтня - 861 гривні, з 1 грудня - 875 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 755 гривень, з 1 квітня - 767 гривень, з 1 липня - 771 гривні, з 1 жовтня - 787 гривень, з 1 грудня - 799 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 901 гривні, з 1 квітня - 917 гривень, з 1 липня - 921 гривні, з 1 жовтня - 941 гривні, з 1 грудня - 957 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривень, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня - 709 гривень, з 1 жовтня - 723 гривень, з 1 грудня - 734 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2010 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 53. Установити на 2010 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,2 гривні, з 1 квітня - 5,29 гривні, з 1 липня - 5,32 гривні, з 1 жовтня - 5,43 гривні, з 1 грудня - 5,52 гривні.

Керівникам бюджетних установ забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).

Стаття 54. Установити у 2010 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2009 року.

Керівникам навчальних закладів забезпечити проведення індексації стипендій учнів та студентів відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).

Стаття 55. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України.

Стаття 56. Надати право Державному казначейству України надавати Пенсійному фонду України позики на термін до дванадцяти календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного фонду України.

Стаття 57. Пенсійному фонду України списати недоїмку із страхових внесків, заборгованість з відшкодування пільгових пенсій (в тому числі витрат на їх доставку) та борг з фінансових санкцій та пені, що не погашені станом на 1 березня 2010 року на вугле- та торфодобувних підприємствах, які входять до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України. На суму списаної заборгованості цих підприємств списати заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Період, за який списано недоїмку із страхових внесків, обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески у повному обсязі.

Стаття 58. Установити, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" ( 1341-15 ), а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків, а державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та підприємства, обсяг чистого прибутку яких у поточному році складає більше 50.000 тис. гривень, сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

Порядок сплати частини чистого прибутку (доходу) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, у порядку та за нормативами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Державними підприємствами та господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) або дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), сплачують до 1 липня 2010 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Установити, що закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго" сплачує до 1 липня 2010 року дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006-2009 роки, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" у розмірі частки (акцій, паїв) Компанії у його статутному фонді.

Установити, що господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), сплачують до 1 липня 2010 року до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів.

На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному фонді якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному фонді господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Стаття 59. Господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків (крім закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006-2009 роки до 1 травня 2010 року, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, до 1 липня 2010 року.

Закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго", у разі неприйняття рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006-2009 роки до 1 травня 2010 року, забезпечує перерахування Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006-2009 роки у розмірі частки (акцій, паїв) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у його статутному фонді до 1 липня 2010 року.

На суму коштів, несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), Державною податковою адміністрацією України нараховується пеня у порядку, визначеному частиною десятою статті 58 цього Закону, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 60. Державне казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України за погодженням із Міністерством фінансів України, і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Будь-які зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та цим Законом (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини четвертої цієї статті), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

Стаття 61. Заборонити у 2010 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки на підставі договору, укладеного між таким суб'єктом господарювання, інвестором та органом стягнення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб'єктом господарювання зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб'єктом господарювання зобов'язань за такими кредитами, бюджетними позичками або фінансовою допомогою на реструктуризовану під час його санації суму заборгованості, а також пені, нарахованої на суму погашеної простроченої понад три роки заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, а також крім заборгованості суб'єктів господарювання, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним, та крім заборгованості державних агентів з отримання, використання та погашення кредитів, залучених під державні гарантії для закупівлі імпортної сільськогосподарської техніки, яка, відповідно до рішення органів влади, поставлялась цими державними агентами одержувачам-підприємствам усіх форм власності, в межах заборгованості цих одержувачів, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких перед державними агентами за отриману імпортну техніку не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, зменшеної на залишкову вартість цієї техніки;

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами).

Стаття 62. Установити, що у 2010 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 3,2 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2010 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Стаття 63. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту") ( 1060-12 ), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються в межах і відповідно до бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 64. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 65. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені цим Законом (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.

Стаття 66. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 67. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 68. Установити, що у 2010 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.600.000 тис. гривень. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 69. Установити, що в 2010 році продаж об'єктів нерухомого військового майна, зокрема разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них, здійснюється на відкритих аукціонах у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок відповідних надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету.

Стаття 70. Надати право Кабінету Міністрів України у 2010 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 71. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 72. Установити, що у 2010 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ); Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Порядок визначення вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При визначенні орендних ставок за користування комунальним майном в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі орендні ставки за користування державним майном, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

Орендар, який належно виконує свої обов'язки за договором оренди нерухомого майна, строк дії якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, але не більше ніж на два роки.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

Установити, що у 2010 році нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду строком до 1 січня 2011 року.

Стаття 73. Установити, що у 2010 році продаж визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.

Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до відповідного місцевого бюджету.

Стаття 74. Установити, що у 2010 році кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на заходи відповідно до Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 639-17 ) та заходи за такими напрямами:

1) здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу - 1.333.070 тис. гривень; ( Пункт 1 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

2) фінансування Державної комплексної програми розвитку авіаційної промисловості, Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу ( 1181-2007 ), Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми ( 608-17 ), Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" ( 491-2009 ), Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання ( 940-2008 ), та програми з утилізації твердого ракетного палива, заходів з консервації виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризації та ліквідації об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобутку залізної руди, забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд, а також фінансування інвестиційних проектів на підприємствах оборонно-промислового комплексу та компенсації підприємствам суднобудування, авіабудування, машинобудування для агропромислового комплексу ставок за кредитами, отриманими такими підприємствами на реалізацію інвестиційних проектів, та за іншими напрямами, що визначені Кабінетом Міністрів України, створення, закупівля, ремонт і модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників для забезпечення оборони, громадського порядку, цивільного захисту та пожежної безпеки (з них Міністерству оборони України - 730.000 тис. гривень), в тому числі придбання пожежної техніки та обладнання вітчизняного виробництва, - 1.003.995 тис. гривень; ( Пункт 2 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

3) часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств (у сумі 40.000 тис. гривень), проектів підвищення техніки безпеки шахт, у тому числі шляхом впровадження систем "УТАС", проектів з ліквідації шахт, фінансування програми реновації, фінансування гірничорятувальних заходів та передачі об'єктів соціальної інфраструктури вугледобувних підприємств у комунальну власність - 6.600.192,8 тис. гривень; ( Пункт 3 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

4) виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 107-2008 ) (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень) - 6.295.920 тис. гривень; ( Пункт 4 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

5) державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів, - 1.000.000 тис. гривень; ( Пункт 5 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

6) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву - 500.000 тис. гривень; ( Пункт 6 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

7) реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства України як фінансові зобов'язання станом на 1 січня 2010 року, - 1.568.340 тис. гривень; ( Пункт 7 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

8) реалізація Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства ( 1869-15 ) та Загальнодержавної програми "Питна вода України" ( 2455-15 ) - 500.000 тис. гривень; ( Пункт 8 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

9) виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) - 1.000.000 тис. гривень;

10) забезпечення житлом громадян, у тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, в тому числі шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат з придбання квартир по забезпеченню житлом окремих категорій громадян - 390.000 тис. гривень; ( Пункт 10 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

11) здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові загальнодержавні заходи - 991.894 тис. гривень; ( Пункт 11 частини першої статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

12) модернізація системи управління державними фінансами у відповідності з нормативними документами ЄС, міжнародними стандартами та досвідом, а також забезпечення використання грошових ресурсів з максимальною повнотою та ефективністю - 260.000 тис. гривень;

13) інші витрати Стабілізаційного фонду, що були здійснені на виконання рішень Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом, - 21.469,4 тис. гривень;

14) інші витрати.

Загальний порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, а також порядки використання коштів та перерозподіл коштів цього фонду за напрямами, визначеними частиною першою цієї статті, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Державному казначейству України щомісяця (не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним) подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України звіт про надходження коштів до Стабілізаційного фонду у розрізі джерел надходження та їх використання у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та бюджетних програм.

Стаття 75. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів України можуть придбаватися акції банків (частки, паї) в обмін на державні облігації України, надаватися кредити і безповоротна фінансова допомога Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за умови, що його фінансові можливості вичерпані, здійснюватися збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи, надаватися інші види фінансової допомоги банкам за напрямами, передбаченими Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків" ( 1617-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 2-3, ст. 11), шляхом передачі державних облігацій України чи за рахунок надходжень коштів, отриманих від державних запозичень, здійснених понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону.

На обсяг випущених державних облігацій України та суму надходжень від державних запозичень Міністерство фінансів України коригує відповідні показники фінансування, видатків та кредитування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, N 3 та N 4 до цього Закону.

Стаття 76. Кабінет Міністрів України у 2010 році може отримувати до Державного бюджету України позики від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів економічного і соціального розвитку України. Кошти, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій понад обсяги, встановлені у додатках N 2, N 3 та N 4 до цього Закону, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються для впровадження проектів розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 77. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в сумі до 5.000.000 тис. гривень з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, та з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування та кредитування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2 та N 4 до цього Закону.

Випуск, передача та повернення зазначених облігацій внутрішньої державної позики здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. У разі недоотримання доходів загального фонду державного бюджету згідно з помісячним розписом для забезпечення проведення захищених статей видатків державного бюджету дозволити Кабінету Міністрів України здійснити державні запозичення понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням показників, визначених відповідно статтями 1 і 10 цього Закону.

На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону, та зменшує відповідні показники доходів державного бюджету, затверджені у додатку N 1 до цього Закону.

Стаття 79. Установити, що авансові внески, які сплачують покупці земельних ділянок, зараховуються органами Державного казначейства України на відповідні бюджетні рахунки, на яких обліковуються кошти, тимчасово віднесені на доходи відповідних бюджетів. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 80. Установити, що до прийняття закону, який врегулює порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах), продаж зазначених земельних ділянок несільськогосподарського призначення здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 81. Списати у 2010 році непогашені позики, надані Українській академії аграрних наук, Українській державній насіннєвій інспекції та Державній службі з охорони прав на сорти рослин за рахунок коштів, залучених державою від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію Проекту розвитку насінництва, заборгованість з плати за надання гарантій та відсотків з обслуговування цих позик, а також нараховану та несплачену пеню за невиконання зобов'язань в рамках зазначених позик в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Стаття 82. Протягом 2010 року у кожному податковому (звітному) періоді до затверджених пунктом 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 309-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328) ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urals", перерахованої у гривні по курсу Національного банку України станом на 1 число наступного за звітним місяця, що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urals", яка дорівнює 560 гривень за барель.

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.

Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та Державній податковій адміністрації України.

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).

У разі якщо у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв у останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.

Стаття 83. Установити, що кошти фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" перераховує до спеціального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштів Державне казначейство України відкриває відповідний бюджетний рахунок за надходженнями.

Стаття 84. Витрати за позиками, отриманими від міжнародних фінансових організацій, які набули чинності у встановленому порядку та не передбачені цим Законом, здійснюються після внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2010 рік.

Установити, що такі позики є джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2010 рік у частині фінансування та спрямовуються на рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку.

Стаття 85. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2010 році кошти у сумі 360.000 тис. гривень на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує обласним державним адміністраціям зазначені кошти після погодження з ним Програми на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості мешканців вугледобувних регіонів.

Стаття 86. Установити, що з 1 липня 2010 року збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню не здійснюється.

Стаття 87. Списати безнадійну дебіторську заборгованість Державного комітету України з державного матеріального резерву, що утворилася станом на 1 січня 2010 року за операціями з матеріальними цінностями державного резерву, за поданням Міністерства економіки України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 88. Установити, що платники податку на додану вартість за рахунок сум, які заявлені до бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку у банку, що сформовані за рахунок податкового кредиту, який виник за операціями 2010 року, та отримані відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), мають право, за умови відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання у державних банках або органах Державного казначейства України, придбавати державні цінні папери та/або об'єкти державного цінового регулювання, запропоновані Аграрним фондом.

Порядок придбання державних цінних паперів та/або об'єктів державного цінового регулювання за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 89. Установити, що у 2010 році невикористаний залишок коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 1 січня 2010 року, джерелом формування якого були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у сумі 260.000 тис. гривень може додатково спрямовуватися на розрахунки за спожиту у минулих періодах електричну енергію у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію".

VII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року, крім пункту 47 статті 6, статті 9, пунктів 62 і 64 статті 33, статей 62 і 82, пунктів 8-13 розділу VII "Прикінцеві положення", які застосовуються з дня його опублікування. ( Пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно із Законом N 2254-VI від 13.05.2010 )

2. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити у 2010 році підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

4. Кабінету Міністрів України спільно з Національною академією наук України проаналізувати стан виконання заходів Державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки та визначитися щодо продовження реалізації зазначеної програми у наступних роках.

5. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2010 року вивчити питання запровадження соціальних карток з метою оптимізації діючої системи надання пільг окремим категоріям громадян.

6. Кабінету Міністрів України за результатами виконання Державного бюджету України у січні - серпні 2010 року з урахуванням уточненого прогнозу соціально-економічного розвитку України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на утримання та розвиток Збройних Сил України.

7. З метою зменшення дефіциту бюджету у 2010 році надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету приймати рішення щодо перегляду деяких розмірів виплат, визначених законодавством, та по інших законодавчих актах, які передбачають додаткові видатки з державного та місцевих бюджетів.

8. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 309-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328) застосовуються з урахуванням таких змін:

у розділі II "Прикінцеві положення":

зупинити на 2010 рік дію абзаців двадцять першого - двадцять третього пункту 4;

у пункті 6 цифри "2,27" замінити цифрами "3,19".

9. Установити, що у 2010 році окремі положення Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) застосовуються з урахуванням таких змін:

текст статті 209 викласти у такій редакції:

"1. Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя; 25 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків - до районних бюджетів, 60 відсотків - до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань.

2. Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються виключно на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається".

10. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89) застосовуються з урахуванням таких змін:

1) у третьому реченні статті 15 після слова "розрахунків" доповнити словами "та сплати обов'язкової суми дивідендів";

2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова "(дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".

11. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384) застосовуються з урахуванням таких змін:

1) у статті 30:

в абзаці першому частини другої слова "в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства" виключити;

частину другу після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків.

Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства";

2) у частині другій статті 33:

пункт 12 доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений абзацом другим частини другої статті 30 цього Закону".

12. Зупинити на 2010 рік дію:

1) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 3, ст. 31; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253);

2) абзацу другого преамбули Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154; 2010 р., N 2-3, ст. 11);

3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів на користування надрами) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340);

4) статей 14-16 Закону України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253) в частині умов надання спеціальних дозволів на користування надрами;

5) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 29, ст. 391) в частині надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів на користування надрами.

13. Установити, що у 2010 році окремі положення Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2005 р., N 10, ст. 187, NN 17-19, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змін:

пункт 11 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:

"11) застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірі, встановлених законодавством, а також стягувати до державного бюджету суми заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї пені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

14. Використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 27 квітня 2010 року
N 2154-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

     Доходи Державного бюджету України на 2010 рік

                             тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |252 726 525,9|210 063 789,1| 42 662 736,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти | 7 089 889,0| 7 089 889,0| |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|41010100|Кошти, що надходять до | 7 089 889,0| 7 089 889,0| |
| |державного бюджету з інших | | | |
| |бюджетів | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів |245 636 636,9|202 973 900,1| 42 662 736,8|
| |(без урахування | | | |
| |міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |188 223 498,0|175 814 696,8| 12 408 801,2|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 40 035 011,9| 36 704 746,7| 3 330 265,2|
| |на прибуток, податки на | | | |
| |збільшення ринкової | | | |
| |вартості | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток | 40 035 011,9| 36 704 746,7| 3 330 265,2|
| |підприємств | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13000000|Збори за спеціальне | 3 904 401,8| 2 848 665,8| 1 055 736,0|
| |використання природних | | | |
| |ресурсів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010000|Збір за спеціальне | 147 852,3| 147 852,3| |
| |використання лісових | | | |
| |ресурсів та користування | | | |
| |земельними ділянками | | | |
| |лісового фонду | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010100|Збір за спеціальне | 147 852,3| 147 852,3| |
| |використання лісових | | | |
| |ресурсів державного | | | |
| |значення | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13020000|Збір за спеціальне | 770 609,4| 770 609,4| |
| |водокористування | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030000|Платежі за користування | 1 626 500,1| 1 626 500,1| |
| |надрами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030100|Платежі за користування | 1 626 500,1| 1 626 500,1| |
| |надрами загальнодержавного | | | |
| |значення | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13040000|Збір за | 1 358 110,0| 302 374,0| 1 055 736,0|
| |геологорозвідувальні | | | |
| |роботи, виконані за рахунок| | | |
| |державного бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13070000|Плата за використання | 1 330,0| 1 330,0| |
| |інших природних ресурсів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |134 846 311,3|128 052 311,3| 6 794 000,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |104 735 191,3|104 685 191,3| 50 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість |53 503 355,5 |53 453 355,5 | 50 000,0|
| |із вироблених в Україні | | | |
| |товарів (робіт, послуг) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування |-27 470 600,0|-27 470 600,0| |
| |податку на додану вартість | | | |
| |грошовими коштами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 78 702 435,8| 78 702 435,8| |
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010700|Податок на додану вартість,| | | |
| |що сплачується до бюджету | | | |
| |переробними підприємствами | | | |
| |всіх форм власності за | | | |
| |реалізовані ними молоко та | | | |
| |молочну продукцію, м'ясо та| | | |
| |м'ясопродукти та іншу | | | |
| |продукцію переробки тварин | | | |
| |і птиці, закуплених у живій| | | |
| |вазі (шкури, субпродукти, | | | |
| |м'ясо-кісткове борошно) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених| 25 342 000,0| 21 270 000,0| 4 072 000,0|
| |в Україні товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених | 4 374 000,0| 1 702 000,0| 2 672 000,0|
| |на територію України | | | |
| |товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060000|Плата за ліцензії | 395 120,0| 395 120,0| |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060200|Плата за видачу ліцензій та| 87 760,0| 87 760,0| |
| |сертифікатів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060400|Кошти в іноземній валюті за| 2 849,0| 2 849,0| |
| |реєстрацію представництв | | | |
| |іноземних суб'єктів | | | |
| |господарської діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060500|Плата за ліцензії на | 271,0| 271,0| |
| |виробництво спирту | | | |
| |етилового, коньячного і | | | |
| |плодового, алкогольних | | | |
| |напоїв та тютюнових виробів| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060600|Плата за ліцензії на право | 1 530,0| 1 530,0| |
| |експорту, імпорту та | | | |
| |оптової торгівлі спирту | | | |
| |етилового, коньячного та | | | |
| |плодового | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060700|Плата за ліцензії на право | 234,0| 234,0| |
| |експорту, імпорту | | | |
| |алкогольними напоями та | | | |
| |тютюновими виробами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060900|Плата за державну | 4 354,0| 4 354,0| |
| |реєстрацію, крім плати за | | | |
| |державну реєстрацію | | | |
| |суб'єктів підприємницької | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061000|Плата за ліцензії на право | 210 000,0| 210 000,0| |
| |оптової торгівлі | | | |
| |алкогольними напоями та | | | |
| |тютюновими виробами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061200|Плата за видачу, | 9 830,0| 9 830,0| |
| |продовження, переоформлення| | | |
| |ліцензій і за видачу | | | |
| |дубліката ліцензій на | | | |
| |мовлення та ліцензій | | | |
| |провайдера програмної | | | |
| |послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061400|Плата за видачу, | 28 800,0| 28 800,0| |
| |переоформлення, продовження| | | |
| |терміну дії ліцензій на | | | |
| |користування радіочастотним| | | |
| |ресурсом України та видачу | | | |
| |дублікатів таких ліцензій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061500|Плата за ліцензії, видані | 24 492,0| 24 492,0| |
| |Національною комісією | | | |
| |регулювання | | | |
| |електроенергетики | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061700|Плата за видачу, | 25 000,0| 25 000,0| |
| |переоформлення, продовження| | | |
| |терміну дії ліцензій на | | | |
| |здійснення діяльності у | | | |
| |сфері телекомунікацій та | | | |
| |видачу копій і дублікатів | | | |
| |таких ліцензій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну | 8 875 940,0| 8 207 140,0| 668 800,0|
| |торгівлю та зовнішні | | | |
| |операції | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито | 8 290 000,0| 7 642 000,0| 648 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|15020000|Вивізне мито        |  376 940,0|  376 940,0|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15030000|Кошти, отримані за вчинення| 209 000,0| 188 200,0| 20 800,0|
| |консульських дій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16000000|Інші податки | 561 833,0| 1 833,0| 560 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16030000|Податки, не віднесені до | 1 833,0| 1 833,0| |
| |інших категорій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16060000|Збір на розвиток | 560 000,0| | 560 000,0|
| |виноградарства, садівництва| | | |
| |і хмелярства | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 55 409 610,5| 26 968 963,9| 28 440 646,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та | 25 532 571,0| 21 643 401,9| 3 889 169,1|
| |підприємницької діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина чистого прибутку | 3 489 599,0| 3 489 599,0| |
| |(доходу) державних | | | |
| |унітарних підприємств та їх| | | |
| |об'єднань, що вилучається | | | |
| |до бюджету, та дивіденди | | | |
| |(доход), нараховані на | | | |
| |акції (частки, паї) | | | |
| |господарських товариств, у | | | |
| |статутних капіталах яких | | | |
| |є державна власність, а | | | |
| |також заборгованість за | | | |
| |минулі періоди із сплати | | | |
| |частини чистого прибутку | | | |
| |(доходу) Національної | | | |
| |акціонерної компанії | | | |
| |"Нафтогаз України" та її | | | |
| |підприємств | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Надходження від перевищення| 10 000 000,0| 10 000 000,0| |
| |кошторисних доходів над | | | |
| |кошторисними витратами | | | |
| |Національного банку України| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21030000|Відрахування коштів, | 71 593,5| 71 593,5| |
| |отриманих від проведення | | | |
| |державних грошових лотерей | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21040000|Плата за розміщення | 113 538,0| 113 538,0| |
| |тимчасово вільних коштів | | | |
| |державного бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060000|Рентна плата | 9 810 393,9| 6 766 373,4| 3 044 020,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060100|Рентна плата за нафту, що | 4 399 684,1| 4 399 684,1| |
| |видобувається в Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060200|Рентна плата за природний | 1 545 929,9| 808 429,9| 737 500,0|
| |газ, що видобувається в | | | |
| |Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060500|Рентна плата за транзитне | 2 306 520,5| | 2 306 520,5|
| |транспортування природного | | | |
| |газу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060600|Рентна плата за | 193 140,0| 193 140,0| |
| |транспортування нафти та | | | |
| |нафтопродуктів | | | |
| |магістральними | | | |
| |нафтопроводами та | | | |
| |нафтопродуктопроводами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060700|Рентна плата за транзитне | 69 415,7| 69 415,7| |
| |транспортування аміаку | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060800|Рентна плата за газовий | 1 295 703,7| 1 295 703,7| |
| |конденсат, що видобувається| | | |
| |в Україні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|Інші надходження | 2 047 446,6| 1 202 298,0| 845 148,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|Адміністративні збори та | 1 684 925,4| 1 532 925,4| 152 000,0|
| |платежі, доходи від | | | |
| |некомерційного та побічного| | | |
| |продажу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22050000|Надходження від оплати | 97 000,0| | 97 000,0|
| |витрат з інформаційно- | | | |
| |технічного забезпечення | | | |
| |розгляду справ у судах | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22070000|Виконавчий збір | 110 000,0| 55 000,0| 55 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22080000|Надходження від орендної | 650 000,0| 650 000,0| |
| |плати за користування | | | |
| |цілісним майновим | | | |
| |комплексом та іншим | | | |
| |державним майном | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22090000|Державне мито | 572 615,0| 572 615,0| |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22110000|Єдиний збір, який | 160 000,0| 160 000,0| |
| |справляється у пунктах | | | |
| |пропуску через державний | | | |
| |кордон України | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22120000|Плата за надані в оренду | 1 310,4| 1 310,4| |
| |ставки, що знаходяться в | | | |
| |басейнах річок | | | |
| |загальнодержавного значення| | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22200000|Плата за митне оформлення | 94 000,0| 94 000,0| |
| |товарів і транспортних | | | |
| |засобів поза місцем | | | |
| |розташування митних органів| | | |
| |або поза робочим часом, | | | |
| |установленим для митних | | | |
| |органів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові | 14 658 562,4| 3 792 636,6| 10 865 925,8|
| |надходження | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24010000|Кошти від реалізації майна,| 45 478,0| 45 478,0| |
| |конфіскованого за рішенням | | | |
| |суду | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24030000|Надходження сум | 5 259,0| 5 259,0| |
| |кредиторської та | | | |
| |депонентської | | | |
| |заборгованості підприємств,| | | |
| |організацій та установ, | | | |
| |щодо яких минув строк | | | |
| |позовної давності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24040000|Кошти від реалізації | 50,0| | 50,0|
| |надлишкової космічної | | | |
| |техніки військового та | | | |
| |подвійного призначення, що | | | |
| |належить Національному | | | |
| |космічному агентству | | | |
| |України | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Кошти від реалізації | 4 139 075,0| 2 000 000,0| 2 139 075,0|
| |надлишкового озброєння, | | | |
| |військової та спеціальної | | | |
| |техніки, іншого майна | | | |
| |Збройних Сил України та | | | |
| |інших утворених відповідно | | | |
| |до законів України | | | |
| |військових формувань, | | | |
| |правоохоронних органів і | | | |
| |Оперативно-рятувальної | | | |
| |служби цивільного захисту | | | |
| |Міністерства України з | | | |
| |питань надзвичайних | | | |
| |ситуацій та у справах | | | |
| |захисту населення від | | | |
| |наслідків Чорнобильської | | | |
| |катастрофи | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060000|Інші надходження | 1 123 893,0| 559 691,6| 564 201,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|24060200|Збори за послуги, пов'язані|   4 950,0|       |   4 950,0|
| |з охороною прав на | | | |
| |інтелектуальну власність | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060300|Інші надходження | 152 343,0| 121 843,0| 30 500,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060400|Надходження від видачі | 4 009,0| | 4 009,0|
| |дозволів на експортно- | | | |
| |імпортні операції з | | | |
| |наркотичними засобами, | | | |
| |психотропними речовинами і | | | |
| |прекурсорами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060500|Відрахування від суми | 1 593,0| 1 593,0| |
| |коштів, витрачених на | | | |
| |рекламу тютюнових виробів | | | |
| |та/або алкогольних напоїв у| | | |
| |межах України | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060800|Надходження від збору за | 2 000,0| | 2 000,0|
| |проведення гастрольних | | | |
| |заходів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060900|Збір за видачу спеціальних | 260 000,0| 260 000,0| |
| |дозволів на користування | | | |
| |надрами та кошти від | | | |
| |продажу таких дозволів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061000|Плата за виділення | 10 200,0| 10 200,0| |
| |номерного ресурсу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061100|Плата за проїзд | 15 000,0| | 15 000,0|
| |автомобільними дорогами | | | |
| |транспортних засобів та | | | |
| |інших самохідних машин і | | | |
| |механізмів, вагові або | | | |
| |габаритні параметри яких | | | |
| |перевищують нормативні | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061200|Плата за державну | 655,6| 655,6| |
| |реєстрацію джерел | | | |
| |іонізуючого випромінювання | | | |
| |(реєстраційний збір) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061400|Збір за користування | 148 800,0| 148 800,0| |
| |радіочастотним ресурсом | | | |
| |України | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061500|Надходження до Державного | 83 000,0| 16 600,0| 66 400,0|
| |спеціалізованого фонду | | | |
| |фінансування | | | |
| |загальнодержавних витрат на| | | |
| |авіаційну діяльність та | | | |
| |участь України у | | | |
| |міжнародних авіаційних | | | |
| |організаціях | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061700|Плата за оформлення | 100,0| | 100,0|
| |посвідчення закордонного | | | |
| |українця | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062100|Грошові стягнення за шкоду,| 7 842,4| | 7 842,4|
| |заподіяну порушенням | | | |
| |законодавства про охорону | | | |
| |навколишнього природного | | | |
| |середовища внаслідок | | | |
| |господарської та іншої | | | |
| |діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24062400|Кошти, отримані від продажу| 150 000,0| | 150 000,0|
| |частин встановленої | | | |
| |кількості викидів | | | |
| |парникових газів, | | | |
| |передбаченого статтею 17 | | | |
| |Кіотського протоколу до | | | |
| |Рамкової конвенції | | | |
| |Організації Об'єднаних | | | |
| |Націй про зміну клімату | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24063100|Кошти від Державного | 283 400,0| | 283 400,0|
| |підприємства "Національна | | | |
| |атомна енергогенеруюча | | | |
| |компанія "Енергоатом" | | | |
| |відповідно до статті 8 | | | |
| |Закону України "Про | | | |
| |впорядкування питань, | | | |
| |пов'язаних із забезпеченням| | | |
| |ядерної безпеки" | | | |
| |( 1868-15 ) та дохід від | | | |
| |розміщення цих коштів у | | | |
| |цінні папери, що емітуються| | | |
| |державою відповідно до | | | |
| |статті 9 цього ж Закону | | | |
| |України ( 1868-15 ) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24080000|Кошти від реалізації | 42 432,5| | 42 432,5|
| |галузевих резервів | | | |
| |(виробничих запасів) | | | |
| |цирконію та гафнію, | | | |
| |сформованих за рахунок | | | |
| |коштів цільового галузевого| | | |
| |фонду створення | | | |
| |національного ядерно- | | | |
| |паливного циклу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24090000|Портовий (адміністративний)| 74 285,6| 7 428,6| 66 857,0|
| |збір | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з | 267 940,9| 267 540,9| 400,0|
| |кредитування та надання | | | |
| |гарантій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання гарантій | 131 584,7| 131 584,7| |
| |та позик, отриманих за | | | |
| |рахунок коштів, залучених | | | |
| |державою та/або під | | | |
| |державні гарантії | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування | 113 190,2| 113 190,2| |
| |позиками, наданими за | | | |
| |рахунок коштів, залучених | | | |
| |державою | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110400|Відсотки за користування | 400,0| | 400,0|
| |пільговим довгостроковим | | | |
| |державним кредитом, наданим| | | |
| |молодим сім'ям та одиноким | | | |
| |молодим громадянам на | | | |
| |будівництво (реконструкцію)| | | |
| |та придбання житла | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110800|Відсотки за користування | 22 766,0| 22 766,0| |
| |бюджетними позичками та | | | |
| |кредитами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24120000|Збір у вигляді цільової | 2 600 000,0| | 2 600 000,0|
| |надбавки до діючого тарифу | | | |
| |на електричну та теплову | | | |
| |енергію | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24130000|Збір на соціально- | 100 116,4| | 100 116,4|
| |економічну компенсацію | | | |
| |ризику населення, яке | | | |
| |проживає на території | | | |
| |зони спостереження | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|Збори на обов'язкове | 4 807 056,9| | 4 807 056,9|
| |державне пенсійне | | | |
| |страхування з окремих видів| | | |
| |господарських операцій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140100|Збір з операцій | 1 328 952,9| | 1 328 952,9|
| |купівлі-продажу | | | |
| |безготівкової іноземної | | | |
| |валюти за гривню | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|Збір з торгівлі ювелірними | 48 772,6| | 48 772,6|
| |виробами із золота (крім | | | |
| |обручок), платини і | | | |
| |дорогоцінного каміння | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|

|24140300|Збір при відчуженні    | 1 114 014,1|       | 1 114 014,1|
| |легкових автомобілів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|Збір з операцій придбавання| 390 378,4| | 390 378,4|
| |(купівлі-продажу) | | | |
| |нерухомого майна | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|Збір з користування та | 1 924 938,9| | 1 924 938,9|
| |надання послуг | | | |
| |стільникового рухомого | | | |
| |зв'язку | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24150000|Збір у вигляді цільової | 1 452 975,1| 907 238,5| 545 736,6|
| |надбавки до діючого тарифу | | | |
| |на природний газ для | | | |
| |споживачів усіх форм | | | |
| |власності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження | 13 533 551,7| | 13 533 551,7|
| |бюджетних установ | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25010000|Плата за послуги, що | 13 490 765,7| | 13 490 765,7|
| |надаються бюджетними | | | |
| |установами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних | 42 786,0| | 42 786,0|
| |надходжень бюджетних | | | |
| |установ | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30000000|Доходи від операцій з | 785 917,0| 53 256,9| 732 660,1|
| |капіталом | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31000000|Надходження від продажу | 10 642,0 | 10 642,0| |
| |основного капіталу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010000|Кошти від реалізації | 6 142,0| 6 142,0| |
| |скарбів, майна, одержаного | | | |
| |державою або територіальною| | | |
| |громадою в порядку | | | |
| |спадкування чи дарування, | | | |
| |безхазяйного майна, | | | |
| |знахідок, а також валютних | | | |
| |цінностей і грошових | | | |
| |коштів, власники яких | | | |
| |невідомі | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010100|Кошти від реалізації | 6 142,0| 6 142,0| |
| |скарбів, які є пам'ятками | | | |
| |історії та культури, майна,| | | |
| |одержаного державою в | | | |
| |порядку спадкування чи | | | |
| |дарування | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31020000|Надходження коштів від | 4 500,0| 4 500,0| |
| |Державного фонду | | | |
| |дорогоцінних металів і | | | |
| |дорогоцінного каміння | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32000000|Надходження від реалізації | 470 000,0| | 470 000,0|
| |державних запасів товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32010000|Надходження від реалізації | 460 000,0| | 460 000,0|
| |матеріальних цінностей | | | |
| |державного резерву | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32020000|Надходження від реалізації | 10 000,0 | | 10 000,0|
| |розброньованих матеріальних| | | |
| |цінностей мобілізаційного | | | |
| |резерву | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33000000|Надходження від продажу | 305 275,0| 42 614,9| 262 660,1|
| |землі і нематеріальних | | | |
| |активів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|Офіційні трансферти | 680 464,3| 136 982,5| 543 481,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42000000|Від урядів зарубіжних країн| 680 464,3| 136 982,5| 543 481,8|
| |та міжнародних організацій | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42010000|Кошти, отримані від | 157 942,3| 136 982,5| 20 959,8|
| |секретаріату ООН, ОБСЄ | | | |
| |або іншої регіональної | | | |
| |організації за участь | | | |
| |українського контингенту та| | | |
| |персоналу у миротворчих | | | |
| |операціях | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42030000|Надходження в рамках | 522 522,0| | 522 522,0|
| |програм допомоги | | | |
| |Європейського Союзу | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50000000|Цільові фонди | 537 147,1| | 537 147,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50070000|Надходження до Фонду | 167 800,0| | 167 800,0|
| |соціального захисту | | | |
| |інвалідів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50080000|Збір за забруднення | 369 347,1| | 369 347,1|
| |навколишнього | | | |
| |природного середовища | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно із Законами N 2254-VI від 13.05.2010, N 2354-VI від 17.06.2010, N 2461-VI від 08.07.2010, N 2554-VI від 23.09.2010 )

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

    Фінансування Державного бюджету України на 2010 рік

                             тис.грн.
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| Загальне фінансування | 54 095 369,9| 30 338 106,7|23 757 263,2|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| 400000 |Фінансування за | 76 462 165,6| 60 338 106,7|16 124 058,9|
| |борговими операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401000 |Запозичення |100 258 382,2| 83 353 300,8|16 905 081,4|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | 66 190 271,3| 52 953 300,8|13 236 970,5|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401200 |Зовнішні запозичення | 34 068 110,9| 30 400 000,0| 3 668 110,9|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402000 |Погашення |-23 796 216,6|-23 015 194,1| -781 022,5|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402100 |Внутрішні зобов'язання |-17 061 988,4|-17 061 988,4| |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 402200 |Зовнішні зобов'язання | -6 734 228,2| -5 953 205,7| -781 022,5|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 500000 |Надходження від | 6 350 000,0| | 6 350 000,0|
| |приватизації державного| | | |
| |майна | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 501000 |Надходження від | 6 350 000,0| | 6 350 000,0|
| |приватизації державного| | | |
| |майна (крім об'єктів, | | | |
| |для яких передбачено | | | |
| |окремий розподіл коштів| | | |
| |відповідно до Державної| | | |
| |програми приватизації | | | |
| |на 2000-2002 роки) та | | | |
| |інших надходжень, | | | |
| |безпосередньо | | | |
| |пов'язаних з процесом | | | |
| |приватизації та | | | |
| |кредитування | | | |
| |підприємств | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 600000 |Фінансування за |-28 716 795,7|-30 000 000,0|1 283 204,3 |
| |активними операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 601000 |Зміни обсягів депозитів|-30 490 001,0|-30 000 000,0| -490 001,0|
| |і цінних паперів, що | | | |
| |використовуються для | | | |
| |управління ліквідністю | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 601200 |Розміщення коштів на |-30 490 001,0|-30 000 000,0| -490 001,0|
| |депозитах або придбання| | | |
| |цінних паперів | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602000 |Зміни обсягів | 1 773 205,3| | 1 773 205,3|
| |готівкових коштів | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 602100 |На початок періоду | 1 773 205,3| | 1 773 205,3|
-----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2461-VI від 08.07.2010 )

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

               РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2010 рік

                             тис.грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|Видатки - всього: |240 959 675,8|231 610 860,1| 37 275 672,8| 2 803 034,6| 7 848 815,7|64 681 328,9|25 110 985,5|2 083 267,5| 771 733,0| 18 102 302,1| 305 641 004,7|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0110000| |Апарат Верховної Ради | 757 259,8| 757 209,8| 412 971,6| 13 737,6| 50,0| 64 892,7| 62 874,3| 24 310,3| 9 653,5| 2 018,4| 822 152,5|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111000| |Апарат Верховної Ради | 757 259,8| 757 209,8| 412 971,6| 13 737,6| 50,0| 64 892,7| 62 874,3| 24 310,3| 9 653,5| 2 018,4| 822 152,5|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111010| 0111 |Здійснення законотворчої | 446 866,3| 446 866,3| 234 989,3| | | | | | | | 446 866,3|
| | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | |
| | |Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111020| 0111 |Організаційне, | 175 908,1| 175 858,1| 127 846,5| | 50,0| | | | | | 175 908,1|
| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | |
| | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Верховної Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111030| 0111 |Організація та здійснення| 2 304,5| 2 304,5| | | | | | | | | 2 304,5|
| | |офіційних прийомів | | | | | | | | | | | |
| | |Верховною Радою України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111040| 0113 |Візити народних депутатів| 7 080,9| 7 080,9| | | | | | | | | 7 080,9|
| | |України за кордон | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111050| 0111 |Обслуговування | 93 033,4| 93 033,4| 45 866,8| 13 107,0| | 4 398,0| 4 074,0| 1 260,0| | 324,0| 97 431,4|
| | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | |
| | |Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111070| 0734 |Фінансова підтримка | 7 216,2| 7 216,2| | | | 60 494,7| 58 800,3| 23 050,3| 9 653,5| 1 694,4| 67 710,9|
| | |санаторно-курортного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу Управління | | | | | | | | | | | |
| | |справами Верховної Ради | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111080| 0831 |Висвітлення діяльності | 11 802,4| 11 802,4| 4 269,0| 630,6| | | | | | | 11 802,4|
| | |народних депутатів | | | | | | | | | | | |
| | |України через засоби | | | | | | | | | | | |
| | |телебачення і | | | | | | | | | | | |
| | |радіомовлення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111090| 0832 |Фінансова підтримка | 13 048,0| 13 048,0| | | | | | | | | 13 048,0|
| | |видання газети "Голос | | | | | | | | | | | |
| | |України" та журналу | | | | | | | | | | | |
| | |"Віче" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0300000| |Державне управління | 853 071,7| 821 091,7| 328 312,5| 44 833,7| 31 980,0| 93 652,4| 88 227,7| 40 388,5| 10 005,5| 5 424,7| 946 724,1|
| | |справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301000| |Апарат Державного | 839 134,1| 807 218,9| 319 902,6| 43 708,8| 31 915,2| 93 652,4| 88 227,7| 40 388,5| 10 005,5| 5 424,7| 932 786,5|
| | |управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301010| 0111 |Організаційне, | 120 623,7| 120 623,7| 75 762,9| 126,8| | | | | | | 120 623,7|
| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | |
| | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301020| 0111 |Організація та здійснення| 13 097,3| 13 097,3| | | | | | | | | 13 097,3|
| | |офіційних заходів за | | | | | | | | | | | |
| | |участю Президента | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301030| 0111 |Обслуговування діяльності| 81 267,3| 81 217,9| 31 091,6| 10 096,4| 49,4| 4 311,7| 4 311,7| 2 147,7| 124,5| | 85 579,0|
| | |Президента України, | | | | | | | | | | | |
| | |Адміністрації Президента | | | | | | | | | | | |
| | |України та інших | | | | | | | | | | | |
| | |державних органів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301040| 0113 |Візити Президента України| 26 526,3| 26 526,3| | | | | | | | | 26 526,3|
| | |за кордон | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301050| 0133 |Виготовлення державних | 47 750,5| 47 750,5| | | | | | | | | 47 750,5|
| | |нагород та пам'ятних | | | | | | | | | | | |
| | |знаків | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 64 361,1| 64 037,9| 28 115,0| 15 775,9| 323,2| 7 436,4| 6 796,4| 1 052,0| 2 441,2| 640,0| 71 797,5|
| | |санаторно-курортних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів Державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301080| 0150 |Прикладні дослідження | 21 609,6| | | | 21 609,6| | | | | | 21 609,6|
| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних досліджень | | | | | | | | | | | |
| | |із стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і | | | | | | | | | | | |
| | |зовнішньої політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301090| 0150 |Прикладні розробки у | 3 562,5| | | | 3 562,5| 120,7| | | | 120,7| 3 683,2|
| | |сфері державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301110| 0960 |Оздоровлення і відпочинок| 2 767,0| 2 767,0| 1 583,0| 220,1| | 4 058,4| 3 656,8| 813,8| 338,1| 401,6| 6 825,4|
| | |дітей в оздоровчих | | | | | | | | | | | |
| | |таборах Державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301130| 0950 |Підготовка кадрів, | 78 538,5| 78 538,5| 39 088,2| 2 957,7| | 58 152,7| 55 756,3| 32 193,8| 5 508,2| 2 396,4| 136 691,2|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |керівних працівників, | | | | | | | | | | | |
| | |спеціалістів державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління Національною | | | | | | | | | | | |
| | |академією державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління при | | | | | | | | | | | |
| | |Президентові України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301140| 0520 |Збереження | 25 695,3| 25 695,3| 16 097,9| 1 843,9| | 6 927,3| 5 857,3| 1 790,5| 667,5| 1 070,0| 32 622,6|
| | |природно-заповідного | | | | | | | | | | | |
| | |фонду в національних | | | | | | | | | | | |
| | |природних парках, | | | | | | | | | | | |
| | |заповідниках та | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | |
| | |резиденції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301150| 0750 |Прикладні дослідження і | 4 873,4| | | | 4 873,4| | | | | | 4 873,4|
| | |розробки у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |профілактичної та | | | | | | | | | | | |
| | |клінічної медицини | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301160| 0111 |Створення автоматизованої| 272,2| 272,2| | | | | | | | | 272,2|
| | |системи | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційно-аналітичного| | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |Адміністрації | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 115 747,3| 115 149,4| 67 964,7| 9 284,0| 597,9| 6 980,2| 6 580,2| 825,7| 914,0| 400,0| 122 727,5|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та | | | | | | | | | | | |
| | |керівного складу органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне | 86 342,9| 86 342,9| 54 837,9| 3 131,1| | 3 428,3| 3 152,3| 935,0| | 276,0| 89 771,2|
| | |обслуговування, | | | | | | | | | | | |
| | |діагностика та лікування | | | | | | | | | | | |
| | |народних депутатів | | | | | | | | | | | |
| | |України та керівного | | | | | | | | | | | |
| | |складу органів державної | | | | | | | | | | | |
| | |влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|0301200| 0740 |Державний санітарно-   |   5 452,7|   5 452,7|   3 737,3|    231,2|      |   2 236,7|   2 116,7|   630,0|    12,0|    120,0|    7 689,4|
| | |епідеміологічний нагляд в| | | | | | | | | | | |
| | |лікувально-оздоровчих | | | | | | | | | | | |
| | |закладах Державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління справами та на| | | | | | | | | | | |
| | |об'єктах органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301230| 0950 |Підвищення кваліфікації | 167,7| 167,7| 123,1| | | | | | | | 167,7|
| | |лікарів та середнього | | | | | | | | | | | |
| | |медичного персоналу в | | | | | | | | | | | |
| | |системі лікувально- | | | | | | | | | | | |
| | |оздоровчих закладів | | | | | | | | | | | |
| | |Державного управління | | | | | | | | | | | |
| | |справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301270| 0832 |Фінансова підтримка | 1 772,0| 1 772,0| | | | | | | | | 1 772,0|
| | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | |
| | |"Офіційний вісник | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301280| 0150 |Виконання | 9,3| | | | 9,3| | | | | | 9,3|
| | |загальнодержавних | | | | | | | | | | | |
| | |організаційних, | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційно-аналітичних | | | | | | | | | | | |
| | |та науково-методологічних| | | | | | | | | | | |
| | |заходів з питань | | | | | | | | | | | |
| | |євроатлантичної | | | | | | | | | | | |
| | |інтеграції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301330| 0150 |Підготовка науково- | 923,4| 923,4| 250,0| | | | | | | | 923,4|
| | |педагогічних і наукових | | | | | | | | | | | |
| | |кадрів з питань | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і зовнішньої | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301360| 0822 |Фінансова підтримка | 4 479,5| 4 479,5| | | | | | | | | 4 479,5|
| | |Національного камерного | | | | | | | | | | | |
| | |ансамблю "Київські | | | | | | | | | | | |
| | |солісти" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301370| 0133 |Надання науково- | 1 340,8| 1 340,8| 801,7| 24,1| | | | | | | 1 340,8|
| | |методичної та | | | | | | | | | | | |
| | |консультативної підтримки| | | | | | | | | | | |
| | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | |
| | |самоврядування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301380| 0133 |Забезпечення перевезень | 124 941,3| 124 051,4| | | 889,9| | | | | | 124 941,3|
| | |вищих посадових осіб | | | | | | | | | | | |
| | |держави авіаційним | | | | | | | | | | | |
| | |транспортом | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301430| 0826 |Створення Національного | 5 057,5| 5 057,5| | | | | | | | | 5 057,5|
| | |культурно-мистецького та | | | | | | | | | | | |
| | |музейного комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |"Мистецький арсенал" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301450| 0829 |Конкурсний відбір та | 655,0| 655,0| 449,3| 17,6| | | | | | | 655,0|
| | |присудження Національної | | | | | | | | | | | |
| | |премії України імені | | | | | | | | | | | |
| | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301460| 0829 |Виплата Національної | 1 300,0| 1 300,0| | | | | | | | | 1 300,0|
| | |премії імені Тараса | | | | | | | | | | | |
| | |Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301800| 0610 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301850| 0111 |Реконструкція будинку для| | | | | | | | | | | |
| | |розміщення Представництва| | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим, Ради представників | | | | | | | | | | | |
| | |кримськотатарського | | | | | | | | | | | |
| | |народу у м. Сімферополі | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301860| 0829 |Реконструкція та | | | | | | | | | | | |
| | |пристосування | | | | | | | | | | | |
| | |Маріїнського палацу в | | | | | | | | | | | |
| | |м. Києві | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301870| 0610 |Аварійно-відновлювальні | | | | | | | | | | | |
| | |роботи з ліквідації | | | | | | | | | | | |
| | |аварійного стану | | | | | | | | | | | |
| | |житлового будинку по | | | | | | | | | | | |
| | |вул. Срібнокільській, 20 | | | | | | | | | | | |
| | |у м. Києві | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301890| 0734 |Розробка проектно- | | | | | | | | | | | |
| | |кошторисної документації | | | | | | | | | | | |
| | |і будівництво | | | | | | | | | | | |
| | |Реабілітаційного центру | | | | | | | | | | | |
| | |на базі Державного | | | | | | | | | | | |
| | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | |
| | |"Конча-Заспа" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0303000| |Представництво Президента| 4 066,1| 4 066,1| 2 184,5| 579,3| | | | | | | 4 066,1|
| | |України в Автономній | | | | | | | | | | | |
| | |Республіці Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 4 066,1| 4 066,1| 2 184,5| 579,3| | | | | | | 4 066,1|
| | |постійним представником | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0304000| |Національна служба | 9 871,5| 9 806,7| 6 225,4| 545,6| 64,8| | | | | | 9 871,5|
| | |посередництва і | | | | | | | | | | | |
| | |примирення України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 9 806,7| 9 806,7| 6 225,4| 545,6| | | | | | | 9 806,7|
| | |колективних трудових | | | | | | | | | | | |
| | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0304020| 0481 |Прикладні розробки з | 64,8| | | | 64,8| | | | | | 64,8|
| | |питань посередництва і | | | | | | | | | | | |
| | |примирення при вирішенні | | | | | | | | | | | |
| | |колективних трудових | | | | | | | | | | | |
| | |спорів (конфліктів) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0410000| |Господарсько-фінансовий | 302 572,1| 300 382,1| 160 833,6| 8 171,1| 2 190,0| 9 273,4| 9 241,2| 3 829,7| 1 863,9| 32,2| 311 845,5|
| | |департамент Секретаріату | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411000| |Секретаріат Кабінету | 302 572,1| 300 382,1| 160 833,6| 8 171,1| 2 190,0| 9 273,4| 9 241,2| 3 829,7| 1 863,9| 32,2| 311 845,5|
| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411010| 0111 |Організаційне, | 201 690,7| 201 647,1| 133 976,2| 17,1| 43,6| | | | | | 201 690,7|
| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | |
| | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411020| 0111 |Організація та здійснення| 6 881,8| 6 881,8| | | | | | | | | 6 881,8|
| | |офіційних прийомів | | | | | | | | | | | |
| | |керівництвом Кабінету | | | | | | | | | | | |
| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411030| 0111 |Обслуговування | 60 303,0| 60 303,0| 26 857,4| 8 154,0| | 9 273,4| 9 241,2| 3 829,7| 1 863,9| 32,2| 69 576,4|
| | |діяльності Кабінету | | | | | | | | | | | |
| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411040| 0111 |Створення спеціальної | 133,9| 133,9| | | | | | | | | 133,9|
| | |інформаційно- | | | | | | | | | | | |
| | |телекомунікаційної | | | | | | | | | | | |
| | |системи органів | | | | | | | | | | | |
| | |виконавчої влади, | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток та інтеграція | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційних ресурсів і | | | | | | | | | | | |
| | |технологій органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411050| 0113 |Візити урядових делегацій| 21 723,2| 21 723,2| | | | | | | | | 21 723,2|
| | |та відрядження | | | | | | | | | | | |
| | |працівників органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади за кордон| | | | | | | | | | | |
| | |за рішенням Кабінету | | | | | | | | | | | |
| | |Міністрів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|0411060| 0950 |Перепідготовка та    |    125,3|    125,3|       |      |      |      |      |      |      |       |     125,3|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |працівників Секретаріату | | | | | | | | | | | |
| | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411070| 0832 |Фінансова підтримка | 9 567,8| 9 567,8| | | | | | | | | 9 567,8|
| | |газети "Урядовий кур'єр" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0411120| 0350 |Забезпечення | 2 146,4| | | | 2 146,4| | | | | | 2 146,4|
| | |функціонування та | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку системи | | | | | | | | | | | |
| | |спеціальної інформації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0500000| |Державна судова | 2 374 345,6| 2 373 645,6| 1 376 121,2| 63 965,8| 700,0| 95 100,0| 85 587,0| | | 9 513,0| 2 469 445,6|
| | |адміністрація України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501000| |Апарат Державної | 2 374 345,6| 2 373 645,6| 1 376 121,2| 63 965,8| 700,0| 95 100,0| 85 587,0| | | 9 513,0| 2 469 445,6|
| | |судової адміністрації | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501010| 0330 |Організаційне | 37 631,0| 37 631,0| 25 097,1| 1 895,0| | | | | | | 37 631,0|
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |судів та установ судової | | | | | | | | | | | |
| | |системи | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501020| 0330 |Здійснення правосуддя | 186 056,6| 186 056,6| 119 730,5| 5 220,6| | 33 820,0| 30 438,0| | | 3 382,0| 219 876,6|
| | |місцевими господарськими | | | | | | | | | | | |
| | |судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501030| 0330 |Здійснення правосуддя | 405 226,6| 405 226,6| 226 866,7| 10 360,2| | 5 715,0| 5 145,0| | | 570,0| 410 941,6|
| | |Апеляційним судом | | | | | | | | | | | |
| | |України та апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501040| 0330 |Здійснення правосуддя | 1 347 782,7| 1 347 782,7| 782 210,9| 34 672,8| | 51 360,0| 46 230,0| | | 5 130,0| 1 399 142,7|
| | |місцевими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501050| 0330 |Здійснення правосуддя | 26 101,0| 26 101,0| 15 268,5| 363,1| | | | | | | 26 101,0|
| | |військовими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501080| 0330 |Здійснення правосуддя | 107 249,9| 107 249,9| 68 563,7| 2 620,0| | 4 180,0| 3 762,0| | | 418,0| 111 429,9|
| | |апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |господарськими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501110| 0950 |Підготовка осіб для | 4 679,3| 4 679,3| 2 973,2| 460,3| | | | | | | 4 679,3|
| | |зайняття посад | | | | | | | | | | | |
| | |професійних суддів, | | | | | | | | | | | |
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | |
| | |апаратів судів Академією | | | | | | | | | | | |
| | |суддів України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501150| 0330 |Виконання рішень судів на| 9 500,0| 9 500,0| | | | | | | | | 9 500,0|
| | |користь суддів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501160| 0330 |Здійснення правосуддя | 86 138,1| 85 438,1| 48 720,1| 1 629,7| 700,0| 10,0| 5,0| | | 5,0| 86 148,1|
| | |апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративними судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501170| 0330 |Здійснення правосуддя | 163 980,4| 163 980,4| 86 690,5| 6 744,1| | 15,0| 7,0| | | 8,0| 163 995,4|
| | |місцевими | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративними судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501190| 0330 |Створення автоматизованої| | | | | | | | | | | |
| | |системи документообігу у | | | | | | | | | | | |
| | |судах та забезпечення її | | | | | | | | | | | |
| | |функціонування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0501820| 0330 |Забезпечення судів | | | | | | | | | | | |
| | |належними приміщеннями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0600000| |Верховний Суд України | 126 441,5| 126 441,5| 61 453,3| 1 642,6| | 2 000,0| 1 500,0| | | 500,0| 128 441,5|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0601000| |Апарат Верховного | 126 441,5| 126 441,5| 61 453,3| 1 642,6| | 2 000,0| 1 500,0| | | 500,0| 128 441,5|
| | |Суду України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0601010| 0330 |Здійснення правосуддя | 126 328,2| 126 328,2| 61 453,3| 1 642,6| | 2 000,0| 1 500,0| | | 500,0| 128 328,2|
| | |Верховним Судом України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0601020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 113,3| 113,3| | | | | | | | | 113,3|
| | |суддів та працівників | | | | | | | | | | | |
| | |апарату Верховного Суду | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0700000| |Вищий господарський суд | 72 781,3| 72 781,3| 42 761,1| 3 429,4| | | | | | | 72 781,3|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0701000| |Вищий господарський | 72 781,3| 72 781,3| 42 761,1| 3 429,4| | | | | | | 72 781,3|
| | |суд України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0701010| 0330 |Здійснення правосуддя | 72 781,3| 72 781,3| 42 761,1| 3 429,4| | | | | | | 72 781,3|
| | |Вищим господарським | | | | | | | | | | | |
| | |судом України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0750000| |Вищий адміністративний | 61 659,0| 61 659,0| 38 952,8| 1 507,5| | 10,0| 10,0| | | | 61 669,0|
| | |суд України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0751000| |Апарат Вищого | 61 659,0| 61 659,0| 38 952,8| 1 507,5| | 10,0| 10,0| | | | 61 669,0|
| | |адміністративного | | | | | | | | | | | |
| | |суду України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0751010| 0330 |Здійснення правосуддя | 61 659,0| 61 659,0| 38 952,8| 1 507,5| | 10,0| 10,0| | | | 61 669,0|
| | |Вищим адміністративним | | | | | | | | | | | |
| | |судом України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0800000| |Конституційний Суд | 58 852,9| 58 852,9| 34 387,5| 1 002,2| | | | | | | 58 852,9|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0801000| |Конституційний Суд | 58 852,9| 58 852,9| 34 387,5| 1 002,2| | | | | | | 58 852,9|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0801010| 0330 |Забезпечення | 58 852,9| 58 852,9| 34 387,5| 1 002,2| | | | | | | 58 852,9|
| | |конституційної | | | | | | | | | | | |
| | |юрисдикції в Україні | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0900000| |Генеральна | 1 216 361,7| 1 216 361,7| 820 346,1| 27 841,8| | 1 294,6| 1 194,6| | 120,0| 100,0| 1 217 656,3|
| | |прокуратура України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0901000| |Генеральна | 1 216 361,7| 1 216 361,7| 820 346,1| 27 841,8| | 1 294,6| 1 194,6| | 120,0| 100,0| 1 217 656,3|
| | |прокуратура України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0901010| 0360 |Нагляд органів | 1 197 342,1| 1 197 342,1| 808 511,5| 27 012,6| | 294,6| 294,6| | | | 1 197 636,7|
| | |прокуратури за | | | | | | | | | | | |
| | |додержанням законів та | | | | | | | | | | | |
| | |представницькі | | | | | | | | | | | |
| | |функції в суді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0901020| 0942 |Підготовка кадрів та | 19 019,6| 19 019,6| 11 834,6| 829,2| | 1 000,0| 900,0| | 120,0| 100,0| 20 019,6|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |прокурорсько-слідчих | | | | | | | | | | | |
| | |кадрів Національною | | | | | | | | | | | |
| | |академією прокуратури | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1000000| |Міністерство | 9 678 959,3| 9 642 737,1| 6 835 030,8| 219 273,7| 36 222,2| 2 127 625,0| 2 003 695,4| 818 874,6| 82 523,3| 123 929,6| 11 806 584,3|
| | |внутрішніх справ | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001000| |Апарат Міністерства | 8 576 251,8| 8 552 344,0| 6 149 686,1| 185 404,8| 23 907,8| 1 983 885,9| 1 872 497,0| 760 099,5| 78 433,6| 111 388,9| 10 560 137,7|
| | |внутрішніх справ | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001010| 0310 |Керівництво та управління| 256 244,1| 256 244,1| 187 686,6| 4 551,4| | 3 131,0| 2 966,0| 500,0| 850,0| 165,0| 259 375,1|
| | |діяльністю органів | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх справ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001020| 0310 |Створення та | 4 320,0| 4 320,0| | | | 282 351,6| 260 120,6| | | 22 231,0| 286 671,6|
| | |функціонування Державної | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційної системи | | | | | | | | | | | |
| | |реєстраційного обліку | | | | | | | | | | | |
| | |фізичних осіб та їх | | | | | | | | | | | |
| | |документування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001040| 0310 |Участь органів внутрішніх| 13 046,1| 13 046,1| 8 436,6| 560,5| | 6,7| 6,7| | | | 13 052,8|
| | |справ у боротьбі з | | | | | | | | | | | |
| | |нелегальною міграцією, | | | | | | | | | | | |
| | |створення та утримання | | | | | | | | | | | |
| | |пунктів розміщення | | | | | | | | | | | |
| | |незаконних мігрантів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|1001050| 0310 |Забезпечення захисту   | 7 432 614,4| 7 420 148,6| 5 411 456,0|  133 368,3|  12 465,8| 1 377 500,8| 1 322 500,8| 615 547,7|  51 540,6|   55 000,0|  8 810 115,2|
| | |прав і свобод громадян, | | | | | | | | | | | |
| | |суспільства і держави від| | | | | | | | | | | |
| | |протиправних посягань, | | | | | | | | | | | |
| | |охорона громадського | | | | | | | | | | | |
| | |порядку | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001070| 0380 |Участь органів внутрішніх| 10 668,7| 10 588,7| 8 339,0| 49,6| 80,0| 20 959,8| 4 549,7| | 100,0| 16 410,1| 31 628,5|
| | |справ у міжнародних | | | | | | | | | | | |
| | |миротворчих операціях | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001080| 0942 |Підготовка кадрів для | 394 517,1| 394 517,1| 257 236,7| 23 303,7| | 228 263,8| 213 795,7| 129 628,5| 12 551,2| 14 468,1| 622 780,9|
| | |органів внутрішніх справ | | | | | | | | | | | |
| | |вищими закладами освіти | | | | | | | | | | | |
| | |III і IV рівнів | | | | | | | | | | | |
| | |акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001100| 0721 |Медичне забезпечення | 290 135,2| 290 135,2| 174 290,0| 20 649,3| | 58 593,1| 55 916,8| 12 586,6| 12 180,4| 2 676,3| 348 728,3|
| | |працівників, осіб | | | | | | | | | | | |
| | |рядового і начальницького| | | | | | | | | | | |
| | |складу органів внутрішніх| | | | | | | | | | | |
| | |справ та | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001130| 0910 |Дошкільна, позашкільна | 39 907,9| 39 907,9| 19 376,6| 2 864,3| | 8 969,5| 8 588,2| 403,8| 1 123,6| 381,3| 48 877,4|
| | |освіта та заходи з | | | | | | | | | | | |
| | |позашкільної роботи з | | | | | | | | | | | |
| | |дітьми працівників, осіб| | | | | | | | | | | |
| | |рядового та | | | | | | | | | | | |
| | |начальницького складу | | | | | | | | | | | |
| | |органів внутрішніх справ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001160| 0310 |Забезпечення заходів | 11 386,5| 24,5| | | 11 362,0| | | | | | 11 386,5|
| | |спеціальними підрозділами| | | | | | | | | | | |
| | |по боротьбі з | | | | | | | | | | | |
| | |організованою злочинністю| | | | | | | | | | | |
| | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | |
| | |справ України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001170| 0370 |Наукове та інформаційно- | 2 477,0| 2 477,0| 1 811,6| 57,7| | | | | | | 2 477,0|
| | |аналітичне забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |заходів по боротьбі з | | | | | | | | | | | |
| | |організованою злочинністю| | | | | | | | | | | |
| | |і корупцією | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001180| 0310 |Забезпечення особистої | 105 956,7| 105 956,7| 81 053,0| | | 4 109,6| 4 052,5| 1 432,9| 87,8| 57,1| 110 066,3|
| | |безпеки суддів і членів | | | | | | | | | | | |
| | |їх сімей, охорони | | | | | | | | | | | |
| | |приміщень суду, | | | | | | | | | | | |
| | |громадського порядку під | | | | | | | | | | | |
| | |час здійснення правосуддя| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001190| 1062 |Будівництво | | | | | | | | | | | |
| | |(придбання) житла для | | | | | | | | | | | |
| | |осіб рядового і | | | | | | | | | | | |
| | |начальницького складу | | | | | | | | | | | |
| | |органів внутрішніх | | | | | | | | | | | |
| | |справ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1001200| 0810 |Державна підтримка | 14 978,1| 14 978,1| | | | | | | | | 14 978,1|
| | |фізкультурно-спортивного | | | | | | | | | | | |
| | |товариства "Динамо" | | | | | | | | | | | |
| | |України на організацію та| | | | | | | | | | | |
| | |проведення роботи з | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку фізичної | | | | | | | | | | | |
| | |культури і спорту | | | | | | | | | | | |
| | |серед працівників і | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |правоохоронних органів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1003000| |Головне управління | 1 099 707,5| 1 087 393,1| 683 159,5| 33 822,1| 12 314,4| 143 739,1| 131 198,4| 58 775,1| 4 089,7| 12 540,7| 1 243 446,6|
| | |внутрішніх військ | | | | | | | | | | | |
| | |Міністерства внутрішніх | | | | | | | | | | | |
| | |справ України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1003010| 0310 |Керівництво та управління| 44 112,2| 44 112,2| 32 993,4| | | | | | | | 44 112,2|
| | |внутрішніми військами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1003020| 0310 |Участь внутрішніх військ | 840 910,7| 828 596,3| 506 500,4| 28 633,1| 12 314,4| 42 423,0| 34 653,0| 2 703,0| 1 555,0| 7 770,0| 883 333,7|
| | |в охороні громадського | | | | | | | | | | | |
| | |порядку та боротьбі із | | | | | | | | | | | |
| | |злочинністю, конвоювання | | | | | | | | | | | |
| | |арештованих і засуджених | | | | | | | | | | | |
| | |та охорона підсудних під | | | | | | | | | | | |
| | |час судових процесів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1003030| 0380 |Охорона особливо важливих| 128 653,1| 128 653,1| 87 757,8| 2 133,0| | 83 685,8| 81 531,4| 52 850,8| 1 221,7| 2 154,4| 212 338,9|
| | |державних об'єктів, | | | | | | | | | | | |
| | |дипломатичних та | | | | | | | | | | | |
| | |консульських | | | | | | | | | | | |
| | |представництв іноземних | | | | | | | | | | | |
| | |держав на території | | | | | | | | | | | |
| | |України, супроводження | | | | | | | | | | | |
| | |перевезення ядерних | | | | | | | | | | | |
| | |матеріалів по території | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1003070| 0942 |Підготовка кадрів для | 73 451,3| 73 451,3| 48 425,6| 2 302,0| | 4 340,9| 4 190,9| 1 772,6| 360,0| 150,0| 77 792,2|
| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |
| | |України вищими | | | | | | | | | | | |
| | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | |
| | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1003080| 0731 |Стаціонарне лікування | 12 580,2| 12 580,2| 7 482,3| 754,0| | 12 846,3| 10 396,3| 1 172,0| 953,0| 2 450,0| 25 426,5|
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |
| | |України у власних | | | | | | | | | | | |
| | |медичних закладах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1003090| 1062 |Будівництво (придбання) | | | | | | 443,1| 426,8| 276,7| | 16,3| 443,1|
| | |житла для | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішніх військ МВС | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1004000| |Державна міграційна | 3 000,0| 3 000,0| 2 185,2| 46,8| | | | | | | 3 000,0|
| | |служба України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1004010| 0380 |Керівництво та управління| 3 000,0| 3 000,0| 2 185,2| 46,8| | | | | | | 3 000,0|
| | |у сфері міграції, | | | | | | | | | | | |
| | |громадянства, імміграції | | | | | | | | | | | |
| | |та реєстрації фізичних | | | | | | | | | | | |
| | |осіб | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1100000| |Міністерство палива та | 98 876,0| 66 731,1| 17 326,7| 1 153,0| 32 144,9| 5 090 203,7| 59 281,3| 1 022,0| 70,0| 5 030 922,4| 5 189 079,7|
| | |енергетики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101000| |Апарат Міністерства | 98 876,0| 66 731,1| 17 326,7| 1 153,0| 32 144,9| 5 090 203,7| 59 281,3| 1 022,0| 70,0| 5 030 922,4| 5 189 079,7|
| | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101010| 0434 |Загальне керівництво та | 26 367,2| 26 367,2| 17 326,7| 1 153,0| | 108,0| 108,0| | 70,0| | 26 475,2|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101030| 0483 |Прикладні наукові та | 12 372,9| | | | 12 372,9| | | | | | 12 372,9|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | |
| | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | |
| | |програмами і державним | | | | | | | | | | | |
| | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |паливно-енергетичного | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101080| 0434 |Заходи з реалізації | | | | | | 596 992,0| | | | 596 992,0| 596 992,0|
| | |Комплексної програми | | | | | | | | | | | |
| | |створення ядерно- | | | | | | | | | | | |
| | |паливного циклу в Україні| | | | | | | | | | | |
| | |та Державної цільової | | | | | | | | | | | |
| | |екологічної програми | | | | | | | | | | | |
| | |приведення в безпечний | | | | | | | | | | | |
| | |стан уранових об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | |виробничого об'єднання | | | | | | | | | | | |
| | |"Придніпровський хімічний| | | | | | | | | | | |
| | |завод" ( 1029-2009 ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|1101090| 0942 |Підготовка фахівців для |   37 122,7|   37 122,7|       |      |      |  19 374,7|  17 264,7|      |      |   2 110,0|   56 497,4|
| | |підприємств | | | | | | | | | | | |
| | |ядерно-промислового | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
| | |Севастопольським | | | | | | | | | | | |
| | |національним | | | | | | | | | | | |
| | |університетом ядерної | | | | | | | | | | | |
| | |енергії та промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101120| 0433 |Створення резерву | | | | | | 197 245,7| | | | 197 245,7| 197 245,7|
| | |ядерного палива та | | | | | | | | | | | |
| | |ядерних матеріалів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101130| 0483 |Фінансова підтримка | 198,0| | | | 198,0| | | | | | 198,0|
| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | |
| | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |енергетики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101140| 0434 |Фізичний захист ядерних | 22 634,0| 3 060,0| | | 19 574,0| 34 100,0| | | | 34 100,0| 56 734,0|
| | |установок та ядерних | | | | | | | | | | | |
| | |матеріалів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101390| 0433 |Будівництво енергоблоків | | | | | | 764 794,8| | | | 764 794,8| 764 794,8|
| | |атомних, | | | | | | | | | | | |
| | |гідроакумулюючих, інших | | | | | | | | | | | |
| | |електростанцій, | | | | | | | | | | | |
| | |теплоелектроцентралей, | | | | | | | | | | | |
| | |будівництво та | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція ліній | | | | | | | | | | | |
| | |електропередачі та | | | | | | | | | | | |
| | |підстанцій (у тому числі | | | | | | | | | | | |
| | |150 000 тис. гривень для | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | |електроенергетики | | | | | | | | | | | |
| | |Автономної Республіки | | | | | | | | | | | |
| | |Крим), а також | | | | | | | | | | | |
| | |здешевлення кредитів на | | | | | | | | | | | |
| | |створення запасів | | | | | | | | | | | |
| | |твердого палива для | | | | | | | | | | | |
| | |теплоелектростанцій | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101420| 0432 |Часткова компенсація | | | | | | 3 423 524,9| | | | 3 423 524,9| 3 423 524,9|
| | |Національній акціонерній | | | | | | | | | | | |
| | |компанії "Нафтогаз | | | | | | | | | | | |
| | |України" різниці між | | | | | | | | | | | |
| | |цінами закупівлі | | | | | | | | | | | |
| | |імпортованого природного | | | | | | | | | | | |
| | |газу та його реалізації | | | | | | | | | | | |
| | |суб'єктам господарювання | | | | | | | | | | | |
| | |на виробництво теплової | | | | | | | | | | | |
| | |енергії, яка споживається| | | | | | | | | | | |
| | |населенням, у тому числі | | | | | | | | | | | |
| | |недоотримана за 2009 рік | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101430| 0513 |Виконання першочергових | | | | | | 39 300,0| 33 300,0| | | 6 000,0| 39 300,0|
| | |екологічних заходів у | | | | | | | | | | | |
| | |м. Дніпродзержинськ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101630| 0433 |Впровадження Програми | 181,2| 181,2| | | | 9 763,6| 8 608,6| 1 022,0| | 1 155,0| 9 944,8|
| | |реформування та розвитку | | | | | | | | | | | |
| | |енергетичного сектора | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101660| 0433 |Підтримка впровадження | | | | | | 5 000,0| | | | 5 000,0| 5 000,0|
| | |Енергетичної стратегії | | | | | | | | | | | |
| | |України на період до | | | | | | | | | | | |
| | |2030 року ( 145-2006 ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1200000| |Міністерство економіки | 294 892,2| 247 451,5| 138 969,6| 8 660,1| 47 440,7| 5 774,5| 2 478,5| 133,2| | 3 296,0| 300 666,7|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201000| |Апарат Міністерства | 221 762,2| 208 486,4| 114 594,6| 7 071,4| 13 275,8| 5 774,5| 2 478,5| 133,2| | 3 296,0| 227 536,7|
| | |економіки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201010| 0132 |Керівництво та управління| 171 046,0| 171 030,0| 113 936,0| 7 069,5| 16,0| | | | | | 171 046,0|
| | |у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |загальнодержавного | | | | | | | | | | | |
| | |планування і | | | | | | | | | | | |
| | |прогнозування економіки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201020| 0411 |Внески України до бюджету| 14 450,7| 14 450,7| | | | | | | | | 14 450,7|
| | |ГАТТ/СОТ та установ і | | | | | | | | | | | |
| | |організацій СНД | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201030| 0411 |Забезпечення | 9 494,9| 9 494,9| | | | | | | | | 9 494,9|
| | |двостороннього | | | | | | | | | | | |
| | |співробітництва України з| | | | | | | | | | | |
| | |іноземними державами та | | | | | | | | | | | |
| | |міжнародними | | | | | | | | | | | |
| | |організаціями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201040| 0411 |Інформаційне та | 4 115,8| 4 115,8| | | | | | | | | 4 115,8|
| | |організаційне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення участі | | | | | | | | | | | |
| | |України у міжнародних | | | | | | | | | | | |
| | |форумах, конференціях, | | | | | | | | | | | |
| | |виставках | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 13 234,8| | | | 13 234,8| 2 133,3| | | | 2 133,3| 15 368,1|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | |
| | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | |
| | |програмами і державним | | | | | | | | | | | |
| | |замовленням, фінансова | | | | | | | | | | | |
| | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | |
| | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |економіки і торгівлі | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201080| 0487 |Проведення науково- | 70,0| 70,0| | | | | | | | | 70,0|
| | |практичних конференцій і | | | | | | | | | | | |
| | |семінарів з економічних | | | | | | | | | | | |
| | |проблем | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201090| 0950 |Підвищення кваліфікації | 1 475,8| 1 475,8| 658,6| 1,9| | 182,7| 181,7| 133,2| | 1,0| 1 658,5|
| | |державних службовців у | | | | | | | | | | | |
| | |сфері економіки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201110| 0950 |Перепідготовка | 3 994,9| 3 994,9| | | | | | | | | 3 994,9|
| | |управлінських кадрів для | | | | | | | | | | | |
| | |сфери підприємництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201120| 0832 |Фінансова підтримка | 1 116,9| 1 116,9| | | | | | | | | 1 116,9|
| | |журналу "Економіка | | | | | | | | | | | |
| | |України" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201170| 0834 |Забезпечення видання | 2 662,4| 2 662,4| | | | | | | | | 2 662,4|
| | |інформаційного бюлетеня | | | | | | | | | | | |
| | |"Вісник державних | | | | | | | | | | | |
| | |закупівель" та створення | | | | | | | | | | | |
| | |і забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |функціонування | | | | | | | | | | | |
| | |веб-порталу з питань | | | | | | | | | | | |
| | |державних закупівель | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1201610| 0481 |Заходи щодо зміцнення | 100,0| 75,0| | | 25,0| 3 458,5| 2 296,8| | | 1 161,7| 3 558,5|
| | |інформаційної бази для | | | | | | | | | | | |
| | |прийняття рішень і | | | | | | | | | | | |
| | |прогнозування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202000| |Державний комітет України| 72 997,4| 38 965,1| 24 375,0| 1 588,7| 34 032,3| | | | | | 72 997,4|
| | |з питань технічного | | | | | | | | | | | |
| | |регулювання та споживчої | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202010| 0411 |Керівництво та управління| 37 000,1| 37 000,1| 24 375,0| 1 588,7| | | | | | | 37 000,1|
| | |у сфері технічного | | | | | | | | | | | |
| | |регулювання та споживчої | | | | | | | | | | | |
| | |політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202030| 0481 |Прикладні наукові та | 5 242,2| | | | 5 242,2| | | | | | 5 242,2|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |
| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | |
| | |сфері стандартизації, | | | | | | | | | | | |
| | |метрології та еталонної | | | | | | | | | | | |
| | |бази | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202050| 0487 |Збереження та | 274,0| | | | 274,0| | | | | | 274,0|
| | |функціонування | | | | | | | | | | | |
| | |національної еталонної | | | | | | | | | | | |
| | |бази | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|1202060| 0473 |Державний нагляд за   |   7 630,0|       |       |      |   7 630,0|      |      |      |      |       |    7 630,0|
|    |   |додержанням стандартів, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |державний метрологічний |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |нагляд          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202070| 0411 |Гармонізація національних|   12 000,0|       |       |      |  12 000,0|      |      |      |      |       |   12 000,0|
|    |   |стандартів з міжнародними|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та європейськими     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202080| 0411 |Виробництво та      |   7 965,0|    165,0|       |      |   7 800,0|      |      |      |      |       |    7 965,0|
|    |   |розповсюдження соціальної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |реклами щодо шкоди    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |тютюнопаління та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |зловживання алкоголем  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202130| 0487 |Забезпечення       |   1 086,1|       |       |      |   1 086,1|      |      |      |      |       |    1 086,1|
|    |   |функціонування державних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |служб          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1202140| 0481 |Проведення незалежної  |   1 800,0|   1 800,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 800,0|
|    |   |експертизи (випробувань) |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |якості товарів, сировини,|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |матеріалів,       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |напівфабрикатів та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплектуючих виробів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1204000|   |Державна інспекція з   |    132,6|       |       |      |    132,6|      |      |      |      |       |     132,6|
|    |   |контролю за цінами    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1204020| 0481 |Прикладні розробки у   |    132,6|       |       |      |    132,6|      |      |      |      |       |     132,6|
|    |   |сфері державного контролю|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за цінами        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1210000|   |Міністерство економіки  |   20 184,9|   19 876,0|   10 588,1|   1 819,2|    308,9|  100 116,4|  40 116,4|      |      |   60 000,0|   120 301,3|
|    |   |України (загальнодержавні|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |видатки)         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1211000|   |Міністерство економіки  |   20 184,9|   19 876,0|   10 588,1|   1 819,2|    308,9|  100 116,4|  40 116,4|      |      |   60 000,0|   120 301,3|
|    |   |України (загальнодержавні|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |видатки)         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1211050| 0220 |Мобілізаційна підготовка |   20 184,9|   19 876,0|   10 588,1|   1 819,2|    308,9|      |      |      |      |       |   20 184,9|
|    |   |галузей національної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |економіки України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1211110| 0180 |Субвенція з державного  |       |       |       |      |      |  100 116,4|  40 116,4|      |      |   60 000,0|   100 116,4|
|    |   |бюджету місцевим бюджетам|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |на фінансування заходів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соціально-економічної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |компенсації ризику    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |населення, яке проживає |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |на території зони    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спостереження      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1300000|   |Міністерство вугільної  |   62 254,9|   19 869,0|   12 821,3|    539,7|  42 385,9| 1 026 963,3|  275 674,8|      |   500,0|  751 288,5|  1 089 218,2|
|    |   |промисловості України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301000|   |Апарат Міністерства   |   62 254,9|   19 869,0|   12 821,3|    539,7|  42 385,9| 1 026 963,3|  275 674,8|      |   500,0|  751 288,5|  1 089 218,2|
|    |   |вугільної промисловості |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301010| 0431 |Загальне керівництво та |   19 869,0|   19 869,0|   12 821,3|    539,7|      |    853,5|    853,5|      |   500,0|       |   20 722,5|
|    |   |управління у вугільній  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |промисловості      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301030| 0483 |Прикладні наукові та   |   42 385,9|       |       |      |  42 385,9|      |      |      |      |       |   42 385,9|
|    |   |науково-технічні     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розробки, виконання робіт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за державними цільовими |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |програмами і державним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |замовленням у      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вугледобувній      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |промисловості      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301070| 0431 |Реструктуризація     |       |       |       |      |      |  651 288,5|      |      |      |  651 288,5|   651 288,5|
|    |   |вугільної та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |торфодобувної      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |промисловості, у тому  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |числі погашення     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |заборгованості за спожиту|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |у минулих періодах    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |електричну енергію    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301080| 0320 |Гірничорятувальні заходи |       |       |       |      |      |  274 821,3|  274 821,3|      |      |       |   274 821,3|
|    |   |на вугледобувних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підприємствах      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301170| 0431 |Погашення простроченої  |       |       |       |      |      |  100 000,0|      |      |      |  100 000,0|   100 000,0|
|    |   |заборгованості за    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спожиту в минулих    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |періодах електричну   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |енергію державних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вугледобувних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підприємств, в тому   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |числі підприємств, які  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |готуються до ліквідації, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та вугледобувних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарських товариств, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |100 відсотків акцій яких |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |належать державі     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1400000|   |Міністерство закордонних | 1 019 595,8| 1 019 595,8|   73 418,0|  44 491,4|      |  28 174,1|  20 442,1|  4 280,9|   809,0|   7 732,0|  1 047 769,9|
|    |   |справ України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401000|   |Апарат Міністерства   | 1 019 595,8| 1 019 595,8|   73 418,0|  44 491,4|      |  28 174,1|  20 442,1|  4 280,9|   809,0|   7 732,0|  1 047 769,9|
|    |   |закордонних справ    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401010| 0113 |Керівництво та управління|   69 125,4|   69 125,4|   43 236,4|   5 328,1|      |      |      |      |      |       |   69 125,4|
|    |   |у сфері державної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |політики щодо зовнішніх |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |відносин         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401020| 0113 |Внески України до    |   98 858,1|   98 858,1|       |      |      |      |      |      |      |       |   98 858,1|
|    |   |бюджетів ООН, органів і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спеціалізованих установ |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |системи ООН, інших    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |міжнародних організацій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та конвенційних органів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401030| 0113 |Функціонування      |  823 961,6|  823 961,6|   27 125,4|  38 204,3|      |  27 491,0|  19 759,0|  3 895,7|   784,0|   7 732,0|   851 452,6|
|    |   |закордонних дипломатичних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |установ України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401040| 0113 |Розширення мережі    |     45,0|     45,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     45,0|
|    |   |власності України за   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |кордоном для потреб   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |дипломатичних установ  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401050| 0113 |Реалізація Міністерством |   3 317,8|   3 317,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 317,8|
|    |   |закордонних справ України|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |повноважень з проведення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |зовнішньої політики   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України за кордоном,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |організація і контроль  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за діяльністю закордонних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |дипломатичних установ  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401080| 0113 |Забезпечення перебування |   1 500,0|   1 500,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 500,0|
|    |   |в Україні іноземних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |делегацій, пов'язаних з |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |офіційними візитами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401100| 0950 |Підготовка та підвищення |   8 208,5|   8 208,5|   3 056,2|    959,0|      |    583,1|    583,1|   385,2|    25,0|       |    8 791,6|
|    |   |кваліфікації кадрів для |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфери міжнародних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |відносин         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401110| 0113 |Фінансова підтримка   |   8 000,0|   8 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 000,0|
|    |   |забезпечення міжнародного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |позитивного іміджу    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401120| 0950 |Підвищення кваліфікації |    288,4|    288,4|       |      |      |      |      |      |      |       |     288,4|
|    |   |працівників дипломатичної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |служби, які віднесені до |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |посад п'ятої-сьомої   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |категорій державних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |службовців        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|1401130| 0113 |Виготовлення службових  |   1 291,0|   1 291,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 291,0|
|    |   |документів, що      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |засвідчують особу, для  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |виїзду за кордон     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1401150| 0829 |Заходи щодо підтримки  |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |    100,0|    100,0|      |      |       |    5 100,0|
|    |   |зв'язків з українцями,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |які проживають за межами |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1700000|   |Державний комітет    |  563 058,9|  557 868,9|  244 533,2|  22 878,6|   5 190,0|  90 284,5|  81 862,1|  33 015,4|  3 969,1|   8 422,4|   653 343,4|
|    |   |телебачення та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |радіомовлення України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701000|   |Апарат Державного    |  563 058,9|  557 868,9|  244 533,2|  22 878,6|   5 190,0|  90 284,5|  81 862,1|  33 015,4|  3 969,1|   8 422,4|   653 343,4|
|    |   |комітету телебачення   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та радіомовлення України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701010| 0831 |Керівництво та управління|   12 681,2|   12 681,2|   8 750,4|    342,7|      |    170,7|    170,7|      |    32,5|       |   12 851,9|
|    |   |у сфері телебачення і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |радіомовлення      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701020| 0840 |Прикладні розробки у   |   4 180,0|       |       |      |   4 180,0|   1 109,3|      |      |      |   1 109,3|    5 289,3|
|    |   |сфері засобів масової  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформації,       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |книговидавничої справи  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та інформаційно-     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |бібліографічної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |діяльності        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701040| 0950 |Підвищення кваліфікації |   2 525,5|   2 525,5|   1 768,5|    55,4|      |    666,7|    644,7|   393,5|    55,2|     22,0|    3 192,2|
|    |   |працівників засобів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |масової інформації в   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Укртелерадіопресінституті|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701050| 0824 |Фінансова підтримка   |    950,0|    950,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     950,0|
|    |   |творчих спілок у сфері  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |засобів масової     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформації        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701070| 0834 |Інформаційно-культурне  |   1 018,0|   1 018,0|    718,8|    31,5|      |    29,8|    29,8|      |    5,0|       |    1 047,8|
|    |   |забезпечення населення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Криму у відродженні та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розвитку культур народів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Криму          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701080| 0831 |Виробництво       |  360 209,2|  359 199,2|  230 568,3|  21 915,9|   1 010,0|  74 086,9|  66 795,8|  32 621,9|  3 876,4|   7 291,1|   434 296,1|
|    |   |телерадіопрограм для   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |державних потреб     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701100| 0832 |Фінансова підтримка преси|    320,0|    320,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     320,0|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701110| 0833 |Випуск книжкової     |   33 000,0|   33 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   33 000,0|
|    |   |продукції за програмою  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |"Українська книга"    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701120| 0834 |Збирання, обробка та   |   34 948,3|   34 948,3|       |      |      |      |      |      |      |       |   34 948,3|
|    |   |розповсюдження офіційної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформаційної продукції |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701130| 0829 |Державні стипендії    |   1 472,0|   1 472,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 472,0|
|    |   |видатним діячам     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформаційної галузі,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |дітям журналістів, які  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |загинули або стали    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інвалідами у зв'язку з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |виконанням службових   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |обов'язків та премії в  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформаційній галузі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701150| 0831 |Трансляція        |   96 588,8|   96 588,8|       |      |      |  14 221,1|  14 221,1|      |      |       |   110 809,9|
|    |   |телерадіопрограм,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вироблених для державних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |потреб          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701160| 0850 |Здійснення контролю у  |   4 765,7|   4 765,7|   2 727,2|    533,1|      |      |      |      |      |       |    4 765,7|
|    |   |сфері захисту суспільної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |моралі          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701170| 0850 |Інформаційне та     |   1 217,0|   1 217,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 217,0|
|    |   |організаційне      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |забезпечення участі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України у міжнародних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |форумах, конференціях,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |виставках        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701230| 0822 |Фінансова підтримка   |   8 183,2|   8 183,2|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 183,2|
|    |   |державних музичних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |колективів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1701240| 0834 |Виконання заходів з   |   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 000,0|
|    |   |питань європейської і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |євроатлантичної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інтеграції в       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформаційній сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1800000|   |Міністерство культури і | 1 514 775,1| 1 502 188,1|  261 141,7|  18 335,9|  12 587,0|  122 611,9|  110 715,4|  25 283,6|  1 767,2|   11 896,5|  1 637 387,0|
|    |   |туризму України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801000|   |Апарат Міністерства   | 1 367 819,0| 1 359 055,5|  195 549,2|  13 243,2|   8 763,5|  109 790,1|  98 380,1|  18 386,1|  1 378,5|   11 410,0|  1 477 609,1|
|    |   |культури і туризму    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801010| 0829 |Загальне керівництво   |   21 057,2|   21 057,2|   14 003,9|    727,8|      |      |      |      |      |       |   21 057,2|
|    |   |та управління у сфері  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культури і туризму    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801020| 0840 |Прикладні розробки у   |   7 963,5|       |       |      |   7 963,5|   2 730,6|      |      |      |   2 730,6|   10 694,1|
|    |   |сфері розвитку культури і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |туризму         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801030| 0921 |Надання загальної та   |   7 543,8|   7 543,8|   4 459,4|    593,8|      |      |      |      |      |       |    7 543,8|
|    |   |спеціальної художньої  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |освіти у Державній    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |художній школі імені   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Т.Г. Шевченка      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801040| 0922 |Надання загальної та   |   45 724,8|   45 724,8|   28 561,4|   2 697,3|      |    201,4|    177,7|    27,0|    9,1|     23,7|   45 926,2|
|    |   |спеціальної музичної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |освіти у загальноосвітніх|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спеціалізованих     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |школах-інтернатах    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801050| 0941 |Підготовка кадрів для  |   8 564,1|   8 564,1|       |      |      |    610,9|    560,9|      |      |     50,0|    9 175,0|
|    |   |сфери культури і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |мистецтва вищими     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |I і II рівнів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801060| 0942 |Підготовка кадрів для  |  352 605,4|  352 605,4|       |      |      |  70 120,4|  65 047,2|      |      |   5 073,2|   422 725,8|
|    |   |сфери культури і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |мистецтва вищими     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |III і IV рівнів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801070| 0950 |Підвищення кваліфікації, |   7 181,4|   7 181,4|   4 198,0|    634,5|      |  26 264,1|  24 764,1|  16 656,6|   832,0|   1 500,0|   33 445,5|
|    |   |перепідготовка кадрів та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підготовка науково-   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |педагогічних кадрів у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфері культури і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |мистецтва Національною  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |академією керівних кадрів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культури і мистецтв   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801080| 0990 |Методичне забезпечення  |    563,5|    563,5|    394,7|      |      |      |      |      |      |       |     563,5|
|    |   |діяльності навчальних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладів у галузі    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культури і мистецтва   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801090| 0990 |Підготовка кадрів    |   1 295,7|   1 295,7|    752,6|    40,1|      |    53,3|    53,3|      |    20,0|       |    1 349,0|
|    |   |акторської майстерності |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |для національних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |мистецьких та творчих  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |колективів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801100| 0824 |Фінансова підтримка   |   9 738,0|   9 738,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 738,0|
|    |   |національних творчих   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спілок у сфері культури і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |мистецтва        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|1801110| 0821 |Фінансова підтримка   |  346 863,8|  346 863,8|       |      |      |      |      |      |      |       |   346 863,8|
|    |   |національних театрів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801120| 0822 |Фінансова підтримка   |  240 574,5|  240 574,5|       |      |      |      |      |      |      |       |   240 574,5|
|    |   |національних та державних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |художніх колективів,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |концертних і циркових  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |організацій       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801130| 0829 |Гранти Президента України|    358,0|    358,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     358,0|
|    |   |молодим діячам мистецтва |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |для створення і     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |реалізації творчих    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |проектів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801140| 0829 |Премії і стипендії за  |   3 278,7|   3 278,7|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 278,7|
|    |   |видатні досягнення у   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |галузі культури,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |літератури і мистецтва  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801150| 0829 |Поповнення експозицій  |   4 554,0|   4 554,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    4 554,0|
|    |   |музеїв та репертуарів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |театрів і концертних та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |циркових організацій   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801160| 0829 |Фінансова підтримка   |    800,0|    800,0|       |      |      |   2 000,0|   2 000,0|      |      |       |    2 800,0|
|    |   |гастрольної діяльності  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вітчизняних виконавців  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801170| 0829 |Здійснення концертно-  |   37 547,0|   37 547,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   37 547,0|
|    |   |мистецьких та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культурологічних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |загальнодержавних заходів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і державна підтримка   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |регіональних культурних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ініціатив та аматорського|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |мистецтва        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801190| 0825 |Бібліотечна справа    |  103 638,9|  103 638,9|   71 272,1|   3 251,0|      |   1 099,5|    833,9|   138,5|    30,1|    265,6|   104 738,4|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801200| 0826 |Музейна справа та    |  114 208,6|  113 408,6|   69 092,0|   4 913,2|    800,0|   5 879,1|   4 139,0|  1 012,1|   478,3|   1 740,1|   120 087,7|
|    |   |виставкова діяльність  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|    |   |в тому числі завершення |   14 200,0|       |       |      |  14 200,0|      |      |      |      |       |   14 200,0|
|    |   |археологічних досліджень |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та музеєфікації залишків |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |фундаментів Десятинної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |церкви у місті Києві   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801220| 0960 |Підготовка кадрів Дитячою|    528,4|    528,4|    387,8|      |      |    409,1|    382,3|   273,0|      |     26,8|     937,5|
|    |   |хореографічною школою при|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Національному заслуженому|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |академічному ансамблі  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |танцю України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ім. Вірського      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801240| 0829 |Здійснення культурно-  |   3 724,1|   3 724,1|   2 427,3|    385,5|      |    421,7|    421,7|   278,9|    9,0|       |    4 145,8|
|    |   |інформаційної та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культурно-просвітницької |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |діяльності        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801260| 0829 |Заходи з відтворення   |   3 150,0|   3 150,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 150,0|
|    |   |культури національних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |меншин          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801270| 0829 |Заходи щодо встановлення |   20 000,0|   20 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   20 000,0|
|    |   |культурних зв'язків з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |українською діаспорою  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801290| 0829 |Заходи Всеукраїнського  |   3 200,0|   3 200,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    3 200,0|
|    |   |товариства "Просвіта"  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801300| 0832 |Фінансова підтримка   |   6 955,6|   6 955,6|       |      |      |      |      |      |      |       |    6 955,6|
|    |   |друкованих періодичних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |видань культурологічного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та літературно-художнього|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |напрямку         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801310| 0825 |Забезпечення розвитку  |   11 200,0|   11 200,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   11 200,0|
|    |   |та застосування     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |української мови     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1801320| 0829 |Заходи з виявлення та  |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    5 000,0|
|    |   |підтримки творчо     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |обдарованих дітей та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |молоді          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1802000|   |Державна служба з питань |  109 441,4|  106 601,4|   65 592,5|   5 092,7|   2 840,0|  12 032,7|  11 596,2|  6 897,5|   388,7|    436,5|   121 474,1|
|    |   |національної культурної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спадщини         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1802030| 0827 |Збереження історико-   |  106 101,4|  106 101,4|   65 592,5|   5 092,7|      |  12 032,7|  11 596,2|  6 897,5|   388,7|    436,5|   118 134,1|
|    |   |культурної спадщини в  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |заповідниках       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1802040| 0829 |Заходи з охорони     |   3 340,0|    500,0|       |      |   2 840,0|      |      |      |      |       |    3 340,0|
|    |   |культурної спадщини,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |паспортизація,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інвентаризація та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |реставрація пам'яток   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культурної спадщини   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1804000|   |Державна служба туризму і|   12 509,7|   11 931,2|       |      |    578,5|      |      |      |      |       |   12 509,7|
|    |   |курортів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1804020| 0472 |Фінансова підтримка   |    480,0|       |       |      |    480,0|      |      |      |      |       |     480,0|
|    |   |створення умов безпеки  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |туристів та розбудови  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |туристичної       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інфраструктури      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |міжнародних транспортних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |коридорів та магістралей |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |в Україні        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1804030| 0472 |Фінансова підтримка   |   12 029,7|   11 931,2|       |      |    98,5|      |      |      |      |       |   12 029,7|
|    |   |розвитку туризму     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1805000|   |Державна служба контролю |    905,0|    500,0|       |      |    405,0|      |      |      |      |       |     905,0|
|    |   |за переміщенням     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культурних цінностей   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |через державний кордон  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1805020| 0829 |Заходи щодо запобігання |    905,0|    500,0|       |      |    405,0|      |      |      |      |       |     905,0|
|    |   |незаконному переміщенню |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |культурних цінностей   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |через державний кордон  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України та сприяння їх  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |поверненню державам,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |яким вони належали    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1806000|   |Державна служба     |   24 100,0|   24 100,0|       |      |      |    789,1|    739,1|      |      |     50,0|   24 889,1|
|    |   |кінематографії      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1806020| 0823 |Створення та       |   24 100,0|   24 100,0|       |      |      |    789,1|    739,1|      |      |     50,0|   24 889,1|
|    |   |розповсюдження      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |національних фільмів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1900000|   |Державний комітет    |  590 379,0|  485 457,2|  294 639,1|   2 869,6|  104 921,8|  23 218,1|  17 756,4|  2 399,2|   224,5|   5 461,7|   613 597,1|
|    |   |лісового господарства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901000|   |Апарат Державного    |  590 379,0|  485 457,2|  294 639,1|   2 869,6|  104 921,8|  23 218,1|  17 756,4|  2 399,2|   224,5|   5 461,7|   613 597,1|
|    |   |комітету лісового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства України   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901010| 0422 |Керівництво та управління|   39 461,6|   39 461,6|   26 034,8|   1 548,1|      |    17,9|    17,9|      |    8,0|       |   39 479,5|
|    |   |у сфері лісового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901020| 0140 |Фундаментальні      |    642,6|       |       |      |    642,6|      |      |      |      |       |     642,6|
|    |   |дослідження у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |екологічної безпеки в  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лісовому господарстві  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901030| 0482 |Прикладні розробки у   |   7 969,3|       |       |      |   7 969,3|   2 462,6|      |      |      |   2 462,6|   10 431,9|
|    |   |сфері розвитку лісового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901040| 0482 |Фінансова підтримка   |    314,9|    314,9|     91,7|     8,3|      |      |      |      |      |       |     314,9|
|    |   |підготовки наукових   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |кадрів у сфері лісового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|1901050| 0941 |Підготовка кадрів для  |   44 351,5|   44 351,5|       |      |      |   8 023,8|   7 673,8|      |      |    350,0|   52 375,3|
| | |лісового господарства | | | | | | | | | | | |
| | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | |
| | |закладами I і II рівнів | | | | | | | | | | | |
| | |акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901060| 0422 |Ведення лісового і | 368 693,2| 368 693,2| 244 903,9| 1 136,5| | 6 233,8| 4 141,5| 437,5| 66,3| 2 092,3| 374 927,0|
| | |мисливського | | | | | | | | | | | |
| | |господарства, охорона і | | | | | | | | | | | |
| | |захист лісів в лісовому | | | | | | | | | | | |
| | |фонді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901070| 0511 |Створення захисних | 96 009,9| | | | 96 009,9| | | | | | 96 009,9|
| | |лісових насаджень та | | | | | | | | | | | |
| | |полезахисних лісових смуг| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1901080| 0520 |Збереження природно- | 32 936,0| 32 636,0| 23 608,7| 176,7| 300,0| 6 480,0| 5 923,2| 1 961,7| 150,2| 556,8| 39 416,0|
| | |заповідного фонду | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2100000| |Міністерство оборони | 8 671 093,0| 8 316 759,6| 5 057 924,3| 660 142,6| 354 333,4| 2 664 045,9| 1 191 758,2| 118 806,9| 261 277,6| 1 472 287,7| 11 335 138,9|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101000| |Апарат Міністерства | 8 671 093,0| 8 316 759,6| 5 057 924,3| 660 142,6| 354 333,4| 2 664 045,9| 1 191 758,2| 118 806,9| 261 277,6| 1 472 287,7| 11 335 138,9|
| | |оборони України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101010| 0210 |Керівництво та військове | 194 641,1| 194 615,5| 144 666,1| 2 729,1| 25,6| 30,0| 30,0| | | | 194 671,1|
| | |управління Збройними | | | | | | | | | | | |
| | |Силами України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101020| 0210 |Утримання особового | 6 848 707,4| 6 848 656,0| 4 117 929,7| 651 213,5| 51,4| 413 831,4| 413 700,4| 30 190,0| 234 854,9| 131,0| 7 262 538,8|
| | |складу Збройних Сил | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101070| 0210 |Забезпечення Збройних | 18 515,4| 8 270,1| | | 10 245,3| 299 206,2| 99 316,1| | | 199 890,1| 317 721,6|
| | |Сил України зв'язком, | | | | | | | | | | | |
| | |створення та | | | | | | | | | | | |
| | |розвиток командних | | | | | | | | | | | |
| | |пунктів та | | | | | | | | | | | |
| | |автоматизованих | | | | | | | | | | | |
| | |систем управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101080| 0260 |Медичне лікування, | 530 957,1| 530 957,1| 339 131,2| 6 200,0| | 208 494,4| 177 100,1| 58 795,7| 26 422,7| 31 394,3| 739 451,5|
| | |реабілітація та | | | | | | | | | | | |
| | |санаторне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |особового складу | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101100| 0240 |Підготовка громадян на | 518 034,0| 518 034,0| 388 739,3| | | 80 720,0| 68 942,0| 29 821,2| | 11 778,0| 598 754,0|
| | |посади осіб офіцерського | | | | | | | | | | | |
| | |складу, підвищення | | | | | | | | | | | |
| | |кваліфікації, | | | | | | | | | | | |
| | |перепідготовка | | | | | | | | | | | |
| | |офіцерських кадрів та | | | | | | | | | | | |
| | |державних службовців, | | | | | | | | | | | |
| | |початкова військова | | | | | | | | | | | |
| | |підготовка молоді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101110| 0210 |Проведення мобілізаційної| 5 450,0| 5 450,0| | | | 1 192,0| 1 192,0| | | | 6 642,0|
| | |роботи і призову до | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України та | | | | | | | | | | | |
| | |інших військових | | | | | | | | | | | |
| | |формувань | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101140| 0210 |Реформування та | 101 108,6| 86 759,5| | | 14 349,1| 397 018,1| 397 018,1| | | | 498 126,7|
| | |розвиток Збройних Сил | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101150| 0210 |Закупівля і модернізація | 7 111,7| | | | 7 111,7| 339 597,9| | | | 339 597,9| 346 709,6|
| | |озброєння та військової | | | | | | | | | | | |
| | |техніки для Збройних Сил | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101160| 0250 |Прикладні дослідження у | 80 936,7| | | | 80 936,7| 28 212,6| 1 817,7| | | 26 394,9| 109 149,3|
| | |сфері військової оборони | | | | | | | | | | | |
| | |держави | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101170| 0210 |Відновлення боєздатності,| 4 885,4| | | | 4 885,4| 345 658,4| 22 805,2| | | 322 853,2| 350 543,8|
| | |утримання, експлуатація, | | | | | | | | | | | |
| | |ремонт озброєння та | | | | | | | | | | | |
| | |військової техніки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101180| 0210 |Будівництво і | 1 411,5| | | | 1 411,5| 3 500,0| 100,0| | | 3 400,0| 4 911,5|
| | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| | |військових об'єктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101190| 1062 |Будівництво (придбання) | | | | | | 399 565,1| | | | 399 565,1| 399 565,1|
| | |житла для | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців | | | | | | | | | | | |
| | |Збройних Сил України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101200| 0210 |Забезпечення живучості та| 31 686,6| 6 835,2| | | 24 851,4| 29 362,8| 5 300,0| | | 24 062,8| 61 049,4|
| | |вибухопожежобезпеки | | | | | | | | | | | |
| | |арсеналів, баз і складів | | | | | | | | | | | |
| | |озброєння ракет і | | | | | | | | | | | |
| | |боєприпасів Збройних Сил | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101210| 0512 |Утилізація звичайних | 20 840,0| | | | 20 840,0| 92 348,6| | | | 92 348,6| 113 188,6|
| | |видів боєприпасів та | | | | | | | | | | | |
| | |рідинних компонентів | | | | | | | | | | | |
| | |ракетного палива | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101230| 0210 |Забезпечення участі у | 297 091,0| 109 286,1| 64 783,0| | 187 804,9| | | | | | 297 091,0|
| | |міжнародних миротворчих | | | | | | | | | | | |
| | |операціях | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101240| 0210 |Забезпечення виконання | 8 296,1| 7 836,1| 2 675,0| | 460,0| 3 164,3| 3 036,1| | | 128,2| 11 460,4|
| | |міжнародних угод у | | | | | | | | | | | |
| | |військовій сфері | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101330| 1050 |Відшкодування Фонду | 60,0| 60,0| | | | | | | | | 60,0|
| | |соціального страхування | | | | | | | | | | | |
| | |на випадок безробіття | | | | | | | | | | | |
| | |додаткових витрат, | | | | | | | | | | | |
| | |пов'язаних з виплатою | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовцям, | | | | | | | | | | | |
| | |звільненим у зв'язку з | | | | | | | | | | | |
| | |реформуванням Збройних | | | | | | | | | | | |
| | |Сил України, допомоги по | | | | | | | | | | | |
| | |безробіттю та | | | | | | | | | | | |
| | |матеріальної допомоги у | | | | | | | | | | | |
| | |період професійної | | | | | | | | | | | |
| | |підготовки, | | | | | | | | | | | |
| | |перепідготовки або | | | | | | | | | | | |
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |понад розмір, | | | | | | | | | | | |
| | |встановлений | | | | | | | | | | | |
| | |законодавством | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101340| 0210 |Захист важливих державних| 1 200,0| | | | 1 200,0| 22 144,1| 1 400,5| | | 20 743,6| 23 344,1|
| | |об'єктів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2101350| 1070 |Соціальна та професійна | 160,4| | | | 160,4| | | | | | 160,4|
| | |адаптація | | | | | | | | | | | |
| | |військовослужбовців, що | | | | | | | | | | | |
| | |звільняються в запас або | | | | | | | | | | | |
| | |відставку | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2200000| |Міністерство освіти і | 15 101 259,0| 14 638 340,1| 1 841 835,0| 296 343,7| 462 918,9| 4 896 519,1| 3 894 749,8| 104 725,4| 26 267,0| 1 001 769,3| 19 997 778,1|
| | |науки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201000| |Апарат Міністерства | 14 581 586,8| 14 178 727,9| 1 841 835,0| 296 343,7| 402 858,9| 4 732 349,0| 3 772 620,6| 104 725,4| 26 267,0| 959 728,4| 19 313 935,8|
| | |освіти і науки України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201010| 0990 |Керівництво та управління| 30 986,8| 30 986,8| 20 177,9| 1 972,5| | 85,3| 85,3| | | | 31 072,1|
| | |у сфері освіти і науки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201020| 0140 |Фундаментальні | 162 750,2| | | | 162 750,2| 1 872,2| | | | 1 872,2| 164 622,4|
| | |дослідження у вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладах | | | | | | | | | | | |
| | |та наукових установах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201030| 0140 |Забезпечення діяльності | 17 203,2| 1 444,4| 965,7| 22,0| 15 758,8| | | | | | 17 203,2|
| | |Державного фонду | | | | | | | | | | | |
| | |фундаментальних | | | | | | | | | | | |
| | |досліджень | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201040| 0980 |Прикладні дослідження і | 122 041,8| | | | 122 041,8| 79 385,0| | | | 79 385,0| 201 426,8|
| | |розробки за напрямами | | | | | | | | | | | |
| | |науково-технічної | | | | | | | | | | | |
| | |діяльності вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | |
| | |наукових установ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2201060| 0150 |Наукові та науково-   |   39 963,6|       |       |      |  39 963,6|      |      |      |      |       |   39 963,6|
| | |технічні розробки за | | | | | | | | | | | |
| | |державними цільовими | | | | | | | | | | | |
| | |програмами і державними | | | | | | | | | | | |
| | |замовленнями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201070| 0150 |Виконання зобов'язань | 38 661,7| 1 173,1| 157,6| 95,8| 37 488,6| | | | | | 38 661,7|
| | |України у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |міжнародного науково- | | | | | | | | | | | |
| | |технічного | | | | | | | | | | | |
| | |співробітництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201080| 0150 |Державні премії, | 15 323,2| 15 323,2| | | | | | | | | 15 323,2|
| | |стипендії та гранти в | | | | | | | | | | | |
| | |галузі освіти, науки і | | | | | | | | | | | |
| | |техніки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201090| 0980 |Фінансова підтримка | 2 631,3| | | | 2 631,3| | | | | | 2 631,3|
| | |наукових об'єктів, що | | | | | | | | | | | |
| | |становлять національне | | | | | | | | | | | |
| | |надбання | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201100| 0922 |Надання загальної та | 68 045,4| 68 045,4| 32 514,3| 6 315,9| | 4 501,9| 3 761,9| 103,5| 518,0| 740,0| 72 547,3|
| | |поглибленої освіти з | | | | | | | | | | | |
| | |фізики і математики, | | | | | | | | | | | |
| | |фізкультури і спорту | | | | | | | | | | | |
| | |загальноосвітніми | | | | | | | | | | | |
| | |спеціалізованими | | | | | | | | | | | |
| | |школами-інтернатами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201110| 0923 |Надання освіти у | 35 813,6| 35 813,6| 18 909,2| 6 111,5| | 917,2| 797,2| 243,9| 152,9| 120,0| 36 730,8|
| | |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | |
| | |школах соціальної | | | | | | | | | | | |
| | |реабілітації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201120| 0960 |Надання позашкільної | 47 635,9| 47 635,9| 15 645,0| 2 020,0| | 6 324,5| 5 691,0| 1 497,7| 1 323,9| 633,5| 53 960,4|
| | |освіти державними | | | | | | | | | | | |
| | |позашкільними навчальними| | | | | | | | | | | |
| | |закладами та заходи з | | | | | | | | | | | |
| | |оздоровлення та | | | | | | | | | | | |
| | |відпочинку дітей | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201130| 0930 |Підготовка робітничих | 3 719 807,4| 3 719 807,4| 1 586 917,0| 270 057,6| | 268 055,4| 233 583,6| 90 602,8| 22 844,0| 34 471,8| 3 987 862,8|
| | |кадрів у професійно- | | | | | | | | | | | |
| | |технічних та інших | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201140| 0930 |Підготовка робітничих | 69 374,8| 69 374,8| 45 929,4| 2 721,2| | 187,2| 160,2| 35,8| | 27,0| 69 562,0|
| | |кадрів у професійно- | | | | | | | | | | | |
| | |технічних навчальних | | | | | | | | | | | |
| | |закладах соціальної | | | | | | | | | | | |
| | |реабілітації та адаптації| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201150| 0941 |Підготовка кадрів вищими | 2 156 719,6| 2 156 719,6| | | | 307 917,2| 291 917,2| | | 16 000,0| 2 464 636,8|
| | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | |
| | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201160| 0942 |Підготовка кадрів вищими | 6 768 899,2| 6 768 899,2| | | | 3 535 112,2| 2 901 338,8| | | 633 773,4| 10 304 011,4|
| | |навчальними закладами III| | | | | | | | | | | |
| | |і IV рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201170| 0970 |Виготовлення випускних | 34 312,6| 34 312,6| | | | | | | | | 34 312,6|
| | |документів про освіту | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201180| 0990 |Проведення всеукраїнських| 2 055,0| 2 055,0| | | | | | | | | 2 055,0|
| | |та міжнародних олімпіад у| | | | | | | | | | | |
| | |сфері освіти | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201190| 0970 |Інформатизація та | | | | | | | | | | | |
| | |комп'ютеризація | | | | | | | | | | | |
| | |загальноосвітніх | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201200| 0990 |Пільговий проїзд | 38 280,0| 38 280,0| | | | | | | | | 38 280,0|
| | |студентів вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів і | | | | | | | | | | | |
| | |учнів професійно- | | | | | | | | | | | |
| | |технічних училищ у | | | | | | | | | | | |
| | |залізничному, | | | | | | | | | | | |
| | |автомобільному та | | | | | | | | | | | |
| | |водному транспорті | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201230| 0970 |Видання, придбання, | 12 695,3| 12 695,3| | | | | | | | | 12 695,3|
| | |зберігання і доставка | | | | | | | | | | | |
| | |підручників і посібників | | | | | | | | | | | |
| | |для студентів вищих | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів, | | | | | | | | | | | |
| | |учнів загальноосвітніх і | | | | | | | | | | | |
| | |професійно-технічних | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів та | | | | | | | | | | | |
| | |вихованців дошкільних | | | | | | | | | | | |
| | |навчальних закладів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201240| 0990 |Методичне забезпечення | 50 370,9| 50 370,9| 35 112,3| 1 084,6| | 6 283,1| 5 567,5| 1 919,3| 308,0| 715,6| 56 654,0|
| | |діяльності навчальних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201260| 0721 |Амбулаторне медичне | 316,0| 316,0| 219,8| 9,7| | | | | | | 316,0|
| | |обслуговування | | | | | | | | | | | |
| | |працівників Кримської | | | | | | | | | | | |
| | |астрофізичної | | | | | | | | | | | |
| | |обсерваторії | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201270| 0826 |Функціонування музеїв | 4 569,5| 4 569,5| 2 969,0| 55,4| | 359,3| 349,3| 158,8| 3,0| 10,0| 4 928,8|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201280| 0832 |Фінансова підтримка | 109,9| 109,9| | | | | | | | | 109,9|
| | |науково-освітянської | | | | | | | | | | | |
| | |преси | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201290| 0473 |Дослідження на | 19 574,2| | | | 19 574,2| | | | | | 19 574,2|
| | |антарктичній станції | | | | | | | | | | | |
| | |"Академік Вернадський" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201310| 0810 |Фізична і спортивна | 50 814,3| 50 814,3| 21 394,4| 4 569,2| | 3 700,2| 3 059,4| 524,8| 819,4| 640,8| 54 514,5|
| | |підготовка учнівської та | | | | | | | | | | | |
| | |студентської молоді | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201320| 0950 |Підвищення кваліфікації | 6 209,6| 6 209,6| 4 429,3| 173,6| | 1 968,2| 1 848,2| 919,0| 151,0| 120,0| 8 177,8|
| | |керівних працівників і | | | | | | | | | | | |
| | |спеціалістів харчової і | | | | | | | | | | | |
| | |переробної промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201340| 0150 |Фінансова підтримка | 9 803,5| 9 803,5| 3 148,0| 289,7| | 281,6| 251,6| 145,0| 18,0| 30,0| 10 085,1|
| | |розвитку інфраструктури у| | | | | | | | | | | |
| | |сфері наукової діяльності| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201360| 0990 |Заходи з реалізації | | | | | | | | | | | |
| | |Європейської хартії | | | | | | | | | | | |
| | |регіональних мов або | | | | | | | | | | | |
| | |мов меншин | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201370| 0942 |Підготовка фахівців | 145 207,7| 145 207,7| | | | 54 798,8| 24 748,8| | | 30 050,0| 200 006,5|
| | |Національною | | | | | | | | | | | |
| | |юридичною академією | | | | | | | | | | | |
| | |імені Ярослава Мудрого | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201430| 0942 |Підготовка кадрів | 546 222,8| 546 222,8| | | | 105 770,0| 87 390,0| | | 18 380,0| 651 992,8|
| | |Національним технічним | | | | | | | | | | | |
| | |університетом "Київський | | | | | | | | | | | |
| | |політехнічний інститут" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201440| 0960 |Заходи із залучення | 6 240,0| 6 000,0| | | 240,0| | | | | | 6 240,0|
| | |обдарованої молоді до | | | | | | | | | | | |
| | |науково-дослідницької | | | | | | | | | | | |
| | |діяльності Українським | | | | | | | | | | | |
| | |державним центром "Мала | | | | | | | | | | | |
| | |академія наук України" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201470| 0990 |Здійснення зовнішнього | 87 339,5| 87 339,5| 53 346,1| 845,0| | 9 682,9| 9 252,9| 4 574,8| 128,8| 430,0| 97 022,4|
| | |оцінювання та моніторинг | | | | | | | | | | | |
| | |якості освіти Українським| | | | | | | | | | | |
| | |центром оцінювання якості| | | | | | | | | | | |
| | |освіти та його | | | | | | | | | | | |
| | |регіональними | | | | | | | | | | | |
| | |підрозділами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201500| 0942 |Підготовка кадрів | 243 608,6| 243 608,6| | | | 198 092,8| 174 092,8| | | 24 000,0| 441 701,4|
| | |Національним авіаційним | | | | | | | | | | | |
| | |університетом | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201520| 0113 |Фінансова підтримка | | | | | | | | | | | |
| | |пропаганди України за | | | | | | | | | | | |
| | |кордоном | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201530| 0942 |Підготовка кадрів для | 23 589,3| 23 589,3| | | | 9 054,0| 5 724,9| | | 3 329,1| 32 643,3|
| | |гуманітарної сфери | | | | | | | | | | | |
| | |Національним | | | | | | | | | | | |
| | |університетом | | | | | | | | | | | |
| | |"Острозька академія" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201540| 0970 |Придбання шкільних | | | | | | | | | | | |
| | |автобусів для перевезення| | | | | | | | | | | |
| | |дітей, що проживають у | | | | | | | | | | | |
| | |сільській місцевості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201560| 0140 |Фундаментальні | 2 410,4| | | | 2 410,4| | | | | | 2 410,4|
| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |державного управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201600| 0921 |Заходи щодо модернізації | 2 000,0| 2 000,0| | | | 138 000,0| 23 000,0| 4 000,0| | 115 000,0| 140 000,0|
| | |системи загальної | | | | | | | | | | | |
| | |середньої освіти | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2201860| 0942 |Добудова до навчального | | | | | | | | | | | |
| | |корпусу НТУ "Київський | | | | | | | | | | | |
| | |політехнічний інститут" | | | | | | | | | | | |
| | |для розміщення | | | | | | | | | | | |
| | |Українсько-Японського | | | | | | | | | | | |
| | |центру | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2202000| |Державний департамент | 660,0| | | | 660,0| 4 950,0| | | | 4 950,0| 5 610,0|
| | |інтелектуальної власності| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2202020| 0411 |Заходи, пов'язані з | 660,0| | | | 660,0| 4 950,0| | | | 4 950,0| 5 610,0|
| | |охороною інтелектуальної | | | | | | | | | | | |
| | |власності | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2206000| |Київський національний | 519 012,2| 459 612,2| | | 59 400,0| 159 220,1| 122 129,2| | | 37 090,9| 678 232,3|
| | |університет імені | | | | | | | | | | | |
| | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2206010| 0140 |Фундаментальні | 54 601,9| | | | 54 601,9| 1 695,5| | | | 1 695,5| 56 297,4|
| | |дослідження у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |природничих і технічних, | | | | | | | | | | | |
| | |гуманітарних і | | | | | | | | | | | |
| | |суспільних наук | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2206020| 0980 |Прикладні розробки з   |   4 798,1|       |       |      |   4 798,1|   3 839,9|      |      |      |   3 839,9|    8 638,0|
|    |   |пріоритетних напрямів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розвитку науки і техніки |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та технічне оснащення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наукової бази Київського |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |національного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університету імені Тараса|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Шевченка         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2206040| 0980 |Проведення з'їздів,   |    136,0|    136,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     136,0|
|    |   |симпозіумів, конференцій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і семінарів Київським  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |національним       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університетом імені   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Тараса Шевченка     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2206050| 0942 |Підготовка кадрів    |  459 476,2|  459 476,2|       |      |      |  153 684,7|  122 129,2|      |      |   31 555,5|   613 160,9|
|    |   |Київським національним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університетом імені   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Тараса Шевченка     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2300000|   |Міністерство охорони   | 4 889 739,3| 4 813 380,4| 1 707 134,5|  147 203,4|  76 358,9| 1 245 372,5| 1 124 756,5| 165 886,7|  57 748,3|  120 616,0|  6 135 111,8|
|    |   |здоров'я України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301000|   |Апарат Міністерства   | 4 796 235,7| 4 739 876,8| 1 677 689,4|  145 191,9|  56 358,9| 1 245 372,5| 1 124 756,5| 165 886,7|  57 748,3|  120 616,0|  6 041 608,2|
|    |   |охорони здоров'я України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301010| 0763 |Керівництво та управління|   27 369,9|   27 369,9|   17 267,7|   1 981,5|      |   4 930,8|   4 840,8|  1 263,5|   392,0|     90,0|   32 300,7|
|    |   |у сфері охорони здоров'я |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301020| 0140 |Фундаментальні      |   13 894,7|       |       |      |  13 894,7|      |      |      |      |       |   13 894,7|
|    |   |дослідження у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |профілактичної та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |клінічної медицини    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301050| 0750 |Прикладні наукові та   |   41 964,2|       |       |      |  41 964,2|  17 619,2|      |      |      |   17 619,2|   59 583,4|
|    |   |науково-технічні     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розробки, виконання робіт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за державними цільовими |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |програмами і державним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |замовленням, фінансова  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підтримка підготовки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наукових кадрів у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |охорони здоров'я     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301060| 0750 |Фінансова підтримка   |     97,8|     97,8|       |    65,9|      |      |      |      |      |       |     97,8|
|    |   |розвитку інфраструктури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наукової діяльності у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфері профілактичної та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |клінічної медицини    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301070| 0942 |Підготовка і підвищення |  609 147,7|  609 147,7|       |      |      |  719 625,9|  648 612,3|      |      |   71 013,6|  1 328 773,6|
|    |   |кваліфікації медичних та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |фармацевтичних, наукових |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та науково-педагогічних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |кадрів вищими навчальними|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладами III і IV рівнів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301080| 0950 |Підвищення кваліфікації |   97 380,8|   97 380,8|   64 969,5|   3 025,8|      |  33 331,9|  30 064,1|  17 231,2|  3 694,3|   3 267,8|   130 712,7|
|    |   |медичних та       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |фармацевтичних кадрів та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підготовка наукових і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |науково-педагогічних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |кадрів у сфері охорони  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |здоров'я         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301090| 0990 |Методичне забезпечення  |    739,0|    739,0|    542,3|      |      |      |      |      |      |       |     739,0|
|    |   |діяльності медичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |(фармацевтичних) вищих  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальних закладів та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладів післядипломної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |освіти          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301100| 0731 |Стаціонарне медичне   |   62 954,8|   62 954,8|   39 354,0|   3 287,0|      |   7 283,2|   6 865,2|  3 245,0|   189,5|    418,0|   70 238,0|
|    |   |обслуговування      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |працівників водного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспорту та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |нафтопереробної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |промисловості      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301110| 0732 |Спеціалізована та    |  559 546,1|  559 546,1|  307 687,8|  50 426,8|      |  20 514,4|  19 027,0|  5 733,8|   950,1|   1 487,4|   580 060,5|
|    |   |високоспеціалізована   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медична допомога, що   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |надається        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |загальнодержавними    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладами охорони    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |здоров'я         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301120| 0941 |Підготовка медичних і  |   3 604,0|   3 604,0|       |      |      |   3 903,9|   3 673,9|      |      |    230,0|    7 507,9|
|    |   |фармацевтичних кадрів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладами I і II рівнів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301130| 0763 |Стипендії Президента   |    924,0|    924,0|       |      |      |      |      |      |      |       |     924,0|
|    |   |України для видатних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |діячів галузі охорони  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |здоров'я         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301170| 0732 |Діагностика і      |  242 891,4|  242 891,4|  115 483,2|  14 300,9|      |   8 141,7|   7 632,8|  2 661,6|   893,6|    508,9|   251 033,1|
|    |   |лікування захворювань  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |із впровадженням     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |експериментальних та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |нових медичних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |технологій у клініках  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |науково-дослідних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |установ та в вищих    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальних медичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладах Міністерства  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |охорони здоров'я     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301180| 0734 |Санаторне лікування   |  178 789,7|  178 789,7|   70 360,2|  20 551,2|      |  15 907,6|  13 898,0|  2 387,3|  2 880,3|   2 009,6|   194 697,3|
|    |   |хворих на туберкульоз  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301190| 0734 |Санаторне лікування дітей|  138 244,8|  138 244,8|   60 671,9|  15 905,7|      |  36 388,2|  32 645,8|  4 825,9|  6 614,8|   3 742,4|   174 633,0|
|    |   |та підлітків з      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соматичними       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |захворюваннями (крім   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |туберкульозу)      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301200| 0722 |Спеціалізована      |   30 402,0|   30 402,0|   20 600,5|   1 299,1|      |   3 844,5|   3 717,1|  1 894,1|    43,5|    127,4|   34 246,5|
|    |   |консультативна      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |амбулаторно-поліклінічна |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |допомога, що надається  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладами, науково-   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |дослідними установами та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |загальнодержавними    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладами охорони    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |здоров'я         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301230| 0723 |Надання послуг у     |   29 681,8|   29 681,8|   18 956,5|   1 568,8|      |   5 889,4|   5 726,1|  2 981,2|   326,8|    163,3|   35 571,2|
|    |   |стоматологічних     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |поліклініках вищих    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальних медичних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладів та інших    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |загальнодержавних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |стоматологічних закладах |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301250| 0740 |Державний санітарно-   | 1 335 024,4| 1 335 024,4|  940 569,4|  32 327,1|      |  364 815,1|  344 950,3| 123 016,2|  41 681,7|   19 864,8|  1 699 839,5|
|    |   |епідеміологічний нагляд |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та дезинфекційні заходи |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301260| 0740 |Заходи по боротьбі з   |    500,0|       |       |      |    500,0|      |      |      |      |       |     500,0|
|    |   |епідеміями        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301270| 0740 |Програми і централізовані|  237 738,3|  237 738,3|       |      |      |      |      |      |      |       |   237 738,3|
|    |   |заходи з         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |імунопрофілактики    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301290| 0763 |Централізована закупівля |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |рентгенологічного,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |діагностичного та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |іншого обладнання для  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладів охорони здоров'я|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301310| 0763 |Централізовані заходи з |   35 821,3|   35 821,3|       |      |      |      |      |      |      |       |   35 821,3|
|    |   |трансплантації органів та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |тканин          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2301350| 0763 |Організація і регулювання|   20 400,5|   20 400,5|   11 254,8|    206,7|      |   1 186,1|   1 156,5|   543,6|    18,0|     29,6|   21 586,6|
|    |   |діяльності установ та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |окремі заходи у системі |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |охорони здоров'я     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301360| 0763 |Лікування громадян    |30 066,6   |30 066,6   |       |      |      |      |      |      |      |       |30 066,6   |
|    |   |України за кордоном   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301370| 0763 |Забезпечення медичних  |  635 648,0|  635 648,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   635 648,0|
|    |   |заходів по боротьбі з  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |туберкульозом,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |профілактики та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лікування СНІДу,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лікування онкологічних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |хворих          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301400| 0763 |Забезпечення медичних  |  370 820,4|  370 820,4|       |      |      |      |      |      |      |       |   370 820,4|
|    |   |заходів окремих     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |державних програм та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексних заходів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |програмного характеру  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301410| 0825 |Функціонування      |   9 198,1|   9 198,1|   6 561,0|    78,2|      |    150,9|    106,9|    30,0|      |     44,0|    9 349,0|
|    |   |Національної наукової  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медичної бібліотеки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301420| 0826 |Збереження та      |   4 874,5|   4 874,5|   3 410,6|    167,2|      |    260,5|    260,5|    73,3|    63,7|       |    5 135,0|
|    |   |популяризація історії  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медицини         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301450| 0763 |Забезпечення окремих   |   15 000,0|   15 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   15 000,0|
|    |   |централізованих заходів з|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лікування цукрового   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |діабету         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301520| 0763 |Фінансова підтримка служб|   63 510,9|   63 510,9|       |      |      |      |      |      |      |       |   63 510,9|
|    |   |Товариства Червоного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Хреста України та внесок |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |до Міжнародної федерації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Товариств Червоного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Хреста та Червоного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Півмісяця        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301600| 0763 |Заходи з подолання    |       |       |       |      |      |   1 579,2|   1 579,2|      |      |       |    1 579,2|
|    |   |епідемії туберкульозу та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |СНІДу          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301820| 0763 |Завершення капітального |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ремонту корпусу N 3   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Національної дитячої   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спеціалізованої лікарні |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |"Охматдит" Міністерства |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |охорони здоров'я України |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301830| 0732 |Завершення реконструкції |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |харчоблоку Українського |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |державного        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медико-соціального центру|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ветеранів війни с. Циблі |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301840| 0942 |Виконання робіт із    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |будівництва та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |реконструкції об'єктів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Національного медичного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університету ім.     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |О.О. Богомольця     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301850| 0732 |Будівництво,       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |реконструкція та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |капітальний ремонт    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Національного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інституту раку      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301880| 0732 |Завершення реконструкції |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Науково-практичного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медичного центру     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |дитячої кардіології   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та кардіохірургії    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2302000|   |Державна інспекція з   |   93 503,6|   73 503,6|   29 445,1|   2 011,5|  20 000,0|      |      |      |      |       |   93 503,6|
|    |   |контролю якості     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лікарських засобів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Міністерства охорони   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |здоров'я України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2302010| 0763 |Керівництво та управління|   91 253,6|   71 253,6|   29 445,1|   2 011,5|  20 000,0|      |      |      |      |       |   91 253,6|
|    |   |у сфері контролю за   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |якістю лікарських засобів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2302020| 0763 |Заходи по боротьбі з   |   2 250,0|   2 250,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 250,0|
|    |   |виробництвом та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розповсюдженням     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |фальсифікованих та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |субстандартних лікарських|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |засобів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2400000|   |Міністерство охорони   |  656 356,1|  610 402,5|  439 467,3|   5 219,1|  45 953,6| 1 316 765,2|  89 202,6|  10 685,4|  14 477,6| 1 227 562,6|  1 973 121,3|
|    |   |навколишнього природного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |середовища України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401000|   |Апарат Міністерства   |  255 646,5|  245 898,5|  173 652,3|   4 574,0|   9 748,0|  103 276,9|  42 628,3|  5 718,7|  4 406,4|   60 648,6|   358 923,4|
|    |   |охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природного середовища  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401010| 0540 |Загальне керівництво та |   30 302,0|   30 302,0|   20 982,3|    663,3|      |   9 943,3|   6 635,5|  1 056,0|   222,1|   3 307,8|   40 245,3|
|    |   |управління у сфері    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природного середовища  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401020| 0540 |Управління та контроль у |  134 246,6|  134 246,6|   95 423,3|   3 229,1|      |  24 798,1|  20 934,9|   300,0|  3 863,2|   3 863,2|   159 044,7|
|    |   |сфері охорони      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навколишнього природного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |середовища на      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |регіональному рівні   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401040| 0530 |Прикладні наукові та   |   2 721,0|       |       |      |   2 721,0|      |      |      |      |       |    2 721,0|
|    |   |науково-технічні     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розробки, виконання робіт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за державними цільовими |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |програмами і державним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |замовленням у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природоохоронної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |діяльності, фінансова  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підтримка підготовки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наукових кадрів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401090| 0950 |Підвищення кваліфікації |   7 471,6|   7 471,6|   5 474,1|    14,6|      |   7 056,2|   5 232,0|  3 000,0|   168,0|   1 824,2|   14 527,8|
|    |   |та перепідготовка у сфері|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природного середовища  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401160| 0520 |Заходи із створення і  |   80 905,3|   73 878,3|   51 772,6|    667,0|   7 027,0|   4 058,2|   3 852,2|  1 362,7|   153,1|    206,0|   84 963,5|
|    |   |збереження природно-   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |заповідного фонду,    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ведення кадастрів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |тваринного і рослинного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |світу, Червоної книги  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401190| 0540 |Моніторинг навколишнього |       |       |       |      |      |  14 118,0|      |      |      |   14 118,0|   14 118,0|
|    |   |природного середовища та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |забезпечення державного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |контролю за додержанням |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вимог природоохоронного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |законодавства      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401230| 0513 |Очистка стічних вод   |       |       |       |      |      |   5 000,0|      |      |      |   5 000,0|    5 000,0|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401240| 0540 |Міжнародне        |       |       |       |      |      |   2 680,0|   2 465,6|      |      |    214,4|    2 680,0|
|    |   |співробітництво у сфері |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природного середовища,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сприяння сталому     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розвитку, екологічній  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |освіті та поширенню   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |екологічної інформації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401250| 0512 |Поводження з відходами та|       |       |       |      |      |  15 000,0|      |      |      |   15 000,0|   15 000,0|
|    |   |небезпечними хімічними  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |речовинами        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2401260| 0520 |Формування національної |       |       |       |      |      |  13 700,0|    685,0|      |      |   13 015,0|   13 700,0|
|    |   |екологічної мережі    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401290| 0511 |Підвищення якості    |       |       |       |      |      |   4 100,0|      |      |      |   4 100,0|    4 100,0|
|    |   |атмосферного повітря   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2401320| 0513 |Фінансова підтримка   |       |       |       |      |      |   2 823,1|   2 823,1|      |      |       |    2 823,1|
|    |   |природоохоронної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |діяльності, у тому числі |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |через механізм      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |здешевлення кредитів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комерційних банків    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2404000|   |Державна геологічна   |       |       |       |      |      | 1 055 736,0|      |      |      | 1 055 736,0|  1 055 736,0|
|    |   |служба          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2404020| 0444 |Розвиток мінерально-   |       |       |       |      |      | 1 055 736,0|      |      |      | 1 055 736,0|  1 055 736,0|
|    |   |сировинної бази, в тому |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |числі буріння      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |артезіанських свердловин |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2405000|   |Державна служба геодезії,|   26 095,0|       |       |      |  26 095,0|      |      |      |      |       |   26 095,0|
|    |   |картографії та кадастру |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2405020| 0411 |Загальнодержавні     |   11 020,0|       |       |      |  11 020,0|      |      |      |      |       |   11 020,0|
|    |   |геодезичні та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |картографічні роботи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2405030| 0490 |Демаркація та делімітація|   15 075,0|       |       |      |  15 075,0|      |      |      |      |       |   15 075,0|
|    |   |державного кордону    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2408000|   |Державний комітет України|  374 614,6|  364 504,0|  265 815,0|    645,1|  10 110,6|  157 752,3|  46 574,3|  4 966,7|  10 071,2|  111 178,0|   532 366,9|
|    |   |із земельних ресурсів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2408010| 0421 |Керівництво та управління|  363 213,4|  363 213,4|  265 815,0|    645,1|      |  42 674,1|  34 816,1|      |  10 000,0|   7 858,0|   405 887,5|
|    |   |у сфері земельних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ресурсів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2408020| 0950 |Підвищення кваліфікації |    136,5|    136,5|       |      |      |      |      |      |      |       |     136,5|
|    |   |працівників Держкомзему |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2408030| 0421 |Проведення земельної   |   7 288,5|       |       |      |   7 288,5|      |      |      |      |       |    7 288,5|
|    |   |реформи         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2408040| 0511 |Збереження, відтворення |    470,0|       |       |      |    470,0|      |      |      |      |       |     470,0|
|    |   |та забезпечення     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |раціонального      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |використання земельних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ресурсів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2408600| 0421 |Видача державних актів на|   3 506,2|   1 154,1|       |      |   2 352,1|  115 078,2|  11 758,2|  4 966,7|    71,2|  103 320,0|   118 584,4|
|    |   |право приватної власності|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |на землю в сільській   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |місцевості        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2500000|   |Міністерство праці та  | 3 869 158,8| 3 852 890,3|  117 937,7|  27 520,5|  16 268,5|  589 213,4|  249 922,4|  37 571,9|  9 246,0|  339 291,0|  4 458 372,2|
|    |   |соціальної політики   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501000|   |Апарат Міністерства праці| 3 472 219,6| 3 455 951,1|  114 263,9|  27 036,5|  16 268,5|  417 813,4|  172 879,8|  10 174,2|  2 664,9|  244 933,6|  3 890 033,0|
|    |   |та соціальної політики  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501010| 0412 |Керівництво та управління|  109 603,4|  109 603,4|   71 898,2|   6 471,7|      |   2 432,1|   2 432,1|      |  1 697,8|       |   112 035,5|
|    |   |у сфері праці та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соціальної політики   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501040| 1080 |Прикладні наукові та   |   16 280,0|     71,3|       |      |  16 208,7|    409,6|      |      |      |    409,6|   16 689,6|
|    |   |науково-технічні     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розробки, виконання робіт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за державними цільовими |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |програмами і державним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |замовленням у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |економіки праці та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соціальної політики   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501050| 0941 |Підготовка кадрів для  |   14 844,0|   14 844,0|       |      |      |    116,3|    116,3|      |      |       |   14 960,3|
|    |   |галузі соціального    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |забезпечення та     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |закладами I і II     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |рівнів акредитації    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501060| 0950 |Підвищення кваліфікації |    628,1|    628,1|    412,7|    50,0|      |    73,1|    73,1|    38,5|    9,2|       |     701,2|
|    |   |працівників органів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соціального захисту і  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соціального забезпечення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501070| 0732 |Спеціалізована      |   9 252,6|   9 252,6|   4 136,6|   2 142,7|      |    43,0|    43,0|      |    11,5|       |    9 295,6|
|    |   |протезно-ортопедична   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та медично-реабілітаційна|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |допомога інвалідам у   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |клініці         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Науково-дослідного    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інституту протезування, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |протезобудування та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |відновлення       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |працездатності      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501080| 0734 |Санаторне лікування   |   73 285,4|   73 285,4|   26 578,0|  15 882,7|      |   3 796,8|   3 665,6|   442,1|   774,8|    131,2|   77 082,2|
|    |   |ветеранів війни (крім  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |хворих на туберкульоз)  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501090| 1090 |Виготовлення бланків   |    837,8|    837,8|       |      |      |      |      |      |      |       |     837,8|
|    |   |посвідчень та нагрудних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |знаків для системи    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |соціального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501120| 1010 |Фінансова підтримка   |   55 952,6|   55 952,6|       |      |      |      |      |      |      |       |   55 952,6|
|    |   |громадських організацій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інвалідів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|    |   |в тому числі на фінансову|   30 897,5|   30 897,5|       |      |      |      |      |      |      |       |   30 897,5|
|    |   |підтримку підприємств і |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |організацій невиробничої |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфери Українського    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |товариства сліпих та   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Українського товариства |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |глухих          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501130| 1050 |Одноразова матеріальна  |   8 080,2|   8 080,2|       |      |      |      |      |      |      |       |    8 080,2|
|    |   |допомога інвалідам та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |непрацюючим       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |малозабезпеченим особам |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501140| 1090 |Створення і програмно-  |   2 358,5|   2 358,5|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 358,5|
|    |   |технічне забезпечення  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |системи інформаційно-  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |аналітичної підтримки та |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформаційно-методичне  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |забезпечення установ   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |системи Міністерства   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |праці та соціальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |політики України     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501150| 1030 |Щорічна разова грошова  |  601 097,2|  601 097,2|       |      |      |      |      |      |      |       |   601 097,2|
|    |   |допомога ветеранам війни |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та жертвам нацистських  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |переслідувань      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501160| 1030 |Довічні державні     |   33 755,1|   33 755,1|       |      |      |      |      |      |      |       |   33 755,1|
|    |   |стипендії        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501170| 1010 |Розробка нових видів   |   11 804,4|   11 744,6|       |      |    59,8|      |      |      |      |       |   11 804,4|
|    |   |протезно-ортопедичних  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |виробів та обслуговування|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інвалідів у стаціонарах |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |при протезних      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підприємствах      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501180| 1070 |Соціальний захист    |   2 437,8|   2 437,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 437,8|
|    |   |працівників, що     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вивільняються у зв'язку з|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |виведенням з експлуатації|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Чорнобильської АЕС    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501200| 1070 |Доплати за роботу на   |  595 962,6|  595 962,6|       |      |      |      |      |      |      |       |   595 962,6|
|    |   |радіоактивно забруднених |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |територіях, збереження  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |заробітної плати при   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |переведенні на      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |нижчеоплачувану роботу та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |у зв'язку з відселенням, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |виплати підвищених    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |стипендій та надання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |додаткової відпустки   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |громадянам, які     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |постраждали внаслідок  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Чорнобильської катастрофи|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2501210| 1070 |Компенсація сім'ям з   |  575 400,0|  575 400,0|       |      |      |      |      |      |      |       |   575 400,0|
| | |дітьми та видатки на | | | | | | | | | | | |
| | |безплатне харчування | | | | | | | | | | | |
| | |дітей, які постраждали | | | | | | | | | | | |
| | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | | |
| | |катастрофи | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501230| 1070 |Щомісячна грошова | 814 470,9| 814 470,9| | | | | | | | | 814 470,9|
| | |допомога у зв'язку з | | | | | | | | | | | |
| | |обмеженням споживання | | | | | | | | | | | |
| | |продуктів харчування | | | | | | | | | | | |
| | |місцевого виробництва та | | | | | | | | | | | |
| | |компенсації за пільгове | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення продуктами | | | | | | | | | | | |
| | |харчування громадян, які | | | | | | | | | | | |
| | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | |
| | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501240| 1070 |Компенсації за втрачене | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0|
| | |майно та оплата витрат у | | | | | | | | | | | |
| | |зв'язку з переїздом на | | | | | | | | | | | |
| | |нове місце проживання | | | | | | | | | | | |
| | |громадянам, які | | | | | | | | | | | |
| | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | |
| | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501250| 1070 |Компенсації за шкоду, | 46 620,5| 46 620,5| | | | | | | | | 46 620,5|
| | |заподіяну здоров'ю, та | | | | | | | | | | | |
| | |допомоги на оздоровлення,| | | | | | | | | | | |
| | |у разі звільнення з | | | | | | | | | | | |
| | |роботи громадян, які | | | | | | | | | | | |
| | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | |
| | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501270| 1010 |Допомога по тимчасовій | 37 244,1| 37 244,1| | | | | | | | | 37 244,1|
| | |непрацездатності | | | | | | | | | | | |
| | |громадянам, які | | | | | | | | | | | |
| | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | |
| | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501300| 1070 |Обслуговування | 383,3| 383,3| | | | | | | | | 383,3|
| | |банківських позик, | | | | | | | | | | | |
| | |наданих на пільгових | | | | | | | | | | | |
| | |умовах до 1999 року | | | | | | | | | | | |
| | |громадянам, які | | | | | | | | | | | |
| | |постраждали внаслідок | | | | | | | | | | | |
| | |Чорнобильської катастрофи| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501360| 1070 |Оздоровлення громадян, | 382 990,0| 382 990,0| | | | | | | | | 382 990,0|
| | |які постраждали | | | | | | | | | | | |
| | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | | | |
| | |катастрофи | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501380| 0734 |Санаторне лікування | 9 583,7| 9 583,7| 2 856,1| 2 256,1| | 1 939,4| 1 819,0| 405,5| 171,6| 120,4| 11 523,1|
| | |ветеранів війни, | | | | | | | | | | | |
| | |хворих на туберкульоз | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501400| 1050 |Часткове покриття | 20 000,0| 20 000,0| | | | | | | | | 20 000,0|
| | |видатків Фонду | | | | | | | | | | | |
| | |загальнообов'язкового | | | | | | | | | | | |
| | |державного соціального | | | | | | | | | | | |
| | |страхування України на | | | | | | | | | | | |
| | |випадок безробіття на | | | | | | | | | | | |
| | |створення нових робочих | | | | | | | | | | | |
| | |місць для забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |зайнятості мешканців | | | | | | | | | | | |
| | |вугледобувних регіонів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501410| 1010 |Реєстрація державною | 2 789,4| 2 789,4| | | | | | | | | 2 789,4|
| | |службою зайнятості | | | | | | | | | | | |
| | |трудових договорів, | | | | | | | | | | | |
| | |укладених між | | | | | | | | | | | |
| | |працівниками та фізичними| | | | | | | | | | | |
| | |особами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501420| 1050 |Надання роботодавцям | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0|
| | |дотацій для забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |молоді першим робочим | | | | | | | | | | | |
| | |місцем | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501550| 0942 |Підготовка кадрів для | 12 806,7| 12 806,7| | | | 5 247,8| 4 697,8| | | 550,0| 18 054,5|
| | |галузі соціального | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення та | | | | | | | | | | | |
| | |соціального захисту | | | | | | | | | | | |
| | |вищими навчальними | | | | | | | | | | | |
| | |закладами III-IV рівнів | | | | | | | | | | | |
| | |акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501580| 1062 |Придбання (будівництво) | | | | | | | | | | | |
| | |житла для | | | | | | | | | | | |
| | |інвалідів-сліпих та | | | | | | | | | | | |
| | |інвалідів глухих | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501590| 1070 |Державна установа | 12 000,0| 12 000,0| 8 382,3| 233,3| | | | | | | 12 000,0|
| | |"Соціальний контактний | | | | | | | | | | | |
| | |центр" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501610| 1090 |Підвищення ефективності | 982,9| 982,9| | | | 326 616,2| 121 972,2| 6 453,1| | 204 644,0| 327 599,1|
| | |управління реформою | | | | | | | | | | | |
| | |системи соціального | | | | | | | | | | | |
| | |захисту | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2501630| 1090 |Вдосконалення системи | 768,4| 768,4| | | | 77 139,1| 38 060,7| 2 835,0| | 39 078,4| 77 907,5|
| | |соціальної допомоги | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2505000| |Державний комітет України| 19 732,9| 19 732,9| 3 673,8| 484,0| | | | | | | 19 732,9|
| | |у справах ветеранів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2505010| 1030 |Керівництво та | 5 976,5| 5 976,5| 3 673,8| 484,0| | | | | | | 5 976,5|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |соціального захисту | | | | | | | | | | | |
| | |ветеранів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2505030| 1030 |Фінансова підтримка | 11 256,4| 11 256,4| | | | | | | | | 11 256,4|
| | |громадських організацій | | | | | | | | | | | |
| | |ветеранів та відвідування| | | | | | | | | | | |
| | |військових поховань і | | | | | | | | | | | |
| | |військових пам'ятників | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2505040| 1030 |Заходи пов'язані з | 2 500,0| 2 500,0| | | | | | | | | 2 500,0|
| | |проведенням святкування | | | | | | | | | | | |
| | |65-ої річниці Перемоги у | | | | | | | | | | | |
| | |Великій Вітчизняній війні| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2507000| |Фонд соціального | 377 206,3| 377 206,3| | | | 171 400,0| 77 042,6| 27 397,7| 6 581,1| 94 357,4| 548 606,3|
| | |захисту інвалідів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2507030| 1010 |Забезпечення інвалідів та| | | | | | 3 600,0| 250,0| | | 3 350,0| 3 600,0|
| | |інвалідів-чорнобильців | | | | | | | | | | | |
| | |автомобілями | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2507050| 0734 |Санаторно-курортне | 80 015,9| 80 015,9| | | | | | | | | 80 015,9|
| | |оздоровлення інвалідів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2507080| 1010 |Соціальна, трудова та | | | | | | 167 800,0| 76 792,6| 27 397,7| 6 581,1| 91 007,4| 167 800,0|
| | |професійна реабілітація | | | | | | | | | | | |
| | |інвалідів, видатки на | | | | | | | | | | | |
| | |створення Національного | | | | | | | | | | | |
| | |центру параолімпійської і| | | | | | | | | | | |
| | |дефлімпійської підготовки| | | | | | | | | | | |
| | |та реабілітації інвалідів| | | | | | | | | | | |
| | |та Західного | | | | | | | | | | | |
| | |реабілітаційно- | | | | | | | | | | | |
| | |спортивного центру | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2507090| 1010 |Забезпечення окремих | 297 190,4| 297 190,4| | | | | | | | | 297 190,4|
| | |категорій населення | | | | | | | | | | | |
| | |України технічними та | | | | | | | | | | | |
| | |іншими засобами | | | | | | | | | | | |
| | |реабілітації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2510000| |Міністерство праці та | | | | | | 47 423,0| 32 542,9| | | 14 880,1| 47 423,0|
| | |соціальної політики | | | | | | | | | | | |
| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2511000| |Міністерство праці та | | | | | | 47 423,0| 32 542,9| | | 14 880,1| 47 423,0|
| | |соціальної політики | | | | | | | | | | | |
| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2511060| 0180 |Субвенція з державного  |       |       |       |      |      |  47 423,0|  32 542,9|      |      |   14 880,1|   47 423,0|
| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | |
| | |на фінансування ремонту | | | | | | | | | | | |
| | |приміщень управлінь праці| | | | | | | | | | | |
| | |та соціального захисту | | | | | | | | | | | |
| | |виконавчих органів | | | | | | | | | | | |
| | |міських (міст | | | | | | | | | | | |
| | |республіканського в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим і обласного | | | | | | | | | | | |
| | |значення), районних у | | | | | | | | | | | |
| | |містах Києві і | | | | | | | | | | | |
| | |Севастополі та районних у| | | | | | | | | | | |
| | |містах рад для здійснення| | | | | | | | | | | |
| | |заходів з виконання | | | | | | | | | | | |
| | |спільного із Світовим | | | | | | | | | | | |
| | |банком проекту | | | | | | | | | | | |
| | |"Вдосконалення системи | | | | | | | | | | | |
| | |соціальної допомоги" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2600000| |Міністерство промислової | 99 621,4| 57 669,7| 19 409,9| 2 177,4| 41 951,7| 43 202,6| 13 202,6| | 150,0| 30 000,0| 142 824,0|
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601000| |Апарат Міністерства | 99 621,4| 57 669,7| 19 409,9| 2 177,4| 41 951,7| 43 202,6| 13 202,6| | 150,0| 30 000,0| 142 824,0|
| | |промислової політики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601010| 0442 |Загальне керівництво | 28 655,8| 28 655,8| 18 215,3| 2 108,0| | 213,4| 213,4| | 150,0| | 28 869,2|
| | |та управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |промислової політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601030| 0484 |Прикладні наукові та | 27 890,9| | | | 27 890,9| | | | | | 27 890,9|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання | | | | | | | | | | | |
| | |робіт за державними | | | | | | | | | | | |
| | |цільовими програмами і | | | | | | | | | | | |
| | |державним замовленням у | | | | | | | | | | | |
| | |сфері промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601040| 0484 |Фінансова підтримка | 558,0| 558,0| | | | | | | | | 558,0|
| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | |
| | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601050| 0825 |Функціонування | 1 590,6| 1 590,6| 992,9| 39,3| | 38,4| 38,4| | | | 1 629,0|
| | |Центральної державної | | | | | | | | | | | |
| | |науково-технічної | | | | | | | | | | | |
| | |бібліотеки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601060| 0826 |Функціонування Державного| 366,6| 366,6| 201,7| 30,1| | | | | | | 366,6|
| | |металургійного музею | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601080| 0513 |Консервація виробничих | 4 000,0| 4 000,0| | | | | | | | | 4 000,0|
| | |потужностей промислових | | | | | | | | | | | |
| | |підприємств | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601090| 0441 |Реструктуризація | 2 000,0| | | | 2 000,0| | | | | | 2 000,0|
| | |підприємств з підземного | | | | | | | | | | | |
| | |видобутку залізної руди | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601100| 0513 |Реструктуризація та | 13 998,7| 13 998,7| | | | | | | | | 13 998,7|
| | |ліквідація об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | |підприємств гірничої | | | | | | | | | | | |
| | |хімії і здійснення | | | | | | | | | | | |
| | |невідкладних | | | | | | | | | | | |
| | |природоохоронних заходів | | | | | | | | | | | |
| | |в зоні їх діяльності | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601140| 0484 |Наукові розробки у сфері | 5 887,3| | | | 5 887,3| | | | | | 5 887,3|
| | |стандартизації та | | | | | | | | | | | |
| | |сертифікації промислової | | | | | | | | | | | |
| | |продукції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601190| 0441 |Забезпечення | 6 173,5| | | | 6 173,5| | | | | | 6 173,5|
| | |життєдіяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Криворізького | | | | | | | | | | | |
| | |гірничо-збагачувального | | | | | | | | | | | |
| | |комбінату окислених руд | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601210| 0260 |Забезпечення міжнародного| 8 000,0| 8 000,0| | | | | | | | | 8 000,0|
| | |співробітництва у воєнно-| | | | | | | | | | | |
| | |промисловій і військово- | | | | | | | | | | | |
| | |технічній сферах | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601240| 0411 |Презентація українськими | 500,0| 500,0| | | | | | | | | 500,0|
| | |підприємствами | | | | | | | | | | | |
| | |вітчизняних товарів на | | | | | | | | | | | |
| | |міжнародній виставці | | | | | | | | | | | |
| | |"Ганновер Мессе" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601350| 0512 |Утилізація звичайних | | | | | | 30 000,0| | | | 30 000,0| 30 000,0|
| | |видів боєприпасів, | | | | | | | | | | | |
| | |непридатних для | | | | | | | | | | | |
| | |подальшого використання | | | | | | | | | | | |
| | |та зберігання | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2601430| 0133 |Компенсація відсотків за | | | | | | 12 950,8| 12 950,8| | | | 12 950,8|
| | |кредитами, залученими | | | | | | | | | | | |
| | |підприємствами | | | | | | | | | | | |
| | |машинобудування для | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу на технічне | | | | | | | | | | | |
| | |переоснащення | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2700000| |Міністерство з питань | 43 158,4| 36 629,6| 16 729,9| 3 229,9| 6 528,8| 2 571,1| 2 563,1| 1 022,8| 33,6| 8,0| 45 729,5|
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701000| |Апарат Міністерства з | 43 158,4| 36 629,6| 16 729,9| 3 229,9| 6 528,8| 2 571,1| 2 563,1| 1 022,8| 33,6| 8,0| 45 729,5|
| | |питань | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701010| 0610 |Керівництво та | 31 149,8| 31 149,8| 16 042,5| 3 217,2| | | | | | | 31 149,8|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701030| 0630 |Прикладні наукові та | 5 261,9| | | | 5 261,9| | | | | | 5 261,9|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | |
| | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | |
| | |програмами і державним | | | | | | | | | | | |
| | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку житлово- | | | | | | | | | | | |
| | |комунального господарства| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701040| 0630 |Наукові розробки із | 1 096,9| | | | 1 096,9| | | | | | 1 096,9|
| | |нормування та | | | | | | | | | | | |
| | |стандартизації у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |житлової політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701080| 0640 |Нагородження переможців | | | | | | | | | | | |
| | |всеукраїнського конкурсу | | | | | | | | | | | |
| | |"Населений пункт | | | | | | | | | | | |
| | |найкращого благоустрою і | | | | | | | | | | | |
| | |підтримки громадського | | | | | | | | | | | |
| | |порядку" за 2009 рік | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701100| 0443 |Розробка схем та | 170,0| | | | 170,0| | | | | | 170,0|
| | |проектних рішень масового| | | | | | | | | | | |
| | |застосування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701120| 0620 |Державний насіннєвий | 348,6| 348,6| 249,1| 9,3| | 401,1| 401,1| 219,8| 28,0| | 749,7|
| | |контроль у сфері зеленого| | | | | | | | | | | |
| | |будівництва та | | | | | | | | | | | |
| | |квітникарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701130| 0520 |Збереження і вивчення у | 604,4| 604,4| 438,3| 3,4| | 70,0| 70,0| 35,0| 5,6| | 674,4|
| | |спеціально створених | | | | | | | | | | | |
| | |умовах різноманітних | | | | | | | | | | | |
| | |видів дерев і чагарників | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701170| 0511 |Ліквідація наслідків | | | | | | | | | | | |
| | |підтоплення територій | | | | | | | | | | | |
| | |в містах і селищах | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2701190| 0942 |Підготовка фахівців для | 4 526,8| 4 526,8| | | | | | | | | 4 526,8|
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2701610| 0620 |Фінансування заходів по |       |       |       |      |      |   2 100,0|   2 092,0|   768,0|      |     8,0|    2 100,0|
| | |забезпеченню впровадження| | | | | | | | | | | |
| | |та координації проекту | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку міської | | | | | | | | | | | |
| | |інфраструктури | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2710000| |Міністерство з питань | | | | | | | | | | | |
7| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2711000| |Міністерство з питань | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2711160| 0180 |Субвенція з державного | | | | | | | | | | | |
| | |бюджету міському бюджету | | | | | | | | | | | |
| | |міста Славутича на | | | | | | | | | | | |
| | |виконання заходів із | | | | | | | | | | | |
| | |запобігання аваріям та | | | | | | | | | | | |
| | |техногенним катастрофам у| | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунальному | | | | | | | | | | | |
| | |господарстві міста | | | | | | | | | | | |
| | |Славутича | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2750000| |Міністерство | 126 276,6| 119 222,9| 77 439,3| 3 394,9| 7 053,7| 8 085,0| 7 640,5| 3 844,0| 994,0| 444,5| 134 361,6|
| | |регіонального розвитку та| | | | | | | | | | | |
| | |будівництва України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751000| |Апарат Міністерства | 126 276,6| 119 222,9| 77 439,3| 3 394,9| 7 053,7| 8 085,0| 7 640,5| 3 844,0| 994,0| 444,5| 134 361,6|
| | |регіонального розвитку та| | | | | | | | | | | |
| | |будівництва України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751010| 0443 |Керівництво та управління| 87 467,3| 87 467,3| 57 294,4| 2 935,8| | | | | | | 87 467,3|
| | |у сфері регіонального | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку та будівництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751030| 0484 |Прикладні наукові та | 2 048,1| | | | 2 048,1| | | | | | 2 048,1|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | |
| | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | |
| | |програмами і державним | | | | | | | | | | | |
| | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751040| 0484 |Наукові розробки із | 3 935,6| | | | 3 935,6| | | | | | 3 935,6|
| | |нормування та | | | | | | | | | | | |
| | |стандартизації у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751060| 0824 |Фінансова підтримка | 12,0| 12,0| | | | | | | | | 12,0|
| | |творчих спілок у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |архітектури | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751070| 0825 |Функціонування Державної | 2 285,3| 2 285,3| 1 610,9| 58,4| | 89,5| 87,0| 46,0| | 2,5| 2 374,8|
| | |науково-технічної | | | | | | | | | | | |
| | |бібліотеки | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751080| 0827 |Збереження архітектурної | 25 700,8| 25 700,8| 18 534,0| 400,7| | 7 995,5| 7 553,5| 3 798,0| 994,0| 442,0| 33 696,3|
| | |спадщини в заповідниках | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751090| 0829 |Паспортизація, | 70,0| | | | 70,0| | | | | | 70,0|
| | |інвентаризація та | | | | | | | | | | | |
| | |реставрація пам'яток | | | | | | | | | | | |
| | |архітектури | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751100| 0443 |Розробка схем та | 1 000,0| | | | 1 000,0| | | | | | 1 000,0|
| | |проектних рішень масового| | | | | | | | | | | |
| | |застосування | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751120| 0942 |Підготовка фахівців в | 2 200,0| 2 200,0| | | | | | | | | 2 200,0|
| | |Академії муніципального | | | | | | | | | | | |
| | |управління | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751160| 0829 |Відзначення Державною | 557,5| 557,5| | | | | | | | | 557,5|
| | |премією в галузі | | | | | | | | | | | |
| | |архітектури | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751290| 0133 |Фінансова підтримка | 1 000,0| 1 000,0| | | | | | | | | 1 000,0|
| | |статутної діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |всеукраїнських асоціацій | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751300| 1062 |Забезпечення житлом | | | | | | | | | | | |
| | |інвалідів I групи | | | | | | | | | | | |
| | |Великої Вітчизняної | | | | | | | | | | | |
| | |війни, які довготривалий | | | | | | | | | | | |
| | |термін знаходяться у | | | | | | | | | | | |
| | |черзі на отримання житла | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751800| 0827 |Проведення протизсувних | | | | | | | | | | | |
| | |заходів, інженерного | | | | | | | | | | | |
| | |захисту та протиаварійних| | | | | | | | | | | |
| | |робіт на території | | | | | | | | | | | |
| | |Києво-Печерської Лаври | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2751810| 0827 |Ремонтно-реставраційні | | | | | | | | | | | |
| | |роботи об'єктів Свято- | | | | | | | | | | | |
| | |Покровського жіночого | | | | | | | | | | | |
| | |монастиря | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2760000| |Міністерство | 2 654,3| 2 654,3| | | | | | | | | 2 654,3|
| | |регіонального розвитку та| | | | | | | | | | | |
| | |будівництва України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2761000| |Міністерство | 2 654,3| 2 654,3| | | | | | | | | 2 654,3|
| | |регіонального розвитку та| | | | | | | | | | | |
| | |будівництва України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |видатки) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2761150| 0180 |Субвенція з державного | 2 654,3| 2 654,3| | | | | | | | | 2 654,3|
| | |бюджету місцевим бюджетам| | | | | | | | | | | |
| | |на фінансування у 2010 | | | | | | | | | | | |
| | |році Програм-переможців | | | | | | | | | | | |
| | |Всеукраїнського конкурсу | | | | | | | | | | | |
| | |проектів та програм | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку місцевого | | | | | | | | | | | |
| | |самоврядування 2009 року | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2800000| |Міністерство аграрної | 3 528 372,7| 3 230 374,5| 897 290,8| 24 688,9| 297 998,2| 2 226 113,7| 1 452 072,4| 246 005,3| 28 993,5| 774 041,3| 5 754 486,4|
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801000| |Апарат Міністерства | 2 033 963,7| 1 768 640,8| 242 525,6| 8 717,0| 265 322,9| 1 522 272,4| 856 689,4| 59 055,4| 8 184,1| 665 583,0| 3 556 236,1|
| | |аграрної політики України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801010| 0421 |Загальне керівництво та | 38 534,6| 38 534,6| 23 260,7| 2 135,4| | | | | | | 38 534,6|
| | |управління у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801050| 0482 |Прикладні наукові та | 13 712,1| | | | 13 712,1| | | | | | 13 712,1|
| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | |
| | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | |
| | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | |
| | |програмами і державним | | | | | | | | | | | |
| | |замовленням у сфері | | | | | | | | | | | |
| | |розвитку агропромислового| | | | | | | | | | | |
| | |комплексу, фінансова | | | | | | | | | | | |
| | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | |
| | |наукових кадрів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801060| 0482 |Наукові розробки у сфері | 6 948,6| | | | 6 948,6| | | | | | 6 948,6|
| | |стандартизації та | | | | | | | | | | | |
| | |сертифікації | | | | | | | | | | | |
| | |сільськогосподарської | | | | | | | | | | | |
| | |продукції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801070| 0960 |Оздоровлення та | 10 000,0| 10 000,0| | | | | | | | | 10 000,0|
| | |відпочинок дітей | | | | | | | | | | | |
| | |працівників | | | | | | | | | | | |
| | |агропромислового | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801080| 0941 |Підготовка кадрів для | 689 285,5| 689 285,5| | | | 135 798,3| 128 198,3| | | 7 600,0| 825 083,8|
| | |агропромислового | | | | | | | | | | | |
| | |комплексу вищими | | | | | | | | | | | |
| | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | |
| | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2801100| 0942 |Підготовка кадрів для  |  697 558,9|  697 558,9|       |      |      |  361 884,5|  325 884,5|      |      |   36 000,0|  1 059 443,4|
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу вищими     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |III і IV рівнів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801110| 0990 |Методичне забезпечення  |   5 934,9|   5 934,9|   3 844,5|    613,4|      |   9 207,1|   7 707,1|   563,0|   190,0|   1 500,0|   15 142,0|
|    |   |діяльності аграрних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальних закладів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801130| 0930 |Підготовка,       |   9 938,0|   9 938,0|       |      |      |    747,6|    747,6|      |      |       |   10 685,6|
|    |   |перепідготовка та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підвищення кваліфікації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |робітничих кадрів    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801140| 0950 |Підвищення кваліфікації |   8 087,8|   8 087,8|   5 058,0|    556,9|      |   3 121,8|   2 821,8|  1 268,8|   425,0|    300,0|   11 209,6|
|    |   |кадрів агропромислового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу закладами   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |післядипломної освіти  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801180| 0421 |Агрохімічна паспортизація|   1 000,0|       |       |      |   1 000,0|      |      |      |      |       |    1 000,0|
|    |   |земель          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сільськогосподарського  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |призначення       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801190| 0421 |Селекція в тваринництві |   80 000,0|       |       |      |  80 000,0|      |      |      |      |       |   80 000,0|
|    |   |та птахівництві на    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підприємствах      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801200| 0421 |Заходи по боротьбі з   |   1 000,0|       |       |      |   1 000,0|      |      |      |      |       |    1 000,0|
|    |   |шкідниками та хворобами |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сільськогосподарських  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |рослин          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801220| 0421 |Селекція в рослинництві |   40 000,0|       |       |      |  40 000,0|      |      |      |      |       |   40 000,0|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801250| 0421 |Витрати Аграрного фонду |       |       |       |      |      |  241 249,4|  241 249,4|      |      |       |   241 249,4|
|    |   |пов'язані з комплексом  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |заходів із зберігання,  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |перевезення, переробки  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та експортом об'єктів  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |державного цінового   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |регулювання державного  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інтервенційного фонду  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801260| 0422 |Заходи з охорони і    |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |      |      |       |   20 000,0|
|    |   |захисту, раціонального  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |використання лісів,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наданих в постійне    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |користування       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |агропромисловим     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підприємствам      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801270| 0421 |Державна підтримка    |   2 000,0|       |       |      |   2 000,0|      |      |      |      |       |    2 000,0|
|    |   |сільськогосподарської  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |дорадчої служби     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801290| 0421 |Проведення державних   |   2 000,0|   2 000,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    2 000,0|
|    |   |виставкових заходів у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфері агропромислового  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801300| 0620 |Реформування та розвиток |   8 600,0|       |       |      |   8 600,0|      |      |      |      |       |    8 600,0|
|    |   |комунального господарства|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |у сільській місцевості  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801310| 0421 |Організація і регулювання|  283 546,8|  283 546,8|  201 605,9|   4 202,9|      |  187 939,6|  150 080,7|  57 223,6|  7 569,1|   37 858,9|   471 486,4|
|    |   |діяльності установ в   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |системі агропромислового |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801320| 0482 |Дослідження і      |   72 062,2|       |       |      |  72 062,2|  17 324,1|      |      |      |   17 324,1|   89 386,3|
|    |   |експериментальні розробки|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |в системі        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801330| 0421 |Створення і забезпечення |       |       |       |      |      |   5 000,0|      |      |      |   5 000,0|    5 000,0|
|    |   |резервного запасу    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сортового та гібридного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |насіння         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801340| 0421 |Запобігання       |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |      |      |       |   20 000,0|
|    |   |розповсюдженню збудників |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інфекційних хвороб тварин|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801350| 0421 |Закладення і нагляд за  |       |       |       |      |      |  476 000,0|      |      |      |  476 000,0|   476 000,0|
|    |   |молодими садами,     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |виноградниками та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ягідниками        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801360| 421 |Доплата на одну корову, |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наявну на 1 січня 2010  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |року           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801500| 0810 |Державна підтримка    |   9 420,0|   9 420,0|       |      |      |      |      |      |      |       |    9 420,0|
|    |   |Всеукраїнського     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |фізкультурно-спортивного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |товариства "Колос" на  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |організацію та проведення|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |роботи з розвитку    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |фізичної культури і   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |спорту серед сільського |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |населення        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801510| 0421 |Державна підтримка    |       |       |       |      |      |  84 000,0|      |      |      |   84 000,0|   84 000,0|
|    |   |розвитку хмелярства   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801570| 0421 |Забезпечення діяльності |   14 334,3|   14 334,3|   8 756,5|   1 208,4|      |      |      |      |      |       |   14 334,3|
|    |   |Аграрного фонду     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2802000|   |Державний комітет    |  860 809,6|  857 184,5|  542 856,1|   8 922,8|   3 625,1|  394 150,6|  339 376,2| 158 875,1|  19 062,2|   54 774,4|  1 254 960,2|
|    |   |ветеринарної медицини  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2802010| 0421 |Керівництво та управління|  117 817,1|  117 817,1|   82 444,1|   2 604,2|      |      |      |      |      |       |   117 817,1|
|    |   |у сфері ветеринарної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медицини         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2802020| 0421 |Протиепізоотичні заходи |  112 660,9|  109 035,8|   5 851,6|    81,3|   3 625,1|      |      |      |      |       |   112 660,9|
|    |   |та участь у Міжнародному |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |епізоотичному бюро    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2802030| 0421 |Організація і регулювання|  630 331,6|  630 331,6|  454 560,4|   6 237,3|      |  394 150,6|  339 376,2| 158 875,1|  19 062,2|   54 774,4|  1 024 482,2|
|    |   |діяльності установ в   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |системі ветеринарної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медицини         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2804000|   |Державний комітет рибного|  168 861,6|  165 125,1|   83 076,8|   5 380,9|   3 736,5|  27 800,0|  24 492,5|      |      |   3 307,5|   196 661,6|
|    |   |господарства України   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2804010| 0423 |Керівництво та управління|   7 185,1|   7 185,1|   4 857,0|    197,8|      |      |      |      |      |       |    7 185,1|
|    |   |у сфері рибного     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2804020| 0423 |Організація діяльності  |  115 474,7|  115 474,7|   78 219,8|   5 183,1|      |    128,0|    128,0|      |      |       |   115 602,7|
|    |   |органів рибоохорони та  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |рибовідтворювальних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексів        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2804030| 0482 |Прикладні наукові та   |   3 736,5|       |       |      |   3 736,5|      |      |      |      |       |    3 736,5|
|    |   |науково-технічні     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розробки, виконання робіт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за державними цільовими |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |програмами і державним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |замовленням у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |рибного господарства   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2804040| 0941 |Підготовка кадрів для  |   23 056,1|   23 056,1|       |      |      |   7 565,0|   6 687,5|      |      |    877,5|   30 621,1|
|    |   |сфери рибного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства вищими   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами I і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |II рівнів акредитації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2804050| 0942 |Підготовка кадрів для  |   19 409,2|   19 409,2|       |      |      |  18 050,0|  15 620,0|      |      |   2 430,0|   37 459,2|
|    |   |сфери рибного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства вищими   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами III|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і IV рівнів акредитації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|2804090| 0423 |Міжнародна діяльність у |       |       |       |      |      |   2 057,0|   2 057,0|      |      |       |    2 057,0|
|    |   |галузі рибного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |господарства       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2808000|   |Державна служба з охорони|   39 313,8|   38 313,8|   26 708,9|   1 503,4|   1 000,0|  101 543,4|  78 544,0|  26 917,8|  1 512,2|   22 999,4|   140 857,2|
|    |   |прав на сорти рослин   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2808020| 0421 |Організація і регулювання|   38 216,7|   38 216,7|   26 708,9|   1 503,4|      |  101 543,4|  78 544,0|  26 917,8|  1 512,2|   22 999,4|   139 760,1|
|    |   |діяльності установ в   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |системі охорони прав на |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сорти рослин       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2808040| 0421 |Формування національних |   1 000,0|       |       |      |   1 000,0|      |      |      |      |       |    1 000,0|
|    |   |сортових рослинних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ресурсів         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2808050| 0421 |Участь у міжнародному  |     97,1|     97,1|       |      |      |      |      |      |      |       |     97,1|
|    |   |союзі по охороні нових  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сортів рослин (УПОВ)   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2809000|   |Національний університет |  425 424,0|  401 110,3|   2 123,4|    164,8|  24 313,7|  180 347,3|  152 970,3|  1 157,0|   235,0|   27 377,0|   605 771,3|
|    |   |біоресурсів і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природокористування   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2809020| 0140 |Фундаментальні      |   3 046,4|       |       |      |   3 046,4|      |      |      |      |       |    3 046,4|
|    |   |дослідження Національного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університету біоресурсів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і природокористування у |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфері          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сільськогосподарських  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наук           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2809030| 0482 |Прикладні розробки    |   21 267,3|       |       |      |  21 267,3|   4 266,5|      |      |      |   4 266,5|   25 533,8|
|    |   |Національного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університету       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |біоресурсів і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природокористування у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфері          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сільськогосподарських  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наук           |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2809040| 0941 |Підготовка кадрів для  |   84 697,0|   84 697,0|       |      |      |  22 801,0|  19 611,3|      |      |   3 189,7|   107 498,0|
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу вищими     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |I і II рівнів      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |акредитації Національного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університету біоресурсів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і природокористування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2809050| 0942 |Підготовка кадрів для  |  307 109,7|  307 109,7|       |      |      |  148 601,0|  129 930,2|      |      |   18 670,8|   455 710,7|
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу вищими     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |III і IV рівнів     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |акредитації       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Національного      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університету       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |біоресурсів і      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |природокористування   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2809060| 0950 |Підвищення кваліфікації |   3 068,0|   3 068,0|   2 123,4|    164,8|      |   3 183,6|   2 233,6|  1 157,0|   235,0|    950,0|    6 251,6|
|    |   |кадрів Інститутом    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |післядипломної освіти  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |керівників і спеціалістів|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу Національного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |університету біоресурсів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і природокористування  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2809070| 0482 |Фінансова підтримка   |   6 235,6|   6 235,6|       |      |      |   1 495,2|   1 195,2|      |      |    300,0|    7 730,8|
|    |   |Української       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лабораторії якості і   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |безпеки продукції    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |агропромислового     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |комплексу        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3000000|   |Державний комітет    |  443 169,4|  437 089,2|  304 510,5|  12 025,2|   6 080,2|  81 910,0|  35 501,5|  5 442,9|  5 434,2|   46 408,5|   525 079,4|
|    |   |статистики України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001000|   |Апарат Державного    |  443 169,4|  437 089,2|  304 510,5|  12 025,2|   6 080,2|  81 910,0|  35 501,5|  5 442,9|  5 434,2|   46 408,5|   525 079,4|
|    |   |комітету статистики   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001010| 0132 |Керівництво та      |  428 248,8|  428 248,8|  304 080,5|  12 025,2|      |  20 798,5|  17 873,2|  3 746,8|  5 434,2|   2 925,3|   449 047,3|
|    |   |управління у сфері    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |статистики        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001020| 0132 |Статистичні спостереження|   6 956,2|   6 935,2|    430,0|      |    21,0|      |      |      |      |       |    6 956,2|
|    |   |та переписи       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001030| 1090 |Обстеження умов життя  |   4 304,8|       |       |      |   4 304,8|      |      |      |      |       |    4 304,8|
|    |   |домогосподарств     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001040| 0150 |Прикладні розробки у   |   1 754,4|       |       |      |   1 754,4|      |      |      |      |       |    1 754,4|
|    |   |сфері державної     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |статистики        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001060| 0950 |Підвищення кваліфікації |     39,6|     39,6|       |      |      |      |      |      |      |       |     39,6|
|    |   |працівників органів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |державної статистики   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001070| 0132 |Створення та розвиток  |    369,5|    369,5|       |      |      |      |      |      |      |       |     369,5|
|    |   |інтегрованої       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |інформаційно-      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |аналітичної системи   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |державної статистики   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001080| 0150 |Фінансова підтримка   |     93,4|     93,4|       |      |      |      |      |      |      |       |     93,4|
|    |   |підготовки наукових   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |кадрів у сфері державної |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |статистики        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3001600| 0132 |Реформування державної  |   1 402,7|   1 402,7|       |      |      |  61 111,5|  17 628,3|  1 696,1|      |   43 483,2|   62 514,2|
|    |   |статистики        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3100000|   |Міністерство транспорту | 1 163 731,0| 1 124 186,0|  576 672,8|  29 304,2|  39 545,0|  514 432,8|  437 934,2|  64 016,1|  31 706,5|   76 498,6|  1 678 163,8|
|    |   |та зв'язку України    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3101000|   |Апарат Міністерства   |  191 623,0|  189 294,2|   41 250,2|   6 365,9|   2 328,8|  243 829,9|  202 549,7|  20 642,0|  10 711,0|   41 280,2|   435 452,9|
|    |   |транспорту та зв'язку  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3101010| 0455 |Загальне керівництво та |   68 581,2|   68 581,2|   41 250,2|   6 365,9|      |  131 200,0|  110 123,9|  20 642,0|  10 711,0|   21 076,1|   199 781,2|
|    |   |управління у сфері    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспорту та зв'язку  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3101030| 0485 |Прикладні наукові та   |   2 328,8|       |       |      |   2 328,8|  14 531,8|      |      |      |   14 531,8|   16 860,6|
|    |   |науково-технічні     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розробки, виконання робіт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за державними цільовими |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |програмами і державним  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |замовленням у сфері   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розвитку національної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспортної мережі   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3101050| 0941 |Підготовка кадрів для  |   8 041,2|   8 041,2|       |      |      |   2 038,4|   1 928,4|      |      |    110,0|   10 079,6|
|    |   |сфери автомобільного   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспорту вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами I і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |II рівнів акредитації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3101060| 0942 |Підготовка кадрів для  |  112 634,3|  112 634,3|       |      |      |  96 059,7|  90 497,4|      |      |   5 562,3|   208 694,0|
|    |   |сфери залізничного    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспорту вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами III|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і IV рівнів акредитації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3101090| 0950 |Підвищення кваліфікації |     37,5|     37,5|       |      |      |      |      |      |      |       |     37,5|
|    |   |державних службовців   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |п'ятої-сьомої категорій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |у сфері транспорту    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3103000|   |Державна адміністрація  |   24 050,0|       |       |      |  24 050,0|      |      |      |      |       |   24 050,0|
|    |   |морського і річкового  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспорту        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3103030| 0452 |Підтримка        |   24 050,0|       |       |      |  24 050,0|      |      |      |      |       |   24 050,0|
|    |   |експлуатаційно-безпечного|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |стану судноплавних    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |шлюзів, внутрішніх водних|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |шляхів          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|3104000|   |Державна адміністрація  |  672 407,1|  672 407,1|  422 988,2|  16 960,8|      |  145 090,8|  141 189,3|  26 629,0|  17 238,8|   3 901,5|   817 497,9|
|    |   |залізничного транспорту |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3104020| 0941 |Підготовка кадрів для  |   74 993,3|   74 993,3|       |      |      |  31 694,4|  30 943,3|      |      |    751,1|   106 687,7|
|    |   |сфери залізничного    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспорту вищими    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами I і|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |II рівнів акредитації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3104030| 0990 |Методичне забезпечення  |    645,9|    645,9|    469,1|     5,0|      |      |      |      |      |       |     645,9|
|    |   |діяльності вищих     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальних закладів   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Державної адміністрації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |залізничного транспорту |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3104040| 0731 |Стаціонарне медичне   |  550 366,5|  550 366,5|  390 192,3|  15 951,5|      |  105 987,6|  103 130,4|  25 039,6|  16 061,8|   2 857,2|   656 354,1|
|    |   |обслуговування      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |працівників та пасажирів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |залізничного транспорту |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3104050| 0762 |Створення банків крові та|   5 041,8|   5 041,8|   3 568,2|    123,1|      |   2 166,4|   2 160,4|   361,2|   262,3|     6,0|    7 208,2|
|    |   |її компонентів для    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лікування працівників  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |залізничного транспорту |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3104060| 0721 |Амбулаторно-поліклінічне |   41 359,6|   41 359,6|   28 758,6|    881,2|      |   5 242,4|   4 955,2|  1 228,2|   914,7|    287,2|   46 602,0|
|    |   |обслуговування      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |працівників та пасажирів |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |залізничного транспорту |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3105000|   |Державна спеціальна   |  143 898,0|  143 848,0|   87 910,4|   5 340,6|    50,0|  45 942,0|  19 048,1|   900,0|  2 880,1|   26 893,9|   189 840,0|
|    |   |служба транспорту    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3105010| 0220 |Забезпечення діяльності |  143 898,0|  143 848,0|   87 910,4|   5 340,6|    50,0|  45 942,0|  19 048,1|   900,0|  2 880,1|   26 893,9|   189 840,0|
|    |   |Державної спеціальної  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |служби транспорту    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106000|   |Державна адміністрація  |   86 476,9|   74 604,1|       |      |  11 872,8|  47 248,5|  43 938,5|      |      |   3 310,0|   133 725,4|
|    |   |зв'язку         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106020| 0150 |Прикладні наукові та   |   1 914,0|       |       |      |   1 914,0|      |      |      |      |       |    1 914,0|
|    |   |науково-технічні     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розробки, виконання робіт|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |за державним замовленням |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |у сфері зв'язку     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106030| 0486 |Фінансова підтримка   |    600,0|       |       |      |    600,0|      |      |      |      |       |     600,0|
|    |   |розвитку інфраструктури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наукової діяльності у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфері зв'язку      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106040| 0941 |Підготовка кадрів для  |   27 944,5|   27 944,5|       |      |      |   5 524,9|   5 424,9|      |      |    100,0|   33 469,4|
|    |   |сфери зв'язку вищими   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами I |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та II рівнів акредитації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106050| 0942 |Підготовка кадрів для  |   46 633,1|   46 633,1|       |      |      |  41 723,6|  38 513,6|      |      |   3 210,0|   88 356,7|
|    |   |сфери зв'язку вищими   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами III|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |та IV рівнів акредитації |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106090| 0950 |Підвищення кваліфікації |     26,5|     26,5|       |      |      |      |      |      |      |       |     26,5|
|    |   |державних службовців   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |п'ятої-сьомої категорій |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |у сфері зв'язку     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106120| 0460 |Відшкодування витрат   |   7 708,8|       |       |      |   7 708,8|      |      |      |      |       |    7 708,8|
|    |   |державних підприємств  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |зв'язку на розповсюдження|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |вітчизняних періодичних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |друкованих видань    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106130| 0460 |Розвиток цифрового    |   1 650,0|       |       |      |   1 650,0|      |      |      |      |       |    1 650,0|
|    |   |телерадіомовлення    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3106800| 0942 |Укріплення та      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |реконструкція будівлі  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лабораторного корпусу  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |N 1 Одеської національної|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |академії зв'язку     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ім. Попова        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3107000|   |Головне управління    |   34 221,7|   34 221,7|   18 961,7|    315,7|      |  30 469,3|  29 609,3|  15 445,1|   536,6|    860,0|   64 691,0|
|    |   |Державної фельд'єгерської|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |служби України      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3107010| 0113 |Доставка дипломатичної  |   4 158,8|   4 158,8|       |      |      |      |      |      |      |       |    4 158,8|
|    |   |кореспонденції за кордон |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |і в Україну       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3107020| 0460 |Доставка спеціальної   |   30 062,9|   30 062,9|   18 961,7|    315,7|      |  30 469,3|  29 609,3|  15 445,1|   536,6|    860,0|   60 532,2|
|    |   |службової кореспонденції |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |органам державної влади |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3108000|   |Державна авіаційна    |   7 004,6|   7 004,6|   3 904,9|    176,2|      |   1 852,3|   1 599,3|   400,0|   340,0|    253,0|    8 856,9|
|    |   |адміністрація      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3108020| 0731 |Стаціонарне медичне   |   5 684,7|   5 684,7|   3 904,9|    176,2|      |   1 852,3|   1 599,3|   400,0|   340,0|    253,0|    7 537,0|
|    |   |обслуговування та    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сертифікація льотно-   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |диспетчерського складу  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |працівників авіаційного |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |транспорту        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3108030| 0721 |Передпольотний та    |   1 319,9|   1 319,9|       |      |      |      |      |      |      |       |    1 319,9|
|    |   |передзмінний контроль  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |льотно-диспетчерського  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |складу працівників    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |авіаційного транспорту та|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |надання первинної    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |медичної допомоги    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |пасажирам        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3108070| 0454 |Придбання літаків на   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |умовах фінансового    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |лізингу         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3109000|   |Державний комітет    |   4 049,7|   2 806,3|   1 657,4|    145,0|   1 243,4|      |      |      |      |       |    4 049,7|
|    |   |інформатизації України  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3109010| 0460 |Керівництво та управління|   2 806,3|   2 806,3|   1 657,4|    145,0|      |      |      |      |      |       |    2 806,3|
|    |   |у сфері інформатизації  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3109030| 0486 |Фінансова підтримка   |    342,1|       |       |      |    342,1|      |      |      |      |       |     342,1|
|    |   |розвитку інфраструктури |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |наукової діяльності у  |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сфері інформатизації   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3109050| 0473 |Національна програма   |    901,3|       |       |      |    901,3|      |      |      |      |       |     901,3|
|    |   |інформатизації      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3110000|   |Державна служба     |   9 995,1|   9 995,1|   6 362,9|    942,1|      | 7 407 000,0| 3 255 810,5|      |      | 4 151 189,5|  7 416 995,1|
|    |   |автомобільних доріг   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3111000|   |Апарат Державної служби |   9 995,1|   9 995,1|   6 362,9|    942,1|      | 7 407 000,0| 3 255 810,5|      |      | 4 151 189,5|  7 416 995,1|
|    |   |автомобільних доріг   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |України         |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3111010| 0456 |Керівництво та управління|   9 995,1|   9 995,1|   6 362,9|    942,1|      |      |      |      |      |       |    9 995,1|
|    |   |у сфері будівництва,   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ремонту та утримання   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |автомобільних доріг   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3111020| 0456 |Розвиток мережі і    |       |       |       |      |      | 1 017 189,5|   9 300,0|      |      | 1 007 889,5|  1 017 189,5|
|    |   |утримання автомобільних |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |доріг загального     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |користування       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3111030| 0456 |Погашення зобов'язань за |       |       |       |      |      | 3 246 510,5| 3 246 510,5|      |      |       |  3 246 510,5|
|    |   |кредитами, отриманими під|       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |гарантію Кабінету    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Міністрів України на   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |розвиток мережі     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |автомобільних доріг   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |загального користування |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3111050| 0456 |Будівництво,       |       |       |       |      |      |3 143 300,0 |      |      |      |3 143 300,0 |3 143 300,0  |
|    |   |реконструкція,      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |капітальний та поточний |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ремонт автомобільних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |доріг загального     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |користування (міжміське |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |сполучення), задіяних до |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |підготовки та проведення |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |в Україні фінальної   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |частини чемпіонату    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |Європи 2012       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |року з футболу      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|

|3200000|   |Міністерство України з  | 3 447 665,4| 3 235 178,2| 1 870 015,2|  67 991,1|  212 487,2|  470 610,1|  391 270,0| 163 606,8|  27 587,5|   79 340,1|  3 918 275,5|
|    |   |питань надзвичайних   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |       |
|    |   |ситуацій та у справах  |       |       |       |      |