документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2005-12-152008-10-222012-07-112012-09-052017-04-122017-04-132018-07-26  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2005 р. N 1208
Київ

Про затвердження Національної таблиці
розподілу смуг радіочастот України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 942 від 22.10.20
08 )

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Національній комісії з питань регулювання зв'язку:

1) організовувати роботу із здійснення на безоплатній основі заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування;

2) разом з Міністерством оборони, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і затвердити у шестимісячний строк порядок узгодження присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот загального користування з урахуванням того, що:

експлуатація радіоелектронних засобів спеціальних користувачів у зазначених смугах проводиться без дозволу на експлуатацію Українського державного центру радіочастот;

облік присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям спеціальних користувачів у таких смугах веде Генеральний штаб Збройних Сил.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1208

Національна таблиця
розподілу смуг радіочастот України

Загальні положення

Ця Таблиця є нормативно-правовим актом, який регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування.

Таблиця складається з трьох граф.

У графі першій наведено дані про розподіл смуг радіочастот між радіослужбами і номери приміток згідно з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (далі - Регламент радіозв'язку) для Району 1(1).

_______________

(1) Згідно з умовним територіально-адміністративним розподілом Міжнародного союзу електрозв'язку, до Району 1 належить Україна.

У графі другій наведено дані про розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і номери приміток до нього, що починаються з літери "У", зміст яких викладено у кінці Таблиці.

У примітках до розподілу смуг радіочастот конкретизовано (уточнено) умови використання смуг, номіналів радіочастот.

Примітки, номери яких розміщені нижче назви служби або служб, яким розподілена ця смуга радіочастот, стосуються цього розподілу в цілому. Примітки, номери яких розміщені у Таблиці праворуч від назви служби, стосуються лише цієї служби.

У графі третій Таблиці наведено призначення смуг радіочастот в Україні, а саме:

загального користування (ЗК), що призначені переважно для радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) загальних користувачів;

спеціального користування (СК), що призначені виключно для РЕЗ спеціальних користувачів.

У Таблиці наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

адміністрація - урядовий орган країни - члена Міжнародного союзу електрозв'язку, який несе відповідальність за виконання державою зобов'язань за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за його адміністративними регламентами. Адміністрація зв'язку України - центральний орган виконавчої влади, який представляє інтереси України в Міжнародному союзі електрозв'язку, а також в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом та несе відповідальність за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за його адміністративними регламентами;

електрозв'язок - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків або будь-яких повідомлень проводовою, радіо, оптичною чи іншою електромагнітною системою;

радіохвилі - електромагнітні хвилі, частоти коливання яких не вищі за 3 ТГц, що розповсюджуються у просторі без штучного хвилеводу;

радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;

наземний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, за винятком космічного та радіоастрономії;

космічний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, при якому використовуються одна або декілька космічних станцій, один або декілька супутників Землі;

радіовизначення - визначення місцезнаходження, швидкості та/або інших характеристик об'єкта або отримання інформації стосовно цих параметрів за допомогою властивостей розповсюдження радіохвиль;

радіонавігація - радіовизначення, яке використовується для цілей навігації, включаючи попередження про можливі перешкоди руху транспорту;

радіолокація - радіовизначення, яке використовується для цілей відмінних від цілей радіонавігації;

радіопеленгація - радіовизначення, яке використовує приймання радіохвиль з метою визначення напрямку на джерело їх випромінювання;

радіоастрономія - астрономія, що грунтується на прийманні радіохвиль космічного походження;

розподіл смуг радіочастот - регламентування відповідним записом у Таблиці використання певної смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами;

виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;

присвоєння смуг, номіналів радіочастот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастоти, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу;

промислове, наукове і медичне застосування радіочастотної енергії - робота обладнання чи приладів, призначених для генерування та місцевого (локального) застосування радіочастотної енергії у промислових, наукових, медичних, побутових або подібних цілях, за винятком використання для цілей електрозв'язку;

служба радіозв'язку (радіослужба) - визначена Регламентом радіозв'язку служба передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу;

фіксована служба - служба радіозв'язку між визначеними фіксованими пунктами;

фіксована супутникова служба - служба радіозв'язку між земними станціями із заданим місцезнаходженням, коли використовуються один або декілька супутників. Задане місцезнаходження передбачає будь-який фіксований пункт, розташований у визначених зонах; у деяких випадках ця служба включає лінії супутник - супутник, які також можуть використовуватися у міжсупутниковій службі. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії інших служб космічного радіозв'язку;

міжсупутникова служба - служба радіозв'язку, що забезпечує зв'язок між штучними супутниками;

служба космічної експлуатації - служба радіозв'язку, призначена виключно для експлуатації космічних апаратів, зокрема з метою космічного стеження, космічної телеметрії і космічного телеуправління;

рухома служба - служба радіозв'язку між рухомою і сухопутною станціями або між рухомими станціями;

рухома супутникова служба - служба радіозв'язку між рухомими земними станціями і однією чи кількома космічними станціями, або між космічними станціями, які використовуються цією службою, або між рухомими земними станціями за допомогою однієї чи кількох космічних станцій. До РЕЗ зазначеної служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

сухопутна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між базовими станціями і сухопутними рухомими станціями або між сухопутними рухомими станціями;

сухопутна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, в якій рухомі земні станції розташовані на суші;

морська рухома служба - рухома служба радіозв'язку між береговими станціями та судновими станціями, або між судновими станціями, або між станціями внутрішньосуднового зв'язку. Станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди теж можуть бути віднесені до цієї служби;

морська рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, в якій рухомі наземні станції розташовані на борту морських суден. Станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди теж можуть бути віднесені до цієї служби;

портова служба - морська рухома служба радіозв'язку в межах порту та його акваторії між береговими та судновими станціями або між судновими станціями для цілей керування портовими роботами, переміщення суден і забезпечення їх безпеки. В екстрених випадках допускається передача цією службою інших повідомлень для забезпечення безпеки людей;

служба руху суден - морська рухома служба радіозв'язку між береговими та судновими станціями або між судновими станціями, за винятком портової служби, яка обмежена передаванням повідомлень, що стосуються виключно переміщення суден. Передача повідомлень іншого характеру цією службою не допускається;

повітряна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між стаціонарними станціями повітряної рухомої служби і станціями повітряних суден або між станціями повітряних суден. Станції радіомаяків - покажчиків місця біди, які працюють на визначених міжнародних частотах біди та виклику, і станції рятувальних засобів можуть належати до цієї служби;

повітряна рухома (R)* служба - повітряна рухома служба, що призначена для зв'язку з метою забезпечення безпеки та регулярності польотів, головним чином на національних та міжнародних цивільних повітряних трасах;

повітряна рухома (OR)** служба - повітряна рухома служба, що призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок з метою координації польотів, головним чином поза національними та міжнародними цивільними повітряними трасами;

_______________

* Тут і далі - на трасі.

** Тут і далі - поза трасою.

повітряна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба, у якій рухомі земні станції встановлюються на борту повітряного судна; станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди також можуть бути віднесені до РЕЗ цієї служби;

повітряна рухома супутникова (R) служба - повітряна рухома супутникова служба, що призначена для зв'язку з метою забезпечення безпеки та регулярності польотів, головним чином на національних або міжнародних цивільних повітряних трасах;

повітряна рухома супутникова (ОR) служба - повітряна рухома супутникова служба, що призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок з метою координації польотів, головним чином поза національними або міжнародними цивільними повітряними трасами;

радіомовна служба - служба радіозв'язку, що здійснює передавання сигналів телевізійного та/або звукового мовлення для їх безпосереднього приймання РЕЗ населення;

радіомовна супутникова служба - радіомовна служба, сигнали якої передаються або ретранслюються космічними станціями для їх приймання безпосередньо РЕЗ населення індивідуального і колективного приймання;

служба радіовизначення - служба радіозв'язку для цілей радіовизначення;

супутникова служба радіовизначення - служба радіозв'язку для цілей радіовизначення, що використовує одну або декілька космічних станцій. До цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

радіонавігаційна служба - служба радіовизначення для цілей радіонавігації;

радіонавігаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення, що використовується для цілей радіонавігації. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

морська радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, що призначена для обслуговування морських суден та безпеки їх експлуатації;

морська радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, в якій земні станції встановлені на борту морських суден;

повітряна радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, що призначена для обслуговування повітряних суден та безпеки їх експлуатації;

повітряна радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, в якій земні станції встановлені на борту повітряного судна;

радіолокаційна служба - служба радіовизначення для цілей радіолокації;

радіолокаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення, що використовується для цілей радіолокації. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

допоміжна служба метеорології - служба радіозв'язку, що використовується для метеорологічних та гідрологічних спостережень і досліджень;

супутникова служба дослідження Землі - служба радіозв'язку між земними станціями і однією або кількома космічними станціями, яка може включати лінії зв'язку між космічними станціями і в якій інформація, що стосується характеристик Землі та її природних явищ, отримується за допомогою активних або пасивних датчиків, розташованих на Землі та/або її супутниках. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

метеорологічна супутникова служба - супутникова служба дослідження Землі для цілей метеорології;

служба стандартних частот і сигналів часу - служба радіозв'язку для наукових, технічних та інших цілей, що забезпечує передавання певних частот та/або сигналів часу із встановленою високою точністю, призначених для загального приймання;

супутникова служба стандартних частот і сигналів часу - служба стандартних частот і сигналів часу, що здійснює передавання частот та/або сигналів за допомогою космічних станцій, розміщених на супутниках Землі. До РЕЗ цієї служби можуть бути віднесені фідерні лінії, необхідні для її роботи;

служба космічних досліджень - служба радіозв'язку, в якій космічні апарати чи інші космічні об'єкти використовуються для наукових або технічних досліджень;

аматорська служба - створена з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і технічних досліджень служба радіозв'язку, що здійснюється без будь-якої матеріальної вигоди аматорами, які мають необхідний дозвіл;

аматорська супутникова служба - аматорська служба, що використовує космічні станції, установлені на супутниках Землі;

радіоастрономічна служба - служба радіозв'язку для цілей радіоастрономії.

Назва радіослужби у тексті Таблиці:

надрукована великими літерами (наприклад, ФІКСОВАНА) означає розподілення смуги радіочастот цій службі на первинній основі;

надрукована малими літерами (наприклад, Рухома) означає розподілення смуги радіочастот цій службі на вторинній основі.

Радіослужба, розподіл радіочастот якій зроблено на первинній основі, може вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ такої ж та інших радіослужб.

Радіослужба, розподіл радіочастот якій зроблено на вторинній основі:

може вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ такої ж та інших радіослужб, яким ці частоти розподілені на вторинній основі;

не повинна створювати завад та вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ радіослужб, яким розподіл цих частот зроблений на первинній основі.

Введення в дію РЕЗ спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування здійснюється, у разі необхідності, за узгодженням відповідних частотних присвоєнь з Національною комісією з питань регулювання зв'язку.

------------------------------------------------------------------
| Розподіл | Розподіл | Призначення смуг |
|смуг радіочастот між |смуг радіочастот між | радіочастот в |
| радіослужбами для | радіослужбами в | Україні |
| Району 1 згідно з | Україні | |
| Регламентом | | |
| радіозв'язку | | |
|----------------------------------------------------------------|
|9 - 90 кГц |
|----------------------------------------------------------------|
|Нижче 9 кГц (не |Нижче 9 кГц (не | |
|розподілена) |розподілена) | |
|5.53 5.54 | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9 - 14 |9 - 14 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
| |У001 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14 - 19,95 |14 - 19,95 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.57 |МОРСЬКА РУХОМА | |
|5.55 5.56 |У001 У016 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|19,95 - 20,05 |19,95 - 20,05 | ЗК |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ | |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ | |
|ЧАСУ (20 кГц) |ЧАСУ (20 кГц) | |
| |У001 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|20,05 - 70 |20,05 - 70 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.57 |МОРСЬКА РУХОМА | |
| |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ | |
| |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ | |
|5.56 5.58 |ЧАСУ (25 кГц, 50 кГц,| |
| |66,6 кГц) | |
| |У001 У002 У003 У016 | |
| |У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|70 - 72 |70 - 72 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.60 |У001 У004 У016 У031 | |
| |У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|72 - 84 |72 - 84 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.57 |МОРСЬКА РУХОМА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.56 |У001 У004 У016 У031 | |
| |У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|84 - 86 |84 - 86 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.60 |У001 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|86 - 90 |86 - 90 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.57 |МОРСЬКА РУХОМА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.56|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
| |У001 У031 У093 | |
|----------------------------------------------------------------|
|90 - 283,5 кГц |
|----------------------------------------------------------------|
|90 - 110 |90 - 110 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.62|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|Фіксована |Фіксована | |
|5.64 |У001 У005 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|110 - 112 |110 - 112 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА |МОРСЬКА РУХОМА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.64 |У001 У005 У006 У031 | |
| |У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|112 - 115 |112 - 115 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.60 |У001 У005 У006 У031 | |
| |У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|115 - 117,6 |115 - 117,6 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|Фіксована |Фіксована | |
|Морська рухома |Морська рухома | |
|5.64 5.66 |У001 У005 У006 У031 | |
| |У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|117,6 - 126 |117,6 - 126 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА |МОРСЬКА РУХОМА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.64 |У001 У005 У006 У031 | |
| |У093 | |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|126 - 129 |126 - 129 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.60 |У001 У005 У006 У031 | |
| |У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|129 - 130 |129 - 130 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА |МОРСЬКА РУХОМА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.60|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.64 |У001 У005 У006 У У031| |
| |093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|130 - 148,5 |130 - 148,5 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА |МОРСЬКА РУХОМА | |
|5.64 5.67 |У001 У005 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|148,5 - 255 |148,5 - 255 | ЗК |
|РАДІОМОВНА |РАДІОМОВНА | |
|5.68 5.69 5.70 |У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|255 - 283,5 |255 - 283,5 | ЗК |
|РАДІОМОВНА |РАДІОМОВНА | |
|ПОВІТРЯНА |ПОВІТРЯНА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.70 5.71 |У007 У093 | |
|----------------------------------------------------------------|
|283,5 - 1635 кГц |
|----------------------------------------------------------------|
|283,5 - 315 |283,5 - 315 | ЗК |
|ПОВІТРЯНА |ПОВІТРЯНА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|МОРСЬКА |МОРСЬКА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|(радіомаяки) 5.73 |(радіомаяки) | |
|5.72 5.74 |У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|315 - 325 |315 - 325 | ЗК |
|ПОВІТРЯНА |ПОВІТРЯНА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|Морська |МОРСЬКА | |
|радіонавігаційна |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|(радіомаяки) 5.73 |(радіомаяки) | |
|5.72 5.75 |У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|325 - 405 |325 - 405 | СК |
|ПОВІТРЯНА |ПОВІТРЯНА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.72|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
| |У008 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|405 - 415 |405 - 415 | СК |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА 5.76|РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.72 |У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|415 - 435 |415 - 435 | ЗК |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.79 |МОРСЬКА РУХОМА | |
|ПОВІТРЯНА |ПОВІТРЯНА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|5.72 |У009 У016 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|435 - 495 |435 - 495 | ЗК |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.79 |МОРСЬКА РУХОМА | |
|5.79A |Повітряна | |
|Повітряна |радіонавігаційна | |
|радіонавігаційна |У009 У016 У031 У093 | |
|5.72 5.82 | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|495 - 505 |495 - 505 | ЗК |
|РУХОМА (сигнали біди |РУХОМА (сигнали біди | |
|і виклику) |і виклику) | |
|5.83 |У010 У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|505 - 526,5 |505 - 526,5 | ЗК |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.79 |МОРСЬКА РУХОМА | |
|5.79A 5.84 |ПОВІТРЯНА | |
|ПОВІТРЯНА |РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА |У011 У031 У093 | |
|5.72 | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|526,5 - 1606,5 |526,5 - 1606,5 | ЗК |
|РАДІОМОВНА |РАДІОМОВНА | |
|5.87 5.87A |У012 У016 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1606,5 - 1625 |1606,5 - 1625 | ЗК |
|ФІКСОВАНА |ФІКСОВАНА | |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.90 |МОРСЬКА РУХОМА | |
|СУХОПУТНА РУХОМА |СУХОПУТНА РУХОМА | |
|5.92 |У031 У093 | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1625 - 1635 |1625 - 1635 | ЗК |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА |РАДІОЛОКАЦІЙНА | |
|5.93 |ФІКСОВАНА | |
| |СУХОПУТНА РУХОМА | |
| |У031 У093 | |
|----------------------------------------------------------------|
|1635 - 2173,5 кГц |

|----------------------------------------------------------------|
|1635 - 1800     |1635 - 1800     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.90 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|5.92 5.96      |Аматорська      |          |
|           |У013 У016 У031 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1800 - 1810     |1800 - 1810     |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.93         |ФІКСОВАНА      |          |
|           |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |РУХОМА, за винятком |          |
|           |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1810 - 1850     |1810 - 1850     |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|5.98 5.99 5.100 5.101|ФІКСОВАНА      |          |
|           |РУХОМА, за винятком |          |
|           |повітряної рухомої  |          |
|           |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1850 - 2000     |1850 - 2000     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.92 5.96 5.103   |Аматорська      |          |
|           |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2000 - 2025     |2000 - 2025     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.92 5.103      |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2025 - 2045     |2025 - 2045     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|Допоміжна служба   |Допоміжна служба   |          |
|метеорології 5.104  |метеорології     |          |
|5.92 5.103      |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2045 - 2160     |2045 - 2160     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|5.92         |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2160 - 2170     |2160 - 2170     |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.93 5.107      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2170 - 2173,5    |2170 - 2173,5    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|           |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|2173,5 - 3155 кГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|2173,5 - 2190,5   |2173,5 - 2190,5   |     ЗК     |
|РУХОМА (сигнали біди |РУХОМА (сигнали біди |          |
|і виклику)      |і виклику)      |          |
|5.108 5.109 5.110  |У010 У013 У031 У093 |          |
|5.111        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2190,5 - 2194    |2190,5 - 2194    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2194 - 2300     |2194 - 2300     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.92 5.103 5.112   |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2300 - 2498     |2300 - 2498     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|РАДІОМОВНА 5.113   |РАДІОМОВНА      |          |
|5.103        |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2498 - 2501     |2498 - 2501     |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ (2500 кГц)   |ЧАСУ (2500 кГц)   |          |
|           |У013 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|2501 - 2502     |2501 - 2502     |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ         |ЧАСУ         |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|           |У013 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2502 - 2625     |2502 - 2625     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.92 5.103 5.114   |У013 У016 У031 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2625 - 2650     |2625 - 2650     |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|МОРСЬКА       |МОРСЬКА       |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.92         |У013 У014 У016 У031 |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2650 - 2850     |2650 - 2850     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.92 5.103      |У013 У016 У031 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2850 - 3025     |2850 - 3025     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|5.111 5.115     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3025 - 3155     |3025 - 3155     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|3155 - 4438 кГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|3155 - 3200     |3155 - 3200     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.116 5.117     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3200 - 3230     |3200 - 3230     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|РАДІОМОВНА 5.113   |РАДІОМОВНА      |          |
|5.116        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3230 - 3400     |3230 - 3400     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОМОВНА 5.113   |РАДІОМОВНА      |          |
|5.116 5.118     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3400 - 3500     |3400 - 3500     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3500 - 3800     |3500 - 3800     |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.92         |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3800 - 3900     |3800 - 3900     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3900 - 3950     |3900 - 3950     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|5.123        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3950 - 4000     |3950 - 4000     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4000 - 4063     |4000 - 4063     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.127 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|5.126        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4063 - 4438     |4063 - 4438     |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.79A |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|5.109 5.110 5.130  |Фіксована      |          |
|5.131 5.132     |У010 У015 У031 У093 |          |
|5.128 5.129     |           |          |

|----------------------------------------------------------------|
|4438 - 5680 кГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|4438 - 4650     |4438 - 4650     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4650 - 4700     |4650 - 4700     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4700 - 4750     |4700 - 4750     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4750 - 4850     |4750 - 4850     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|РАДІОМОВНА 5.113   |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4850 - 4995     |4850 - 4995     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|РАДІОМОВНА 5.113   |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4995 - 5003     |4995 - 5003     |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ (5000 кГц)   |ЧАСУ (5000 кГц)   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5003 - 5005     |5003 - 5005     |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ         |ЧАСУ         |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5005 - 5060     |5005 - 5060     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОМОВНА 5.113   |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5060 - 5250     |5060 - 5250     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.133        |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5250 - 5450     |5250 - 5450     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5450 - 5480     |5450 - 5480     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5480 - 5680     |5480 - 5680     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|5.111 5.115     |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|5680 - 7400 кГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|5680 - 5730     |5680 - 5730     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|5.111 5.115     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5730 - 5900     |5730 - 5900     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5900 - 5950     |5900 - 5950     |     СК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|5.136        |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5950 - 6200     |5950 - 6200     |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У017 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6200 - 6525     |6200 - 6525     |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.109 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|5.110 5.130 5.132  |У010 У015 У031 У093 |          |
|5.137        |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|6525 - 6685     |6525 - 6685     |     ЗК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6685 - 6765     |6685 - 6765     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6765 - 7000     |6765 - 7000     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.138 5.138A 5.139  |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7000 - 7100     |7000 - 7100     |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|5.140 5.141 5.141A  |У018 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7100 - 7200     |7100 - 7200     |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|5.142 5.141A 5.141B |РАДІОМОВНА      |          |
|5.141C        |У018 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7200 - 7300     |7200 - 7300     |     СК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У017 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7300 - 7400     |7300 - 7400     |     СК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.143 5.143A 5.143B |РАДІОМОВНА      |          |
|5.143C 5.143D    |Сухопутна рухома   |          |
|           |У018 У031 У093    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|7400 - 10100 кГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|7400 - 7450     |7400 - 7450     |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.143B 5.143C    |ФІКСОВАНА      |          |
|           |Сухопутна рухома   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7450 - 8100     |7450 - 8100     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.143E 5.144     |Сухопутна рухома   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8100 - 8195     |8100 - 8195     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8195 - 8815     |8195 - 8815     |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.109 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|5.110 5.132 5.145  |У010 У031 У093    |          |
|5.111        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8815 - 8965     |8815 - 8965     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8965 - 9040     |8965 - 9040     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9040 - 9400     |9040 - 9400     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У018 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9400 - 9500     |9400 - 9500     |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|           |РАДІОМОВНА      |          |
|5.146        |У018 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9500 - 9900     |9500 - 9900     |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.147        |У017 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9900 - 9995     |9900 - 9995     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9995 - 10003     |9995 - 10003     |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ (10000 кГц)   |ЧАСУ (10000 кГц)   |          |
|5.111        |У031 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|10003 - 10005    |10003 - 10005    |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ         |ЧАСУ         |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|5.111        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10005 - 10100    |10005 - 10100    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|5.111        |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|10100 - 13410 кГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|10100 - 10150    |10100 - 10150    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10150 - 11175    |10150 - 11175    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11175 - 11275    |11175 - 11275    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11275 - 11400    |11275 - 11400    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11400 - 11600    |11400 - 11600    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11600 - 11650    |11600 - 11650    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.146        |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11650 - 12050    |11650 - 12050    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.147        |У017 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|12050 - 12100    |12050 - 12100    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|           |РАДІОМОВНА      |          |
|5.146        |У017 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|12100 - 12230    |12100 - 12230    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|12230 - 13200    |12230 - 13200    |     СК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.109 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|5.110 5.132 5.145  |У010 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13200 - 13260    |13200 - 13260    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13260 - 13360    |13260 - 13360    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13360 - 13410    |13360 - 13410    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149        |У025 У031 У093    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|13410 - 15800 кГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|13410 - 13570    |13410 - 13570    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.150        |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13570 - 13600    |13570 - 13600    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.151        |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13600 - 13800    |13600 - 13800    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13800 - 13870    |13800 - 13870    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.151        |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|13870 - 14000    |13870 - 14000    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14000 - 14250    |14000 - 14250    |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14250 - 14350    |14250 - 14350    |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|5.152        |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14350 - 14990    |14350 - 14990    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14990 - 15005    |14990 - 15005    |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ (15000 кГц)   |ЧАСУ (15000 кГц)   |          |
|5.111        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15005 - 15010    |15005 - 15010    |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ         |ЧАСУ         |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15010 - 15100    |15010 - 15100    |     ЗК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15100 - 15600    |15100 - 15600    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У017 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15600- 15800     |15600 - 15800    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.146        |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|15800 - 19680 кГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|15800 - 16360    |15800 - 16360    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|5.153        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|16360 - 17410    |16360 - 17410    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.109 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|5.110 5.132 5.145  |У010 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17410 - 17480    |17410 - 17480    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17480 - 17550    |17480 - 17550    |     СК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.146        |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17550 - 17900    |17550 - 17900    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У017 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17900 - 17970    |17900 - 17970    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17970 - 18030    |17970 - 18030    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18030 - 18052    |18030 - 18052    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18052 - 18068    |18052 - 18068    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|           |У031 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|18068 - 18168    |18068 - 18168    |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |ФІКСОВАНА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |АМАТОРСЬКА      |          |
|5.154        |СУПУТНИКОВА     |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18168 - 18780    |18168 - 18780    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18780 - 18900    |18780 - 18900    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18900 - 19020    |18900 - 19020    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА 5.134   |ФІКСОВАНА РАДІОМОВНА |          |
|5.146        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|19020 - 19680    |19020 - 19680    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|19680 - 23200 кГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|19680 - 19800    |19680 - 19800    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.132 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|19800 - 19990    |19800 - 19990    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|19990 - 19995    |19990 - 19995    |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ         |ЧАСУ         |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|5.111        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|19995 - 20010    |19995 - 20010    |     ЗВ     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ (20000 кГц)   |ЧАСУ (20000 кГц)   |          |
|5.111        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|20010 - 21000    |20010 - 21000    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома        |Рухома        |          |
|           |У020 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|21000 - 21450    |21000 - 21450    |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|           |У021 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|21450 - 21850    |21450 - 21850    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У022 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|21850 - 21870    |21850 - 21870    |     СК     |
|ФІКСОВАНА 5.155A   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.155        |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|21870 - 21924    |21870 - 21924    |     СК     |
|ФІКСОВАНА 5.155B   |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|21924 - 22000    |21924 - 22000    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|22000 - 22855    |22000 - 22855    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.132 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|5.156        |У019 У023 У031 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|22855 - 23000    |22855 - 23000    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|5.156        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|23000 - 23200    |23000 - 23200    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.156        |У031 У093      |          |

|----------------------------------------------------------------|
|23200 - 27500 кГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|23200 - 23350    |23200 - 23350    |     СК     |
|ФІКСОВАНА 5.156A   |ФІКСОВАНА      |          |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|           |У024 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|23350 - 24000    |23350 - 24000    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.157        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24000 - 24890    |24000 - 24890    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|СУХОПУТНА РУХОМА   |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24890 - 24990    |24890 - 24990    |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24990 - 25005    |24990 - 25005    |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ (25000 кГц)   |ЧАСУ (25000 кГц)   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25005 - 25010    |25005 - 25010    |     ЗК     |
|СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ  |          |
|ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |ЧАСТОТ І СИГНАЛІВ  |          |
|ЧАСУ         |ЧАСУ         |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25010 - 25070    |25010 - 25070    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25070 - 25210    |25070 - 25210    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|           |У023 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25210 - 25550    |25210 - 25550    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25550 - 25670    |25550 - 25670    |     ЗК     |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149        |У025 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|25670 - 26100    |25670 - 26100    |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|26100 - 26175    |26100 - 26175    |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА 5.132 |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|           |У026 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|26175 - 27500    |26175 - 27500    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.150        |У016 У031 У093    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|27,5 - 40,98 МГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|27,5 - 28,0     |27,5 - 28,0     |     ЗК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|28,0 - 29,7     |28,0 - 29,7     |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|           |У021 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|29,7 - 30,005    |29,7 - 30,005    |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|           |У031 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|30,005 - 30,01    |30,005 - 30,01    |     СК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|(розпізнавання    |(розпізнавання    |          |
|супутника)      |супутника)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ      |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|30,01 - 37,5     |30,01 - 37,5     |30,010 -      |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |33,000 - ЗК;    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |33,000 - 37,500 -  |
|           |У031 У092 У093    |згідно з приміткою |
|           |           |У092        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|37,5 - 38,25     |37,5 - 38,25     | згідно з приміткою |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |    У092    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|5.149        |У025 У031 У092 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|38,25 - 39,986    |38,25 - 39,986    | згідно з приміткою |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |    У092    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|           |У031 У092 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|39,986 - 40,02    |39,986 - 40,02    | згідно з приміткою |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |    У092    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|           |У031 У092 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|40,02 - 40,98    |40.02 - 40,98    | згідно з приміткою |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |    У092    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.150        |У016 У031 У092 У093 |          |
|----------------------------------------------------------------|
|40,98 - 117,975 МГц                       |
|----------------------------------------------------------------|
|40,98 - 41,015    |40,98 - 41,015    | згідно з приміткою |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |    У092    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|5.160 5.161     |У016 У031 У092 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|41,015 - 44     |41,015 - 44     | згідно з приміткою |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |    У092    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.160 5.161     |У016 У031 У092 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|44 - 47       |44 - 47       | згідно з приміткою |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |    У092    |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.162 5.162A     |У031 У092 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|47 - 68       |47 - 68       | 47,000 - 48,975 - |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      | згідно з приміткою |
|5.162A 5.163 5.164  |У027 У028 У031 У092 |    У092;    |
|5.165 5.169 5.171  |У093         | 49,0 - 68,0 - ЗК |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|68 - 74,8      |68 - 74,8      | 68,0 - 74,0 - ЗК; |
|8          |8          | 74,0 - 74,8 - СК  |
|ФІКСОВАНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |ФІКСОВАНА      |          |
|повітряної рухомої  |РУХОМА, за винятком |          |
|5.149 5.174 5.175  |повітряної рухомої  |          |
|5.177 5.179     |У025 У029 У031 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|74,8 - 75,2     |74,8 - 75,2     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.180 5.181     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|75,2 - 87,5     |75,2 - 87,5     | 75,2 - 75,4 - СК; |
|ФІКСОВАНА      |РАДІОМОВНА      | 75,4 - 87,5 - ЗК  |
|РУХОМА, за винятком |ФІКСОВАНА      |          |
|повітряної рухомої  |РУХОМА, за винятком |          |
|5.175 5.179 5.184  |повітряної рухомої  |          |
|5.187        |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|87,5 - 100      |87,5 - 100      |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.190        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|100 - 108      |100 - 108      |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.192 5.194     |У093         |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|108 - 117,975    |108 - 117,975    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.197 5.197A     |У030 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|117,975 - 138 МГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|117,975 - 137    |117,975 - 137    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (R) |ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR,|          |
|5.111 5.198 5.199  |R)          |          |
|5.200 5.201 5.202  |У010 У030 У093    |          |
|5.203 5.203A 5.203B |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|137 - 137,025    |137 - 137,025    |     СК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|(космос - Земля)   |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |(космос - Земля)   |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|Земля)        |СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |Земля)        |          |
|(космос - Земля)   |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|5.208A 5.209     |(космос - Земля)   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У032 У093      |          |
|5.204 5.205 5.206  |           |          |
|5.207 5.208     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|137,025 - 137,175  |137,025 - 137,175  |     СК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|(космос - Земля)   |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |(космос - Земля)   |          |
|СУПУТНИКОВА     |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|(космос - Земля)   |СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |Земля)        |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|Земля)        |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Фіксована      |Земля)        |          |
|Рухома супутникова  |Фіксована      |          |
|(космос - Земля)   |Рухома супутникова  |          |
|5.208A 5.209     |(космос - Земля)   |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У032 У093      |          |
|5.204 5.205 5.206  |           |          |
|5.207 5.208     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|137,175 - 137,825  |137,175 - 137,825  |137,175 -      |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|137,535 - ЗК;    |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |137,535 -      |
|(космос - Земля)   |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |137,585 - СК;    |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |(космос - Земля)   |137,585 -      |
|СУПУТНИКОВА (космос -|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |137,825 - ЗК    |
|Земля)        |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|(космос - Земля)   |СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|5.208A 5.209     |Земля)        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У032 У093      |          |
|5.204 5.205 5.206  |           |          |
|5.207 5.208     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|137,825 - 138    |137,825 - 138    |     СК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|(космос - Земля)   |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |(космос - Земля)   |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|Земля)        |СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |Земля)        |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|Земля)        |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Фіксована      |Земля)        |          |
|Рухома супутникова  |Фіксована      |          |
|(космос - Земля)   |Рухома супутникова  |          |
|5.208A 5.209     |(космос - Земля)   |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У032 У093      |          |
|5.204 5.205 5.206  |           |          |
|5.207 5.208     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|138 - 156,7625 МГц                       |

|----------------------------------------------------------------|
|138 - 143,6     |138 - 143,6     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|5.210 5.211 5.212  |У031 У093      |          |
|5.214        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|143,6 - 143,65    |143,6 - 143,65    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.211 5.212 5.214  |У031 У032 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|143,65 - 144     |143,65 - 144     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)|          |
|5.210 5.211 5.212  |У031 У093      |          |
|5.214        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|144 - 146      |144 - 146      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|5.216        |У030 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|146 - 148      |146 - 148      |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|148 - 149,9     |148 - 149,9     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.209        |У093         |          |
|5.218 5.219 5.221  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|149,9 - 150,05    |149,9 - 150,05    |149,9 - 150,0 - СК; |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |150,0 - 150,05 - ЗК |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.209 5.224A     |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |СУПУТНИКОВА     |          |
|СУПУТНИКОВА 5.224B  |У093         |          |
|5.220 5.222 5.223  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|150,05 - 153     |150,05 - 153     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149        |У025 У033 У034 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|153 - 154      |153 - 154      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|Допоміжна служба   |Допоміжна служба   |          |
|метеорології     |метеорології     |          |
|           |У033 У034 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|154 - 156,7625    |154 - 156,7625    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|(R)         |(R)         |          |
|5.226 5.227     |У010 У031 У033 У034 |          |
|           |У093         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|156,7625 - 273 МГц                       |
|----------------------------------------------------------------|
|156,7625 - 156,8375 |156,7625 - 156,8375 |     ЗК     |
|МОРСЬКА РУХОМА    |МОРСЬКА РУХОМА    |          |
|(сигнали біди і   |(сигнали біди і   |          |
|виклику)       |виклику)       |          |
|5.111 5.226     |У010 У031 У034 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|156,8375 - 174    |156,8375 - 174    |156,8375 -     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |162,75 - ЗК;    |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |162,75 - 163,2 - СК;|
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |163,2 - 168,5 - ЗК; |
|5.226 5.229     |У031 У034 У035 У093 |168,5 - 174 - СК  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|174 - 223      |174 - 223      |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.235 5.237 5.243  |У036 У037 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|223 - 230      |223 - 230      |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|Фіксована      |У036         |          |
|Рухома        |Фіксована      |          |
|5.243 5.246 5.247  |Рухома У027     |          |
|           |У031 У037 У093    |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|230 - 235      |230 - 235      |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.247 5.251 5.252  |У031 У038 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|235 - 267      |235 - 267      |235 - 253,125 - СК; |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |253,125 -      |
|РУХОМА        |РУХОМА        |254,875 - ЗК;    |
|           |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |254,875 -      |
|           |ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля -|263,95 СК;     |
|5.111 5.199 5.252  |космос)       |263,95 -      |
|5.254 5.256 5.256A  |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |264,95 - ЗК;    |
|           |ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - |264,95 - 267,0 - СК |
|           |космос)       |          |
|           |У010 У031 У038 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|267 - 272      |267 - 272      |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Служба космічної   |Служба космічної   |          |
|експлуатації     |експлуатації     |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.254 5.257     |У031 У038 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|272 - 273      |272 - 273      |     СК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |ФІКСОВАНА      |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |РУХОМА        |          |
|(космос - Земля)   |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|ФІКСОВАНА      |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|РУХОМА        |(космос - Земля)   |          |
|5.254        |У031 У032 У038 У093 |          |
|----------------------------------------------------------------|
|273 - 387 МГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|273 - 312      |273 - 312      |273 - 300 - СК;   |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |300 - 300,525 - ЗК; |
|РУХОМА        |РУХОМА        |300 525 -      |
|5.254        |У031 У038 У093    |301,125 - СК;    |
|           |           |301,125 -      |
|           |           |305,825 - ЗК;    |
|           |           |305,825 -      |
|           |           |307, 0375 - СК;   |
|           |           |307,0375 - 308 - ЗК;|
|           |           |308 - 312 - СК   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|312 - 315      |312 - 315      |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Рухома супутникова  |Рухома супутникова  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.254 5.255     |У031 У038 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|315 - 322      |315 - 322      |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.254        |У031 У038 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|322 - 328,6     |322 - 328,6     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149        |У025 У031 У038 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|328,6 - 335,4    |328,6 - 335,4    |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.258 5.259     |У031 У039 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|335,4 - 387     |335,4 - 387     |335,4 - 336 - СК;  |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |336 - 336,525 - ЗК; |
|РУХОМА        |РУХОМА        |336,525 -      |
|5.254        |У031 У038 У093    |337,125 - СК;    |
|           |           |337,125 -      |
|           |           |341,825 - ЗК;    |
|           |           |341,825 -      |
|           |           |343,0375 - СК;   |
|           |           |343,0375 -     |
|           |           |344 - ЗК;      |
|           |           |344 - 379,5 - СК;  |
|           |           |379,125 -      |
|           |           |380,875 - ЗК;    |
|           |           |380,875 - 387 - СК |
|----------------------------------------------------------------|
|387 - 402 МГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|387 - 390      |387 - 390      |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Рухома супутникова  |Рухома супутникова  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.208A 5.254 5.255  |У031 У038 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|390 - 399,9     |390 - 399,9     |390 - 393,95 - СК; |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |393,95 -      |
|РУХОМА        |РУХОМА        |394,95 - ЗК;    |
|5.254        |У031 У038 У041 У093 |394,95 - 399,9 - СК |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|399,9 - 400,05    |399,9 - 400,05    |     СК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.209 5.224A     |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |СУПУТНИКОВА     |          |
|СУПУТНИКОВА 5.222  |У031 У041 У093    |          |
|5.224B 5.260     |           |          |
|5.220        |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|400,05 - 400,15   |400,05 - 400,15   |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І |СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ І |          |
|СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 |СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 |          |
|МГц)         |МГц)         |          |
|           |ФІКСОВАНА      |          |
|           |РУХОМА        |          |
|5.261 5.262     |У031 У040 У041 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|400,15 - 401     |400,15 - 401     |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.208A 5.209     |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |Земля)        |          |
|Земля) 5.263     |ФІКСОВАНА      |          |
|Служба космічної   |РУХОМА        |          |
|експлуатації     |Служба космічної   |          |
|(космос - Земля)   |експлуатації     |          |
|           |(космос - Земля)   |          |
|           |У031 У032 У040 У041 |          |
|5.262 5.264     |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|401 - 402      |401 - 402      |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (Земля - |СУПУТНИКОВА (Земля - |          |
|космос)       |космос)       |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У032 У040 У041 |          |
|           |У093         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|402 - 438 МГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|402 - 403      |402 - 403      |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (Земля - |СУПУТНИКОВА (Земля - |          |
|космос)       |космос)       |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У032 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|403 - 406      |403 - 406      |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|406 - 406,1     |406 - 406,1     |     СК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.266 5.267     |У010 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|406,1 - 410     |406,1 - 410     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149        |У025 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|410 - 420      |410 - 420      |410 - 413 - СК;   |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |413 - 420 - ЗК   |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|космос) 5.268    |космос)       |          |
|           |У032 У041 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|420 - 430      |420 - 430      |420 - 423 - СК;   |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |423 - 430 - ЗК   |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|5.269 5.270 5.271  |У031 У041 У042 У093 |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|430 - 432      |430 - 432      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.271 5.272 5.273  |ФІКСОВАНА      |          |
|5.274 5.275 5.276  |У016 У031 У042 У093 |          |
|5.277        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|432 - 438      |432 - 438      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Супутникова служба  |ФІКСОВАНА      |          |
|дослідження Землі  |Супутникова служба  |          |
|(активна) 5.279A   |дослідження Землі  |          |
|5.138 5.271 5.272  |(активна) 5.279A   |          |
|5.276 5.277 5.280  |У016 У031 У042 У093 |          |
|5.281 5.282     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|438 - 790 МГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|438 - 440      |438 - 440      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.271 5.273 5.274  |ФІКСОВАНА      |          |
|5.275 5.276 5.277  |У016 У031 У042 У093 |          |
|5.283        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|440 - 450      |440 - 450      |440 - 442,125 - ЗК; |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |442,125 -      |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |442,525 - СК;    |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |442,525 -      |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |447,74 - ЗК;    |
|5.269 5.270 5.271  |У031 У042 У043 У093 |447,74 -      |
|5.284 5.285 5.286  |           |448,14 - СК;    |
|           |           |448,14 - 450 - ЗК  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|450 - 455      |450 - 455      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.209 5.271 5.286  |У031 У042 У043 У093 |          |
|5.286A 5.286B 5.286C |           |          |
|5.286D 5.286E    |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|455 - 456      |455 - 456      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.209 5.271 5.286A  |У042 У043 У031 У093 |          |
|5.286B 5.286C 5.286E |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|456 - 459      |456 - 459      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.271 5.287 5.288  |У042 У043      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|459 - 460      |459 - 460      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.209 5.271 5.286A  |У042 У043 У093    |          |
|5.286B 5.286C 5.286E |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|460 - 470      |460 - 470      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Метеорологічна    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|супутникова (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.287 5.288 5.289  |У043 У093      |          |
|5.290        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|470 - 790      |470 - 790      |     ЗК     |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.149 5.291A 5.294  |ПОВІТРЯНА      |          |
|5.296 5.300 5.302  |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.304 5.306 5.311  |У025 У036 У044 У093 |          |
|5.312        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|790 - 1240 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|790 - 862      |790 - 862      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|5.312 5.314 5.315  |ПОВІТРЯНА      |          |
|5.316 5.319 5.321  |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|           |Рухома супутникова, |          |
|           |за винятком     |          |
|           |повітряної рухомої  |          |
|           |супутникової (Земля -|          |
|           |космос)       |          |
|           |У031 У036 У045    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|862 - 890      |862 - 890      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.317A        |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОМОВНА 5.322   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.319 5.323     |Рухома супутникова, |          |
|           |за винятком     |          |
|           |повітряної рухомої  |          |
|           |супутникової     |          |
|           |(космос - Земля)   |          |
|           |У031 У045 У093    |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|890 - 942      |890 - 942      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.317A        |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОМОВНА 5.322   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|5.323        |У031 У045 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|942 - 960      |942 - 960      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.317A        |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОМОВНА 5.322   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.323        |У031 У045 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|960 - 1164      |960 - 1164      |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.328        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1164 - 1215     |1164 - 1215     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.328        |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |СУПУТНИКОВА     |          |
|СУПУТНИКОВА     |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |(космос - космос)  |          |
|(космос - космос)  |У031         |          |
|5.328B        |           |          |
|5.328A        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1215 - 1240     |1215 - 1240     |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|5.328B 5.329 5.329A |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |У031         |          |
|5.330 5.331 5.332  |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|1240 - 1492 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1240 - 1300     |1240 - 1300     |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|5.329 5.329A 5.BA02 |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |Аматорська      |          |
|Аматорська      |У031 У032      |          |
|5.282 5.330 5.331  |           |          |
|5.332 5.333 5.334  |           |          |
|5.335 5.335A     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1300 - 1350     |1300 - 1350     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.337        |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |СУПУТНИКОВА (Земля - |          |
|СУПУТНИКОВА (Земля - |космос)       |          |
|космос)       |У025 У031 У093    |          |
|5.149 5.337A     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1350 - 1400     |1350 - 1400     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.149 5.338 5.339  |У025 У031 У093    |          |
|5.339A        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1400 - 1427     |1400 - 1427     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.341     |У031 У046 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1427 - 1429     |1427 - 1429     |     ЗК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля -|ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Земля -|          |
|космос)       |космос) РУХОМА, за  |          |
|ФІКСОВАНА      |винятком повітряної |          |
|РУХОМА, за винятком |рухомої       |          |
|повітряної рухомої  |ФІКСОВАНА      |          |
|5.341        |У031 У032 У093    |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|1429 - 1452     |1429 - 1452     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.339A 5.341 5.342  |ПОВІТРЯНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У047 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1452 - 1492     |1452 - 1492     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОМОВНА 5.345   |РАДІОМОВНА      |          |
|5.347        |РАДІОМОВНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |СУПУТНИКОВА     |          |
|СУПУТНИКОВА 5.345  |ПОВІТРЯНА РУХОМА   |          |
|5.347 5.347A     |У031 У047 У093    |          |
|5.341 5.342     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|1492 - 1610,6 МГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1492 - 1518     |1492 - 1518     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.341 5.342     |ПОВІТРЯНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У047 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1518 - 1525     |1518 - 1525     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.348 5.348A 5.348B |ПОВІТРЯНА РУХОМА   |          |
|5.348C        |У031 У047 У093    |          |
|5.341 5.342     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1525 - 1530     |1525 - 1530     |     ЗК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.347A 5.351A    |Супутникова служба  |          |
|Супутникова служба  |дослідження Землі  |          |
|дослідження Землі  |Рухома, за винятком |          |
|Рухома, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |ПОВІТРЯНА РУХОМА   |          |
|5.349        |У031 У032 У047 У093 |          |
|5.341 5.342 5.350  |           |          |
|5.351 5.352A 5.354  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1530 - 1535     |1530 - 1535     |     ЗК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |ПОВІТРЯНА РУХОМА   |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|(космос - Земля)   |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|5.347A 5.353A 5.351A |(космос - Земля)   |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|дослідження Землі  |дослідження Землі  |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.341 5.342 5.351  |У031 У032 У047 У048 |          |
|5.354        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1535 - 1559     |1535 - 1559     |     ЗК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.347A 5.351A    |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У010 У031 У046 У048 |          |
|5.341 5.351 5.353A  |У049 У050 У093    |          |
|5.354 5.355 5.356  |           |          |
|5.357 5.357A 5.359  |           |          |
|5.362A        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1559 - 1610     |1559 - 1610     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|5.328B 5.329A    |Фіксована      |          |
|           |У031 У032 У050 У051 |          |
|5.341 5.362B 5.362C |У093         |          |
|5.363        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1610 - 1610,6    |1610 - 1610,6    |     СК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.351A        |ПОВІТРЯНА      |          |
|ПОВІТРЯНА      |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.341 5.355 5.359  |У031 У050 У051 У093 |          |
|5.363 5.364 5.366  |           |          |
|5.367 5.368 5.369  |           |          |
|5.371 5.372     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|1610,6 - 1670 МГц                        |

|----------------------------------------------------------------|
|1610,6 - 1613,8   |1610,6 - 1613,8   |     ЗК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.351A        |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |ПОВІТРЯНА      |          |
|ПОВІТРЯНА      |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |ФІКСОВАНА      |          |
|5.149 5.341 5.355  |У025 У031 У050 У051 |          |
|5.359 5.363 5.364  |У093         |          |
|5.366 5.367 5.368  |           |          |
|5.369 5.371     |           |          |
|5.372        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1613,8 - 1626,5   |1613,8 - 1626,5   |     ЗК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.351A        |ПОВІТРЯНА      |          |
|ПОВІТРЯНА      |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома супутникова  |Рухома супутникова  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.341 5.355 5.359  |У031 У050 У051 У093 |          |
|5.363 5.364 5.365  |           |          |
|5.366 5.367 5.368  |           |          |
|5.369 5.371 5.372  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1626,5 - 1660    |1626,5 - 1660    |     ЗК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.351A        |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У010 У031 У048 У050 |          |
|5.341 5.351 5.353A  |У052 У093      |          |
|5.354 5.355 5.357A  |           |          |
|5.359 5.362A 5.374  |           |          |
|5.375 5.376     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1660 - 1660,5    |1660 - 1660,5    |     ЗК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.351A        |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |У025 У031 У050    |          |
|5.149 5.341 5.351  |           |          |
|5.354 5.362A 5.376A |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1660,5 - 1668    |1660,5 - 1668    |     ЗК     |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.149 5.341 5.379  |У025 У031 У032 У050 |          |
|5.379A        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1668 - 1668,4    |1668 - 1668,4    |     ЗК     |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.348C 5.379B 5.379C |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |Фіксована      |          |
|Фіксована      |Рухома, за винятком |          |
|Рухома, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |У025 У031 У032 У050 |          |
|5.149 5.341 5.379  |У093         |          |
|5.379A 5.379D    |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1668,4 - 1670    |1668,4 - 1670    |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.348C 5.379B 5.379C |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |У025 У032 У050 У093 |          |
|5.149 5.341 5.379D  |           |          |
|5.379E        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|1670 - 2010 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1670 - 1675     |1670 - 1675     |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|РУХОМА 5.380     |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.348C 5.379B    |У031 У032 У050 У093 |          |
|5.341 5.379D 5.379E |           |          |
|5.380A        |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|1675 - 1690     |1675 - 1690     |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.341        |У031 У032 У050 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1690 - 1700     |1690 - 1700     |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|Фіксована      |ФІКСОВАНА      |          |
|Рухома, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.289 5.341 5.382  |У031 У032 У050 У053 |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1700 - 1710     |1700 - 1710     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.289 5.341     |У031 У050 У053 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1710 - 1930     |1710 - 1930     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.380 5.384A |РУХОМА        |          |
|5.388A        |У025 У031 У050 У054 |          |
|5.149 5.341 5.385  |У093         |          |
|5.386 5.387 5.388  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1930 - 1970     |1930 - 1970     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.388A    |РУХОМА        |          |
|5.388        |У031 У050 У055 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1970 - 1980     |1970 - 1980     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.388A    |РУХОМА        |          |
|5.388        |У031 У050 У055 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1980 - 2010     |1980 - 2010     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.388 5.389A 5.389B |У031 У050 У055 У093 |          |
|5.389F        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|2010 - 2200 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|2010 - 2025     |2010 - 2025     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.388A    |РУХОМА        |          |
|5.388        |У031 У050 У055 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2025 - 2110     |2025 - 2110     |     ЗК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.391     |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ      |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|5.392        |У031 У032 У050 У055 |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2110 - 2120     |2110 - 2120     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.388A    |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ      |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|(далекий космос)   |(далекий космос)   |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.388        |У031 У046 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2120 - 2160     |2120 - 2160     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.388A    |РУХОМА        |          |
|5.388        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2160 - 2170     |2160 - 2170     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.388A    |РУХОМА        |          |
|5.388 5.392A     |У031 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|2170 - 2200     |2170 - 2200     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.351A        |У031 У093      |          |
|5.388 5.389A 5.389F |           |          |
|5.392A        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|2200 - 2520 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|2200 - 2290     |2200 - 2290     |     ЗК     |
|СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ   |          |
|ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |ЕКСПЛУАТАЦІЇ     |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.391     |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|5.392        |У031 У032 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2290 - 2300     |2290 - 2300     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий |ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий |          |
|космос)       |космос)       |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|           |У031 У032 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2300 - 2450     |2300 - 2450     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|5.150 5.282 5.395  |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2450 - 2483,5    |2450 - 2483,5    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|5.150 5.397     |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2483,5 - 2500    |2483,5 - 2500    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.351A        |Радіолокаційна    |          |
|Радіолокаційна    |У016 У031 У093    |          |
|5.150 5.371 5.397  |           |          |
|5.398 5.399 5.400  |           |          |
|5.402        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2500 - 2520     |2500 - 2520     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.409 5.410|ФІКСОВАНА      |          |
|5.411        |РУХОМА, за винятком |          |
|РУХОМА, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|5.384A        |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |У031 У056 У093    |          |
|(космос - Земля)   |           |          |
|5.403 5.351A     |           |          |
|5.405 5.407 5.412  |           |          |
|5.414        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|2520 - 3300 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|2520 - 2655     |2520 - 2655     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.409 5.410|ФІКСОВАНА      |          |
|5.411        |РУХОМА, за винятком |          |
|РУХОМА, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |РАДІОМОВНА      |          |
|5.384A        |СУПУТНИКОВА     |          |
|РАДІОМОВНА      |У031 У056 У093    |          |
|СУПУТНИКОВА 5.413  |           |          |
|5.416        |           |          |
|5.339 5.403 5.405  |           |          |
|5.412 5.418B 5.418AC |           |          |
|5.418C 5.418AD    |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2655 - 2670     |2655 - 2670     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.409 5.410|ФІКСОВАНА      |          |
|5.411        |РУХОМА, за винятком |          |
|РУХОМА, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |РАДІОМОВНА      |          |
|5.384A        |СУПУТНИКОВА     |          |
|РАДІОМОВНА      |Супутникова служба  |          |
|СУПУТНИКОВА 5.347A  |дослідження Землі  |          |
|5.413 5.416     |(пасивна)      |          |
|Супутникова служба  |Радіоастрономічна  |          |
|дослідження Землі  |Служба космічних   |          |
|(пасивна)      |досліджень (пасивна) |          |
|Радіоастрономічна  |У025 У031 У056 У093 |          |
|Служба космічних   |           |          |
|досліджень (пасивна) |           |          |
|5.149 5.412 5.420  |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|2670 - 2690     |2670 - 2690     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.409 5.410|ФІКСОВАНА      |          |
|5.411        |РУХОМА, за винятком |          |
|РУХОМА, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|5.384A        |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |Супутникова служба  |          |
|(Земля - космос)   |дослідження Землі  |          |
|5.351A        |(пасивна)      |          |
|Супутникова служба  |Радіоастрономічна  |          |
|дослідження Землі  |Служба космічних   |          |
|(пасивна)      |досліджень (пасивна) |          |
|Радіоастрономічна  |У025 У031 У032 У056 |          |
|Служба космічних   |У093         |          |
|досліджень (пасивна) |           |          |
|5.149 5.412 5.419  |           |          |
|5.420        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2690 - 2700     |2690 - 2700     |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |ФІКСОВАНА      |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |РУХОМА, за винятком |          |
|(пасивна)      |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |(пасивна)      |          |
|5.340 5.422     |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|           |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|           |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|           |У032 У056 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2700 - 2900     |2700 - 2900     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.337        |Радіолокаційна    |          |
|Радіолокаційна    |У031 У093      |          |
|5.423 5.424     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2900 - 3100     |2900 - 3100     |     СК     |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.426        |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.424A|У031 У093      |          |
|5.425 5.427     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3100 - 3300     |3100 - 3300     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|дослідження Землі  |дослідження Землі  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (активна) |досліджень (активна) |          |
|5.149 5.428     |У025 У031 У032 У093 |          |
|----------------------------------------------------------------|
|3300 - 5000 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|3300 - 3400     |3300 - 3400     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.149 5.429 5.430  |У025 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3400 - 3600     |3400 - 3600     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|Рухома        |Рухома        |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|5.431        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3600 - 4200     |3600 - 4200     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|Рухома        |Рухома        |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4200 - 4400     |4200 - 4400     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.438        |У059 У093      |          |
|5.439 5.440     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4400 - 4500     |4400 - 4500     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4500 - 4800     |4500 - 4800     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.441        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4800 - 4990     |4800 - 4990     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА 5.442     |РУХОМА        |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|5.149 5.339 5.443  |У025 У031 У093    |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|4990 - 5000     |4990 - 5000     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (пасивна) |досліджень (пасивна) |          |
|5.149        |У025 У031 У093    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|5000 - 5470 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|5000 - 5010     |5000 - 5010     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.367        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5010 - 5030     |5010 - 5030     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|(космос - космос)  |(космос - космос)  |          |
|5.328B 5.443B    |У093         |          |
|5.367        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5030 - 5150     |5030 - 5150     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.367 5.444 5.444А  |У060 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5150 - 5250     |5150 - 5250     |     ЗК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.447A        |РУХОМА, за винятком |          |
|РУХОМА, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |У093         |          |
|5.446A 5.446B    |           |          |
|5.446 5.447 5.447B  |           |          |
|5.447C        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5250 - 5255     |5250 - 5255     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ   |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ 5.447D  |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.446A 5.447F    |У031 У032 У093    |          |
|5.448 5.448A 5.447E |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5255 - 5350     |5255 - 5350     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.446A 5.447F    |У031 У093      |          |
|5.448 5.448A 5.447E |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5350 - 5460     |5350 - 5460     |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|5.448B        |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |ПОВІТРЯНА      |          |
|5.448C        |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|ПОВІТРЯНА      |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |У031 У093      |          |
|5.449        |           |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.448D|           |          |
|5.448B        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5460 - 5470     |5460 - 5470     |     СК     |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.449        |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |(активна)      |          |
|(активна)      |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.448D|У031 У093      |          |
|5.448B        |           |          |

|----------------------------------------------------------------|
|5470 - 6700 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|5470 - 5570     |5470 - 5570     |     ЗК     |
|МОРСЬКА       |МОРСЬКА       |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РУХОМА, за винятком |ПОВІТРЯНА      |          |
|повітряної рухомої  |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.446A 5.450A    |РУХОМА, за винятком |          |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |повітряної рухомої  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|(активна)      |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |(активна)      |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.450B|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|5.450 5.451 5.452  |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.448B        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5570 - 5650     |5570 - 5650     |     ЗК     |
|МОРСЬКА       |МОРСЬКА       |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РУХОМА, за винятком |ПОВІТРЯНА      |          |
|повітряної рухомої  |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.446A 5.450A    |РУХОМА, за винятком |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.450B|повітряної рухомої  |          |
|5.450 5.451 5.452  |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5650 - 5725     |5650 - 5725     |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.446A 5.450A    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (далекий |досліджень (далекий |          |
|космос)       |космос)       |          |
|           |У031 У032 У093    |          |
|5.282 5.451 5.453  |           |          |
|5.454 5.455     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5725 - 5830     |5725 - 5830     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА      |          |
|(Земля - космос)   |ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |(Земля - космос)   |          |
|Аматорська      |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.150 5.451 5.453  |Аматорська      |          |
|5.455 5.456     |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5830 - 5850     |5830 - 5850     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА      |          |
|(Земля - космос)   |ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |(Земля - космос)   |          |
|Аматорська      |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|супутникова (космос -|Аматорська      |          |
|Земля)        |супутникова (космос -|          |
|5.150 5.451 5.453  |Земля)        |          |
|5.455 5.456     |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5850 - 5925     |5850 - 5925     | 5850 - 5920 - ЗК |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      | 5920 - 5925 - СК |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.150        |У016 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5925 - 6700     |5925 - 6700     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.AA16 5.457B    |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У025 У093      |          |
|5.149 5.440 5.458  |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|6700 - 7750 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|6700 - 7075     |6700 - 7075     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.441        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У093         |          |
|5.458 5.458A 5.458B |           |          |
|5.458C        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7075 - 7145     |7075 - 7145     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.458 5.459     |У093         |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|7145 - 7235     |7145 - 7235     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ 5.460   |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|5.458 5.459     |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7235 - 7250     |7235 - 7250     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.458        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7250 - 7300     |7250 - 7300     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.461        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7300 - 7450     |7300 - 7450     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.461        |У031         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7450 - 7550     |7450 - 7550     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.461A        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7550 - 7750     |7550 - 7750     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|7750 - 8500 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|7750 - 7850     |7750 - 7850     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (космос -|СУПУТНИКОВА (космос -|          |
|Земля) 5.461B    |Земля)        |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7850 - 7900     |7850 - 7900     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7900 - 8025     |7900 - 8025     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.461        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8025 - 8175     |8025 - 8175     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(космос -      |(космос -      |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА 5.463     |РУХОМА        |          |
|5.462A        |У031 У032 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8175 - 8215     |8175 - 8215     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(космос -      |(космос -      |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |МЕТЕОРОЛОГІЧНА    |          |
|СУПУТНИКОВА (Земля - |СУПУТНИКОВА (Земля - |          |
|космос)       |космос)       |          |
|РУХОМА 5.463     |РУХОМА        |          |
|5.462A        |У031 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|8215 - 8400     |8215 - 8400     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА 5.463     |РУХОМА        |          |
|5.462A        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8400 - 8500     |8400 - 8500     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|повітряної рухомої  |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |Земля)        |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |РУХОМА, за винятком |          |
|Земля) 5.465     |повітряної рухомої  |          |
|5.466        |У032 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|8500 - 9500 МГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|8500 - 8550     |8500 - 8550     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|           |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|           |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|5.468 5.469     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8550 - 8650     |8550 - 8650     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|5.468 5.469 5.469A  |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|           |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8650 - 8750     |8650 - 8750     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|           |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|           |СУХОПУТНА РУХОМА   |          |
|5.468 5.469     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8750 - 8850     |8750 - 8850     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.470        |У031 У093      |          |
|5.471        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8850 - 9000     |8850 - 9000     |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|МОРСЬКА       |МОРСЬКА       |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА У061|          |
|5.472        |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.473        |У031         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9000 - 9200     |9000 - 9200     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.337        |Радіолокаційна    |          |
|Радіолокаційна    |У031 У093      |          |
|5.471        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9200 - 9300     |9200 - 9300     |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|МОРСЬКА       |МОРСЬКА       |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.472        |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.473 5.474     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9300 - 9500     |9300 - 9500     |     ЗК     |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.476        |Радіолокаційна    |          |
|Радіолокаційна    |У031 У093      |          |
|5.427 5.474 5.475  |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|9,5 - 10,68 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|9,5 - 9,8      |9,5 - 9,8      |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|5.476A        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9,8 - 10       |9,8 - 10,0      |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Фіксована      |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|           |Фіксована      |          |
|5.477 5.478 5.479  |У031 У062 У093    |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|10 - 10,45      |10 - 10,45      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|5.479        |У031 У062 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10,45 - 10,5     |10,45 - 10,5     |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|супутникова     |супутникова     |          |
|5.481        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10,5 - 10,55     |10,5 - 10,55     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10,55 - 10,6     |10,55 - 10,6     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|           |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10,6 - 10,68     |10,6 - 10,68     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|5.149 5.482     |У025 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|10,68 - 13,75 ГГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|10,68 - 10,7     |10,68 - 10,7     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.483     |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|10,7 - 11,7     |10,7 - 11,7     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.441 5.484A     |(Земля - космос)   |          |
|(Земля - космос)   |РУХОМА, за винятком |          |
|5.484        |повітряної рухомої  |          |
|РУХОМА, за винятком |У093         |          |
|повітряної рухомої  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|11,7 - 12,5     |11,7 - 12,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|РУХОМА, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.487 5.487A 5.492  |У058 У063 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|12,5 - 12,75     |12,5 - 12,75     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.484A (Земля -   |(Земля - космос)   |          |
|космос)       |У064 У093      |          |
|5.494 5.495 5.496  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|12,75 - 13,25    |12,75 - 13,25    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.441        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |Служба космічних   |          |
|Служба космічних   |досліджень (далекий |          |
|досліджень (далекий |космос) (космос -  |          |
|космос) (космос -  |Земля)        |          |
|Земля)        |У032 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13,25 - 13,4     |13,25 - 13,4     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.497        |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |У032 У093      |          |
|5.498A 5.499     |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|13,4 - 13,75     |13,4 - 13,75     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ 5.501A  |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|стандартних частот і |стандартних частот і |          |
|сигналів часу    |сигналів часу    |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|           |У031 У032 У065 У093 |          |
|5.499 5.500 5.501  |           |          |
|5.501B        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|13,75 - 14,47 ГГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|13,75 - 14      |13,75 - 14      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.484A        |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |Супутникова служба  |          |
|Супутникова служба  |стандартних частот і |          |
|стандартних частот і |сигналів часу    |          |
|сигналів часу    |(Земля - космос)   |          |
|(Земля - космос)   |Служба космічних   |          |
|Служба космічних   |досліджень      |          |
|досліджень      |Супутникова служба  |          |
|Супутникова служба  |дослідження землі  |          |
|дослідження землі  |У031 У032 У065 У093 |          |
|5.499 5.500 5.501  |           |          |
|5.502 5.503     |           |          |
|           |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14 - 14,25      |14 - 14,25      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.457A 5.457B    |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.484A        |Рухома супутникова  |          |
|5.506 5.506B     |(Земля - космос)   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |Служба космічних   |          |
|5.504        |досліджень      |          |
|Рухома супутникова  |У032 У093      |          |
|(Земля - космос)   |           |          |
|5.504C 5.506A    |           |          |
|Служба космічних   |           |          |
|досліджень      |           |          |
|5.504A 5.505     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14,25 - 14,3     |14,25 - 14,3     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.457A 5.457B    |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.484A        |Рухома супутникова  |          |
|5.506 5.506B     |(Земля - космос)   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |Служба космічних   |          |
|5.504        |досліджень      |          |
|Рухома супутникова  |У032 У093      |          |
|(Земля - космос)   |           |          |
|5.506A 5.508A    |           |          |
|Служба космічних   |           |          |
|досліджень      |           |          |
|5.504A 5.505 5.508  |           |          |
|5.509        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14,3 - 14,4     |14,3 - 14,4     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.457A        |РУХОМА, за винятком |          |
|5.457B 5.484A 5.506 |повітряної рухомої  |          |
|5.506B        |Рухома супутникова  |          |
|РУХОМА, за винятком |(Земля - космос)   |          |
|повітряної рухомої  |Радіонавігаційна   |          |
|Рухома супутникова  |супутникова     |          |
|(Земля - космос)   |У093         |          |
|5.506A 5.509A    |           |          |
|Радіонавігаційна   |           |          |
|супутникова     |           |          |
|5.504A        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14,4 - 14,47     |14,4 - 14,47     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.457A 5.457B    |РУХОМА, за винятком |          |
|5.484A        |повітряної рухомої  |          |
|5.506 5.506B     |Рухома супутникова  |          |
|РУХОМА, за винятком |(Земля - космос)   |          |
|повітряної рухомої  |Служба космічних   |          |
|Рухома супутникова  |досліджень (космос - |          |
|(Земля - космос)   |Земля)        |          |
|5.506A 5.509A    |У093         |          |
|Служба космічних   |           |          |
|досліджень (космос - |           |          |
|Земля)        |           |          |
|5.504A        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|14.47 - 17,1 ГГц                        |

|----------------------------------------------------------------|
|14.47 - 14,5     |14,47 - 14,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.457A 5.457B    |РУХОМА, за винятком |          |
|5.484A        |повітряної рухомої  |          |
|5.506 5.506B     |Рухома супутникова  |          |
|РУХОМА, за винятком |(Земля - космос)   |          |
|повітряної рухомої  |Радіоастрономічна  |          |
|Рухома супутникова  |У025 У093      |          |
|(Земля - космос)   |           |          |
|5.504B 5.506A 5.509A |           |          |
|Радіоастрономічна  |           |          |
|5.149 5.504A     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14,5 - 14,8     |14,5 - 14,8     |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.510        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |Служба космічних   |          |
|Служба космічних   |досліджень      |          |
|досліджень      |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|14,8 - 15,35     |14,8 - 15,35     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|5.339        |У031 У066 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15,35 - 15,4     |15,35 - 15,4     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|(пасивна)      |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.511     |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15,4 - 15,43     |15,4 - 15,43     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.511D        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15,43 - 15,63    |15,43 - 15,63    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.511A        |ПОВІТРЯНА      |          |
|ПОВІТРЯНА      |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |У067 У093      |          |
|5.511C        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15,63 - 15,7     |15,63 - 15,7     |     СК     |
|ПОВІТРЯНА      |ПОВІТРЯНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.511D        |У067 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|15,7 - 16,6     |15,7 - 16,6     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.512 5.513     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|16,6 - 17,1     |16,6 - 17,1     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (далекий |досліджень (далекий |          |
|космос) (Земля -   |космос) (Земля -   |          |
|космос)       |космос)       |          |
|5.512 5.513     |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|17,1 - 19,3 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|17,1 - 17,2     |17,1 - 17,2     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.512 5.513     |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17,2 - 17,3     |17,2 - 17,3     |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|5.512 5.513 5.513A  |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|17,3 - 17,7     |17,3 - 17,7     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.516        |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |Радіолокаційна    |          |
|5.516A 5.516B    |У031 У093      |          |
|Радіолокаційна    |           |          |
|5.514        |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|17,7 - 18,1     |17,7 - 18,1     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.484A        |(Земля - космос)   |          |
|(Земля - космос)   |РУХОМА        |          |
|5.516        |У093         |          |
|РУХОМА        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18,1 - 18,4     |18,1 - 18,4     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.484A 5.516B    |(Земля - космос)   |          |
|(Земля - космос)   |РУХОМА        |          |
|5.520        |У068 У093      |          |
|РУХОМА        |           |          |
|5.519 5.521     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18,4 - 18,6     |18,4 - 18,6     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.484A 5.516B    |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18,6 - 18,8     |18,6 - 18,8     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.522B        |РУХОМА, за винятком |          |
|РУХОМА, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |Служба космічних   |          |
|Служба космічних   |досліджень (пасивна) |          |
|досліджень (пасивна) |У093         |          |
|5.522A 5.522C    |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|18,8 - 19,3     |18,8 - 19,3     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.523A 5.516B    |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У093         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|19,3 - 22,5 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|19,3 - 19,7     |19,3 - 19,7     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.523B 5.523C 5.523D |РУХОМА        |          |
|5.523E        |У093         |          |
|РУХОМА        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|19,7 - 20,1     |19,7 - 20,1     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|5.484A 5.516B    |Рухома супутникова  |          |
|Рухома супутникова  |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |У093         |          |
|5.524        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|20,1 - 20,2     |20,1 - 20,2     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.484A 5.516B    |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |У093         |          |
|5.524 5.525 5.526  |           |          |
|5.527 5.528     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|20,2 - 21,2     |20,2 - 21,2     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|Служба стандартних  |Служба стандартних  |          |
|частот і сигналів  |частот і сигналів  |          |
|часу (космос - Земля)|часу (космос - Земля)|          |
|5.524        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|21,2 - 21,4     |21,2 - 21,4     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|           |У093         |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|21,4 - 22      |21,4 - 22      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|5.347A 5.530     |У069 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|22 - 22,21      |22 - 22,21      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.149        |У025 У069 У070 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|22,21 - 22,5     |22,21 - 22,5     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.149 5.532     |У025 У069 У093    |          |
|----------------------------------------------------------------|
|22,5 - 25,25 ГГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|22,5 - 22,55     |22,5 - 22,55     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|           |У069 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|22,55 - 23,55    |22,55 - 23,55    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.149        |У025 У069 У070 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|23,55 - 23,6     |23,55 - 23,6     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|           |У069 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|23,6 - 24      |23,6 - 24      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24 - 24,05      |24 - 24,05      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|5.150        |У016 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24,05 - 24,25    |24,05 - 24,25    |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|дослідження Землі  |дослідження Землі  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|5.150        |У016 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24,25 - 24,45    |24,25 - 24,45    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У071 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24,45 - 24,65    |24,45 - 24,65    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|           |У071 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24,65 - 24,75    |24,65 - 24,75    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|           |У071 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|24,75 - 25,25    |24,75 - 25,25    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|           |У071 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|25,25 - 29,9 ГГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|25,25 - 25,5     |25,25 - 25,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.536 |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|стандартних частот і |стандартних частот і |          |
|сигналів часу    |сигналів часу    |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|           |У031 У093      |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|25,5 - 27      |25,5 - 27      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.536A 5.536B    |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА      |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.536 |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |Земля)        |          |
|Земля) 5.536A    |Супутникова служба  |          |
|5.536C        |стандартних частот і |          |
|Супутникова служба  |сигналів часу    |          |
|стандартних частот і |(Земля - космос)   |          |
|сигналів часу    |У031 У093      |          |
|(Земля - космос)   |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|27 - 27,5      |27 - 27,5      |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.536 |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|27,5 - 28,5     |27,5 - 28,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.537A   |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.484A 5.539 5.516B |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У093         |          |
|5.538 5.540     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|28,5 - 29,1     |28,5 - 29,1     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.484A 5.523A 5.539 |РУХОМА        |          |
|5.516B        |Супутникова служба  |          |
|РУХОМА        |дослідження Землі  |          |
|Супутникова служба  |(Земля -       |          |
|дослідження Землі  |космос)       |          |
|(Земля - космос)   |У093         |          |
|5.541        |           |          |
|5.540        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|29,1 - 29,5     |29,1 - 29,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.523C 5.523E    |РУХОМА        |          |
|5.535A 5.539 5.541A |Супутникова служба  |          |
|5.516B        |дослідження Землі  |          |
|РУХОМА        |(Земля - космос)   |          |
|Супутникова служба  |У093         |          |
|дослідження Землі  |           |          |
|(Земля - космос)   |           |          |
|5.541        |           |          |
|5.540        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|29,5 - 29,9     |29,5 - 29,9     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.484A 5.539 5.516B |Супутникова служба  |          |
|Супутникова служба  |дослідження Землі  |          |
|дослідження Землі  |(Земля - космос)   |          |
|(Земля - космос)   |Рухома супутникова  |          |
|5.541        |(Земля - космос)   |          |
|Рухома супутникова  |У032 У093      |          |
|(Земля - космос)   |           |          |
|5.540 5.542     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|29,9 - 32,3 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|29,9 - 30      |29,9 - 30      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.484A 5.539     |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|5.516B        |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |Супутникова служба  |          |
|(Земля - космос)   |дослідження Землі  |          |
|Супутникова служба  |(Земля - космос)   |          |
|дослідження Землі  |У032 У072 У093    |          |
|(Земля - космос)   |           |          |
|5.541        |           |          |
|5.543        |           |          |
|5.525 5.526 5.527  |           |          |
|5.538 5.540 5.542  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|30 - 31       |30 - 31       |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|стандартних частот і |стандартних частот і |          |
|сигналів часу    |сигналів часу    |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.542        |У031         |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|31 - 31,3      |31 - 31,3      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.543A   |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|стандартних частот і |стандартних частот і |          |
|сигналів часу    |сигналів часу    |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень      |досліджень      |          |
|5.544        |У025         |          |
|5.545        |           |          |
|5.149        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|31,3 - 31,5     |31,3 - 31,5     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|(пасивна)      |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|31,5 - 31,8     |31,5 - 31,8     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|(пасивна)      |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|Фіксована      |Фіксована      |          |
|Рухома, за винятком |Рухома, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.149 5.546     |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|31,8 - 32      |31,8 - 32      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.547A   |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий |ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий |          |
|космос)       |космос)       |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.547 5.547B 5.548  |У073 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|32 - 32,3      |32 - 32,3      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.547A   |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий |ДОСЛІДЖЕНЬ (далекий |          |
|космос)       |космос)       |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.547 5.547C 5.548  |У073 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|32,3 - 37,5 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|32,3 - 33      |32,3 - 33      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.547A   |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.547 5.547D 5.548  |У073 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|33 - 33,4      |33 - 33,4      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА 5.547A   |ФІКСОВАНА      |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.547 5.547E     |У073 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|33,4 - 34,2     |33,4 - 34,2     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.549        |У031         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|34,2 - 34,7     |34,2 - 34,7     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ      |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|(далекий космос)   |(далекий космос)   |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.549        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|34,7 - 35,2     |34,7 - 35,2     |     СК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень 5.550   |досліджень      |          |
|5.549        |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|35,2 - 35,5     |35,2 - 35,5     |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.549        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|35,5 - 36      |35,5 - 36      |     СК     |
|ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |ДОПОМІЖНА СЛУЖБА   |          |
|МЕТЕОРОЛОГІЇ     |МЕТЕОРОЛОГІЇ     |          |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|5.549 5.549A     |У031 У032 У093    |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|36 - 37       |36 - 37       |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.149        |У025 У031 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|37 - 37,5      |37 - 37,5      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.547        |У031 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|37,5 - 41 ГГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|37,5 - 38      |37,5 - 38      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |ДОСЛІДЖЕНЬ (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|дослідження Землі  |дослідження Землі  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.547        |У031         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|38 - 39,5      |38 - 39,5      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Супутникова служба  |Супутникова служба  |          |
|дослідження Землі  |дослідження Землі  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.547        |У031         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|39,5 - 40      |39,5 - 40      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.516B        |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|РУХОМА        |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА        |          |
|(космос - Земля)   |Супутникова служба  |          |
|Супутникова служба  |дослідження Землі  |          |
|дослідження Землі  |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |У031 У074      |          |
|5.547        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|40 - 40,5      |40 - 40,5      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(Земля -       |(Земля -       |          |
|космос)       |космос)       |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.516B        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (Земля - |космос)       |          |
|космос)       |Супутникова служба  |          |
|Супутникова служба  |дослідження Землі  |          |
|дослідження Землі  |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |У031 У074      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|40,5 - 41      |40,5 - 41      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |СУПУТНИКОВА     |          |
|СУПУТНИКОВА     |РАДІОМОВНА      |          |
|Рухома        |Рухома        |          |
|5.547        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|41 - 48,2 ГГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|41 - 42,5      |41 - 42,5      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|5.516B        |РАДІОМОВНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |СУПУТНИКОВА     |          |
|СУПУТНИКОВА     |Рухома        |          |
|Рухома        |           |          |
|5.547 5.551F 5.551H |           |          |
|5.551I        |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|42,5 - 43,5     |42,5 - 43,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(космос - Земля)   |          |
|5.552        |РУХОМА, за винятком |          |
|РУХОМА, за винятком |повітряної рухомої  |          |
|повітряної рухомої  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |У016 У025 У075    |          |
|5.149 5.547     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|43,5 - 47      |43,5 - 47      |     ЗК     |
|РУХОМА 5.553     |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |СУПУТНИКОВА     |          |
|СУПУТНИКОВА     |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|5.554        |У016 У031 У076    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|47 - 47,2      |47 - 47,2      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|47,2 - 47,5     |47,2 - 47,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.552        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У016 У077      |          |
|5.552A        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|47,5 - 47,9     |47,5 - 47,9     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.552        |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |РУХОМА        |          |
|5.516B 5.554A    |У016 У077      |          |
|РУХОМА        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|47,9 - 48,2     |47,9 - 48,2     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.552        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У016 У077      |          |
|5.552A        |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|48,2 - 55,78 ГГц                        |
|----------------------------------------------------------------|
|48,2 - 48,54     |48,2 - 48,54     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.552        |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |РУХОМА        |          |
|5.516B 5.554A 5.555B |У016 У077      |          |
|РУХОМА        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|48,54 - 49,44    |48,54 - 49,44    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.552        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |У016 У025 У077    |          |
|5.149 5.340 5.555  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|49,44 - 50,2     |49,44 - 50,2     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.552        |(космос - Земля)   |          |
|(космос - Земля)   |РУХОМА        |          |
|5.516B 5.554A 5.555B |У016 У077 У093    |          |
|РУХОМА        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|50,2 - 50,4     |50,2 - 50,4     |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|50,4 - 51,4     |50,4 - 51,4     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Рухома супутникова  |Рухома супутникова  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|           |У031 У078 У093    |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|51,4 - 52,6     |51,4 - 52,6     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|5.547 5.556     |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|52,6 - 54,25     |52,6 - 54,25     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.556     |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|54,25 - 55,78    |54,25 - 55,78    |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|(пасивна)      |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A|(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.556B        |У080 У093      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|55,78 - 64 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|55,78 - 56,9     |55,78 - 56,9     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА 5.557A   |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A|МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА СЛУЖБА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |(пасивна)      |          |
|5.547 5.557     |У079         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|56,9 - 57      |56,9 - 57      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.558A|МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.547 5.557     |У079         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|57 - 58,2      |57 - 58,2      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A|МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.547 5.557     |У079         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|58,2 - 59      |58,2 - 59      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.547 5.556     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|59 - 59,3      |59 - 59,3      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.556A|МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.559 |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|           |У031 У081 У088    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|59,3 - 64      |59,3 - 64      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА 5.559 |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.138        |У016 У031 У081 У088 |          |
|----------------------------------------------------------------|
|64 - 77,5 ГГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|64 - 65       |64 - 65       |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.547 5.556     |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|65 - 66       |65 - 66       |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ      |ДОСЛІДЖЕНЬ      |          |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА, за винятком |РУХОМА, за винятком |          |
|повітряної рухомої  |повітряної рухомої  |          |
|5.547        |У078         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|66 - 71       |66 - 71       |     ЗК     |
|РУХОМА 5.553 5.558  |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|5.554        |У082 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|71 - 74       |71 - 74       |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|           |У031 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|74 - 76       |74 - 76       |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|РАДІОМОВНА      |РАДІОМОВНА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (космос - |досліджень (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.561        |У078 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|76 - 77,5      |76 - 77,5      |     ЗК     |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|супутникова     |супутникова     |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (космос - |досліджень (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.149        |У025 У031 У083 У093 |          |
|----------------------------------------------------------------|
|77,5 - 92 ГГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|77,5 - 78      |77,5 - 78      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (космос - |досліджень (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.149        |У025 У083 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|78 - 79       |78 - 79       |     ЗК     |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|супутникова     |супутникова     |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (космос - |досліджень (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.149 5.560     |У031         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|79 - 81       |79 - 81       |     ЗК     |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|супутникова     |супутникова     |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (космос - |досліджень (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.149        |У025 У031      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|81 - 84       |81 - 84       |     СК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |(Земля - космос)   |          |
|(Земля - космос)   |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|Служба космічних   |Служба космічних   |          |
|досліджень (космос - |досліджень (космос - |          |
|Земля)        |Земля)        |          |
|5.149 5.560A     |У025 У031 У075 У084 |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|84 - 86       |84 - 86       |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|5.561A        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |У025 У093      |          |
|5.149        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|86 - 92       |86 - 92       |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |У093         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|92 - 109,5 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|92 - 94       |92 - 94       |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.149        |У025 У031 У078 У084 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|94 - 94,1      |94 - 94,1      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (активна) |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|5.562 5.562А     |У031 У078 У084    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|94,1 - 95      |94,1 - 95      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.149        |У025 У031 У078 У084 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|95 - 100       |95 - 100       |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|5.149 5.554     |У025 У031 У085    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|100 - 102      |100 - 102      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|(пасивна)      |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |(пасивна)      |          |
|5.340 5.341     |У093         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|102 - 105      |102 - 105      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149 5.341     |У025 У057 У078 У093 |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|105 - 109,5     |105 - 109,5     |105 - 106,5 - СК;  |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |106,5 - 109,5 - ЗК |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.562B        |У025         |          |
|5.149 5.341     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|109,5 - 130 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|109,5 - 111,8    |109,5 - 111,8    |     СК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.341     |У086 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|111,8 - 114,25    |111,8 - 114,25    |111,8 - 113 - ЗК;  |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |113 - 114,25 - СК  |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.562B        |У025         |          |
|5.149 5.341     |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|114,25 - 116     |114,25 - 116     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.341     |У086 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|116 - 119,98     |116 - 119,98     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|(пасивна)      |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.562C|(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.341        |У087 У093      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|119,98 - 122,25   |119,98 - 122,25   |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.562C|МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.138 5.341     |У016 У087      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|122,25 - 123     |122,25 - 123     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|5.138        |У016 У087 У093    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|123 - 130      |123 - 130      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|5.562D        |У025 У087      |          |
|5.149 5.554     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|130 - 155,5 ГГц                         |
|----------------------------------------------------------------|
|130 - 134      |130 - 134      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(активна)      |(активна)      |          |
|5.562E        |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА      |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |РУХОМА        |          |
|РУХОМА 5.558     |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |У025 У087      |          |
|5.149 5.562А     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|134 - 136      |134 - 136      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|           |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|136 - 141      |136 - 141      |     ЗК     |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|супутникова     |супутникова     |          |
|5.149        |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|141 - 148,5     |141 - 148,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.149        |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|148,5 - 151,5    |148,5 - 151,5    |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|151,5 - 155,5    |151,5 - 155,5    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|5.149        |У025         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|155,5 - 185 ГГц                         |

|----------------------------------------------------------------|
|155,5 - 158,5    |155,5 - 158,5    |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|5.562F        |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА      |РУХОМА        |          |
|РУХОМА        |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |У025         |          |
|5.562B        |           |          |
|5.149 5.562G     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|158,5 - 164     |158,5 - 164     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|164 - 167      |164 - 167      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|167 - 174,5     |167 - 174,5     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|5.149 5.562D     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|174,5 - 174,8    |174,5 - 174,8    |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|           |У089         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|174,8 - 182     |174,8 - 182     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.562H|МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|           |У089         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|182 - 185      |182 - 185      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |У086         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|185 - 226 ГГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|185 - 190      |185 - 190      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА 5.562H|МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|190 - 191,8     |190 - 191,8     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|191,8 - 200     |191,8 - 200     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|МІЖСУПУТНИКОВА    |МІЖСУПУТНИКОВА    |          |
|РУХОМА 5.558     |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|5.149 5.341 5.554  |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|200 - 202      |200 - 202      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.341 5.563A  |           |          |

|---------------------+---------------------+--------------------|
|202 - 209      |202 - 209      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.341 5.563A  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|209 - 217      |209 - 217      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149 5.341     |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|217 - 226      |217 - 226      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.562B        |У025         |          |
|5.149 5.341     |           |          |
|----------------------------------------------------------------|
|226 - 250 ГГц                          |
|----------------------------------------------------------------|
|226 - 231,5     |226 - 231,5     |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|231,5 - 232     |231,5 - 232     |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|232 - 235      |232 - 235      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|Радіолокаційна    |Радіолокаційна    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|235 - 238      |235 - 238      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.563A 5.563B    |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|238 - 240      |238 - 240      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(космос - Земля)   |(космос - Земля)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|240 - 241      |240 - 241      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|241 - 248      |241 - 248      |     ЗК     |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОЛОКАЦІЙНА    |РАДІОЛОКАЦІЙНА    |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|Аматорська      |Аматорська      |          |
|супутникова     |супутникова     |          |
|5.138 5.149     |У016 У025      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|248 - 250      |248 - 250      |     ЗК     |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|АМАТОРСЬКА      |АМАТОРСЬКА      |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|Радіоастрономічна  |Радіоастрономічна  |          |
|5.149        |У025         |          |
|----------------------------------------------------------------|
|250 - 1000 ГГц                         |

|----------------------------------------------------------------|
|250 - 252      |250 - 252      |     ЗК     |
|СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |СУПУТНИКОВА СЛУЖБА  |          |
|ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ  |          |
|(пасивна)      |(пасивна)      |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |СЛУЖБА КОСМІЧНИХ   |          |
|ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |ДОСЛІДЖЕНЬ (пасивна) |          |
|5.340 5.563A     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|252 - 265      |252 - 265      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РУХОМА СУПУТНИКОВА  |РУХОМА СУПУТНИКОВА  |          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |РАДІОНАВІГАЦІЙНА   |          |
|СУПУТНИКОВА     |СУПУТНИКОВА     |          |
|5.149 5.554     |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|265 - 275      |265 - 275      |     ЗК     |
|ФІКСОВАНА      |ФІКСОВАНА      |          |
|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА|          |
|(Земля - космос)   |(Земля - космос)   |          |
|РУХОМА        |РУХОМА        |          |
|РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |РАДІОАСТРОНОМІЧНА  |          |
|5.149 5.563A     |У025         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|275 - 1000 (Не    |275 - 1000      |          |
|розподілена) 5.565  |(Не розподілена)   |          |
|           |У090         |          |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

У001 При використанні смуги радіочастот 9 - 145 кГц необхідно враховувати, що у цій смузі працює апаратура високочастотного ущільнення повітряних ліній зв'язку.

У002 Дозволяється передавання сигналів керування синхронними мережами радіомовних станцій.

У003 Смуга радіочастот 60 - 65,6 кГц може використовуватися радіонавігаційною службою.

У004 Радіочастота 78 кГц із смугою +(-)10 кГц може використовуватися для багатопрограмного проводового мовлення.

У005 Смуга радіочастот 100 - 148,5 кГц може використовуватися на вторинній основі повітряною рухомою і сухопутною рухомою службами.

У006 Частота 120 кГц із смугою +(-)10 кГц може використовуватися багатопрограмним проводовим мовленням.

У007 Призначення радіочастот радіомовній службі проводиться з урахуванням частот, що використовуються радіонавігаційною службою.

У008 У цій смузі окремі частоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою.

У009 Смуга радіочастот 415 - 495 кГц може використовуватися повітряною рухомою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади. У цій смузі окремі частоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою.

Радіочастоти 455,5 і 458,5 кГц у морській рухомій службі є міжнародними (для берегових і суднових станцій) і призначені виключно для виклику з використанням апаратури цифрового вибіркового виклику.

Радіочастоти 456,5, 459,5, 457 і 460 кГц у морській рухомій службі є національними (для берегових і суднових станцій) і призначені виключно для виклику з використанням апаратури цифрового вибіркового виклику.

У смузі 458 - 490 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися на вторинній основі службою радіовизначення.

У цій смузі радіочастот та у смузі 435 - 495 кГц у районах морів, де пріоритет має морська рухома служба порівняно з повітряною радіонавігаційною службою, використовується випромінювання тільки A1A і F1B класу.

У010 Заборонено будь-яке випромінювання, що може створити завади зв'язку у разі біди, аварії, терміновості або забезпечення безпеки на радіочастотах 500, 2174,5, 2182, 2187,5, 3023, 4125, 4177,5, 4207,5, 5680, 6215, 6268, 6312, 8291, 8364, 8376,5, 8414,5, 10003, 12290, 12520, 12564, 12577, 14993, 16420, 16695, 16804,5 і 19993 кГц, а також на частотах 121,5, 123,1, 156,525, 156,8, 243 406 - 406,1, 1544 - 1545 і 1645,5 - 1646,5 МГц. Заборонено випромінювання на будь-якій іншій дискретній радіочастоті, що створює завади зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки.

У011 Морська рухома служба використовує радіотелеграфію (тільки A1A і F1B класу) і у районах морів має право пріоритету порівняно з повітряною радіонавігаційною службою.

Смуга 505 - 526,5 кГц може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі морської рухомої і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади.

У цій смузі окремі радіочастоти можуть використовуватися морською радіонавігаційною службою. У смузі 510 - 524 кГц окремі частоти на вторинній основі можуть використовуватися службою радіовизначення.

У012 У цій смузі окремі радіочастоти використовуються повітряною радіонавігаційною службою, якщо роботі радіомовної служби не створюються завади.

У смузі 526,5 - 750 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися морською рухомою службою, якщо роботі радіомовної і повітряної радіонавігаційної служб не створюються завади.

Смуга радіочастот 1500 - 1606,5 кГц може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі радіомовної служби не створюються завади.

У013 У смугах 1635 - 1800 і 1810 - 2850 кГц окремі радіочастоти можуть використовуватися на вторинній основі службою радіовизначення.

У смугах радіочастот 1715 - 1800 і 1850 - 2000 кГц окремі частоти можуть використовуватися аматорською службою, якщо роботі фіксованої і рухомої служб не створюються завади.

У014 Смуга частот може використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої і морської радіонавігаційної служб не створюються завади.

У015 Смуги частот 4063 - 4123, 4130 - 4138, 4408 - 4438, 6200 - 6213,5 і 6220,5 - 6225 кГц можуть використовуватися РЕЗ фіксованої служби відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У016 Номінали радіочастот, що можуть використовуватися промисловими, науковими, медичними і побутовими радіовипромінювальними пристроями, якщо роботі радіослужб, які працюють у цих смугах радіочастот, не створюються завади:

------------------------------------------------------------------
|Смуги робочих частот |Центральні частоти і | Вид пристроїв, для |
|           | допустимі частотні | яких дозволяється |
|           |   відхилення   |  використання  |
|           |           |  радіочастот   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  16,7- 19,4 кГц  | 18 кГц +(-) 7,5 %  |   промислові   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  20,4 - 23,7 кГц  | 22 кГц +(-) 7,5 %  |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|   40 - 48 кГц   | 44 кГц +(-) 10 %  |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|   59 - 74 кГц   | 66 кГц + 2 % - 10 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  429 - 451 кГц  | 440 кГц +(-) 2,5 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  871 - 889 кГц  | 880 кГц +(-) 1 %  |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  1720 - 1800 кГц  |1760 кГц +(-) 2,5 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  2610 - 2670 кГц  | 2640 кГц +(-) 1 % |промислові, медичні |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  5150 - 5410 кГц  |5280 кГц +(-) 2,5 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  6767 - 6794 кГц  |6780 кГц +(-) 0,2 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| 13424 - 13696 кГц | 13560 кГц +(-) 1 % |   промислові   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|13553,2 - 13566,8 кГц|13560 кГц +(-) 0,05 %| наукові, медичні |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| 26850 - 27390 кГц | 27120 кГц +(-) 1 % |   промислові   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| 26957 - 27283 кГц |27120 кГц +(-) 0,6 % | наукові, медичні |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  40,3 - 41,1 МГц  | 40,68 МГц +(-) 1 % |промислові, наукові |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| 40,66 - 40,70 МГц |40,68 МГц +(-) 0,05 %|   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  80,6 - 82,2 МГц  | 81,36 МГц +(-) 1 % |   промислові   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| 433,05 - 434,79 МГц |433,92 МГц +(-) 0,2 %|промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  2400 - 2500 МГц  | 2450 МГц +(-) 2 % |промислові, наукові,|
|           |           | медичні, побутові |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  5725 - 5875 МГц  |5800 МГц +(-) 1,3 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  24 - 24,25 ГГц  |24,125 ГГц +(-) 0,5 %|промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  41,3 - 43,4 ГГц  |42,3 ГГц +(-) 2,5 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  45 - 47,4 ГГц  |46,2 ГГц +(-) 2,5 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  47,2 - 49,6 ГГц  |48,4 ГГц +(-) 2,5 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  61 - 61,5 ГГц  |61,25 ГГц +(-) 0,4 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  122 - 123,0 ГГц  |122,5 ГГц +(-) 0,4 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|  244 - 246,0 ГГц  | 245 ГГц +(-) 0,4 % |промислові, наукові,|
|           |           |   медичні    |
------------------------------------------------------------------

Високочастотні пристрої з потужністю генераторів менш як 5 Вт без відкритого випромінювання можуть використовувати також радіочастоти, відмінні від зазначених у переліку.

У017 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і рухомою, крім повітряної рухомої, службами, якщо не створюються завади роботі радіомовної служби в зонах обслуговування.

У018 Смуга радіочастот може також використовуватися сухопутною рухомою службою.

У019 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У020 Смуги радіочастот 20012 - 20018, 20057 - 20063 і 20147 - 20153 кГц можуть використовуватися на вторинній основі службою космічних досліджень.

У021 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і рухомою службами на вторинній основі.

У022 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі радіомовної служби в зонах обслуговування не створюються завади.

У023 Смуги радіочастот 22720 - 22855 і 25110 - 25210 кГц можуть використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У024 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо роботі повітряної рухомої служби не створюються завади.

У025 При присвоєнні радіочастот РЕЗ інших служб у смугах 13360 - 13410 і 25550 - 25670 кГц, 37,5 - 38,25, 73 - 74,6, 150,05 - 153, 322 - 328,6, 406,1 - 410, 608 - 614, 1330 - 1400, 1610,6 - 1613,8, 1660 - 1670, 1718,8 - 1722,2, 2655 - 2690, 3260 - 3267, 3332 - 3339, 3345,8 - 3352,5, 4825 - 4835, 4950 - 4990, 4990 - 5000 і 6650 - 6675,2 МГц, 10,6 - 10,68, 14,47 - 14,5, 22,01 - 22,21, 22,21 - 22,5, 22,81 - 22,86, 23,07 - 23,12, 31,2 - 31,3, 31,5 - 31,8, 36,43 - 36,5, 42,5 - 43,5, 42,77 - 42,87, 43,07 - 43,17, 43,37 - 43,47, 48,94 - 49,04, 76 - 86, 92 - 94, 94,1 - 100, 102 - 109,5, 111,8 - 114,25, 128,33 - 128,59, 129,23 - 129,49, 130 - 134, 136 - 148,5, 151,5 - 158,5, 168,59 - 168,93, 171,11 - 171,45, 172,31 - 172,65, 173,52 - 173,85, 195,75 - 196,15, 209 - 226, 241 - 250 і 252 - 275 ГГц повинні вживатися усі можливі заходи для захисту радіоастрономічної служби від завад.

Інформація про розташування та умови використання (технічні характеристики в режимі передавання та приймання) РЕЗ радіоастрономічної служби, які експлуатуються у зазначених смугах радіочастот, подається до Національної комісії з питань регулювання зв'язку з метою забезпечення електромагнітної сумісності.

У026 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі морської рухомої служби не створюються завади.

У027 Смуга радіочастот може використовуватися сухопутною рухомою службою, якщо прийманню сигналів телевізійного та звукового мовлення не створюються завади.

У028 Смуги радіочастот 47 - 48,5 і 56,5 - 58 МГц можуть використовуватися фіксованою і сухопутною рухомою службами на вторинній основі.

У029 Смуга радіочастот 73 - 74,6 МГц може використовуватися радіоастрономічною службою.

У030 Окремі радіочастоти в цій смузі можуть використовуватися повітряною рухомою (OR) службою.

У031 У смугах радіочастот 14 - 70, 70 - 148,5, 283,5 - 526,5 і 1606,5 - 30000 кГц, 30 - 87,5, 138 - 144, 156 - 174, 225 - 400, 400,15 - 406, 420 - 450, 790 - 2690, 2700 - 3500, 4400 - 5000, 5250 - 5850, 7250 - 8400 і 8500 - 10500 МГц, 13,4 - 14, 14,62 - 15,23, 15,7 - 17,7, 20,2 - 21,2, 24,05 - 24,25, 25,25 - 27,5, 30 - 31, 33,4 - 40,5, 43,5 - 45,5, 50,4 - 51,4, 59 - 63, 71 - 74, 77 - 77,5, 78 - 84 і 92 -100 ГГц окремі смуги можуть виділятися у встановленому порядку для впровадження радіотехнологій згідно із стандартами НАТО.

У032 Присвоєння радіочастот засобам повітряної рухомої (OR) служби у районах розташування земних стаціонарних приймальних пунктів космічних служб повинно проводитися з урахуванням завад прийманню інформації від засобів штучних супутників Землі і космічних апаратів.

У033 Смуга радіочастот 150,05 - 156 МГц використовується фіксованою і сухопутною рухомою службами з такими обмеженнями:

смуга радіочастот 150,05 - 150,5 МГц може використовуватися бортовими РЕЗ штучних супутників Землі та космічних апаратів для радіонавігації, метеорології і космічних досліджень, якщо створювана ними щільність потоку потужності випромінювання біля поверхні Землі у будь-якій смузі завширшки 4 кГц не більше мінус 138,5 дБВт/кв. м;

фіксованою і сухопутною рухомою службами повинні вживатися заходи щодо усунення завад від РЕЗ, які експлуатуються у цій смузі роботі наземних пунктів приймання інформації з штучних супутників Землі і космічних апаратів.

У034 Смуги радіочастот 156 - 156,7625, 156,8375 - 157,45, 157,45 - 158, 160,6 - 160,975 і 161,475 - 162,05 МГц розподілені також морській рухомій службі. Таке розподілення обмежується береговими станціями.

У035 Смуга радіочастот 163,2 - 164,2 МГц може використовуватися сухопутною рухомою службою для технологічного та внутрішнього аеродромного радіозв'язку.

У036 Смуга радіочастот 200 - 205 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації (космос - Земля).

Смуга радіочастот 201 - 222 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації для передавання телеметричної інформації, якщо прийманню сигналів телевізійного мовлення не створюються завади.

У037 Смуга радіочастот 220 - 230 МГц може використовуватися повітряною та морською рухомими службами, якщо не створюються завади прийманню сигналів телевізійного мовлення.

У038 Смуги радіочастот 230 - 299,6, 308,4 - 328,6 і 344,4 - 385 МГц розподілені переважно для використання повітряною рухомою (OR) службою. Окремі частоти в цій смузі можуть використовуватися також повітряною радіонавігаційною службою.

Смуга радіочастот 242,95 - 243,05 МГц використовується рухомою супутниковою службою для приймання на борту супутника сигналів від аварійних радіомаяків на частоті 243 МГц.

У смузі 230 - 390 МГц дві ділянки завширшки від 10 до 15 МГц кожна можуть використовуватися рухомою супутниковою службою (Земля - космос) і (космос - Земля).

Смуга радіочастот 257 - 262 МГц може використовуватися службою космічної експлуатації (космос - Земля).

У039 Окремі радіочастоти можуть використовуватися повітряною рухомою службою.

У040 Смуга радіочастот використовується фіксованою і сухопутною рухомою службами, якщо роботі радіонавігаційної супутникової служби не створюються завади.

У041 Смуга радіочастот 399,7 - 401,2 МГц використовується бортовими широкосмуговими засобами та РЕЗ космічних об'єктів для потреб радіонавігації, метеорології та космічних досліджень.

У042 Смуга радіочастот 420 - 460 МГц може використовуватися повітряною радіонавігаційною службою. Таке розподілення обмежується діючими бортовими засобами.

Смуги радіочастот 420 - 430 і 440 - 450 МГц можуть використовуватися на вторинній основі морською рухомою службою. Смуга радіочастот 430 - 440 МГц може використовуватися радіогеодезичними системами високої точності морської рухомої служби на первинній основі.

У043 Смуга радіочастот 440 - 470 МГц може використовуватися для приймання інформації з космічних апаратів до закінчення строку експлуатації земних станцій.

Радіочастоти 457,525, 457,55, 457,575, 467,525, 467,55 і 467, 575 МГц призначені для внутрішньосуднового радіозв'язку в міжнародних водах.

Окремі радіочастоти у смузі 460 - 470 МГц можуть використовуватися супутниковою службою дослідження Землі (космос - Земля) на вторинній основі.

У044 Смуги радіочастот 702 - 726 і 742 - 766 МГц можуть використовуватися радіомовною супутниковою (космос - Земля) службою. Щільність потоку потужності випромінювання космічних станцій радіомовної супутникової служби на поверхні Землі не повинна перевищувати норми, встановлені Регламентом радіозв'язку.

У045 Смуга радіочастот використовується діючими засобами повітряної радіонавігації до кінця строку їх експлуатації. Розроблення нових засобів повітряної радіонавігації у цій смузі забороняється.

Смуга 833 - 885 МГц може використовуватися РЕЗ радіолокаційної служби. Таке використання обмежується диспетчерськими радіолокаційними станціями систем керування повітряним рухом до кінця строку їх експлуатації.

У046 Використання цієї смуги радіочастот повітряною радіонавігаційною службою обмежується наземними засобами.

У047 Смуга радіочастот 1429 - 1535 МГц використовується повітряною рухомою службою для повітряної телеметрії винятково у межах території України. З першого квітня 2007 р. смуга 1452 - 1492 МГц буде використовуватися за умови узгодження між заінтересованими адміністраціями.

У048 Смуги радіочастот 1530 - 1544 МГц (космос - Земля) і 1626,5 - 1645,5 МГц (Земля - космос) використовуються також рухомою супутниковою і морською рухомою супутниковою службами для забезпечення безпеки та у разі біди.

У049 Смуга радіочастот 1544 - 1545 МГц використовується з метою зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки, включаючи супутникові фідерні лінії, необхідні для ретрансляції сигналів на наземні станції від супутникових маяків - покажчиків місця біди.

У050 Використання фіксованою і радіолокаційною службами смуги радіочастот 1550 - 2100 МГц обмежується діючими метеорологічними радіолокаційними станціями. Нові розробки та закупівля за кордоном метеорологічних радіолокаційних станцій повинні здійснюватися в інших смугах радіочастот, розподілених згідно з Таблицею.

У051 У смузі 1592 - 1622,5 МГц окремі радіочастоти використовуються бортовими засобами системи попередження зіткнення літаків.

У052 Смуга радіочастот 1645,5 - 1646,5 МГц може використовуватися з метою організації зв'язку у разі біди та для забезпечення безпеки, включаючи ретрансляцію сигналів біди із штучних супутників Землі на низьких полярних орбітах на геостаціонарні супутники.

У053 Смуга радіочастот 1690 - 1710 МГц може використовуватися на вторинній основі супутниковою службою дослідження Землі (космос - Земля).

У054 Використання метрологічною службою на вторинній основі окремих радіочастот у смузі 1770 - 1795 МГц обмежується метеорологічними радіолокаційними станціями температурно-вітрового зондування до закінчення амортизаційного строку експлуатації. Розроблення нових метеорологічних радіолокаційних станцій повинне здійснюватися у смузі 1670 - 1690 МГц.

У055 Смуга радіочастот 2096 - 2120 МГц може використовуватися службою космічних досліджень (Земля - космос) за узгодженням пунктів розташування земних станцій згідно з установленим порядком.

У смузі 2000 - 2100 МГц окремі ділянки можуть використовуватися службою космічної експлуатації, якщо роботі радіолокаційних станцій не створюються завади.

Смуга 1940 - 2060 МГц може використовуватися засобами повітряної радіонавігації (радіовисотомірами) до кінця строку експлуатації. Розроблення нових засобів повітряної радіонавігації у цій смузі заборонено.

У056 Використання фіксованою та рухомою службами смуги радіочастот 2690 - 2700 МГц може використовуватися РЕЗ, що станом на 1 січня 1985 р. знаходилося в експлуатації до кінця їх амортизаційного строку.

У057 У районах розташування земних станцій космічної експлуатації фіксованою та рухомою службами повинні вживатися організаційно-технічні заходи для запобігання завадам у роботі цих станцій.

У058 У смузі радіочастот 11,7 - 12,5 ГГц фіксована, фіксована супутникова, радіомовна і рухома, за винятком повітряної рухомої, служби відповідно до їх розподілу не повинні створювати завад земним станціям радіомовної супутникової служби або вимагати захисту від космічних станцій радіомовної супутникової служби, що працюють відповідно до положень плану для Районів 1 і 3, наведеного у додатку 30 Регламенту радіозв'язку.

У059 Смуга радіочастот використовується радіовисотомірами повітряної радіонавігаційної служби.

У060 Смуга радіочастот 5091 - 5150 МГц може використовуватися РЕЗ фідерних ліній негеостаціонарних рухомих супутникових систем фіксованої супутникової служби (Земля - космос).

У061 Використання смуги радіочастот 8850 - 9000 МГц морською радіонавігаційною службою дозволено тільки для експлуатації берегових радіолокаційних станцій.

У062 Смуга радіочастот 9975 - 10025 МГц може використовуватися на вторинній основі радіолокаційними станціями метеорологічної супутникової служби.

У063 Смуга радіочастот 11,7 - 12,1 ГГц розподіляється радіомовній службі на вторинній основі для її використання наземними багатоканальними системами розповсюдження телерадіопрограм.

Смуга радіочастот 12,1 - 12,5 ГГц розподіляється радіомовній службі на первинній основі для її використання наземними багатоканальними системами розповсюдження телерадіопрограм.

Радіомовна служба не повинна створювати завад у роботі радіомовної супутникової служби та вимагати захисту від негативного впливу випромінювання РЕЗ цієї служби.

У064 Смуга радіочастот може використовуватися фіксованою службою. Таке розподілення обмежується діючими РЕЗ (радіолокаційними станціями прямої видимості) до завершення строку дії ліцензій та дозволів, якщо станції не створюють завад роботі земних станцій фіксованої супутникової служби.

У065 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися РЕЗ радіолокації і радіовисотомірами, що призначені для океанографічних досліджень.

У066 Смуга радіочастот 14,95 - 15,05 ГГц може використовуватися наземними метеорологічними радіолокаційними станціями радіолокаційної служби на вторинній основі.

У067 У смузі 15,6 - 15,7 ГГц окремі ділянки радіочастот можуть використовуватися радіолокаційною службою.

У068 Смуга радіочастот 18,1 - 18,3 ГГц може використовуватися метеорологічною супутниковою службою (космос - Земля). Використання цієї смуги обмежується апаратурою, розташованою на геостаціонарних супутниках.

У069 Використання смуги радіочастот фіксованою службою повинне здійснюватися з урахуванням розгортання систем високої чіткості радіомовної супутникової служби та наземних станцій ENG/OB.

У070 Смуги радіочастот 22,01 - 22,21, 22,81 - 22,86 і 23,07 - 23,12 ГГц на території Автономної Республіки Крим можуть використовуватися фіксованою і рухомою службами, якщо робочі радіочастоти, райони використання та місця розташування РЕЗ цих служб погоджено в установленому порядку та якщо роботі радіоастрономічної служби не створюються завади.

У071 Смуга радіочастот може використовуватися радіонавігаційними засобами літаків, суден і земних радіонавігаційних систем, що працюють сумісно з бортовими радіонавігаційними засобами літаків, вертольотів та кораблів.

У072 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися РЕЗ рухомого супутникового радіозв'язку (Земля - космос), служби космічної експлуатації (Земля - космос) і радіолокаційними РЕЗ різного призначення.

У073 Смуги радіочастот використовуються судновими та береговими радіолокаційними станціями забезпечення навігації і безпеки плавання.

Окремі ділянки смуги можуть використовуватися наземними радіолокаційними засобами огляду льотного поля та метеорологічними радіолокаційними станціями, якщо роботі радіонавігаційної, міжсупутникової служб і служби космічних досліджень не створюються завади.

У074 У районах розташування земних станцій спеціальних космічних комплексів фіксованою службою повинні вживатися необхідні заходи для запобігання завадам у роботі цих станцій.

У075 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися засобами служби космічної експлуатації (Земля - космос).

У076 Смуга радіочастот може використовуватися станціями сухопутної рухомої служби, якщо роботі рухомої супутникової і радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

У077 Смуга радіочастот 48,94 - 49,04 ГГц призначається для радіоастрономічної служби. Випромінювання станціями повітряних суден у цій смузі забороняється.

У078 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися засобами космічної експлуатації (Земля - космос).

У079 Смуга радіочастот може використовуватися станціями повітряної рухомої служби, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

У080 Смуга радіочастот може використовуватися рухомою службою на первинній основі.

У081 Смуга радіочастот може використовуватися станціями повітряної рухомої служби та радіолокаційними засобами на повітряних суднах, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

У082 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою і радіонавігаційною службами. Станції сухопутної рухомої служби можуть використовувати цю смугу, якщо роботі рухомої супутникової і радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

У083 Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися судновими і береговими радіолокаційними станціями забезпечення навігації та безпеки плавання морської радіонавігаційної служби.

Смуга радіочастот 78 - 79 ГГц може використовуватися супутниковою службою дослідження Землі та службою космічних досліджень. Таке розподілення обмежується радіолокаційними станціями супутникової служби дослідження Землі та служби космічних досліджень, які установлені на космічних об'єктах.

У084 У районах розміщення земних станцій космічної експлуатації повинні вживатися організаційно-технічні заходи для недопущення завад РЕЗ фіксованої служби роботі цих станцій.

У085 Смуга радіочастот може використовуватися станціями сухопутної рухомої служби, якщо роботі рухомої супутникової та радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

Окремі ділянки смуги радіочастот можуть використовуватися земними метеорологічними радіолокаційними станціями, якщо роботі рухомої супутникової та радіонавігаційної супутникової служб не створюються завади.

У086 Випромінювання у цій смузі забороняються.

У087 Смуга радіочастот може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

Окремі ділянки смуги радіочастот 116 - 134 ГГц можуть використовуватися космічною службою експлуатації (космос - Земля).

У088 Смуга радіочастот може використовуватися радіолокаційними станціями та РЕЗ повітряних суден повітряної рухомої служби, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

У089 Смуга радіочастот може використовуватися повітряною рухомою службою, якщо роботі міжсупутникової служби не створюються завади.

Окремі ділянки смуги радіочастот 170 - 182 ГГц можуть використовуватися службою космічної експлуатації (космос - космос).

У090 Смуга радіочастот 275 - 400 ГГц може використовуватися активними та пасивними службами радіозв'язку для експериментів і для цілей розвитку цих служб.

Смуги радіочастот 275 - 323, 327 - 371, 388 - 424, 426 - 442, 453 - 510, 623 - 711, 795 - 909 і 926 - 945 ГГц можуть використовуватися радіоастрономічною службою.

Смуги радіочастот 275 - 277, 294 - 306, 316 - 334, 342 - 349, 363 - 365, 371 - 389, 416 - 434, 442 - 444, 496 - 506, 546 - 568, 624 - 629, 634 - 654, 659 - 661, 684 - 692, 730 - 732, 851 - 853 і 951 - 956 ГГц можуть використовуватися службою космічних досліджень (пасивною) та супутниковою службою дослідження Землі (пасивною).

У092 У смузі радіочастот 33,000 - 48,975 МГц встановлено такий розподіл смуг загального та спеціального користування (МГц):

------------------------------------------------------------------
|33 - 33,175              |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,2                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,225 - 33,325            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,35                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,375 - 33,425            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,45                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,475 - 33,525            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,55 - 33,6             |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,625 - 33,7             |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,725 - 33,75            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,775 - 33,825            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,85 - 33,9             |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,925 - 34,125            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,15 - 34,2             |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,225                |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,25                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,275                |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,3                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,325 - 34,35            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,375 - 34,4             |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,425 - 34,475            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,5                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,525 - 35,2             |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,225                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,25 - 35,475            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,5                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,525 - 35,625            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,65                 |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,675 - 35,75            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,775 - 35,825            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,85 - 35,925            |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,95 - 35,975            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36                  |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,025                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,05                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,075                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,1                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,125                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,15                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,175                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,2                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,225                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,25                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,275                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,3                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,325 - 36,375            |      ЗК      |

|--------------------------------------+-------------------------|
|36,4                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,425 - 36,475            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,5                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,525                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,55                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,575                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,6                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,625                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,65                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,675                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,7                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,725                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,75                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,775                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,8                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,825                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,85                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,875 - 36,925            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,95                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,975 - 37,025            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,05                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,075                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,1                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,125 - 37,175            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,2                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,225                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,25                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,275                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,3                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,325 - 37,425            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,45                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,475                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,5                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,525 - 37,675            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,7                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,725 - 37,775            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,8                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,825                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,85                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,875 - 37,95            |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,975 - 38              |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,025                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,05                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,075                |      ЗК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,1                 |      СК      |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,125 - 38,175            |      ЗК      |

|--------------------------------------+-------------------------|
|38,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,225 - 38,275 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,325 - 38,375 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,425 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,45 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,5 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,525 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,55 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,6 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,625 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,65 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,675 - 38,725 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,75 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,775 - 38,825 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,85 - 39,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,25 - 39,375 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,4 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,425 - 39,575 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,6 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,625 - 39,725 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,775 - 39,825 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,875 - 39,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,925 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,95 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,025 - 40,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,1 - 40,125 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,15 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,175 - 40,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,25 - 40,425 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,45 - 40,625 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,65 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,675 - 40,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,825 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,85 - 41,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,125 - 41,15 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,175 - 41,2 | СК |

|--------------------------------------+-------------------------|
|41,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,25 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,275 - 41,4 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,425 - 41,475 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,525 - 41,575 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,6 - 41,8 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,825 - 41,875 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,9 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,925 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,95 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,975 - 42,075 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,1 - 42,125 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,15 - 42,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,25 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,275 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,3 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,325 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,35 - 42,375 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,425 - 42,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,5 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,525 - 42,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,775 - 42,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,825 - 42,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,875 - 42,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,925 - 43 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,025 - 43,125 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,15 - 43,35 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,375 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,4 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,425 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,45 - 43,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,775 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,8 - 43,875 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,9 - 43,925 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,95 - 44 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,025 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,05 - 44,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,125 - 44,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,2 - 44,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,25 - 44,275 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,325 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,35 - 44,375 | СК |

|--------------------------------------+-------------------------|
|44,4 - 44,425 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,45 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,475 - 44,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,525 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,55 - 44,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,6 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,625 - 44,7 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,725 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,775 - 44,825 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,875 - 44,95 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45 - 45,175 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,2 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,25 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,275 - 45,425 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,45 - 45,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,525 - 45,55 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,6 - 45,625 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,65 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,675 - 45,725 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,775 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,8 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,825 - 45,925 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,95 - 45,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46 - 46,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,125 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,15 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,25 - 46,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,425 - 46,45 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,475 - 46,525 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,55 - 46,6 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,625 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,65 - 46,7 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,725 - 46,75 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,775 - 46,875 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,925 - 46,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47 - 47,05 | СК |

|--------------------------------------+-------------------------|
|47,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,125 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,15 - 47,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,25 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,275 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,3 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,325 - 47,35 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,375 - 47,45 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,475 - 47,525 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,55 - 47,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,6 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,625 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,65 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,675 - 47,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,775 - 47,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,825 - 47,875 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,925 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,95 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48 - 48,05 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,125 - 48,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,2 - 48,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,325 - 48,375 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,425 - 48,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,5 - 48,825 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,875 - 48,975 | СК |
------------------------------------------------------------------

У093 Для потреб спеціальних користувачів смуги радіочастот:

149,9 - 223, 399,9 - 1240, 2025 - 3100 і 3600 - 4200 МГц, 5,925 - 22,5, 24,25 - 25,25, 25,5 - 27, 31,8 - 33,4 і 34,2 - 36 ГГц додатково розподілені радіолокаційній службі;

148,5 - 255, 526,5 - 1606,5 кГц і 75,2 - 9800 МГц додатково розподілені повітряній радіонавігаційній службі;

526,5 - 10003, 12230 - 13200, 13600 - 13800, 14000 - 14250 і 16360 - 17410 кГц, 19,995 - 68, 87,5 - 450, 470 - 790, 1300 - 1350, 1660 - 1660,5, 1710 - 2010, 2900-3400, 5470 - 5650, 7900 - 8400 і 9300 - 9500 МГц, 12,5 - 13,25 і 14 - 15,4 ГГц додатково розподілені фіксованій службі;

0,009 - 790, 862 - 1164, 1300 - 2700, 3400 - 6700 і 7075 - 8850 МГц, 10,7 - 14,25, 14,4 - 15,4, 19,7 - 30, 36 - 37,5, 49,44 - 55,78, 66 - 76, 84 - 92, 100 - 105 і 109,5 - 122,25 ГГц додатково розподілені рухомій службі;

1525 - 1530, 1660 - 1660,5 і 2900 - 8025 МГц, 10,7 - 14 і 19,7 - 30 ГГц додатково розподілені рухомій супутниковій службі;

1625 - 1635, 1800 - 2045, 2160 - 2170, 2194 - 2498, 2502 - 2625, 2650 - 2850, 3155 - 3400, 3500 - 4000, 4438 - 4650, 4750 - 4995, 5005 - 5450, 5730 - 6200, 6765 - 8100, 9040 - 9995, 10100 - 11175, 11400 - 12230, 13360 - 13570, 13600 - 13870, 14000 - 14990, 15100 - 17900, 18068 - 18780, 19020 - 19990, 20010 - 21850, 23350 - 24890 і 25210 - 25670 кГц, 26,175 - 30,005, 30,01 - 87,5, 108 - 137, 138 - 146, 223 - 272 і 273 - 387 МГц додатково розподілені морській рухомій службі;

0,5265 - 68, 87,5 - 150,05 і 174 - 400,05 МГц додатково розподілені повітряній рухомій службі;

10,7 - 14,5 ГГц додатково розподілена фіксованій супутниковій службі.

У зазначених смугах:

РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад роботі РЕЗ спеціальних користувачів;

РЕЗ спеціальних користувачів не повинні створювати завад роботі РЕЗ загальних користувачів, якщо інші умови не визначені у разі погодження з Генеральним штабом Збройних Сил.

У094 Смуга радіочастот 152 - 163 МГц навколо мм. Мукачевого та Севастополя використовується РЕЗ у зонах із радіусами, визначеними особливими умовами узгодження.

( Таблиця із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 942 від 22.10.2008 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2005 р. N 1208

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 655 "Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 690).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 978 "Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 948).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2179 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. N 803" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2403).

5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. N 1104 "Питання розподілу смуг радіочастот України".

^ Наверх
наверх