документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 жовтня 1995 р. N 803
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМУ від 15 грудня 2005 р. N 1208)

Про затвердження Національної таблиці
розподілу смуг радіочастот України

( Частину другу таблиці див. в Постанові КМ
N 803 від 12.10.9
5 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 655 від 07.05.
98
N 978 від 30.06.
98
N 2179 від 29.11.99
N 1104 від 22.11.20
05 )

Відповідно до статті 20 Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України (додається).

Міністерству транспорту та зв'язку: ( Абзац другий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2179 від 29.11.99, N 1104 від 22.11.2005 )

узагальнювати пропозиції міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо внесення змін та доповнень до Таблиці і подавати їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

продовжити разом з Міністерством оборони та Службою безпеки роботу, пов'язану з конверсією радіочастотного ресурсу і наближенням Національної таблиці розподілу смуг радіочастот до Таблиці розподілу радіочастот, рекомендованої Міжнародним союзом електрозв'язку. ( Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2179 від 29.11.99 )

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1995 р. N 803

Національна таблиця розподілу
смуг радіочастот України

( Зміни до таблиці не внесені. Див. додатково Постанови КМ
N 655 від 07.05.
98
N 978 від 30.06.
98
N 2179 від 29.11.99
N 1104 від 22.11.20
05 )

Вступ

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот (далі - Таблиця) є документом, що регламентує розподіл та основні умови використання частот радіослужбами в Україні.

Таблиця є обов'язковою для всіх юридичних та фізичних осіб на території України, які замовляють, розробляють або купують радіоелектронні засоби (РЕЗ) за межами України, а також здійснюють планування використання частот для діючих РЕЗ.

У першій графі Таблиці наведено розподіл смуг частот між радіослужбами відповідно до Регламенту радіозв'язку для Району 1 (до Району 1 відноситься територія України); у другій - розподіл смуг частот між радіослужбами України, в третій графі - смуги частот спільного використання - СВ, військового використання - ВВ.

У четвертій графі подано примітки, де конкретизуються основні умови використання частотних смуг. Примітки вміщено також наприкінці Таблиці. Примітки, позначені тризначним числом з літерою У (Україна), стосуються національного розподілу. Номерами, що починаються не з літери, позначені примітки, рекомендовані Регламентом радіозв'язку.

У деяких примітках зазначається, на якій основі (первинній, дозволеній, вторинній) можуть використовуватися смуги частот тією чи іншою службою. Первинна основа означає використання смуги частот даною службою на рівних правах з іншими службами, передбаченими Таблицею в тій же смузі частот, за винятком служб, смуга частот для яких розподілена на дозволеній або вторинній основі. Дозволена основа означає, що дозволена та первинна служби користуються рівними правами, крім станцій первинної служби, яким надається пріоритетне право вибору частот.

Терміни, що вживаються в Національній таблиці розподілу
смуг радіочастот

Радіо - загальновживаний термін, який означає використання радіохвиль.

Радіохвилі - електромагнітні хвилі, частоти яких довільно обмежені частотами нижче 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного хвильоводу.

Станція - один чи кілька передавачів або приймачів, чи комбінація передавачів і приймачів, включаючи допоміжне обладнання, необхідні в певному місці для здійснення служби радіозв'язку чи радіоастрономічної служби.

Кожна станція класифікується відповідно до служби, в якій вона діє постійно або тимчасово.

Сухопутна станція - станція рухомої служби, не призначена для роботи під час руху.

Рухома станція - станція рухомої служби, призначена для роботи під час руху або під час зупинок у невизначених пунктах.

Космічна станція - станція, розташована на об'єкті, який знаходиться або знаходився за межами основної частини атмосфери Землі чи призначений для виведення за ці межі.

Фідерна лінія - радіолінія від наземної станції, розташованої у певному місці, до космічної станції, або в протилежному напрямку, що передає інформацію в службі космічного радіозв'язку, яка не є фіксованою супутниковою службою. Певне місце може бути у певному фіксованому пункті або в будь-якому фіксованому пункті у межах певних зон.

Наземна станція - станція, розташована на поверхні Землі або в основній частині атмосфери Землі і призначена для зв'язку з однією чи кількома космічними станціями, або з однією чи кількома подібними їй станціями за допомогою одного або кількох відбивних супутників чи інших об'єктів у Космосі.

Електрозв'язок - будь-яке передавання, випромінювання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення та звуків чи повідомлень будь-якого роду провідною, радіо, оптичною чи іншою електромагнітною системою.

Радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється через радіохвилі.

Випромінювання - створена радіація або утворення радіації радіопередавальною станцією.

Радіація - потік енергії від будь-якого джерела у формі радіохвиль.

Наземний радіозв'язок - будь-який радіозв'язок, за винятком космічного радіозв'язку або радіоастрономії.

Радіоастрономія - астрономія, яка приймає радіохвилі космічного походження.

Радіовизначення - визначення місцезнаходження, швидкості і/або інших характеристик об'єкта, або отримання інформації щодо цих параметрів за допомогою властивостей поширення радіохвиль.

Радіонавігація - радіовизначення, що використовується в навігації, включаючи попередження про перешкоди.

Радіолокація - радіовизначення, що використовується для цілей, відмінних від цілей радіонавігації.

Суспільна кореспонденція - будь-яке повідомлення, що передається за допомогою електрозв'язку і що його підприємства зв'язку і станції повинні приймати для передавання.

Розподіл смуг частот - запис у Таблиці розподілу частот певної смуги з метою її використовування однією чи кількома наземними або космічними службами радіозв'язку або радіоастрономічною службою у певних умовах.

Виділення радіочастоти чи радіочастотного каналу, смуги частот - запис визначеного частотного каналу (смуги частот) до узгодженого плану, прийнятого в установленому порядку, з метою використання їх одним або кількома міністерствами, відомствами та іншими користувачами для наземної або космічної служби радіозв'язку на території України в певних умовах.

Присвоєння радіочастоти або радіочастотного каналу - дозвіл, що видає спеціальний уповноважений орган, визначений законодавством України, радіостанції на використання радіочастоти або радіочастотного каналу в певних умовах.

Радіотехнологія мобільного радіозв'язку третього покоління - радіотехнологія цифрового стільникового радіозв'язку стандарту ІМТ-2000 CDMA (UMTS/WCDMA). ( Розділ доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1104 від 22.11.2005).

Радіослужби

Служба радіозв'язку - служба передавання, випромінювання і/або приймання радіохвиль для певних цілей електрозв'язку.

У Регламенті радіозв'язку мається на увазі наземний радіозв'язок (якщо не йдеться про будь-яку іншу службу радіозв'язку).

Фіксована служба - служба радіозв'язку між визначеними (фіксованими) пунктами.

Фіксована супутникова служба - служба радіозв'язку між наземними станціями конкретного місцезнаходження, коли використовується один або кілька супутників. Конкретне місцезнаходження - будь-який фіксований пункт, розташований у визначених зонах. Інколи ця служба має лінії супутник-супутник, які можуть використовуватись у міжсупутниковій службі. Фіксована супутникова служба може мати також фідерні лінії для інших служб космічного радіозв'язку.

Повітряна фіксована служба - служба радіозв'язку між визначеними (фіксованими) пунктами, призначена головним чином для забезпечення безпеки повітряної навігації, регулярності, ефективності та економічності роботи повітряного транспорту.

Міжсупутникова служба - служба радіозв'язку, яка забезпечує зв'язок між штучними супутниками Землі.

Служба космічної експлуатації - служба радіозв'язку, призначена виключно для експлуатації космічних кораблів, зокрема з метою космічного стеження, космічної телеметрії і космічного телеуправління. Ці функції забезпечуються, як правило, службою, в якій працює космічна станція.

Рухома служба - служба радіозв'язку між рухомою та сухопутною станціями або між рухомими станціями.

Рухома супутникова служба - служба радіозв'язку між:

рухомими наземними станціями і однією чи кількома космічними станціями або між космічними станціями, що використовуються цією службою;

рухомими наземними станціями за допомогою однієї чи кількох космічних станцій. Ця служба може мати також фідерні лінії.

Сухопутна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між базовими станціями та сухопутними рухомими станціями чи між сухопутними рухомими станціями.

Сухопутна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку між рухомими наземними станціями, розташованими на суші.

Морська рухома служба - рухома служба радіозв'язку між береговими та судновими станціями або між судновими станціями чи між взаємодіючими станціями внутрішньосуднового зв'язку. У цій службі можуть брати участь станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди.

Морська рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку з рухомими наземними станціями, що встановлюються на борту морських суден. У цій службі можуть брати участь станції рятувальних засобів та станції радіомаяків - покажчиків місця біди.

Портова служба - морська рухома служба радіозв'язку в порту чи поблизу порту між береговими та судновими станціями або між судновими станціями, призначена для передавання повідомлень, що стосуються виключно керування, переміщення та безпеки суден, а в екстрених випадках - безпеки людей.

Служба руху суден - служба безпеки радіозв'язку у морській рухомій службі, призначена для передавання повідомлень, що стосуються виключно переміщення суден.

Повітряна рухома служба - рухома служба радіозв'язку між стаціонарними станціями повітряної рухомої служби і станціями повітряних суден. У ній можуть брати участь станції рятувальних засобів, станції радіомаяків-покажчиків місця біди на визначених частотах біди та аварії.

Повітряна рухома (R) служба - повітряна рухома служба, призначена для радіозв'язку, що стосується безпеки та регулярності польотів головним чином на національних та міжнародних цивільних повітряних трасах.

Повітряна рухома (OR) служба - повітряна рухома служба, призначена для радіозв'язку, включаючи зв'язок, який стосується координації польотів головним чином поза національними та міжнародними цивільними повітряними трасами.

Повітряна рухома супутникова служба - рухома супутникова служба радіозв'язку, у якій рухомі наземні станції встановлюються на борту повітряного судна.

Повітряна рухома супутникова (R) служба - служба, призначена для радіозв'язку, який стосується безпеки та регулярності польотів головним чином на національних та міжнародних цивільних повітряних трасах.

Повітряна рухома супутникова (OR) служба - служба, призначена для радіозв'язку, який стосується координації польотів головним чином поза національними та міжнародними цивільними повітряними трасами.

Радіомовна служба - служба радіозв'язку, передачі якої призначені для безпосереднього приймання населенням. Ця служба може здійснювати передавання радіопередач, телебачення, інші види передавання.

Радіомовна супутникова служба - служба радіозв'язку, сигнали якого передаються чи ретранслюються космічними станціями для безпосереднього приймання населенням.

У радіомовній супутниковій службі "безпосереднє приймання" означає як індивідуальне, так і колективне приймання.

Служба радіовизначення - служба радіозв'язку з метою радіовизначення.

Супутникова служба радіовизначення - служба радіозв'язку, яка використовує з метою радіовизначення одну або кілька космічних станцій. Ця служба може мати фідерні лінії.

Радіонавігаційна служба - служба радіовизначення з метою радіонавігації.

Радіонавігаційна супутникова служба - супутникова служба радіовизначення з метою радіонавігації. Ця служба може мати фідерні лінії.

Морська радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, призначена для обслуговування морських суден та безпеки їх експлуатації.

Морська радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, яка використовує наземні станції, встановлені на борту морських суден.

Повітряна радіонавігаційна служба - радіонавігаційна служба, призначена для обслуговування повітряних суден та безпеки їх експлуатації.

Повітряна радіонавігаційна супутникова служба - радіонавігаційна супутникова служба, яка використовує наземні станції, встановлені на борту повітряного судна.

Радіолокаційна служба - служба радіовизначення з метою радіолокації.

Допоміжна служба метеорології - служба радіозв'язку, яка використовується для гідрометеорологічних спостережень та досліджень.

Супутникова служба дослідження Землі - служба радіозв'язку між наземними станціями та однією чи кількома космічними станціями, яка може включати лінії між космічними станціями і в якої:

інформація, що стосується характеристик Землі та її природних явищ, одержується за допомогою активних або пасивних датчиків, які встановлюються на супутниках Землі;

аналогічна інформація збирається з платформ, що знаходяться на Землі або в повітрі;

така інформація може бути передана на наземні станції, що належать до відповідної системи;

може здійснюватись запит платформ.

Ця служба може мати фідерні лінії.

Метеорологічна супутникова служба - супутникова служба дослідження Землі для потреб метеорології.

Служба стандартних частот і сигналів часу - служба радіозв'язку для наукових, технічних та інших цілей, що забезпечує передавання певних частот, сигналів часу високої точності, призначених для загального приймання.

Супутникова служба стандартних частот і сигналів часу - служба радіозв'язку, що здійснюється за допомогою космічних станцій, установлених на супутниках Землі. Ця служба може мати фідерні лінії.

Служба космічних досліджень - служба радіозв'язку, яка за допомогою космічних кораблів чи інших об'єктів у Космосі здійснює наукові або технічні дослідження.

Аматорська служба - служба радіозв'язку, що здійснюється аматорами, тобто особами, які мають на це необхідний дозвіл і займаються радіотехнікою виключно з особистих інтересів без будь-якої матеріальної вигоди, з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і проведення технічних досліджень.

Аматорська супутникова служба - служба радіозв'язку, що здійснюється за допомогою космічних станцій, установлених на супутниках Землі, для тих же цілей, що й аматорська служба.

Радіоастрономічна служба - служба, що здійснює використання радіоастрономії.

Служба безпеки - будь-яка служба радіозв'язку, яка використовується постійно або тимчасово з метою забезпечення безпеки людського життя та майна.

Спеціальна служба - служба радіозв'язку, що здійснюється виключно для спеціальних потреб (закрита для суспільної кореспонденції).

Класифікація служб та їх розподіл

Первинні, дозволені і вторинні служби

Служби, назви яких надруковані великими літерами (наприклад, ФІКСОВАНА), називаються первинними.

Служби, назви яких надруковані великими літерами між похилими рисками (наприклад, /РАДІОЛОКАЦІЙНА/), називаються дозволеними.

Служби, назви яких надруковані малими літерами (наприклад, Рухома), називаються вторинними.

Додаткові зауваження повинні друкуватися малими літерами (наприклад, РУХОМА, за винятком повітряної рухомої).

Дозволені і первинні служби користуються рівними правами, крім випадків коли під час складання частотних планів первинній службі надається право вибору частот.

Станції вторинної служби:

не повинні створювати шкідливих перешкод станціям первинної або дозволеної служби, яким частоти вже призначені або можуть бути призначені;

не можуть вимагати захисту від перешкод з боку станцій первинної або дозволеної служби, якій частоти вже призначені або можуть бути призначені;

можуть вимагати захисту від перешкод з боку станцій тієї ж або іншої вторинної служби (служб), яким частоти можуть бути призначені.

Таблиця розподілу смуг частот між радіослужбами України

————————————————————————————————————————————————————————————————————-————————————————
В Районі 1 | В Україні |Викорис-| Примітки
| |тання |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
Нижче 9 444 | Нижче 9 | |
(не розподілена) 445 | (не розподілена) | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9-65,6 кГц | | |
———————————————————————————| | |
9-14 | 9-14 | СВ | У002
РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ———— | |
| 5 | |
| РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14-19,95 | 14-17 | СВ | У001 У002 У006
ФІКСОВАНА | ————— | |
МОРСЬКА РУХОМА 448 | 3 | |
| МОРСЬКА РУХОМА | |
| РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
| ФІКСОВАНА | |
|———————————————————————————+————————+————————————————————
446 447 | 17-19,95 | СВ | У001 У002 У007
| ———————— | |
| 2,95 | |
| МОРСЬКА РУХОМА, ФІКСОВАНА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
19,95-20,05 | 19,95-20,05 | СВ |
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I| ——————————— | |
СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц) | 0,1 | |
| СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I | |
| СИГНАЛІВ ЧАСУ (20 кГц) | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
20,05-65,6 | 20,05-24,5 | СВ | У001 У002 У003
ФІКСОВАНА | —————————— | |
МОРСЬКА РУХОМА 448 | 4,45 | |
| МОРСЬКА РУХОМА, ФІКСОВАНА | |
|———————————————————————————+————————+————————————————————
447 449 | 24,5-25,5 | СВ | У004
| ————————— | |
| 1 | |
| СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I | |
| СИГНАЛІВ ЧАСУ (25 кГц) | |
|———————————————————————————+————————+————————————————————
| 25,5-49,5 | СВ | У001 У002 У007
| ————————— | |
| 24 | |
| МОРСЬКА РУХОМА, ФІКСОВАНА | |
|———————————————————————————+————————+————————————————————
| 49,5-50,5 | СВ |
| ————————— | |
| 1 | |
| СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I | |
| СИГНАЛІВ ЧАСУ (50 кГц) | |
|———————————————————————————+————————+————————————————————
| 50,5-65,6 | СВ | У001 У002 У005 У007
| ————————— | |
| 15,1 | |
| ФІКСОВАНА | |
| МОРСЬКА РУХОМА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

65,6-112 кГц        |              |    |
———————————————————————————| | |
65,6-70 | 65,6-67,6 | СВ | У004
ФІКСОВАНА | ————————— | |
МОРСЬКА РУХОМА 448 | 2 | |
447 449 | СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I | |
| СИГНАЛІВ ЧАСУ (66,6 кГц) | |
|———————————————————————————+————————+————————————————————
| 67,6-70 | СВ | У001 У002 У007
| ——————— | |
| 2,4 | |
| РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
| ФІКСОВАНА | |
| МОРСЬКА РУХОМА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
70-72 | 70-85 | СВ | У001 У002 У007 У008
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | ————— | |
———————————————————————————| 15 | |
72-84 | РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
ФІКСОВАНА | ФІКСОВАНА | |
МОРСЬКА РУХОМА 448 | МОРСЬКА РУХОМА | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | | |
447 | | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
84-86 | 85-115 | СВ | У009
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | —————— | |
———————————————————————————| 30 | |
86-90 | РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
ФІКСОВАНА | | |
МОРСЬКА РУХОМА 448 | | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА | | |
447 | | |
———————————————————————————| | |
90-110 | | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 453 | | |
ФІКСОВАНА | | |
453А 454 | | |
———————————————————————————| | |
110-112 | | |
ФІКСОВАНА | | |
МОРСЬКА РУХОМА | | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА | | |
454 | | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
112-315 кГц | | |
———————————————————————————| | |
112-115 | | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
115-117,6 | 115-137 | СВ | У002 У009 У010 У011
МОРСЬКА РУХОМА | ——————— | |
ФІКСОВАНА | 22 | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | МОРСЬКА РУХОМА | |
454 456 | ФІКСОВАНА | |
———————————————————————————| РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
117,6-126 | | |
МОРСЬКА РУХОМА | | |
ФІКСОВАНА | | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | | |
454 | | |
———————————————————————————| | |
126-129 | | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | | |
———————————————————————————| | |
129-130 | | |
МОРСЬКА РУХОМА | | |
ФІКСОВАНА | | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 451 | | |
454 | | |
———————————————————————————| | |
130-148,5 |———————————————————————————+————————+————————————————————
МОРСЬКА РУХОМА | 137-148,5 | СВ | У002 У009 У011 У012
/ФІКСОВАНА/ | ————————— | |
454 457 | 11,5 | |
| МОРСЬКА РУХОМА | |
| ФІКСОВАНА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

148,5-255         | 148,5-255         |  СВ  | У013 У014
РАДІОМОВНА | ————————— | |
460 461 462 | 106,5 РАДІОМОВНА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
255-283,5 | 255-283,5 | СВ | У013 У014 У015
РАДІОМОВНА | ————————— | |
/ПОВІТРЯНА | 28,5 | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА/ 463 | РАДІОМОВНА, /ПОВІТРЯНА | |
462 464 464А | РАДІОНАВІГАЦІЙНА/ | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
283,5-315 | 283,5-315 | СВ | У016
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ————————— | |
(радіомаяки) 466 | 31,5 | |
/ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ- | МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
НА/ | (радіомаяки) | |
464А 465 466А | /ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ-| |
| НА/ | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
315-1635 кГц | | |
———————————————————————————| | |
315-325 | 315-325 | СВ | У017
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ- | ——————— | |
НА (радіомаяки) 466 | 10 | |
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ- | |
465 467 | НА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
325-405 | 325-405 | СВ | У018
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ- | ——————— | |
НА 465 | 80 | |
| ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙ- | |
| НА | |
| ПОВІТРЯНА РУХОМА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
405-415 | 405-415 | СВ | У019
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 468 | ——————— | |
465 | 10 | |
| РАДІОНАВІГАЦІЙНА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
415-435 | 415-495 | СВ | У020 У021
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ——————— | |
(МОРСЬКА РУХОМА) 470 | 80 | |
465 | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА| |
———————————————————————————| МОРСЬКА РУХОМА | |
435-495 | | |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | | |
МОРСЬКА РУХОМА 470 | | |
465 471 472А | | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
495-505 | 495-505 | СВ | У022 У023
РУХОМА | ——————— | |
(сигнали біди і виклику) | 10 | |
472 | РУХОМА | |
| (сигнали біди і виклику) | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
505-526,5 | 505-526,5 | СВ | У024 У048
/ПОВІТРЯНА | ————————— | |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА/ | 21,5 | |
МОРСЬКА РУХОМА 470 | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА| |
465 471 474 475 476 | МОРСЬКА РУХОМА | |
| | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
526,5-1606,5 | 526,5-1606,5 | СВ | У025
РАДІОМОВНА | ———————————— | |
478 | 1080 | |
| РАДІОМОВНА | |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

1606,5-1625        | 1606,5-2000        |  СВ  | У026 У027 У028 У029
МОРСЬКА РУХОМА     480А| ———————————        |    |
/ФІКСОВАНА/        |  393,5         |    |
/СУХОПУТНА РУХОМА/     | ФІКСОВАНА         |    |
    483  484      | РУХОМА, крім повітряної  |    |
———————————————————————————| рухомої          |    |
1625-1635         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА     487 |              |    |
    485  486      |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1635-2160 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1635-1800         |              |    |
МОРСЬКА РУХОМА    480А |              |    |
/СУХОПУТНА РУХОМА/     |              |    |
/ФІКСОВАНА/        |              |    |
    483  484 488   |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1800-1810         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА    487 |              |    |
    485  486      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1810-1850         |              |    |
АМАТОРСЬКА         |              |    |
   490 491 492  493 |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1850-2000         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
крім повітряної рухомої  |              |    |
   484 488 495    |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2000-2025         | 2000-2170         |    | У027 У028 У030
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  170           |  СВ  |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
   484  945      | РУХОМА, крім повітряної  |    |
———————————————————————————| рухомої (R)        |    |
2025-2045         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА,          |              |    |
крім повітряної рухомої (R)|              |    |
Допоміжна служба метеороло-|              |    |
гії          496 |              |    |
   484   495      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2045-2160         |              |    |
МОРСЬКА РУХОМА       |              |    |
/ФІКСОВАНА/        |              |    |
/СУХОПУТНА РУХОМА/     |              |    |
   483   484      |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2160-2625 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2160-2170         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2170-2173,5        | 2170-2173,5        |  СВ  |
МОРСЬКА РУХОМА    487 | ———————————        |    |
   485   486   499 |   3,5          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

2173,5-2190,5       | 2173,5-2190,5       |  СВ  | У023 У031 У032 У034
РУХОМА (сигнали біди і   | —————————————       |    |
виклику)          |   17          |    |
  500  500А 500В 501 | РУХОМА (сигнали біди і  |    |
              | виклику)         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2190,5-2194        | 2190,5-2194        |  СВ  |
МОРСЬКА РУХОМА       | ———————————        |    |
              |   3,5          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2194-2300         | 2194-2300         |  СВ  | У027
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  106          |    |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
  484  495   502   | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухомої(R)|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2300-2498         | 2300-2498         |  СВ  | У027 У035
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  198          |    |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОМОВНА      503 | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухомої(R)|    |
  495          | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2498-2501         | 2498-2502         |  СВ  | У036
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I| —————————         |    |
СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц)  |   4           |    |
———————————————————————————| СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ    |    |
2501-2502         | I СИГНАЛІВ ЧАСУ (2500 кГц)|    |
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I|              |    |
СИГНАЛІВ ЧАСУ       |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2502-2625         | 2502-2625         |  СВ  | У027
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА,          | —————————         |    |
крім повітряної рухомої (R)|  123          |    |
  484  495  504    | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухомої(R)|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2625-3650 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2625-2650         | 2625-2650         |  СВ  | У027 У037
МОРСЬКА РУХОМА       | —————————         |    |
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА  |  25           |    |
      484       | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
              | МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2650-2850         | 2650-2850         |  СВ  | У027
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  200          |    |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
     484   495   | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухомої(R)|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2850-3025         | 2850-3025         |  СВ  | У038
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | —————————         |    |
              |  175          |    |
     501   505   | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3025-3155         | 3025-3155         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | —————————         |    |
РУХОМА           |  130          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3155-3200         | 3155-3200         |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  45           |    |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
     506   507   | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухо-   |    |
              | мої (R)          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

3200-3230         | 3200-3230         |  СВ  | У035
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  30           |    |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОМОВНА      503 | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухо-   |    |
     506       | мої (R)          |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3230-3400         | 3230-3400         |  СВ  | У035
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  170          |    |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОМОВНА      503 | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухо-   |    |
     506       | мої (R)          |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3400-3500         | 3400-3500         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | —————————         |    |
              |  100          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3500-3650         | 3500-3650         |  СВ  |
АМАТОРСЬКА       510 | —————————         |    |
ФІКСОВАНА         |  150          |    |
РУХОМА,          | АМАТОРСЬКА        |    |
крім повітряної рухомої  | ФІКСОВАНА         |    |
484            | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної рухомої  |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3650-4700 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
3650-3800         | 3650-3800         |  СВ  | У039
АМАТОРСЬКА       510 | —————————         |    |
ФІКСОВАНА         |  157           |    |
РУХОМА,          | ФІКСОВАНА         |    |
крім повітряної рухомої  | РУХОМА,          |    |
484            | крім повітряної рухомої  |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3800-3900         | 3800-3900         |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |  100          |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      | ФІКСОВАНА         |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+———————————————————
3900-3950         | 3900-3950         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | —————————         |    |
513            |  50           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3950-4000         | 3950-4000         |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РАДІОМОВНА         |  50           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4000-4063         | 4000-4063         |  СВ  | У040
МОРСЬКА РУХОМА    517 | —————————         |    |
ФІКСОВАНА         |  63           |    |
516            | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

4063-4438         | 4063-4438         |  СВ  | У023 У031 У032 У033
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В  | —————————         |    | У041 У043 У044 У048
     520 520А 520В  |  375          |    |
518  519         | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4438-4650         | 4438-4650         |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА,          |  212          |    |
крім повітряної рухомої (R)| ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА,          |    |
              | крім повітряної      |    |
              | рухомої (R)        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4650-4700         | 4650-4700         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | —————————         |    |
              |  50           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4700-5450 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
4700-4750         | 4700-4750         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | —————————         |    |
              |  50           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4750-4850         | 4750-4850         |  СВ  | У045
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |  100           |    |
РАДІОМОВНА      503 | ФІКСОВАНА         |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4850-4995         | 4850-4995         |  СВ  | У045
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РАДІОМОВНА      503 |  145          |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4995-5003         | 4995-5003         |  СВ  | У046
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I| —————————         |    |
СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц)  |   8           |    |
              | СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ    |    |
              | I СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц)|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5003-5005         | 5003-5005         |  СВ  | У046
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I| —————————         |    |
СИГНАЛІВ ЧАСУ       |   2           |    |
Служба космічних досліджень| СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I   |    |
              | СИГНАЛІВ ЧАСУ (5000 кГц) |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5005-5060         | 5005-5060         |  СВ  | У045
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РАДІОМОВНА       503 |  55           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

5060-5250         | 5060-5450         |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————        |    |
Рухома,          |  390          |    |
крім повітряної рухомої  | ФІКСОВАНА         |    |
      521       | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————|              |    |
5250-5450         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА,          |              |    |
крім повітряної рухомої  |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5450-7000 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
5450-5480         | 5450-5480         |    |
ФІКСОВАНА         | —————————         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |  30           |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      | ФІКСОВАНА         |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5480-5680         | 5480-5680         |  СВ  | У038
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | —————————         |    |
501 505          |  200          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5680-5730         | 5680-5730         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | —————————         |    |
  501  505        |  50           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5730-5900         | 5730-5950         |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      |  220          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————|              |    |
5900-5950         |              |    |
РАДІОМОВНА 521А  521В  |              |    |
  521С          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5950-6200         | 5950-6200         |  СВ  | У047
РАДІОМОВНА         | —————————         |    |
              |  250           |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
6200-6525         | 6200-6525         |  СВ  | У023 У031 У032 У033
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В | —————————         |    | У037 У044
        520  520В |  325           |    |
522            | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
6525-6685         | 6525-6685         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | —————————         |    |
              |  160           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
6685-6765         | 6685-6785         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | —————————         |    |
              |  80           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

6765-7000         | 6765-7000         |  СВ  | 525
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
Сухопутна рухома 525   |  235           |    |
524            | ФІКСОВАНА         |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
7000-9500 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
7000-7100         | 7000-7100         |  СВ  | У049 У050
АМАТОРСЬКА    510   | —————————         |    |
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   |  100          |    |
526  527         | АМАТОРСЬКА        |    |
              | АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА  |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
7100-7300         | 7100-7300         |  СВ  | У047
РАДІОМОВНА         | —————————         |    |
              |  200           |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
7300-7350         | 7300-8100         |  СВ  | У050
РАДІОМОВНА  521А 521В  | —————————         |    |
528А            |  800          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————|              |    |
7350-8100         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
Сухопутна рухома      |              |    |
529            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8100-8195         | 8100-8195         |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
МОРСЬКА РУХОМА       |  95           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8195-8815         | 8195-8815         |  СВ  | У023 У031 У032 У033
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В | —————————         |    | У042 У044 У051
520В 529А 501       |  620           |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8815-8965         | 8815-8965         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | —————————         |    |
              |  150          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8965-9040         | 8965-9040         |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | —————————         |    |
              |  75           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9040-9400         | 9040-9500         |  СВ  | У050
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
———————————————————————————|  460          |    |
9400-9500         | ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОМОВНА  521А  521В |              |    |
  529В          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9500-11400 кГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
9500-9900         | 9500-9800         |  СВ  | У047
РАДІОМОВНА         | —————————         |    |
530 531          |  300           |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 9800-9900         |    | У053
              | —————————         |  СВ  |
              |  100           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

9900-9995         | 9900-9995         |    |
ФІКСОВАНА         | —————————         |  СВ  |
              |  95           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9995-10003         | 9995-10005        |  СВ  | У054
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ | ——————————        |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ (10000 кГц)|  10           |    |
501            | СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ    |    |
———————————————————————————| I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |    |
10003-10005        | (10000 кГц)        |    |
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ |              |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
501            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
10005-10100        | 10005-10100        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | ———————————        |    |
501            |   95          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
10100-10150        | 10100-11175        |  СВ  | У055
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
Аматорська  510     |  1075          |    |
———————————————————————————| ФІКСОВАНА         |    |
10150-11175        | РУХОМА, крім повітряної  |    |
ФІКСОВАНА         | рухомої          |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
11175-11175        | 11175-11275        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | ———————————        |    |
              |  100          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
11275-11400        | 11275-11400        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | ———————————        |    |
              |  125          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
11400-13570 кГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
11400-11600        | 11400-11650        |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
              |  250          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————|              |    |
11600-11650        |              |    |
РАДІОМОВНА 521А 521В   |              |    |
529В            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
11650-12050        | 11650-11700        |  СВ  | У056
РАДІОМОВНА         | ———————————        |    |
530 531          |  50           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 11700-12050        |  СВ  | У047
              | ———————————        |    |
              |  350          |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

12050-12100        | 12050-12230        |  СВ  |
РАДІОМОВНА 521А 521В   | ———————————        |    |
529В            |   180          |    |
———————————————————————————| ФІКСОВАНА         |    |
12100-12230        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
12230-13200        | 12230-13200        |  СВ  | У023 У031 У032 У033
РУХОМА           | ———————————        |    | У051 У057
ФІКСОВАНА         |  970          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13200-13260        | 13200-13200        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | ———————————        |    |
              |   60          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13260-13360        | 13260-13360        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | ———————————        |    |
              |  100          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13360-13410        | 13360-13410        |  СВ  | У052
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |  50           |    |
533            | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13410-13570        | 13410-13570        |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
Рухома, крім повітряної  |  160          |    |
рухомої (R)        | ФІКСОВАНА         |    |
534            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13570-15100 кГц      |              |    |
———————————————————————————| 13570-13600        |    |
13570-13600        | ———————————        |  СВ  |
РАДІОМОВНА 521А 521В    |  30           |    |
534А            | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13600-13800        | 13600-13800        |    | У056
РАДІОМОВНА         | ———————————        |  СВ  |
531            |  200          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13800-13870        | 13800-14000        |  СВ  |
РАДІОМОВНА 521А 521В    | ———————————        |    |
534А            |  200          |    |
———————————————————————————| ФІКСОВАНА         |    |
13870-14000        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14000-14250        | 14000-14250        |  СВ  | У049
АМАТОРСЬКА 510      | ———————————        |    |
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   |  250          |    |
              | АМАТОРСЬКА        |    |
              | АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА  |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14250-14350        | 14250-14350        |  СВ  |
АМАТОРСЬКА 510      | ———————————        |    |
535            |  100          |    |
              | АМАТОРСЬКА        |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

14350-14990        | 14350-14990        |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
Рухома, крім повітряної  |  640           |    |
рухомої (R)        | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14990-15005        | 14990-15010        |  СВ  | У054
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ | ———————————        |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц)|   20          |    |
         501    | СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ    |    |
———————————————————————————| I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |    |
15005-15010        | (15000 кГц)        |    |
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ |              |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ (15000 кГц)|              |    |
Служба космічних      |              |    |
досліджень         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
15010-15100        | 15010-15100        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | ———————————        |    |
              |  90           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
15100-18030 кГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
15100-15600        | 15100-15550        |  СВ  | У047
РАДІОМОВНА         | ———————————        |    |
              |  450           |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 15550-15600        |  СВ  | У053
              | ———————————        |    |
              |  50           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
531            | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
15600-15800        | 15600-16360        |  СВ  |
РАДІОМОВНА 521А 521В    | ———————————        |    |
529В            |   760          |    |
———————————————————————————| ФІКСОВАНА         |    |
15800-16360        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
536            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
16360-17410        | 16360-17410        |  СВ  | У023 У031 У032 У033
МОРСЬКА РУХОМА 500А 500В  | ———————————        |    | У051
520В 529А         |  1050          |    |
532            | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
17410-17480        | 17410-17550        |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
———————————————————————————|  140          |    |
17480-17550        | ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОМОВНА 521А 521В   |              |    |
529В            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
17550-17900        | 17550-17700        |  СВ  | У053
РАДІОМОВНА         | ———————————        |    |
              |  150          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 17700-17900        |  СВ  | У047
              | ———————————        |    |
              |  200          |    |
531            | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

17900-17970        | 17900-17970        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | ———————————        |    |
              |   70          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
17970-18030        | 17970-18030        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | ———————————        |    |
              |   60          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
18030-19995 кГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
18030-18052        | 18030-18780        |    |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |  СВ  | У058
              |  750          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————|              |    |
18052-18068        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
Служба космічних      |              |    |
досліджень         |              |    |
———————————————————————————|              |    |
18068-18168        |              |    |
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   |              |    |
АМАТОРСЬКА  510     |              |    |
  537 538        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
18168-18780        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
18780-18900        | 18780-18900        |  СВ  | У051
МОРСЬКА РУХОМА 532    | ———————————        |    |
              |  120          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
18900-19020        | 18900-19680        |  СВ  |
РАДІОМОВНА 521А 521В   | ———————————        |    |
529В            |  780          |    |
———————————————————————————| ФІКСОВАНА         |    |
19020-19680        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
19680-19800        | 19680-19800        |  СВ  | У051
МОРСЬКА РУХОМА 532     | ———————————        |    |
              |  120          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

19800-19900        | 19800-19900        |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
              |  190          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
19900-19995        | 19900-19995        |  СВ  | У054
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ | ———————————        |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |   5           |    |
Служба космічних досліджень| СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ    |    |
501            | I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |    |
              | (20000 кГц)        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
19995-23000 кГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
19995-20010        | 19995-20010        |  СВ  | У054
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ | ———————————        |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ (20000 кГц)|   15          |    |
501            | СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ |    |
              | I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |    |
              | (20000 кГц)        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
20010-21000        | 20010-21000        |  СВ  | У059
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
Рухома           |  990          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
21000-21450        | 21000-21450        |  СВ  | У049 У060
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   | ———————————        |    |
АМАТОРСЬКА  510     |  450          |    |
              | АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА  |    |
              | АМАТОРСЬКА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
21450-21850        | 21450-21750        |  СВ  | У061
РАДІОМОВНА  531     | ———————————        |    |
              |  300          |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 21750-21850        |  СВ  | У053
              | ———————————        |    |
              |  100          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
21850-21870        | 21850-21870        |  СВ  | 539
ФІКСОВАНА   539     | ———————————        |    |
              |  20           |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
              | ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА    |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
21870-21924        | 21870-21924        |  СВ  | У062
ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА    | ———————————        |    |
              |   54          |    |
              | ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА    |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

21924-22000        | 21924-22000        |  СВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | ———————————        |    |
              |   76          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
22000-22855        | 22000-22855        |  СВ  | У051 У063
МОРСЬКА РУХОМА 532 540  | ———————————        |    |
              |  855          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
22855-23000        | 22855-23000        |  СВ  |
ФІКСОВАНА      540  | ———————————        |    |
              |  145          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
23000-25010 кГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
23000-23200        | 23000-23200        |    |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |  СВ  |
Рухома, крім повітряної  |  200          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
540            | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
23200-23350        | 23200-23350        |  СВ  | У064
ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА    | ———————————        |    |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |  150          |    |
              | ПОВІТРЯНА ФІКСОВАНА    |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
23350-24000        | 23350-24000        |  СВ  | У065
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  650          |    |
рухомої 541        | ФІКСОВАНА         |    |
542            | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
24000-24890        | 24000-24990        |  СВ  | У065
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      |  890          |    |
542            | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————| СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
24890-24990        |              |    |
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   |              |    |
АМАТОРСЬКА 510      |              |    |
542 543          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
24990-25005        | 24990-25010        |  СВ  | У066
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ | ———————————        |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ (25000 кГц)|   20          |    |
———————————————————————————| СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ    |    |
25005-25010        | I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |    |
СЛУЖБА СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ | (25000 кГц)        |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ      |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
25010-29700 кГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
25010-25070        | 25010-25070        |  СВ  |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
РУХОМА, крім повітряної  |   60          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

25070-25210        | 25070-25210        |  СВ  | У067
МОРСЬКА РУХОМА 544    | ———————————        |    |
              |   140          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
25210-25550        | 25210-25670        |  СВ  | У052 У068
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  460          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————| РУХОМА, крім повітряної  |    |
25550-25670        | рухомої          |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА 545   |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
25670-26100        | 25670-26100        |  СВ  | У069
РАДІОМОВНА         | ———————————        |    |
              |  470           |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
26100-26175        | 26100-26175        |  СВ  | У051 У070
МОРСЬКА РУХОМА  544 520В | ———————————        |    |
              |   75          |    |
              | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
26175-27500        | 26175-27500        |  СВ  | У071
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  1325          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
546            | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
27,5-28 МГц        | 27,5-28          |  СВ  |
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА      | ———————          |    |
МЕТЕОРОЛОГІЇ        | 0,5           |    |
ФІКСОВАНА         | ДОПОМІЖНА СЛУЖБА     |    |
РУХОМА           | МЕТЕОРОЛОГІЇ       |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
28-29,7          | 28-29,7          |  СВ  | У049 У060
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   | ———————          |    |
АМАТОРСЬКА         |  1,7           |    |
              | АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА  |    |
              | АМАТОРСЬКА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
29,7-41,015 МГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
29,7-30,005        | 29,7-30,005        |    |
ФІКСОВАНА         | ———————————        |  СВ  |
РУХОМА           |  0,305          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
30,005-30,01        | 30,005-30,01       |  СВ  |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТА-| ————————————       |    |
ЦІЇ            |   0,005         |    |
(пізнавання супутника)   | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
ФІКСОВАНА         | (пізнавання супутника)  |    |
РУХОМА           | ФІКСОВАНА         |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| РУХОМА          |    |
              | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

30,01-37,5         | 30,01-37,5        |  СВ  | У052 У072
ФІКСОВАНА         | ——————————        |    |
РУХОМА           |  8,24          |    |
———————————————————————————| ФІКСОВАНА         |    |
37,5-38,25         | РУХОМА          |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
Радіоастрономічна     |              |    |
547            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
38,25-39,986        | 38,25-41,015       |  СВ  | У052 У072
ФІКСОВАНА         | ————————————       |    |
РУХОМА           |  2,765          |    |
———————————————————————————| ФІКСОВАНА         |    |
39,986-40,02        | РУХОМА          |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
———————————————————————————|              |    |
40,02-40,98        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
543            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
40,93-41,015        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
549 550 551       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
41,015-75,2 МГц      | 41,015-48,5        |  СВ  | У052 У072
———————————————————————————| ———————————        |    |
41,015-44         |  7,485         |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА         |    |
РУХОМА           | РУХОМА          |    |
549 550 551        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
44-47           |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
551 552          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
47-58           |———————————————————————————+————————+————————————————————
РАДІОМОВНА         | 48,5-56,5         |  СВ  | У073 У074
553 554 555 559 561  | —————————         |    |
              |   8           |    |
              | РАДІОМОВНА (телебачення) |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 56,5-58          |  СВ  | У075
              | ———————          |    |
              |  1,5           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
58-68           | 58-66           |  СВ  | У073 У074 У076 У077
РАДІОМОВНА         | —————           |    | У079
553 554 55 559 561   |  8            |    |
              | РАДІОМОВНА (телебачення) |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
———————————————————————————| 66-74           |  СВ  | У052 У077 У078 У079
66-74,8          | —————           |    | У080 У081
ФІКСОВАНА         |  8            |    |
РУХОМА, крім повітряної  | РАДІОМОВНА (звукове    |    |
рухомої          | мовлення)         |    |
564 565 567 568 571  |———————————————————————————+————————+————————————————————
572            | 74-74,6          |  СВ  | У052 У078
              | ———————          |    |
              |  0,6          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————

———————————————————————————| 74,6-75,4         |  СВ  | У082
74,8-75,2         | —————————         |    |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА |  0,8          |    |
572 572А         | ПОВІТРЯНА         |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————|              |    |
75,2-137 МГц        |———————————————————————————+————————+————————————————————
———————————————————————————|              |    |
75,2-87,5         |              |    |
ФІКСОВАНА         | 75,4-76          |  СВ  |
РУХОМА, крім повітряної  | ———————          |    |
рухомої          |  0,6           |    |
565 571 572 575 578  | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 76-100          |  СВ  | У073 У074 У079
              | ——————          |    | У083
              |  24           |    |
              | РАДІОМОВНА        |    |
              | (телебачення)       |    |
———————————————————————————|              |    |
87,5-100          |              |    |
РАДІОМОВНА         |              |    |
581 582          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
100-108          | 100-108          |  СВ  | У084
РАДІОМОВНА         | ———————          |    |
582 584 585 586 587  |  8    (звукове    |    |
588 589          | РАДІОМОВНА  мовлення)  |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
108-117,975        | 108-117,975        |  ВВ  | У085
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ———————————        |    |
590А            |  9,975         |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
117,975-136        | 117,975-137        |  ВВ  | У023 У086
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    | ———————————        |    |
501 591 592 593 594  |  19,025         |    |
———————————————————————————| ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR,R)  |    |
136-137          |              |    |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (R)    |              |    |
Фіксована         |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
591 594А 595       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
137-138 МГц        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
137-137,025        | 137-137,175        |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      | ———————————        |  ВВ  | У087
ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Космос-Земля)|   0,175         |    | 598
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
(Космос - Земля)      | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| (Космос - Земля)     |    |
(Космос - Земля)      | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     | (Космос - Земля)     |    |
(Космос - Земля)      | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
ФІКСОВАНА         | (Космос - Земля)     |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
596 597 598 599 599А  |              |    |
———————————————————————————|              |    |

137,025-137,175      |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      |              |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Космос-Земля)|              |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА  599В |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
596 597 598 599 599А  |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
137,175-137,825      | 137,175-138        |  ВВ  | У087
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      | ———————————        |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Космос-Земля)|  0,125          |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
(Космос - Земля)      | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| (Космос - Земля)     |    |
(Космос - Земля)      | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА  599В | (Космос - Земля)     |    |
(Космос - Земля)      | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
ФІКСОВАНА         | (Космос - Земля)     |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
596 597 598 599 599А  |              |    |
———————————————————————————|              |    |
137,825-138        |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      |              |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Космос-Земля)|              |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
Фіксована      599В |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
596 597 598 599 599А  |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
138-150,05 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
138-143,6         | 138-143,6         |  ВВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | —————————         |    |
600 601 602 604     |  5,6          |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
143,6-143,65        | 143,6-143,65       |  ВВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | ————————————       |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|   0,05         |    |
(Космос - Земля)      | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
601 602 604       | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
143,65-144         | 143,65-144        |  ВВ  |
ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   | ——————————        |    |
600 601 602 604     |  0,035         |    |
              | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
144-146          | 144-146          |  ВВ  | У049 У088
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   | ———————          |    |
АМАТОРСЬКА 510      |  2           |    |
605 606          | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
              | АМАТОРСЬКА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

146-148          | 146-148          |  ВВ  |
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  2           |    |
рухомої (R)        | ПОВІТРЯНА РУХОМА (OR)   |    |
608            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
148-149,9         | 148-149          |  СВ  | У089
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  1           |    |
рухомої (R)        | РУХОМА          |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |———————————————————————————+————————+————————————————————
(Земля - Космос) 599В   | 149-149,9         |  ВВ  |
608 608А 608С      | —————————         |    |
              |  0,9          |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
149,9-150,05        | 149,9-150,05       |  ВВ  | У090
СУПУТНИКОВА        | ————————————       |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА 609 609А|   0,15         |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      | СУПУТНИКОВА РАДІОНАВІГА- |    |
СУПУТНИКОВА (Земля-Космос) | ЦІЙНА           |    |
599В 609В         |              |    |
608В 609 609А      |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
150,05-168,5 МГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
150,05-153         | 150,05-156        |  СВ  | У052 У091 У092
ФІКСОВАНА         | ——————————        |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  5,95          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | РУХОМА, крім повітряної  |    |
610 612          | рухомої          |    |
599В 608В 609 609А 609В|              |    |
———————————————————————————|              |    |
153-154          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої (R)        |              |    |
Допоміжна метеорологічна  |              |    |
———————————————————————————|              |    |
154-156,7625        |———————————————————————————+————————+————————————————————
ФІКСОВАНА         | 156-156,7625       |  СВ  | У023 У093 У095 У097
РУХОМА, крім повітряної  | ————————————       |    |
рухомої (R)        |  0,7625         |    |
613 613А         | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
156,7625-156,8375     | 156,7625-156,8375     |  СВ  | У023 У094
МОРСЬКА РУХОМА (біда і   | —————————————————     |    |
виклик )          |   0,075        |    |
501 613          | МОРСЬКА РУХОМА      |    |
              | (сигнали біди і виклику) |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
156,8375-168,5       | 156,8375-162,7625     |  СВ  | У092 У093 У095
ФІКСОВАНА         | —————————————————     |    |
РУХОМА, крім повітряної  |   5,925        |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
613 613В 614 615    | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 162,7625-163,2      |  СВ  |
              | ——————————————      |    |
              |   0,4375        |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 163,2-168,5        |  СВ  | У092 У095 У096 У097
              | ———————————        |    | У102
              |  5,3          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

168,5-272 МГц       |              |  ВВ  |
———————————————————————————|              |    |
168,5-174         | 168,5-171,15       |    |
ФІКСОВАНА         | ————————————       |    |
РУХОМА, крім повітряної  |   2,65         |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
613 613В 614 615    | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 171,15-173        |  СВ  | У089
              | ——————————        |    |
              |  1,85          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 173-174          |  ВВ  |
              | ———————          |    |
              |  1           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
174-223          | 174-223          |  СВ  | У073 У098 У100 У102
РАДІОМОВНА         | ———————          |    |
621 623 628 629     |  49           |    |
              | РАДІОМОВНА (телебачення) |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
223-230          | 223-230          |  СВ  | У073 У098 У100 У102
РАДІОМОВНА         | ———————          |    |
Фіксована         |  1           |    |
Рухома           | РАДІОМОВНА (телебачення) |    |
622 628 629 631 632  |              |    |
633 634 635       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
230-235          | 230-235          |    |
ФІКСОВАНА         | ———————          |  ВВ  | У101
РУХОМА           |  37           |    |
629 632 633 634 635   | ФІКСОВАНА         |    |
638 639          | РУХОМА          |    |
———————————————————————————|              |    |
235-267          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
501 592 635 640 641 642|              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
267-272          | 267-272          |  ВВ  | У101
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА           |  5           |    |
Служба космічної      | ФІКСОВАНА         |    |
експлуатації        | РУХОМА          |    |
(Космос - Земля)      | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
641 643          | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
272-328,6 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
272-273          | 272-273          |  ВВ  | У101
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      | ———————          |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ (Космос-Земля)|  1           |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА         |    |
РУХОМА           | РУХОМА          |    |
641            | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

273-312          | 273-300          |  ВВ  | У101
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА           |  27           |    |
641            | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 300-308          |  СВ  | У102 У099 У249
              | ———————          |    |
              |  8           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
———————————————————————————| 308-328,6         |    |
312-315          | —————————         |    |
ФІКСОВАНА         |  20,6          | ВВ  | У101 У103
РУХОМА           | ФІКСОВАНА         |    |
Рухома супутникова     | РУХОМА          |    |
(Земля - Космос) 641 641А |              |    |
———————————————————————————|              |    |
315-322          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
641            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
322-328,6         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |              |    |
644            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
328,6-400,15 МГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
328,6-335,4        | 328,6-335,4        | ВВ  | У103 У104
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ———————————        |    |
645 645А         |  6,8          |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
335,4-387         | 335,4-336         | ВВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА           |  0,6           |    |
641            | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 336-344          |  СВ  | У102 У099 У249
              | ———————          |    |
              |  8            |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 344-390          |  ВВ  | У101 У103
———————————————————————————| ———————          |    |
387-390          |  46           |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА         |    |
РУХОМА           | РУХОМА          |    |
Рухома супутникова     |              |    |
(Космос - Земля) 641 641А |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
390-399,9         | 390-399,9         |  СВ  | У105 У107 У108
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА           |  9,9           |    |
641            | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

399,9-400,05        | 399,9-400,05       |  СВ  | У105 У106 У107 У108
РАДІОНАВІГАЦІЙНА      | ————————————       |    |
СУПУТНИКОВА        |  0,15          |    |
609 645В         | ФІКСОВАНА         |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
              | СУПУТНИКОВА        |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
400,05-400,15       | 400,05-400,15       |  СВ  | У105 У107 У108 У109
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     | —————————————       |    |
СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ     |   0,1          |    |
I СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 МГц)| ФІКСОВАНА         |    |
646 647          | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
              | СУПУТНИКОВА        |    |
              | СТАНДАРТНИХ ЧАСТОТ I   |    |
              | СИГНАЛІВ ЧАСУ (400,1 МГц) |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
400,15-406,1 МГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
400,15-401         | 400,15-401        |  СВ  | У105 У107 У108 У110
ДОПОМІЖНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА  | ——————————        |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА |  0,85          |    |
(Космос - Земля)      | ФІКСОВАНА         |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| РУХОМА, крім повітряної  |    |
(Космос - Земля) 647А   | рухомої          |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА 599В  | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
(Космос - Земля)      | (Космос - Земля)     |    |
Служба космічної      | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
експлуатації        | (Космос - Земля)     |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
647  647В         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
401-402          | 401-402          |  СВ  | У105 У107 У108 У110
ДОПОМІЖНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА  | ———————          |    | У111
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      |  1           |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ        | ФІКСОВАНА         |    |
(Космос - Земля)      | РУХОМА, крім повітряної  |    |
Супутникова служба дослід- | рухомої          |    |
ження Землі (Земля-Космос) | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
Рухома, крім повітряної  | (Земля - Космос)     |    |
рухомої          | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
Метеорологічна супутникова | (Космос - Земля)     |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
Фіксована         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
402-403          | 402-403          |  СВ  | У105 У110 У111
ДОПОМІЖНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА  | ———————          |    |
Супутникова служба дослід- |  1           |    |
ження Землі (Земля-Космос) | ФІКСОВАНА         |    |
Рухома, крім повітряної  | РУХОМА, крім повітряної  |    |
рухомої          | рухомої          |    |
Метеорологічна супутникова | СУПУТНИКОВА МЕТЕОРОЛОГІЧНА|    |
(Земля - Космос)      | (Земля - Космос)     |    |
Фіксована         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
403-406          | 403-406          |  СВ  | У105 У112
Фіксована         | ———————          |    |
Рухома, крім повітряної  |  3            |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
ДОПОМІЖНА МЕТЕОРОЛОГІЧНА  | РУХОМА, крім повітряної  |    |
648            | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

406-406,1         | 406-406,1         |  СВ  | У023 У113
РУХОМА СУПУТНИКОВА     | —————————         |    |
(Земля-Космос)       |  0,1          |    |
649 649А         | РУХОМА СУПУТНИКОВА    |    |
              | (Земля-Космос)      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
406,1-460 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
406,1-410         | 406,1-430         |  СВ  | У052 У105 У114
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  32,9          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | РУХОМА, крім повітряної  |    |
648 650          | рухомої          |    |
———————————————————————————|              |    |
410-420          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
(Космос - Космос) 651А  |              |    |
———————————————————————————|              |    |
420-430          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
Радіолокаційна       |              |    |
651 652 653       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
430-440          | 430-440          |    |
АМАТОРСЬКА         | ———————          |  СВ  | У105 У114
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |  10           |    |
653 654 655 656 657 658| ФІКСОВАНА         |    |
659 661 662 663 664 665| РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
440-450          | 440-460          |  СВ  | У105 У110 У115
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  20           |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
Радіолокаційна       | РУХОМА, крім повітряної  |    |
651 652 653 665 667 668| рухомої          |    |
———————————————————————————|              |    |
450-460          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
653 668 669 670     |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
460-960 МГц        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
460-470          | 460-470          |  СВ  | У105 У110 У115
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА           |  20           |    |
Метеорологічна супутникова | ФІКСОВАНА         |    |
(Космос - Земля)      | РУХОМА, крім повітряної  |    |
669 670 671 672     | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
470-790          | 470-638          |  СВ  | У079 У116
РАДІОМОВНА         | ———————          |    |
676 677А 683 684 685  |  163           |    |
686 686А 687 689 693  | РАДІОМОВНА (телебачення) |    |
694            |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 638-790          |  СВ  | У117
              | ———————          |    |
              |  152           |    |
              | РАДІОМОВНА (телебачення) |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
              | У117           |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

790-862          | 790-862          |  ВВ  | У118
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РАДІОМОВНА         |  72           |    |
694 695 695А 696 697  | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
700В 702         | Сухопутна рухома     |    |
              | Фіксована         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
862-890          | 862-960          |  ВВ  | У118
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  98           |    |
рухомої          | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
РАДІОМОВНА 703      | Сухопутна рухома     |    |
700В 704         | Фіксована         |    |
———————————————————————————|              |    |
890-942          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОМОВНА     703  |              |    |
Радіолокаційна       |              |    |
  704           |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————                           |    |
942-960          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОМОВНА 703      |              |    |
704            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
960-1427 МГц        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
960-1215          | 960-1215         |    |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ————————         |  ВВ  | У119
709            |  255           |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1215-1240         | 1250-1260         |  ВВ  | У120
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА      |  45           |    |
СУПУТНИКОВА        | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
(Космос - Земля)   710  | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
711 712 712А 713     | СУПУТНИКОВА        |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————|              |    |
1240-1260         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |              |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА      |              |    |
СУПУТНИКОВА        |              |    |
(Космос - Земля) 710   |              |    |
Аматорська         |              |    |
711 712 712А 713 714  |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1260-1300         | 1260-1300         |  ВВ  | У120 У121
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    |
Аматорська         |  40           |    |
664 711 712В 712А 713 | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
714            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1300-1350         | 1300-1400         |  ВВ  | У122
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | —————————         |    |
Радіолокаційна       |  100          |    |
715 716 718       | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————| РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
1350-1400         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |              |    |
718 719 720       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

1400-1427         | 1400-1427         |  ВВ  | У052 У123
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     | —————————         |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|   27          |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |    |
(пасивна)         |              |    |
721 722          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1427-1530 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1427-1429         | 1427-1429         |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      | —————————         |  ВВ  | У124
ЕКСПЛУАТАЦІЇ        |  65           |    |
(Земля - Космос)      | ФІКСОВАНА         |    |
ФІКСОВАНА         | РУХОМА          |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
722            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1429-1452         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
722 723В         |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1452-1492         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА  |              |    |
722А 722В         |              |    |
РАДІОМОВНА 722А 722В   |              |    |
722 723В         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1492-1525         | 1492-1530         |  ВВ  | У124
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  103          |    |
рухомої          | СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ     |    |
              | ЕКСПЛУАТАЦІЇ       |    |
722 723В         | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————| РУХОМА, крім повітряної  |    |
1525-1530         | рухомої          |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      |              |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ        |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
Сухопутна рухома      |              |    |
супутникова        |              |    |
(Космос - Земля)  726В  |              |    |
Супутникова служба дослід- |              |    |
ження Землі (Земля-Космос) |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої 724        |              |    |
722 723В 725 726А 726D |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1530-1555 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1530-1533         | 1530-1533         |  ВВ  | У125 У126
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      | —————————         |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ        |  3           |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
(Космос - Земля)      | (Космос - Земля)     |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      | МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА|    |
СУПУТНИКОВА        | (Космос - Земля)     |    |
(Космос - Земля)      | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
Супутникова служба дослід- | СУПУТНИКОВА        |    |
ження Землі        | (Космос - Земля)     |    |
Рухома, крім повітряної  | Фіксована         |    |
рухомої          | Рухома          |    |
Фіксована         |              |    |
722 723В 726А 726D   |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

1533-1535         | 1533-1535         |  ВВ  | У127
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      | —————————         |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ        |   2           |    |
(Земля - Космос)      | КОСМІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  |    |
МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА | (Земля - Космос)     |    |
(Космос - Земля)      | МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА|    |
Сухопутна рухома      | (Космос - Земля)     |    |
супутникова        | Фіксована         |    |
(Космос - Земля) 726В   | Рухома          |    |
Супутникова служба дослід- |              |    |
жень Землі         |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
Фіксована         |              |    |
722 723В 726А 726D   |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1535-1544         | 1535-1544         |  СВ  | У127
МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА | —————————         |    |
(Космос - Земля)      |  9           |    |
Сухопутна рухома      | МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА|    |
супутникова        | (Космос - Земля)     |    |
(Космос - Земля) 726В   |              |    |
722 726А 726С 726D 727  |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1544-1545         | 1544-1545         |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     | —————————         |  СВ  | У023 У128
(Космос - Земля)      |   1           |    |
722 726D 727 727А    | РУХОМА СУПУТНИКОВА    |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1545-1555         | 1545-1555         |    |
ПОВІТРЯНА РУХОМА      | —————————         |  СВ  | У129 У130
СУПУТНИКОВА (R)      |  10           |    |
(Космос - Земля)      | ПОВІТРЯНА РУХОМА     |    |
722 726А 726D 727 729 | СУПУТНИКОВА (R)      |    |
729А 730         | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1555-1631,6 МГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1555-1559         | 1555-1559         |  СВ  | У129 У131 У132
СУХОПУТНА РУХОМА      | —————————         |    |
СУПУТНИКОВА        |   4           |    |
(Космос - Земля)      | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
722 726А 726D 727 730  | СУПУТНИКОВА        |    |
730А 730В 730С С     | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1559-1610         | 1559-1626,5        |  СВ  | У052 У120 У129 У132
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ———————————        |    | У133
РАДІОНАВІГАЦІЙНА      |  51,6          |    |
СУПУТНИКОВА        | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
(Космос - Земля)      | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————| СУПУТНИКОВА        |    |
1610-1610,6        | (Космос - Земля)     |    |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |              |    |
    (Земля - Космос)  |              |    |
722 727 730 731 731Е  |              |    |
732 733 733А 733В 733Е |              |    |
733F 734          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1610,6-1613,8       |              |    |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |              |    |
    (Земля - Космос)  |              |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |              |    |
722 727 730 731 731Е  |              |    |
732 733 733А 733В 733Е |              |    |
733F 734          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1613,8-1626,5       |              |    |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
Рухома супутникова     |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
722 727 730 731 731Е 731F|              |    |
732 733 733А 733В 733Е |              |    |
733F            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

1626,5-1631,5       | 1626,5-1631,5       |  СВ  | У127 У129 У134
МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА | —————————————       |    |
(Земля - Космос)      |   5          |    |
Сухопутна рухома      | МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА|    |
супутникова (ЗЕМЛЯ- Космос)| (Земля - Космос)     |    |
726В            |              |    |
722 726А 726D 727 730 |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1631,5-1660,5 МГц     |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1631,5-1634,5       | 1631,5-1634,5       |  СВ  | У126 У129 У135
МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА | —————————————       |    |
(Земля - Космос)      |   3          |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      | МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА|    |
СУПУТНИКОВА        | (Земля - Космос)     |    |
(Земля - Космос)      | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
722 726А 726С 726D 727 | СУПУТНИКОВА        |    |
730 734А         | (Земля - Космос)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1634,5-1645,5       | 1634,5-1645,5       |  СВ  | У127 У129 У134
МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА | —————————————       |    |
(Земля - Космос)      |   11          |    |
Сухопутна рухома      | МОРСЬКА РУХОМА СУПУТНИКОВА|    |
супутникова        | (Земля - Космос)     |    |
(Земля - Космос) 726В   |              |    |
722 726А 726С 726D 727 |              |    |
730            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1645,5-1646,5       | 1645,5-1646,5       |  СВ  | У023 У137
РУХОМА СУПУТНИКОВА     | —————————————       |    |
(Земля - Космос)      |    1          |    |
722   726D 734В     | РУХОМА СУПУТНИКОВА    |    |
              | (Земля - Космос)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1646,5-1656,5       | 1646,5-1656,5       |  СВ  | У129 У136
ПОВІТРЯНА РУХОМА      | —————————————       |    |
СУПУТНИКОВА (R)      |    10         |    |
(Земля - Космос)      | ПОВІТРЯНА РУХОМА     |    |
722 726А 726D 727    | СУПУТНИКОВА (R)      |    |
729А 730 735       | (Земля - Космос)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1656,5-1660        | 1656,5-1660,5       |  СВ  | У052 У129 У132 У138
СУХОПУТНА РУХОМА      | —————————————       |    |
СУПУТНИКОВА        |    4          |    |
(Земля - Космос)      | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
722 726А 726D 727 730 | СУПУТНИКОВА        |    |
730А 730В 730С 734А   | (Земля - Космос)     |    |
———————————————————————————|              |    |
1660-1660,5        |              |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |              |    |
СУХОПУТНА РУХОМА      |              |    |
СУПУТНИКОВА        |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
722 726А 726D 730А 730В |              |    |
730С 736          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1660,5-1700 МГц      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1660,5-1668,4       | 1660,5-1670        |  СВ  | У052 У129 У139
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| ———————————        |    |
(пасивна)         |  9,5          |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | ФІКСОВАНА         |    |
Фіксована         | РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
722 736 737 738 739  |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1668,4-1670        |              |    |
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА      |              |    |
МЕТЕОРОЛОГІЇ        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |              |    |
722 736          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

1670-1675         | 1670-1675         |  СВ  | У110 У129 У140
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА      | —————————         |    |
МЕТЕОРОЛОГІЇ        |  5           |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА         |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
(Космос - Земля)      | (Космос - Земля)     |    |
РУХОМА 740А        |              |    |
722            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1675-1690         | 1675-1700         |  СВ  | У110 У129 У140
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА      | —————————         |    |
МЕТЕОРОЛОГІЇ        |  25           |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА         |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
(Космос - Земля)      | (Космос - Земля)     |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
722            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1690-1700         |              |    |
ДОПОМІЖНА СЛУЖБА      |              |    |
МЕТЕОРОЛОГІЇ        |              |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
Фіксована         |              |    |
Рухома, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
671 672 741       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1700-2110 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
1700-1710         | 1700-1710         |  СВ  | У110 У129 У141 У142
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА |  10           |    |
(Космос - Земля)      | ФІКСОВАНА         |    |
РУХОМА, крім повітряної  | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
рухомої          | (Космос - Земля)     |    |
671 722          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1710-1930         | 1710-1770         |  СВ  | У052 У129 У143 У145
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА  740А       |  60           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              |———————————————————————————+————————+————————————————————
              | 1770-1790         |  СВ  | У110 У129 У142 У146
              | —————————         |    |
              |  20           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА|    |
              | (Космос - Земля)     |    |
722 744 745 746 764А   |———————————————————————————+————————+————————————————————
———————————————————————————|              |    |
1930-1980         | 1790-1980         |  СВ  | У129 У143 У147
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА           |  190          |    |
746А            | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
1980-2010         | 1980-2100         |    |
ФІКСОВАНА         | —————————         |  СВ  | У129 У143 У147
РУХОМА           |  120           |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     | ФІКСОВАНА         |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
746А 746В 746С      |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2010-2025         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
746А            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2025-2110         |              |    |
ФІКСОВАНА         |———————————————————————————+————————+————————————————————
РУХОМА   747А      | 2100-2110         |  ВВ  | У148
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     | —————————         |    |
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ     |  10           |    |
(Земля - Космос, Космос - | ФІКСОВАНА         |    |
Земля)           | РУХОМА          |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      |              |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ        |              |    |
(Земля - Космос, Космос - |              |    |
Земля)           |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(Земля - Космос, Космос - |              |    |
Земля)           |              |    |
750А            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

2110-2300 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2110-2120         | 2110-2200         |  ВВ  | У148
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА           |  90           |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| ФІКСОВАНА         |    |
(далекий Космос, Космос - | РУХОМА          |    |
Земля)           |              |    |
746А            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2120-2170         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
746А            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2170-2200         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
746А 746В 746С       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2200-2290         | 2200-2300         |  ВВ  | У148
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     |  90           |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ     | ФІКСОВАНА         |    |
(Космос - Земля, Космос - | РУХОМА          |    |
Космос)          |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНОЇ      |              |    |
ЕКСПЛУАТАЦІЇ        |              |    |
(Космос - Земля, Космос - |              |    |
Космос)          |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(Космос - Земля, Космос - |              |    |
Космос)          |              |    |
РУХОМА 747А        |              |    |
750А            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2290-2300         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(далекий Космос, Космос - |              |    |
Земля)           |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2300-2670 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2300-2450         | 2300-2500         |  ВВ  | У148
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА           |  200           |    |
Аматорська         | ФІКСОВАНА         |    |
Радіолокаційна       | РУХОМА          |    |
664 751А 752       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2450-2483,5        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
Радіолокаційна       |              |    |
752 753          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2483,5-2500        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
Радіолокаційна       |              |    |
733F 752 753 753А 753В |              |    |
753С 753F         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

2500-2520         | 2500-2670         |  ВВ  | У148
ФІКСОВАНА 762 763 764  | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  170           |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     | РУХОМА          |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
754 754В 755А 756 759 |              |    |
760А            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2520-2655         |              |    |
ФІКСОВАНА 762 763 764  |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
757 760          |              |    |
720 754 754В 756 757А |              |    |
758 759          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2655-2670         |              |    |
ФІКСОВАНА 762 763 764  |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
757 760          |              |    |
Супутникова служба     |              |    |
дослідження Землі (пасивна)|              |    |
Радіоастрономічна     |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
(пасивна)         |              |    |
758 759 765 766     |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2670-3400 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2670-2690         | 2670-2700         |  ВВ  | У052 У148
ФІКСОВАНА 762 763 764  | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  30           |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
РУХОМА   СУПУТНИКОВА   | РУХОМА          |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
Супутникова служба     |              |    |
дослідження Землі (пасивна)|              |    |
Радіоастрономічна     |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
(пасивна)         |              |    |
764А 765 766       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
2690-2700         |              |    |
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     |              |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(пасивна)         |              |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |              |    |
767 768 769       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
2700-2900         | 2700-2900         |  ВВ  | У150
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | —————————         |    |
717            |  200          |    |
Радіолокаційна       | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
770 771          | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

2900-3100         | 2900-3400         |  ВВ  | У052 У150 У151
РАДІОНАВІГАЦІЙНА   773  | —————————         |    | 777
Радіолокаційна       |  500           |    |
772 775А         | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
———————————————————————————| РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
3100-3300         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА 778 777 713|              |    |
———————————————————————————|              |    |
3300-3400         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |              |    |
778 779 780       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
3400-4990 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
3400-3600         | 3400-3900         |  СВ  | У144 У152
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |  500           |    |
(Космос - Земля)      | ФІКСОВАНА         |    |
Радіолокаційна       | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
Рухома           | (Космос - Земля)     |    |
781 782 785       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
3600-4200         |———————————————————————————+————————+————————————————————
ФІКСОВАНА         | 3900-4200         |  ВВ  | У144 У152
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Космос - Земля)      |  300          |    |
Рухома           | ФІКСОВАНА         |    |
              | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4200-4400         | 4200-4400         |  СВ  | У154
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | —————————         |    |
789            |  200           |    |
788 790 791       | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4400-4500         | 4400-4500         |  СВ  | У155
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА           |  100           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4500-4800         | 4500-4800         |  СВ  | У144 У156
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 792А|  300          |    |
(Космос - Земля)      | ФІКСОВАНА         |    |
РУХОМА           | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4800-4990         | 4800-4990         |  ВВ  | У052 У157
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА     793    |  190          |    |
Радіоастрономічна     | ФІКСОВАНА         |    |
720 778 794       | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
4990-5725 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
4990-5000         | 4990-5000         |  ВВ  | У052 У157
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  10           |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | РУХОМА          |    |
Служба космічних      |              |    |
досліджень (пасивна)    |              |    |
795            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

5000-5250         | 5000-5250         |  ВВ  |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | —————————         |    |
733 796 797 797А 797В |  250           |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5250-5255         | 5250-5650         |  ВВ  | У158
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    | 798
Служба космічних      |  100           |    |
досліджень         | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
713 798          | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
———————————————————————————|              |    |
5255-5350         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА 713 798  |              |    |
———————————————————————————|              |    |
5350-5460         |              |    |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА |              |    |
Радіолокаційна       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
5460-5470         |              |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА  799   |              |    |
Радіолокаційна       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
5470-5650         |              |    |
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА  |              |    |
Радіолокаційна       |              |    |
800 801 802       |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5650-5725         | 5650-5670        |  ВВ  | У159
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————        |    |
Аматорська         |   20          |    |
Служба космічних      | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
досліджень         |———————————————————————————+————————+————————————————————
(далекий Космос)      | 5670-5725         |  СВ  | У152
664 801 803 804 805   | —————————         |    | 804 805
              |  55           |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
5725-7450 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
5725-5850         | 5725-6425         |  СВ  | У144 У152 У160
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Земля - Космос)      |  700          |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
Аматорська         | (Космос - Земля)     |    |
801 803 805 806 807 808| ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————|              |    |
5850-5925         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
РУХОМА           |              |    |
806            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
5925-7075         |———————————————————————————+————————+————————————————————
ФІКСОВАНА         | 6425-7075         |  ВВ  | У161
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Земля - Космос)  792А  |  650           |    |
791 809          | ФІКСОВАНА         |    |
              | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
              | (Земля - Космос)     |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
7075-7250         | 7075-7250         |  ВВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА           |  175           |    |
809 810 811       | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

7250-7300         | 7250-7450         |  ВВ  | У110 У142 У144 У162
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Космос - Земля)      |  200          |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА           | (Космос - Земля)     |    |
812            | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————| РУХОМА, крім повітряної  |    |
7300-7450         | рухомої          |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
812            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
7450-8175 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
7450-7550         | 7450-7750        |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————        |  ВВ  | У110 У142 У144 У162
(Космос - Земля)      |   300          |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА, крім повітряної  | (Космос - Земля)     |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА | РУХОМА, крім повітряної  |    |
(Космос - Земля)      | рухомої          |    |
———————————————————————————|              |    |
7550-7750         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
7750-7900         | 7750-7900         |  ВВ  |
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  150           |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
7900-8025         | 7900-8175         |  СВ  | У110 У163 У164
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Земля - Космос)      |  275          |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА           | (Земля - Космос)     |    |
812            | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————| РУХОМА          |    |
8025-8175         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
Супутникова служба дослід- |              |    |
ження Землі (Космос-Земля) |              |    |
813 815          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8175-9000 МГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
8175-8215         | 8175-8400         |  СВ  | У110 У163 У164
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Земля - Космос)      |  325           |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА           | (Земля - Космос)     |    |
Супутникова служба дослід- | ФІКСОВАНА         |    |
ження Землі (Космос-Земля) | РУХОМА          |    |
МЕТЕОРОЛОГІЧНА СУПУТНИКОВА |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
813 815          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
8215-8400         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
Супутникова служба дослід- |              |    |
ження Землі (Космос-Земля) |              |    |
813 815          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

8400-8500         | 8400-8500         |  ВВ  | У165
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  100          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| РУХОМА, крім повітряної  |    |
(Космос - Земля) 816 817 | рухомої          |    |
818            | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8500-8750         | 8500-8750         |  СВ  | У166 У168
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    | 820
713 819 820        |  250          |    |
              | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
              | СУХОПУТНА РУХОМА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8750-8850         | 8750-8850         |  ВВ  | У167 У169 У171
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    |
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА |  100           |    |
821 822          | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
8850-9000         | 8850-9000         |  ВВ  | У167 У170 У171
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    | 824
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА  |  50           |    |
823 824          | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9-10,5 ГГц         |              |    |
———————————————————————————|              |    |
9000-9200         | 9000-9200         |  ВВ  | У167 У171 У172
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | —————————         |    |
Радіолокаційна       |  200          |    |
822            | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
              | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9200-9300         | 9200-9300         |  ВВ  | У167 У171 У173 У174
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    | 824
МОРСЬКА РАДІОНАВІГАЦІЙНА  |  100           |    |
823 824 824А       | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9300-9500         | 9300-9500         |  СВ  | У167 У171 У174
Радіолокаційна       | —————————         |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА  825А  |  200          |    |
775А 824А 825       | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9500-9800         | 9500-9800         |  ВВ  | У167 У168 У171 У175
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА      |  300          |    |
713            | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
9800-10000         | 9800-10000        |  ВВ  | У167 У168 У175
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | ——————————        |    |
Фіксована         |  200          |    |
826 827 828       | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
              | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
10-10,45          | 10-10,5          |  ВВ  | У167 У176
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА           |  0,5           |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
Аматорська         |              |    |
828            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
10,45-10,5         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |              |    |
Аматорська         |              |    |
Аматорська супутникова   |              |    |
830            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

10,5-12,5 ГГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
10,5-10,55         | 10,5-10,68        |  ВВ  | У052 У177
ФІКСОВАНА         | ——————————        |    |
РУХОМА           |  0,18          |    |
Радіолокаційна       | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————| РУХОМА, крім повітряної  |    |
10,55-10,6         | рухомої          |    |
ФІКСОВАНА         | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
10,6-10,68         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(пасивна)         |              |    |
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     |              |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|              |    |
Радіолокація        |              |    |
831 832          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
10,68-10,7         | 10,68-10,7        |  ВВ  | У052 У177
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     | ——————————        |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|  0,2          |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | ФІКСОВАНА         |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| РУХОМА, крім повітряної  |    |
(пасивна)         | рухомої          |    |
              | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
10,7-11,7         | 10,7-11,7         |  СВ  | У153 У178
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |   1           |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | РУХОМА, крім повітряної  |    |
(Космос - Земля, Земля -  | рухомої          |    |
Космос)          | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
              | (Космос - Земля, Земля - |    |
              | Космос)          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
11,7-12,5         | 11,7-12,5         |  СВ  | У179
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  0,8          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
РАДІОМОВНА         | РУХОМА, крім повітряної  |    |
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА   | рухомої          |    |
838            | РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА  |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
12,5-14 ГГц        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
12,5-12,75         | 12,5-12,75        |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | ——————————        |  СВ  | У144 У180
(Космос - Земля, Земля -  |  0,25          |    | 850
Космос)          | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
848 849 850       | (Космос - Земля, Земля - |    |
              | Космос)          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА, крім повітряної  |    |
              | рухомої          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

12,75-13,25        | 12,75-13,25        |  ВВ  | У181
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | ———————————        |    |
(Земля - Космос)      |   0,5          |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА           | (Земля - Космос)     |    |
Служба космічних досліджень| ФІКСОВАНА         |    |
(далекий Космос)      | РУХОМА          |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13,25-13,4         | 13,25-13,4        |  СВ  | У182
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | ——————————        |    |
851 852 853       |  0,15          |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
13,4-13,75         | 13,4-14          |  ВВ  | У168 У183
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | ———————          |    | 855
Супутникова служба     |  0,6           |    |
стандартних частот і    | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
сигналів часу       | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
713 853 854 855     |              |    |
———————————————————————————|              |    |
13,75-14          |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА       |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
Супутникова служба     |              |    |
стандартних частот і    |              |    |
сигналів часу       |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
713 853 854 855 855А 855В |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14-14,5 ГГц        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
14-14,25          | 14-14,3          |  СВ  | У184
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 858 | ———————          |    |
(Земля - Космос)      |  0,3           |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА    856 | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
Служба космічних досліджень| (Земля - Космос)     |    |
857 859          | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
———————————————————————————|              |    |
14,25-14,3         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 858 |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
РАДІОНАВІГАЦІЙНА    856 |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
857 859 860 861     |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14,3-14,4         | 14,3-14,4         |  СВ  | У185
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Земля - Космос)      |  0,1          |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА, крім повітряної  | (Земля - Космос)     |    |
рухомої          | РАДІОНАВІГАЦІЙНА СУПУТНИ- |    |
Радіонавігаційна супутни- | КОВА           |    |
кова            |              |    |
859            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14,4-14,47         | 14,4-14,5         |  СВ  | У052 У163 У186 У187
ФІКСОВАНА         | —————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  0,1          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | РУХОМА, крім повітряної  |    |
(Земля - Космос)      | рухомої          |    |
Служба космічних досліджень| ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
(Космос - Земля)      | (Земля - Космос)     |    |
———————————————————————————|              |    |
14,47-14,5         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 858 |              |    |
(Земля - Космос)      |              |    |
Радіоастрономічна     |              |    |
859 862          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

14,5-17,2 ГГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
14,5-14,8         | 14,5-14,8         |  ВВ  | У188
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 863 | —————————         |    |
(Земля - Космос)      |  0,3          |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА           | (Земля - Космос)     |    |
Служба космічних досліджень| ФІКСОВАНА         |    |
              | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
14,8-15,35         | 14,8-15,35        |  ВВ  | У189
ФІКСОВАНА         | ——————————        |    |
РУХОМА           |  0,55          |    |
Служба космічних досліджень| ФІКСОВАНА         |    |
720            | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
15,35-15,4         | 15,35-15,4        |  ВВ  | У052
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     | ——————————        |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|  0,05          |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | СУПУТНИКОВА        |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ(пасивна)|    |
(пасивна)         | РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |    |
              | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
              | (пасивна)         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
15,4-15,7         | 15,4-15,7         |  ВВ  | У190
ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА | —————————         |    |
733 797          |  0,3          |    |
              | ПОВІТРЯНА РАДІОНАВІГАЦІЙНА|    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
15,7-16,6         | 15,7-16,6         |  ВВ  |
РАДІОЛОКАЦІЙНА  866 867 | —————————         |    |
              |  0,9          |    |
              | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
16,6-17,1         | 16,6-17,2         |  СВ  | У191
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    |
Служба космічних досліджень|  0,6          |    |
(далекий Космос,      | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
Земля - Космос)      |              |    |
866 867          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
17,1-17,2         |              |    |
РАДІОЛОКАЦІЙНА 866 867  |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
17,2-18,8 ГГц       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
17,2 -17,3         | 17,2-17,3         |  СВ  | У191
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | —————————         |    |
Служба космічних досліджень|  0,1          |    |
(активна)         | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
Супутникова служба     |              |    |
дослідження Землі (активна)|              |    |
866 867          |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

17,3-17,7         | 17,3-17,7         |  СВ  | У192 У193
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 869 | —————————         |    |
(Земля - Космос)      |  0,4          |    |
Радіолокаційна       | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
868            | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
              | (Земля - Космос)     |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
17,7-18,1         | 17,7-18,1         |  СВ  | У153 У193 У194
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 869 | —————————         |    |
(Космос - Земля, Земля -  |  0,4          |    |
Космос)          | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
ФІКСОВАНА         | (Космос - Земля, Земля - |    |
РУХОМА           | Космос)          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
18,1-18,4         | 18,1-18,8         |  СВ  | У142 У144 У195 У196
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА 870А | —————————         |    |
(Космос - Земля, Земля -  |   0,7          |    |
Космос)          | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
ФІКСОВАНА         | (Космос - Земля)     |    |
РУХОМА           | ФІКСОВАНА         |    |
870 870В          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
18,4-18,6         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
———————————————————————————|              |    |
18,6-18,8         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
Служба космічних досліджень|              |    |
(пасивна)         |              |    |
Супутникова служба     |              |    |
дослідження Землі (пасивна)|              |    |
871            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
18,8-22 ГГц        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
18,8-19,7         | 18,8-19,7         |  СВ  | У142 У144 У195 У196
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Космос - Земля)      |  0,9          |    |
ФІКСОВАНА         | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
РУХОМА           | (Космос - Земля)     |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
19,7-20,1         | 19,7-20,2         |  СВ  | У197
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Космос - Земля)      |  0,5          |    |
Рухома супутникова     | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
(Космос - Земля)      | (Космос - Земля)     |    |
873            | РУХОМА СУПУТНИКОВА    |    |
              | (Космос - Земля)     |    |
———————————————————————————|              |    |
20,1-20,2         |              |    |
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
873 873А 873В 873С 873D|              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

20,2-21,2         | 20,2-21,2         |  СВ  | У197
ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   | —————————         |    |
(Космос - Земля)      |   1           |    |
РУХОМА СУПУТНИКОВА     | ФІКСОВАНА СУПУТНИКОВА   |    |
(Космос - Земля)      | (Космос - Земля)     |    |
Супутникова служба     | РУХОМА СУПУТНИКОВА    |    |
стандартних частот і    | (Космос - Земля)     |    |
сигналів часу       |              |    |
(Космос - Земля)      |              |    |
873            |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
21,2-21,4         | 21,2-21,4         |  СВ  | У195
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     | —————————         |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|  0,2          |    |
              | ФІКСОВАНА         |    |
              | СУПУТНИКОВА ДОСЛІДЖЕННЯ  |    |
              | ЗЕМЛІ (пасивна)      |    |
              | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
              | (пасивна)         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
21,4-22          | 21,4-22          |  СВ  | У195
ФІКСОВАНА         | ———————          |    |
РУХОМА           |  0,6           |    |
РАДІОМОВНА СУПУТНИКОВА   | ФІКСОВАНА         |    |
873F            | РУХОМА          |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
22-23,6 ГГц        |              |    |
———————————————————————————|              |    |
22-22,21          | 22-22,55         |  СВ  | У052 У195 У198
ФІКСОВАНА         | ————————         |    |
РУХОМА, крім повітряної  |  0,55          |    |
рухомої          | ФІКСОВАНА         |    |
874            | РУХОМА          |    |
———————————————————————————|              |    |
22,21-22,5         |              |    |
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     |              |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|              |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА, крім повітряної  |              |    |
рухомої          |              |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ|              |    |
(пасивна)         |              |    |
875 876          |              |    |
———————————————————————————|              |    |
22,5-22,55         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
22,55-23          | 22,55-23,6        |  СВ  | У052 У195 У198
ФІКСОВАНА         | ——————————        |    |
МІЖСУПУТНИКОВА       |  1,05          |    |
РУХОМА           | ФІКСОВАНА         |    |
879            | РУХОМА          |    |
———————————————————————————|              |    |
23-23,55          |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
МІЖСУПУТНИКОВА       |              |    |
РУХОМА           |              |    |
879            |              |    |
———————————————————————————|              |    |
23,55-23,6         |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
РУХОМА           |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
23,6-24          | 23,6-24          |  СВ  | У052
СУПУТНИКОВА СЛУЖБА     | ———————          |    |
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ (пасивна)|  0,4           |    |
РАДІОАСТРОНОМІЧНА     | РАДІОАСТРОНОМІЧНА     |    |
СЛУЖБА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ| СУПУТНИКОВА ДОСЛІДЖЕННЯ  |    |
(пасивна)         | ЗЕМЛІ (пасивне)      |    |
880            | КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ   |    |
              | (пасивна)         |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————

24-24,05          | 24-24,05         |  СВ  | У199
АМАТОРСЬКА         | ————————         |    |
АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА   |  0,05          |    |
881            | АМАТОРСЬКА        |    |
              | АМАТОРСЬКА СУПУТНИКОВА  |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
24,05-24,25        | 24,05-24,25        |  СВ  | У200
РАДІОЛОКАЦІЙНА       | ———————————        |    |
Аматорська         |   0,2          |    |
Супутникова служба     | РАДІОЛОКАЦІЙНА      |    |
дослідження Землі (активна)|              |    |
881            |              |    |
              |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
24,25-24,45        | 24,25-25,25        |  СВ  | У201
ФІКСОВАНА         | ———————————        |    |
———————————————————————————|   1          |    |
24,45-24,75        | РАДІОНАВІГАЦІЙНА     |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
МІЖСУПУТНИКОВА       |              |    |
———————————————————————————|              |    |
24,75-25,25        |              |    |
ФІКСОВАНА         |              |    |
———————————————————————————+———————————————————————————+————————+————————————————————
25,25-25,5         | 25,25-25,5        |  СВ  | У195 У202
ФІКСОВАНА         | ——————————        |    |
РУХОМА           |  0,25          |    |
МІЖСУПУТНИКОВА 881А    | ФІКСОВАНА         |    |
Супутникова служба     | РУХОМА          |    |
стандартних частот і сигна-|              |    |
лів часу (Земля-Космос)  |              |    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

^ Наверх
наверх