документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1992-12-151996-03-192006-12-192007-12-28  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 2453-VI від 07.07.20
10 )

Про порядок введення в дію Закону України
"Про статус суддів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 8, ст. 57 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 3192-XII від 06.05.
93, ВВР, 1993,N 24, ст.265
N 4016-XII від 24.02.
94, ВВР, 1994, N 26, ст.214
N 92/96-ВР від 19.03.96, ВВР, 1996, N 25, ст. 105

Законом
N 489-V від 19.12.20
06, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2007 від 18.06.20
07 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI від 28.12.20
07 -
набирає чинності з 01.01.2008 р.,
зміни діють по 31 грудня 2008 року )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 від 22.05.20
08 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) ввести в дію з моменту його опублікування.

Встановити, що право на отримання щомісячного довічного грошового утримання, передбаченого статтею 43 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), поширюється також на суддів, які до введення цього Закону в дію вийшли на пенсію з посади судді за віком, по інвалідності, за вислугою років, з іншої роботи, на яку вони перейшли з посади судді у зв'язку із закінченням строку повноважень або за власним бажанням, за умови наявності у них стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання. Суддям, яким не присвоєно кваліфікаційні класи, розмір щомісячного довічного грошового утримання обчислюється з урахуванням посадового окладу судді, який працює на відповідній посаді в даний час, премії, надбавки за вислугу років та інших надбавок. ( Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою ВР N 4016-12 від 24.02.94, в редакції Постанови ВР N 92/96-ВР від 19.03.96 )

( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008)

2. Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності, Верховному Суду України і Вищому арбітражному суду України протягом місяця подати на розгляд Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України про забезпечення діяльності судів та про умови оплати праці працівників судів.

3. Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності, Верховному Суду України, Вищому арбітражному суду України протягом двох місяців розробити проекти законів про конференції і з'їзд суддів України, про кваліфікаційні комісії суддів та про атестаційно-дисциплінарні комісії суддів і подати на розгляд Верховної Ради України.

До прийняття Верховною Радою України законів України "Про кваліфікаційні комісії суддів" та "Про атестаційно-дисциплінарні комісії суддів" і введення їх в дію в Україні продовжують діяти кваліфікаційні та дисциплінарні колегії суддів областей, міста Києва та Верховного Суду України, створені відповідно до положень, затверджених указами Президії Верховної Ради Української РСР від 15 грудня 1989 року, порядок призначення суддів арбітражних судів регулюється Законом України "Про арбітражний суд" ( 1142-12 ) від 4 червня 1991 року. ( Пункт 3 доповнено частиною другою згідно з Постановою ВР N 3192-12 від 06.05.93 )

Зупинити дію частини другої статті 7 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) до 1 січня 1994 року. ( Пункт 3 доповнено частиною третьою згідно з Постановою ВР N 3192-12 від 06.05.93 )

4. Доручити Президії Верховної Ради України затвердити опис і зразки мантій, службового обмундирування і посвідчень судді.

5. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців вирішити питання про створення в системі Міністерства внутрішніх справ України спеціальних підрозділів судової міліції.

6. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців подати Верховній Раді України пропозиції щодо реалізації положень статей 44 і 45 цього Закону.

Встановити, що при обрахуванні стажу роботи судді арбітражного суду відповідно до пункту 1 статті 43, пунктів 4, 5 статті 44 Закону України "Про статус суддів" враховується час його попередньої роботи на посаді державного арбітра державного арбітражу, арбітра арбітражного суду. ( Пункт 6 доповнено частиною другою згідно з Постановою ВР N 3192-12 від 06.05.93 )

7. Доручити Кабінету Міністрів України разом з місцевими органами влади розглянути і вирішити протягом року питання забезпечення судів необхідними приміщеннями.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 2863-XII

^ Наверх