документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI від 07.07.20
10)

Про доповнення Постанови Верховної Ради України
"Про порядок введення в дію Закону України "Про
статус суддів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 26, ст.214 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" ( 2863-12 ) такі доповнення:

Пункт 1 доповнити абзацами другим і третім такого змісту: "Встановити, що право на отримання щомісячного довічного грошового утримання, передбаченого статтею 43 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), поширюється також на суддів, які до введення цього Закону в дію вийшли на пенсію за віком за умови наявності у них стажу роботи на посаді судді не менше 20 років. Суддям, яким не присвоєно кваліфікаційні класи, розмір щомісячного довічного грошового утримання обчислюється з урахуванням посадового окладу судді, який працює на відповідній посаді, і доплати за вислугу років.

Щомісячне довічне грошове утримання суддям Конституційного Суду України, Верховного Суду України виплачується за рахунок державного бюджету зазначеними судами; суддям арбітражних судів - Вищим арбітражним судом України; суддям військових судів - Міністерством оборони України; суддям інших судів - Міністерством юстиції України. Щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці виплачується в суді за останнім місцем роботи або, за їх вибором, у суді за місцем їх проживання. В разі зміни заробітної плати суддів розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці обчислюється виходячи з нового розміру заробітної плати судді, який працює на відповідній посаді".

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4016-XII

^ Наверх