документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-01-162004-12-132006-03-132010-02-242014-01-09  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 січня 2003 р. N 36
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 461 від 24 червня 2016
р.)

Про затвердження списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в
яких дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1644 від 13.12.20
04
N 276 від 13.03.20
06 )

Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

2. Абзац другий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 223 "Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 215) викласти у такій редакції:

"час роботи (служби) зараховується до трудового стажу, до вислуги років - у полуторному розмірі (в тому числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36)".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. N 162 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах";

постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. N 773 "Про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах".

4. Доручити Міністерству праці та соціальної політики давати роз'яснення щодо порядку застосування списків, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. N 36

Список N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими
і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких
повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах

------------------------------------------------------------------
Позиція | Виробництва, роботи, професії, посади і показники
------------------------------------------------------------------
I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

       Видобування корисних копалин. Геологорозвідувальні
роботи. Будівництво, реконструкція, технічне
переозброєння і капітальний ремонт шахт, рудників,
копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів
та інших підземних споруд

           1. Підземні роботи в шахтах, рудниках
і копальнях на видобуванні корисних копалин,
в геологорозвідці, на дренажних шахтах,
на будівництві шахт, рудників, копалень

1.1а     а) усі робітники, зайняті повний робочий день на
підземних роботах

1.1б б) керівники та фахівці підземних дільниць

1.1в в) керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт,
рудників і копалень:

1.1в головні енергетики

1.1в головні інженери

1.1в головні механіки

1.1в директори (інші керівники)

1.1г г) працівники, зайняті на підземних роботах 50 і
більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому
періоді):

1.1г газомірники

1.1г гірники на геологічних роботах

1.1г гірники на маркшейдерських роботах

1.1г електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування, зайняті на роботах з обслуговування
стовбурів, шурфів і підіймальних машин

1.1г каротажники

1.1г кріпильники

1.1г робітники та фахівці, зайняті монтажем, демонтажем,
ремонтом і налагодженням устаткування

1.1г геологи, геологи дільничні

1.1г геофізики

1.1г гідрогеологи

1.1г головні геологи

1.1г головні енергетики шахтобудівних і прирівняних до
них управлінь, їх заступники

1.1г     головні інженери шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники з виробництва, підземного
будівництва і охорони праці

1.1г головні маркшейдери, їх заступники

1.1г головні механіки шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники

1.1г диспетчери внутрішньошахтового (шахтового)
транспорту

1.1г диспетчери гірничі

1.1г електрики (старші електрики) цеху

1.1г електромеханіки (старші електромеханіки)

1.1г електромонтажники-налагоджувальники з числа
працівників спеціалізованих монтажних організацій,
зайнятих на будівництві підземних споруд
спеціального призначення

1.1г енергетики (старші енергетики)

1.1г завідувачі гірничих робіт

1.1г завідувачі складів (підземних складів вибухових
матеріалів)

1.1г заступники головних інженерів з виробництва,
технології (головні технологи), охорони праці,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту

1.1г заступники головних технологів з виробництва,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту

1.1г заступники головних механіків

1.1г заступники головних енергетиків

1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), охорони
праці директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь
на правах шахт, рудників і копалень

1.1г інженери, зайняті в змінах

1.1г інженери з налагоджування й випробувань з числа
працівників спеціалізованих монтажних організацій,
зайнятих на будівництві підземних споруд
спеціального призначення

1.1г інженери (провідні, 1-2 категорій та без категорій)
з налагодження та випробувань

1.1г інспектори гірничотехнічні дільничні на шахтах,
рудниках, копальнях з підземними роботами

1.1г маркшейдери, маркшейдери дільничні

1.1г майстри виробничих дільниць

1.1г майстри гірничі проходки шахти

1.1г майстри, зайняті на роботах з водовідливу, зв'язку,
в повітряному господарстві

1.1г майстри (старші майстри) контрольні

1.1г     механіки з  підіймальних  установок  (механіки з
підіймання)

1.1г механіки (старші механіки), зайняті в змінах

1.1г начальники дільниць, їх заступники, які виконують
роботи в підземних умовах

1.1г начальники змін

1.1г начальники проходки шахт (гірничих цехів), їх
заступники

1.1г начальники шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники з виробництва, підземного
будівництва та охорони праці

1.1г нормувальники гірничі

1.1г нормувальники гірничі на підземних роботах
(дільничні)

1.1г техніки (1-2 категорій, без категорій) з
налагодження та випробувань; техніки з налагодження
та випробувань з числа працівників спеціалізованих
монтажних організацій, зайнятих на будівництві
підземних споруд спеціального призначення

1.1г технічні керівники, їх заступники

1.1г хронометражисти на підземних роботах (підземні)

1.1д д) керівники та фахівці управлінь, партій, контор та
інших підприємств і організацій та їх філій, зайняті
на підземних роботах 50 відсотків і більше робочого
часу на рік (в обліковому періоді):

1.1д головні енергетики, їх заступники

1.1д головні інженери, їх заступники з виробництва

1.1д головні маркшейдери, їх заступники

1.1д головні механіки, їх заступники

1.1д електромеханіки

1.1д енергетики

1.1д інженери з охорони праці (гірничі)

1.1д маркшейдери дільничні

1.1д майстри

1.1д майстри гірничі

1.1д механіки

1.1д начальники дільниць, їх заступники

1.1д начальники управлінь (партій, контор підприємств і
філій), їх заступники з виробництва

1.1д нормувальники гірничі на підземних роботах
(дільничні)

       ______________
Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах "г"
і "д", зайнятим на підземних роботах менше
половини робочого часу на рік (в
обліковому періоді), пенсія призначається
за Списком N 2

1.1е     е) всі працівники, зайняті повний робочий день під
землею обслуговуванням зазначених вище робітників і
службовців (медперсонал підземних пунктів охорони
здоров'я, працівники підземного телефонного зв'язку
тощо)

    2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті
гірничих виробок, метрополітенів, підземних
каналів, тунелів та інших підземних споруд

1.2а     а) робітники

1.2а арматурники

1.2а бетоняри

1.2а бурильники шпурів

1.2а вибуховики

1.2а водії автотранспортних засобів (самоскидів)

1.2а гірники підземні

1.2а електрогазозварники

1.2а електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних
машинах

1.2а електрозварники ручного зварювання

1.2а електромонтажники вторинних ланцюгів

1.2а електромонтажники з кабельних мереж

1.2а електромонтажники з освітлення та освітлювальних
мереж спеціалізованих монтажних організацій, зайняті
на будівництві підземних споруд спеціального
призначення

1.2а електромонтажники з розподільних пристроїв

1-2а електромонтажники силових мереж та
електроустаткування

1.2а електромонтери з обслуговування підстанцій, зайняті
на проходках шахти

1-2а електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних споруд
спеціального призначення

1.2а     електрослюсарі з проходки

1.2а електрослюсарі-монтажники підземного
гірничопрохідницького устаткування

1.2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування

1.2а ізолювальники

1.2а кріпильники

1.2а лебідники

1.2а машиністи бульдозерів

1.2а машиністи бурових установок

1.2а машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті на
проходці шахти

1.2а машиністи електровозів

1.2а машиністи електролебідок

1.2а машиністи кранів (кранівники)

1.2а машиністи мотовозів

1.2а машиністи навантажувальних машин

1.2а машиністи насосних установок

1.2а машиністи підземних самохідних машин

1.2а машиністи підіймальних машин, зайняті на "сліпих"
стовбурах

1.2а машиністи підіймально-пересувних риштувань

1.2а машиністи прохідницьких комплексів

1.2а машиністи скреперів

1.2а машиністи скреперних лебідок

1.2а монтажники зв'язку - спаювальники спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення

1.2а монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій, у тому числі спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних споруд
спеціального призначення

1.2а монтажники приладів та апаратури автоматичного
контролю, регулювання та керування спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення

1.2а     монтажники технологічного устаткування та пов'язаних
з ним конструкцій спеціалізованих монтажних
організацій, що зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення

1.2а мотористи вентиляційних установок, зайняті на
проходках шахти

1.2а прохідники

1.2а роздавальники вибухових матеріалів

1.2а стовбурові (підземні)

1.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)

1.2а чеканники

1.2б б) працівники, зайняті на підземних роботах
50 відсотків і більше робочого часу на рік
(в обліковому періоді)

1.2б гірники на маркшейдерських роботах

1.2б головні енергетики, їх заступники

1.2б     головні інженери,  їх  заступники з виробництва,
підземного будівництва

1.2б головні маркшейдери, їх заступники

1.2б головні механіки, їх заступники

1.2б директори (начальники) шахт, їх заступники

1.2б електромеханіки підземних дільниць, їх заступники

1.2б енергетики підземних дільниць

1.2б інженери з гірничих робіт підземних дільниць

1.2б маркшейдери

1.2б майстри гірничих дільниць

1.2б механіки, зайняті в змінах

1.2б механіки підземних дільниць

1.2б монтажники гірничого устаткування, зайняті на
проходках шахт

1.2б начальники дільниць, їх заступники

1.2б начальники змін

1.2б начальники управлінь, їх заступники з виробництва,
підземного будівництва

1.2б нормувальники гірничі

1.2б техніки підземних дільниць

1.2б технічні керівники, їх заступники

       _______________
Примітка. Працівникам, переліченим в пункті "б",
зайнятим на підземних роботах менше
половини робочого часу на рік (в
обліковому періоді), пенсія призначається
за Списком N 2.

            3. Розрізи з видобування вугілля
Коркинського, Вахрушівського і Вовчанського
вугільних родовищ, а також розрізи (кар'єри),
рудники і відвали з видобування корисних
копалин заглибшки 150 метрів і глибше

1.3-1     працівники, зайняті повний робочий день у розрізах,
кар'єрах, рудниках і відвалах, крім зайнятих на
поверхні

             4. Виробництво гірського воску
(воску буровугільного)
та озокериту

1.4а     а) робітники

1.4а апаратники виробництва гірського воску

1.4а машиністи розливальних машин

1.4а-3 робітники, зайняті розливом озокериту ручним
способом

1.4б б) керівники

1.4б майстри, старші майстри

          5. Аварійно-рятувальні частини (станції)

1.5а     а) робітники

1.5а набирачі проб у шахтах (рудниках)

1.5а ремонтувальники респіраторів та протигазів

1.5а респіраторники

1.5б б) керівники та фахівці (командний склад)

1.5б командири взводів, їх заступники (помічники)

1.5б командири відділень, їх заступники (помічники)

1.5б командири загонів, їх заступники (помічники)

1.5б командири пунктів, їх заступники (помічники)

         II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД I НЕРУДНИХ КОПАЛИН

2а      а) робітники

2а агломератники

2а бункерувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкотишів

2а вагранники

2а вивантажувачі гарячого агломерату та обкотишів

2а вивантажувачі пилу

2а газівники

2а горнові на агломерації та випалюванні

2а грохотники - шурувальники

2а дозувальники гарячого повертання

2а дозувальники, зайняті завалюванням у подрібнювальних
відділеннях

2а дробильники, зайняті подрібнюванням гарячого
агломерату

2а завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей

2а машиністи електровозів гасильних вагонів

2а машиністи змішувальних барабанів, зайняті на роботах
з рудою, що містить у пилу 2 відсотки і більше
кристалічного (вільного) двооксиду кремнію, на
гарячому повертанні

2а машиністи конвеєрів, зайняті транспортуванням
гарячого агломерату та обкотишів

2а машиністи кранів (кранівники), зайняті
транспортуванням гарячого агломерату та обкотишів

2а машиністи охолоджувачів

2а машиністи перекидних жолобів, зайняті на роботах з
гарячим агломератом

2а обпалювачі

2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
виданням гарячого агломерату та обкотишів

2а-3 робітники, зайняті шихтуванням рудних і нерудних
копалин (включаючи шихтування у виробництві
обкотишів), що містять у пилу 2 відсотки і більше
кристалічного (вільного) двооксиду кремнію:

2а-3 бункерувальники

2а-3 грохотники

2а-3 дозувальники

2а-3 дробильники

2а-3 машиністи млинів

2а-3 машиністи живильників

2а-3 машиністи конвеєрів

2а-3     шихтувальники

2а-3 вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива,
гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним
способом

2а-3а робітники, зайняті дробленням, помелом, сортуванням
та збагаченням руди чорних металів, нерудних копалин
і гірничохімічної сировини, що містять у пилу 2 і
більше відсотків кристалічного (вільного) двооксиду
кремнію:

2а-3а бункерувальники

2а-3а грохотники

2а-3а дозувальники

2а-3а дробильники

2а-3а машиністи живильників, зайняті поданням сухої
сировини

2а-3а машиністи конвеєрів

2а-3а машиністи кранів (кранівники)

2а-3а машиністи млинів

2а-3а сепараторники (на сухому помелі)

2а-3б робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:

2а-3б газорізальники

2а-3б електрогазозварники

2а-3б електрозварники ручного зварювання

2а-3б електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування

2а-3б електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування

2а-3б слюсарі-ремонтники

2а-3в робітники, зайняті на дробильних, випалювальних,
збагачувальних, огрудкувальних та шихтувальних
фабриках (у цехах) рудних і нерудних копалин, що
містять у пилу 2 відсотки і більше кристалічного
(вільного) двооксиду кремнію:

2а-3в вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

2а-3в машиністи ексгаустерів

2а-3в машиністи змішувальних барабанів

2а-3в машиністи конвеєрів

2а-3в машиністи кранів (кранівники)

2а-3в машиністи насосних установок

2а-3в     машиністи огрудковувачів

2а-3в сепараторники

2а-3в фільтрувальники

2б б) працівники, зайняті на гарячих ділянках робіт, на
дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалювання,
збагачування, огрудкування, подрібнювання, помелу,
шихтування рудних і нерудних копалин, що містять у
пилу 2 і більше відсотків кристалічного (вільного)
двооксиду кремнію:

2б електрики

2б майстри, старші майстри

2б механіки

         1. Збагачення руд і пісків під час видобування
кольорових, дорогоцінних металів та алмазів

2.1а     а) робітники

2.1а апаратники вилуговування

2.1а апаратники збагачення золотовмісних руд

2.1а апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і
вилуговуванням

2.1а грохотники

2.1а доводжувачі

2.1а дозувальники, зайняті приготуванням ксантогенату

2.1а дозувальник реагентів

2.1а дробильники, зайняті на подрібнювальних дільницях
(відділеннях)

2.1а завантажувачі дробильно-помельного устаткування

2.1а машиністи живильників, зайняті дробленням

2.1а машиністи сушильних установок

2.1а обпалювачі

2.1а плавильники

2.1а пробовідбірники, зайняті повний робочий день
відбиранням проб, що містять ціаніди або
кристалічний (вільний) двооксид кремнію

2.1а розчиняльники реагентів, зайняті приготуванням та
застосуванням ксантогенату

2.1а сушильники, зайняті сушінням і квартуванням
концентратів

2.1а-3а робітники (технологічний та ремонтний персонал),
зайняті на роботах із застосуванням ціанистих
розчинів

2.1а-3б робітники, зайняті збагаченням, дробленням,
подрібненням, помелом та шихтуванням рудних і
нерудних копалин, що містять у пилу 2 і більше
відсотків кристалічного (вільного) двооксиду
кремнію:

2.1а-3б    дозувальники

2.1а-3б транспортувальник (обслуговування механізмів)

2.1а-3б машиністи конвеєрів

2.1а-3б машиністи млинів із сухим помелом

2.1а-3б шихтувальники

2.1а-3б транспортувальники (обслуговування механізмів)

2.1а-3в робітники, зайняті обробленням шламів

2.1а-3г робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:

2.1а-3г електрогазозварники

2.1а-3г електрозварники ручного зварювання

2.1а-3г електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування

2.1а-3г слюсарі-ремонтники

2.1б б) керівники

2.1б майстри, старші майстри

2.1б майстри, старші майстри з ремонту устаткування, де
застосовуються ціанисті розчини

               III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

               1. Доменне виробництво

3.1а     а) робітники

3.1а бригадири бункерів

3.1а бригадири розливальних машин

3.1а бункерувальники доменних печей

3.1а вантажники, зайняті розвантаженням гарячого
агломерату на бункерах

3.1а верхові доменних печей

3.1а водопровідники доменних печей

3.1а газівники доменних печей

3.1а горнові доменних печей

3.1а горнові з десульфурації чавуну

3.1а ковшові

3.1а машиністи вагонів-вагів, зайняті в тунелях і
підбункерних приміщеннях

3.1а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих роботах

3.1а машиністи розливальних машин

3.1а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах

3.1а машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і
підбункерних приміщеннях

3.1а машиністи електровозів металургійних цехів, зайняті
у тунелях

3.1а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.1а прибиральники відходів металургійного виробництва,
зайняті прибиранням колошникового пилу та очищенням
газопроводів

3.1а скіпові

3.1а стропальники, зайняті на гарячих роботах

3.1а транспортувальники шихти, зайняті транспортуванням
шихти у частково механізовані доменні печі

3.1а шлакувальники

3.1а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.1а-3    електрогазозварники

3.1а-3 електрозварники ручного зварювання

3.1а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування

3.1а-3 слюсарі-ремонтники

3.1б б) керівники

3.1б майстри, старші майстри, зайняті на ділянках гарячих
робіт

           2. Виробництво сталі та феросплавів.
Підготовка сумішей та ремонт
металургійних печей

3.2а     а) робітники

3.2а бригадири двору виливниць

3.2а вагранники

3.2а варники пеку, зайняті варінням смоли та сушінням
днищ

3.2а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.2а газівники

3.2а горнові феросплавних печей

3.2а готувачі составів до розливання плавок

3.2а готувачі сталерозливних канав

3.2а завантажувачі шихти

3.2а клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням
ручним способом та клеймуванням в торець заготовки

3.2а ковшові

3.2а машиністи гідроочищення та змазування виливниць

3.2а машиністи дистрибуторів (без дистанційного
керування)

3.2а машиністи завалювальних машин

3.2а машиністи заправних машин

3.2а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих роботах

3.2а машиністи машин вогневого зачищення

3.2а машиністи розливальних машин

3.2а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах

3.2а машиністи-транспортувальники гарячого металу

3.2а міксерові

3.2а набирачі стопорів

3.2а     обпалювачі, зайняті у феросплавному виробництві

3.2а оброблювачі поверхневих дефектів металу

3.2а оператори машин безперервного лиття заготівок,
зайняті на гарячих роботах (розливальний пульт,
газорізання, головний пост, прибиральні механізми)

3.2а оператори постів керування, зайняті обробленням
гарячого металу

3.2а підручні сталеварів електропечей

3.2а підручні сталеварів конверторів

3.2а підручні сталеварів мартенівських печей

3.2а підручні сталеварів установок електрошлакового
переплаву

3.2а підручні сталеварів установок позапічного оброблення
сталі

3.2а плавильники розкислювачів

3.2а плавильники синтетичних шлаків

3.2а плавильники феросплавів

3.2а прожарювачі

3.2а розливальники сталі

3.2а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом феросплавних
печей в гарячому стані

3.2а сталевари електропечей

3.2а сталевари конвертерів

3.2а сталевари мартенівських печей

3.2а сталевари установок електрошлакового переплаву

3.2а сталевари установок позапічного оброблення сталі

3.2а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

3.2а термісти прокату й труб, зайняті завантаженням
ручним способом гарячого металу або постійно зайняті
на гарячих роботах

3.2а чистильники феросплавів

3.2а шихтувальники, зайняті обслуговуванням печей з
виплавки феромарганцю, ферованадію, марганцевистих
сталей та марганцевих сплавів

3.2а шлакувальники

3.2а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.2а електрогазозварники

3.2а     електродники

3.2а електрозварники ручного зварювання

3.2а електрозварники ручного зварювання, зайняті
нарощуванням кожухів біля феросплавних печей з
виплавки феромарганцю, ферованадію

3.2а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування

3.2а-3 слюсарі-ремонтники

3.2б б) керівники

3.2б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах із шкідливими умовами праці

             3. Прокатне, колесопрокатне,
бандажопрокатне, вилопрокатне, бляхокатальне,
лудильне, оцинкувальне та освинцювальне
виробництва. Виробництво рейкових скріплень,
вирубування та зачищення гарячого металу.
Термічне оброблення. Виробництво
каліброваного металу

3.3а     а) робітники

3.3а алюмініювальники

3.3а апаратники електролітичного знежирення

3.3а апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу

3.3а апаратники нейтралізації, зайняті на роботах із
соляною кислотою

3.3а апаратники регенерації, зайняті на роботах із
соляною кислотою

3.3а апаратники центрифугування, зайняті на виробництві
купоросу

3.3а вальцювальники із складання та перевалки клітей,
зайняті перевалюванням клітей на гарячих ділянках
робіт

3.3а вальцювальники калібрувальних станів, зайняті
гарячим прокатом

3.3а вальцювальники станів гарячого прокату

3.3а варники пеку

3.3а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.3а газівники

3.3а газорізальники, зайняті різанням країв прокату в
гарячому стані

3.3а гартівники, зайняті ручним вантаженням

3.3а завантажувачі термічних печей

3.3а кантувальники-укладальники

3.3а     клеймувальники гарячого металу, зайняті клеймуванням
ручним способом або клеймуванням у торець заготовки

3.3а ковалі на молотах і пресах

3.3а ковалі-штампувальники

3.3а ковалі-штампувальники на ротаційних машинах

3.3а котлочистильники, зайняті на очищенні топок печей та
тунелів

3.3а листобійники

3.3а лудильники (оцинковувачі) електролітичним методом

3.3а лудильники гарячим способом

3.3а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих ділянках робіт

3.3а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
на гарячих роботах

3.3а машиністи машин вогневого зачищення

3.3а машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах

3.3а машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах

3.3а машиністи реверсивних парових машин прокатних
станів, зайняті гарячим прокатом

3.3а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах

3.3а нагрівальники металу

3.3а оброблювачі поверхневих дефектів металу

3.3а оператори постів керування агрегатами безперервного
травлення, знежирення, лудіння, оцинковування,
лакування та відпалювання, зайняті в травильних,
лудильних, алюмоцинкувальних, освинцювальних,
оцинковувальних відділеннях

3.3а оператори постів керування станами гарячої прокатки

3.3а оператори постів керування, зайняті на гарячих
роботах

3.3а освинцювальники

3.3а оцинковувачі гарячим способом

3.3а підручні вальцювальників станів гарячого прокату

3.3а посадчики металу

3.3а правильники прокату й труб, зайняті правленням
гарячого прокату

3.3а пресувальники-прошивальники рейкових скріплень,
зайняті на гарячому штампуванні

3.3а пресувальники коліс та бандажів, зайняті на гарячих
роботах

3.3а різальники гарячого металу

3.3а     робітники, зайняті  розковуванням,  загинанням та
заклепуванням трубок гарячим способом

3.3а прибиральники відходів металургійного виробництва,
зайняті прибиранням окалини під час гарячої прокатки
металу

3.3а прибиральники гарячого металу

3.3а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт і на
роботах із шкідливими умовами праці

3.3а термісти прокату й труб, зайняті на ручному
вантаженні або постійно зайняті на гарячих ділянках
робіт

3.3а травильники

3.3а укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах

3.3а шлакувальники

3.3а-3б робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, основні
робітники яких користуються правом на пільгове
пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.3а-3б електрогазозварники

3.3а-3б електрозварники ручного зварювання

3.3а-3б електромонтери з ремонту та обслуговування
електроустаткування

3.3а-3б слюсарі-ремонтники

3.3б б) керівники

3.3б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах із шкідливими умовами праці

           4. Виробництво труб: трубопрокатне,
          трубозварювальне, електротрубозварювальне,
          трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
           балонне, термічне та оцинковувальне;
            підготовка та вирубування металу

3.4а     а) робітники

3.4а     апаратники кристалізації,  зайняті  у виробництві
       купоросу

3.4а     апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
       купоросу

3.4а     асфальтувальники труб

3.4а     бригадири молотових відділень

3.4а     вагранники

3.4а     вальцювальники обкатних машин,  зайняті  обкаткою
       балонів у гарячому стані

3.4а     вальцювальники станів гарячого прокату труб

3.4а     вальцювальники станів пічного зварювання труб

3.4а     вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

3.4а     волочильники труб, зайняті на гарячих роботах

3.4а     газівники

3.4а     гартівники, зайняті ручним завантаженням гарячого
       металу

3.4а     завалювальники шихти у вагранки та печі

3.4а     заварники труб та балонів

3.4а     заливальники металу

3.4а     зварники пічного зварювання труб

3.4а     заливальники-труболиварники

3.4а     кантувальники-укладальники, зайняті       біля
       нагрівальних печей

3.4      клеймувальники гарячого  металу,  зайняті  ручним
       клеймуванням

3.4а     ковалі на молотах і пресах

3.4а     ковалі-штампувальники

3.4а     машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
       гарячих роботах

3.4а     машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
       на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими
       умовами праці

3.4а     машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах

3.4а     машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

3.4а     машиністи-транспортувальники гарячого металу

3.4а     нагрівальники металу

3.4а     оброблювачі поверхневих дефектів металу

3.4а     обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком та
       ручним   способом   (молотками,   зубилами,
       пневмоінструментом)

3.4а     оператори постів керування станами гарячого прокату
       труб

3.4а     оператори постів  керування,  зайняті на гарячих
       роботах

3.4а     освинцювальники

3.4а     оцинковувачі гарячим способом

3.4а     підручні вальцювальників станів гарячого  прокату
       труб

3.4а     плавильники

3.4а     посадчики металу

3.4а     правильники прокату  й труб, зайняті на гарячих
       роботах

3.4а     пресувальники гарячих труб, зайняті на прошивних
       пресах

3.4а     різальники гарячого металу

3.4а     прибиральники гарячого металу

3.4а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

3.4а     термісти прокату й труб, зайняті на роботах біля
       печей з температурним режимом (900 і вище) град. С
       обробки легованих марок сталі та сплавів

3.4а     травильники

3.4а     труболиварники-формувальники

3.4а     укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах

3.4а     шлакувальники

3.4а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники яких користуються правом на  пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

3.4а-3    електрогазозварники

3.4а-3    електрозварники ручного зварювання

3.4а-3    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

3.4а-3    слюсарі-ремонтники

3.4б     б) керівники

3.4б     майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
       робіт і на роботах із шкідливими умовами праці

               5. Виробництво метизів

3.5а     а) робітники

3.5а     гартівники, зайняті  гартуванням  у  свинцевих,
       ціанистих ваннах, у ваннах із розплавленими солями
       та на термотравильних агрегатах

3.5а     лудильники дроту, зайняті лудженням гарячим способом

3.5а     оцинковувачі гарячим способом

             IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ

         1. Коксове, пекококсове та термоантрацитове
                 виробництва

4.1а     а) робітники

4.1а     апаратники, крім  зайнятих  вуглепідготовкою  та
       очищенням газу

4.1а     барильєтники

4.1а     вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт

4.1а     газівники коксових печей

4.1а     двереві

4.1а     завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових печей

4.1а     кабінники-кантівники

4.1а     люкові

4.1а     машиністи електровозів гасильних вагонів

4.1а     машиністи коксових машин

4.1а     машиністи коксонавантажувальних машин

4.1а     машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
       на гарячих ділянках робіт

4.1а     машиністи мостових  перевантажувачів,  зайняті на
       гарячих ділянках робіт

4.1а     машиністи установок сухого гасіння коксу

4.1а     рампівники

4.1а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

4.1а     тунельники

4.1а     тунельники-мотористи скіпових підіймачів

4.1а     чистильники, зайняті   очищенням   пекококсової
       апаратури

4.1а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

4.1а-3    електрогазозварники

4.1а-3    електрозварники ручного зварювання

4.1а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

4.1а-3    монтажники устаткування коксохімічних виробництв

4.1а-3    монтажники технологічних трубопроводів

4.1а-3    слюсарі-ремонтники

4.1б     б) керівники

4.1б     майстри, старші  майстри,  зайняті  на  гарячих
       дільницях робіт і на роботах із шкідливими умовами
       праці

             2. Коксохімічне виробництво

4.2а     а) робітники

4.2а     апаратники, у тому числі зайняті знесірченням газу,
       у виробництві продуктів з наявністю у  повітрі
       робочої  зони шкідливих речовин 1 або 2 класу
       небезпеки, а також канцерогенів

4.2а     бригадири на дільницях основного виробництва, всі
       робітники якого зазначені у Списку N 1

4.2а     дробильники, зайняті  дробленням  з  наявністю у
       повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу
       небезпеки, а також канцерогенів

4.2а     зливальники-розливальники, зайняті  на  роботах з
       наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
       або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а     машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті
       на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими
       умовами праці

4.2а-3а    робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва, за
       наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
       або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а     розливальники хімічної продукції, зайняті на роботах
       з наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин
       1 або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а     скруберники-насосники, зайняті  на  роботах  з
       наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
       або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів

4.2а     стропальники, зайняті на дільницях гарячих робіт і
       на роботах із шкідливими умовами праці

4.2а     чистильники, зайняті очищенням апаратури

4.2а-3б    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

4.2а-3б    електрогазозварники

4.2а-3б    електрозварники ручного зварювання

4.2а-3б    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

4.2а-3б    монтажники устаткування коксохімічних виробництв

4.2а-3б    монтажники технологічних трубопроводів

4.2а-3б    слюсарі-ремонтники

4.2б     б) керівники

4.2      майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
       робіт і на роботах з наявністю у повітрі робочої
       зони шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а
       також канцерогенів

            V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ
           ТА ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ
                 ВИРОБНИЦТВІ

5а      а) робітники

5а      газівники

5а      газогенераторники

             VI. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
               (ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ)

6а-3     робітники, зайняті на дробленні,  подрібненні  і
       помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2 і
       більше відсотків кристалічного (вільного) двооксиду
       кремнію

        VII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

         1. Підготовка сировини та шихти.
         Брикетування на мідно-сірчаних
            заводах і фабриках

7.1а     а) робітники

7.1а     дробильники

7.1а     завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах

          2. Випалювання, вельцювання

7.2а     а) робітники

7.2а     апаратники-гідрометалурги

7.2а     бункерувальники

7.2а     вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.2а     дробильники

7.2а     завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах

7.2а     завантажувачі-вивантажувачі випалювальних   печей,
       зайняті на гарячих роботах

7.2а     машиністи (кочегари) котелень

7.2а     машиністи живильників

7.2а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.2а     машиністи млинів, зайняті розмелюванням недогарка

7.2а     обпалювачі

7.2а     печові з відновлення нікелевого порошку

7.2а     печові на вельц-печах

7.2а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.2а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

7.2а     транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
       гарячих  роботах,  а  також  обслуговуванням
       елеваторів

7.2а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники яких користуються правом на  пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.2а-3    електрогазозварники

7.2а-3    електрозварники ручного зварювання

7.2а-3    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

7.2а-3    слюсарі-ремонтники

7.2б     б) керівники

7.2б     майстри, старші майстри

                3. Спікання шихти

7.3а     а) робітники

7.3а     агломератники

7.3а     вивантажувачі гарячого агломерату

7.3а     горнові на агломерації та випалюванні

7.3а     грохотники

7.3а     грохотники-шурувальники

7.3а     дозувальники гарячого повертання

7.3а     дробильники

7.3а     завантажувачі шихти

7.3а     змішувальники

7.3а     машиністи ексгаустерів

7.3а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.3а     машиністи млинів

7.3а     обпалювачі

7.3а     оброблювачі вторинних шламів

7.3а     прожарювачі

7.3а     прибиральники шлаку та оборотних матеріалів

7.3а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.3а     транспортувальники (обслуговування   механізмів),
       зайняті на поверненні гарячого агломерату

7.3      шихтувальники, зайняті шихтуванням агломерату

7.3а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.3а-3    електрогазозварники

7.3а-3    електрозварники ручного зварювання

7.3а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.3а-3    слюсарі-ремонтники

7.3б     б) керівники

7.3б     майстри, старші майстри

            4. Сушіння шихти та промпродукту

7.4а     а) робітники

7.4а     бункерувальники

7.4а     завантажувачі

7.4а     кочегари технологічних печей

7.4а     сушильники

7.4а     транспортувальники (такелажні роботи)

7.4а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники яких користуються правом на  пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.4а-3    електрогазозварники

7.4а-3    електрозварники ручного зварювання

7.4а-3    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

7.4а-3    слюсарі-ремонтники

7.4б     б) керівники

7.4б     майстри, старші майстри, які керують робітниками,
       зазначеними в цьому підрозділі

             5. Одержання металу плавильним
             та електротермічним способами

7.5а     а) робітники

7.5а     вивантажувачі гарячого агломерату

7.5а     вивантажувачі на  відвалах,  зайняті  відвезенням
       гарячого шлаку

7.5а     вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.5а     дробильники

7.5а     електродники, зайняті на електропечах і відстійниках

7.5а     завантажувачі шихти

7.5а     конвертерники

7.5а     кочегари технологічних печей

7.5а     машиністи живильників, зайняті у цехах

7.5а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.5а     машиністи розливальних машин

7.5а     плавильники

7.5а     прибиральники шлаку та оборотних матеріалів, зайняті
       транспортуванням гарячого шлаку

7.5а     розливальники кольорових металів та сплавів

7.5а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.5а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням гарячого металу

7.5а     чистильники продукції, зайняті на очищенні кремнію

7.5а     шихтувальники

7.5а     шлакувальники

7.5а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники яких користуються правом на  пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.5а-3    електрогазозварники

7.5а-3    електрозварники ручного зварювання

7.5а-3    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

7.5а-3    слюсарі-ремонтники

7.5б     б) керівники

7.5б     майстри, старші майстри

               6. Рафінування металів

7.6а     а) робітники

7.6а     бункерувальники

7.6а     завантажувачі шихти

7.6а     кочегари технологічних печей

7.6а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.6а     машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

7.6а     обпалювачі

7.6а     плавильники

7.6а     розливальники кольорових металів та сплавів

7.6а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.6а     шлакувальники

7.6а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники яких користуються правом на  пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.6а-3    електрогазозварники

7.6а-3    електрозварники ручного зварювання

7.6а-3    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

7.6а-3    слюсарі-ремонтники

7.6б     б) керівники

7.6б     майстри, старші майстри

            7. Гідрометалургія, вилуговування,
             одержання кадмію та купоросу

7.7а     а) робітники

7.7а     апаратники виготовлення штучного шеєліту

7.7а     апаратники-гідрометалурги

7.7а     електролізники водних розчинів

7.7а     кислототривники-гумувальники

7.7а     машиністи млинів, зайняті сухим розмелюванням

7.7а     обпалювачі

7.7а     паяльщики по вініпласту

7.7а     паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

7.7а     печові на одержанні цинкового купоросу

7.7а     плавильники

7.7а     репульпаторники

7.7а     хлораторники

7.7б     б) керівники

7.7б     майстри, старші майстри

           8. Виробництво вуглецевих матеріалів,
               мас і виробів із них

7.8а     а) робітники

7.8а     вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом

7.8а     газівники

7.8а     дозувальники

7.8а     завантажувачі-вивантажувачі випалювальних     та
       графітувальних печей

7.8а     заливальники анодів

7.8а     змішувальники

7.8а     машиністи млинів

7.8а     машиністи просіювальних установок

7.8а     машиністи тельферів,   зайняті   випалюванням,
       прогартовуванням та графітуванням

7.8а     обпалювачі

7.8а     оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання

7.8а     пекоплавильники

7.8а     пресувальники електродної продукції

7.8а     прожарювачі

7.8а     просочувальники

7.8а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники яких користуються правом на  пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.8а-3    електрогазозварники

7.8а-3    електрозварники ручного зварювання

7.8а-3    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

7.8а-3    слюсарі-ремонтники

7.8а     стендовики

7.8а     стропальники, зайняті прогартовуванням, випалюванням
       та графітуванням

7.8а     формувальники електродної маси

7.8а     хлораторники електродної продукції

7.8а     шихтувальники

7.8б     б) керівники

7.8б     майстри, старші  майстри,  за  винятком зайнятих
       механічним обробленням електродів

              9. Глиноземне виробництво

7.9а     а) робітники

7.9а     агломератники

7.9а     апаратники карбонізації

7.9а     апаратники-гідрометалурги, зайняті   випарюванням,
       карбонізацією алюмінатного розчину, на дифузорах

7.9а     вивантажувачі гарячого агломерату

7.9а     вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих роботах

7.9а     дробильники

7.9а     кочегари технологічних печей

7.9а     машиністи млинів

7.9а     обпалювачі

7.9а     прожарювачі

7.9б     б) керівники

7.9б     майстри, старші майстри  у  цехах  карбонізації,
       спікання, кальцинації та випарювання лугів

           10. Одержання металів електролітичним
              способом у розплаві металу

7.10а     а) робітники

7.10а     анодники у виробництві алюмінію

7.10а     вантажники, зайняті вантаженням шихти, глинозему,
       фторсолей та анодної маси

7.10а     виливальники-заливальники металу

7.10а     водії електро- та автовізків, зайняті перевезенням
       розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та
       продуктів хлорації

7.10а     водії навантажувачів,   зайняті   перевезенням
       розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та
       продуктів хлорації

7.10а     дробильники, зайняті дробленням електроліту

7.10а     електролізники розплавлених солей

7.10а     електрослюсарі-контактники

7.10а     заливальники анодів

7.10а     катодники

7.10а     ливарники кольорових металів

7.10а     машиністи компресорних   установок,    зайняті
       перекачуванням хлору

7.10а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.10а     машиністи перевантажувачів

7.10а     машиністи пневмотранспорту

7.10а     машиністи розливальних машин

7.10а     машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

7.10а     машиністи штирьових кранів, зайняті обслуговуванням
       електролізерів

7.10а     монтажники з ремонту ванн

7.10а     плавильники

7.10а     розливальники кольорових металів та сплавів

7.10а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.10а     формувальники електродної маси

7.10а     футерувальники-шамотники з ремонту ванн

7.10а     хлораторники

7.10а     хлоропровідники

7.10а     шихтувальники

7.10а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.10а-3    електрогазозварники

7.10а-3    електрозварники ручного зварювання

7.10а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.10а-3    слюсарі-ремонтники

7.10б     б) керівники

7.10б     майстри, старші майстри

7.10б     майстри з ремонту устаткування, зайняті ремонтом
       електролізерів

         11. Виробництво фтористої кислоти та її солей

7.11а     а) робітники

7.11а     апаратники абсорбції

7.11а     апаратники варіння

7.11а     апаратники випарювання

7.11а     апаратники відстоювання

7.11а     апаратники дозування

7.11а     апаратники мокрої класифікації

7.11а     апаратники нейтралізації

7.11а     апаратники очищення газу

7.11а     апаратники приготування сірчанокислого глинозему

7.11а     апаратники розкладання

7.11а     апаратники сушіння

7.11а     апаратники у виробництві солей

7.11а     апаратники фільтрації

7.11а     апаратники центрифугування

7.11а     апаратники-гідрометалурги

7.11а     бункерувальники

7.11а     вивантажувачі на відвалах

7.11а     вогнетривники

7.11а     водії електро- та автовізків, зайняті вивезенням
       недогарка

7.11а     газогенераторники

7.11а     гумівники металовиробів, крім зайнятих  в  цехах
       захисних покриттів

7.11а     дозувальники реагентів

7.11а     дробильники

7.11а     завантажувачі-вивантажувачі

7.11а     завантажувачі-вивантажувачі печей

7.11а     зливальники-розливальники, зайняті  на  розливанні
       кислоти

7.11а     кочегари технологічних печей

7.11а     машиністи (кочегари) котелень

7.11а     машиністи вентиляційних та аспіраційних установок

7.11а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.11а     машиністи млинів

7.11а     машиністи насосних установок

7.11а     обпалювачі

7.11а     оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання

7.11а     паяльщики

7.11а     пресувальники

7.11а     репульпаторники

7.11а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.11а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням гіпсу та недогарка

7.11а     укладальники-пакувальники, зайняті  закупорюванням
       кислот та фторсолей

7.11а     флотатори

7.11а     чистильники, зайняті    очищенням    основного
       устаткування і газоходів

7.11а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.11а-3    електрогазозварники

7.11а-3    електрозварники ручного зварювання

7.11а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.11а-3    слюсарі-ремонтники

7.11б     б) керівники

7.11б     майстри, старші майстри

           12. Одержання металу електролітичним
            способом у розчинах солей та лугів

7.12а     а) робітники

7.12а     апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті
       приготуванням гіпохлориту

7.12а     апаратники сушіння

7.12а     електрозварники ручного   зварювання,   зайняті
       виготовленням анодів і катодів

7.12а     електролізники водних розчинів та із зняття олова з
       жерсті

7.12а     електрослюсарі - контактники

7.12а     катодники

7.12а     машиністи завантажувальних механізмів

7.12а     машиністи кранів (кранівники)

7.12а     машиністи млинів

7.12а     паяльщики по вініпласту

7.12а     паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

7.12а     плавильники

7.12а     розливальники кольорових металів та сплавів

7.12а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.12а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом,
       сировиною, пеком

7.12а     чистильники продукції, зайняті очищенням катодів

7.12а     шламівники електролітних  ванн,  крім  зайнятих
       промиванням сирцю та скрапу

7.12а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.12а-3    електрогазозварники

7.12а-3    електрозварники ручного зварювання

7.12а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.12а-3    слюсарі-ремонтники

7.12б     б) керівники

7.12б     майстри, старші майстри, крім зайнятих у виробництві
       електролітної фольги

         13. Виробництво порошків кольорових металів

7.13а     а) робітники

7.13а     апаратники у виробництві металевих порошків

7.13а     газогенераторники, зайняті у виробництві цинкового
       порошку

7.13а     електролізники водних розчинів

7.13а     паяльщики по вініпласту

7.13а     паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

7.13а     печові у виробництві цинкового пилу

7.13а     укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу

7.13а     формувальники вогнетривких   виробів,   зайняті
       виготовленням карборундових виробів

7.13б     б) керівники

7.13б     майстри, старші майстри

            14. Одержання анодів та ваєрбасів

7.14а     а) робітники

7.14а     завантажувачі шихти

7.14а     ливарники кольорових металів

7.14а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.14а     машиністи розливальних машин

7.14а     плавильники

7.14а     розливальники кольорових металів та сплавів

7.14а     сортувальники, зайняті відбиранням міді та шлаку

7.14а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.14а-3    електрогазозварники

7.14а-3    електрозварники ручного зварювання

7.14а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.14а-3    слюсарі-ремонтники

7.14б     б) керівники

7.14б     майстри, старші майстри

           15. Пилоуловлювання та газоочищення

7.15а     а) робітники

7.15а     машиністи ексгаустерів

7.15а     оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання

7.15а     укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу,
       одержаного металургійним способом

7.15а     чистильники, зайняті  очищенням  пилоуловлювальних
       пристроїв, печей, газоходів і колосників

7.15а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.15а-3    електрогазозварники

7.15а-3    електрозварники ручного зварювання

7.15а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.15а-3    слюсарі-ремонтники

7.15б     б) керівники

7.15б     майстри, старші майстри

              16. Перероблення шламів

7.16а     а) робітники

7.16а     апаратники розчинення

7.16а     апаратники у виробництві титану і рідкісних металів

7.16а     обпалювачі

7.16а     плавильники

7.16а     розливальники кольорових металів та сплавів

7.16а     сушильники

7.16а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.16а-3    електрогазозварники

7.16а-3    електрозварники ручного зварювання

7.16а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.16а-3    слюсарі-ремонтники

7.16б     б) керівники

7.16б     майстри, старші майстри

          17. Одержання рідкісних металів, кальцію,
          магнію, кремнію та титану металургійним
            та хіміко-металургійним способами

7.17а     а) робітники

7.17а     агломератники, зайняті спіканням шихти

7.17а     апаратники, крім   зайнятих   у   виробництві
       епітаксіальних структур, перелічених у Списку N 2

7.17а     вибивальники титанової губки

7.17а     вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.17а     готувачі шихти  напівпровідникових   матеріалів,
       зайняті легуванням напівпровідникових матеріалів,
       крім зайнятих у виробництві епітаксіальних структур

7.17а     дозувальники

7.17а     завантажувачі-вивантажувачі

7.17а     кочегари технологічних печей

7.17а     машиністи брикетних пресів

7.17а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.17а     машиністи млинів

7.17а     монтажники реакційних апаратів, зайняті ремонтом і
       відновленням реакційних апаратів

7.17а     обпалювачі з  перероблення  титановмісних   та
       рідкоземельних матеріалів

7.17а     оператори прецизійного різання, зайняті доведенням
       напівпровідникових матеріалів, крім  зайнятих  у
       виробництві епітаксіальних структур

7.17а     печові з виробництва триоксиду сурми

7.17а     печові з відновлення термічним способом

7.17а     печові з   перероблення   титановмісних   та
       рідкоземельних матеріалів

7.17а     печові йодидного рафінування

7.17а     печові з відновлення  і  дистиляції  титану  та
       рідкісних металів

7.17а     плавильники

7.17а     плавильники барієвого електроліту

7.17а     плавильники електронно-променевої плавки

7.17а     прожарювачі

7.17а     спікальники твердосплавних виробів

7.17а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.17а     сушильники

7.17а     фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію

7.17а     хлораторники

7.17а-3    робітники ремонтних  служб,  зайняті  ремонтом
       устаткування в місцях його встановлення на дільницях
       (робочих  місцях)  діючих  виробництв,  основні
       робітники  яких користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення за Списком N 1:

7.17а-3    електрогазозварники

7.17а-3    електрозварники ручного зварювання

7.17а-3    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

7.17а-3    слюсарі-ремонтники

7.17б     б) керівники

7.17.б    майстри, старші майстри

          18. Оброблення та перероблення кольорових
               і дорогоцінних металів

7.18.1    1) плавильне виробництво

7.18.1а    а) робітники

7.18.1а    вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

7.18.1а    заливальники металу

7.18.1а    кокільники-складальники, зайняті заливанням металу

7.18.1а    ливарники кольорових металів

7.18.1а    машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.18.1а    плавильники

7.18.1а    різальники металу на ножицях і пресах,  зайняті
       різанням гарячого металу

7.18.1а    різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті
       різанням гарячого металу

7.18.1а    розливальники кольорових металів та сплавів

7.18.1а    стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.18.1а    шихтувальники, зайняті на роботах біля печей

7.18.1б    б) керівники

7.18.1б    майстри, старші майстри

7.18.2    2) виробництво  азотнокислого  срібла, афінаж та
       одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та їх
       перероблення

7.18.2а    а) робітники

7.18.2а    апаратники у виробництві дорогоцінних металів

7.18.2а    апаратники у  виробництві  твердих  сплавів  і
       тугоплавких металів

7.18.2а    відпальники кольорових металів

7.18.2а    електролізники водних розчинів

7.18.2а    машиністи млинів

7.18.2а    оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання

7.18.2а    плавильники

7.18.2а    робітники, зайняті  у  виробництві  азотнокислого
       срібла та хімічно чистих дорогоцінних металів

7.18.2а    сушильники

7.18.2а    термісти

7.18.2а    термісти на установках СВЧ

7.18.2а    шихтувальники

7.18.2б    б) керівники

7.18.2б    майстри, старші майстри

7.18.3    3) прокатне виробництво

7.18.3а    а) робітники

7.18.3а    вальцювальники холодного металу, зайняті прокаткою
       свинцю

7.18.3а    відпальники кольорових металів

7.18.3а    кочегари технологічних печей

7.18.3а    машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.18.3а    нагрівальники кольорових металів

7.18.3а    плакувальники виробів

7.18.3а    правильники на машинах, зайняті виправленням
       гарячого металу

7.18.3а    пресувальники на гідропресах, зайняті пресуванням
       свинцю

7.18.3а    прокатники гарячого металу

7.18.3а    різальники гарячого металу

7.18.3а    різальники металу на ножицях і пресах,  зайняті
       різанням гарячого металу та свинцю

7.18.3а    різальники на пилах, ножівках та верстатах, зайняті
       різанням гарячого металу та свинцю

7.18.3а    різальники холодного металу, зайняті різанням свинцю

7.18.3а    стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

7.18.3а    чистильники продукції, зайняті  очищенням  металу
       металевими щітками

7.18.3б    б) керівники

7.18.3б    майстри, старші майстри, які керують робітниками,
       переліченими в цьому підрозділі (пункт 3)

7.18.4    4) трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва

7.18.4а    а) робітники

7.18.4а    відпальники кольорових металів

7.18.4а    волочильники кольорових металів, зайняті  гарячим
       волочінням

7.18.4а    завальцювальники, зайняті вальцюванням гарячих труб

7.18.4а    кочегари технологічних печей

7.18.4а    нагрівальники кольорових металів

7.18.4а    пресувальники на гідропресах

7.18.4а    профілювальники

7.18.4а    трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті

7.18.4б    б) керівники

7.18.4б    майстри, старші майстри, які керують робітниками,
       переліченими в цьому підрозділі (пункт 4)

7.18.5    5) одержання цинкового пилу та оксиду цинку

7.18.5а    а) робітники

7.18.5а    машиністи просіювальних установок

7.18.5а    укладальники-пакувальники, зайняті    пакуванням
       цинкового пилу і оксиду цинку

7.18.5б    б) керівники

7.18.5б    майстри, старші майстри, які керують робітниками,
       переліченими в цьому підрозділі (пункт 5)

            19. Виробництво твердих сплавів
               і тугоплавких металів

7.19а     а) робітники

7.19а     апаратники виготовлення штучного шеєліту

7.19а     апаратники карбідизації

7.19а     апаратники окислення молібденових відходів

7.19а     апаратники печей відновлення, зайняті відновленням
       кобальту

7.19а     апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті
       розмелюванням та просіюванням

7.19а     апаратники у  виробництві  твердих  сплавів  і
       тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей
       вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і
       сірчистого натрію

7.19а     апаратники-гідрометалурги, зайняті  у  виробництві
       солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю
       і сірчистого натрію

7.19а     волочильники кольорових металів, зайняті  гарячим
       волочінням (грубе волочіння)

7.19а     електролізники водних розчинів

7.19а     електролізники розплавлених солей

7.19а     зварники виробів з тугоплавких металів

7.19а     ковалі на молотах і пресах

7.19а     ковалі-штампувальники на ротаційних машинах

7.19а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

7.19а     машиністи млинів

7.19а     машиністи просіювальних установок

7.19а     обпалювачі

7.19а     плавильники

7.19а     плавильники електронно-променевої плавки

7.19а     пресувальники твердих  сплавів,  зайняті  гарячим
       пресуванням

7.19а     прожарювачі

7.19а     прокатники гарячого металу

7.19а     просівачі порошків на механічних ситах

7.19а     просочувальники

7.19а     спікальники твердосплавних виробів

7.19а     сушильники, зайняті сушінням порошків і сумішей

           20. Виробництво ртуті, елементарної
         сірки, ксантогенату, миш'яку, хромових солей,
          сірчистого натрію, світлосполук, молібдату
         амонію, сталініту, їх сполук. Афінаж золота,
          срібла, платини, металів платинової групи

7.20а     а) робітники

7.20а-3а   усі робітники, зайняті у технологічному процесі, а
       також  ремонтом  устаткування  у  зазначених
       виробництвах

7.20а-3б   робітники, зайняті   обслуговуванням  зазначених
       виробництв

7.20а-3б   контролери продукції кольорової металургії

7.20а-3б   підсобні робітники

7.20а-3в   робітники, зайняті   прийманням,   подаванням,
       випробуванням   і   обробленням   сировини,
       напівпродуктів, готової продукції та відходів

7.20а-3г   робітники, зайняті обробленням виробничих розчинів і
       стічних вод, транспортуванням сировини,  кислот,
       напівпродуктів і готової продукції, укладанням та
       пакуванням сировини,  кислот,  напівпродуктів  і
       готової продукції

7.20б     б) керівники

7.20б     майстри, старші майстри, зайняті у цехах, переділах
       і відділеннях

7.20б     майстри контрольні (дільниці, цеху)

              VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

8А      А. Працівники,   зайняті   у   нижчезазначених
       виробництвах і на роботах:

8А.1     1) активованого  вугілля(1); алюмогелю; аерогелю;
       альдегідів та їх похідних; амінів, їх сполук; аміаку
       (включаючи   газову   сировину);  активованого
       піролюзиту; азбовінілу; білої сажі; брому, його
       сполук; з виплавлення сірки незалежно від способу;
       галоїдопохідних  етилену,  їх  полімерів   і
       співполімерів;     гератолю;     гопкаліту;
       графітноколоїдних препаратів; гуанідинів  та  їх
       похідних;   двооксиду  марганцю;  детергентів;
       диметилсульфату;   десульфуратора;   дипроксиду;
       інгібіторів;  ванадієвих  і  сурм'яних  сполук;
       іонообмінних смол і напівпродуктів з них; йоду, його
       сполук;  каустичної соди; капролактаму; камфори;
       карбіду кальцію;  карбюризаторів;  каталізаторів;
       кетонів,  їх  похідних;  коагулянту;  креоліну;
       лакофарбової продукції із застосуванням органічних
       розчинників;  лаків та їх сумішей; меркаптанів;
       металевого натрію, калію, їх оксидів; металевих
       порошків хімічним способом; мінеральних і органічних
       кислот, їх  сполук,  похідних,  у  тому  числі
       регенерації, денітрації і концентрації; мінеральних
       солей;  мінеральних  добрив;  міпоросепараторів;
       сечовини; миш'яку і його солей; необростаючих сполук
       і токсинів до них; нітросумішей; некалю; тіоколу;
       збагачення миш'якових, апатитонефелінових, сірчаних
       руд; органічних та неорганічних реактивів; оксидів,
       перекисів,  гідроперекисів та їх сполук; оксиду
       етилену і продуктів на його основі; органічних
       продуктів, що синтезуються на основі органічної
       жирної, ароматичної гетероциклічної сировини, у тому
       числі продуктів для синтезу барвників, пігментів і
       лаків; осеїну;  з  піролізу  вуглеводів  нафти,
       очищення, компримування, поділу пірогазу; з крекінгу
       газу, природних газів; пластифікаторів; пластичних
       мас  на  основі: фенолів, крезолів, ксиленолів,
       резорцину, сумарних фенолів, меламіну,  аніліну,
       фурфуролу,  тіосечовини, ізоціанатів, поліамідів,
       поліуретанів, поліефірних смол, простих і складних
       ефірів  целюлози;  безперервного  і  штапельного
       скловолокна  (за  винятком   теплоізоляційного
       скловолокна),  а  також  виробів  з  нього  і
       склопластика;  полідієну;   полівінілпіролідону;
       полімерів і співполімерів акрилової та метакрилової
       кислот, їх похідних; полімерів простих вінілових
       ефірів;   поліетилентерефталатів,   бутадієну,
       поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та
       інших  матеріалів  на  їх основі; поліфосфатів;
       полікарбонатної  плівки;  поропластів;  порофору;
       пресувальних матеріалів; похідних бензолу, бензоїлу,
       нафталіну, їх гомологів; простих та складних ефірів;
       ртутних  приладів  і  препаратів;  гумовому,
       гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях):
       підготовчих, підготовки  сировини,  вулканізації,
       виготовлення клеїв для гуми; світлосполук; свинцю,
       ртуті, хрому, їх оксидів, продуктів їх сполук;
       селену, телуру, селенових, мідних, цинкових сполук;
       сірководню;  сілікагелю;  синтетичних  каучуків;
       синтетичних  вітамінів(1); синтетичних  барвників,
       пігментів, їх розмелювання, сушіння; синтетичних
       смол, лаків; сполук барію, титану; спиртів, їх
       похідних;  стиролу,  його  похідних,  полімерів,
       співполімерів;   сульфовугілля;   сцинтиляційних
       матеріалів; термочутливих фарб, олівців; технічних,
       кормових фосфатів; технічного вуглецю, матеріалів на
       його основі; вуглеводнів, їх сполук; уротропіну;
       фенолу,   його   сполук;    феромагнітного,
       піногенераторного   порошку;   флотореагентів;
       формальгліколю; фосфору, фосфорної  кислоти,  їх
       похідних; фреонів усіх класів; фригітів; фтору, його
       сполук; фторхлорорганічних сполук; хімікатів для
       виготовлення гуми, каучуку; хімікатів для сільського
       господарства, садівництва,  медичних  препаратів,
       бензинів,  мастил,  трансформаторних  масел  для
       боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас,
       штучних  волокон,  для  кольорової,  чорно-білої
       кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості;
       хімічних  засобів  захисту рослин, протруйників,
       відлякуючих засобів, препаратів на  їх  основі;
       хімпоглиначів; хлору, його сполук; хлорвінілу, його
       полімерів, співполімерів; ронгаліту і сульфованих
       жирових   продуктів;  целозольвів;  ціанистих,
       роданистих сполук; ціанатів,  диізоціанатів,  їх
       похідних;  екстраліну;  елементорганічних сполук;
       емалей, препаратів з дорогоцінних металів; емульсії
       жирових сумішей, їх пом'якшувачів; етилової рідини;
       отрутохімікатів

       _______________
       1 - Поширюється на хіміко-фармацевтивчне вироництво

8А.1     працівники, зайняті наповненням хлором балонів і
       контейнерів, а також розливанням хлору

8А.1     працівники, зайняті  у  спеціальних  виробництвах
       (включаючи  очищення цистерн, місткостей, миття,
       ремонт та оброблення тари на спецвиробництвах і
       з-під токсичних речовин) та лабораторіях з хімічними
       спецречовинами

8А.1     працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних
       сполук   і   покриттів   працівники   цехів
       енергозабезпечення, зайняті ремонтом, профілактикою
       та обслуговуванням електрообладнання безпосередньо в
       цехах, відділеннях і на  дільницях  виробництва
       продукції, зазначеної  у  підрозділі  "А"  цього
       розділу(2)

       працівники ремонтно-будівельних  цехів (відділень,
       дільниць), зайняті  ремонтом,  профілактикою  та
       обслуговуванням обладнання або які виконують роботи,
       пов'язані  з  ремонтом,  профілактикою   або
       обслуговуванням  цього  обладнання  (встановлення
       дерев'яних риштувань, укладання бетонного фундаменту
       під  обладнання  тощо),  безпосередньо в цехах,
       відділеннях і на дільницях виробництва продукції,
       зазначеної у підрозділі "А" цього розділу(2)

       _______________
       2 - До стажу роботи, що дає право на пільгове
       пенсійне  забезпечення,  зараховується  фактично
       відпрацьований  час  в цехах, відділеннях і на
       дільницях виробництва зазначеної продукції

8А.1     робітники, майстри і старші майстри, механіки та
       енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та
       обслуговуванням  технологічного  устаткування  та
       електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних
       приладів і  вентиляції),  комунікацій,  дегазації
       виробничої  каналізації і тунелів у перелічених
       виробництвах та структурних підрозділах

       робітники, майстри, старші майстри, механіки  та
       енергетики  цехів і дільниць, зайняті ремонтом,
       профілактикою  та  обслуговуванням  виробничої
       каналізації і тунелів у цехах, відділеннях і на
       дільницях виробництва продукції, зазначеної у пункті
       1 підрозділу "А" цього розділу

8А.2     2) азбестових технічних виробів

8А.2а     а) робітники

8А.2а     робітники, зайняті у таких цехах, відділеннях і на
       дільницях: підготовчому      (приготувальному),
       текстильному, прядильному, ткацькому, апаратному,
       набивальному, автотракторних деталей, автоформованих
       деталей, спірально-намотаних прокладок, картону і
       фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного
       матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки

8А.2а     робітники, зайняті  ремонтом,  профілактикою  та
       обслуговуванням  технологічного  устаткування  і
       електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних
       приладів і вентиляції)

8А.2б     б) керівники та фахівці

8А.2б     енергетики, зайняті у перелічених цехах, відділеннях
       і на дільницях

8А.2б     майстри (старші майстри) з ремонту  устаткування
       (крім   контрольно-вимірювальних   приладів  і
       вентиляції)

8А.2б     майстри та  старші  майстри,  начальники  змін,
       дільниць, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і
       на дільницях

8А.2б     механіки, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і
       на дільницях

8Б      Б. Робітники  та  майстри  підприємств  інших
       виробництв,  зайняті  у  технологічному  процесі
       виробництва такої продукції: неорганічної хімії,
       добрив,  полімерів,  пластичних  мас  (включаючи
       композиційні матеріали, склопластики і поліуретани,
       у  тому  числі  методом  напилення),  каучуків,
       лакофарбової, побутової хімії, органічного синтезу,
       синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної
       та азбестової, хімічних реактивів,  високочистих
       речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях і
       установках за наявності в повітрі робочої зони
       шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також
       канцерогенів. Робітники та майстри, зайняті ремонтом
       і обслуговуванням технологічного устаткування та
       електроустаткування у зазначених виробництвах

            IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

         1. Виробництво сірчаної, азотної кислот та їх
          солей, окислювачів різних видів рідкого
          ракетного палива на основі міцної азотної
         кислоти, селену, денітрація та концентрація
         відпрацьованих кислот, рекуперація кислот у
         виробництві вибухових речовин і різних видів
                   пороху

9.1-1     працівники, зайняті у технологічному процесі,  а
       також ремонтом під час відпрацювання та виробництва
       зазначених продуктів

          2. Відпрацювання і виготовлення вибухових
        речовин, включаючи промислові вибухові речовини

9.2-1     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а
       також ремонтом під час відпрацювання нових вибухових
       речовин і виробництва всіх видів вибухових речовин

        3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів
        пороху, зарядів твердого палива, піротехнічних,
         безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,
         вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів,
          згоряючих гільз, окислювачів різних видів
          рідкого ракетного палива на основі міцної
          азотної кислоти, а також напівфабрикатів і
              композицій на їх основі

9.3-1     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а
       також ремонтом під час відпрацювання та виробництва
       зазначених  продуктів  (за винятком працівників,
       зайнятих виготовленням  металевих  оболонок  для
       запальників)

        4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну
                 та колоксиліну

9.4-3     працівники, зайняті у технологічному процесі,  а
       також ремонтом під час приготування піроксиліну,
       розчинів  гіпохлориту,  бучення,   промивання,
       відбілювання і сушіння

9.4-2     робітники, майстри та старші майстри, зайняті у
       технологічному процесі виробництва колоксиліну, крім
       робітників,  зайнятих  відбілюванням,  сушінням,
       промиванням  лінта,  нейтралізацією  вод   і
       приготуванням водопом'якшувальних розчинів

        5. Сіркоперегонне та сіркоплавильне виробництва

9.5-3     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а
       також ремонтом у зазначених виробництвах

         6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація та
              ректифікація розчинників

9.6-3     працівники, зайняті  у технологічному процесі, а
       також ремонтом у зазначених виробництвах

         7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт
          усіх видів боєприпасів, бойових частин,
         споряджених твердопаливних ракетних двигунів,
         піротехнічних виробів, засобів ініціювання,
          інших комплектуючих виробів, що містять
        продукти, зазначені у пунктах 2-3. Утилізація та
         знищення ракет, боєприпасів та їх елементів,
         споряджених різними видами твердого палива,
          пороху, вибухових речовин і піротехнічних
                  сумішей

9.7-3а    працівники, зайняті у технологічному процесі,  а
       також ремонтом у зазначених виробництвах та під час
       відпрацювання нових технологій цих виробництв

9.7-3б    працівники, зайняті утилізацією і знищенням ракет,
       боєприпасів та елементів, споряджених різними видами
       твердого палива, пороху,  вибухових  речовин  і
       піротехнічних сумішей

9.7-3в    працівники, зайняті  на  роботах  в  особливо
       небезпечній зоні потенційно небезпечних об'єктів

        8. Виробництво метолу, селективного розчинника,
           дінітрокрезоляторів натрію та амонію

9.8-3     працівники, зайняті у технологічному процесі,  а
       також ремонтом у зазначених виробництвах

           X. ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО
             КОНДЕНСАТУ, ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ

10.1     1. Робітники,  зайняті  у  таких  виробництвах:
       перегонки, крекінгування сірчистих нафт і вироблення
       з них нафтопродуктів; каталітичного  риформінгу;
       перегонки  сланцевих і вугільних смол; піролізу
       сірчистих нафтопродуктів; ректифікації ароматичних
       вуглеводнів; компримування і фракціонування газів,
       що  містять  сірководень  та  окис  вуглецю;
       сірчанокислотного алкілування, етилування бензину;
       кислотного,  селективного   гідроочищення   та
       депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого
       палива;  дефеноляції  вод;  парафіну;  церезину,
       меркаптанів;   каталізаторів;   присадок   до
       нафтопродуктів; коксу; синтетичних  продуктів  з
       нафтосировини;  напівкоксування  твердого палива;
       очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю;
       гідрування   твердого   палива  і  сірчистих
       нафтопродуктів;  синтезу  вуглеводнів;  переробки
       продуктів  гідрування,  синтезу, напівкоксування,
       коксування  та  газифікації  твердого  палива;
       знемаслення  і  розкислення  лугових  відходів;
       електрознесолення та  зневоднення,  стабілізації,
       гідроочищення сірководневмісної нафти та газового
       конденсату, одержання елементарної (газової) сірки:

10.1     апаратники

10.1     барильєтники

10.1     дробильники

10.1     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування,  зайняті  у  виробництвах,
       перелічених у Списку N 1

10.1     коксоочисники

10.1     коксорозвантажувачі, зайняті ручними роботами

10.1     машиністи бульдозерів,  зайняті  розпушуванням та
       вантаженням елементарної (газової) сірки

10.1     машиністи екскаваторів,   зайняті   вантаженням
       елементарної (газової) сірки

10.1     машиністи з моторних випробувань палива, зайняті на
       роботах з етильованим бензином

10.1     машиністи технологічних насосів

10.1     оператори технологічних установок

10.1     рампівники

10.1     робітники, зайняті  розвантаженням  і  зливанням
       етилової рідини

10.1     слюсарі з ремонту технологічних установок, зайняті у
       виробництвах, перелічених у Списку N 1

10.1     слюсарі-ремонтники, зайняті   у   виробництвах,
       перелічених у Списку N 1

10.1     чистильники

10.2     2. Працівники, зайняті у виробництві  технічного
       вуглецю

               XI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

               1. Ливарне виробництво

11.1а     а) робітники

11.1а     вагранники

11.1а     вибивальники відливків

11.1а     вогнетривники, зайняті ремонтом ковшів і печей у
       гарячому стані

11.1а     газівники, зайняті у газовому господарстві

11.1а     газорізальники, які виконують роботи  з  різання
       додатків і ливників у гарячому стані

11.1а     горнові шахтових печей

11.1а     готувачі сталерозливних канав

11.1а     електрогазозварники, зайняті виправленням дефектів
       відливків у гарячому стані

11.1а     завалювальники шихти у вагранки та печі

11.1а     заливальники металу

11.1а     ковшові

11.1а     кочегари технологічних печей, зайняті на роботах
       біля плавильних печей

11.1а     ливарники вакуумного,  відцентрово-вакуумного  та
       відцентрового лиття, зайняті на відцентрових машинах

11.1а     ливарники металів та сплавів

11.1а     ливарники на машинах для лиття під тиском

11.1а     машиністи завалювальних машин

11.1а     міксерові

11.1а     набирачі стопорів

11.1а     наждачники

11.1а     обпалювачі відходів металу

11.1а     обпилювачі фасонних відливків, зайняті на роботах із
       застосуванням наждаків

11.1а     обпилювачі форм та металу сірчаним порошком

11.1а     оброблювачі поверхневих дефектів металу

11.1а     обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком і
       ручним   способом   (молотками,   зубилами,
       пневмоінструментом)

11.1а     плавильники металу та сплавів

11.1а     плавильники, зайняті обслуговуванням фурм

11.1а     прибиральники у ливарних цехах, зайняті прибиранням
       відпрацьованої землі у бункерах (тунелях) і гарячого
       шлаку

11.1а-3    робітники, зайняті  обприскуванням форм розчинами
       фтористих присадок

11.1а     розливальники сталі

11.1а-3    сталевари та їх підручні, крім сталеварів вакуумних
       печей та їх підручних

11.1а     стрижневики машинного   формування,    зайняті
       виготовленням стрижнів у нагрівальній оснастці

11.1а     термісти, зайняті  завантаженням і розвантаженням
       гарячого металу ручним способом

11.1а     транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті
       на гарячих ділянках робіт

11.1а     укладачі фтористих присадок

11.1а     формувальники ручного формування, які беруть участь
       у литті металу

11.1а     хлораторники, зайняті  хлоруванням  розплавленого
       металу

11.1а     чистильники металу, відливків, заготовок, виробів та
       деталей, зайняті обробленням литва ручним способом
       всередині камер і в протигазах

11.1а     шлакувальники, зайняті обслуговуванням  плавильних
       печей

11.1б     б) керівники

11.1б     майстри дільниць,  старші   майстри   дільниць
       плавильних,    заливальних    (розливальних),
       кокільно-заливальних, термообробки литва та обрубних
       відділень,  прольотів  і  дільниць  ливарного
       виробництва

            2. Ковальсько-пресове виробництво

11.2а     а) робітники

11.2а     бандажники, зайняті на гарячих роботах

11.2а     згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

11.2а     кантувальники-укладальники, зайняті   кантуванням
       гарячого металу у нагрівальних печах

11.2а     ковалі на молотах і пресах

11.2а     ковалі ручного кування

11.2а     ковалі-штампувальники

11.2а     ковалі-штампувальники на ротаційних машинах

11.2а     машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах

11.2а     нагрівальники (зварники) металу

11.2а     налагоджувальники устаткування  й  агрегатів  у
       термообробленні, зайняті на термічних печах

11.2а     оброблювачі поверхневих дефектів металу, зайняті на
       гарячих ділянках робіт

11.2а     посадчики металу

11.2а     пресувальники на гарячому штампуванні

11.2а     ресорники на обробленні гарячого металу

11.2а     розкатники, зайняті на гарячих роботах

11.2а     стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого металу

11.2а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого
       металу

11.2б     б) керівники

11.2б     майстри дільниць, старші майстри дільниць молотових
       (ковальських), пресових і  термічних  відділень,
       прольотів   і   дільниць  ковальсько-пресового
       виробництва, а також гарячих дільниць у виробництві
       ресор

               3. Термічна обробка

11.3а     а) робітники

11.3а     гартівники, зайняті біля печей  завантаженням  і
       вивантаженням ручним способом гарячого металу

11.3а     нагрівальники (зварники) металу

11.3а     нейтралізаторники ціанистих  розчинів,   зайняті
       нейтралізацією ціантари та ціанвідходів

11.3а     термісти, зайняті біля печей на гарячих роботах;
       термісти,  зайняті  обробкою  металовиробів  у
       ціанистих,  свинцевих  ваннах  і  у  ваннах  з
       розплавленими солями

11.3а     чистильники, зайняті очищенням ванн від ціану та
       свинцю

11.3б     б) керівники

11.3б     майстри дільниць,  старші   майстри   дільниць
       нагрівальних  печей,  гартування,  відпалювання;
       цементації, травлення та термооброблення

              4. Виробництво абразивів

11.4а     а) робітники

11.4а     електродники, зайняті на роботах біля печей

11.4а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на ділянках
       плавки абразивних матеріалів

11.4а     плавильники абразивних матеріалів

11.4а     плавильники карбіду кремнію

11.4б     б) керівники

11.4б     майстри, зайняті на ділянках  плавки  абразивних
       матеріалів

           5. Інші професії з оброблення металу

11.5а     а) робітники

11.5а     вальцювальники, зайняті згинанням гарячого металу
       під час котельних і суднокорпусних робіт

11.5а     газорізальники, зайняті  плазмово-дуговим різанням
       металу у гарячому стані

11.5а     гумівники суднові, зайняті на роботах  всередині
       відсіків підводних човнів під час їх будівництва та
       ремонту;  гумівники  суднові,  які  працюють  з
       шкідливими речовинами 1-2 класів небезпеки

11.5а     електрозварники ручного          зварювання
       (електрогазозварники), зайняті  електрозварюванням
       виробів з підігрівом

11.5а     емалювальники, зайняті нанесенням емалей на гарячу
       чавунну апаратуру та вироби  великих  габаритів
       (місткістю 0,4 куб. м і більше) методом опудрення з
       ручних вібросит

11.5а     заливальники свинцево-олов'янистих сплавів

11.5а     маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у
       відсіках суден, резервуарах

11.5а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
       ділянках робіт

11.5а     металізатори, зайняті на роботах у закритих камерах
       і резервуарах

11.5а     мідники, зайняті лудінням і паянням припоями, які
       містять свинець

11.5а     обрубувачі, зайняті на роботах всередині і зовні
       апаратів з підігріванням металу і застосуванням
       ручного повітряно-дугового стругання

11.5а     оцинковувачі гарячим способом

11.5а     плавильники металів  та сплавів, зайняті плавкою
       бабіту та інших сплавів, що містять свинець

11.5а     рубачі суднові, зайняті рубанням гребних гвинтів з
       титанових сплавів

11.5а     стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт

         XII. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН I
                  АПАРАТУРИ

12а      а) робітники

12а      автоклавники-сушильники акумуляторних  пластин  у
       виробництві свинцевих акумуляторів

12а      варники електроізоляційних лаків, смол та мастик

12а      готувачі активних  мас,  зайняті  у  виробництві
       кислотних акумуляторів, гальванічних елементів і
       батарей, а також роботами з речовинами 1-2 класів
       небезпеки або канцерогенами

12а      електродники безламельних акумуляторів та елементів,
       електродники   безламельних,   фольгових   і
       срібноцинкових акумуляторів, зайняті на роботах з
       речовинами 1-2 класів небезпеки або канцерогенами

12а      електродники ламельних акумуляторів та елементів,
       зайняті на роботах з речовинами 1-2 класів небезпеки
       або канцерогенами

12а      заливальники смолкою

12а      зварники пластмас, які працюють з фторопластом у
       гарячому стані

12а      машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих
       акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та
       електровугільних виробів

12а      мішальники вугільних мас, зайняті у  виробництві
       електровугільних виробів

12а      мішальники сухої  маси,  зайняті  у  виробництві
       свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і
       батарей

12а      намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих)

12а      обпресувальники кабелів  свинцем  чи  алюмінієм,
       зайняті на роботах з свинцем

12а      обпресувальники кабелів та проводів пластиками та
       гумою, які працюють з фторопластом у гарячому стані

12а      пресувальники виробів з пластмас, які працюють з
       фторопластом у гарячому стані

12а      просочувальники електротехнічних виробів,  зайняті
       просочуванням речовинами 1-2 класів небезпеки або
       канцерогенами

12а-3     робітники, зайняті  формуванням  та  складанням
       свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел
       струму із застосуванням речовин 1-2 класів небезпеки
       або канцерогенів

12а      розмелювачі-дозувальники вугільних мас

12б      б) керівники

12б      майстри, старші майстри, зайняті у  виробництвах
       освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів

          XIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
               ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

13а-3     а) робітники,  зайняті  на  ділянках  робіт  із
       застосуванням ртуті під час виготовлення приладів і
       виробів

13б      б) керівники та фахівці, зайняті на дільницях і
       роботах з застосуванням ртуті під час виготовлення
       приладів і виробів

13б      лаборанти

13б      майстри, старші майстри

13б      механіки

13б      начальники дільниць

13б      технологи

13в      в) робітники, зайняті на роботах із застосуванням
       оксидів свинцю

13г      г) керівники та фахівці, зайняті на дільницях і
       роботах із застосуванням оксидів свинцю

13г      лаборанти

13г      майстри, старші майстри

13г      механіки

13г      начальники дільниць

13г      технологи

        XIV. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ
              (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

               1. Виробництво цементу

14.1а     а) робітники

14.1а     аспіраторники

14.1а     вивантажувачі шахтових печей

14.1а     дозувальники сировини, зайняті дозуванням цементу

14.1а     завантажувачі печей (шахтових)

14.1а     машиністи (випалювачі) обертових печей

14.1а     машиністи (випалювачі) шахтових печей

14.1а     машиністи вугільних млинів

14.1а     машиністи кальцинаторів

14.1а     машиністи сировинних млинів, зайняті сухим помелом

14.1а     машиністи цементних млинів

14.1а     насипальники цементу

14.1а     пакувальники цементу

14.1а     помічники машиністів (випалювачів) обертових печей

14.1а     помічники машиністів (випалювачів) шахтових печей

14.1а     помічники машиністів вугільних млинів

14.1а     помічники машиністів сировинних  млинів,  зайняті
       сухим помелом

14.1а     помічники машиністів цементних млинів

14.1а     транспортувальники гарячого клінкеру

14.1а     чистильники з очищення пилових камер

           2. Видобування та збагачення азбесту

14.2а     а) робітники

14.2а     бурильники шпурів

14.2а     вантажники, зайняті на роботах з азбестом

14.2а     вивантажувачі пилу

14.2а     водії навантажувачів, зайняті довантаженням азбесту
       ручним способом і вантаженням навалом  азбесту,
       супровідних  продуктів  і  відходів  виробництва
       збагачувальних фабрик

14.2а     грохотники

14.2а     дробильники

14.2а     електрогазозварники, зайняті у технологічних цехах
       збагачувальних фабрик

14.2а     електрозварники ручного  зварювання,  зайняті  у
       технологічних цехах збагачувальних фабрик

14.2а     електромонтери, зайняті  у  технологічних  цехах
       збагачувальних фабрик

14.2а     електрослюсарі (слюсарі)  чергові  та  з ремонту
       устаткування

14.2а     лаборанти азбестозбагачувального    виробництва,
       зайняті випробуванням готової продукції

14.2а     лаборанти з фізико-механічних випробувань, зайняті
       на контрольних апаратах у цехах (на дільницях)
       збагачення

14.2а     маркувальники

14.2а     мастильники, зайняті змащуванням  устаткування  у
       збагачувальних цехах (дільницях)

14.2а     машиністи (кочегари) котельні

14.2а     машиністи бульдозерів, зайняті у складах сухої руди
       збагачувальних фабрик

14.2а     машиністи вентиляційних та аспіраційних установок,
       зайняті на аспіраційних установках

14.2а     машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів

14.2а     машиністи екскаваторів, зайняті відвантаженням  і
       складуванням  супровідних  продуктів збагачування
       азбестових руд і відходів виробництва збагачувальних
       фабрик

14.2а     машиністи живильників

14.2а     машиністи конвеєрів,  зайняті  на  збагачувальних
       фабриках

14.2а     машиністи кранів (кранівники), зайняті у приміщеннях
       технологічних цехів збагачувальних фабрик

14.2а     машиністи розфасовувально-пакувальних машин

14.2а     машиністи тягових агрегатів і їх помічники, зайняті
       відвантаженням, транспортуванням  і  складуванням
       супровідних продуктів збагачення азбестових руд і
       відходів виробництва збагачувальних фабрик

14.2а     підсобні робітники, зайняті у збагачувальних цехах
       (на дільницях)

14.2а     регулювальники азбестозбагачувального устаткування

14.2а     слюсарі-ремонтники,    зайняті     ремонтом
       азбестозбагачувального устаткування

14.2а     сортувальники

14.2а     сушильники

14.2б     б) керівники та фахівці

14.2б     енергетики технологічних цехів збагачувальних фабрик

14.2б     майстри, старші  майстри  виробничих  дільниць
       технологічних цехів збагачувальних фабрик

14.2б     майстри, старші майстри змін технологічних цехів
       збагачувальних фабрик

14.2б     майстри, старші  майстри  технологічних  цехів
       збагачувальних фабрик

14.2б     механіки технологічних цехів збагачувальних фабрик

            3. Виробництво мінеральної вати

14.3а     а) робітники

14.3а     вагранники

14.3а     шихтувальники

             4. Каменеливарне виробництво

14.4а     а) робітники

14.4а     вогнетривники

14.4а     заливальники каменеливарних виробів

14.4а     каменевари

14.4а     пічники

14.4а     тунельники

          XV. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.
         ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ТА ФАРФОРО-ФАЯНСОВИХ
                  ВИРОБІВ

        1. Виробництво усіх видів скла і виробів із скла

15.1а     а) робітники

15.1а     видувальники скловиробів

15.1а     витягальники з вироблення скляних труб та дроту (із
       скла)

15.1а     відкладники виробів в опічки

15.1а     відламувачі скла від машин

15.1а     гранулювальники

15.1а     засипальники шихти

15.1а     зливальники скломаси

15.1а     кварцодуви

15.1а     кварцоплавильники

15.1а     ливарники скла

15.1а     машиністи машин витягування скла

15.1а     молірувальники скла

15.1а     обмазувальники заслонів

15.1а     обробники видувних виробів

15.1а     полірувальники скловиробів кислотою

15.1а     пресувальники гарячого скла

15.1а     складальники скломаси

15.1а     скловари (крім зайнятих обслуговуванням електропечей
       та  печей  ліній термічного формування скла на
       розплаві металу)

15.1а     склодуви, зайняті постійним піддуванням і видуванням
       виробів

15.1а     травильники скла плавиковою кислотою

15.1а     фідерники

15.1а     хальмівники

          2. Виробництво супертонкого базальтового
        волокна, скловолокна, скловати та виробів з них

15.2а     робітники, зайняті  у  технологічних  процесах
       зазначених виробництв

              3. Виробництво керамічних,
            фарфорових та фаянсових виробів

15.3а     а) робітники

15.3а     травильники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті
       травленням плавиковою кислотою

15.3а     фритівники

           4. Інші професії у виробництві скла

15.4а     робітники, зайняті на роботах з плавиковою кислотою

              XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ
              АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

16-1     працівники, зайняті у виробництвах  сірковуглецю,
       віскозного,  хлоринового, ацетатного, синтетичних
       волокон, щетини, волосіні і губки у таких цехах,
       відділеннях, на дільницях: штапельних, хімічних,
       віскозних, прядильних, обробних, обробно-вибільних,
       вибільних, мотальних, розмотування кислого шовку і
       фарбування, на  кислотних  станціях  (у  цехах,
       дільницях, підрозділах) і станціях (цехах) обробних
       розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і газів,
       сірковуглецевих  виробництв, летких і органічних
       розчинників,  міді,   аміаку,   капролактаму);
       обслуговуванням дінілової установки, прийманням і
       відпусканням сірковуглецю; у  таких  майстернях:
       фільєрній, електроверетенній, прядильних насосиків,
       набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих
       жирових продуктів

16-1а     працівники відділу технічного контролю, зайняті у
       хімічних, прядильних, обробних цехах, на дільницях і
       у відділеннях

16-2     робітники та фахівці цехових хімічних лабораторій

16-2а     робітники, майстри та старші майстри, механіки і
       енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та
       обслуговуванням  технологічного  устаткування  та
       електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних
       приладів та вентиляції), основні робітники яких
       користуються правом  на  пільгову  пенсію  за
       Списком N 1

             XVII. ВИРОБНИЦТВО ЦЕЛЮЛОЗИ,
            ПАПЕРУ, КАРТОНУ ТА ВИРОБІВ З НИХ

         1.Виробництво целюлози і регенерація сірчистої
                кислоти та лугів

17.1а     а) робітники

17.1а     апаратники скипидарної установки

17.1а     апаратники талової установки

17.1а     варники хімічної деревної маси

17.1а     варники целюлози

17.1а     випарювальники луговини

17.1а     дифузорники целюлози

17.1а     завантажувачі сульфату

17.1а     міксівники

17.1а     промивальники целюлози

17.1а     регенераторники сірчистої кислоти

17.1а     содівники

           2. Вибілювання целюлози та ганчір'я


17.2а     а) робітники

17.2а     апаратники гашення вапна

17.2а     апаратники електролізу

17.2а     вибілювальники

17.2а     сатураторники

17.2а     хлорники

         XVIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

              1. Хіміко-фармацевтичне
             і фармацевтичне виробництво

18.1.1    Виробництво медикаментів  і  напівпродуктів,  що
       належать до груп: адамантану, акридину, барбітурової
       кислоти,   бензолу,  бензоксазину,  гідразину,
       галоїдовмісних сполук, діазепіну, імідазолу, індолу,
       кумарину,  металоорганічних  сполук,  морфоліну,
       нафталіну,  піперазину,  піперидину,  піразину,
       піразолону,  піридазину,  піридину,  піримідину,
       піролідину, птеридину, пурину, сиднону, сірковмісних
       сполук,  стероїдів,  сульфаніламідів,  сульфонів,
       тіадіазину, фенолу, фенотіазину, фурану, хіназоліну,
       хіноліну,  хіноксаліну,  хінону,  хіноклудину,
       ціановмісних сполук

18.1.2    Виробництво гетероциклічних п'ятичленних сполук з
       двома  та  більше  гетероатомами,  спіросполук,
       органічних сполук  сірки,  фосфору  і  миш'яку,
       ацетооцтового та діетилового ефірів, ненасичених
       вуглеводнів

18.1.3    Виробництво алкалоїдів та глікозидів, які належать
       до   сильнодіючих   речовин,  простагландинів,
       протипухлинних антибіотиків і препаратів, гормонів
       синтетичних

18.1.4    Робота із  застосуванням або одержанням азо- та
       діазосполук,    гідразину,    диметилсульфату,
       ізоціанатів,  галоїдів та їх органічних сполук,
       нітро-, нітрозо- та амінопродуктів, солей ціанистої
       кислоти  та  ціановмісних  сполук, сірковуглецю,
       фосгену, оксиду  етилену,  азидів  і  нітритів,
       тіонілхлориду,  окси- та сульфохлоридів фосфору;
       свинцю, ртуті, марганцю, нікелю, кадмію та  їх
       сполук, ефіру діетилового

18.1а     а) робітники

18.1а-3    апаратники

18.1а     дозувальники медичних препаратів

18.1а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування, зайняті ремонтом, профілактикою
       та   обслуговуванням   електроустаткування   у
       виробництвах, перелічених у цьому підрозділі

18.1а     капілярники

18.1а     наповнювачі ампул

18.1а     препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних
       засобів

18.1а-3    робітники, зайняті у боксах

18.1а     слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом, профілактикою
       і обслуговуванням технологічного устаткування  у
       виробництвах, перелічених у цьому підрозділі

18.1а     стерилізаторники матеріалів та препаратів

           2. Виробництво діагностикумів СНІДу
         та гепатиту В, а також бактерійних та вірусних
           препаратів з використанням патогенних
        мікроорганізмів і отрут біологічного походження,
              які належать до 1-2 груп

18.2-1    працівники, зайняті у боксах і боксових приміщеннях

               XIX. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

19      лікарі-рентгенологи, а також лікарі,  зайняті  у
       відділеннях     інтервенційної    радіології
       (рентгенохірургічний блок)

19      молодші спеціалісти   з   медичною   освітою
       рентгенівських  відділень  (кабінетів),  а також
       молодші спеціалісти з медичною освітою, зайняті у
       відділеннях     інтервенційної    радіології
       (рентгенохірургічний блок)

19-1     працівники закладів  охорони   здоров'я,   які
       безпосередньо працюють з радіоактивними речовинами з
       активністю на робочому місці понад 10 мілікюрі
       радію-226 або  еквівалентною  за радіотоксичністю
       кількістю радіоактивних  речовин,  а  також  на
       гамма-терапевтичних апаратах

19      рентгенолаборанти, у  тому  числі  у відділеннях
       інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)
       і флюорографічних кабінетах

             XX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

20а      а) робітники

20а      апаратники синтезу,   зайняті    виготовленням
       поліефіруретанових валиків

20а      апаратники-фарботерники (глибокий друк)

20а      відливальники

20а      друкарі глибокого друку

20а      друкарі металографського друку (глибокого)

20а      колористи, зайняті підготовкою фарб для глибокого
       друку

20а      накладальники на     друкарських     машинах
       (металографічних)

20а      плавильники металу  та  сплавів  (типографських,
       друкарських)

20а      препаратори, зайняті приготуванням  розчинів  для
       травлення кліше та форм глибокого друку

20а      стереотипери, зайняті  відливанням  стереотипів з
       типографського сплаву

20а      травильники кліше

20а      травильники форм глибокого друку

20б      б) керівники

20б      майстри, старші майстри, зайняті на таких виробничих
       дільницях: стереотипній, цинкографії та глибокого
       друку,  де  50  і  більше відсотків робітників
       користуються правом  на  пільгову  пенсію  за
       Списком N 1

              XXI. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

          1. Залізничний транспорт і метрополітен

21.1а     а) робітники

21.1а     бандажники

21.1а     заливальники свинцево-олов'янистих сплавів

21.1а     пробивальники-продувальники труб

21.1а     слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом
       цистерн з-під етилової рідини; слюсарі з ремонту
       рухомого  складу, зайняті ремонтом, заправкою і
       заміною клапанів цистерн

21.1а     машиністи електропоїздів (метрополітену)

             2. Морський та річковий флот

21.2а     а) робітники

21.2а     котлочистильники, зайняті чищенням котлів на суднах

21.2а     кочегари суден, які працюють на твердому паливі

               3. Цивільна авіація

21.3-1    працівники (диспетчери,   диспетчери-інструктори,
       старші  диспетчери,  керівники  польотів),  які
       здійснюють безпосереднє управління повітряним рухом
       у   зонах   аеропортів,   аеровузлів;   у
       аеродромно-диспетчерських, районних,   допоміжних
       центрах та їх секторах, місцевих диспетчерських
       пунктах з найбільшою інтенсивністю або складністю
       руху

         XXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТА
         ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ I БЕРИЛІЄМ

        1. Роботи на підприємствах, у науково-дослідних
         інститутах, лабораторіях, конструкторських і
          дослідно-конструкторських організаціях і
                медичних установах

22.1-1а    працівники, зайняті на роботах в умовах радіаційної
       або  берилієвої  шкідливості  на  дослідних,
       дослідно-виробничих  і  укрупнених  лабораторних
       установках, у дослідних цехах з опрацювання або
       удосконалення технологічних процесів промислового
       видобування, перероблення радіоактивної сировини,
       промислового   використання  атомної  енергії,
       промислового або дослідного одержання радіоактивних
       речовин, берилію та виробів з них

22.1-1б    працівники, зайняті  на роботах з радіоактивними
       речовинами з активністю на робочому місці понад
       10 мілікюрі  радію-226  або  еквівалентною  за
       радіотоксичністю кількістю радіоактивних речовин, а
       також ремонтом устаткування в цих умовах

22.1-1в    працівники, зайняті у виробництві виробів з берилію
       та його сполук, а також у технологічному процесі
       виробництва виробів з металокерамічного берилію, в
       тому числі ремонтом  устаткування,  забрудненого
       берилієм в умовах берилієвої шкідливості

           2. Роботи на дослідних, транспортних,
         дослідно-промислових атомних реакторах, на їх
          прототипах і критскладанні та імпульсних
         реакторах, дослідних термоядерних установках і
            потужних ізотопних опромінювальних
          гамма-установках з активністю опромінювача
             5 х 10 (в степ. 2) кюрі і вище

22.2-1    працівники, безпосередньо зайняті експлуатаційними,
       ремонтними, налагоджувальними і експериментальними
       роботами в умовах радіаційної шкідливості

        3. Робота у сховищах і на складах радіоактивних
                  речовин

22.3-1    працівники, зайняті в умовах радіаційної шкідливості
       прийманням, перетаруванням, фасуванням, зберіганням
       і  видаванням радіоактивних речовин і джерел з
       активністю  понад  10  мілікюрі  радію-226  або
       еквівалентною  за  радіотоксичністю  кількістю
       радіоактивних речовин

          4. Виробництво рідкісноземельних елементів
                хімічним способом

22.4-1    працівники, зайняті  у зазначеному технологічному
       процесі, а також ремонтом устаткування

                 5. Інші роботи

22.5-1а    працівники, безпосередньо зайняті  на  переносних
       установках    радіоізотопної    дефектоскопії
       (гаммадефектоскопії) просвічуванням матеріалів та
       виробів у промисловості та будівництві

22.5-1б    працівники, безпосередньо зайняті на рентгенівських
       установках  у  виробничих  галузях економіки та
       науково-дослідних інститутах, а також їх ремонтом,
       регулюванням і налагодженням

          XXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ
                 ГОСПОДАРСТВА)

23-2     водолази 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт та інші
       працівники, зайняті роботою під водою, у тому числі
       в умовах підвищеного атмосферного тиску, не менше
       275 годин на рік (25 годин на місяць), або час
       перебування яких під водою з початку водолазної
       практики становить 2750 годин і більше

23      газозварники, зайняті  на  роботах   всередині
       резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден

23      газорізальники, зайняті  на  роботах  всередині
       резервуарів, баків, цистерн і відсіків суден

23      електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних
       машинах, зайняті на напівавтоматичних машинах на
       роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
       відсіків суден

23      електрозварники ручного  зварювання,  зайняті  на
       роботах всередині резервуарів, баків, цистерн і
       відсіків суден

23      кесонники-апаратники

23      кесонники-електромонтажники

23      кесонники-прохідники

23      кесонники-слюсарі

23      лудильники гарячим  способом,  зайняті  лудінням
       виробів припоями, що містять свинець, а  також
       припоями, що містять шкідливі речовини 1-2 класів
       небезпеки або канцерогени

23      освинцювальники

23      паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)

23      паяльщики, зайняті паянням виробів припоями,  що
       містять  свинець, а також припоями, що містять
       шкідливі  речовини  1-2  класів  небезпеки  або
       канцерогени

23-1     працівники, безпосередньо  зайняті  на роботах з
       мікроорганізмами 1 групи, проти яких не розроблено
       ефективних засобів профілактики та лікування

23-2     робітники та  майстри,  зайняті  у  виробництвах
       приладів і виробів, які містять ртуть (безпосередньо
       на роботах з металевою ртуттю), а також ремонтом і
       обслуговуванням приладів і апаратів на роботах з
       відкритою металевою ртуттю

23-3а     робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,
       баків, цистерн, відсіків, танків суден і всередині
       дробоструминних камер під час роботи у скафандрах
       або протигазах

23-3б     робітники, зайняті внутрішнім очищенням резервуарів,
       баків, цистерн (у тому числі залізничних), відсіків
       і танків суден від нафтопродуктів і хімічних речовин

23      травильники, зайняті травленням металу у розчинах,
       що містять шкідливі речовини 1-2 класу небезпеки або
       канцерогени

23      чистильники металу, відливків, виробів та деталей,
       зайняті  очищенням металу, металевих деталей та
       виробів сухим кварцовим піском

                 НЕ ДЛЯ ДРУКУ

          XXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ

( Список N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1644 від 13.12.2004, N 276 від 13.03.2006 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2003 р. N 36

Список N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких
повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах

------------------------------------------------------------------
 Позиція | Виробництва, роботи, професії, посади і показники
------------------------------------------------------------------
                I. ГІРНИЧІ РОБОТИ

       Добування відкритим способом вугілля, руди, сланцю,
       озокериту, тальку, каоліну, графіту, доломіту,
       кварциту, вапняку, мергелю, магнезиту, польового та
       плавикового шпату, гіпсу, баратів, п'єзокварцу,
       агату, боритів, фосфориту, апатитів, сірки, алмазів,
       мармуру, граніту, андезиту, крейди, дорогоцінних і
       кольорових металів із пісків, діабазу, гранодіориту,
       базальту, піщанику, янтарю, слюди, азбесту, солі та
       інших нерудних копалин, що містять шкідливі речовини
       1 і 2 класу небезпеки, а також шкідливі речовини 3
       класу небезпеки. Будівництво шахт, рудників,
       розрізів, кар'єрів, копалень, драг, метрополітенів,
       тунелів, підземних каналів та інших підземних
       споруд. Гірничі роботи з рекультивації земель,
       буріння технічних свердловин, профілактики та
       гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і
       породних відвалах

              1. Відкриті гірничі роботи
               та роботи на поверхні

1.1а     а) робітники  кар'єрів,  розрізів,   копалень,
       гідравлік, драг, промивальних приладів.

       Роботи на поверхні шахт, рудників і дренажних шахт.
       Роботи на промислових майданчиках будівництва шахт,
       рудників, розрізів, кар'єрів, копалень, драг,
       метрополітенів, тунелів, підземних каналів та інших
       підземних споруд. Гірничі роботи з рекультивації
       земель, буріння технічних свердловин, профілактики
       та гасіння підземних пожеж, пожеж на териконах і
       породних відвалах. Буровибухові роботи

1.1а-3а    апаратники

1.1а     бункерувальники

1.1а     бурильники шпурів

1.1а     вагонетники

1.1а     вагонетники повітряно-канатної дороги

1.1а     вантажники

1.1а     вибуховики

1.1а     вивантажувачі на відвалах

1.1а     водії автотранспортних засобів

1.1а     водії навантажувачів, зайняті вантаженням гірничої
       маси

1.1а     гідромоніторники

1.1а-3б    гірники, зайняті на виробничих дільницях, а також на
       маркшейдерських і геологічних роботах з відбирання
       проб і доставляння вибухових матеріалів

1.1а     грохотники

1.1а     доводжувачі

1.1а     долотозаправники

1.1а     драгери

1.1а     дренажисти з видобутку мірабіліту

1.1а     дробильники

1.1а     електромонтери диспетчерського  устаткування  та
       телеавтоматики, зайняті в кар'єрах та розрізах

1.1а     електромонтери з  ремонту   повітряних   ліній
       електропередачі, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
       відвалах

1.1а-3в    електромонтери з ремонту та обслуговування апаратури
       і пристроїв зв'язку, зайняті в кар'єрах, розрізах і
       на відвалах

1.1а     електромонтери з ремонту та обслуговування пристроїв
       сигналізації, централізації та блокування, зайняті в
       кар'єрах, розрізах і на відвалах

1.1а     електромонтери контактних мереж, зайняті в кар'єрах,
       розрізах і на відвалах

1.1а     електромонтери лінійних споруд телефонного зв'язку
       та радіофікації, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
       відвалах

1.1а     електрослюсарі (слюсарі)  чергові  та  з ремонту
       устаткування

1.1а     забійники

1.1а     заготівники слюди

1.1а     землекопи, зайняті на розкривних та очисних роботах

1.1а     каменотеси

1.1а     канавники

1.1а     ковалі-бурозаправники

1.1а     колії плит та блоків

1.1а     концентраторники

1.1а     кочегари паровозів у депо

1.1а     кріпильники

1.1а     лампівники

1.1а     лебідники

1.1а     люкові

1.1а     майстри-підривники

1.1а     матроси драг

1.1а     машиністи автогрейдерів,  зайняті  в  кар'єрах,
       розрізах і на відвалах

1.1а     машиністи бульдозерів, у тому числі зайняті гасінням
       та розбиранням териконів і породних відвалів шахт,
       розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, що
       горять

1.1а     машиністи бурових установок

1.1а     машиністи виправно-підбивно-обробних машин

1.1а     машиністи виправно-підбивно-рихтувальних машин

1.1а     машиністи вібронавантажувальних установок

1.1а     машиністи відвалоутворювачів

1.1а     машиністи відвальних мостів

1.1а     машиністи дорожньо-транспортних  машин, зайняті в
       розрізах, на усереднювальних вугільних складах і
       відвалах

1.1а     машиністи драг

1.1а     машиністи дробильних установок

1.1а     машиністи дробильно-навантажувальних агрегатів

1.1а     машиністи екскаваторів

1.1а     машиністи залізнично-будівельних машин

1.1а     машиністи землесосних плавучих несамохідних снарядів

1.1а     машиністи землесосних установок

1.1а     машиністи каменерізних машин

1.1а     машиністи конвеєрів

1.1а     машиністи кранів (кранівники)

1.1а     машиністи кранів автомобільних

1.1      машиністи кратцерів

1.1а     машиністи млинів

1.1а     машиністи навантажувальних машин

1.1а     машиністи навантажувально-доставочних машин

1.1а     машиністи насосних установок, зайняті на дренажних
       роботах

1.1а     машиністи парових машин та локомобілів

1.1а     машиністи підіймальних машин

1.1а     машиністи підіймально-пересувних риштувань

1.1а     машиністи підіймачів щоглових, стоякових й шахтових

1.1а     машиністи поличкових плугів

1.1а     машиністи скреперів

1.1а     машиністи скреперних лебідок

1.1а     машиністи слюдопласторобних машин

1.1а     машиністи сортувалок

1.1а     машиністи тягових агрегатів

1.1а     машиністи установок для буріння  стовбурів  шахт
       повним перерізом

1.1а     машиністи установок для розщеплення слюди

1.1а     машиністи установок  для  руйнування  негабаритів
       гірничої маси, зайняті в кар'єрах та розрізах

1.1а     машиністи установок з оброблення транспортних
       засобів, зайняті в кар'єрах і розрізах

1.1а     машиністи фрезагрегатів

1.1а     машиністи шляхоколієпересувачів

1.1а     монтажники гірничого устаткування

1.1а     монтери колії, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
       відвалах

1.1а     мотористи механічних лопат

1.1а     мотористи промивальних приладів для вилучення металу

1.1а     наваловідбійники

1.1а     оббирачі гірничих виробок

1.1а     оператори товарні,  зайняті  в   озокеритовому
       виробництві

1.1а     перекидальники

1.1а     постачальники кріпильних матеріалів у шахти

1.1а     пробовідбірники

1.1а     пробуторники малолітражних драг

1.1а     прохідники на поверхневих роботах

1.1а     розпилювачі каменю

1.1а     скруберники-насосники

1.1а     сортувальники

1.1а     стовбурові (підземні), зайняті на поверхні шахт

1.1а     стрічкові прибиральники, зайняті  в  кар'єрах  і
       розрізах

1.1а     трактористи, зайняті  в кар'єрах, розрізах і на
       відвалах

1.1а     укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди

1.1а     цементаторники гідромідьустановок

1.1а     шліхівники

1.1а     шлюзівники

1.1б     б) керівники та фахівці

1.1б     керівники та фахівці кар'єрів, розрізів, копалень,
       гідравлік  і  промивальних приладів, промислових
       майданчиків будівництва шахт, рудників, розрізів,
       розрізоуправлінь, кар'єрів, драг, метрополітенів,
       тунелів, підземних каналів та інших підземних споруд
       і шахт

           Роботи на поверхні кар'єрів, розрізів,
                шахт і рудників

1.1б     геологи, дільничні геологи

1.1б     геофізики

1.1б     гідрогеологи, дільничні гідрогеологи

1.1б     головні геологи

1.1б     головні інженери, їх заступники

1.1б     головні маркшейдери, їх заступники

1.1б     головні механіки, їх заступники

1.1б     головні електрики, їх заступники

1.1б     головні електромеханіки, їх заступники

1.1б     головні енергетики, їх заступники

1.1б     директори (начальники), їх заступники (в розрізах,
       кар'єрах)

1.1б     інженери, зайняті в змінах на виробничих дільницях

1.1б     інженери з гірничих робіт, які виконують роботи в
       підземних умовах

1.1б     маркшейдери кар'єрів, рудників, шахт, маркшейдери
       дільничні

1.1б     майстри бурові свердловин

1.1б     майстри (старші майстри) бурові дільниць

1.1б     майстри гірничі

1.1б     майстри шляхові, зайняті в кар'єрах, розрізах і на
       відвалах

1.1б     майстри (старші майстри) контрольні

1.1б     майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

1.1б     майстри (старші майстри) виробничих дільниць

1.1б     механіки, старші механіки

1.1б     начальники драг

1.1б     начальники відділів,  пов'язані  з  роботами під
       землею:   виробничого,   виробничо-технічного,
       технічного, капітального будівництва, організації
       праці й заробітної плати, їх заступники

1.1б     начальники змін

1.1б     начальники розрізобудівних управлінь, їх заступники

1.16     начальники дільниць, їх заступники

1.1б     начальники цехів (гірничих), їх заступники

1.1б     виконавці робіт, їх заступники

1.1б     технічні керівники, їх заступники

1.1б     електрики дільниць

1.1б     електромеханіки

1.1б     енергетики

            2. Роботи на поверхні з підземної
               газифікації вугілля

1.2а-3    а) робітники, зайняті на дільницях  (в  цехах):
       знесірчення,  газогенераторних,  газодувних  та
       бурових, на підземній газифікації вугілля

1.2б     б) керівники та фахівці

1.2б     майстри дільниць   (цехів):   газогенераторних,
       газодувних та знесірчення

1.2б     механіки дільниць   (цехів):   газогенераторних,
       газодувних та знесірчення

1.2б     начальники змін

         3. Добування, перероблення та транспортування
               закладного матеріалу

1.3а     а) робітники

1.3а     бункерувальники

1.3а     вагонетники повітряно-канатних доріг

1.3а     вибуховики

1.3а     водії автомобілів (вантажних), зайняті в кар'єрах

1.3а     гірники

1.3а     грохотники

1.3а     дозувальники

1.3а     дробильники

1.3а     забійники

1.3а     забійники на відбійних молотках

1.3а     лебідники

1.3а     люкові

1.3а     майстри-підривники

1.3а     машиністи бульдозерів

1.3а     машиністи бурових установок

1.3а     машиністи екскаваторів

1.3а     машиністи змішувальних установок гідрозакладки

1.3      машиністи конвеєрів

1.3а     машиністи млинів

1.3б     б) керівники та фахівці

1.3б     майстри дільниць, зайняті в кар'єрах

1.3б     майстри дробильних фабрик, дільниць (цехів)

             4. Виробництво інертного пилу

1.4а     а) робітники

1.4а     вивантажувачі пилу

1.4а     гірники, зайняті відкаткою

1.4а     дробильники

1.4а     електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування


1.4а     машиністи бурових установок

1.4а     машиністи конвеєрів

1.4а     машиністи млинів

1.4а     машиністи підіймальних машин

1.4а     машиністи сушильних установок

1.4а     наваловідбійники

1.4а     пробовідбірники

1.4б     б) керівники та фахівці

1.4б     майстри, старші майстри дробильного, помельного та
       сушильного цехів

           5. Виробництво гірського воску (воску
            буровугільного), реагентів на базі
             бурого вугілля та озокериту

1.5а     а) робітники

1.5а     апаратники виробництва  озокериту та озокеритової
       продукції

1.5а     апаратники виробництва реагентів

1.5а     вантажники, зайняті на роботах із сировиною  та
       паливом

1.5а     дробильники

1.5а     машиністи конвеєрів

1.5а     машиністи сушильних установок

1.5а     слюсарі-ремонтники

1.5а     електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування

1.5б     б) керівники та фахівці

1.5б     майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

1.5б     майстри, старші майстри

1.5б     механіки

1.5б     начальники змін

1.5б     начальники цехів та їх заступники

         II. ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
          (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ),
            ВИПАЛЮВАННЯ РУД I НЕРУДНИХ КОПАЛИН

       Агломераційні комбінати, фабрики, цехи, відділення,
        установки. Виробництво обкотишів. Збагачувальні
        фабрики та установки для збагачення руди, вугілля,
        сланцю, а також інших нерудних копалин, що містять
         шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.
        Брикетування. Виробництво обважнювачів. Сортування
        на шахтах, розрізах ,кар'єрах. Обпалювання руд,
        нерудних копалин. Збагачувальні (доводжувальні)
       фабрики, цехи, установки для збагачення руди, пісків
        при видобуванні кольорових, дорогоцінних металів,
       алмазів. Зневоднення вугілля. Фабрики гранульованого
          вугільного порошку та пиловидного вугілля

2а      а) робітники

2а      апаратники

2а      аспіраторники

2а      бригадири на дільницях основного виробництва, на
       яких усі робітники користуються правом на пільгове
       пенсійне забезпечення

2а      бункерувальники

2а      вагонетники повітряно-канатних доріг

2а      вантажники, зайняті на роботах із сировиною, піском,
       паливом,  реагентами,  концентратами  кольорових
       металів

2а      вивантажувачі на відвалах

2а      виставники, зайняті  у  виробництві  брикетів із
       відходів вуглезбагачення

2а      вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

2а      водії автомобілів,  зайняті  нарощуванням  дамб
       хвостосховищ, вивезенням шламу, породи та відходів
       збагачення і брикетування

2а      водії навантажувачів

2а      гідромоніторники, зайняті на відвалах (дамбах) та у
       хвостовому господарстві

2а      гірники

2а      грохотники

2а      доводжувачі алмазовмісних концентратів

2а-      дозувальники

2а      дозувальники реагентів

2а      дробильники

2а      електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

2а      електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування

2а      завантажувачі мелючих тіл

2а      збагачувачі графіту

2а      знімачі брикетів

2а      контролери вуглеприймання

2а      контролери продукції збагачення

2а      контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
       гарячих ділянках робіт

2а      концентраторники

2а      коректувальники шламу

2а      лебідники

2а      люкові

2а      машиністи (випалювачі) обертових печей

2а      машиністи автогрейдерів, зайняті в хвостосховищах

2а      машиністи брикетних пресів

2а      машиністи бульдозерів, зайняті  в  технологічному
       процесі та на шламових і породних системах, у тому
       числі  вантаженням  вугілля,  а  також   у
       хвостосховищах

2а      машиністи вагоноперекидачів

2а      машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у
       тому числі зайняті обслуговуванням димососів

2а      машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів

2а      машиністи ексгаустерів

2а      машиністи екскаваторів,  зайняті в технологічному
       процесі та на шламових і породних системах, у тому
       числі вантаженням концентрату

2а      машиністи живильників

2а      машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт

2а      машиністи завантажувальних механізмів

2а      машиністи землесосних   плавучих   несамохідних
       снарядів, зайняті перекачуванням шламу, пульпи та
       реагентів

2а      машиністи землесосних    установок,    зайняті
       перекачуванням шламу, пульпи та реагентів

2а      машиністи змішувальних барабанів

2а      машиністи коксонавантажувальних машин

2а      машиністи конвеєрів

2а      машиністи кранів (кранівники)

2а      машиністи кранів  автомобільних,   зайняті   в
       хвостосховищах

2а      машиністи кратцерів

2а      машиністи мішалок

2а      машиністи млинів

2а      машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням
       шламу, пульпи, промпродуктів і реагентів

2а      машиністи огрудковувачів

2а      машиністи перевантажувачів,  зайняті   очищенням
       фільтрів і апаратів пилового осадження

2а      машиністи підіймальних машин

2а      машиністи пневмотранспорту, зайняті транспортуванням
       пилу та на дозувальних пристроях

2а      машиністи промивальних     машин,    зайняті
       обслуговуванням усіх видів збагачувальних установок

2а      машиністи розфасувально-пакувальних машин

2а      машиністи рудоусереднювальних машин

2а      машиністи скіпових підіймачів

2а      машиністи скреперів, зайняті вантаженням вугілля

2а      машиністи скреперних лебідок

2а      машиністи сушильних установок

2а      машиністи трубоукладачів, зайняті в хвостосховищах

2а      машиністи установок збагачення та брикетування

2а      монтажники дробильно-розмельного  устаткування  та
       устаткування для сортування й збагачення

2а      монтажники технологічних  трубопроводів,  зайняті
       ремонтом та обслуговуванням устаткування

2а      монтажники устаткування металургійних заводів

2а      монтери колій, зайняті на під'їзних коліях

2а      обпалювачі стінових та в'яжучих матеріалів, зайняті
       випалюванням брикетів із відходів вуглезбагачення

2а      оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання

2а      оператори пульта керування, зайняті у виробництві
       обважнювачів брикетів, препаратів і концентратів

2а      пробовідбірники

2а      пробуторники малолітражних драг

2а      просівачі порошків на механічних ситах

2а      регулювальники хвостового господарства

2а      розчиняльники реагентів

2а-      садчики, зайняті у виробництві брикетів із відходів
       вуглезбагачення

2а      сепараторники, зайняті в мокрому циклі збагачення

2а      скруберники-насосники

2а      слюсарі-ремонтники

2а      сортувальники

2а      стрічкові прибиральники, зайняті прибиранням пилу

2а      сушильники

2а      теслярі, зайняті    влаштуванням    дерев'яних
       трубопроводів на хвостосховищах

2а      трактористи, зайняті в хвостосховищах

2а      транспортувальники (обслуговування механізмів)

2а      укладальники-пакувальники

2а      фільтрувальники

2а      флотатори

2а      форсунники

2а      центрифугувальники

2а      чистильники, зайняті очищенням барабанів, бункерів,
       рамп, контраційних столів та аспіраційних систем

2а      шихтувальники

2а      шламівники-басейники

2а      шліхівники

2а      шлюзівники

2б      б) керівники та фахівці

2б      головні електрики фабрик на правах цехів

2б      головні енергетики фабрик на правах цехів

2б      головні інженери фабрик на правах цехів

2б      головні механіки фабрик на правах цехів

2б      електрики дільниць (відділень)

2б      електрики цехів

2б      електромеханіки

2б      енергетики

2б      енергетики цехів

2б      енергетики, енергетики дільниць (відділень)

2б      майстри виробничих дільниць

2б      майстри, старші майстри

2б      майстри, старші майстри з ремонту устаткування

2б      механіки

2б      механіки дільниць (відділень)

2б      механіки цехів

2б      начальники виробництва  (основних  корпусів),  їх
       заступники

2б      начальники дільниць (відділень), їх заступники

2б      начальники змін

2б      начальники фабрик на правах цехів, їх заступники

2б      начальники цехів, їх заступники

              1. Збагачення руд і пісків
         під час видобування кольорових і дорогоцінних
                металів, алмазів

2.1а     а) робітники

2.1а     дозувальники реагентів

2.1а-1    працівники пробірних   і   пробірно-аналітичних
       лабораторій, зайняті на роботах із застосуванням
       ціанідів, а також на золотодобувних підприємствах

2.1а     сепараторники

2.1а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

               III. ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

               1. Доменне виробництво

3.1а     а) робітники

3.1а     бригадири рудного двору

3.1а     вантажники, зайняті на рудному дворі

3.1а     вивантажувачі на відвалах

3.1а     вогнетривники

3.1а     водії автомобілів, зайняті переміщенням шлаку на
       гарячих ділянках робіт

3.1а     водії електро- та автовізків, зайняті на рудному
       дворі

3.1а     газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням
       газозахисної апаратури

3.1а     готувачі заправних,  вогнетривких  матеріалів  і
       термічних сумішей

3.1а     грануляторники доменних шлаків

3.1а     дробильники

3.1а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

3.1а     електрослюсарі (слюсарі)  чергові  та  з ремонту
       устаткування

3.1а     ковшові, зайняті приготуванням вапняного розчину та
       оббризкуванням ковшів

3.1а     контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
       гарячих ділянках робіт

3.1а     котельники, зайняті   ремонтом   металургійного
       устаткування

3.1а     машиністи бульдозерів, зайняті на рудному дворі

3.1а     машиністи вагоноперекидачів

3.1а     машиністи дробильно-навантажувальних   агрегатів,
       зайняті на рудому дворі

3.1а     машиністи екскаваторів, зайняті на рудному дворі

3.1а     машиністи конвеєрів, зайняті на рудному дворі

3.1а     машиністи кранів металургійного виробництва

3.1а     машиністи скіпових підіймачів

3.1а     машиністи шихтоподачі

3.1а     монтажники санітарно-технічних    систем    і
       устаткування, зайняті ремонтом доменних печей

3.1а     монтажники технологічних  трубопроводів,  зайняті
       ремонтом металургійного устаткування

3.1а     монтажники устаткування  металургійних  заводів,
       зайняті ремонтом металургійного устаткування

3.1а     монтери колій, зайняті на під'їзних коліях

3.1а     оператори поста керування системами шихтоподачі

3.1а     прибиральники відходів металургійного виробництва

3.1а-3а    робітники грануляційного басейну

3.1а-3б    робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах
       та обробленням шлаку

3.1а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

3.1а     слюсарі систем випарного охолодження

3.1а     слюсарі-ремонтники

3.1а     трактористи, зайняті подаванням шихти на рудному
       дворі

3.1а     шихтувальники

3.1б     б) керівники та фахівці

3.1б     електрики дільниць

3.1б     електрики цехів

3.1б     енергетики

3.1б     енергетики дільниць

3.1б     енергетики цехів

3.1б     майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

3.1б     майстри (старші майстри) контрольні, зайняті  на
       гарячих ділянках робіт

3.1б     майстри, старші майстри

3.1б     механіки дільниць

3.1б     механіки цехів

3.1б     начальники дільниць

3.1б     начальники змін

3.1б     начальники цехів, їх заступники

        2. Виробництво сталі та феросплавів. Підготовка
       сполук і копрові роботи. Ремонт металургійних печей.
             Випалювання доломіту та вапна

3.2а     а) робітники

3.2а     бригадири шихтового  двору в сталеплавильному та
       феросплавному виробництвах

3.2а     бункерувальники, зайняті подаванням матеріалів до
       конвертера

3.2а     бурильники шпурів, зайняті обробленням брухту та
       шлаку

3.2а     вагарі, зайняті на шихтовому дворі

3.2а     вантажники, зайняті  на  шихтовому  дворі  та
       вантаженням фосфатшлаків

3.2а     вибуховики

3.2а     вивантажувачі вапна з печей

3.2а     вивантажувачі на відвалах

3.2а     вогнетривники

3.2а     водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням
       шлаку на гарячих ділянках робіт

3.2а     водії навантажувачів,  зайняті  транспортуванням
       вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт

3.2а     газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням
       газозахисної апаратури

3.2а     готувачі заправних,  вогнетривких  матеріалів  і
       термічних сумішей

3.2а     дозувальники

3.2а     дробильники

3.2а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

3.2а     електрослюсарі (слюсарі)  чергові  та  з ремонту
       устаткування

3.2а     змішувальники, зайняті  приготуванням  електродної
       маси

3.2а     клеймувальники гарячого металу

3.2а     контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
       гарячих ділянках робіт

3.2а     копрівники з оброблення брухту та відходів металу

3.2а     котельники, зайняті   ремонтом   металургійного
       устаткування

3.2а     лебідники

3.2а     маркувальники, зайняті маркуванням гарячого металу

3.2а     машиністи бульдозерів, зайняті вантаженням шлаку,
       ламанням кладки печей

3.2а     машиністи вагоноперекидачів

3.2а     машиністи дистрибуторів

3.2а     машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням шлаку та
       ламанням кладки печей

3.2а     машиністи електровозів металургійних цехів

3.2а     машиністи кранів (кранівники)

3.2а     машиністи кранів металургійного виробництва

3.2а     машиністи млинів

3.2а     машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням
       смоли та мазуту до мартенівських печей

3.2а     машиністи скреперів   (скреперисти),   зайняті
       розбиранням брухту та металу

3.2а     монтажники санітарно-технічних    систем    і
       устаткування,  зайняті  ремонтом  металургійного
       устаткування

3.2а     монтажники технологічних  трубопроводів,  зайняті
       ремонтом і обслуговуванням устаткування

3.2а     монтажники устаткування  металургійних  заводів,
       зайняті ремонтом металургійного устаткування

3.2а     монтери колій, зайняті на під'їзних коліях та у
       шлакових відвалах

3.2а     набивальники блоків

3.2а     оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання, зайняті уловлюванням пилу під
       час  помелу  шлаку  та  приготування  заправних
       матеріалів

3.2а     оператори завантаження   конвертерів,   зайняті
       подаванням матеріалів до конвертерів

3.2а     оператори постів керування системами шихтоподачі

3.2а     оператори систем гідравліки та охолодження машин
       безперервного лиття заготовок

3.2а     підручні сталеварів вакуумних печей

3.2а     пультівники електроплавильних печей

3.2а     різальники холодного металу

3.2а-3    робітники та бригадири з  переміщення  сировини,
       напівфабрикатів  і  готової продукції в процесі
       виробництва

3.2а-3    робітники та бригадири, зайняті на шлакових відвалах
       та обробленням шлаку

3.2а-3    робітники, зайняті  випалюванням  і вивантаженням
       випаленого доломіту та вапна

3.2а     розбивальники феросплавів

3.2а     роздільники брухту та відходів металу

3.2а     сепараторники, зайняті обробленням шлаку

3.2а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

3.2а     слюсарі систем випарного охолодження

3.2а     слюсарі-ремонтники

3.2а     сортувальники, зайняті   сортуванням  випаленого
       доломіту

3.2а     сталевари вакуумних печей

3.2а     стропальники, зайняті обробленням металобрухту

3.2а     сушильники, зайняті сушінням феросплавів

3.2а     термісти прокату й труб

3.2а     теслярі, зайняті ремонтом металургійних печей

3.2а     транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
       гарячих ділянках робіт

3.2а     формувальники електродної маси

3.2а     форсунники

3.2а     чистильники феросплавів

3.2а     шихтувальники
3.2б     б) керівники та фахівці

3.2б     електрики дільниць

3.2б     електрики цехів

3.2б     енергетики дільниць, цехів

3.2б     майстри (старші майстри) контрольні, зайняті  на
       гарячих ділянках робіт

3.2б     майстри, старші майстри

3.2б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

3.2б     механіки дільниць

3.2б     механіки цехів

3.2б     начальники дільниць

3.2б     начальники змін

3.2б     начальники цехів, їх заступники

             3. Прокатне, колесопрокатне,
         бандажопрокатне, вилопрокатне, жерстекатальне,
          лудильне, оцинкувальне та освинцювальне
         виробництва. Виробництво рейкових скріплень.
          Термічна обробка, вирубування та зачищення
             гарячого металу. Виробництво
               каліброваного металу

3.3а     а) робітники

3.3а     вальцювальники, зайняті складанням та  перевалкою
       клітей

3.3а     вальцювальники профілевигинальних агрегатів

3.3а     вальцювальники станів холодного прокату

3.3а     відпальники прецизійних сталей та сплавів

3.3а     вогнетривники

3.3а     газорятівники

3.3а     гартівники

3.3а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

3.3а     електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування

3.3а     кислототривники-гумувальники

3.3а     клеймувальники гарячого металу

3.3а     контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
       гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на
       агрегатах  безперервного  травлення,  лудіння,
       оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання

3.3а     лакувальники жерсті й труб

3.3а     маркувальники, зайняті на роботах з гарячим металом

3.3а     мастильники

3.3а     машиністи ведучих моторів прокатних станів

3.3а     машиністи зливколамачів

3.3а     машиністи кранів металургійного виробництва

3.3а     машиністи парових машин та локомобілів, зайняті на
       головних приводах прокатних станів

3.3а     монтажники санітарно-технічних    систем    і
       устаткування,  зайняті  ремонтом  металургійного
       устаткування

3.3а     монтажники технологічних  трубопроводів,  зайняті
       ремонтом та обслуговуванням устаткування

3.3а     монтажники устаткування металургійних заводів

3.3а     набирачі пакетів листів та труб

3.3а     оператори ліній оброблення рейок

3.3а     оператори постів керування

3.3а     оператори постів керування станами холодного прокату

3.3а     оператори профілевигинальних агрегатів

3.3а     підручні вальцювальників станів холодного прокату

3.3а     плавильники вторинного олова

3.3а     полірувальники, зайняті на роботах із застосуванням
       оксиду хрому

3.3а     правильники прокату й труб

3.3а     пресувальники-прошивальники рейкових скріплень

3.3а     різальники металу  на ножицях і пресах, зайняті
       рубанням рейкових скріплень на пресах

3.3а     різальники холодного металу

3.3а-3а    робітники та  бригадири,  зайняті  обробленням і
       сортуванням металу та готової продукції

3.3а-3б    робітники та  бригадири,  зайняті  переміщенням
       сировини, напівфабрикатів та готової продукції в
       процесі виробництва

3.3а-3в    робітники та  бригадири,  зайняті  прийманням,
       здаванням,  пакетуванням і пакуванням металу та
       готової продукції

3.3а     роздиральники пакетів

3.3а     розмітники прокату, зайняті розмічуванням гарячого
       металу

3.3а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  обслуговуванням і ремонтом
       контрольно-вимірювальних приладів  та  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

3.3а     слюсарі систем випарного охолодження

3.3а     слюсарі-проводники

3.3а     слюсарі-ремонтники

3.3а     талькувальники листів та стрічок

3.3а     термісти прокату й труб

3.3а     транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
       гарячих ділянках робіт

3.3а     форсунники

3.3а     шліфувальники, зайняті шліфуванням валків

3.3а     штампувальники, зайняті холодним штампуванням

3.3б     б) керівники та фахівці

3.3б     електрики дільниць

3.3б     електрики цехів

3.3б     енергетики дільниць, цехів

3.3б     майстри (старші  майстри) контрольні, зайняті на
       гарячих ділянках робіт

3.3б     майстри, старші майстри

3.3б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

3.3б     механіки дільниць

3.3б     механіки цехів

3.3б     начальники дільниць

3.3б     начальники змін

3.3б     начальники цехів, їх заступники

           4. Трубне виробництво (трубопрокатне,
          трубозварювальне, електротрубозварювальне,
          трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
            балонне) та оцинковувальні цехи

3.4а     а) робітники

3.4а     бригадири, зайняті   обробленням,   сортуванням,
       прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням
       металу й готової продукції та балонів

3.4а     бригадири-настроювачі    трубоелектрозварювальних
       станів

3.4а     вальцювальники калібрувальних станів

3.4а     вальцювальники обкатних машин

3.4а     вальцювальники станів холодного прокату труб

3.4а     вальцювальники трубоформувальних станів

3.4а     волочильники труб

3.4а     гартівники

3.4а     гратознімачі

3.4а     електрозварники листів та стрічок

3.4а     електрозварники труб на стані

3.4а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

3.4а     електрополірувальники, зайняті поліруванням труб

3.4а     електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування

3.4а     заварники труб та балонів

3.4а     згинальники труб

3.4а     землероби

3.4а     калібрувальники труб на пресі

3.4а     клеймувальники гарячого металу

3.4а     контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у
       виробництві чорних металів

3.4а     копрівники з оброблення брухту та відходів металу,
       зайняті розбиванням труб

3.4а     машиністи електровозів металургійних цехів

3.4а     машиністи кранів металургійного виробництва

3.4а     машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням
       смоли та мазуту до нагрівальних пристроїв прокатних
       станів

3.4а     монтажники санітарно-технічних    систем    і
       устаткування,  зайняті  ремонтом  металургійного
       устаткування

3.4а     монтажники технологічних  трубопроводів,  зайняті
       ремонтом та обслуговуванням устаткування

3.4а     монтажники устаткування  металургійних  заводів,
       зайняті ремонтом металургійного устаткування

3.4а     набирачі пакетів листів та труб

3.4а     підручні вальцювальників станів холодного прокату
       труб

3.4а     правильники прокату й труб

3.4а     прибиральники відходів металургійного виробництва,
       зайняті прибиранням шлаку з нагрівальних печей

3.4а     різальники труб та заготовок

3.4а-3а    робітники та  бригадири,  зайняті  обробленням і
       сортуванням металу та готової продукції

3.4а-3б    робітники та  бригадири,  зайняті  переміщенням
       сировини, напівфабрикатів і готової продукції під
       час виробництва

3.4а-3в    робітники, зайняті на охолоджувальних установках

3.4а-3г    робітники, зайняті прийманням та здаванням труб і
       балонів

3.4а     свердлувальники, зайняті обробленням труб і балонів

3.4а     складальники балонів

3.4а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

3.4а     слюсарі-ремонтники

3.4а     сушильники компонентів обмазки та флюсів

3.4а     термісти прокату й труб

3.4а     транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
       подаванні матеріалів до вагранок

3.4а     укладальники прокату,  зайняті укладанням труб у
       пакети

3.4а     флюсовари

3.4а     форсунники

3.4а     чистильники, зайняті протиранням труб

3.4б     б) керівники та фахівці

3.4б     електрики дільниць

3.4б     електрики цехів

3.4б     енергетики дільниць, цехів

3.4б     майстри (старші  майстри) контрольні, зайняті на
       гарячих ділянках робіт

3.4б     майстри, старші майстри

3.4б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

3.4б     механіки дільниць

3.4б     механіки цехів

3.4б     начальники дільниць

3.4б     начальники змін

3.4б     начальники цехів, їх заступники

             5. Пряме відновлення заліза

              та виробництво порошків
                 чорних металів

3.5а     а) робітники

3.5а     апаратники

3.5а     бігунники змішувальних бігунів

3.5а     вогнетривники

3.5а     водопровідники шахтових печей

3.5а     газівники

3.5а     газівники шахтових печей

3.5а     горнові шахтових печей

3.5а     грохотники

3.5а     дробильники

3.5а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

3.5а     завантажувачі шихти

3.5а     машиністи вагон-вагів

3.5а     машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів

3.5а     машиністи змішувальних барабанів

3.5а     машиністи конвеєрів

3.5а     машиністи кранів (кранівники)

3.5а     машиністи млинів

3.5а     машиністи огрудковувачів

3.5а     машиністи скіпових підіймачів

3.5а     обпалювачі

3.5а     печові відновлення заліза  та  відпалу  залізних
       порошків

3.5а     підручні сталеварів печей прямого відновлення заліза

3.5а     сепараторники

3.5а     скіпові

3.5а     слюсарі-ремонтники

3.5а     сталевари печей прямого відновлення заліза

3.5а     сушильники

3.5а     транспортувальники (такелажні роботи)

3.5а     укладальники-пакувальники, зайняті    пакуванням
       порошку
3.5а     чистильники

3.5а     шихтувальники

3.5б     б) керівники та фахівці

3.5б     електрики цехів, дільниць

3.5б     енергетики дільниць

3.5б     енергетики цехів

3.5б     майстри, старші майстри

3.5б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

3.5б     механіки дільниць

3.5б     механіки цехів

3.5б     начальники дільниць

3.5б     начальники змін

3.5б     начальники цехів, їх заступники

            IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ.
                ВУГЛЕПІДГОТОВКА

4а      а) робітники

4а      апаратники, зайняті вуглепідготовкою та очищенням
       газів

4а      апаратники очищення  стічних  вод,  зайняті  на
       біохімічних установках

4а      бригадири на дільницях основного виробництва

4а      бункерувальники

4а      вагарі

4а      вантажники, зайняті  вантаженням  і вивантаженням
       сировини, палива та коксохімічної продукції

4а      вогнетривники

4а      водії автомобілів,  зайняті  вивезенням  відходів
       коксохімічного виробництва

4а      водії навантажувачів,  зайняті  транспортуванням
       вугілля на вуглепідготовку

4а      газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням
       газозахисної апаратури

4а      дозувальники

4а      дробильники

4а      електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

4а      електрослюсарі (слюсарі)  чергові  та  з ремонту
       устаткування

4а      зливальники-розливальники

4а      кабестанники

4а      контролери у виробництві чорних металів

4а      мастильники

4а      машиністи бульдозерів,  зайняті  в технологічному
       процесі вуглепідготовки

4а      машиністи вагоноперекидачів

4а      машиністи живильників

4а      машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт

4а      машиністи конвеєрів

4а      машиністи кранів (кранівники)

4а      машиністи мостових перевантажувачів

4а      машиністи насосних установок, у тому числі зайняті
       на гасильних баштах

4а      машиністи промивальних машин

4а      машиністи розморожувальних установок

4а      машиністи сушильних установок

4а      монтажники технологічних  трубопроводів,  зайняті
       ремонтом коксохімічного устаткування

4а      монтажники устаткування  коксохімічних виробництв,
       зайняті ремонтом виробничого устаткування

4а      оператори коксосортувалки

4а      прибиральники відходів металургійного виробництва,
       зайняті в коксовому виробництві

4а-3     робітники, зайняті  на  механізмах   хімічного
       виробництва

4а      розливальники хімічної продукції

4а      сепараторники

4а      скруберники-насосники

4а      слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  обслуговуванням і ремонтом
       контрольно-вимірювальних приладів  та  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

4а      слюсарі-ремонтники

4а      сортувальники коксу

4а      стрічкові прибиральники

4а      теслярі, зайняті ремонтом коксохімічних агрегатів

4а      транспортувальники (обслуговування механізмів)

4а      транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням  вугілля,  коксу  та  хімічних
       продуктів

4а      укладальники-пакувальники, зайняті  пакуванням  і
       вантаженням хімічних продуктів

4а      фільтрувальники

4а      флотатори

4а      центрифугувальники

4а      чистильники, зайняті очищенням бункерів

4а      шихтувальники

4а      шламівники

4б      б) керівники та фахівці

4б      електрики дільниць

4б      електрики цехів

4б      енергетики дільниць

4б      енергетики цехів

4б      майстри (старші майстри) контрольні

4б      майстри, старші майстри

4б      майстри, старші майстри з ремонту устаткування

4б      механіки (старші механіки)

4б      механіки дільниць

4б      механіки цехів

4б      начальники виробництв у цехах, їх заступники

4б      начальники відділень

4б      начальники дільниць,   начальники   (завідувачі)
       дільниць ВТК

4б      начальники змін

4б      начальники цехів, їх заступники

              V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ

5а      а) робітники

5а      бігунники змішувальних бігунів

5а      бункерувальники, зайняті в помельних відділеннях

5а      вантажники, зайняті  в  дробильних  і  помельних
       відділеннях

5а      вивантажувачі вапна з печей

5а      вивантажувачі вогнетривких матеріалів з печей

5а      випробувачі карборундових стрижнів

5а      вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

5а      газівники, зайняті  на сушильних і випалювальних
       агрегатах

5а      дробильники (збагачування,    агломерація    і
       брикетування)

5а      електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
       робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та
       пресоформувального устаткування

5а      електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт, а
       також  ремонтом  помельного,  дробильного  та
       пресоформувального устаткування

5а      завантажувачі сировини й напівфабрикатів, зайняті
       завантаженням печей, сушилок, дробарок і млинів,
       завалюванням грохотів

5а      знімачі-укладальники заготовок,  мас  та  готових
       виробів

5а      контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
       гарячих ділянках робіт

5а      машиністи електролафетів

5а      машиністи живильників

5а      машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесах
       помелу та випалювання, пресування і формування

5а      машиністи млинів

5а      машиністи пневмотранспорту

5а      машиністи скіпових підіймачів

5а      машиністи тельферів,   зайняті  транспортуванням
       гарячих вогнетривких матеріалів

5а      машиністи холодильників

5а      металізатори, зайняті металізацією вогнетривів (крім
       вакуумного способу)

5а      обпалювачі на печах

5а      оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання, зайняті очищенням камер

5а      плавильники вогнетривкої сировини

5а      пресувальники вогнетривких виробів

5а      просівачі порошків на механічних ситах

5а      різальники брикетів та заготовок

5а      розливальники-загладжувальники піномаси

5а      садчики у печі та на тунельні вагони

5а      слюсарі-ремонтники, зайняті на  гарячих  ділянках
       робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та
       пресоформувального устаткування

5а      сортувальники напівфабрикатів та виробів

5а      сушильники (збагачення)

5а      транспортувальники (обслуговування механізмів)

5а      транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням  сировини,  порошків,  маси  та
       напівфабрикатів

5а      укладальники-пакувальники, зайняті  пакуванням  та
       перенесенням мішків з порошками

5а      укладачі маси на мішалках

5а      формувальники вогнетривких виробів

5а      чистильники димоходів, лежаків та топок

5а      шихтувальники

5а      шлакувальники

5а      шламівники-басейники

5а      шліфувальники-різальники вогнетривких виробів

5б      б) керівники та фахівці, зайняті помелом, дробленням
       і випалюванням, пресуванням та формуванням

5б      електрики дільниць, цехів

5б      енергетики дільниць

5б      енергетики цехів

5б      майстри (старші майстри) контрольні, зайняті  на
       гарячих ділянках робіт

5б      майстри, старші майстри

5б      майстри, старші майстри з ремонту устаткування

5б      механіки дільниць

5б      механіки цехів

5б      начальники дільниць

5б      начальники змін

5б      начальники цехів, їх заступники

              VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ

         1. Виробництво дроту та каліброваного металу

6.1а     а) робітники

6.1а     апаратники, зайняті у виробництві залізного купоросу

6.1а     бригадири на  дільницях  основного  виробництва,
       зайняті волочінням

6.1а     волочильники дроту

6.1а     волочильники, зайняті  волочінням  калібрувального
       металу

6.1а     гартівники

6.1а     зварники на  машинах  контактного  (пресового)
       зварювання

6.1а     машиністи з навивання канатів

6.1а     машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесі
       травлення, термооброблення та волочіння

6.1а     мийники-сушильники металу

6.1а     намотувальники дроту та тросів

6.1а     слюсарі-ремонтники, зайняті на  гарячих  ділянках
       робіт

6.1а     шліфувальники, зайняті  шліфуванням  абразивними
       кругами сухим способом

6.1б     б) керівники

6.1б     майстри, старші майстри

             2. Виробництво важкообмащених
         та якісних електродів і флюсів для зварювання

6.2а     а) робітники

6.2а     брикетувальники

6.2а     готувачі обмазки

6.2а     дробильники компонентів обмазки

6.2а     електродники

6.2а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

6.2а     пресувальники обмазувальних пресів

6.2а     прожарювачі на печах

6.2а     розварники силікатних брил

6.2а     слюсарі-ремонтники, зайняті на  гарячих  ділянках
       робіт

6.2а     сортувальники електродів

6.2а     сушильники електродів

6.2а     сушильники компонентів обмазки та флюсів

6.2а     флюсувальники

6.2б     б) керівники та фахівці

6.2б     майстри, старші майстри

6.2б     майстри, старші  майстри з ремонту устаткування,
       зайняті на гарячих ділянках робіт

           VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ
             I ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ
              МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

7а      а) робітники

7а      апаратники, зайняті уловлюванням  та  дистиляцією
       продуктів сухої перегонки вугілля

7а      апаратники згущувачів

7а      апаратники очищення газу

7а      барильєтники

7а      бункерувальники

7а      електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

7а      електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування

7а      машиністи газогенераторних станцій

7а      машиністи конвеєрів

7а      машиністи кранів (кранівники)

7а      машиністи насосних   установок,   зайняті   на
       відстійниках

7а      машиністи сушильних установок

7а      машиністи тельферів

7а      скруберники-насосники

7а      слюсарі-ремонтники

7а      транспортувальники (обслуговування механізмів)

7а      транспортувальники (такелажні роботи)

7а      фільтрувальники

7а      флотатори

7а      шлакувальники

7а      шламівники

7б      б) керівники та фахівці

7б      майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

7б      майстри, старші майстри

7б      механіки

7б      механіки дільниць

7б      механіки цехів

7б      начальники змін

7б      начальники цехів, їх заступники

           VIII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

            1. Підготовка сировини та шихти.
             Брикетування на мідно-сірчаних
                заводах і фабриках

8.1а     а) робітники

8.1а     автоклавники на запарюванні брикетів

8.1а     апаратники приготування брикетної суміші

8.1а     бункерувальники

8.1а     вантажники

8.1а     дозувальники

8.1а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.1а     знімачі брикетів

8.1а     контролери продукції кольорової металургії

8.1а     машиністи брикетних пресів

8.1а     машиністи екскаваторів

8.1а     машиністи кранів (кранівники)

8.1а     машиністи млинів

8.1а     машиністи перевантажувачів

8.1а     машиністи просіювальних установок

8.1а     машиністи тельферів

8.1а     пробовідбірники

8.1а     розчиняльники реагентів

8.1а     сепараторники

8.1а     слюсарі-ремонтники

8.1а     стропальники

8.1а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.1а     шихтувальники

8.1б     б) керівники та фахівці

8.1б     майстри (старші майстри) контрольні

8.1б     майстри, старші майстри

8.1б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.1б     механіки дільниць

8.1б     механіки цехів

8.1б     начальники дільниць (відділень)

8.1б     начальники цехів, їх заступники

            2. Сушіння шихти та промпродуктів

8.2а     а) робітники

8.2а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.2а     контролери продукції кольорової металургії

8.2а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням та  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.2а     слюсарі-ремонтники

8.2а     форсунники

8.2б     б) керівники та фахівці

8.2б     майстри, старші майстри

8.2б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.2б     механіки дільниць

8.2б     механіки цехів

8.2б     начальники дільниць (відділень)

8.2б     начальники цехів, їх заступники

             3. Випалювання та вальцювання

8.3а     а) робітники

8.3а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.3а     контролери продукції кольорової металургії

8.3а     машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

8.3а     пробовідбірники

8.3а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням та  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  і  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.3а     слюсарі-ремонтники

8.3а     транспортувальники (такелажні роботи)

8.3а     форсунники

8.3а     шихтувальники

8.3б     б) керівники і спеціалісти

8.3б     майстри (старші майстри) контрольні

8.3б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.3б     механіки дільниць

8.3б     механіки цехів

8.3б     начальники дільниць (відділень)

8.3б     начальники цехів, їх заступники

            4. Спікання шихти та промпродуктів

8.4а     а) робітники

8.4а     бункерувальники

8.4а     дозувальники

8.4а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.4а     контролери продукції кольорової металургії

8.4а     мастильники

8.4а     машиністи живильника

8.4а     машиністи насосних установок

8.4а     машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

8.4а     пробовідбірники

8.4а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.4а     слюсарі-ремонтники

8.4а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.4а     форсунники

8.4б     б) керівники та фахівці

8.4б     майстри (старші майстри) контрольні

8.4б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.4б     механіки дільниць

8.4б     механіки цехів

8.4б     начальники дільниць (відділень)

8.4б     начальники цехів, їх заступники

         5. Плавильне та електротермічне виробництво

8.5а     а) робітники

8.5а     бункерувальники

8.5а     вогнетривники

8.5а     водії електро- і автовізків, зайняті в цехах

8.5а     водії навантажувача

8.5а     дробильники, зайняті   на  подрібненні  кірок,
       файнштейну, штейну, оборотів і шлаку

8.5а     електродники

8.5а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.5а     контролери продукції кольорової металургії

8.5а     машиністи брикетних пресів

8.5а     машиністи електровозів металургійного цеху

8.5а     машиністи кранів (кранівники)

8.5а     машиністи скіпових підіймачів

8.5а     монтажники санітарно-технічних    систем    і
       устаткування, зайняті біля печей

8.5а     прибиральники шлаків та оборотних матеріалів

8.5а     пробовідбірники

8.5а     регулювальники електродів

8.5а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.5а     слюсарі-ремонтники

8.5а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.5а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням шихти

8.5а     чистильники, зайняті очищенням ковшів

8.5б     б) керівники та фахівці

8.5б     енергетики (електрики) дільниць

8.5б     енергетики (електрики) цехів

8.5б     майстри (старші майстри) контрольні

8.5б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.5б     механіки дільниць

8.5б     механіки цехів

8.5б     начальники дільниць (відділень)

8.5б     начальники цехів, їх заступники

               6. Рафінування металів

8.6а     а) робітники

8.6а     дробильники

8.6а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.6а     контролери продукції кольорової металургії

8.6а     машиністи млинів

8.6а     пробовідбірники

8.6а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  працівники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.6а     слюсарі-ремонтники

8.6а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.6а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням металу

8.6а     форсунники

8.6б     б) керівники та фахівці

8.6б     майстри (старші майстри) контрольні

8.6б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.6б     механіки дільниць

8.6б     механіки цехів

8.6б     начальники дільниць (відділень)

8.6б     начальники цехів, їх заступники

            7. Гідрометалургія, вилуговування,
             одержання кадмію та купоросу

8.7а     а) робітники

8.7а     автоклавники

8.7а     апаратники кристалізації

8.7а     апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах і
       згущувачах, перколяцією, осадженням та фільтруванням

8.7а     арматурники

8.7а     вініпластники

8.7а     вогнетривники

8.7а     дозувальники

8.7а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.7а     завантажувачі лугу

8.7а     завантажувачі шихти

8.7а     контролери продукції кольорової металургії

8.7а     машиністи брикетних пресів

8.7а     машиністи кранів (кранівники)

8.7а     машиністи насосних установок

8.7а     оброблювачі вторинних шламів

8.7а     пробовідбірники

8.7а-3а    робітники, зайняті дозуванням кислот, лугів та солей

8.7а-3б    робітники, зайняті ремонтом апаратури

8.7а     слюсарі-ремонтники

8.7а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням кислот, лугів та солей

8.7а     укладальники-пакувальники

8.7а     фільтрувальники

8.7а     цементаторники

8.7а     центрифугувальники

8.7а     шихтувальники

8.7а     шламівники

8.7б     б) керівники та фахівці

8.7б     майстри (старші майстри) контрольні

8.7б     майстри (старші  майстри),  зайняті  механічним
       обробленням електродів

8.7б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.7б     механіки дільниць

8.7б     механіки цехів

8.7б     начальники дільниць (відділень)

8.7б     начальники цехів, їх заступники

           8. Виробництво вуглецевих матеріалів,
               мас і виробів з них

8.8а     а) робітники

8.8а     бігунники змішувальних бігунів

8.8а     вантажники

8.8а     верстатники з механічного оброблення  електродної
       продукції

8.8а     водії навантажувачів

8.8а     дробильники

8.8а     контролери продукції кольорової металургії

8.8а     машиністи кранів (кранівники)

8.8а     машиністи насосних установок

8.8а     оператори пульта керування

8.8а     пробовідбірники, зайняті прожарюванням, випалюванням
       і графітизацією

8.8а     слюсарі електродної продукції

8.8а     сортувальники

8.8а     транспортувальники (такелажні роботи)

8.8а     форсунники, зайняті біля печей

8.8а     чистильники продукції

8.8а     штабелювальники електродів

8.8б     б) керівники та фахівці

8.8б     майстри (старші майстри) контрольні

8.8б     майстри (старші  майстри),  зайняті  механічним
       обробленням електродної продукції

8.8б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.8б     механіки дільниць

8.8б     механіки цехів

8.8б     начальники дільниць (відділень)

8.8б     начальники цехів, їх заступники

              9. Глиноземне виробництво

8.9а     а) робітники

8.9а     апаратники нагрівання теплоносіїв

8.9а     апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах і
       збурювачах,   класифікаторах,    декомпозерах,
       каустифікаторах, фільтрацією, приготуванням пульпи

8.9а     арматурники

8.9а     бункерувальники

8.9а     вантажники, зайняті  вантаженням  цементу,  соди,
       каустику та глинозему

8.9а     грохотники

8.9а     дозувальники

8.9а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.9а     завантажувачі шихти

8.9а     контролери продукції кольорової металургії

8.9а     машиністи ексгаустерів

8.9а     машиністи живильників

8.9а     машиністи кранів (кранівники)

8.9а     машиністи насосних установок

8.9а     машиністи перевантажувачів

8.9а     машиністи скіпових підіймачів

8.9а     оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання

8.9а     пробовідбірники

8.9а     репульпаторники

8.9а     сепараторники

8.9а     слюсарі-ремонтники

8.9а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.9а     фільтрувальники

8.9а     флотатори

8.9а     форсунники

8.9а     центрифугувальники

8.9а     чистильники

8.9а     шихтувальники

8.9а     шламівники

8.9б     б) керівники та фахівці

8.9б     енергетики (електрики) дільниць і цехів

8.9б     майстри (старші майстри) контрольні

8.9б     майстри, старші майстри

8.9б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.9б     механіки дільниць

8.9б     механіки цехів

8.9б     начальники дільниць (відділень)

8.9б     начальники цехів, їх заступники

           10. Одержання металу електролітичним
             способом із розплаву металу

8.10а     а) робітники

8.10а     водії навантажувачів

8.10а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.10а     електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування

8.10а     контролери продукції кольорової металургії, зайняті
       у виробництві алюмінію

8.10     машиністи млинів

8.10а     монтажники устаткування металургійних заводів

8.10а     прибиральники виробничих приміщень

8.10а     різальники металу на ножицях і пресах

8.10а     різальники на пилах, ножівках та верстатах

8.10а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики зайняті  обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1.

8.10а     слюсарі-ремонтники

8.10а     трактористи, зайняті підвезенням гарячого металу

8.10а     транспортувальники (такелажні роботи)

8.10а     шламівники електролітних ванн

8.10б     б) керівники та фахівці

8.10б     енергетики (електрики) дільниць і цехів

8.10б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.10б     механіки дільниць

8.10б     механіки цехів

8.10б     начальники дільниць (відділень)

8.10б     начальники цехів, їх заступники

         11. Виробництво фтористої кислоти та її солей

8.11а     а) робітники

8.11а     бакелітники (просочувальники)

8.11а     гумівники металовиробів

8.11а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.11а     кислототривники-вініпластники

8.11а     кислототривники-гумувальники

8.11а     контролери продукції кольорової металургії

8.11а     лаборанти хімічного аналізу

8.11а     маркувальники

8.11а     приладисти

8.11а     пробовідбірники

8.11а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  обслуговуванням і ремонтом
       контрольно-вимірювальних приладів  та  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.11а     слюсарі-ремонтники

8.11а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.11а     транспортувальники (такелажні роботи)

8.11б     б) керівники та фахівці

8.11б     енергетики (електрики) дільниць і цехів

8.11б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.11б     механіки дільниць

8.11б     механіки цехів

8.11б     начальники дільниць (відділень)

8.11б     начальники цехів, їх заступники

           12. Одержання металу електролітичним
            способом у розчинах солей та лугів

8.12а     а) Робітники

8.12а     апаратники приготування електроліту

8.12а     апаратники-гідрометалурги, зайняті   приготуванням
       сірчанокислих розчинів та очищенням промвідсіків
       шляхом осадження під час виробництва електролітичної
       фольги

8.12а     електролізники водних   розчинів,   зайняті  у
       виробництві електролітичної фольги

8.12а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.12а     кислототривники-гумувальники

8.12а     контролери продукції кольорової металургії

8.12а     машиністи насосних установок

8.12а     машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

8.12а     оброблювачі матричних листів

8.12а     пробовідбірники

8.12а-3    робітники, зайняті ремонтом ванн

8.12а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  обслуговуванням і ремонтом
       контрольно-вимірювальних приладів  та  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.12а     слюсарі-ремонтники

8.12а     фільтрувальники

8.12а     футерувальники-шамотники на ремонті ванн

8.12а     цементаторники

8.12а     шламівники електролітних ванн, зайняті промиванням
       сирцю та скрапу

8.12б     б) керівники та фахівці

8.12б     енергетики (електрики) дільниць

8.12б     енергетики (електрики) цехів

8.12б     майстри (старші майстри) контрольні

8.12б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.12б     майстри, старші майстри, зайняті  у  виробництві
       електролітичної фольги

8.12б     механіки дільниць

8.12б     механіки цехів

8.12б     начальники дільниць (відділень)

8.12б     начальники цехів, їх заступники

         13. Виробництво порошків кольорових металів

8.13а     а) робітники

8.13а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.13а     контролери продукції кольорової металургії

8.13а     прибиральники виробничих приміщень

8.13а     пробовідбірники

8.13а     слюсарі-ремонтники

8.13а     транспортувальники (такелажні роботи)

8.13а     укладальники-пакувальники, зайняті  на  роботах з
       порошковою продукцією

8.13а     фрезерувальники зливків

8.13б     б) керівники та фахівці

8.13б     енергетики (електрики) дільниць

8.13б     енергетики (електрики) цехів

8.13б     майстри (старші майстри) контрольні

8.13б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.13б     механіки дільниць

8.13б     механіки цехів

8.13б     начальники дільниць (відділень)

8.13б     начальники цехів, їх заступники

           14. Одержання анодів та ваєрбарсів

8.14а     а) робітники

8.14а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.14а     контролери продукції кольорової металургії

8.14а     мастильники, зайняті змащенням виливниць

8.14а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.14а     слюсарі-ремонтники

8.14а     чистильники продукції

8.14б     б) керівники та фахівці

8.14б     майстри (старші майстри) контрольні

8.14б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.14б     механіки дільниць

8.14б     механіки цехів

8.14б     начальники дільниць (відділень)

8.14б     начальники цехів, їх заступники

           15. Пилоуловлювання та газоочищення

8.15а     а) робітники

8.15а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.15а     контролери продукції кольорової металургії

8.15а     машиністи вентиляційних та аспіраційних установок

8.15а     машиністи перевантажувачів

8.15а     пробовідбірники

8.15а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються правом на пільгове забезпечення за
       Списком N 1

8.15а     слюсарі-ремонтники

8.15а     транспортувальники (обслуговування   механізмів),
       зайняті обслуговуванням пневмотранспорту

8.15б     б) керівники та фахівці

8.156     майстри (старші майстри) контрольні

8.156     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.15б     механіки дільниць

8.15б     механіки цехів

8.15б     начальники дільниць (відділень)

8.15б     начальники цехів, їх заступники

              16. Перероблення шламів

8.16а     а) робітники

8.16а     апаратники вилуговування

8.16а     апаратники-гідрометалурги, зайняті вилуговуванням

8.16а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.16а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики, зайняті обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.16а     слюсарі-ремонтники

8.16а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
       транспортуванням шихти, металу та концентратів

8.16а     фільтрувальники

8.16а     шихтувальники

8.16б     б) керівники та фахівці

8.16б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.16б     механіки цехів

8.16б     начальники дільниць (відділень)

8.16б     начальники цехів, їх заступники

            17. Приготування вугільного пилу

8.17а     а) робітники

8.17а     дробильники

8.17а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.17а     контролери продукції кольорової металургії

8.17а     мастильники

8.17а     машиністи ексгаустерів

8.17а     машиністи живильника

8.17а     машиністи млинів

8.17а     машиністи скреперів (скреперисти)

8.17а     оператори з   обслуговування   установок   для
       пилогазоуловлювання

8.17а     пробовідбірники

8.17а     слюсарі-ремонтники

8.17а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.17а     чистильники

8.17б     б) керівники та фахівці

8.17б     майстри (старші майстри) контрольні

8.17б     майстри, старші майстри

8.17б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.17б     механіки дільниць

8.17б     механіки цехів

8.17б     начальники дільниць (відділень)

8.17     начальники цехів, їх заступники

          18. Одержання рідкісних металів, кальцію,
          магнію, кремнію та титану металургійним
            та хіміко-металургійним способом

8.18а     а) робітники

8.18а     апаратники згущувачів

8.18а     апаратники каустифікації

8.18а     апаратники нейтралізації

8.18а     апаратники очищення стічних вод

8.18а     апаратники фільтрації

8.18а     апаратники-гідрометалурги, зайняті  каустифікацією,
       нейтралізацією та на згущувачах

8.18а     водії електро- та автовізків

8.18а     водії навантажувачів

8.18а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.18а     контролери продукції кольорової металургії

8.18а     машиністи просіювальних установок

8.18а     машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах

8.18а     монтажники з ремонту печей

8.18а     монтажники реакційних апаратів

8.18а     пробовідбірники

8.18а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  обслуговуванням і ремонтом
       контрольно-вимірювальних приладів  та  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення за Списком N 1

8.18а     слюсарі-ремонтники

8.18а     транспортувальники (такелажні роботи)

8.18а     укладальники-пакувальники

8.18а     фільтрувальники

8.18а     форсунники

8.18а     центрифугувальники

8.18а     шихтувальники

8.18б     б) керівники та фахівці

8.18б     майстри (старші майстри) контрольні

8.18б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.18б     механіки дільниць

8.18б     механіки цехів

8.18б     начальники дільниць (відділень)

8.18б     начальники цехів, їх заступники

         19. Оброблення та перероблення кольорових і
               дорогоцінних металів

8.19.1    1) плавильне виробництво

8.19.1а    а) робітники

8.19.1а    варники ливарних мастил

8.19.1а    водії електро- та автовізків

8.19.1а    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

8.19.1а    кокільники-складальники

8.19.1а    контролери продукції кольорової металургії

8.19.1а    машиністи млинів, зайняті розмелюванням кварцу та
       магнезиту

8.19.1а    машиністи просіювальних   установок,   зайняті
       просіюванням шлаку та сміття

8.19.1а    монтажники з ремонту печей

8.19.1а    монтажники санітарно-технічних систем і устаткування

8.19.1а    пресувальники брухту та відходів металу

8.19.1а    пробовідбірники

8.19.1а    слюсарі-ремонтники

8.19.1а    фрезерувальники зливків, зайняті обробленням гарячих
       зливків

8.19.1а    шабрувальники кольорових    металів,   зайняті
       обробленням гарячих зливків

8.19.1б    б) керівники та фахівці

8.19.1б    енергетики (електрики) дільниць

8.19.1б    енергетики (електрики) цехів

8.19.1б    майстри (старші майстри) контрольні

8.19.1б    майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.19.1б    механіки дільниць

8.19.1б    механіки цехів

8.19.1б    начальники дільниць (відділень)

8.19.1б    начальники цехів, їх заступники

8.19.2    2) виробництво  азотнокислого  срібла, афінаж та
       одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та їх
       перероблення

8.19.2б    б) керівники та фахівці

8.19.2б    механіки дільниць

8.19.2б    механіки цехів

8.19.2б    начальники дільниць (відділень)

8.19.2б    начальники цехів, їх заступники

8.19.3    3) одержання цинкового пилу та оксиду цинку

8.19.3б    б) керівники та фахівці

8.19.3б    механіки дільниць

8.19.3б    механіки цехів

8.19.3б    начальники дільниць (відділень)

8.19.3б    начальники цехів, їх заступники

8.19.4    4) прокатне виробництво

8.19.4а    а) робітники

8.19.4а    вальцювальники холодного металу

8.19.4а    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.19.4а    каширувальники-фарбувальники фольги

8.19.4а    контролери продукції кольорової металургії

8.19.4а    машиністи кранів (кранівники)

8.19.4а    налагоджувальники технологічного    устаткування,
       зайняті налагодженням станів

8.19.4а    перемотувальники рулонів

8.19.4а    правильники на машинах

8.19.4а    правильники ручним способом

8.19.4а    пресувальники брухту та відходів металу

8.19.4а    пробовідбірники

8.19.4а    слюсарі-ремонтники

8.19.4а    стропальники

8.19.4а    травильники фольги

8.19.4а    транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.19.4а    транспортувальники (такелажні роботи)

8.19.4а    форсунники

8.19.4а    шліфувальники, зайняті шліфуванням сухим способом

8.19.4б    б) керівники та фахівці

8.19.4б    енергетики (електрики) дільниць

8.19.4б    енергетики (електрики) цехів

8.19.4б    майстри (старші майстри) контрольні

8.19.4б    майстри, старші майстри

8.19.4б    майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.19.4б    механіки дільниць

8.19.4б    механіки цехів

8.19.4б    начальники цехів, їх заступники

8.19.4б    начальники дільниць (відділень)

8.19.5    5) трубо-пресове, пресове та волочильне виробництва

8.19.5а    а) робітники

8.19.5а    волочильники дроту

8.19.5а    волочильники кольорових металів

8.19.5а    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.19.5а    емульсовари

8.19.5а    завальцювальники

8.19.5а    контролери продукції кольорової металургії

8.19.5а    машиністи кранів (кранівники)

8.19.5а    налагоджувальники холодноштампувального устаткування

8.19.5а    оператори ультразвукових установок

8.19.5а    полірувальники волок  з  алмазів  та  надтвердих
       матеріалів

8.19.5а    пробовідбірники

8.19.5а    слюсарі-ремонтники

8.19.5а    стропальники

8.19.5а    трубопрокатники

8.19.5а    форсунники

8.19.5а    шабрувальники кольорових металів

8.19.5а    шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів

8.19.5а    шліфувальники, зайняті шліфуванням матриць і головок

8.19.5б    б) керівники та фахівці

8.19.5б    енергетики (електрики) дільниць

8.19.5б    енергетики (електрики) цехів

8.19.5б    майстри (старші майстри) контрольні

8.19.5б    майстри, старші майстри

8.19.5б    майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.19.5б    механіки дільниць

8.19.5б    механіки цехів

8.19.5б    начальники дільниць (відділень)

8.19.5б    начальники цехів, їх заступники

8.19.6    6) цинко-полірувальні роботи

8.19.6а    а) робітники

8.19.6а    полірувальники листів та стрічок

8.19.6а    стругальники, зайняті струганням цинку

8.19.6а    укладальники-пакувальники

8.19.6а    шліфувальники

8.19.6б    б) керівники

8.19.6б    майстри, старші майстри

            20. Виробництво твердих сплавів
               і тугоплавких металів

8.20а     а) робітники

8.20а     апаратники електролізу

8.20а     апаратники на приготуванні сумішей та розчинів

8.20а     апаратники перегонки

8.20а     апаратники печей відновлення

8.20а     бурильники шпурів

8.20а     вальцювальники холодного металу

8.20а     вибуховики

8.20а     волочильники кольорових металів

8.20а     дозувальники

8.20а     дробильники

8.20а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.20а     контролери продукції кольорової металургії

8.20а     оброблювачі твердосплавних виробів

8.20а     полірувальники волок  з  алмазів  та  надтвердих
       матеріалів

8.20а     пресувальники твердих сплавів

8.20а     пробовідбірники

8.20а     слюсарі-ремонтники

8.20а     сушильники, зайняті сушінням готових виробів

8.20а     формувальники машинного формування

8.20а     формувальники ручного формування

8.20а     центрифугувальники

8.20а     шихтувальники

8.20а     шліфувальники алмазів та надтвердих матеріалів

8.20а     шліфувальники виробів  з  твердих  сплавів  та
       тугоплавких металів

8.20а     штампувальники

8.20б     б) керівники та фахівці

8.20б     енергетики (електрики)дільниць

8.20б     енергетики (електрики) цехів

8.20б     майстри (старші майстри) контрольні

8.20б     майстри, старші майстри

8.20б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.20б     механіки дільниць

8.20б     механіки цехів

8.20б     начальники дільниць (відділень)

8.20б     начальники змін

8.20б     начальники цехів, їх заступники

           21. Виробництво ртуті, елементарної
           сірки, ксантогенату, миш'яку, хромових
         солей, сірчистого натрію, молібдату амонію,
           сталініту та їх сполук. Афінаж золота,
           срібла, платини та металів платинової
              групи, а також виробництво
               дорогоцінних металів

8.21а     а) робітники

8.21а     працівники пробірних,  аналітичних,  спектральних,
       дослідних,  контрольно-вимірювальних  та  інших
       лабораторій

8.21а-3а   робітники, зайняті   обслуговуванням  зазначених
       виробництв

8.21а-3б   робітники, зайняті прийманням, сушінням, пранням та
       ремонтом спецодягу

8.21а-3в   робітники побутових комбінатів, приміщень, душових

8.21б     б) керівники та фахівці

8.21б     енергетики (електрики)дільниць

8.21б     енергетики (електрики)цехів

8.21б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

8.21б     механіки та старші механіки дільниць

8.21б     механіки та старші механіки цехів

8.21б     начальники дільниць (відділень)

8.21б     начальники цехів, їх заступники

      22. Виготовлення виробів методом порошкової
     металургії за наявності у повітрі робочої зони
      шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

8.22а     а) робітники

8.22а     апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті
       просіюванням та розмелюванням

8.22а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

8.22а     завантажувачі шихти

8.22а     змішувальники

8.22а     машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів

8.22а     машиністи просіювальних установок

8.22а     налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування

8.22а     печові відновлення  заліза  та  відпалу залізних
       порошків
8.22а-3    пресувальники

8.22а     просівальники порошків

8.22а     просочувальники

8.22а     слюсарі-ремонтники

8.22а     спікальники

8.22а     транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.22а     шихтувальники

8.22б     б) керівники та фахівці

8.22б     майстри з ремонту устаткування

8.22б     майстри, старші майстри

8.22б     механіки дільниць

8.22б     механіки цехів

8.22б     начальники дільниць (відділень)

           IX. РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ

9а      а) робітники

9а      електромонтери головного    щита    керування
       електростанцією

9а      електромонтери з обслуговування електроустаткування
       електростанцій

9а      електромонтери з  обслуговування  перетворювальних
       пристроїв

9а      електромонтери з обслуговування підстанцій

9а      машиністи кранів (кранівники)

               X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

10А      А. Працівники підприємств хімічної та нафтохімічної
       промисловості,  зайняті  в  наведених  нижче
       виробництвах і на роботах:

10А.1     1) асфальтових, пекових матеріалів, асфальтопекових
       мас та виробів з них; бітуму та бітумних матеріалів;
       допоміжних речовин для текстильної та інших галузей
       промисловості; глинозему; декоративних, емульсійних,
       тертих, художніх, керамічних, сухих фарб, фарб на
       природній оліфі; йодобромної води (добування та
       приготування); виробів з поліетилену, композицій на
       основі поліетилену та виробів з них; виробів з
       полімерів   та   співполімерів   на   основі
       фторохлорорганічних  сполук;  виробів  гарячим
       способом: з пластичних мас, композиційних матеріалів
       на основі пластмас, вініпласту, поліхлорвінілового
       пластикату(*), фенольних та карбамідних пластикатів,
       пластмас на основі поліамідів,  поліметакрилових
       сполук, стиролу та його співполімерів, виробів з
       органічного скла; галуну; корунду  синтетичного;
       мінеральних  наповнювачів; намотувальних виробів;
       пластичних мас на основі акрилових та метакрилових
       сполук; пласт  шкіри(*)  та  штучних  шкір  на
       волокнистій основі(*), штучного каракулю: відділення
       хімічної підготовки волокна; природної та садної
       соди  (видобування);  просочування  та  обробки
       тканин(*),  видобування  природного  сульфату  і
       тенардиту; гумовому, гумотехнічному та шинному:

10А.1     а) у цехах (дільницях): каландрових, складальних,
       рукавних, транспортних стрічок, пасів, автокамерних,
       формової та неформової техніки (за винятком обробки
       гумових формових та неформових деталей), гумового
       взуття  (за  винятком  дільниць  сортування  та
       пакування),  закрійно-намазувальних,  змочуваних
       виробів, ебоніту та виробів з нього, повітроплавного
       та інженерного майна, губчастих виробів, засобів
       хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування
       закритих місткостей та хімічної апаратури, валів та
       інших виробів, регенерату (за винятком дільниць
       старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі

10А.1     б) на дільницях: підготовчих, підготовки сировини,
       вулканізації,  виготовлення  клеїв  для  гуми,
       розмелювання, сушіння кізельгуру, гумових деталей
       взуття та гумотехнічних виробів(*), свинцевих туб,
       сірчистого заліза, шаруватих пластиків, соляного
       розсолу та ропи, текстоліту, технічних та плащових
       тканин з поліхлорвініловим, каучуковим, масляним та
       нітропокриттям(*),  (за винятком робіт з підготовки
       тканин, нетканої основи, трикотажу та інших видів
       підкладки), вуглекислоти всіма методами, целулоїду

10А.2     2) у цехах (відділеннях, на дільницях) перероблення
       та  утилізації  твердих, рідких та газоподібних
       відходів виробництв, зазначених у Списку N 1, на
       регенерації     срібловмісних     відходів
       кінофотоматеріалів, рекуперації  та  ректифікації
       розчинників; на роботах у газогенераторних цехах та
       станціях технологічного призначення, на очищенні
       цистерн,  місткостей  та хімапаратури, митті та
       обробці тари, що повертається  з-під  шкідливих
       хімпродуктів,  зазначених  у  Списку  N  1, на
       нейтралізації та очищенні промислових стічних вод,
       знешкоджуванні шкідливих парів та газів, на помелі,
       сушінні,  змішуванні,  розчиненні,  підготовці,
       розфасуванні, розливанні, затарюванні, вантаженні,
       розвантаженні  насипом,  упакованих  у  паперові
       (поліетиленові) мішки хімічних продуктів, зазначених
       у Списку N 1, на гумуванні закритих місткостей та
       трубопроводів,  рекуперації  бензину,  ремонті,
       евакуації, випробуванні хлорних балонів та балонів
       з-під інших шкідливих хімічних продуктів, зазначених
       у Списку N 1

10А.3     3) робітники та майстри, старші майстри, механіки та
       енергетики,  зайняті  ремонтом,  профілактикою,
       обслуговуванням      технологічного     та
       електроустаткування у виробництвах, зазначених у
       Списку N 2, контрольно-вимірювальних приладів та
       вентиляції хімічних виробництв, зазначених у Списках
       N 1 і N 2; робітники, зайняті ремонтом висотних
       споруд хімічних підприємств у разі канатного способу
       ведення робіт

10А.3     машиністи з прання та ремонту спецодягу, зайняті
       пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу

10А.3-3а   працівники  ВТК, зайняті  у  перелічених  вище
       виробництвах та у виробництвах, зазначених у Списку
       N 1. Працівники, зайняті контролем  повітряного
       середовища та нанесенням захисного покриття

10А.3-3б   працівники газогенераторних, аміачнохолодильних та
       ртутно-випрямних установок, воєнізованих та інших
       газорятувальних підрозділів

10А.3-3в   працівники лабораторій   цехів  і  виробництв,
       безпосередньо зайняті у виробництвах, зазначених у
       Списку  N  1  (за винятком зайнятих виконанням
       графічного аналізу)

10А.3-3г   працівники, зайняті емалюванням  та  випалюванням
       виробів, на вакуумних роботах та на роботах з
       видобування водню

10А.4     4) азбестових технічних виробів

10А.4а    а) робітники

10А.4а    контролери, зайняті у відділі технічного контролю

10А.4а    робітники, зайняті  ремонтом,  профілактикою  та
       обслуговуванням контрольно-вимірювальних приладів і
       автоматики та комунікацій у наведених нижче цехах,
       дільницях і відділеннях: підготовчому, текстильному,
       прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,
       автотракторних  деталей,  картону  та  фільтрів,
       автоформувальних  деталей,  спірально  намотаних
       прокладок, паранітовому, вальцстрічки (еластичного
       матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки

10А.4б    б) керівники та фахівці

10А.4б    майстри (старші майстри) з ремонту устаткування,
       зайняті ремонтом, профілактикою та обслуговуванням
       контрольно-вимірювальних приладів, автоматики  та
       комунікацій  у  зазначених  цехах,  дільницях,
       відділеннях

10А.4б    начальники цехів, їх заступники та працівники ВТК,
       зайняті у зазначених цехах, дільницях і відділеннях

10А.5     5) кінофотоплівки

10А.5а    а) робітники

10А.5а    апаратники варіння

10А.5а    апаратники виробництва синтетичних барвників

10А.5а    апаратники синтезу

10А.5а    апаратники-відливальники кінофотооснови і технічних
       плівок

10А.5а    апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні
       фотоемульсії

10А.5а    апаратники-поливальники магнітних стрічок

10А.5а    апаратники-поливальники фотоемульсій

10А.5а    комплектувальники

10А.5а    машиністи розфасувально-пакувальних машин

10А.5а    обробники кінофотоматеріалів   (крім   зайнятих
       штампуванням стрічки коррекс і пакуванням на світлі)

10А.5а    термостатники

10А.6     6) фотопаперу, фотопластинок і радіошкал

10А.6а    а) робітники

10А.6а    апаратники виготовлення баритмаси

10А.6а    апаратники промивання,   зайняті   промиванням
       фотоемульсій

10А.6а    апаратники синтезу

10А.6а    апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні
       фотоемульсії

10А.6а    апаратники-поливальники фотоемульсій

10А.6а    вагонетники

10А.6а    знімачі политого скла та фотопластинок

10А.6а    кладільники скла на поливну машину

10А.6а    контролери плівки, розчинів і фільмових матеріалів

10А.6а    контролери світлочутливих виробів

10А.6а    обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих різанням
       фотоскла і фотопластинок, перфорації, фотопаперу та
       пакуванням світлочутливих виробів)

10А.6а    пресувальники

10А.6а-3а   робітники, зайняті виготовленням сенсибілізаторів

10А.6а-3б   робітники, зайняті на затемнених ділянках під час
       виготовлення фотокомплектів "Момент"

10А.6а    фарботерники

10А.7     7) фотографічної та технічної желатини

10А.7а    а) робітники

10А.7а    апаратники екстрагування,   які   працюють   з
       дихлоретаном

10А.7а    апаратники жироочищення, які працюють з дихлоретаном

10А.7а    апаратники калібрування, які працюють з дихлоретаном

10А.7а    апаратники-екстракторники

10А.7а    завантажувачі-вивантажувачі, які   працюють   з
       дихлоретаном

10А.8     8) кінофотоплівки,  фотопаперу,   фотопластинок,
       радіошкал, фотографічної та технічної желатини

10А.8б    б) керівники та фахівці

10А.8б    інженери-хіміки

10А.8б    майстри, старші майстри

10А.8б    начальники змін

10А.8б    начальники установок

10А.8б    техніки-хіміки

10А.8б    хіміки

10А.9     9) дубльованих матеріалів(*)

10А.9     машиністи дублювальних агрегатів

10А.10    10) з ремонту,  профілактики  та  обслуговування
       технологічного   устаткування  у  виробництвах
       кінофотоплівки,  фотопаперу,  фотопластинок  і
       радіошкал

10А.10    робітники та  майстри, старші майстри з ремонту
       устаткування

10Б      Б. Робітники та майстри підприємств інших галузей
       промисловості,  зайняті в технологічному процесі
       виробництва продукції: неорганічної хімії, добрив,
       полімерів, пластичних мас (включаючи композиційні
       матеріали та склопластики), каучуків, лакофарбової,
       фототехнічної, побутової хімії, органічного синтезу,
       синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної
       та  азбестової, хімічних реактивів, високочистих
       речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях
       та установках за наявності в повітрі робочої зони
       шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

10Б      робітники та  майстри,  зайняті  ремонтом  та
       обслуговуванням      технологічного     та
       електроустаткування в зазначених виробництвах

       _______________
       * Поширюється на підприємства легкої промисловості

            XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

        1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових
        частин, споряджених ракетних двигунів (порохових,
       реактивних рідинних, твердопаливних), їх агрегатів,
        рушійних установок і блоків ракет, піротехнічних
       виробів, засобів ініціювання та інших комплектуючих
           виробів, а також продуктів, зазначених
           у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1

11.1     працівники, зайняті під час підготовки та проведення
       випробувань на полігонах, випробувальних станціях та
       стендах

           2. Виробництво карбоксилметилцелюлози,
                бризолу і реліну

11.2     працівники, зайняті  в  технологічному  процесі
       зазначених виробництв

              3. Виробництво бавовняної
              целюлози та колоксиліну

11.3-3а    робітники, зайняті на пакорозбивачах
11.3-3б    робітники, зайняті  у  виробництві  колоксиліну
       обробленням,   сушінням,   промиванням  лінту,
       нейтралізацією   вод    та    приготуванням
       водопом'якшувальних розчинів

       4. Виробництво целулоїду та виробів з нього під час
        гарячого пресування, штучної шкіри, нітромастики,
        нітролаків, нітроемалей, суховальцювальної пасти,
         нітролінолеуму та інших продуктів на основі
                нітроклітковини

11.4     працівники, зайняті  в  технологічному  процесі
       зазначених виробництв

             5. Загальні професії основних
          і дослідних виробництв вибухових речовин,
         різних видів пороху, піротехнічних, димових
              та ініціювальних речовин

11.5-1    працівники, зайняті  у  виробничих  цехах  (на
       дільницях)  заправкою  ракетно-космічної  техніки
       компонентами рідкого ракетного палива

11.5-3а    робітники, зайняті  нейтралізацією  та  очищенням
       промислових  вод; утилізацією твердих, рідких і
       газоподібних відходів усіх виробництв, зазначених у
       розділі IX Списку N 1, а також газорятувальними
       роботами  під  час  проведення   випробувань
       ракетно-космічної техніки    з   застосуванням
       компонентів рідкого ракетного палива та твердих
       видів палива


11.5-3б    робітники, зайняті очищенням місткостей, хімічної
       апаратури та устаткування, миттям та обробленням
       тари з-під токсичних продуктів, що повертається

           6. Лабораторії (відділи) підприємств
        та організацій. Бази ліквідації, цехи (дільниці,
       лабораторії, станції) заправлення ракетно-космічних
         засобів, нейтралізації та демонтажу ракетного
         озброєння, забрудненого компонентами рідкого
                ракетного палива

11.6-1а    працівники, зайняті  демонтажем,  нейтралізацією
       ракетного озброєння, ракетно-космічної техніки та
       засобів  індивідуального  захисту,  забруднених
       компонентами ракетного палива

11.6-1б    працівники, зайняті   дослідженням   продуктів,
       зазначених у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1

              XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ
       ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,
             ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ

                  1. Буріння

12.1а     а) робітники

12.1а     бурильники експлуатаційного  та  розвідувального
       буріння свердловин на нафту та газ

12.1а     вишкомонтажники

12.1а     вишкомонтажники-електромонтери

12.1а     вишкомонтажники-зварники

12.1а     вулканізаторники

12.1а     електромонтери з обслуговування бурових

12.1а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування,  зайняті  безпосередньо  на
       бурових

12.1а     машиністи бурових установок

12.1а     машиністи бурових установок на нафту та газ

12.1а     машиністи з цементування свердловин

12.1а     машиністи підіймачів для випробування свердловин

12.1а     мотористи бурових установок

12.1а     мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів

12.1а     мотористи цементувальних агрегатів

12.1а     оператори з випробування свердловин

12.1а     оператори з дослідження свердловин

12.1а-3    робітники промислово-геофізичних партій та загонів,
       які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:

12.1а-3    машиністи підіймачів каротажної станції

12.1а-3    каротажники

12.1а-3    мотористи (машиністи),  зайняті  на  самохідних
       каротажних станціях

12.1а-3    вибуховики

12.1а     слюсарі з обслуговування бурових

12.1а     слюсарі-ремонтники, зайняті  ремонтом устаткування
       безпосередньо на бурових

12.1б     б) керівники та фахівці

12.1б     виконавці робіт вишкобудування

12.1б     інженери з буріння (бурових робіт), безпосередньо
       зайняті на бурових

12.1б     керівники та фахівці промислово-геофізичних партій
       та загонів, які виконують геофізичні дослідження у
       свердловинах:  начальники  промислово-геофізичних
       партій, інженери, геофізики,  геологи,  техніки,
       майстри

12.1б     майстри бурові, їх помічники

12.1б     майстри з ремонту устаткування

12.1б     майстри із складних робіт у бурінні (капітальному
       ремонті) свердловин

12.1б     майстри, старші майстри,  зайняті  у  виробничих
       процесах  з  буріння  свердловин, на роботах з
       вишкобудування, випробування свердловин

12.1б     механіки, старші  механіки,  зайняті  капітальним
       ремонтом свердловин у виробничих процесах з буріння
       свердловин,  на  роботах  з  вишкобудування,
       випробування свердловин

12.1б     начальники нафтогазорозвідки  (партій)  глибокого
       (структурно-пошукового) буріння

12.1б     начальники установок (бурових), їх заступники

12.1б     начальники цехів (вишкомонтажних), їх заступники

12.1б     начальники цехів (з випробування свердловин) та їх
       заступники

              2. Добування нафти, газу
               та газового конденсату

12.2а     а) робітники

12.2а     бурильники капітального ремонту свердловин

12.2а     бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі

12.2а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування,  безпосередньо  зайняті  на
       об'єктах видобування нафти,  газу  та  газового
       конденсату

12.2а     машиністи з цементування свердловин

12.2а     машиністи насосних станцій з накачування робочого
       агента в пласт

12.2а     машиністи парових  пересувних  депарафінізаційних
       установок

12.2а     машиністи парогенераторних установок з накачування
       пари в нафтові пласти

12.2а     машиністи пересувних компресорів

12.2а     машиністи підіймачів

12.2а     машиністи промивальних агрегатів

12.2а     машиністи технологічних насосів

12.2а     мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів

12.2а     мотористи цементувальних агрегатів

12.2а     оператори з гідравлічного розривання пластів

12.2а     оператори з добування нафти й газу

12.2а     оператори з дослідження свердловин

12.2а     оператори з підготовки свердловин до капітального та
       підземного ремонтів

12.2а     оператори з підземного ремонту свердловин

12.2а     оператори з підтримування пластового тиску

12.2а     оператори з хімічного оброблення свердловин

12.2а     оператори зневоднювальних   та   знесолювальних
       установок

12.2а-3    робітники промислово-геофізичних партій та загонів,
       які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:

12.2а-3    вибуховики

12.2а-3    каротажники

12.2а-3    машиністи каротажних станцій

12.2а-3    машиністи підіймачів каротажної станції

12.2а     слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  на  установках комплексної
       підготовки газу, що містить  сірководень  (понад
       1,5 відсотка), на промислах

12.2а     слюсарі з монтажу та ремонту основ морських бурових
       та естакад

12.2а     слюсарі з ремонту технологічних установок

12.2а     слюсарі-ремонтники, безпосередньо   зайняті   на
       об'єктах  добування  нафти,  газу  та  газового
       конденсату

12.2а     трубопровідники лінійні,  зайняті  обслуговуванням
       трубопроводів, що транспортують сірководень, який
       містить газ і конденсат, від промислу до заводу

12.2б     б) керівники та фахівці

12.2б-4    керівники та фахівці промислово-геофізичних партій
       та загонів, які виконують геофізичні дослідження у
       свердловинах:

12.2б-4    начальники промислово-геофізичних партій

12.2б-4    інженери

12.2б-4    геофізики

12.2б-4    геологи

12.2б-4    техніки

12.2б-4    майстри

12.2б     майстри, старші майстри, зайняті на  роботах  з
       добування нафти, газу та газового конденсату (на
       нафтогазопромислах), на роботах з підземного  і
       капітального  ремонту  свердловин, з підтримання
       пластового тиску, вторинних методів добування нафти,
       газу  та  газового  конденсату,  з  підвищення
       нафтовіддачі пластів

12.2б     механіки, старші механіки, зайняті на роботах з
       добування нафти, газу та газового конденсату (на
       нафтогазопромислах), на роботах з підземного  і
       капітального  ремонту  свердловин,  підтримання
       пластового тиску, вторинних методів добування нафти,
       газу  та  газового  конденсату,  з  підвищення
       нафтовіддачі пластів

12.2б     начальники цехів, оперативно-виробничих  служб  з
       добування  нафти,  газу  і  газового конденсату
       (нафтогазопромислів) та їх заступники

             3. Перероблення нафти, газу,
               газового конденсату,
                вугілля та сланцю

12.3.1    1) працівники,  зайняті  у  таких  виробництвах:
       перегонки, крекінгу та каталітичного  риформінгу
       нафти та нафтопродуктів, піролізу нафтопродуктів,
       підготовки сирої нафти, регенерації розчинів  і
       масел,  виробництві  газового бензину, зріджених
       газів, конденсації, уловлювання газового бензину,
       конверсії  природного,  водяного  газу,  лужного
       очищення нафтопродуктів, штучного рідкого палива,
       паливопідготовки,   паливоподавання,  збагачення
       твердого палива, бітуму, консистентних мастил, а
       також ремонтом та обслуговуванням технологічного
       устаткування та комунікацій основних виробництв,
       виробничої  каналізації, вентиляції, резервуарних
       парків і комунікацій для нафтопродуктів і газу,
       естакад для зливання та наливання нафтопродуктів і
       реагентного господарства:

12.3.1а    а) робітники

12.3.1а-1   апаратники

12.3.1а    бункерувальники

12.3.1а    газогенераторники

12.3.1а    дезактиваторники

12.3.1а    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

12.3.1а    коксорозвантажувачі

12.3.1а    котельники, зайняті ремонтом котлів

12.3.1а    машиністи з моторних випробувань палива

12.3.1а    машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого
       токсичними речовинами

12.3.1а    оператори технологічних установок

12.3.1а    оператори товарні

12.3.1а    приладисти, зайняті  обслуговуванням  і  ремонтом
       контрольно-вимірювальних  приладів  та автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення

12.3.1а-3   робітники, зайняті вантажними роботами, дробленням,
       коленням, затарюванням і транспортуванням сировини,
       напівфабрикатів,  готової  продукції,  реагентів,
       абсорбентів,   каталізаторів   і    палива,
       нафтоуловлювачів і сушильних камер

12.3.1а    скруберники-насосники

12.3.1а    слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  обслуговуванням і ремонтом
       контрольно-вимірювальних приладів  та  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення

12.3.1а    слюсарі з ремонту технологічних установок

12.3.1а    слюсарі-ремонтники

12.3.1а    фільтр-пресувальники

12.3.1а    фільтрувальники

12.3.1а    центрифугувальники

12.3.1б    б) керівники та фахівці

12.3.1б    інженери (зайняті у змінах)

12.3.1б    майстри, старші майстри

12.3.1б    механіки

12.3.1б    начальники змін

12.3.1б    начальники установок

12.3.1б    начальники технологічних цехів та їх заступники

12.3.2    2) працівники, зайняті переробленням нафти, газу,
       газового конденсату, вугілля, сланцю у виробництвах,
       зазначених у розділі X Списку N 1

12.3.2а    а) робітники

12.3.2а    апаратники плавлення

12.3.2а    апаратники ущільнення технічного вуглецю

12.3.2а    електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

12.3.2а    котельники, зайняті ремонтом котлів

12.3.2а    машиністи газодувних машин, зайняті на установках
       піролізу,  каталітичного  крекінгу,  синтетичного
       спирту, поліетилену, компримування та фракціонування
       газів, мінеральної  сірчаної  кислоти,  очищення
       промислових стічних вод

12.3.2а    машиністи гранулювання пластичних мас

12.3.2а    машиністи екструдерів,  зайняті  у  виробництві
       синтетичних продуктів із нафтосировини

12.3.2а    машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого
       токсичними речовинами

12.3.2а    машиністи компресорних установок

12.3.2а    машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві
       етанолу та піролізу нафтопродуктів

12.3.2а    машиністи технологічних насосів

12.3.2а    машиністи шпрединг-машин,  зайняті  у виробництві
       синтетичних волокон і виробів з них

12.3.2а    машиністи штабелеформувальних  машин,  зайняті  у
       виробництві поліетилену

12.3.2а    пірометристи

12.3.2а    приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів
       від   сірчистих   сполук,   оксиду  вуглецю,
       електрознесолювання і зневоднювання, стабілізації,
       гідроочищення сірководневмісної нафти та газового
       конденсату, одержання елементарної (газової) сірки
       та доочищення відхідних газів, очищення зріджених
       газів та виробництві меркаптанів, обслуговуванням і
       ремонтом  контрольно-вимірювальних  приладів  та
       автоматики безпосередньо в місцях їх встановлення на
       дільницях (робочих місцях), основні робітники яких
       користуються правом на пенсію за віком на пільгових
       умовах

12.3.2а-3   робітники, зайняті на вантажних роботах, дробленням,
       коленням, затарюванням і транспортуванням сировини,
       напівфабрикатів,  готової  продукції,  реагентів,
       абсорбентів,   каталізаторів,   палива   для
       нафтоуловлювачів та сушильних камер

12.3.2а    скруберники-насосники

12.3.2а    слюсарі контрольно-вимірювальних   приладів   та
       автоматики,  зайняті  обслуговуванням і ремонтом
       контрольно-вимірювальних приладів  та  автоматики
       безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях
       (робочих  місцях),  основні  робітники  яких
       користуються  правом  на  пільгове  пенсійне
       забезпечення

12.3.2а    слюсарі з ремонту технологічних установок

12.3.2а    слюсарі-ремонтники

12.3.2а    транспортувальники

12.3.2а    тунельники

12.3.2а    укладальники-пакувальники, зайняті    пакуванням
       технічного вуглецю

12.3.2а    фільтр-пресувальники

12.3.2а    фільтрувальники

12.3.2а    центрифугувальники

12.3.2б    б) керівники та фахівці

12.3.2б    інженери (зайняті у змінах)

12.3.2б    майстри з ремонту устаткування

12.3.2б    майстри, старші майстри

12.3.2б    механіки, старші механіки

12.3.2б    начальники дільниць

12.3.2б    начальники змін

12.3.2б    начальники технологічних цехів, їх заступники

12.3.2б    начальники установок, їх заступники

12.3.3    3) працівники  цехових  лабораторій  виробництва
       газового технічного вуглецю

12.3.4    4) газорятувальна служба

12.3.4    командири, заступники   (помічники)  командирів,
       інструктори, бійці 1 і 2 класу загону, взводу,
       відділення, пункту та поста

           XIII. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ,
              ПАРОСИЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

13а      а) робітники

13а      антикорозійники, зайняті в місткостях очищенням та
       покриттям

13а      вантажники, зайняті  розвантаженням  вугілля  та
       сланців із  вмістом  вільного  діоксиду  кремнію
       5 відсотків і більше

13а      вогнетривники

13а      електромонтери з випробувань та вимірювань, зайняті
       на роботах у діючих (що перебувають під номінальною
       напругою) розподільчих пристроях з напругою 330 кВ і
       більше

13а      електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній,
       зайняті на роботах в кабельних тунелях, траншеях,
       розташованих у місцях  встановлення  котельного,
       турбінного     устаткування,    устаткування
       паливоподавання

13а      електрослюсарі з ремонту устаткування розподільчих
       пристроїв,  зайняті  на  роботах  в діючих (що
       перебувають   під   номінальною   напругою)
       електроустановках з напругою 330 кВ і більше

13а      зливальники-розливальники

13а      котлочистильники

13а      машиністи блочних  систем  керування  агрегатами
       (котел-турбіна)

13а      машиністи бульдозерів,  зайняті  формуванням  і
       укочуванням штабелів вугілля та сланців із вмістом
       вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше

13а      машиністи вагоноперекидачів, зайняті розвантаженням
       вугілля та сланців із вмістом вільного діоксиду
       кремнію від 5 відсотків і більше

13а      машиністи вентиляційних та аспіраційних установок, у
       тому  числі зайняті обслуговуванням димососів у
       котельних цехах (відділеннях)

13а      машиністи газотурбінних установок

13а      машиністи ексгаустерів

13а      машиністи екскаваторів  і   машиністи   кранів
       (кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців
       із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків
       і більше

13а      машиністи енергоблоків

13а      машиністи котлів

13а      машиністи кранів (кранівники),  зайняті  ремонтом
       котельного, турбінного (газотурбінного) устаткування

13а      машиністи навантажувальних машин, зайняті на складах
       вугілля із вмістом вільного діоксиду кремнію від
       5 відсотків і більше

13а      машиністи насосних установок, зайняті на живильних
       насосах

13а      машиністи парових турбін

13а      машиністи подавання палива

13а      машиністи скреперів   (скреперисти),   зайняті
       формуванням штабелів вугілля із вмістом вільного
       діоксиду кремнію від 5 відсотків і більше

13а      машиністи центральних  теплових  щитів  керування
       котлами

13а      машиністи центральних  теплових  щитів  керування
       паровими турбінами

13а      машиністи-обхідники із золовидалення

13а      машиністи-обхідники з котельного устаткування

13а      машиністи-обхідники з турбінного устаткування

13а      мотористи багерних (шламових) насосних

13а      пічники

13а-3а    робітники на  пилоуловлюючих  установках, зайняті
       очищенням устаткування від гарячого пилу та його
       збиранням,   відпусканням,   вантаженням   і
       транспортуванням

13а      слюсарі з обслуговування теплових мереж, зайняті на
       підземних  трубопроводах,  камерах і каналах на
       ділянках до місць розмежування з абонентами

13а-3б    слюсарі, електрослюсарі,  електромонтери,  зайняті
       обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного,
       турбінного  (парогазотурбінного)   устаткування,
       устаткування подавання палива і пилоприготування, а
       також засобів  вимірювання  та  автоматики,  що
       забезпечують їх роботу

13а      старші машиністи енергоблоків

13а      старші машиністи котельного устаткування

13а      старші машиністи котлотурбінних цехів

13а      старші машиністи турбінних відділень

13а      футерувальники (кислототривники)

13а      шурувальники палива

13б      б) керівники та фахівці

13б      інженери з керування турбіною атомної станції

13б      майстри, старші  майстри  виробничих  дільниць
       котельних,     турбінних    (газотурбінних),
       пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання

13б      майстри, старші майстри з  ремонту  устаткування
       (котельного,   турбінного  (парогазотурбінного),
       паливоподавання та пилоприготування) у місцях його
       встановлення

13б      начальники змін     котельних,     турбінних
       (парогазотурбінних),         котлотурбінних,
       пилоприготувальних цехів і цехів паливоподавання

13б      начальники котельних цехів та їх заступники

            1. Підземні теплові електростанції

13.1а     а) робітники

13.1а     акумуляторники

13.1а     вогнетривники

13.1а     електромонтери, зайняті обслуговуванням і ремонтом
       котельного,   турбінного   (парогазотурбінного)
       устаткування та устаткування паливоподавання

13.1а     котлочистильники

13.1а     машиністи газотурбінних установок

13.1а     машиністи котлів

13.1а     машиністи кранів (кранівники)

13.1а     машиністи-обхідники з котельного устаткування

13.1а     машиністи-обхідники з турбінного устаткування

13.1а     пічники

13.1а-3    слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і
       ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного)
       устаткування, устаткування подавання палива, засобів
       вимірювання  та  автоматики, що забезпечують їх
       роботу,  а  також   допоміжного   підземного
       устаткування

13.1а     старші машиністи котельного устаткування

13.1а     старші машиністи турбінних відділень

13.1а     футерувальники (кислототривники)

13.1б     б) керівники та фахівці

13.1б     майстри, старші майстри виробничих дільниць

13.1б     майстри, старші майстри з ремонту устаткування

13.1б     начальники змін котельних, турбінних (газотурбінних)
       цехів, начальники змін електричних цехів, начальники
       змін електростанцій

13.1б     начальники котельних,  турбінних  (газотурбінних)
       цехів, їх заступники, начальники електричних цехів,
       їх заступники

            2. Підземні гідроелектростанції
          та гідроелектростанції з машинними залами,
           розташованими нижче мінімального рівня
         нижнього б'єфа або вбудованими в тіло греблі

13.2а     а) робітники

13.2а     електромонтери головного    щита    керування
       електростанцій

13.2а     електромонтери з  обслуговування  гідроагрегатів
       машинного залу

13.2а     електрослюсарі з ремонту електричних машин

13.2а     електрослюсарі з   ремонту   електроустаткування
       електростанцій

13.2а     машиністи гідроагрегатів

13.2а     слюсарі з ремонту гідротурбінного устаткування

13.2б     б) керівники та фахівці

13.2б     майстри, старші майстри виробничих дільниць

13.2б     майстри, старші майстри дільниць

13.2б     начальники змін  гідроелектростанцій,  каскадів,
       начальники змін цехів

13.2б     начальники цехів:   гідротехнічних,   машинних,
       централізованого ремонту устаткування, електричних,
       електромашинних

            3. Сіркогазоуловлювальні установки

13.3а     а) робітники

13.3а-3    робітники, зайняті  експлуатацією  та  ремонтом
       устаткування

13.3б     б) керівники та фахівці

13.3б     майстри, старші майстри виробничих дільниць

13.3б     начальники дільниць сіркогазоуловлювальних установок

13.3б     начальники змін

               XIV. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

               1. Ливарне виробництво

14.1а     а) робітники

14.1а     вагарі, зайняті на роботах на шихтовому дворі

14.1а     варники ливарних мастил

14.1а     вибивальники відливків, зайняті вибиванням точного
       литва за моделями, що виплавляються

14.1а     вибуховики, зайняті на роботах на шихтовому дворі

14.1а     виробники каркасів, зайняті виготовленням виливаних
       каркасів

14.1а     водії навантажувачів,  зайняті  транспортуванням
       рідкого металу

14.1а     дробильники, зайняті  випалюванням  та дробленням
       доломіту

14.1а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

14.1а     землероби

14.1а     кокільники-складальники

14.1а     контролери у  ливарному  виробництві, зайняті на
       ділянках плавлення, заливання (розливання) металу,
       вибиванням та обрубуванням литва

14.1а     копрівники

14.1а     ливарники вакуумного,  відцентрово-вакуумного  та
       відцентрового лиття

14.1а     машиністи кранів (кранівники), зайняті на шихтовому
       дворі

14.1а     машиністи кранів   (кранівники),   зайняті   у
       формувальних,   стрижньових,   землепідготовчих,
       обрубувальних та очисних відділеннях

14.1а     машиністи млинів, зайняті розмелюванням магнезиту

14.1а     модельники виплавних моделей

14.1а     модельники моделей з  епоксидних  смол,  зайняті
       обмазуванням, обсипанням та сушінням смол

14.1а     монтажники санітарно-технічних    систем    і
       устаткування, зайняті на роботах біля плавильних
       печей

14.1а     налагоджувальники ливарних   машин,    зайняті
       налагодженням   заливальних   ливарних   машин
       автоматичних потокових ліній та прес-форм на машинах
       лиття під тиском

14.1а     обмазувальники ковшів

14.1а     обпилювачі фасонних відливків

14.1а     підручні сталеварів вакуумних печей

14.1а     прибиральники у ливарних цехах

14.1а-3а   робітники, зайняті обробленням металу на шихтовому
       дворі

14.1а-3б   робітники, зайняті прецизійним литтям: плавильники
       воску,  головаксу,  мазеварники,  формувальники,
       просівальники піску

14.1а-3в   робітники, зайняті транспортуванням шихти

14.1а     складальники форм

14.1а     слюсарі з  ремонту  та  обслуговування  систем
       вентиляції та кондиціювання

14.1а     слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування

14.1а     слюсарі-ремонтники

14.1а     сталевари вакуумних печей

14.1а     стрижневики машинного формування

14.1а     стрижневики ручного формування

14.1а     стропальники, зайняті  на обрубних, формувальних,
       стрижневих дільницях та на вибивних майданчиках

14.1а     сушильники стрижнів, форм та формувальних матеріалів

14.1а     термісти

14.1а     транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті
       на обрубних, формувальних, стрижневих та вибивних
       дільницях

14.1а     транспортувальники, зайняті    на    конвеєрах
       транспортування гарячої землі

14.1а     транспортувальники, зайняті     обслуговуванням
       конвеєрів біля плавильних печей

14.1а     формувальники виплавлюваних моделей

14.1а     формувальники машинного формування

14.1а     формувальники ручного формування

14.1а     форсунники

14.1а     чистильники металу, відливків, виробів та деталей

14.1а     шихтувальники, зайняті на роботах на шихтувальному
       дворі

14.1б     б) керівники та фахівці

14.1б     електрики дільниць

14.1б     електрики цехів

14.1б     енергетики цехів і старші енергетики

14.1б     майстри з ремонту устаткування

14.1б     майстри, старші майстри дільниць

14.1б     механіки дільниць

14.1б     механіки цехів і старші механіки

14.1б     начальники дільниць

14.1б     начальники змін

14.1б     начальники цехів та їх заступники з виробництва та
       підготовки виробництва

            2. Ковальсько-пресове виробництво

14.2а     а) робітники

14.2а     вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом нагрівальних
       печей

14.2а     газівники, зайняті  на роботах біля нагрівальних
       печей

14.2а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

14.2а     контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті  на
       гарячих ділянках робіт

14.2а     мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт

14.2а     налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування,
       зайняті на гарячих ділянках робіт

14.2а     правильники на   машинах,  зайняті  правленням
       (рихтуванням) гарячого металу

14.2а     пружинники, зайняті обробленням гарячого металу

14.2а     різальники металу  на ножицях і пресах, зайняті
       різанням гарячого металу

14.2а-3    робітники, зайняті прибиранням гарячих штамповок та
       поковок

14.2а     слюсарі-електрики з  ремонту  електроустаткування,
       зайняті на гарячих ділянках робіт

14.2а     слюсарі-ремонтники, зайняті на  гарячих  ділянках
       робіт

14.2а     форсунники, зайняті обслуговуванням печей

14.2б     б) керівники та фахівці

14.2б     енергетики цехів

14.2б     майстри з ремонту устаткування

14.2б     майстри, старші майстри

14.2б     механіки цехів

14.2б     начальники дільниць

14.2б     начальники змін

14.2б     начальники цехів, їх заступники

          3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні і
               судноремонтні роботи

14.3а     а) робітники

14.3а     арматурники залізобетонних суден

14.3а     вогнетривники, зайняті  обмуровуванням  суднових
       котлів

14.3а     гумівники суднові

14.3а     ізолювальники суднові

14.3а     клепальники

14.3а     кольчужники у суднобудуванні

14.3а     котельники

14.3а     котельники суднові

14.3а     мідники з виготовлення суднових виробів

14.3а-3а   робітники, безпосередньо  зайняті  на  роботах
       всередині відсіків підводних човнів під час їх
       будівництва, ремонту та модернізації:

14.3а-3а   електромонтажники суднові

14.3а-3а   електрорадіомонтажники суднові

14.3а-3а   налагоджувальники систем теплотехнічного контролю та
       автоматичного  регулювання  атомних  енергетичних
       установок

14.3а-3а   радіомонтажники суднові

14.3а-3а   регулювальники радіоелектронної   апаратури   та
       приладів

14.3а-3б   робітники, зайняті монтажем, демонтажем та ремонтом
       силових  установок механізмів і систем до них,
       валопроводів і трубопроводів всередині  відсіків
       суден

14.3а     рубачі суднові

14.3а     складальники дерев'яних суден, зайняті виготовленням
       шпонових човнів

14.3а     складальники залізобетонних суден

14.3а     складальники корпусів металевих суден

14.3а     складальники-добудовники суднові, зайняті на роботах
       всередині відсіків суден

14.3а-3в   слюсарі, зайняті ремонтом устаткування  всередині
       відсіків суден та цистерн

14.3а     суднокорпусники-ремонтники

14.3а     такелажники суднові, зайняті ремонтом устаткування
       всередині відсіків суден та цистерн

14.3а     теслярі суднові

14.3а     трубозгинальники суднові, зайняті згинанням ручним
       способом

14.3а     чеканники

14.3б     б) керівники та фахівці

14.3б     інженери з налагодження і випробувань, зайняті на
       роботах всередині відсіків атомних підводних човнів

14.3б     майстри (старші майстри), зайняті  на  котельних
       роботах

               4. Термічне оброблення

14.4а     а) робітники

14.4а     вогнетривники, зайняті  на  футеруванні термічних
       печей

14.4а     газівники, зайняті  на роботах біля нагрівальних
       печей

14.4а     гартівники

14.4а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

14.4а     заготівельники сумішей для цементації

14.4а     ізолювальники у термообробленні

14.4а     контролери з термооброблення, зайняті на гарячих
       ділянках робіт

14.4а     коректувальники ванн

14.4а     мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт

14.4а     машиністи мийних машин

14.4а     налагоджувальники устаткування  й  агрегатів  у
       термообробленні, зайняті налагодженням  термічних
       печей

14.4а     напаювальники, зайняті  нагріванням  заготовок  у
       горнах і газових печах

14.4а     слюсарі-електрики з  ремонту  електроустаткування,
       зайняті на гарячих ділянках робіт

14.4а     слюсарі-ремонтники, зайняті  на  гарячих ділянках
       робіт

14.4а     термісти

14.4а     термісти на установках струмів високої частоти

14.4а     травильники, зайняті  зніманням  деталей  після
       травлення

14.4а     форсунники

14.4а     чистильники, зайняті очищенням ванн і печей

14.4б     б) керівники та фахівці

14.4б     енергетики цехів

14.4б     майстри з ремонту устаткування, зайняті на гарячих
       ділянках робіт

14.4б     майстри, старші майстри

14.4б     механіки цехів

14.4б     начальники дільниць    нагрівальних    печей,
       загартування,  відпалу, цементації, травлення та
       термооброблення

14.4б     начальники змін

14.4б     начальники цехів, їх заступники

               5. Покриття металів
               гальванічним способом

14.5а     а) робітники

14.5а     воронувальники

14.5а     гальваніки

14.5а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

14.5а     контролери робіт  на  металопокриттях,  зайняті
       післяопераційним  контролем  безпосередньо  біля
       гальванічних ванн

14.5а     коректувальники ванн

14.5а     машиністи кранів (кранівники)

14.5а     налагоджувальники устаткування металевого покриття
       та фарбування, зайняті налагодженням автоматизованих
       гальванічних ванн

14.5а     освинцювальники

14.5а-3    робітники, зайняті знежирюванням розчинниками  та
       сухим протиранням виробів віденським вапном

14.5а     слюсарі-ремонтники

14.5а     фосфатувальники

14.5а     чистильники, зайняті очищенням гальванічних ванн, а
       також чищенням поверхонь виробів металевими щітками

14.5б     б) керівники та фахівці

14.5б     енергетики цехів

14.5б     майстри дільниць, старші майстри дільниць

14.5б     майстри з ремонту устаткування

14.5б     механіки цехів

14.5б     начальники цехів, їх заступники

               6. Фарбувальні роботи

14.6а     а) робітники

14.6а     знімачі-змивальники фарб і лаків

14.6а     малювальники світними фарбами

14.6а     полірувальники, зайняті  поліруванням   виробів,
       пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини
       не нижче 3 класу небезпеки

14.6а     чистильники, зайняті очищенням фарбувальних камер і
       камер  змішування,  де  застосовувалися шкідливі
       речовини не нижче 3 класу небезпеки

14.6а     шліфувальники, зайняті   шліфуванням   виробів,
       пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини
       не нижче 3 класу небезпеки

14.6б     б) керівники

14.6б     майстри дільниць, старші майстри дільниць, зайняті
       на роботах, де застосовуються шкідливі речовини не
       нижче 3 класу небезпеки

           7. Покриття металу гарячим способом

14.7а     а) робітники

14.7а     готувачі емалевих порошків

14.7а     емалювальники дроту,  зайняті емалюванням гарячим
       способом

14.7а     емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі вироби
       емалей пульверизатором

14.7а     контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих
       ділянках робіт

14.7а     машиністи завантажувальних механізмів

14.7а     мельники емалевих матеріалів

14.7а     обпалювачі емалей

14.7а     оброблювачі емальованих    виробів,    зайняті
       поліруванням та шліфуванням виробів сухим способом

14.7а     плавильники емалей

14.7а     полірувальники, зайняті поліруванням виробів сухим
       способом

14.7а     розчиняльники лаку,  зайняті  в   емалювальних
       відділеннях

14.7а     фосфатувальники

14.7а     чорнильники ювелірних  та  художніх   виробів,
       чорнильники срібла

14.7а     шліфувальники, зайняті  шліфуванням виробів сухим
       способом

14.7б     б) керівники

14.7б     майстри дільниць, старші майстри дільниць

            8. Абразивне та графітно-тигельне
                 виробництва

14.8а     а) робітники

14.8а     бакелізаторники

14.8а     вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом печей

14.8а     дробильники шліфзерна, шліфпорошків  та  шихтових
       матеріалів

14.8а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

14.8а     завантажувачі-вивантажувачі абразивних  виробів  у
       періодичні випалювальні печі

14.8а     завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей

14.8а     завантажувачі печей опору

14-8а     завантажувачі тунельних печей

14.8а     заготівники бакелітової, вулканітової та епоксидної
       маси

14.8а     збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків

14.8а     класифікаторники шліфпорошків

14.8а     клеєвари

14.8а     контролери цехів плавлення, дроблення, регенерації
       та розсівання, зайняті в цехах плавлення всіх видів
       абразивів,  дроблення, регенерації та розсівання
       зерна, порошків та пов'язі у виробництві абразивних
       виробів на бакелітовій пов'язі

14.8а     кочегари-випалювачі

14.8а     ламачі поду

14.8а     пічники, зайняті гарячим ремонтом печей

14.8а     подинники

14.8а     постановники-вивантажувачі абразивних виробів

14.8а     прожарювачі зерна та шліфпорошків

14.8а-3а   робітники, безпосередньо  зайняті  у  виробництві
       шліфувальної шкурки на синтетичних смолах

14.8а-3б   робітники, зайняті  розсіванням  магнезиту  та
       розчиненням хлормагнію

14.8а     розбирачі печей опору

14.8а     розпилювачі невипалених кругів та брусків

14.8а     розсівальники шліфзерна та шліфпорошків

14.8а     свердлувальники абразивних виробів

14.8а     слюсарі-ремонтники, зайняті  на  гарячих ділянках
       робіт

14.8а     сортувальники куска на печах опору

14.8а     сушильники абразивних    виробів,    зайняті
       обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки

14.8а     сушильники шліфзерна,  шліфпорошків  та  шихтових
       матеріалів

14.8а     токарі з оброблення абразивних виробів

14.8а     формувальники абразивних виробів на  бакелітовій,
       вулканітовій та епоксидній зв'язках

14.8а     чистильники, зайняті  очищенням  пічних  каналів
       періодичних печей

14.8а     шихтувальники у виробництві абразивів

14.8б     б) керівники та фахівці

14.8б     майстри з ремонту устаткування, зайняті на гарячих
       дільницях робіт
14.8б     майстри, старші  майстри  дільниць,  зайняті  на
       дільницях   та   у  відділеннях:  шліфування
       графітнотигельних виробів, приготування маси  на
       бакелітовій та вулканітовій зв'язках, термічного та
       механічного  оброблення  абразивних   виробів,
       дроблення, регенерації та розсівання зерна, порошків
       і зв'язки, виробництва шліфувальної  шкурки  на
       синтетичних смолах

14.8б     начальники плавильних цехів, їх заступники

              9. Виробництво та ремонт
                 м'яких баків

14.9а     а) робітники

14.9а     випробувачі гумових виробів, зайняті випробуванням
       та перевіркою м'яких баків

14.9а     герметизаторники

14.9а     клеїльники силової арматури та м'яких баків

14.9а     контролери, зайняті прийманням м'яких баків

14.9а     машиністи протекторних агрегатів

14.9а     складальники гумових  технічних  виробів, зайняті
       складанням м'яких баків

14.9а     слюсарі з  механоскладальних  робіт,   зайняті
       розбиранням каркасів всередині м'яких баків

14.9б     б) керівники та фахівці

14.9б     майстри, старші  майстри  дільниць,  зайняті  на
       дільницях із виготовлення та ремонту м'яких баків

              10. Виробництво шариків,
                роликів та цвяхів

14.10а    а) робітники

14.10а    автоматники

14.10а    автоматники холодновисаджувальних автоматів

14.10а    доводжувачі-притирники

14.10а    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

14.10а    налагоджувальники шліфувальних верстатів

14.10а    слюсарі-ремонтники

14.10а    транспортувальники

14.10а    шліфувальники, зайняті шліфуванням шариків

14.10б    б) керівники та фахівці

14.10б    майстри виробничих дільниць

14.10б    майстри з ремонту устаткування

            11. Оброблення алмазів на діаманти
             без застосування робототехніки

14.11а    а) робітники

14.11а    обдирачі алмазів

14.11а    огранувальники алмазів у діаманти

14.11а    розколювачі алмазів

14.11а    розмітники алмазів

14.11а    розпилювачі алмазів

14.11а    сортувальники алмазів

14.11а    сортувальники діамантів

           12. Інші професії оброблення металу

14.12а    а) робітники

14.12а    апаратники очищення алмазного концентрату, зайняті
       хімічним очищенням кислотами та хромовим ангідридом
       ручним способом

14.12а    апаратники печей відновлення, зайняті у виробництві
       металевих порошків

14.12а    гумівники металовиробів

14.12а    емалювальники, зайняті на роботах із застосуванням
       шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

14.12а    емалювальники, зайняті нанесенням емалевого шлікера
       пульверизатором всередині закритої місткості

14.12а    зварники термітного зварювання

14.12а    знімачі оболонок  з  кабельних  виробів, зайняті
       зніманням свинцевих оболонок з кабелю

14.12а    зубополірувальники деталей годинників, зайняті на
       роботах із застосуванням оксиду хрому

14.12а    ізолювальники, зайняті  у  виробництві  літальних
       апаратів,  двигунів  та  їх  устаткування  із
       застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
       небезпеки

14.12а-3а   лакувальники, зайняті лакуванням виробів з металу із
       застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
       небезпеки

14.12а    металізатори

14.12а    мідники

14.12а    наждачники, зайняті обробленням литва та зварних
       виробів  абразивними  кругами  та  пневматичним
       інструментом

14.12а    насікальники терпугів, рашпілів та пилок, зайняті у
       виробництві терпугів

14.12а    обрубувачі, зайняті обробленням литва та зварних
       виробів  абразивними  кругами  та  пневматичним
       інструментом

14.12а    піскозліплювальники, зайняті на роботах з фенольним
       клеєм

14.12а    полірувальники, зайняті  поліруванням  виробів  з
       металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3
       класу небезпеки

14.12а    правильники ручним способом, зайняті  рихтуванням
       кузовів із застосуванням олова

14.12а    просочувальники, зайняті   просоченням   виробів
       хромовою пастою

14.12а    рекуператорники алмазів, зайняті рекуперацією кислот
       та хромового ангідриду ручним способом

14.12а    рихтувальники кузовів,  зайняті  на  роботах  із
       застосуванням олова

14.12а-3б   робітники, безпосередньо  зайняті  випробуванням
       суднових і тепловозних дизелів та дизель-генераторів
       з газотурбінним наддуванням потужністю 800 к.с. і
       більше та кількістю обертів турбіни не менше ніж
       17 тис.  об/хв.  та  реостатним  випробуванням
       тепловозів

14.12а-3в   робітники, зайняті  виготовленням  та  обробкою
       свинцево-цинкових і свинцевих штампів та виробів

14.12а-3г   робітники, зайняті випробуванням апаратури і виробів
       у камерах при температурі -40 град. С і нижче,
       +40 град. С і вище та в барокамерах


14.12а-3д   робітники, зайняті випробуванням у натурних трубах і
       на  випробувальних  установках  авіаційних  і
       газореактивних суднових двигунів

14.12а-3е   робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням,
       шліфуванням  металевих  виробів  та  інструменту
       абразивними кругами сухим способом

14.12а    чистильники металу, відливків, виробів та деталей,
       зайняті очищенням дробом, колотим дробом (металевим
       піском) металевих деталей та виробів

14.12б    б) керівники та фахівці

14.12б    майстри дільниць, старші майстри дільниць, зайняті
       виготовленням  та  обробкою  свинцево-цинкових,
       свинцевих штампів і виробів

14.12б    майстри, зайняті  випробуванням  турбореактивних
       суднових двигунів і суднових та тепловозних дизелів
       і дизель-генераторів з газотурбінним наддуванням
       потужністю 800 к.с. і більше та кількістю обертів
       турбін не менше ніж 17 тис. об/хв.

14.12б    працівники, зайняті випробуванням у натурних трубах
       і на випробувальних установках авіаційних двигунів

              XV. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ
             ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН I АПАРАТУРИ

15а      а) робітники

15а      апаратники-сушильники

15а      армувальники електрокерамічних виробів, зайняті на
       роботах із застосуванням свинцевого глету

15а-     бронювальники кабелів

15а      вальцювальники гумових сумішей

15а      варники кабельних мас

15а      емалювальники дроту, зайняті емалюванням  гарячим
       способом

15а      заготівники хімічних   напівфабрикатів,  зайняті
       заготівлею хімічних матеріалів, що містять шкідливі
       речовини не нижче 3 класу небезпеки

15а      заливальники компаундами,  що  містять  шкідливі
       речовини не нижче 3 класу небезпеки

15а      ізолювальники жил кабелю, зайняті на роботах із
       застосуванням скловолокна і лаків

15а      ізолювальники проводів,  зайняті  на  роботах із
       застосуванням скловолокна і лаків

15а      ізолювальники, зайняті  на  роботах  із  сирою
       мікастрічкою,   скломікастрічкою,  скловолокном,
       синтетичною стрічкою та епоксидними смолами

15а      каландрувальники

15а      клеїльники міканітів

15а      машиністи гумозмішувачів,  зайняті  виготовленням
       гумових, пластикатових та ізоляційних сумішей

15а      машиністи кранів (кранівники), зайняті у виробництві
       лужних акумуляторів та гальванічних елементів

15а      намотувальники дроту та тросів

15а      обпресувальники кабелів та проводів пластикатами та
       гумою у гарячому стані

15а      пресувальники електротехнічних  виробів,  зайняті
       пресуванням у гарячому стані

15а      пресувальники ізоляційних матеріалів

15а      пресувальники секцій, котушок та ізоляційних деталей
       електричних машин і апаратів, зайняті пресуванням у
       гарячому стані

15а      просівальники сипких  матеріалів,  зайняті   у
       виробництві   кабелів,   електровугільних   та
       електрощіткових виробів

15а      просочувальники електротехнічних виробів,  зайняті
       просочуванням  сполуками,  що  містять  шкідливі
       речовини не нижче 3 класу небезпеки

15а      просочувальники кабелів  та  проводів,  зайняті
       просочуванням  сполуками,  що  містять  шкідливі
       речовини не нижче 3 класу небезпеки

15а      просочувальники паперу  та   тканин,   зайняті
       просочуванням  сполуками,  що  містять  шкідливі
       речовини не нижче 3 класу небезпеки

15а-3б    робітники, зайняті  виготовленням   гальванічних
       елементів і батарей, а також фізичних джерел струму
       із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
       небезпеки

15а-3г    робітники, зайняті виготовленням електровугільних та
       електрощіткових виробів і кіновугілля

15а-3в    робітники, зайняті виготовленням лужних акумуляторів

15а-3д    робітники, зайняті  ремонтом  і  обслуговуванням
       устаткування  та  електроустаткування,  а  також
       прийманням, бракуванням, контролем та налагодженням
       (настроюванням) у таких виробництвах: свинцевих і
       лужних  акумуляторів,  освинцювання   кабелів,
       емалювання  дроту,  варіння  смол  та  лаків,
       просочування     гальванічних     елементів,
       електроізоляційних матеріалів, електровугільних та
       електрощіткових виробів

15а-3а    робітники, зайняті транспортуванням і прибиранням у
       виробництві свинцевих акумуляторів та прибиранням
       робочих місць

15а      розчиняльники лаку

15а      стропальники, зайняті  у  виробництві   лужних
       акумуляторів та гальванічних елементів

15а      штампувальники, зайняті  штампуванням  ізоляційних
       матеріалів

15б      б) керівники та фахівці

15.1б     1) зайняті на дільницях виготовлення емальованого
       дроту,  варіння  смол  та  лаків, просочування,
       гальванічних   елементів,   електроізоляційних
       матеріалів, лужних акумуляторів, електровугільних та
       електрощіткових виробів:

15.1б     майстри, старші майстри

15.1б     начальники відділень

15.1б     начальники дільниць

15.1б     начальники змін

15.2     2) зайняті у виробництві освинцювання кабелів та
       свинцевих акумуляторів:

15.2б     начальники відділень

15.2б     начальники дільниць

15.2б     начальники змін

15.2б     технологи, старші технологи

          XVI. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
               ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

16а      а) робітники

16а      аквадувальники

16а      алундувальники

16а      випробувачі деталей   та   приладів,   зайняті
       випробуванням на стендах під напругою 25 кВ і вище

16а      відкатники-вакуумники

16а      заварники електровакуумних приладів

16а      заварники на високочастотному індукторі

16а      заварники напівпровідникових приладів

16а      заготівники газопоглиначів

16а      заготівники хімічних напівфабрикатів

16а      заливальники цоколів

16а      карбідувальники

16а      карбонізатори

16а      люмінофорники-екранувальники

16а      магнезувальники-вакуумники

16а      матувальники-вакуумники

16а      мийники колб із застосуванням кислотних розчинів

16а      оксидувальники-вакуумники

16а      промивальники деталей та вузлів, зайняті на роботах
       із застосуванням кислотних розчинів

16а      рентгенгоніометристи

16а-3б    робітники, зайняті   збагаченням   п'єзооптичної
       сировини

16а-3а    робітники, зайняті на машинах і на печах з газовими
       пальниками

16а      розпилювачі газопоглиначів

16а      травильники прецизійного травлення

16а      фарбувальники приладів і деталей, які працюють з
       фарбами, що містять шкідливі речовини не нижче 3
       класу небезпеки

16а      шоопувальники елементів

16б      б) керівники та фахівці

16б      лаборанти, зайняті   збагаченням   п'єзооптичної
       сировини та агату

16б      майстри, старші  майстри,  зайняті  випробуванням
       електронно-променевих трубок на стендах під напругою
       25 кВ і вище; майстри, старші майстри, зайняті
       збагаченням  п'єзооптичної  сировини  та  агату;
       майстри, старші майстри, зайняті приготуванням та
       обробленням люмінофорів

16б      механіки, зайняті збагаченням п'єзооптичної сировини
       та агату

16б      начальники цехів  з  виготовлення  приладів  із
       застосуванням  ртуті,  виготовлення  виробів  із
       застосуванням  свинцевого  сурику  та збагачення
       п'єзооптичної сировини і агату та їх заступники

16б      технологи, зайняті   збагаченням   п'єзооптичної
       сировини та агату

             1. Виробництво селенових та
               купроксних випрямлячів

16.1а     а) робітники

16.1а     автоклавники лиття під тиском

16.1а     апаратники

16.1а     апаратники з регенерації селену

16.1а     апаратники з регенерації сірки

16.1а     апаратники-сірнильники

16.1а     варники селену

16.1а     заготівники

16.1а     клеїльники-обпресувальники

16.1а     металізатори, зайняті металізацією кристалів

16.1а     монтажники селенових випрямлячів

16.1а     паяльщики радіодеталей, зайняті паянням перемичок до
       виводів селенових випрямлячів

16.1а     плавильники шоопсплаву та вісмуту

16.1а     складальники випрямлячів

16.1а     термісти купроксних та селенових випрямлячів

16.1а     формувальники селенових елементів

16.1б     б) керівники та фахівці

16.1б     майстри, старші майстри на дільницях з виробництва
       селенових та купроксних випрямлячів

16.1б     механіки на дільницях з виробництва селенових та
       купроксних випрямлячів


16.1б     начальники дільниць  з  виробництва селенових та
       купроксних випрямлячів

               2. Оброблення кварцу

16.2а     а) робітники

16.2а     апаратники з кристалізації

16.2а     дробильники-розмелювачі

16.2а     металізатори, зайняті металізацією кристалів

16.2а     рентгенгоніометристи

16.2а     розмітники п'єзокварцової сировини

16.2а     розпилювачі водорозчинних   кристалів,   зайняті
       розпилюванням кварцових пластин

16.2а     сріблильники п'єзотехнічних виробів

16.2а     шліфувальники п'єзокварцових пластин і кристалів

16.2б     б) керівники

16.2б     майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з
       оброблення кварцу

             3. Виробництво радіодеталей

16.3а     а) робітники

16.3а     готувачі розчинів та сумішей

16.3а     заварники ізоляторів

16.3а     заливальники компаундами

16.3а     зачищувачі

16.3а     обпалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та феритів

16.3а     оправники-чистильники

16.3а     просочувальники

16.3а     різальники радіокераміки та феритів

16.3а     сортувальники виробів,  сировини  та  матеріалів,
       зайняті сортуванням слюди

16.3а     травильники радіокераміки

16.3а     травильники фольги

16.3а     формувальники фольги,   зайняті  електрохімічним
       формуванням

16.3б     б) керівники та фахівці

16.3б     майстри, старші майстри, зайняті на дільницях із
       виготовлення електролітів, заливання, просочення,
       електрохімічного  формування та на дільницях із
       сортування слюди

            4. Перероблення напівпровідникових
                  матеріалів

16.4а     а) робітники

16.4а     апаратники відновлення напівпровідникових матеріалів

16.4а     апаратники з виробництва та  хімічного  очищення
       напівпровідникових матеріалів

16.4а     апаратники з вирощування монокристалів та стрічок

16.4а     апаратники з кристалізації

16.4а     апаратники з одержання високочистих матеріалів для
       напівпровідникового виробництва

16.4а     апаратники з хімічного оброблення напівпровідникових
       матеріалів

16.4а     готувачі шихти напівпровідникових матеріалів

16.4а     налагоджувальники технологічного    устаткування,
       зайняті  обслуговуванням  установок  нанесення
       епітаксіальних шарів та променевих установок

16.4а     оператори дифузійних процесів

16.4а     оператори еліонних процесів

16.4а     оператори з нарощування епітаксіальних шарів

16.4а     оператори прецизійної фотолітографії

16.4а     плавильники циклонних установок

16.4а     плавильники-ливарники прецизійних сплавів

16.4а     розпилювачі водорозчинних кристалів

16.4а     слюсарі-ремонтники, зайняті  ремонтом  установок
       нанесення епітаксіальних шарів

16.4б     б) керівники та фахівці

16.4б     майстри, постійно зайняті на дільницях епітаксії

             XVII. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ
               МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ
              (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)

               1. Виробництво цементу

17.1а     а) робітники

17.1а     бункерувальники

17.1а     вантажники, зайняті вантаженням цементу

17.1а     газівники

17.1а     дозувальники-змішувачі на шнеках

17.1а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування (технологічного та знепилюючого)

17.1а     змішувальники борошна на силосах

17.1а     кочегари сушильних барабанів

17.1а     машиністи гвинтових насосів (фулерувальники)

17.1а     машиністи крана (кранівники), зайняті на гарячих
       роботах (клінкерні склади)

17.1а     машиністи пневматичних насосів

17.1а     машиністи розфасувально-пакувальних машин

17.1а     машиністи сировинних млинів

17.1а     машиністи скреперних лебідок

17.1а     машиністи штабелеформувальних машин

17.1а     помічники машиністів сировинних млинів

17.1а     слюсарі-електрики з  ремонту  електроустаткування,
       зайняті в цехах помелу, аспірації та цехах помелу
       сировини сухим способом

17.1а     слюсарі-ремонтники, зайняті    ремонтом    та
       обслуговуванням  технологічного  та  знепилюючого
       устаткування

17.1а     футерувальники-муляри

17.1а     чистильники на  очищенні  шламових  басейнів  та
       кописток

17.1а     шламівники

17.1б     б) керівники

17.1б     майстри (старші майстри), зайняті в  цехах,  на
       дільницях помелу цементу, вугілля, сухої сировини

               2. Оброблення слюди

17.2а     а) робітники

17.2а     дробильники слюди

17.2а     дробильники-розмелювачі

17.2а     електромонтери з обслуговування електроустаткування,
       зайняті  на  обслуговуванні  електроустаткування
       дробильно-помельних  дільниць  слюди,  кварцу,
       пегматиту

17.2а     заготівники мікалексової маси

17.2а     калібрувальники слюди

17.2а     клеїльники міканітів

17.2а     колії слюди

17.2а     лаковари

17.2а     намотувальники електроізоляційних виробів

17.2а     пресувальники міканіту та мікалексу

17.2а     просочувальники слюдопластових  матеріалів,  які
       працюють з алюмопромфосфатом

17.2а     різальники слюди

17.2а     слюсарі-ремонтники, зайняті    ремонтом    та
       обслуговуванням дробильнопомельних дільниць слюди,
       кварцу та пегматиту

17.2а     сортувальники сировини та виробів із слюди, зайняті
       сортуванням слюди

17.2а     термісти з оброблення слюди

17.2а     укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням слюди

               3. Видобування азбесту

17.3а     а) робітники

17.3а     вибуховики

17.3а     водії дрезини

17.3а     водії навантажувачів, зайняті у кар'єрах

17.3а     електромонтери контактних мереж

17.3а     електрослюсарі (слюсарі)  чергові  та  з ремонту
       устаткування,  зайняті  вулканізацією   стиків
       конвеєрних  стрічок, ремонтом засобів автоматики
       збагачувального   устаткування   в   основних
       технологічних  цехах  азбофабрик, обслуговуванням
       засобів технологічного процесу в основних цехах
       (дільницях) збагачувальних фабрик

17.3а     забійники

17.3а     контролери продукції збагачення

17.3а     машиністи бурових установок

17.3а     машиністи вентиляційних та аспіраційних установок,
       зайняті   на   напівпромислових   установках
       збагачувальних фабрик

17.3а     машиністи вирівнювально-підбивально-обробних машин

17.3а     машиністи залізнично-будівельних машин

17.3а     машиністи компресорних  установок,  зайняті  на
       відкритих  гірничих  роботах  та  збагачувальних
       фабриках

17.3а     машиністи поличкових плугів

17.3а     машиністи тягових агрегатів та їх помічники

17.3а     машиністи шляхоколієпересувачів

17.3а     машиністи штабелеформувальних машин

17.3а     монтажники з    монтажу    та    демонтажу
       азбестозбагачувального  устаткування,  зайняті  в
       основних цехах збагачувальних фабрик

17.3а     монтери колії

17.3а     приймальники руди та азбесту

17.3а     прийомоздавальники вантажу  та  багажу  зайняті
       відвантаженням  азбесту,  супровідних  продуктів
       збагачення азбестових руд

17.3а     пробовідбірники, зайняті відбиранням та обробленням
       проб на збагачувальних фабриках

17.3а     регулювальники азбестозбагачувального устаткування,
       зайняті   на   напівпромислових   установках
       збагачувальних фабрик

17.3а-3    робітники, зайняті на гірничих відвалах

17.3а     слюсарі-ремонтники

17.3б     б) керівники та фахівці

17.3б     виконавці робіт, зайняті монтажем та  демонтажем
       азбестозбагачувального устаткування збагачувальних
       фабрик

17.3б     майстри (старші майстри) бурові

17.3б     майстри (старші майстри) гірничі

17.3б     майстри (старші майстри) шляхові

17.3б     майстри з ремонту устаткування, зайняті у кар'єрах
       та на гірничих відвалах

17.3б     майстри контрольні  (дільниці,  цеху),  зайняті
       пакуванням та відвантаженням готової продукції

17.3б     майстри, зайняті  на  колійних  роботах а також
       монтажем та демонтажем контактних мереж, монтажем та
       демонтажем  азбестозбагачувального  устаткування
       збагачувальних фабрик

17.3б     начальники дільниць у кар'єрах, на гірничих відвалах
       та збагачувальних фабриках

17.3б     начальники змін на збагачувальних фабриках

17.3б     начальники змін у кар'єрах та на гірничих відвалах

17.3б     начальники цехів, їх заступники

           4. Азбестоцементне, азбестосилітове
          виробництво та виробництво азбестокартону

17.4а     а) робітники

17.4а     бігунники

17.4а     бункерувальники

17.4а     голендорники

17.4а     грунтувальники азбестоцементних та азбестосилітових
       виробів,  зайняті  на  роботах із застосуванням
       шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

17.4а     дозувальники азбесту

17.4а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування, зайняті в основних цехах (на
       дільницях)

17.4а     електрослюсарі (слюсарі)  чергові  та  з ремонту
       устаткування,  зайняті  в  основних  цехах  (на
       дільницях)

17.4а     машиністи кранів (кранівники), зайняті подаванням
       цементу та азбесту

17.4а     машиністи листоформувальних машин

17.4а     машиністи трубних машин

17.4а     мотористи змішувачів та мішалок

17.4а     пресувальники азбестоцементних виробів

17.4а     різальники азбестоцементних  та  азбестосилітових
       виробів

17.4а     різальники паперу, картону та целюлози

17.4а     слюсарі-ремонтники, зайняті в основних цехах (на
       дільницях)

17.4а     сортувальники

17.4а     сушильники

17.4а     сушильники азбестоцементних виробів

17.4а     токарі з оброблення азбестоцементних труб та муфт

17.4а     укладальники-пакувальники

17.4а     хвилювальники азбестоцементних листів

17.4а     шліфувальники азбестоцементних та азбестосилітових
       плит

17.4а     штампувальники, зайняті у виробництві азбестокартону

17.4б     б) керівники та фахівці

17.4б     майстри, старші  майстри  виробничих  дільниць,
       50 відсотків і більше робітників яких користуються
       правом на пільгову пенсію

           5. Виробництво базальтового волокна,
            мінеральної вати та виробів із них

17.5а     а) робітники

17.5а     бітумники

17.5а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

17.5а     знімачі теплоізоляційних  виробів,  крім зайнятих
       прошиванням матів

17.5а     налагоджувальники технологічного устаткування

17.5а     оператори конвеєрних ліній устаткування

17.5а     оператори установки волокноутворення

17.5а     слюсарі-ремонтники

17.5а     сортувальники (пакувальники)    теплоізоляційних
       виробів

17.5а     сушильники теплоізоляційних виробів

17.5а     фенольники

17.5а     формувальники теплоізоляційних виробів

17.5а     шихтовари

17.5б     б) керівники

17.5б     майстри, старші майстри

             6. Виробництво глиняної цегли,
             черепиці та керамічних блоків

17.6а     а) робітники

17.6а     виставники

17.6а     обпалювачі стінових та в'яжучих матеріалів, зайняті
       випалюванням цегли в кільцевих печах, а також у
       тунельних печах на твердому паливі

17.6а     садчики

            7. Виробництво вапна (доломіту)
               та силікатної цегли

17.7а     а) робітники

17.7а     аспіраторники

17.7а     вивантажувачі вапна з печей

17.7а     дробильники вапна

17.7а     завантажувачі-вивантажувачі сировини,  палива  та
       стінових  виробів,  зайняті  завантаженням  та
       вивантаженням печей

17.7а     машиністи гвинтових насосів (фулерувальних)

17.7а     мельники вапна

17.7а     обпалювачі вапна

17.7а     сортувальники вапна

17.7а     транспортувальники, зайняті транспортуванням вапна

17.7а     форсунники, зайняті на печах з випалювання вапна

             8. Виробництво залізобетонних
               та бетонних виробів

17.8а     а) робітники

17.8а     машиністи перевантажувачів,        машиністи
       пневмотранспорту,  транспортувальники  (такелажні
       роботи), зайняті перевантажуванням цементу

17.8а-3    робітники підземних галерей

             9. Виробництво виробів з пеку,
                 бітуму та смол

17.9а     а) робітники

17.9а     апаратники зневоднення бітуму

17.9а     апаратники на просочувальних агрегатах

17.9а     апаратники окислення бітуму

17.9а     бункерувальники, зайняті  обслуговуванням посипних
       бункерів

17.9а     варники асфальтової маси

17.9а     варники бітуму

17.9а     завантажувачі варильних казанів

17.9а     котлочистильники

17.9а     накочувальники напилених   виробів,    зайняті
       накочуванням посипки

17.9а     оператори вузлів посипання та охолодження

17.9а     оператори трубчастих печей

17.9а     оператори турбозмішувачів

             10. Каменеливарне виробництво

17.10а    а) робітники

17.10а    вибивальники відливків

17.10а    готувачі розчинів та мас

17.10а    дробильники

17.10а    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

17.10а    землероби

17.10а    контролери виробів з каменю

17.10а-3   робітники, зайняті  розбиранням  та  вивезенням
       продукції на гарячих ділянках робіт

17.10а    слюсарі-ремонтники

17.10а    формувальники каменеливарного виробництва

17.10а    шихтувальники

17.10б    б) керівники та фахівці

17.10б    майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках
       робіт

17.10б    механіки, старші механіки цеху

17.10б    начальники цехів, їх заступники

         XVIII. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.
            ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ, ФАРФОРОВИХ
               I ФАЯНСОВИХ ВИРОБІВ

        1. Підготовка шихти, виробництво всіх видів скла,
             виробів із скла та шлакоситалу

18.1а     а) робітники

18.1а     вантажники, зайняті розвантаженням матеріалів для
       приготування шихти

18.1а     відпальники скловиробів

18.1а     відрізальники стрічки скла

18.1а     вініпластники

18.1а     вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

18.1а     газівники

18.1а     гартівники скла

18.1а     гільйоширники

18.1а     готувачі шихти

18.1а     дробильники-розмелювачі

18.1а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування, зайняті на дільницях підготовки
       шихти та на гарячих ділянках робіт

18.1а     завантажувачі печей

18.1а     запаювальники колб та посудин

18.1а     знімачі гарячих виробів

18.1а     знімачі скла і скловиробів

18.1а     іризаторники

18.1а     канавники

18.1а     класифікаторники крокусу та наждаку

18.1а     кочегари сушильних печей та барабанів

18.1а     машиністи прокатних машин

18.1а     машиністи прокатних  машин термостійкого скла та
       склопрофіліту

18.1а     муляри (пічники) чергові біля печей

18.1а     налагоджувальники склоробних    автоматів    і
       напівавтоматів, зайняті налагодженням автоматів

18.1а     намазувальники целулоїду

18.1а     настелювачі скла, крім зайнятих гіпсуванням

18.1а     обміднювальники

18.1а     обпалювачі у виробництві скла

18.1а     обплавлювачі скла

18.1а     опалювачі на карусельних машинах

18.1а     оператори видувних напівавтоматів

18.1а     оператори склоформувальних машин

18.1а     оператори формування стрічки скла

18.1а     паяльщики сіток та шинок на склі

18.1а     підбирачі скла

18.1а     піскоструминники скла

18.1а     повертальники

18.1а     полірувальники скла  та  скловиробів,  зайняті
       поліруванням скловиробів ручним способом

18.1а     правильники біля склоформувальних та опалювальних
       машин

18.1а     просівачі

18.1а     пульфонники

18.1а     реактивники

18.1а     різальники на вогні

18.1а     різальники піноблоків

18.1а     різальники скла, зайняті на гарячих ділянках робіт

18.1а     розвідники (розпускальники) халяв

18.1а     скловари

18.1а     склодуви

18.1а     слюсарі-ремонтники, зайняті на ділянках підготовки
       шихти та на гарячих ділянках робіт

18.1а     сріблильники

18.1а     сушильники сировини та матеріалів (піску)

18.1а     фарбовари

18.1а     фарбувальники дзеркал

18.1а     фацетники

18.1а     формотримачі

18.1а     шліфувальники скловиробів,  зайняті  шліфуванням
       скловиробів ручним способом

18.1б     б) керівники та фахівці

18.1б     майстри, старші  майстри,  зайняті  на дільницях
       підготовки шихти, варіння скломаси та у виробництвах
       скловолокна, скловати та виробів із них

18.1б     механіки дільниць, зайняті на дільницях з підготовки
       шихти,  варіння  скломаси  та  у  виробництвах
       скловолокна, скловати та виробів з них

           2. Виробництво керамічних, фарфорових,
             фаянсових виробів та феритів

18.2.1    1) виробництво труб, керамічних виробів та феритів

18.2.1а    а) робітники

18.2.1а    глазурувальники виробів  будівельної   кераміки,
       зайняті  глазуруванням виробів свинцевою поливою
       ручним способом

18.2.1а    ливарники санітарно-будівельних виробів на стенді

18.2.1а    обпалювачі виробів будівельної кераміки

18.2.1а    обпалювачі радіокераміки, п'єзокераміки та феритів

18.2.1    шліфувальники виробів будівельної кераміки, зайняті
       шліфуванням сухим способом

18.2.1а    шліфувальники виробів електронної техніки, зайняті
       шліфуванням сухим способом

18.2.1а    шліфувальники електрокерамічних виробів

18.2.2    2) виробництво фарфорових та фаянсових виробів

18.2.2а    а) робітники

18.2.2а    апаратники кульових млинів, зайняті в майоліковому
       виробництві

18.2.2а    варники гіпсу

18.2.2а    вибірники фарфорових,  фаянсових  та  керамічних
       виробів, зайняті в майоліковому виробництві

18.2.2а    глазурувальники фарфорових  та фаянсових виробів,
       зайняті на роботах ручним способом

18.2.2а    забирачі фарфорових,  фаянсових  та  керамічних
       виробів, зайняті в майоліковому виробництві

18.2.2а    знімачі-укладальники фарфорових,   фаянсових  та
       керамічних  виробів,  зайняті  в  майоліковому
       виробництві

18.2.2а    обпалювачі фарфорових та фаянсових виробів

18.2.2а    пудрівники, зайняті на роботах із свинцевими фарбами

18.2.2а    фарботерники, які виконують роботи з фарбами, що
       містять у своєму складі свинець

18.2.2а    шліфувальники фарфорових  та  фаянсових  виробів,
       зайняті шліфуванням сухим способом

18.2.3    3) загальні  професії  виробництва  всіх  видів
       керамічних, фарфорових, фаянсових виробів та феритів

18.2.3а    а) робітники

18.2.3а    аерографники, які працюють із свинцем

18.2.3а    ангобувальники

18.2.3а    виробники капів із епоксидної смоли

18.2.3а    вогнетривники, зайняті на гарячих роботах

18.2.3а    готувачі ангобу  та  глазурі, зайняті готуванням
       свинцевої глазурі

18.2.3а    готувачі мас

18.2.3а    дробильники-розмелювачі

18.2.3а    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування, зайняті в основному виробництві

18.2.3а    оправники-чистильники, зайняті  оправленням  сухим
       способом

18.2.3а    слюсарі-ремонтники, зайняті    ремонтом    та
       обслуговуванням устаткування основного виробництва

18.2.3а    ставильники-вибірники виробів з печей

18.2.3а    трафаретники, зайняті на роботах із свинцем

18.2.3а    шихтувальники

               XIX. ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ

             1. Роботи з видобування торфу

19.1а     а) робітники

19.1а     машиністи машин для видобування  й  перероблення
       фрезерного торфу

19.1а     машиністи торфовидобувних екскаваторів

          2. Збезводнювання та брикетування торфу

19.2а     а) робітники

19.2а     автоклавники на запарюванні брикетів

19.2а     апаратники приготування брикетної суміші

19.2а     апаратники сушіння торфу та торфових виробів

19.2а     машиністи брикетних пресів

19.2а     сушильники

19.2б     б) керівники

19.2б     майстри, старші майстри, зайняті на роботах  із
       збезводнювання та брикетування торфу

             XX. ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
             ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ. ВИРОБНИЦТВО
              ГОТОВОГО ОДЯГУ ТА ХУТРА

             1. Текстильна промисловість

                Загальні професії

20.1а     а) робітники

20.1а     апаратники апретування

20.1а     апаратники каустифікації

20.1а     апаратники мерсеризації

20.1а     апаратники плюсування   (при   роботах    з
       чорно-аніліновими барвниками)

20.1а     апаратники просочування

20.1а     апаратники термооброблення тканин

20.1а     апаратники хлорування та станірування

20.1а     варники апрету

20.1а     вибільники

20.1а     вигрібальники костриці

20.1а     відварники

20.1а     в'язальниці трикотажних виробів та полотна, зайняті
       виготовленням штучного хутра

20.1а     заготівники хімічних розчинів та фарб

20.1а     запарювачі виробів з вовни

20.1а     запарювачі тканин

20.1а     змішувальники волокна

20.1а     кислотувальники

20.1а     машиністи мийних машин, зайнятті  миттям  цебер,
       щіток,  ящиків  та посуду, використовуваних для
       приготування фарбників

20.1а     обробники ворсу, зайняті обробленням штучного хутра

20.1а     оператори ворсувального  устаткування,  зайняті в
       обробному виробництві технічних сукон

20.1а-3    оператори чесального   устаткування,   зайняті
       виготовленням штучного хутра

20.1а     оператори голкопробивного устаткування

20.1а     оператори обпалювального  устаткування,  зайняті
       обпалюванням  пряжі  та  тканини (крім пряжі з
       натурального шовку)

20.1а     оператори стригального   устаткування,   зайняті
       обробленням штучного хутра

20.1а     оператори чесально-в'язального устаткування

20.1а     полірувальники

20.1а     помічники майстрів,  зайняті  обслуговуванням  та
       налагодженням   вибілювального   устаткування,
       дозрівально-запарного,        фарбувального,
       фарбоварильного   устаткування,   устаткування
       карбонізації  та обробного виробництва технічних
       сукон

20.1а     промивальники технічних сукон

20.1а-3а   робітники, зайняті хромуванням та обмідненням валів

20.1а-3б   робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих
       матеріалів

20.1а     розроблювачі відходів

20.1а     сукновали

20.1а     сушильники (заправники),  зайняті  на  сушарках
       друкарських машин

20.1а     сушильники, зайняті  в  обробному  виробництві
       технічних сукон та на роботах у камерних сушарках

20.1а     травильники валів

20.1а     укладальники-вибиральники мокрого товару та пряжі
       ручним способом

20.1а     фарбувальники

20.1а     формувальники трикотажних   виробів,   зайняті
       формуванням  панчішно-шкарпеткових  і  рукавичних
       виробів

20.1а     чистильники-точильники чесальних апаратів

            2. Бавовняне та ватне виробництва

20.2а     а) робітники

20.2а     вигрібальники пуху та відходів

20.2а     обчісувальники барабанів (ручним способом)

20.2а-3    робітники, зайняті  на  розпушувально-тріпальних
       агрегатах, а також складанням суміші сировини в
       чадному  прядінні  та  на  ватних фабриках при
       виробленні вати для одягу

           3. Лляне та конопледжутове виробництва

20.3а     вигрібальники пачосів

20.3а     готувачі волокна

20.3а     готувачі просочувальних сумішей

20.3а     збирачі мокрих відходів

20.3а     обробники волокна (лляне виробництво)

20.3а     оператори просочувального устаткування

20.3а     помічники майстрів,   зайняті   обслуговуванням
       чесального устаткування та машин, а також в мокрому
       прядінні

20.3а     пресувальники відходів

20.3а     прядильники, зайняті в мокрому прядінні

20.3а-3    робітники, зайняті на чесальному устаткуванні та
       льоночесальних машинах

20.3а     тасьмовики, зайняті у мокрому прядінні

               4. Виробництво вовни

20.4а     а) робітники

20.4а     карбонізаторники

20.4а     оператори розпушувально-тіпальних  машин,  зайняті
       тіпанням чадів та немитої вовни

          5. Шовкове та шовкомотальне виробництва

20.5а     а) робітники

20.5а     варильники хімічних сполук для варіння відходів

20.5а     відварники коконових відходів

20.5а     віджимачі, зайняті віджиманням коконових відходів

20.5а     запарювачі коконів

20.5а     зволожувальники сировини,   зайняті  зволоженням
       коконових відходів

20.5а     кокономотальники

20.5а     оператори круглочесальних машин

20.5а     промивальники сировини

20.5а     різальники матеріалів та виробів, зайняті різанням
       коконів та їх відходів

20.5а     розроблювачі відходів (коконових)

20.5а     розроблювачі сировини

20.5а     сушильники відходів

             6. Первинне оброблення немитої
             та заводської вовни, щетини
                  та волосу

20.6а     а) робітники

20.6а     апаратники водно-хімічного оброблення

20.6а     апаратники сепарування й флотації

20.6а     збирачі мокрих відходів

20.6а     консервувальники шкіряно-хутряної сировини

20.6а     машиністи чесальних та мішальних машин

20.6а     мийники вовни, зайняті миттям немитої вовни

20.6а     мийники щетини та волосу

20.6а     міздрильники

20.6а     настелювачі, зайняті з немитою вовною

20.6а     оброблювачі шкур волосогінною сумішшю

20.6а     оператори розпушувально-тіпальних машин

20.6а     пресувальники готової продукції та відходів

20.6а     розбивальники відходів

20.6а     сортувальники виробів,    напівфабрикатів   та
       матеріалів, зайняті первинним сортуванням немитої
       щетини та волосу

20.6а     сортувальники немитої вовни

            7. Шкіряне та хутрове виробництва,
               первинне оброблення
              шкіряно-хутряної сировини

20.7а     а) робітники

20.7а     апаратники витоплення

20.7а     апаратники відкочування

20.7а     апаратники водно-хімічного оброблення

20.7а     апаратники дублення (хутряне виробництво)

20.7а     апаратники дублення  (шкіряне  та  шкіросировинне
       виробництва)

20.7а     апаратники знежирення

20.7а     апаратники знезолення, м'якшення

20.7а     апаратники зоління (шкіросировинне виробництво)

20.7а     апаратники м'якшення  шкіряних напівфабрикатів та
       хутряних шкурок

20.7а     апаратники приготування дубильних екстрактів

20.7а     апаратники приготування лаку

20.7а     апаратники приготування міздряного клею

20.7а     апаратники промивання міздрі, вовни,  щетини  та
       волосу

20.7а     апретурники

20.7а     білувальники сировини

20.7а     варники шубного шматка

20.7а     вимірювачі шкіряно-хутряної сировини та матеріалів
       (шкіряної сировини та сировини хутряної та шубної
       овчини)

20.7а     вистилальники шкіряно-хутряної сировини та голини

20.7а     віджимачі

20.7а     гартівники чапраку та технічної шкіри

20.7а     готувачі апретур, емульсій та лаків

20.7а     готувачі хімічних розчинів

20.7а     епілювальники хутряних шкурок

20.7а     жирувальники шкір

20.7а     колористи

20.7а     консервувальники шкіряно-хутряної сировини

20.7а     контролери сировини та напівфабрикатів, зайняті у
       відмочувально-зольних,     дубильно-фарбувально-
       жирувальних цехах (дільницях)

20.7а     контролери хутряної сировини та напівфабрикатів у
       сирцефарбувальному  виробництві, зайняті в цехах
       (дільницях)  підготовки  та  первинної  обробки
       сировини, сирцевих, фарбувальних, формалінових цехах
       (дільницях)

20.7а     лакувальники шкір

20.7а     машиністи віджимального  устаткування  (шкіряне й
       шкіросировинне виробництво) та первинна  обробка
       шкірянохутряної сировини

20.7а     машиністи двоїльних машин

20.7а     машиністи кранів   (кранівники),   зайняті   у
       відмочувально-зольних,     дубильно-фарбувально-
       жирувальних цехах (дільницях)

20.7а     машиністи промивальних машин

20.7а     машиністи розвідних машин

20.7а     мийники міздрі та волосу

20.7а     міздрильники

20.7а     обрізувачі матеріалів, зайняті обрізуванням вологого
       напівфабрикату    ручним    способом    у
       відмочувально-зольних,     дубильно-фарбувально-
       жирувальних і обробних цехах (дільницях)

20.7а     оброблювачі хутряних шкурок

20.7а     оброблювачі хутряних шкурок, зайняті  розбиванням
       шкурок, оброблюванням хутра урзольного і анілінового
       фарбування  та  намазуванням  хутряних  шкурок
       люстровальним розчином

20.7а     оброблювачі шкіряно-хутряної сировини

20.7а     оброблювачі шкур волосогінною сумішшю

20.7а     оператори опалювального устаткування

20.7а     оператори очисних споруд,  зайняті  в  шкіряному
       виробництві

20.7а     підношувачі сировини,  напівфабрикатів,  хімічних
       матеріалів   та   відходів   виробництва   у
       відмочувальнозольних,   дубильно-фарбувальних  і
       жирувальних цехах (дільницях), в цехах (дільницях)
       первинного оброблення шкіро-хутряної сировини

20.7а     підношувачі сировини,  напівфабрикатів,  хімічних
       матеріалів та відходів виробництва у сирицевих,
       дубильно-фарбувальних  та  формалінових  цехах
       (дільницях) і в цехах (дільницях) підготовки та
       первинного оброблення сировини

20.7а     правильники хутряних шкурок та скроїв виробів

20.7а     пресувальники шкір

20.7а     прибиральники виробничих  приміщень,  зайняті  у
       відмочувально-зольних,  сирцевих,  підготовки  та
       первинного  оброблення   сировини,   дубильно-
       фарбувально-жирувальних, формалінових     цехах
       (дільницях), в цехах (дільницях) первинної обробки
       шкіряно-хутряної сировини

20.7а     приймальники матеріалів, напівфабрикатів та готових
       виробів,  зайняті  прийманням  та  здаванням
       шкірянохутряної  сировини  (з  укладанням  та
       перекладанням)

20.7а-3    робітники, зайняті на обробленні хутра формаліном та
       уротропіном, а також гуми міцною сірчаною кислотою у
       взуттєвому виробництві

20.7а     розвідники шкір

20.7а     розкрійники шкіряної сировини

20.7а     розпакувальники сировини (овчини)

20.7а     розтягальники шкір та овчин на рами

20.7а     розчісувальники хутряних  шкурок  (урзольного  та
       анілінового  фарбування  і  хутряних  шкурок
       нефарбованих)

20.7а     слюсарі-ремонтники, зайняті у відмочувально-зольних,
       сирцевих, підготовки  та  первинного  оброблення
       сировини,   дубильно-фарбувально-жирувальних   і
       формалінових цехах (дільницях) і цехах (дільницях)
       первинної обробки шкіряно-хутряної сировини, у тому
       числі чергові

20.7а     сортувальники шкіряно-хутряної сировини

20.7а     стругальники шкіро-хутряної    сировини    та
       напівфабрикатів

20.7а     сушильники сировини, напівфабрикатів та  виробів,
       зайняті в камерних сушарках ручного завішування на
       сушінні шкір, хутра, щетини, вовни та волосу

20.7а     термообробники хутряних шкурок, зайняті обробленням
       шкурок  після  люстрування  та  обробленням  їх
       формаліном та уротропіном

20.7а     транспортувальники, зайняті     транспортуванням
       сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та
       відходів  виробництва  у  відмочувально-зольних,
       сирцевих, підготовки та первинної обробки сировини,
       дубильно-фарбувально-жирувальних, формалінових цехах
       (дільницях), в цехах (дільницях) первинної обробки
       шкіряно-хутряної сировини

20.7а     укладальники-пакувальники, зайняті    укладанням
       шкіряно-хутряної сировини

20.7а     фарбувальники хутра та шубної овчини

20.7а     фарбувальники шкір

20.7а     чистильники лиця голини

20.7а     чистильники хутряних шкурок бензином

20.7а     чистильники, зайняті  чищенням  чанів,  баркасів,
       барабанів, відстійників та каналізації (включаючи
       очисні споруди)

20.7а     шліфувальники виробів,    напівфабрикатів   та
       матеріалів, зайняті шліфуванням шкір

20.7б     б) керівники та фахівці

20.7б     майстри виробничих   дільниць,   зайняті   у
       відмочувально-зольних, сирицевих,  підготовки  та
       первинного      оброблення      сировини,
       дубильно-фарбувально-жирувальних, формалінових цехах
       (дільницях),  в  цехах  (дільницях)  первинного
       оброблення шкіряно-хутряної сировини

           8. Виробництво синтетичних дубителів

20.8а     а) робітники

20.8а     апаратники випарювальних  апаратів  для одержання
       твердого продукту

20.8а     апаратники-конденсаторники

20.8а     апаратники-нейтралізаторники

20.8а     апаратники-сульфітувальники

20.8а     апаратники-сульфувальники

20.8а     завантажувачі хімічної сировини в апарати

20.8а     кислотники

20.8а     плавильники нафталіну та фенолів

20.8а     транспортувальники

20.8а     чистильники випарних апаратів

20.8б     б) керівники

20.8б     майстри виробничих дільниць, зайняті у виробництві
       синтетичних дубителів

         9. Виробництво хімічної продукції та виробів
         із неї для легкої та текстильної промисловості

20.9а     а) робітники

20.9а     апаратники випалювання

20.9а     апаратники дозування

20.9а     апаратники змішування

20.9а     апаратники полімеризації

20.9а     апаратники сушіння

20.9а     готувачі апретур, емульсій та лаків

20.9а     готувачі хімічних розчинів

20.9а     колористи, зайняті на роботах із нітрофарбами та
       органічними розчинниками

20.9а-1    працівники, зайняті у виробництві засобів хімічного
       захисту

20.9а-3а   робітники, зайняті виготовленням клеїв та гумових
       сумішей у взуттєвому виробництві

20.9а-3б   робітники, зайняті у виробництві клеєних нетканих
       матеріалів

20.9а     складальники взуття, зайняті складанням взуття та
       виготовленням  комплектуючих  деталей  для нього
       методом гарячої вулканізації та лиття з пластмас

20.9а     фарботерники

            10. Валяльно-повстяне виробництво

20.10а    а) робітники

20.10а    апаратники запарювання, зайняті ручним завантаженням
       та вивантаженням

20.10а    валяльники

20.10а    виробники основи  валяльно-повстяних виробів, які
       працюють із попереднім ущільненням  на  гарячих
       звалювальних машинах

20.10а    змішувальники волокна

20.10а    знімачі взуття з колодок

20.10а    карбонізаторники

20.10а    кислотувальники

20.10а    насаджувачі взуття

20.10а    обробники валяльно-повстяних  виробів,   зайняті
       зніманням ворсу

20.10а    оператори промивального   устаткування,  зайняті
       заправленням повсті ручним способом

20.10а    оператори розпушувально-тіпальних  машин,  зайняті
       тіпанням немитої вовни

20.10а    протравлювачі шкурок

20.10а-3а   робітники, зайняті  вулканізацією  низу  валяного
       взуття:

20.10а-3а   вальцювальники гумових сумішей

20.10а-3а   клеїльники гумових, полімерних деталей та виробів

20.10а-3а   пресувальники-вулканізаторники

20.10а-3б   робітники, зайняті на катальних, багатовалкових та
       гарячих звалювальних машинах

20.10а    розправлячі повстяних виробів, зайняті на роботах
       ручним способом

20.10а    слюсарі-ремонтники, зайняті    ремонтом    та
       обслуговуванням молотових машин

20.10а    сушильники, зайняті   сушінням   виробів   у
       немеханізованих камерах та вогневих сушарках

20.10а    фарбувальники

20.10а    чистильники-точильники чесальних апаратів

              11. Первинне перероблення
             вторинної текстильної сировини

20.11а    а) робітники

20.11а    оператори розпушувально-тіпальних машин

20.11а    пресувальники готової продукції та відходів

20.11а    розроблювачі відходів

20.11а    розроблювачі сировини

20.11а    сортувальники сировини,  матеріалів  та  виробів,
       зайняті сортуванням вторинної текстильної сировини

           XXI. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
          ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

            1. Целюлозно-паперове виробництво

21.1.1    1) варіння, промивання та вибілювання целюлози

21.1.1а    а) робітники

21.1.1а    бункерувальники

21.1.1а    варники бавовни

21.1.1а    електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

21.1.1а    слюсарі-ремонтники

21.1.2    2) виробництво целюлози, паперу та картону

21.1.2а    а) робітники

21.1.2а    варники ганчір'я

21.1.2а    деревопари

21.1.2а    клеєвари

21.1.2а    лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві
       синтетичних клеючих смол

21.1.2а    машиністи насосних установок, зайняті у виробництві
       синтетичних клеючих смол

21.1.2а    машиністи папероробних (картоноробних) машин
       (сіткарі)

21.1.2а    машиністи прес-пата (сіткарі)

21.1.2а    накатники клеїльно-сушильних машин

21.1.2а    накатники машин  для покриття паперу плівкою та
       розчином

21.1.2а    накатники папероробних (картоноробних) машин

21.1.2а    накатники прес-пата

21.1.2а    пресувальники картону

21.1.2а    пресувальники папероробних (картоноробних) машин

21.1.2а    пресувальники прес-пата

21.1.2а    сушильники папероробних (картоноробних) машин

21.1.2а    сушильники паперу, картону та виробів з них

21.1.2а    сушильники прес-пата

21.1.2а    ткачі металічних та синтетичних сіток

21.1.3    3) виробництво  пергаменту,  бітумованого паперу,
       фібри та паперових мішків

21.1.3а    а) робітники

21.1.3а    апаратники випарювання

21.1.3а    апаратники приготування хімічних розчинів

21.1.3а    варники бітуму

21.1.3а    машиністи бітумувальних машин

21.1.3а    машиністи трубкових машин (трубковики)

21.1.3а    просочувальники паперу та паперових виробів

21.1.4    4) перероблення паперу (виробництво технічного та
       фарбованого  паперу,  шпалер  та  стрічок  для
       друкарських машин)

21.1.4а    а) робітники

21.1.4а    готувачі емульсій

21.1.4а    друкарі міліметрівки

21.1.4а    завантажувачі-вивантажувачі

21.1.4а    заготівники клапанів

21.1.4а    закрійники-різальники

21.1.4а    клеєвари

21.1.4а    клеїльники

21.1.4а    клеїльники паперу, картону й виробів з них

21.1.4а    машиністи клеїльно-сушильних машин (клеїльники)

21.1.4а    машиністи паперофарбувальних машин (фарбувальники),
       зайняті на роботах з аніліновими барвниками, аміаком
       та хромовими солями

21.1.4а    просочувальники паперу та паперових виробів

21.1.4а    розкатники-сортувальники паперу

21.1.4а    розмотувачі стрічок

21.1.4а    фарбовари

21.1.4а    фарботерники

21.1.4а    фарбоукладачі, зайняті на роботах з  аніліновими
       барвниками, аміаком та хромовими солями

            2. Приготування синтетичних клеїв,
                 смол та фарб

21.2а     а) робітники

21.2     апаратники з виробництва синтетичних клеїльних смол

21.2а     клеєвари

21.2а     лаборанти хімічного аналізу, зайняті у виробництві
       синтетичних клеїльних смол

21.2а     машиністи насосних установок, зайняті у виробництві
       синтетичних клеїльних смол

21.2а     слюсарі-ремонтники, зайняті   у    виробництві
       синтетичних клеїльних смол

21.2б     б) керівники

21.2б     майстри, старші  майстри,  зайняті у виробництві
       синтетичних клеїльних фарб та смол

         3. Приготування ваніліну із сульфітних лугів

21.3а     а) робітники

21.3а     апаратники бісульфатування ваніліну

21.3а     апаратники дозування

21.3а     апаратники екстрагування

21.3а     апаратники окислення

21.3а     апаратники перегонки

        4. Гідролізне та сульфітно-спиртове виробництво

21.4а     а) робітники

21.4а-3    апаратники

21.4а     варники

21.4а     електромонтери з   ремонту  та  обслуговування
       електроустаткування

21.4а     кислотники

21.4а     машиністи млинів,   зайняті   на   лігнінових,
       фурфурольних і ректифікаційних установках

21.4а     промивальники целюлози

21.4а     реакторники

21.4а-3а   робітники, зайняті на лігнінових, фурфурольних і
       ректифікаційних установках

21.4а-3б   робітники, зайняті очищенням цистерн від хімічних
       продуктів

21.4а     слюсарі-ремонтники

21.4а     футерувальники (кислототривники)

              5. Лісохімічне виробництво

21.5.1    1) виробництво формаліну

21.5.1а    а) робітники

21.5.1а    апаратники варіння

21.5.1а    апаратники дегідрування

21.5.1а    зливальники-розливальники

21.5.2    2) виробництво метанолу

21.5.2а    а) робітники

21.5.2а    апаратники перегонки

21.5.2а    апаратники підготовки  сировини  та  відпускання
       напівфабрикатів і продукції

21.5.3    3) виробництво камфори

21.5.3а    а) робітники

21.5.3а-3   апаратники

21.5.3а    апаратники центрифугування

21.5.4    4) виробництво оцтово-кальцієвого порошку, ацетатів,
       карбюризатора та смолорозгінне

21.5.4а    а) робітники

21.5.4а-3   апаратники

21.5.4а    газогенераторники

21.5.4а    зливальники-розливальники

21.5.4а    чистильники

21.5.4б    б) керівники

21.5.4б    майстри, зайняті  у  виробництвах  варіння  та
       відбілювання целюлози, камфори, формаліну, метанолу,
       ацетатів,  оцтовому  виробництві  та регенерації
       сірчаної кислоти та лугів

             6. Деревообробне виробництво

21.6.1    1) фанерне виробництво

21.6.1а    а) робітники, зайняті на гідравлічних пресах із
       застосуванням синтетичних клеїв, що містять фенол,
       формалін, сечовину та їх похідні

21.6.1а    апаратники виробництва бакелітової плівки

21.6.1а    вентильові гідравлічних пресів

21.6.1а    оператори формувальних машин

21.6.1а    просочувальники пиломатеріалів та виробів з деревини

21.6.1а    складальники

21.6.1а    сушильники

21.6.2    2) інші професії деревооброблення

21.6.2а    апаратники просочування  личкувальних  матеріалів,
       зайняті у виробництві декоративної плівки

21.6.2а    гальванотипісти, зайняті  виготовленням  формних
       циліндрів глибокого друку

21.6.2а    опоряджувальники виробів з деревини, зайняті  на
       роботах із застосуванням лакофарбових матеріалів, що
       містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки

21.6.2а    пресувальники деревних та костричних плит, зайняті
       гарячим  пресуванням  деревностружкових  плит із
       застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
       небезпеки

21.6.2а    травильники форм глибокого друку

             XXII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

               1. Виробництво водню

22.1а     а) робітники

22.1а     апаратники етаноламінових установок

22.1а     апаратники очищення газу

22.1а     водневики

22.1а     генераторники

22.1а     машиністи компресорних установок (газових)

22.1б     б) керівники

22.1б     майстри, старші майстри, які працюють у виробництві
       водню

            2. Маслоекстракційне виробництво

22.2а     а) робітники

22.2а     апаратники-екстракторники

22.2а     завантажувачі-вивантажувачі харчової продукції

22.2б     б) керівники

22.2б     майстри, зайняті в маслоекстракційних виробництвах

         3. Виробництво мідно-нікелевого каталізатора

22.3а     а) робітники

22.3а     каталізаторники

             4. Ферментаційне виробництво

22.4а     а) робітники

22.4а     завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних камер

22.4а     машиністи ліній підготовки тютюну до ферментації

           5. Тютюнове виробництво та виробництво
               відновленого тютюну

22.5.1    1) тютюнове виробництво

22.5.1а    а) робітники

22.5.1а    купажники тютюнів

22.5.1а    машиністи пневматичних установок

22.5.1а    машиністи           потоково-механізованих
       цигарково-сигаретних ліній та машин

22.5.1а    машиністи тютюнорізальних машин

22.5.1а    машиністи-регулювальники

22.5.1а    пресувальники ряднини з-під тютюну

22.5.1а    прибиральники виробничих приміщень

22.5.1а    розкладачі листового тютюну

22.5.1а    розпушувачі тютюну

22.5.1а    розфасовувачі тютюну

22.5.1а    сортувальники тютюну

22.5.1а    сушильники тютюну

22.5.1а    чистильники устаткування

22.5.1б    б) керівники

22.5.1б    майстри, старші майстри,  зайняті  в  тютюнових,
       сигаретних, цигарконабивних і пачкоукладальних цехах

22.5.2    2) виробництво відновленого тютюну

22.5.2а    а) робітники

22.5.2а    випарювальники луговини

22.5.2а    завантажувачі-вивантажувачі ферментаційних  камер,
       зайняті на лініях відновленого тютюну

22.5.2а    зволожувальники тютюнової сировини

22.5.2а    машиністи папероробних   (картоноробних)   машин
       (сіткарі)

22.5.2а    просочувальник паперу та паперових виробів

22.5.2а    розмелювачі

22.5.2а    сушильники тютюну

22.5.2б    б) керівники

22.5.2б    майстри, старші  майстри,  зайняті  в  цехах
       відновленого тютюну

              6. Махоркове виробництво

22.6а     а) робітники

22.6а     вальцювальники

22.6а     готувачі нюхальної махорки та тютюну

22.6а     машиністи вібросит різальних машин

22.6а     машиністи махорково-набивних машин

22.6а     пресувальники махоркового пилу

22.6а     розсівальники

22.6а     сушильники махоркової крихти

              7. Нікотинове виробництво

22.7а     а) робітники

22.7а     машиністи дробильних машин

22.7а     просівальники фурнітури та відходів

22.7а     розфасовувачі нюхальної махорки та тютюну

            8. Видобування солі (на озерах,
              в басейнах і на відкритих
               гірничих розробках)

22.8а     а) робітники

22.8а     вантажники, зайняті завантаженням солі в басейнах

22.8а     готувачі басейнів

22.8а     колійні робітники на озері

22.8а     машиністи агрегатів для видобування солі в озері

22.8а     машиністи механічних котків

22.8а     машиністи солезбагачувальних установок

22.8а     машиністи солезбиральних комбайнів

22.8а     машиністи солекомбайнів

22.8а     мотористи ропокачки

22.8а     навальники солі в басейнах

22.8а     трубники на солекомбайні

              9. Виробництво цитринової
              та виннокам'яної кислот

22.9а     а) робітники

22.9а     автоклавники

22.9а     апаратники випарювання

22.9а     апаратники кристалізації

22.9а     апаратники нейтралізації

22.9а     апаратники очищення рідин

22.9а     апаратники фільтрації

22.9а-3    робітники біля реакторів і розщеплювачів

22.9а     сушильники

22.9а     центрифугувальники

22.9б     б) керівники

22.9б     майстри виробничих дільниць

           10. Виробництво синтетичних пахучих
           речовин (хлорованих органічних сполук,
           простих, складних ефірів ароматичного,
          аліфатичного рядів, продуктів на основі
            органічної, жирної, ароматичної
           гетероциклічної сировини, альдегідів,
             кетонів, спиртів, їх похідних,
              синтетичних жирних кислот)

22.10а    а) робітники

22.10а-3   апаратники

22.10а    зливальники-розливальники

22.10а    машиністи мийних машин

22.10а    слюсарі-ремонтники

22.10б    б) керівники

22.10б    майстри, старші майстри виробничих дільниць

           11. Парфюмерно-косметичне виробництво.
            Виробництво композицій, запашників
          і композицій - баз, що містять шкідливі
             речовини 1-3 класів небезпеки

22.11а    а) робітники

22.11а    апаратники приготування косметичних засобів

22.11а    апаратники приготування парфюмерних композицій та
       рідин

22.11а    слюсарі-ремонтники

22.11а    укладальники-пакувальники, зайняті    фасуванням
       рослинних фарб "Хна" і "Басма"

              12. Совелітове виробництво

22.12а    а) робітники

22.12а    апаратники випалювання

22.12а    апаратники гашення вапна

22.12а    бігунники

22.12а    гасильники вапна

22.12а    обпалювачі

22.12а    сушильники

22.12а    сушильники азбестоцементних виробів

            13. Ацетонобутилове виробництво

22.13а    а) робітники

22.13а-3   апаратники

22.13а    апаратники ферментації затору

22.13а    інокуляторники

22.13а-3а   робітники, зайняті в апаратних цехах

22.13б-3б   робітники, зайняті в складах ацетону та бутанолу

22.13б    б) керівники

22.13б    майстри, зайняті в ацетонобутилових цехах

         14. Виробництво натуральної ковбасної оболонки

22.14а    а) робітники

22.14а    виготовлювачі натуральної ковбасної оболонки

22.14б    б) керівники

22.14б    майстри, зайняті обробленням кишок

22.14б    майстри виробничих дільниць (цехів)

             15. Первинне оброблення шкір
          на м'ясокомбінатах і сільськогосподарських
                 підприємствах

22.15а    а) робітники

22.15а    засолювачі шкір

22.15а    міздрильники шкір

22.15а    оброблювачі шкір

22.15а    сортувальники шкір

22.15а    тузлукувальники шкір

         16. Костооброблювальне і клейове виробництво

22.16а    а) робітники

22.16а    апаратники виробництва кісткового клею

22.16а    апаратники газового консервування

22.16а    завантажувачі (вивантажувачі) дифузорів

22.16а    полірувальники шроту

22.16а    просівальники (розсівальники)

22.16а    розмелювачі (мельники) кістки-паренки

22.16а    шнеківники

           17. Ловля та промислове виробництво
                рибної продукції

22.17.1    1) прибережний лов  риби  в  районах  Камчатки,
       Курильських  островів, Мурманського і Охотського
       узбережжя, за Полярним колом, у північній частині
       Сахаліну:

22.17.1а   бригадири рибалок прибережного лову

22.17.1а   ланкові рибалок прибережного лову

22.17.1а   рибалки прибережного лову, кунгасники

22.17.2    2) промислове виробництво риби та морського звіра

22.17.2а   машиністи рибоборошняних  установок,  зайняті  на
       суднах і виробничих рефрижераторах, що працюють у
       морях і океанах

22.17а-3   робітники, зайняті збиранням та переробкою риби,
       ракоподібних,  молюсків,  морського  звіра  і
       морепродуктів на підприємствах у районах Камчатки,
       Курильських островів, Мурманського і  Охотського
       узбережжя, за Полярним колом, у північній частині
       Сахаліну  незалежно  від  того,  де  розміщені
       підприємства з переробки риби: на березі чи на
       плавучих базах, а також незалежно від того, до якого
       порту приписані ці заводи

               18. Перероблення солі

22.18а    а) робітники

22.18а    машиністи вальцьових верстатів

              19. М'ясна промисловість

22.19а    а) робітники

22.19а    забивачі худоби

         XXIII. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

              1. Хіміко-фармацевтичне
             і фармацевтичне виробництво

23.1     Виробництво вітаміну   В12,  натрію  бензоату,
       гідропериту, кальцію сульфату, уродану,  кальцію
       хлористого,  терпінгідрату,  валідолу, коларголу,
       закису  азоту,  препарату  АСД,  танальбіну,
       гірчичників, лейкопластирів, глютамінової кислоти,
       етилацетату, емульсій  гексахлорану,  бактерійних
       препаратів (крім зазначених у розділі XVIII Списку
       N 1), розфасування препарату МАП, мазей та емульсій,
       що  містять  леткі,  сильнодіючі  наповнювачі,
       пелоїдину, барію гідрооксиду, виробництво препаратів
       із застосуванням шкідливих органічних розчинників не
       нижче 3 класу  небезпеки,  виробництво  готових
       лікарських засобів (форм) з препаратів і продуктів,
       зазначених у розділі XVIII Списку N 1 і цьому
       розділі

23.1а     а) робітники

23.1а-3    апаратники

23.1а     вальцювальники

23.1а     шпредингісти

             2. Виробництво антибіотиків
         (крім зазначених у розділі XVIII Списку N 1)
        і препаратів медичного призначення, одержуваних
              мікробіологічним синтезом

23.2а     а) робітники

23.2а-3    апаратники

23.2а     переглядачі продукції медичного призначення, зайняті
       у виробництві готової продукції антибіотиків

23.2а     препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних
       засобів

           3. Виробництво продуктів і препаратів
           немедичного призначення, одержуваних
            мікробіологічним синтезом у цехах,
           відділеннях, на дільницях і окремих
            установках за наявності в повітрі
             робочої зони шкідливих речовин
              не нижче 3 класу небезпеки

23.3-3    робітники, зайняті у технологічному процесі

            4. Виробництво шовного матеріалу
               з тваринної сировини

23.4а     а) робітники

23.4а     апаратники приготування хімічних розчинів

23.4а     виробники кетгуту

23.4а     закладачі хірургічного шовного матеріалу

23.4а     намотувальники матеріалів і напівфабрикатів

23.4а     фіксаторники

23.4а     шліфувальники медичних виробів

             5. Виробництво ветеринарних
            біологічних, хіміко-фармацевтичних
          препаратів і біологічних засобів захисту
          рослин, одержуваних на біопідприємствах,
         у виробничих лабораторіях, цехах, відділеннях,
          на дільницях і окремих установках під час
         роботи з мікроорганізмами 1-3 груп і шкідливих
            речовин не нижче 3 класу небезпеки

23.5а     а) робітники

23.5а-3    апаратники

23.5а     препаратори виробництва біосинтетичних лікувальних
       засобів

23.5б     б) фахівці

23.5б     біохіміки

23.5б     старші мікробіологи, мікробіологи

          6. Виробництва, зазначені в розділі XVIII
             Списку N 1 та в цьому розділі

23.6а     а) робітники

23.6а     гранулювальники

23.6а     дозувальники медичних препаратів

23.6а     дражувальники

23.6а     електромонтери з  ремонту  та   обслуговування
       електроустаткування

23.6а     закупорювачі медичної продукції

23.6а     запаювальники ампул

23.6а     зливальники-розливальники (кислот і лугів)

23.6а     капілярники

23.6а     контролери продукції медичного призначення

23.6а-3а   лаборанти

23.6а     машиністи-таблетувальники

23.6а     мийники посуду та ампул (хромовою сумішшю, кислотою
       і лугом)

23.6а     наповнювачі ампул

23.6а     переглядачі ампул з ін'єкційними розчинами

23.6а     переглядачі продукції  медичного  призначення (на
       міжопераційному контролі)

23.6а     підсобні робітники, зайняті в цехах  (дільницях,
       відділеннях)

23.6а     прибиральники виробничих приміщень

23.6а     просівальники

23.6а     різальники ампул і трубок

23.6а-3б   робітники, зайняті в боксах

23.6а-3в   робітники, зайняті   переробленням,  утилізацією
       твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням
       місткостей, хімічної апаратури, миттям, обробленням
       тари з-під шкідливих хімпродуктів, нейтралізації,
       очищенням  промислових  стічних вод, дегазацією,
       знешкоджуванням  шкідливих  парів  і  газів,
       футеруванням та термоізоляцією, гумуванням закритих
       місткостей

23.6а     розливальники стерильних розчинів

23.6а     слюсарі-ремонтники

23.6а     стерилізаторники матеріалів та препаратів

23.6а     транспортувальники

23.6а     укладальники-пакувальники, зайняті    фасуванням
       відкритих  препаратів,  укладальники-пакувальники,
       зайняті закупорюванням

23.6а     формувальники медичних препаратів, напівфабрикатів і
       виробів

23.6б     б) керівники та фахівці

23.6б-    бактеріологи

23.6б     біохіміки

23.6б     лаборанти

23.6б     майстри (старші майстри)

23.6б     майстри (старші майстри) з ремонту технологічного
       устаткування

23.6б     майстри контрольні (на міжопераційному контролі)

23.6б     механіки дільниць

23.6б     механіки цехів, відділень

23.6б     мікробіологи

23.6б     начальники відділень, їх заступники

23.6б     начальники дільниць (установок)

23.6б     начальники змін

23.6б     начальники цехів, їх заступники

23.6б     технологи

23.6б     фармакологи

23.6б-3    хіміки

23.6б-3    працівники зайняті  переробленням,   утилізацією
       твердих, рідких, газоподібних відходів, очищенням
       місткостей  та  хімічної  апаратури,  миттям,
       обробленням  тари  з-під шкідливих хімпродуктів,
       нейтралізацією, очищенням промислових стічних вод,
       дегазацією, знешкодженням шкідливих парів і газів,
       термоізоляцією, футеруванням і гумуванням закритих
       місткостей

23.6б-3    майстри (старші майстри)

23.6б-3    начальники відділень

23.6б-3    начальники дільниць

23.6б-3    начальники змін

      XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

24      медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися
       під  час виконання службових обов'язків вірусом
       імунодефіциту людини

24      молодші медичні  сестри  (санітарки-прибиральниці)
       патологоанатомічних  бюро,  центрів,  відділень,
       прозекторських, моргів

24      працівники закладів охорони здоров'я, які працюють з
       радіоактивними речовинами з активністю на робочому
       місці не менш як 0,1 мілікюрі  радію-226  або
       еквівалентною  за  радіотоксичністю  кількістю
       радіоактивних речовин

24      працівники, зайняті в протичумних закладах

    Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих

24а      а) у  туберкульозних  та  інфекційних  закладах,
       відділеннях, кабінетах

24а      молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
       догляду за хворими, сестри-господині

24а      молодші спеціалісти з медичною освітою

24б      б) у лепрозоріях

24б      молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
       догляду за хворими, сестри-господині

24б      молодші спеціалісти з медичною освітою

24в      в) у    психіатричних    (психоневрологічних)
       лікувально-профілактичних закладах  (відділеннях),
       будинках дитини

24в      молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
       догляду за хворими, сестри-господині

24в      молодші спеціалісти з медичною освітою

24г      г) у будинках-інтернатах  для  психічно  хворих,
       дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих
       дітей системи соціального забезпечення

24г      молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
       догляду за хворими, сестри-господині

24г      молодші спеціалісти з медичною освітою

24д      д) у   підземних  лікарнях,  розташованих  у
       відпрацьованих соляних шахтах

24д      лікарі, молодші спеціалісти з медичною  освітою,
       молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
       догляду за хворими, сестри-господині

24д      робітники, які працюють під землею для підтримки в
       нормальному стані шахтних виробок лікарень

24е      е) в опікових і гнійних відділеннях

24е      лікарі, молодші  спеціалісти з медичною освітою,
       молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
       догляду за хворими, сестри-господині

24ж      ж) в онкологічних закладах (підрозділах), центрах,
       диспансерах

24ж      лікарі, молодші спеціалісти з медичною  освітою,
       молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
       догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у
       відділеннях і кабінетах хіміотерапії

24ж      молодші спеціалісти  з медичною освітою, молодші
       медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за
       хворими,  сестри-господині,  зайняті  у  дитячих
       відділеннях

24к      к) у рентгенівських відділеннях (кабінетах)

24к      молодші медичні сестри з догляду за хворими

         XXV. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ТИРАЖУВАННЯ
                 ВІДЕОЗАПИСІВ

25а      а) робітники

25а      апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті
       на кінокопіювальних фабриках

25а      гальванотипісти

25а      гільйоширники

25а      гравери друкованих форм, зайняті оздобленням  та
       обробленням стереотипів

25а      електролізерники, зайняті   на  кінокопіювальних
       фабриках

25а      набирачі на складально-рядковідливних машинах

25а      нотогравери, зайняті роботою на свинцевих дошках

25а      оброблювальники шрифтової продукції (з друкарського
       сплаву)

25а      оброблювачі кліше (з друкарського сплаву)

25а      оператори пральних машин, зайняті пранням вішерної
       тканини

25а      складачі ручним способом

25а      стереотипери, зайняті обробленням  стереотипів  і
       кліше з друкарського сплаву

25б      б) фахівці

25б      лаборанти, зайняті аналізом свинцевих сплавів

           XXVI. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІГРАФІЧНИХ ФАРБ

          1. Виробництво барвників і сухих пігментів

26.1а     а) робітники

26.1а     апаратники сушіння

26.1а     апаратники фільтрації

26.1а     апаратники-заварювальники

26.1а     апаратники-індуліновари

26.1а     апаратники-фірнісовари

26.1а     бондарі-закупорювачі

26а      машиністи млинів

26а      розвантажувачі хімічної сировини

26б      б) керівники

26б      майстри, старші  майстри,  зайняті  на дільницях
       виготовлення барвників і сухих пігментів

            2. Виробництво бронзової фольги

26.2а     а) робітники

26.2а     контролери-приймальники

26.2а     машиністи-бронзувальники

26.2а     перемотувальники-сортувальники

26.2а     препараторники

26.2б     б) керівники

26.2б     майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з
       виготовлення бронзової фольги

          3. Виробництво фарб для глибокого друку

26.3а     а) робітники

26.3а     апаратники змішувачів

26.3а     апаратники кульових млинів

26.3а     апаратники фільтрації

26.3а     апаратники-лаковари

26.3а     апаратники-фарботерники

26.3б     б) керівники

26.3б     майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з
       виготовлення фарб для глибокого друку

              4. Виробництво тертих фарб
           із застосуванням індуліну, органічних
            пігментів і анілінових фарбників

26.4а     а) робітники

26.4а     апаратники змішувачів

26.4а     апаратники кульових млинів

26.4а     апаратники фільтрації

26.4а     апаратники-фарботерники

26.4а     фарботерники

26.4б     б) керівники

26.4б     майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з
       виготовлення тертих фарб

            5. Виробництво вальцьової маси,
        синтетичної оліфи та сикативів із застосуванням
                резинітів свинцю

26.5а     а) робітники

26.5а     апаратники-вальцевари

26.5а     апаратники-лаковари

26.5а     апаратники-оліфовари

26.5а     апаратники-сикативовари

26.5а     апаратники-фірнісовари

26.5а     відливальники валиків

26.5а     завантажувачі-вивантажувачі

26.5а     препаратори

26.5б     б) керівники

26.5б     майстри, старші майстри, зайняті на дільницях з
       виготовлення оліф, сикативів і вальцьової маси

                XXVII. БУДІВНИЦТВО

27а      а) робітники

27а      асфальтобетонники

27а      асфальтобетонники-варильники

27а      бітумники

27а      бурильники шпурів

27а      вапногасильники

27а      вогнетривники

27а      гідромоніторники

27а      електромонтери з  ремонту   повітряних   ліній
       електропередачі, зайняті ремонтом повітряних ліній
       електропередачі (напругою 35 кВ і  вище),  які
       працюють на висоті понад 5 м

27а      електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній
       високої напруги й контактної мережі

27а      ізолювальники

27а      ізолювальники з термоізоляції, у тому числі зайняті
       ремонтом та виготовленням устаткування

27а      ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі зайняті
       ремонтом та виготовленням устаткування

27а      ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті
       ремонтом та виготовленням устаткування

27а      каменотеси, у тому числі зайняті обробленням мармуру
       і  граніту  ручним  способом, на каменеобробних
       підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах
       монументальної скульптури

27а      кислототривники-гумувальники

27а      кислототривники-вініпластники

27а      копрівники

27а      машиністи автогудронаторів

27а      машиністи бурових установок, у тому числі зайняті
       бурінням розвідувально-експлуатаційних свердловин на
       воду завглибшки понад 50

27а      машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних

27а      машиністи копрів

27а      машиністи укладачів асфальтобетону

27а      монтажники з монтажу сталевих та  залізобетонних
       конструкцій

27а      муляри, зайняті  в  бригадах  мулярів  і  в
       спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад

27а      піскоструминники

27а      піскоструминники скла

27а      покрівельники рулонних покрівель та покрівель із
       штучних  матеріалів,  зайняті  на  роботах  із
       застосуванням мастик і грунтовок

27а      прохідники гірничих схилів

27а      слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на
       роботах у підземних каналізаційних мережах

27а      укладальники промислових залізобетонних труб

27а      укладальники промислових цегляних труб

27а      форсунники

27а      фрезерувальники каменю, у тому числі зайняті на
       каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях)

27а      футерувальники (кислототривники)

27а      шліфувальники-полірувальники виробів з каменю,  у
       тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах
       (цехах, дільницях) і підприємствах монументальної
       скульптури

27б      б) керівники та фахівці

27б      виконавці робіт

27б      майстри будівельних та монтажних робіт

          1. Підземні роботи з будівництва і ремонту
        метрополітенів, підземних споруд (крім професій
           робітників, зазначених у Списку N 1)

27.1а     а) робітники

27.1а     бетоняри

27.1а     електромонтери з обслуговування підстанцій

27.1а     електрослюсарі (слюсарі) чергові  та  з  ремонту
       устаткування

27.1а     лицювальники-мармурники

27.1а     лицювальники-плиточники

27.1а     лицювальники-полірувальники

27.1а     маляри

27.1а     машиністи розчинонасосів

27.1а     машиністи холодильних установок для заморожування
       грунтів

27.1а     монтажники гідроагрегатів

27.1а     мотористи вентиляційних установок

27.1а     муляри

27.1а     слюсарі будівельні

27.1а     теслярі

27.1а     штукатури

27.1б     б) керівники та фахівці

27.1б     виконавці робіт

27.1б     майстри будівельних та монтажних робіт

             XXVIII. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

              1. Залізничний транспорт

28.1а     а) робітники

28.1а     апаратники приготування хімічних розчинів

28.1а     бригадири (звільнені)  підприємств  залізничного
       транспорту  та  метрополітенів,  зайняті  на
       промивально-пропарювальних станціях    (поїздах,
       пунктах)

28.1а     котельники, зайняті  теплим  промиванням  котлів
       паровозів

28.1а     кочегари паровозів у депо

28.1а     прийомоздавальники вантажу  та багажу, зайняті в
       пунктах наливання і зливання сірчистої нафти та
       їдких речовин

28.1а     промивальники котлів паровозів

28.1б     б) керівники та фахівці

28.1б     майстри промивально-пропарювальних станцій (поїздів,
       пунктів)

                2. Метрополітени

28.2а     а) робітники, постійно зайняті тільки в нічний час
       на роботах у тунелях і підземних спорудах

28.2а     машиністи гідропідіймачів

28.2а     бригадири (звільнені)  підприємств  залізничного
       транспорту та метрополітенів

28.2а     водії дрезин

28.2а     дренажники

28.2а-3а   електромонтажники

28.2а-3б   електромонтери

28.2а     машиністи залізнично-будівельних машин

28.2а     машиністи зумпфових агрегатів

28.2а     машиністи компресорів  пересувних  з  двигунами
       внутрішнього згоряння

28.2а     машиністи компресорів пересувних з електродвигунами

28.2а     машиністи мийних установок

28.2а     машиністи фрезерно-зачисних машин

28.2а     машиністи шпаловитягувальних машин

28.2а     монтажники устаткування блокування та централізації
       на залізничному транспорті

28.2а     монтажники устаткування зв'язку

28.2а     монтери колій

28.2а     налагоджувальники колійних машин та механізмів

28.2а     обхідники колій та штучних споруд

28.2а     оператори дефектоскопних візків

28.2а     оператори колійних вимірювань

28.2а-3в   робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і
       маркшейдерських роботах

28.2а     слюсарі зумпфових агрегатів

28.2а     слюсарі-електрики з  обслуговування  та  ремонту
       станційного   та   тунельного   устаткування
       метрополітенів

28.2а     слюсарі-електрики з  обслуговування  та  ремонту
       устаткування метрополітенів

28.2а     слюсарі-ремонтники

28.2а     столяри

28.2а     тунельні робітники

28.2б     б) керівники та фахівці, постійно зайняті тільки в
       нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах

28.2б     електромеханіки (старші електромеханіки)

28.2б-4а   інженери, зайняті наглядом за виконанням робіт і
       здійсненням контролю за технічним станом споруд і
       устаткування             метрополітенів,
       габаритно-обстежувальних станцій, інженери, зайняті
       геодезично-маркшейдерськими роботами, інженери та
       інспектори (старші інспектори), зайняті контролем за
       якістю ремонтом технічних засобів, будинків і споруд
       залізниць та метрополітенів

28.2б-4б   майстри

28.2б     техніки, зайняті   на   габаритно-обстежувальних
       станціях

             3. Морський і річковий флот

28.3.1    1) плаваючий склад

       машинна команда суден службово-допоміжного флоту і
       суден  портового флоту, що постійно працюють у
       акваторії порту (за винятком службово-роз'їзного,
       приміського і внутрішньоміського сполучення):

28.3.1    електромеханіки

28.3.1    кочегари суден, що працюють на рідкому паливі

28.3-4а    машиністи

28.3-4б    механіки

28.3-4в    мотористи

28.3.2    2) береговий склад

28.3.2    вибуховики

28.3.2    маляри, зайняті фарбуванням та обшкрябуванням суден
       у доках

28.3.2    мотористи трюмові

                 XXIX. ЗВ'ЯЗОК

29      електромонтери лінійних споруд електрозв'язку  та
       проводового  мовлення,  зайняті  на  роботах із
       спаювання освинцьованих  кабелів  і  кабелів  з
       поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками

29      кабельники-спаювальники, зайняті  на  роботах  із
       спаювання освинцьованих  кабелів  і  кабелів  з
       поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками

29      монтажники зв'язку-спаювальники, зайняті на роботах
       із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з
       поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками

29      телефоністи довідкової  служби міської телефонної
       мережі 2 і 1 класу

29      телефоністи міжміського телефонного зв'язку,  які
       працюють з мікротелефонною гарнітурою (пристроєм) на
       міжміських, замовних, довідкових комутаторах і на
       переговорних пунктах з цілодобовою дією

            XXX. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
            СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ЗБИРАННЯ,
          ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ТВАРИН

              1. Збирання, перероблення
             та утилізація трупів тварин
          на спеціалізованих ветеринарно-санітарних
            утилізаційних заводах (у цехах)

30.1а     а) робітники

30.1а     апаратники виробництва технічної продукції

30.1а     апаратники хімічного оброблення технічної сировини

30.1а     водії автомобілів, зайняті збиранням і перевезенням
       трупів тварин

30.1а     машиністи із прання та ремонту спецодягу

30.1а     оброблювачі ветсанбраку

30.1а     прибиральники виробничих приміщень

30.1а     просівальники технічної продукції

30.1б     б) керівники

30.1б     майстри, зайняті на дільницях, де понад 50 відсотків
       керованих ними робітників користуються правом на
       пільгове пенсійне забезпечення

              2. Зберігання пестицидів

30.2а     а) робітники    республіканських,    районних
       (міжрайонних),  резервних  баз  з  постачання
       пестицидами, складів  із  зберігання  пестицидів
       районних об'єднань "Сільгоспхімія" і баз постачання
       хімічної  продукції,   безпосередньо   зайняті
       навантаженням,  розвантаженням  та  складуванням
       пестицидів

30.2а     вантажники

30.2а     водії навантажувачів

30.2а     комірники

30.2а     машиністи кранів (кранівники)

30.2а     машиністи навантажувальних машин

              XXXI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ
              АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

31      машиністи із прання та ремонту спецодягу, зайняті
       пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу

31-1а     працівники, зайняті  обслуговуванням  і  поточним
       ремонтом аміачно-холодильно-компресорних установок,
       у виробництві рідкого скла

31-1б     працівники, зайняті  ремонтом,  профілактикою  та
       обслуговуванням   технологічного   устаткування,
       електроустаткування,           вентиляції,
       контрольно-вимірювальних приладів,    виробничої
       каналізації, тунелів і комунікацій у виробництвах:
       сірковуглецю,  ронгаліту,  сульфату;  сульфованих
       жирових  продуктів; у цехах, на дільницях і у
       відділеннях:  хімічних,  прядильних,  обробних,
       розмотування  кислого  шовку і фарбування таких
       виробництв: віскозного, хлоринового,  ацетатного,
       синтетичних волокон, волосіння, щетини, губки; на
       роботах у кислотній станції (дільницях, підрозділах)
       і  станції  обробних  розчинів;  регенерації
       (сірковуглецю,  сірки  з  газів  сірковуглецевих
       виробництв, летких і органічних розчинників, міді,
       аміаку, капролактаму)

31-1б     майстри, старші майстри

31-1б     механіки

31-1б-3    робітники

31-1в     працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних
       сполук і покриттів

31-3а     робітники, зайняті миттям та обробленням зворотної
       тари  з-під  токсичних  хімічних  продуктів,
       нейтралізацією та очищенням промислових стічних вод

31-3б     робітники склодувних майстерень

             XXXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ
              РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ
              ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

           1. Роботи на дослідних, транспортних
          і дослідно-промислових атомних реакторах
                та їх прототипах

32.1-1а    працівники, зайняті всередині будинків, споруд суден
       зберіганням  засобів технологічного оснащення та
       устаткування атомних енергетичних установок,  де
       провадяться роботи 1 і 2 класів

32.1-1б    працівники, зайняті очищенням технологічної води від
       наведеної радіоактивності та радіоактивних осколків,
       а також ремонтом технологічного устаткування очисних
       пристроїв в умовах радіаційної шкідливості

             2. Роботи на підприємствах,
            у науково-дослідних інститутах,
            лабораторіях, конструкторських і
           дослідно-конструкторських організаціях

32.2-1    працівники, зайняті на роботах з  радіоактивними
       речовинами з активністю на робочому місці не менш як
       0,1 мілікюрі радію 226  або  еквівалентної  за
       радіотоксичністю кількості радіоактивних речовин і
       на ремонті технологічного устаткування в цих умовах

         3. Геологорозвідувальні роботи на поверхні, що
           пов'язані з радіоактивними речовинами

32.3-3    робітники, які  постійно  зайняті  на роботах з
       радіоактивними рудами

            4. Роботи у промсанлабораторіях
            на підприємствах, в організаціях,
            медичних установах та інспекціях
             Держатомрегулювання і відомчих
             службах радіаційної безпеки

32.4-2    робітники та  фахівці,  зайняті  обслуговуванням
       атомних реакторів, атомних станцій і виробництв
       радіоактивних  речовин  та  берилію  в  умовах
       радіаційної або берилієвої шкідливості

             5. Роботи на прискорювальних
            установках, генераторах нейтронів
            з виходом 10 (в степ. 9) нейтронів
               на секунду і більше

32.5-1    працівники, які  працюють  в  умовах радіаційної
       шкідливості під час проведення експериментальних та
       експлуатаційних робіт

32.5-2    робітники та фахівці, зайняті ремонтом устаткування
       (за фактично відпрацьований час)

           6. Діяльність, пов'язана із збиранням,
           переробкою, перевезенням, зберіганням
          та захороненням радіоактивних відходів,
           роботи з дезактивації, дегазації та
           знепилювання спецодягу і устаткування,
           забруднених радіоактивними речовинами
                  і берилієм

32.6-1    працівники, зайняті  вантаженням,  розвантаженням,
       перевантаженням,   транспортуванням,  збиранням,
       переробленням та захороненням радіоактивних відходів
       і  берилію, а також дезактивацією і дегазацією
       устаткування,  приміщень,  транспортних  засобів,
       збиранням, ремонтом, дезактивацією та знепилюванням
       спецодягу

32.6-3    робітники санпропускників (душових)

                 7. Інші роботи

32.7     випробувачі деталей   та   приладів,   зайняті
       випробуванням електропроменевих трубок на стендах
       під напругою 25 кВ і вище

32.7     майстри і старші майстри, зайняті  випробуванням
       електропроменевих трубок на стендах під напругою
       25 кВ і вище

32.7-1    працівники зайняті на роботах у районах, що зазнали
       радіоактивного  забруднення  внаслідок аварій на
       атомних об'єктах, де введено обмеження споживання
       продуктів  харчування  місцевого  виробництва  і
       особистих підсобних господарств

              XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
             (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)

33      акумуляторники

33      апаратники гашення вапна

33      бакелітники (просочувальники),    зайняті   на
       просочуванні деталей і виробів сумішами, що містять
       шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки

33      вальцювальники гумових    сумішей,    зайняті
       виготовленням та ремонтом м'яких  баків  і  на
       шиноремонтних підприємствах

33      вулканізаторники

33      газогенераторники, зайняті на ацетиленових станціях

33      газозварники

33      газорізальники

33      гасильники вапна

33      генераторники ацетиленових установок

33      гідропіскоструминники

33      електрогазозварники, зайняті різанням  та  ручним
       зварюванням, на напівавтоматичних машинах, а також
       автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що
       містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки

33      електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних
       машинах,  зайняті  зварюванням  у  середовищі
       вуглекислого  газу, на роботах із застосуванням
       флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3
       класу  небезпеки,  а також на напівавтоматичних
       машинах

33      електрозварники ручного зварювання

33      електромонтажники з  кабельних  мереж,  зайняті
       спаюванням освинцьованих кабелів  і  кабелів  з
       поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками

33      електромонтери з ремонту та монтажу кабельних ліній,
       зайняті спаюванням освинцьованих кабелів і кабелів з
       поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками

33      заливальники компаундами,  зайняті на роботах із
       застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу
       небезпеки

33      зливальники-розливальники, зайняті  зливанням  та
       розливанням шкідливих речовин не нижче 3 класу
       небезпеки

33      інструктори виробничого навчання робітників масових
       професій, зайняті навчанням на підземних роботах у
       вугільній та гірничорудній промисловості, на гарячих
       дільницях робіт  металургійного  виробництва,  у
       хімічній промисловості, які перебувають 50 відсотків
       і більше робочого часу під землею і у виробничих
       цехах

33      клепальники

33      кочегари технологічних   печей,   зайняті   у
       виробництвах,  де основні робітники користуються
       правом на пільгове пенсійне забезпечення

33      лакувальники електроізоляційних   виробів   та
       матеріалів, зайняті на роботах з лаками, що містять
       шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки

33      ливарники пластмас

33      майстри, старші  майстри  виробничого  навчання,
       зайняті навчанням на підземних роботах у вугільній
       та гірничорудній промисловості, на гарячих дільницях
       робіт  металургійного  виробництва,  у  хімічній
       промисловості, які перебувають 50 відсотків робочого
       часу і більше під землею та у виробничих цехах

33      майстри, старші  майстри,  зайняті  внутрішнім
       очищенням резервуарів, баків і цистерн

33      маляри, зайняті  на  роботах  із  застосуванням
       шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

33      машиністи (кочегари)  котельних  (на  вугіллі  й
       сланці), у тому числі зайняті видаленням золи

33      машиністи компресорних установок, зайняті під час
       роботи із шкідливими речовинами не нижче 3 класу
       небезпеки

33      машиністи технологічних   компресорів,   зайняті
       обслуговуванням   газових   компресорів  (крім
       повітряних)

33      машиністи холодильних  установок, що обслуговують
       аміачно-холодильні установки

33      металізатори

33      намазувальники деталей, зайняті виготовленням м'яких
       баків і на шиноремонтних підприємствах

33      обпалювачі вапна

33      огранувальники алмазів у діаманти

33      оператори конвеєрних  печей, зайняті випалюванням
       емалей

33      оператори установок піскоструминного очищення

33      паяльщики по вініпласту

33-1а     працівники, постійно зайняті на підземних роботах,
       пов'язаних   з   технічним   обслуговуванням,
       транспортуванням та зберіганням зброї

33-1б     працівники, які виконують роботи з мікроорганізмами
       1-2 груп небезпеки

33      пресувальники виробів з пластмас

33      пресувальники-вулканізаторники

33      просочувальники пиломатеріалів  та  виробів  з
       деревини,  зайняті  на роботах із застосуванням
       шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки

33      ремонтувальники гумових    виробів,    зайняті
       вулканізацією

33-2а     робітники та фахівці, зайняті на роботах з джерелами
       УКХ, УВЧ, НВЧ випромінювань, виконання яких потребує
       обов'язкового застосування засобів індивідуального
       захисту від цих випромінювань

33-3а     робітники, зайняті приготуванням і нанесенням на
       ракети  та  космічні  об'єкти  теплоізоляційних
       покриттів (виготовленням сумішей,  просочуванням,
       формуванням та пресуванням виробів)

33-2б     робітники, майстри, зайняті у виробництві керамічної
       деколі з матеріалами, що містять свинець

33-2в     робітники, майстри, старші майстри дільниць, зайняті
       у виробництві кремнійорганічних сполук

33-3б     робітники, зайняті механічним обробленням виробів із
       скловолокна і склопластика

33-3в     робітники, зайняті механічною обробкою виробів із
       азбоцементу та азбоселіту

33-3г     робітники, зайняті  на  ходових  випробуваннях
       бронетанкової техніки в дорожніх умовах

33      складальники-клепальники

33      склеювачі-фарбувальники окулярних оправ із пластмас

33      слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри,
       зайняті на підземних каналізаційних мережах

33      шорсткувальники, зайняті відновленням і ремонтом шин
       на шиноремонтних підприємствах

                 НЕ ДЛЯ ДРУКУ

             XXXIV. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА ТА
               АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

( Список N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1644 від 13.12.2004 )

^ Наверх
наверх