документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 грудня 2004 р. N 1644
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 461 від 24 червня 2016
р.)

Про внесення змін до списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, зайнятість в яких
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 102), зміни, що додаються.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1644

Зміни,
що вносяться до Списку N 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість в
яких повний робочий день дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах ( 36-2003 )

   1. У розділі I "ГІРНИЧІ РОБОТИ":

1) у пункті "г" підрозділу 1:

позицію "1.1г заступники головних інженерів з виробництва,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту"

викласти у такій редакції:

"1.1г заступники головних інженерів з виробництва,
технології (головні технологи), охорони праці,
буропідривних (бурових, підривних) робіт,
вентиляції, підземного транспорту";

позицію "1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), техніки
безпеки директорів (начальників) шахт,
шахтоуправлінь на правах шахт, рудників і копалень"

викласти у такій редакції:

"1.1г заступники з виробництва (шахтобудівництва), охорони
праці директорів (начальників) шахт, шахтоуправлінь
на правах шахт, рудників і копалень";

2) у підрозділі 2:

назву підрозділу викласти у такій редакції:

"2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті
гірничих виробок, метрополітенів, підземних
каналів, тунелів та інших підземних споруд";

у пункті "а":

позицію "1.2а водії автомобілів (самоскидів)"

викласти у такій редакції:

"1.2а водії автотранспортних засобів (самоскидів)";

позицію "1.2а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"1.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)".

2. У розділі II "ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ), ВИПАЛЮВАННЯ РУД I
НЕРУДНИХ КОПАЛИН":

1) у пункті "а":

позицію "2а транспортувальники, зайняті виданням гарячого
агломерату та обкотишів"

викласти у такій редакції:

"2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
виданням гарячого агломерату та обкотишів";

доповнити пункт такою позицією:

"2а-3 вантажники, зайняті вивантаженням сировини, палива,
гарячого агломерату і сипучих матеріалів ручним
способом";

позицію "2а-3б електрослюсарі"

   викласти у такій редакції:

"2а-3б електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
устаткування";

2) пункт "а" підрозділу 1 доповнити такою позицією:

"2.1а-3б транспортувальники (обслуговування механізмів)".

3. У розділі III "ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ":

1) у пункті "а" підрозділу 2 позицію "3.2а готувачі складів
до розливання плавок"

викласти у такій редакції:

"3.2а готувачі составів до розливання плавок";

2) у пункті "а" підрозділу 3 позицію "3.3а машиністи
вантажних механізмів, зайняті на гарячих ділянках робіт"

викласти у такій редакції:

"3.3а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих ділянках робіт";

3) у пункті "а" підрозділу 4:

позицію "3.4а машиністи вантажних механізмів, зайняті на гарячих
роботах"

викласти у такій редакції:

"3.4а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих роботах";

позицію "3.4а оператори постів керування станів гарячого прокату
труб"

викласти у такій редакції:

"3.4а оператори постів керування станами гарячого прокату
труб".

4. У пункті "а" підрозділу 2 розділу IV "ВИРОБНИЦТВО
КОКСОПРОДУКТІВ" позицію "4.2а-3а робітники механізмів
хімвиробництва, зайняті на роботах з наявністю у повітрі робочої
зони шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також
канцерогенів"

викласти у такій редакції:

"4.2а-3а робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва, за
наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1
або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів".

5. У розділі VII "ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ":

1) у підрозділі 2:

назву підрозділу викласти у такій редакції:

"2. Випалювання, вельцювання";

у пункті "а":

позицію "7.2а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"7.2а     транспортувальники (обслуговування механізмів)";

позицію "7.2а транспортувальники, зайняті на гарячих роботах, а
також обслуговуванням елеваторів"

викласти у такій редакції:

"7.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих роботах, а також обслуговуванням
елеваторів";

2) у пункті "а" підрозділу 3 позицію "7.3а
транспортувальники, зайняті поверненням гарячого агломерату"

викласти у такій редакції:

"7.3а транспортувальники (обслуговування механізмів),
зайняті на поверненні гарячого агломерату";

3) у пункті "а" підрозділу 4 позицію "7.4а
транспортувальники" викласти у такій редакції:

"7.4а транспортувальники (такелажні роботи)";

4) у пункті "а" підрозділу 5 позицію "7.5а
транспортувальники, зайняті на відвезенні гарячого металу"

викласти у такій редакції:

"7.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням гарячого металу";

5) у пункті "а" підрозділу 11 позицію "7.11а
транспортувальники, зайняті вивезенням гіпсу та недогарка"

   викласти у такій редакції:

"7.11а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням гіпсу та недогарка";

6) у пункті "а" підрозділу 12:

позицію "7.12а машиністи вантажних механізмів"

викласти у такій редакції:

"7.12а машиністи завантажувальних механізмів";

позицію "7.12а транспортувальники, зайняті відкаткою вагонеток з
анодним і катодним металом, сировиною, пеком"

викласти у такій редакції:

"7.12а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом,
сировиною, пеком".

6. У пункті 8А.1 підрозділу А розділу VIII "ХІМІЧНЕ
ВИРОБНИЦТВО" слова "гумовому, гумотехнічному і шинному на таких
дільницях: підготовчих, підготовки сировини, вулканізації,
виготовлення клеїв для гуми" замінити словами "гумовому,
гумотехнічному і шинному в таких цехах (дільницях): підготовчих,
підготовки сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для гуми".

7. Доповнити підрозділ 7 розділу IX "ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ
РЕЧОВИН" такою позицією:

"9.7-3в    працівники, зайняті  на  роботах  в  особливо
небезпечній зоні потенційно небезпечних об'єктів".

8. У розділі XI "ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ":

1) у пункті "а" підрозділу 1 позицію "11.1а формувальники
ручного формування"

викласти у такій редакції:

"11.1а формувальники ручного формування, які беруть участь
у литті металу";

2) у пункті "а" підрозділу 2 позицію "11.2а
транспортувальники, зайняті відвезенням (подаванням, віднесенням)
гарячого металу"

викласти у такій редакції:

"11.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого
металу".

9. У підрозділі 5 розділу XXII "РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ
РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ I БЕРИЛІЄМ"
позицію "22.5-1б працівники, безпосередньо зайняті ремонтом,
регулюванням і налагодженням рентгенівських установок у виробничих
галузях економіки та науково-дослідних інститутах"

викласти у такій редакції:

"22.5-1б працівники, безпосередньо зайняті на рентгенівських
установках у виробничих галузях економіки та
науково-дослідних інститутах, а також їх ремонтом,
регулюванням і налагодженням".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2004 р. N 1644

Зміни,
що вносяться до Списку N 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників з шкідливими та
важкими умовами праці, зайнятість в яких
повний робочий день дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах ( 36-2003 )

1. Назву додатка до постанови викласти в такій редакції:

"Список N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах".

   2. У підрозділі 1 розділу I "ГІРНИЧІ РОБОТИ":

1) у пункті "а":

позицію "1.1а водії автомобілів"

викласти у такій редакції:

"1.1а водії автотранспортних засобів";

позицію "1.1а майстри-вибуховики"

викласти у такій редакції:

"1.1а майстри-підривники";

2) у пункті "б":

позиції "1.1б майстри бурових свердловин

1.1б майстри (старші майстри) бурових дільниць"

викласти у такій редакції:

"1.1б майстри бурові свердловин

1.1б майстри (старші майстри) бурові дільниць".

3. У пункті "а" розділу II "ПІДГОТОВКА РУД, ЗБАГАЧЕННЯ,
ОКУСКУВАННЯ (АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ОГРУДКУВАННЯ), ВИПАЛЮВАННЯ
РУД I НЕРУДНИХ КОПАЛИН":

позицію "2а контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у
виробництві чорних металів"

   викласти у такій редакції:

"2а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт";

позицію "2а коректувальники шламів"

викласти у такій редакції:

"2а коректувальники шламу";

позицію "2а машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному
процесі на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням вугілля, а також у хвостосховищах"

викласти у такій редакції:

"2а машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням вугілля, а також у
хвостосховищах";

позицію "2а машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням концентрату"

викласти у такій редакції:

"2а машиністи екскаваторів, зайняті в технологічному
процесі та на шламових і породних системах, у тому
числі вантаженням концентрату";

позицію "2а машиністи коксозавантажувальних машин"

   викласти у такій редакції:

"2а машиністи коксонавантажувальних машин";

позицію "2а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"2а транспортувальники (обслуговування механізмів)".

4. У розділі III "ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ":

1) у пункті "а" підрозділу 2:

позиції "3.2а водії автомобілів, зайняті перевезенням шлаку на
гарячих ділянках робіт

3.2а водії навантажувачів, зайняті переміщенням
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт"

викласти у такій редакції:

"3.2а водії транспортних засобів, зайняті транспортуванням
шлаку на гарячих ділянках робіт

3.2а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням
вогнетривких матеріалів на гарячих ділянках робіт";

позицію "3.2а монтери колій, зайняті на під'їзних коліях у
шлакових відвалах"

викласти у такій редакції:

"3.2а     монтери колій, зайняті на під'їзних коліях та у
шлакових відвалах";

позицію "3.2а транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт"

викласти у такій редакції:

"3.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих ділянках робіт";

2) у пункті "а" підрозділу 3:

позицію "3.3а гартівники, зайняті електрогартуванням рейок"

викласти у такій редакції:

"3.3а гартівники";

позицію "3.3а контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у
виробництві чорних металів, поопераційним контролем
на агрегатах безперервного травлення, лудіння,
оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання"

викласти у такій редакції:

"3.3а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на
гарячих ділянках робіт поопераційним контролем на
агрегатах безперервного травлення, лудіння,
оцинкування, алюмооцинкування, освинцювання";

позицію "3.3а транспортувальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт"

   викласти у такій редакції:

"3.3а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
гарячих ділянках робіт";

3) у пункті "а" підрозділу 4 позицію "3.4а
транспортувальники, зайняті подаванням матеріалів до вагранок"

викласти у такій редакції:

"3.4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на
подаванні матеріалів до вагранок";

4) у пункті "а" підрозділу 5 позицію "3.5а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"3.5а транспортувальники (такелажні роботи)".

5. У пункті "а" розділу IV "ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ.
ВУГЛЕПІДГОТОВКА":

позиції "4а транспортувальники

4а транспортувальники, зайняті перевезенням вугілля,
коксу та хімічних продуктів"

викласти у такій редакції:

"4а транспортувальники (обслуговування механізмів)

4а      транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
транспортуванням вугілля, коксу та хімічних
продуктів".

6. У пункті "а" розділу V "ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ":

позицію "5а дробильники"

викласти у такій редакції:

"5а дробильники (збагачування, агломерація і
брикетування)";

позиції "5а сушильники

5а транспортувальники

5а транспортувальники, зайняті перевезенням сировини,
порошків, маси та напівфабрикатів"

викласти у такій редакції:

"5а сушильники (збагачення)

5а транспортувальники (обслуговування механізмів)

5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням сировини, порошків, маси та
напівфабрикатів";

позицію "5а шихтувальники-дозувальники"

викласти у такій редакції:

"5а      шихтувальники".

7. У пункті "а" розділу VII "ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ I
ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА":

позицію "7а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"7а транспортувальники (обслуговування механізмів)";

доповнити пункт такою позицією:

"7а транспортувальники (такелажні роботи)".

8. У розділі VIII "ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ":

1) у пункті "а" підрозділу 1:

позицію "8.1а автоклавники, зайняті запарюванням брикетів"

викласти у такій редакції:

"8.1а автоклавники на запарюванні брикетів";

позицію "8.1а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.1а транспортувальники (обслуговування механізмів)";

2) у пункті "а" підрозділу 3 позицію "8.3а
транспортувальники"

   викласти у такій редакції:

8.3а транспортувальники (такелажні роботи);

3) у пункті "а" підрозділу 4 позицію "8.4а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.4а транспортувальники (обслуговування механізмів)";

4) у пункті "а" підрозділу 5:

позиції "8.5а транспортувальники

8.5а транспортувальники, зайняті транспортуванням шихти"

викласти у такій редакції:

"8.5а транспортувальники (обслуговування механізмів)"

8.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням шихти";

5) у пункті "а" підрозділу 6:

позиції "8.6а транспортувальники"

8.6а транспортувальники, зайняті підвезенням металу"

викласти у такій редакції:

"8.6а транспортувальники (обслуговування механізмів)

8.6а     транспортувальники (такелажні  роботи),  зайняті
транспортуванням металу";

6) у пункті "а" підрозділу 7 позицію "8.7а
транспортувальники, зайняті транспортуванням кислот, лугів та
солей"

викласти у такій редакції:

"8.7а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням кислот, лугів та солей";

7) у пункті "а" підрозділу 8 позицію "8.8а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.8а транспортувальники (такелажні роботи)";

8) у пункті "а" підрозділу 9 позицію "8.9а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.9а транспортувальники (обслуговування механізмів)";

9) у пункті "а" підрозділу 10 позицію "8.10а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.10а транспортувальники (такелажні роботи)";

   10) у пункті "а" підрозділу 11:

позицію "8.11а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.11а транспортувальники (обслуговування механізмів)";

доповнити пункт такою позицією:

"8.11а транспортувальники (такелажні роботи)";

11) у пункті "а" підрозділу 12 позицію "8.12а
футерувальники-шамотники, зайняті ремонтом ванн"

викласти у такій редакції:

"8.12а футерувальники-шамотники на ремонті ванн";

12) у пункті "а" підрозділу 13 позицію "8.13а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.13а транспортувальники (такелажні роботи)";

13) у пункті "а" підрозділу 15 позицію "8.15а
транспортувальники, зайняті обслуговуванням пневмотранспорту"

викласти у такій редакції:

"8.15а транспортувальники (обслуговування механізмів),
зайняті обслуговуванням пневмотранспорту";

   14) у  пункті  "а"  підрозділу  16  позицію  "8.16а
транспортувальники, зайняті транспортуванням шихти, металу та
концентратів"

викласти у такій редакції:

"8.16а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті
транспортуванням шихти, металу та концентратів";

15) у пункті "а" підрозділу 17 позицію "8.17а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.17а транспортувальники (обслуговування механізмів)";

16) у пункті "а" підрозділу 18 позицію "8.18а
транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.18а транспортувальники (такелажні роботи)";

17) у пункті 4"а" підрозділу 19:

позицію "8.19.4а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.19.4а транспортувальники (обслуговування механізмів)";

доповнити пункт такою позицією:

"8.19.4а   транспортувальники (такелажні роботи)";

18) у підрозділі 22:

назву підрозділу викласти у такій редакції:

"Виготовлення виробів методом порошкової металургії за
наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин не нижче 3
класу небезпеки";

у пункті "а":

позицію "8.22а апаратники, зайняті просіюванням та розмелюванням у
виробництві металевих порошків"

викласти у такій редакції:

"8.22а апаратники у виробництві металевих порошків, зайняті
просіюванням та розмелюванням";

позицію "8.22а транспортувальники"

викласти у такій редакції:

"8.22а транспортувальники (обслуговування механізмів)".

9. У підрозділі А розділу X "ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО":

1) у пункті 3 позицію "10А.3-3а працівники ВТК, зайняті у
виробництвах, зазначених у Списку N 1 робітники, зайняті контролем
повітряного середовища та нанесенням захисного покриття"

викласти у такій редакції:

"10А.3-3а   працівники  ВТК, зайняті  у  перелічених  вище
виробництвах та у виробництвах, зазначених у Списку
N 1. Працівники, зайняті контролем повітряного
середовища та нанесенням захисного покриття";

2) у пункті 5"а" позицію "10А.5а апаратники-дозувальники,
зайняті виготовленням і поливанням фотоемульсій"

викласти у такій редакції:

"10А.5а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні
фотоемульсії";

3) у пункті 6"а" позицію "10А.6а апаратники-дозувальники,
зайняті виготовленням і поливанням фотоемульсій"

викласти у такій редакції:

"10А.6а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні
фотоемульсії".

10. У розділі XII "БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ
НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ ТА
СЛАНЦЮ":

1) у пункті "б" підрозділу 1 позицію "12.1б виробники робіт
вишкобудування"

викласти у такій редакції:

"12.1б виконавці робіт вишкобудування";

   2) у пункті "а" підрозділу 2:

позицію "12.2а машиністи насосних станцій, зайняті накачуванням
робочого агента в пласт"

викласти у такій редакції:

"12.2а машиністи насосних станцій з накачування робочого
агента в пласт";

позицію "12.2а машиністи парогенераторних установок, зайняті
накачуванням пари в нафтові пласти"

викласти у такій редакції:

"12.2а машиністи парогенераторних установок з накачування
пари в нафтові пласти";

3) у підрозділі 3:

у пункті 1"б" позицію "12.3.1б начальники управлінь"

викласти у такій редакції:

"12.3.1б начальники установок";

у пункті 2"а" позицію "12.3.2а приладисти, зайняті очищенням
газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю, електрознесолюванням і
зневоднюванням, стабілізацією, гідроочищенням сірководневмісної
нафти та газового конденсату, одержанням елементарної (газової)
сірки та доочищенням відхідних газів, очищенням зріджених газів та
виробництвом меркаптанів, обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики безпосередньо в
місцях їх встановлення на дільницях (робочих місцях), основні
робітники яких користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення"

   викласти у такій редакції:

"12.3.2а приладисти, зайняті у виробництвах очищення газів
від сірчистих сполук, оксиду вуглецю,
електрознесолювання і зневоднювання, стабілізації,
гідроочищення сірководневмісної нафти та газового
конденсату, одержання елементарної (газової) сірки
та доочищення відхідних газів, очищення зріджених
газів та виробництві меркаптанів, обслуговуванням і
ремонтом контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики безпосередньо в місцях їх встановлення на
дільницях (робочих місцях), основні робітники яких
користуються правом на пенсію за віком на пільгових
умовах".

11. У розділі XIII "ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, ЕНЕРГОПОЇЗДИ, ПАРОСИЛОВЕ
ГОСПОДАРСТВО":

1) у пункті "а":

позицію "13а машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням вугілля
та сланців із вмістом вільного діоксиду кремнію від
5 відсотків і більше"

викласти у такій редакції:

"13а машиністи екскаваторів і машиністи кранів
(кранівники), зайняті вантаженням вугілля та сланців
із вмістом вільного діоксиду кремнію від 5 відсотків
і більше";

позицію "13а-3б слюсарі    та    електрослюсарі,   зайняті
обслуговуванням, ремонтом котельного, турбінного
(парогазотурбінного) устаткування, устаткування
паливоподавання, а також забезпечують його роботу,
засобів вимірювання та автоматики і допоміжного
підземного устаткування"

викласти у такій редакції:

"13а-3б слюсарі, електрослюсарі, електромонтери, зайняті
обслуговуванням, ремонтом та монтажем котельного,
турбінного (парогазотурбінного) устаткування,
устаткування подавання палива і пилоприготування, а
також засобів вимірювання та автоматики, що
забезпечують їх роботу";

2) у пункті "а" підрозділу 1 позицію "13.1а-3 слюсарі та
електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і ремонтом котельного,
турбінного (парогазотурбінного), підземного, а також допоміжного
устаткування та устаткування паливо подавання"

викласти у такій редакції:

"13.1а-3 слюсарі та електрослюсарі, зайняті обслуговуванням і
ремонтом котельного, турбінного (парогазотурбінного)
устаткування, устаткування подавання палива, засобів
вимірювання та автоматики, що забезпечують їх
роботу, а також допоміжного підземного
устаткування".

12. У розділі XIV "ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ":

1) у пункті "а" підрозділу 4:

позицію "14.4а вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт"

   викласти у такій редакції:

"14.4а вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних
печей";

позицію "14.4а термісти на установках НВЧ"

викласти у такій редакції:

"14.4а термісти на установках струмів високої частоти";

2) у пункті "а" підрозділу 7 позицію "14.7а машиністи
вантажних механізмів"

викласти у такій редакції:

"14.7а машиністи завантажувальних механізмів";

3) пункт "а" підрозділу 10 доповнити такою позицією:

"14.10а автоматники".

13. У розділі XVII "ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ (БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)":

1) у пункті "а" підрозділу 1 позицію "17.1а чистильники,
зайняті очищенням шламових басейнів та кописток"

викласти у такій редакції:

"17.1а чистильники на очищенні шламових басейнів та
кописток";

   2) у пункті "а" підрозділу 8 позицію "17.8а  машиністи
перевантажувачів, зайняті перевантажуванням цементу"

викласти у такій редакції:

"17.8а машиністи перевантажувачів, машиністи
пневмотранспорту, транспортувальники (такелажні
роботи), зайняті перевантажуванням цементу";

3) пункт "а" підрозділу 9 доповнити такими позиціями:

"17.9а бункерувальники, зайняті обслуговуванням посипних
бункерів

17.9а накочувальники напилених виробів, зайняті
накочуванням посипки".

14. У розділі XXI "ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ":

1) у пункті 2"а" підрозділу 1 позицію "21.1.2а сушильники
паперу, картону, фібри та виробів з них"

викласти у такій редакції:

"21.1.2а сушильники паперу, картону та виробів з них";

2) у пункті "б" підрозділу 2 позицію "21.2б майстри, старші
майстри, зайняті у виробництві синтетичних клеїльних смол"

викласти у такій редакції:

"21.2б    майстри, старші  майстри,  зайняті у виробництві
синтетичних клеїльних фарб та смол".

15. Розділ XXIV "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА"
викласти у такій редакції:

"XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

24 медичні і фармацевтичні працівники, які заразилися
під час виконання службових обов'язків вірусом
імунодефіциту людини

24 молодші медичні сестри (санітарки-прибиральниці)
патологоанатомічних бюро, центрів, відділень,
прозекторських, моргів

24 працівники закладів охорони здоров'я, які працюють з
радіоактивними речовинами з активністю на робочому
місці не менш як 0,1 мілікюрі радію 226 або
еквівалентною за радіотоксичністю кількістю
радіоактивних речовин

24 працівники, зайняті в протичумних закладах

Працівники, які безпосередньо обслуговують хворих

24а а) у туберкульозних та інфекційних закладах,
відділеннях, кабінетах

24а молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині

24а молодші спеціалісти з медичною освітою

24б      б) у лепрозоріях

24б молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині

24б молодші спеціалісти з медичною освітою

24в в) у психіатричних (психоневрологічних)
лікувально-профілактичних закладах (відділеннях),
будинках дитини

24в молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині

24в молодші спеціалісти з медичною освітою

24г г) у будинках-інтернатах для психічно хворих,
дитячих будинках-інтернатах для розумово відсталих
дітей системи соціального забезпечення

24г молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині

24г молодші спеціалісти з медичною освітою

24д д) у підземних лікарнях, розташованих у
відпрацьованих соляних шахтах

24д лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,
молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині

24д робітники, які працюють під землею для підтримки в
нормальному стані шахтних виробок лікарень

24е      е) в опікових і гнійних відділеннях

24е лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,
молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині

24ж ж) в онкологічних закладах (підрозділах), центрах,
диспансерах

24ж лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою,
молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з
догляду за хворими, сестри-господині, зайняті у
відділеннях і кабінетах хіміотерапії

24ж молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші
медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за
хворими, сестри-господині, зайняті у дитячих
відділеннях

24к к) у рентгенівських відділеннях (кабінетах)

24к молодші медичні сестри з догляду за хворими".

16. У пункті "а" розділу XXVII "БУДІВНИЦТВО" позицію "27а
слюсарі аварійно-відбудовних робіт, зайняті на роботах у підземних
каналізаційних мережах"

викласти у такій редакції:

"27а слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на
роботах у підземних каналізаційних мережах".

   17. У розділі XXXIII "ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ
ГОСПОДАРСТВА)" позицію "33 слюсарі аварійно-відбудовних робіт і
майстри, зайняті на підземних каналізаційних мережах"

викласти у такій редакції:

"33 слюсарі аварійно-відновлювальних робіт і майстри,
зайняті на підземних каналізаційних мережах".

^ Наверх
наверх