документiв в базi
550558
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.
Подiлитися 

Трудові питання мобілізованих

[22.03.2017]

    Питання: Чи зберігається робоче місце і заробіток мобілізованого?

   Відповідь: Законодавство України гарантує найманим працівникам, мобілізованим на військову службу на особливий період, збереження робочого місця і заробітку на підприємстві.

   ВАЖЛИВО! Працівник НЕ розриває трудові відносини, а тимчасово звільняється від роботина час проходження військової служби.

   За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, але не більше 18 місяців, зберігаються місце роботи, посада.

   1. Працівник повідомляє підприємство про мобілізацію. Пред’являє оригінал повістки з військового комісаріату.

   2. Підприємство видає наказ про звільнення працівника від роботи на час проходження мобілізації. Наказ видається на підставі повістки (або окремого повідомлення з військового комісаріату).

   3. Якщо керівники підприємства звільняють з роботи громадянина, що призваний на військову службу в зв’язку з мобілізацією – військовозобов’язаному рекомендуєтьсязвернутися до органів прокуратури із заявою.

   4. Працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, але не більше 18 місяців, компенсується середній заробіток.

   5. Якщо керівники підприємства відмовляють у виплаті заробітної плати громадянину, призваному на військову службу у зв’язку з мобілізацією, – військовозобов’язаному рекомендується звернутися до органів прокуратури із заявою.

   ВАЖЛИВО! Про роботу та зарплатню при мобілізації:

   Не плутати тимчасове звільнення на час проходження військової служби з розірванням трудових відносин, оскільки відповідно до ст. 119 КЗпП за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше 18 місяців, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову (фінансується за рахунок державного бюджету), та, як правило, перераховується на зарплатну картку 2 рази на місяць (аванс і зарплата).

   Норма про збереження місця роботи і компенсацію заробітної плати діє з 18.03.2014 р.згідно з п. 2 Прикінцевих положень Закону No 1275. Отже, працівники, які були мобілізовані та у зв’язку з цим звільнені з роботи, мають бути поновлені на роботі.

   Питання: Як поскаржитися у прокуратуру? 

   Відповідь: З метою безумовного виконання законодавства в сфері оборони, мобілізації та захисту прав громадян України, які призвані під час мобілізації, постановою Верховної Ради України від 06.05.2014 р. No 1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» доручено Генеральному прокурору України перевірити факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією.

   Звернення до прокуратури – за місцем розташування підприємства. У заяві, написаній у довільній формі, слід зазначити: прізвище, ім’я та по батькові заявника; назву підприємства; посадових осіб, які допустили порушення законодавства; характер порушення законодавства; відомості про мобілізацію – дату призову, назву військкомату, період перебування на військовій службі.

   Подати заяву потрібно у двох примірниках, один з яких має залишитись у мобілізованого з поміткою канцелярії органу прокуратури про прийняття. Також можливо подати заяву поштою замовним листом із описом вкладених документів (заяви).

   ВИТЯГИ з окремих законів про трудові права мобілізованих:

   Кодекс законів про працю України

   Стаття 42, пункт 9.
   При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації вироб- ництва і праці переважне право на залишення на роботі надається, зокрема, працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (не- військову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

   Стаття 119. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом … на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше 18 місяців, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

   За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з вій- ськової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працю- вали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

   Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Такий порядок визначений постановою КМУ від 04.03.2015 р. No 105.

   Зазначена вище гарантія зберігається за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

   Закон України від 24.03.1995 р. «Про оплату праці»
   Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

   Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

   Контроль за додержанням законодавства про оплату праці (згідно зі ст. 35 Закону України «Про оплату праці») на підприємствах здійснюють:
   1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Державна інспекція України з питань праці);
   2) органи Державної фіскальної служби України;
   3) професійні спілки.

   ВАЖЛИВО! Про вихідну допомогу мобілізованим:

   Вихідна допомога в сумі двох мінімальних заробітних плат згідно зі ст. 44 КЗпП мобілізованим не виплачується, оскільки людина не звільняється з роботи і трудові відносини не розриваються, а лише звільняється від роботи на певний час – на час виконання військових обов’язків.

   АЛЕ: особам, які були раніше звільнені з метою мобілізації і не поновлені на роботі, підприємство зобов’язане виплатити вихідну допомогу в сумі двох мінімальних заробітних плат.

   Закон України від 25.03.1992 р. «Про військовий обов’язок і військову службу»
   Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу
   1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

 

Джерело

наверх