документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 13.06.2018 №3  >

Змінені вимоги до програм капіталізації банків

Минулого тижня, а саме 07.06.2018 р. Національний банк України видав постанову N 60, якою уточнив та доповнив вимоги до планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації, що подаються банками до НБУ. Дана Постанова N 60 набирає чинності з 12.06.2018 р.

На підставі прийнятого нормативно-правового акта, заплановані банками заходи мають містити строки поступового їх виконання та досягнення встановлених значень нормативів капіталу та інших показників.

Тепер, в разі невідповідності розроблених банком заходів встановленим вимогам, банк зобов’язаний доопрацювати їх з обов’язковим урахуванням пропозицій і зауважень Національного банку та повторно подати на погодження до НБУ протягом 15 днів із дня отримання відповідної вимоги регулятора. Рішення про погодження планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації банків прийматиме Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

До того ж, для вдосконалення здійснення контролю за виконанням розроблених банками програм капіталізації Національним банком визначені:

- основні принципи складання програми капіталізації;

- критерії оцінки її прийнятності;

- шляхи забезпечення НБУ контролю за виконанням запланованих заходів.

Додатково визначено право НБУ враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в програмі капіталізації.

Національний банк доповнив підстави застосування заходу впливу до банків у вигляді письмового застереження (за недотримання вимог щодо нагляду на консолідованій основі) та встановив новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних − за неподання чи несвоєчасне подання програми капіталізації, плану реструктуризації, плану фінансового оздоровлення, плану заходів щодо усунення допущених банком порушень або за подання до НБУ планів та програм, що не відповідають установленим вимогам.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

15 травня 2018 року (Готівковий обіг в особливий період для країни. НБУ уточнив порядок.)

10 травня 2018 року (Перелік уповноважених банків на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ)

19 квітня 2018 року (Укрпошта отримала ліцензію НБУ і тепер може приймати участь у міжнародних платіжних системах VISA та MasterCard)

14 березня 2018 року (Скоро у виконавчому провадженні запрацює система автоматизованого арешта коштів боржників)

13 березня 2018 року (Продовжені санкції проти чотирьох російських банків)

06 березня 2018 року (Ідентифікація клієнта банку. Рекомендації від НБУ.)

03 березня 2018 року (Скоро у НБУ запрацює Кредитний реєстр щодо боржників)

29 листопада 2017 року (Внесені зміни до вимог відносно банківської діяльності)

03 серпня 2017 року (Змінений порядок розрахунку та міжбанківського переказу коштів)

24 липня 2017 року (Національний банк України нагадав про необов'язковість печатки на будь-якому з документів)

13 квітня 2017 року (Випадки, за яких працівники контролюючих органів мають право вимагати у суб'єктів господарювання та/або банківської установи інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках.)