документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 12.06.2018  >

Відпустки у зв'язку із навчанням

У відповідності до Конвенції N 140 (ратифікована Законом N 174), Кодексу Законів про працю та Закону "Про відпустки" (далі - Закон N 504) - працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, роботодавець зобов’язаний надавати додаткові відпустки у зв’язку із навчанням.

В свою чергу, статтею 202 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) передбачено, що кожен роботодавець (незалежно від виду діяльності та форми власності) повинен створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, необхідні умови для поєднання роботи із навчанням.

Такі відпустки роботодавці зобов’язані надавати й оплачувати працівникам незалежно від факту направлення працівника на навчання підприємством, зацікавленості роботодавця в спеціальності, яку здобуває працівник, та від того, чи передбачено направлення на навчання колективним договором, чи ні.

Види відпусток у зв’язку з навчанням розрізняються за типом закладу:

- середніх навчальних закладах (ст. 211 КЗпП, ст. 13 Закону N 504) - ця відпустка, на відміну від інших навчальних відпусток, надається незалежно від успішності навчання працівника, а її тривалість залежно від конкретної підстави, складає від 4 до 28 календарних днів;

- професійно-технічних навчальних закладах (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону N 504) - надається за умови успішного навчання для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року;

- вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону N 504) - надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, складає від 10 календарних днів до чотирьох місяців;

- аспірантурі (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону N 504) - за умови успішного виконання індивідуального плану підготовки, протягом навчального року надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів й виконання роботи над дисертацією.

Строк відпустки у зв’язку з навчанням залежить від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання (вечірня, заочна) та курсу, на якому працівник навчається. Так, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки такої тривалості:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів;

- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів;

- незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів;

- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів;

- незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання:

- першого та другого рівнів акредитації, - два місяці;

- третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Відпустка у зв’язку з навчанням (на відміну від щорічних відпусток) не може бути поділена на частини, перенесена на інший період, продовжена на святкові й неробочі дні. А у випадку, коли відпустка у зв’язку з навчанням збігається зі щорічною відпусткою, то остання має бути перенесена на інший період. Останнє передбачено пунктом 4 частини 2 статті 11 Закону N 504.

Працівник-студент з метою отримання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням має подати роботодавцю заяву і довідку-виклик навчального закладу.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

05 травня 2018 року (Що робити з відпускними, якщо працівник вийшов завчасно із навчальної відпустки?!)

27 квітня 2018 року (Розпочався період відпусток, тож згадаємо куди українці можуть подорожувати БЕЗ ВІЗ)

24 квітня 2018 року (Деякі нюанси обчислення лікарняного під час відпустки)

12 квітня 2018 року (Проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту)

28 березня 2018 року (Додаткова відпустка за роботу на комп'ютері)

23 березня 2018 року (Відшкодування студентами, які проживають у гуртожитку навчального закладу, коштів за використану ними електроенергію.)

05 лютого 2018 року (Реалізацію норми Закону України "Про освіту" щодо права на навчання для досягнення високого рівня володіння українською мовою продовжили)

02 січня 2018 року (Як прийняти на роботу студента денної форми навчання)

10 липня 2017 року (Змінені умови прийому на навчання до ВНЗ. А саме, вилучена норма про мінімальну кількість балів.)

наверх