документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 16.04.2018 №4  >

Мінфін вносить на розгляд Верховної Ради критерії визначення осіб з високими статками

12 квітня 2018 року на офіційному сайті Мінфіна оприлюднено проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими статками". Цей Закон спрямований на підвищення рівня контролю за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків.

Світова податкова практика підтвердила, що від застосування спеціальних заходів у роботі з платниками податків, що мають великі статки, держава може мати значну користь, оскільки відносно незначна кількість платників податків забезпечує великий відсоток від загального обсягу доходів.

Отже, хто буде визначатися як особа з високими статками, згідно цього нормативного акту?

Особа з високими статками - платник податку - фізична особа - резидент, яка відповідає одному з таких критеріїв:

а) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) великого платника податків;

б) прямо чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро;

в) загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень.

Поняття "кінцевий бенефіціар", або "кінцевий бенефіциарний власник (контролер)" визначене в ст. 1 Закона України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Також у законопроекті передбачено:

- запровадження щорічного подання такими фізичними особами декларацій про майновий стан і доходи далі та встановлення підвищеного рівня відповідальності за несвоєчасне подання податкових декларацій;

- розширення повноважень ДФС отримувати виключно на письмову вимогу інформацію щодо обігу коштів на їх банківських рахунках за умов належного захисту таких даних, за результатами реалізації яких відбуватиметься один із заходів з протидії практики розмивання бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування.

Метою цього законопроекту є підвищення рівня податкової дисципліни серед платників податків - фізичних осіб зі значними доходами та поліпшення ефективності контролю з боку держави в частині повноти та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з отриманих доходів.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 листопада 2017 року (Судова реформа триває. Сьогодні про зміни у процесуальному законодавстві.)

27 вересня 2017 року (Тепер довідку про несудимість можна замовити онлайн)

12 червня 2017 року (Найближчим часом планується запровадження в Україні спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень)

10 січня 2017 року (5 січня 2017 року набув чинності Закон України "Про Вищу раду правосуддя")

18 вересня 2017 року (Оновлений порядок здійснення адміністративного арешту майна платників податків)

14 червня 2017 року (Чи можуть контролери арештувати майно в разі, коли платник податків відсутній за місцем податкової адреси?)