документiв в базi
550558
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 09.01.2018 №3  >

Зміни в оподаткуванні прибутку 2018

Починається січень, і у бухгалтерів йде підготовка до звітування з податку на прибуток. У зв’язку з цим виникає питання, що нового нас чекає в 2018 році в оподаткуванні прибутку підприємств.

Згідно п. 133.1, 133.2 Податкового кодексу України (далі за текстом ПКУ), платниками податку на прибуток є тільки юрособи (резиденти і нерезиденти). Сплата податку на прибуток - це загальна система оподаткування, на відміну від спрощеної.

Резиденти це суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:

- неприбуткових підприємств, установ та організацій, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій ;

- суб'єктів господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Нерезиденти це:

- юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;

- постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Існують обов’язкові платежи окрім податку на прибуток. Це:

- авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті дивідентів, який зараховується в рахунок сплати податку на прибуток;

- податок на дохід нерезидента, як різновид податку на прибуток.

Об’єктом оподаткування у ПКУ за базовою (основною) ставкою 18% є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу. (пп. 134.1.1-134.1.5 ПКУ).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень ІІІ розділу ПКУ.

Новостворені підприємства автоматично потрапляють на загальну систему оподаткування, якщо не було подано заяви щодо перехода на спрощену систему.

Ставки податку на прибуток (ст. 136 ПКУ):

- базова (основна) ставка податку 18%;

- пільгова ставка 0% (встановлена до 31.12.2021 р.), застосовується для підприємств з річним доходом меньше 3 млн грн. та розміром заробітної плати кожного працівника більше 2-х мінімальних ЗП. Детальніше про критерії пільгової ставки див. п. 44 підрозд. 4 розділу ХХ ПКУ, а також лист ДФС від 04.09.2017 р. № 23407/7/99-99-15-02-01-17.

- за договорами страхування 3% від об'єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 цього Кодексу;

- 0% за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених підпунктами 14.1.52, 14.1.52-1, 14.1.52-2 і 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;

- ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених пунктом 141.4 статті 141 ПКУ;

- 10% (одночасно з базовою ставкою податку на прибуток) букмекерська діяльність, азартні ігри, казино із використанням гральних автоматів;

- 18% від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.

- діяльність з випуску та проведення лотерей - 30% з урахуванням положень пункту 47 підрозділу 4 розділу XX ПКУ.

Основні зміни 2018 року стосуються дати подачі Декларації з податку на прибуток. Тепер вона подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Раніше було 40 днів. Тобто, для 2018 року це буде 1 березня.

Зазначимо, що ця зміна стосується тільки декларації, яка подається за IV квартал наростаючим підсумком за рік. Що стосується звичайних квартальних податкових декларацій, звітний період залишається 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо підприємство стає платником податку на прибуток в середині звітного податкового періоду, то його перший податковий (звітний) період починається з дати взяття на облік і закінчується останнім календарним днем такого періоду (пп. 137.4.2 ПКУ). У разі ліквідації - останнім днем стає дата ліквідації (пп. 137.4.3 ПКУ).

Термін сплати податку - 10 календарних днів після останнього строку подачі декларації. Для 2018 року це буде 9 березня.

Чинна форма податкової декларації з податку на прибуток затверджена Наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 № 467).

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 березня 2017 року (Що має містити гриф "Затверджено" у декларації з податку на прибуток)

19 січня 2017 року (Подача декларації протягом року платником єдиного податку - фізичної особи - підприємця, платником єдиного податку першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування.)

02 березня 2017 року (1 березня набули чинності нова податкова накладна та декларація з ПДВ)

наверх