документiв в базi
549090
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 19.01.2017  >

Подача декларації протягом року платником єдиного податку - фізичної особи - підприємця першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування.

У своїх новинах за 10.08.2016, 20.10.2016, 01.11.2016 та 27.12.2016 ми розкрили основні питання в системі декларування. А саме розповіли: про подання податкової декларації щодо майнового стану та доходах новоствореною фізичною особою - підприємцем; про особливості застосування тимчасових митних декларацій; про подачу декларації з ПДВ, якщо господарська діяльність не провадилася; про початок періоду декларування (з наведенням деяких прикладів заповнення оновленої форми декларації про доходи за 2016 рік. Сьогодні, обговоримо тему, що зазначена у назві новини - "Подача декларації протягом року платником єдиного податку - фізичної особи - підприємця першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування."

Так, у відповідності з пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI - податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Для здійснення відмови від спрощеної системи оподаткування відповідний суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. Це передбачено підпунктом 298.2.1 пункту 298.2 статті 298 ПКУ.

Підпунктом 298.2.2 пункту 298.2 статті 298 ПКУ визначено, що самі платники єдиного податку можуть особисто відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

А підпункт 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 ПКУ передбачає, що платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

Одночасно із цим, у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розділу ХІV ПКУ, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Відповідно до підпункту 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Виходячи із зазначеного, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування протягом року, зобов’язаний подати до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за податковий (звітний) квартал, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.