документiв в базi
540431
Подiлитися 
Актуальні новини вiд   < 13.09.2017 №2  >

Деякі питання обчислення стажу для отримання права на надбавку за вислугу років

У Законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - Закон), а саме статтею 22 визначено, що до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Міністерство соціальної політики України у своєму листі від 13.07.2017 р. N 1907/0/101-17/284 також нагадало, що посади в органах місцевого самоврядування віднесені до відповідних категорій посад статтею 14 зазначеного вище Закону. Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не зазначених у цій статті, до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування.

Відповідний Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. N 229. В свою чергу пунктом 4 вказаного Порядку визначено, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України "Про державну службу".

Зокрема, до стажу державної служби зараховується час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу".

За статтею 21 Закону - посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. А посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 р. N 250. За останньою постановою посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожен наступний рік.

Строк (тривалість) додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Виникнення у посадової особи місцевого самоврядування права на додаткову оплачувану відпустку та її тривалість знаходиться у прямій залежності від наявності у неї відповідного стажу служби, а не від відпрацьованого часу у відповідному робочому році.

На підставі останнього, надання додаткової відпустки певної тривалості, а також виплата грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні посадової особи місцевого самоврядування залежить лише від наявності у неї стажу служби в органах місцевого самоврядування, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 р. N 250, що дає право на надання вказаної відпустки, а не від відпрацьованого посадовою особою місцевого самоврядування часу у відповідному робочому році.

Так, у наведеному у листі Міністерства соціальної політики Україні від 13.07.2017 р. N 1907/0/101-17/284 випадку посадова особа місцевого самоврядування, яка має стаж служби в органах місцевого самоврядування і стаж державної служби сукупно 10 років (6 і 4 роки відповідно), має право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів у порядку і на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.94 р. N 250.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

12 липня 2017 року (Для працівників соціальних служб встановлені надбавки за стаж роботи)

20 вересня 2016 року (щодо випадків зарахування виборної діяльності до педстажу для надбавки за вислугою років)