документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2007-07-182015-12-092016-11-092018-01-31  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 липня 2007 р. N 937
Київ

Про затвердження Порядку призначення пенсій
за рахунок коштів підприємств та організацій
окремим категоріям працівників за результатами
атестації робочих місць за умовами праці

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1021 від 09.12.20
15
N 791 від 09.11.20
16 )

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 937

Порядок
призначення пенсій за рахунок коштів
підприємств та організацій окремим категоріям
працівників за результатами атестації
робочих місць за умовами праці

1. Цей Порядок визначає механізм призначення пенсій окремим категоріям працівників, які за результатами атестації робочих місць працюють (працювали) в умовах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (далі - пільгова пенсія).

2. Пільгові пенсії можуть призначатися за рахунок коштів підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються або дотуються з бюджету) відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) працівникам, що працюють (працювали) на виробництвах, роботах, за професіями і на посадах, не передбачених списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 60, ст. 2044): ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 791 від 09.11.2016 )

1) чоловікам - при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього підпункту, в період до 1 квітня 2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 29 років 6 місяців; ( Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1021 від 09.12.2015 )

2) жінкам - при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього підпункту, в період до 1 квітня 2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 20 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 21 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 21 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 22 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 22 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 23 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 23 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 24 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 24 років 6 місяців. ( Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1021 від 09.12.2015 )

3. За наявності не менш як половини стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, вік виходу на пенсію зменшується у порядку, передбаченому абзацом двадцять четвертим пункту "б" частини першої статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1021 від 09.12.2015 )

Механізм зарахування до стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, інших періодів, які згідно із законодавством зараховуються до стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, визначається в колективному договорі (угоді).

4. Пільгова пенсія призначається при досягненні віку, передбаченого абзацом першим підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

5. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 211).

6. Рішення про призначення пільгової пенсії приймається управлінням Пенсійного фонду України у районі, місті і районі у місті (далі - орган, що призначає пенсію) за місцем розташування підприємства, організації на підставі документів, що подаються у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінсоцполітики, та гарантійного листа підприємства або організації про перерахування коштів на рахунок зазначеного управління для покриття витрат, пов'язаних з виплатою пенсій. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1021 від 09.12.2015 )

7. Виплата пільгової пенсії здійснюється після надходження у повному обсязі коштів від підприємства, організації до органу, що призначає пенсію, у строки, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

Перерахування коштів підприємством, організацією здійснюється до дня досягнення особою пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону ( 1058-15 ).

8. Кошти на виплату пільгової пенсії та витрати, пов'язані з доставкою пенсій, перераховуються підприємством, організацією у порядку та строки, визначені правлінням Пенсійного фонду України.

Спірні питання щодо перерахування коштів для виплати і доставки пільгової пенсії вирішуються відповідно до законодавства.

9. Орган, що призначає пільгову пенсію, здійснює контроль за перерахуванням коштів підприємством, організацією для виплати та доставки пенсій і відображає їх надходження окремим рядком у звітності відповідної форми.

^ Наверх
наверх