документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2015 р. N 1021
Київ

Про внесення змін до Порядку призначення
пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій
окремим категоріям працівників за результатами
атестації робочих місць за умовами праці

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 937 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2160), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. N 1021

Зміни,
що вносяться до Порядку призначення пенсій за рахунок
коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників
за результатами атестації робочих місць за умовами праці

1. Підпункти 1 і 2 пункту 2 викласти у такій редакції:

"1) чоловікам - при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього підпункту, в період до 1 квітня 2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 29 років 6 місяців;

2) жінкам - при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.

За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього підпункту, в період до 1 квітня 2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 20 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 21 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 21 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 22 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 22 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 23 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 23 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 24 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 24 років 6 місяців.".

2. В абзаці першому пункту 3 слова "передбаченому абзацом четвертим" замінити словами "передбаченому абзацом двадцять четвертим".

3. У пункті 6 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики".

^ Наверх