документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року N 3220-VI і N 3222-VI, від 21 квітня 2011 року N 3291-VI, від 12 травня 2011 року N 3315-VI і N 3331-VI) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 299.119.703,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 253.136.217,2 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 45.983.486,5 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 337.561.809 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 291.402.278,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.159.530,5 тис. гривень.

Затвердити на 2011 рік:

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 10.199.266,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.511.396,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.687.869,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 7.100.161 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 589.763,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.510.397,7 тис. гривень.

Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 35.343.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 33.344.427,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.998.572,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2011 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. У статті 4:

пункт 8 доповнити словами і цифрами "Державної спеціальної служби транспорту, а також недобудованого літака Ан-70";

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) надходження нарахованих і несплачених зобов'язань Державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки у сумі 541.000 тис. гривень".

3. Доповнити новими статтями 7-1 та 7-2 такого змісту:

"Стаття 7-1. Установити, що у 2011 році кошти, які надійдуть до державного бюджету від реалізації недобудованого літака Ан-70, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються Міністерством оборони України на фінансування робіт із створення літака Ан-70.

Стаття 7-2. Установити, що у 2011 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Державною казначейською службою України разом з Міністерством фінансів України і Міністерством оборони України".

4. У статті 9:

частину першу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

частину третю викласти у такій редакції:

"Державна служба автомобільних доріг України, суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів, та суб'єкти господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, звільняються від зобов'язання подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій".

5. У статті 14:

пункт 7 після слів "Міністерства надзвичайних ситуацій України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту";

у пункті 14 цифри "15" замінити цифрами "14";

пункт 50 викласти у такій редакції:

"50) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію у сумі 541.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 41 статті 4 та пунктом 8 статті 13 цього Закону)".

6. Статтю 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) субвенції з інших місцевих бюджетів".

7. Прикінцеві положення доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Установити, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 з наступними змінами), статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 з наступними змінами), статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 з наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік".

8. Внести зміни до додатків NN 1-8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків NN 1-8 до цього Закону.

З Додатками N 1-8 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 14 червня 2011 року
N 3491-VI

^ Наверх
наверх