документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2005-01-202010-12-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.198 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.04.2011 р. )

У зв'язку з прийняттям Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) у пункті 5 статті 101 слова "виправно-трудових установ" замінити словами "установ виконання покарань", а слова "і виховно-трудових профілакторіїв" виключити;

2) у статті 155:

у другому реченні частини третьої слова "тюрмі або" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"Якщо взяття під варту як запобіжний захід обрано стосовно особи, яка вчинила злочин під час відбування покарання в установі виконання покарань, така особа може перебувати в дисциплінарному ізоляторі або карцері установи виконання покарань";

3) у частині третій статті 410 слова "виправно-трудової установи" замінити словами "установи виконання покарань";

4) у назві та тексті статті 410-1 слова "виправно-трудової установи" і "у виправно-трудовій або виховно-трудовій колонії" замінити відповідно словами "установи виконання покарань" і "в установі виконання покарань", а слова "чи в тюрмі" і "чи в тюрму" виключити;

5) у частинах першій - третій статті 411-1 слова "виправно-трудова установа" в усіх відмінках замінити словами "установа виконання покарань" у відповідному відмінку;

6) статтю 414-1 виключити.

2. В абзаці першому пункту 7 частини третьої статті 71 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 2000 р., N 20, ст. 150) слова "позбавлення волі" замінити словами "арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі".

3. У назві та абзаці першому статті 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, виховно-трудових, лікувально-трудових або лікувально-виховних профілакторіях" замінити словами "слідчих ізоляторах, установах виконання покарань або лікувально-трудових профілакторіях".

4. У статті 44 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793):

1) у частині першій слово "виправно-трудових" замінити словами "в установах виконання покарань";

2) пункт 3 частини другої після слова "ув'язнення" доповнити словами "обмеження чи".

5. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 38):

1) у статті 1 та абзаці другому частини першої статті 2 слово "виправно-трудових" замінити словами "установ виконання покарань";

2) в абзаці восьмому частини першої статті 2, частині першій статті 7, абзаці четвертому частини першої статті 9 та частині третій статті 13 слова "виправно-трудових установ" замінити словами "установ виконання покарань".

6. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 32, ст. 232; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233):

1) у частині другій статті 1 слово "Виправно-трудовим" замінити словом "Кримінально-виконавчим" ( 1129-15 );

2) у статті 4:

у першому реченні частини першої слова "а також тюрми Державного департаменту України з питань виконання покарань, що виконують і функції слідчих ізоляторів" виключити;

у частині другій слова "або в тюрмі" виключити;

у частині третій слова "у штрафному ізоляторі виправно-трудової колонії або в дисциплінарному ізоляторі виховно-трудової колонії" замінити словами "в дисциплінарному ізоляторі або карцері установи виконання покарань";

частину четверту викласти в такій редакції:

"У випадках і порядку, передбачених кримінально-виконавчим законодавством, засуджені можуть бути залишені для роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора за їх письмовою згодою";

3) у другому реченні частини четвертої статті 9 слова "Виправно-трудовим кодексом України для виду режиму виправно-трудової колонії" замінити словами "Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для рівня безпеки виправної колонії";

4) абзац четвертий частини першої та частину другу статті 15 виключити;

5) у другому реченні частини другої статті 17 слова "виправно-трудової установи" замінити словами "установи виконання покарань".

7. У частині другій статті 19 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51) слово "виправно-трудовим" замінити словом "кримінально-виконавчим".

8. У пункті "б" статті 4, абзаці другому частини першої та частинах восьмій і дев'ятій статті 5 та пункті "а" статті 9 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455; 1995 р., N 10, ст. 64; 2001 р., N 40, ст. 193; 2004 р., N 7, ст. 49) слова "виправно-трудова установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "установа виконання покарань" у відповідному відмінку і числі.

9. У Законі України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251):

1) в абзаці десятому частини першої статті 1, абзаці десятому частини другої статті 5, назві та частині першій статті 10, частині першій статті 13 слова "виховно-трудові колонії" в усіх відмінках замінити словами "спеціальні виховні установи" у відповідному відмінку;

2) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:

"Організація та діяльність спеціальних виховних установ регламентується кримінально-виконавчим законодавством".

( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

11. В абзаці першому частини другої статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98) слово "пенітенціарної" замінити словом "кримінально-виконавчої".

12. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України" ( 1526-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151; 2003 р., N 15, ст. 108):

1) в абзаці третьому статті 1 слова "виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, кримінально-виконавчі установи відкритого типу, арештні доми" замінити словами "установи виконання покарань, слідчі ізолятори";

2) у статті 2 слова "виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, кримінально-виконавчих установ відкритого типу, арештних домів" замінити словами "установ виконання покарань, слідчих ізоляторів".

13. У другому реченні частини першої статті 17 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258) слова "у виправно-трудових установах" замінити словами "в установах виконання покарань".

II. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року "Про затвердження Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 10, ст. 89);

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 24 липня 1970 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських Рад депутатів трудящих Української РСР" ( 2914-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 32, ст. 238);

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 16 лютого 1972 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР" ( 450-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 8, ст. 43);

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1973 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про товариські суди Української РСР, Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР та Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР" ( 1528-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 111);

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28 грудня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року і затвердженого ним Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР" ( 8214-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 2, ст. 29);

Постанову Верховної Ради України від 6 травня 1993 року "Про тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях" ( 3194-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 267);

пункт 10 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань" ( 312-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 35).

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2377-IV

^ Наверх
наверх