документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-12-212005-01-202006-11-032009-04-142013-05-16  

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 876-VII від 13 березня 2014 ро
ку)

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст.397 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2236-XII від 26.03.
92, ВВР, 1992, N 29, ст.398 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 407/95-ВР від 31.10.
95, ВВР, 1995, N 42, ст. 304
N 312-XIV від 11.12.
98, ВВР, 1999, N 4, ст.35
N 1381-XIV від 13.01.20
00, ВВР, 2000, N 10, ст.79
N 2171-III від 21.12.20
00, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2377-IV від 20.01.20
05, ВВР, 2005, N 11, ст.198
N 328-V від 03.11.20
06, ВВР, 2006, N 51, ст.519
N 1014-V від 11.05.20
07, ВВР, 2007, N 33, ст.442
N 1254-VI від 14.04.20
09 -
набирає чииності з 11.06.2009 р.)

( У тексті Закону слова "війська внутрішньої та
конвойної охорони", "військ внутрішньої та конвойної
охорони", "військами внутрішьої та конвойної охорони",
"військах внутрішньої та конвойної охорони" замінено
словами "внутрішні війська" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

Стаття 1. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України (далі - внутрішні війська) входять до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих державних об'єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, а також для участі в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю. ( Стаття 1 в редакції Закону N 407/95-ВР від 31.10.95; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2377-IV від 20.01.2005, N 1254-VI від 14.04.2009 )

Стаття 2. Основними завданнями внутрішніх військ є:

охорона та оборона важливих державних об'єктів, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України; ( Абзац другий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2377-IV від 20.01.2005, N 1254-VI від 14.04.2009 )

супроводження спеціальних вантажів;

здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;

конвоювання заарештованих і засуджених;

охорона підсудних під час судового процесу;

переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;

( Абзац восьмий частини першої статті 2 виключено на підставі Закону N 1254-VI від 14.04.2009 )

участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю; ( Абзац дев'ятий частини першої статті 2 в редакції Закону N 407/95-ВР від 31.10.95 )

участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах, що охороняються;

охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України. ( Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2171-III від 21.12.2000 )

Забороняється використання внутрішніх військ для виконання завдань, не передбачених цим Законом. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

Стаття 3. Діяльність внутрішніх військ будується на принципах законності та гуманізму, поваги до особи, її прав і свобод.

Стаття 4. Правовою основою діяльності внутрішніх військ є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, постанови Верховної Ради України, інші законодавчі акти України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, військові статути Збройних Сил України.

Стаття 5. Внутрішні війська будуються на засадах централізованого керівництва, єдиноначальності, поєднання при їх комплектуванні принципів добровільності та військового обов'язку. ( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V від 11.05.2007 )

Стаття 6. Внутрішні війська підпорядковуються Міністру внутрішніх справ України.

Безпосереднє управління внутрішніми військами здійснює командуючий цими військами.

Стаття 7. Внутрішні війська складаються із з'єднань, військових частин і підрозділів по охороні важливих державних об'єктів, зокрема атомних електростанцій, по супроводженню спеціальних вантажів і конвоюванню заарештованих і засуджених, із військових частин спеціального призначення та спеціальних моторизованих військових частин міліції, підрозділів зв'язку, військових установ, навчальних закладів та учбових частин. ( Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 407/95-ВР від 31.10.95, N 2377-IV від 20.01.2005, N 1254-VI від 14.04.2009 )

Місця розташування на території України зазначених з'єднань, військових частин, установ внутрішніх військ визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України і погодженням з місцевими органами влади.

Місце розташування з'єднання, військової частини і підрозділів може бути змінено за умови підготовки для цього матеріально-технічної бази.

Чисельність внутрішніх військ встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України.

Штати з'єднань, військових частин і установ внутрішніх військ затверджує Міністр внутрішніх справ України.

Стаття 8. Особовий склад внутрішніх військ складається із військовослужбовців та осіб, які не атестовані і працюють за трудовим договором.

Внутрішні війська надалі до повного переходу до комплектування на контрактній основі комплектуються як за контрактом, так і в порядку призову. Контракт укладається строком на 3 роки і може бути продовжений на такий же строк.

Військовослужбовці внутрішніх військ приймають Військову присягу, мають єдині для Збройних Сил України військові звання і знаки розрізнення. Формений одяг військовослужбовців внутрішніх військ затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства внутрішніх справ України.

Строк служби у внутрішніх військах за призовом не може перевищувати строків служби у Збройних Силах України.

Проходження служби у зазначених військах здійснюється відповідно до Положення про проходження військової служби, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і військових статутів.

Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у внутрішніх військах, як і перебування в них військовослужбовців офіцерського складу та надстрокової служби і працівників цих військ, забороняється.

Стаття 9. Внутрішні війська при виконанні покладених на них завдань зобов'язані:

готувати сили і засоби для охорони та оборони важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів при транспортуванні;

забезпечувати ізоляцію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, засуджених; ( Абзац третій частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV від 11.12.98 )

бути у постійній готовності до подання наявними силами і засобами допомоги адміністрації установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у ліквідації фактів групової непокори і масових безпорядків; ( Абзац четвертий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2377-IV від 20.01.2005, N 1254-VI від 14.04.2009 )

виділяти сили і засоби для ведення разом із органами внутрішніх справ розшуку осіб, які втекли з-під охорони або нагляду;

виконувати рішення судів, які обслуговуються внутрішніми військами, про взяття під варту осіб, охорону їх у залі суду або звільнення з-під варти;

подавати допомогу адміністрації об'єктів, що охороняються, у ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха;

брати участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, забезпеченні громадської безпеки під час проведення масових заходів, припиненні масових безпорядків у населених пунктах; ( Частину першу статті 9 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

брати участь у воєнний час у територіальній обороні в районах розміщення об'єктів, що охороняються.

Внутрішні війська, виконуючи покладені на них завдання, взаємодіють з органами внутрішніх справ.

У разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю на внутрішні війська поширюються також обов'язки, передбачені Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ) для підрозділів міліції при виконанні цих завдань. ( Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 ) ( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

Стаття 10. Військовослужбовцям внутрішніх військ для виконання покладених на них обов'язків надається право:

вимагати від громадян і посадових осіб додержання порядку, який гарантує безпеку, і виконання обов'язків військовими нарядами;

у разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ громадян, підозрюваних у вчиненні злочинів, і тих, які вчинили адміністративні правопорушення, та інші права, передбачені Законом України "Про міліцію" для працівників міліції при виконанні цих завдань; ( Статтю 10 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

затримувати і передавати адміністрації об'єкта, що охороняється, осіб, які порушили встановлений пропускний режим;

вести переслідування, проводити затримання, оформляти первинні документи, передавати органам внутрішніх справ або безпеки злочинців і осіб, які вчинили напад на об'єкт, що охороняється, особовий склад варти, військовий наряд або які намагалися пересікти лінію охорони об'єкта чи доставити на нього заборонені речі;

проводити оточення (блокування) районів місцевості, окремих будівель і об'єктів під час розшуку та затримання осіб, які втекли з-під варти;

провадити огляд вантажів, а при наявності відомостей про вчинення правопорушення - і огляд осіб на контрольно-пропускних пунктах об'єктів, що охороняються, особистий огляд і опитування затриманих, перевірку документів у громадян під час оточення (блокування);

заходити на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян, приміщення підприємств, установ і організацій та провадити їх огляд під час безпосереднього переслідування та затримання злочинців, осіб, які втекли з-під варти або вчинили напад на об'єкт, що охороняється, особовий склад варти, військовий наряд, з наступним повідомленням про це прокурора протягом доби;

використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ), військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства України;

використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам і організаціям, громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських, інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), під час безпосереднього переслідування та затримання осіб, зазначених в абзаці 7 цієї статті. Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про міліцію" та іншими актами чинного законодавства. ( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

Стаття 11. Військовослужбовці внутрішніх військ у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймають рішення. У разі вчинення протиправних дій вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Стаття 12. Фінансування внутрішніх військ провадиться за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів міністерств і відомств, у розпорядженні яких знаходяться об'єкти, які охороняються цими військами.

Внутрішні війська забезпечуються бойовою і спеціальною технікою, зброєю, спеціальними засобами, засобами індивідуального захисту особового складу відповідно до виконуваних ними завдань, матеріально-технічними засобами та продовольством в порядку централізованого постачання в системі Міністерства внутрішніх справ України.

Будівництво або надання приміщень для розквартирування частин (підрозділів) внутрішніх військ здійснюється за нормами, встановленими для військовослужбовців Збройних Сил України. ( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

Стаття 13. Держава забезпечує соціальні і правові гарантії військовослужбовцям внутрішніх військ і членам їх сімей відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ). ( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV від 13.01.2000, N 328-V від 03.11.2006 )

Військовослужбовці внутрішніх військ, які беруть участь в охороні об'єктів, мають право на одержання трудових та соціально-побутових пільг, передбачених для працівників цих об'єктів за особливі умови праці.

( Частину третю статті 13 виключено на підставі Закону N 1254-VI від 14.04.2009 )

На військовослужбовців внутрішніх військ, які беруть участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, поширюються гарантії правового і соціального захисту працівників міліції. ( Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 407/95-ВР від 31.10.95 )

Стаття 14. Контроль за діяльністю внутрішніх військ здійснює Міністр внутрішніх справ України.

Нагляд за дотриманням законності в діяльності внутрішніх військ здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 26 березня 1992 року
N 2235-XII

^ Наверх
наверх