документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 грудня 1995 р. N 1074
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 150 від 15 лютого 2012
р.)

Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства
в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 910 від 05.06.20
00
N 1259 від 26.09.20
01
N 1161 від 25.07.20
03
N 1402 від 04.09.20
03
N 962 від 28.07.20
04
N 735 від 09.08.20
05
N 547 від 19.04.20
06
N 910 від 03.07.20
06
N 917 від 11.07.20
07
N 1358 від 21.11.20
07
N 360 від 17.04.20
08
N 445 від 06.05.20
09
N 810 від 29.07.20
09 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 від 27.08.20
09
N 811 від 05.08.20
09
N 858 від 12.08.20
09
N 385 від 02.06.20
10
N 447 від 16.06.20
10
N 521 від 30.06.20
10
N 559 від 07.07.20
10 )

( У назві та тексті постанови і Правил слова "іноземець"
і "іноземні громадяни" в усіх відмінках і формах
числа замінено відповідно словами "іноземець та особа
без громадянства" і "іноземці" у відповідному відмінку
та числі згідно з Постановою КМ
N 1161 від 25.07.2003 )

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію (додаються) і ввести їх в дію з 1 лютого 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України В.Пустовойтенко

Затверджені
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1995 р. N 1074

Правила
в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду через її територію

( У тексті Правил слова "національний паспорт" в усіх
відмінках замінено словами "паспортний документ" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 910 від 05.06.2000 )

( У тексті Правил слова "Прикордонні війська" та "Держкомкордон"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна прикордонна служба"
та "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 )

( У тексті Правил слова "орган внутрішніх справ" в усіх
відмінках і формах числа замінено словами "орган
міграційної служби" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 810 від
29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом
Президента N 675/2009 від 27.08.2009 )

( У тексті Правил слова "орган міграційної служби" в усіх
відмінках і формах числа замінено словами "орган
внутрішніх справ" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 559 від
07.07.2010 )

Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок:

в'їзду в Україну, виїзду з України і транзитного проїзду через її територію іноземців та осіб без громадянства (іноземців та осіб без громадянства);

оформлення документів іноземцям та особам без громадянства на право перебування в Україні;

пересування іноземців та осіб без громадянства по території України і вибору ними місця проживання в Україні;

відповідальності іноземців та осіб без громадянства, юридичних і фізичних осіб, які їх приймають чи надають їм послуги, за порушення законодавства України.

2. Дія цих Правил поширюється на всіх іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну, незалежно від їхнього статусу і мети приїзду, а також на юридичних і фізичних осіб в Україні, які приймають іноземців та осіб без громадянства чи надають їм послуги, якщо інше не передбачено законодавством України.

3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні, зобов'язані мати паспортний документ, яким є документ, що підтверджує громадянство іноземця та особи без громадянства або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною. Паспортний документ реєструється в порядку, встановленому цими Правилами, і пред'являється на вимогу посадових осіб зазначених у пункті 10 цих Правил органів. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 910 від 05.06.2000 )

4. Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, можуть проживати в готелях або в інших місцях (без урахування належності до того чи іншого виду житлового фонду).

5. Юридичні і фізичні особи, які приймають іноземців та осіб без громадянства, забезпечують своєчасне роз'яснення їм прав, свобод і обов'язків, передбачених законодавством України, ведуть відповідний облік цих осіб, а також несуть відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні, пересування по території країни і виїзд з України після закінчення визначеного терміну їх перебування.

Приймати іноземців та осіб без громадянства можуть зареєстровані в установленому порядку українські, спільні чи іноземні підприємства, установи й організації (далі - організації), а також фізичні особи, які постійно проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв'язку з навчанням, стажуванням тощо.

6. У разі коли іноземець та особа без громадянства прибув на запрошення однієї організації, інша організація за письмовим дозволом органу внутрішніх справ або Міністерства закордонних справ (у разі реєстрації цим Міністерством паспортного документу іноземця та особи без громадянства) має право приймати іноземця та особу без громадянства в Україні по своїй лінії, при цьому вона виконує стосовно до нього обов'язки і несе відповідальність згідно з пунктом 5 цих Правил. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259 від 26.09.2001 )

( Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

8. Іноземці та особи без громадянства можуть іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін у порядку, встановленому законодавством України. Іноземці та особи без громадянства, які в'їхали для тимчасового перебування, можуть отримати посвідку на постійне проживання в установленому порядку.

Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування і візи типу ІМ-1, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, територіальними органами або підрозділами Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб оформлюється посвідка на тимчасове проживання в порядку, встановленому МВС за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 547 від 19.04.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 від 07.07.2010 )

Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, на підставі візи типу С-3 із спеціальним написом на візовій етикетці "Міжнародна технічна допомога" та відповідного подання державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, територіальними органами або підрозділами Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб оформлюється посвідка на тимчасове проживання в порядку, встановленому МВС за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 858 від 12.08.2009; в редакції Постанови КМ N 521 від 30.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 від 07.07.2010 ) ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 25.07.2003 )

9. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну, статус біженця надається Держкомнацрелігій. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 910 від 05.06.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 від 07.07.2010 )

10. Контроль за дотриманням вимог цих Правил іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними і фізичними особами в Україні, які приймають іноземців та осіб без громадянства або надають їм послуги, здійснюють в межах своєї компетенції органи внутрішніх справ у взаємодії з Міністерством закордонних справ, органами Служби безпеки та Державної прикордонної служби.

В'їзд в Україну, виїзд з України і транзитний
проїзд через територію України іноземців та
осіб без громадянства

11. В'їзд в Україну та виїзд з України може здійснюватися:

іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом і за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством України;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 1 про наявність дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне проживання;

осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, - за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 2 про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання;

іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом одного року, - за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 3;

іноземців - громадян держав, зазначених у додатку 4, - за паспортним документом без візи, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує 90 днів з дати в'їзду. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 910 від 03.07.2006 ) ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 910 від 05.06.2000; в редакції Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

12. Громадяни держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємні безвізові поїздки, в'їжджають в Україну за дійсним паспортним документом, якщо інше не передбачено міжнародним договором України. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259 від 26.09.2001 )

( Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

14. Транзитний проїзд іноземців та осіб без громадянства через територію України дозволяється за наявності у них транзитної української візи, проїзних квитків або інших документів, що підтверджують транзитний характер поїздки, якщо інше не передбачено законодавством України. ( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1259 від 26.09.2001 )

Транзитним проїздом вважається перебування в Україні в межах визначеного у проїзному квитку часу, а у разі відсутності квитка - терміну, фактично необхідного для перетинання території України на відповідному виді транспорту.

Транзитний проїзд автотранспортних засобів здійснюється тільки по дорогах категорії "М" і "А".

У разі вимушеної зупинки на території України у зв'язку з надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість затримки, органом внутрішніх справ іноземцю та особі без громадянства може бути продовжено термін тимчасового перебування в Україні для усунення обставин, що спричинили вимушену зупинку, та для виїзду з України. ( Абзац четвертий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

15. Перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства - власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, які прямують на територію країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон за наявності у них страхового сертифіката "Зелена Картка". ( Правила доповнено пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 962 від 28.07.2004 )

16. Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну (виїзду з України) та транзитного проїзду через її територію затверджуються Кабінетом Міністрів України.

16-1. Перетинання державного кордону у разі в'їзду в Україну або транзитний проїзд через територію України громадянами держав, перелік яких зазначено у додатку 5, та особами без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюються після подання ними підтвердження фінансового забезпечення свого перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за межі України. ( Абзац перший пункту 16-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 06.05.2009 )

Вибірковий контроль за наявністю достатнього фінансового забезпечення здійснюється під час проведення посадовою особою Держприкордонслужби співбесіди із зазначеними громадянами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон в порядку, що визначається Адміністрацією Держприкордонслужби. Вибірковий контроль не здійснюється під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат) з 25 травня по 15 липня 2012 р. у разі, коли такі громадяни та особи без громадянства є призначеними та іншими заінтересованими особами - уповноваженими працівниками УЄФА, компанії (зареєстрованої в Україні відповідно до законодавства юридичної особи, уповноваженої УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату), посадовими особами, представниками або посадовими особами асоціацій - членів УЄФА, членами делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційними партнерами та їх відповідними працівниками, представниками засобів масової інформації або будь-якими іншими особами, акредитованими УЄФА у зв'язку з проведенням чемпіонату, учасниками - членами команд, які здобули право на участь у чемпіонаті, та членами організованих груп уболівальників (глядачів). ( Абзац другий пункту 16-1 в редакції Постанови КМ N 445 від 06.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 447 від 16.06.2010 )

Іноземці - громадяни держави, що включена до переліку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, та особи без громадянства, які постійно в ній проживають, у разі в'їзду в Україну або транзитного проїзду через територію України повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого в Україні на день їх в'їзду на її територію, з розрахунку на кожен місяць перебування або на термін перебування менше одного місяця. Наявність таких коштів або гарантія їх наявності може бути підтверджена шляхом пред'явлення для контролю:

грошових коштів у національній валюті України або у конвертованій іноземній валюті;

документа із зазначенням суми грошових коштів, на підставі якого можна отримати кошти в банківських установах України;

платіжної картки міжнародних платіжних систем з випискою з особового банківського рахунка заявника, що підтверджує наявну суму грошових коштів;

документа, що підтверджує бронювання або оплату житла, оплату харчування в Україні;

договору на туристичне обслуговування (ваучера);

гарантійного листа приватного підприємця або юридичної особи, що запросили іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат особи, пов'язаних з її перебуванням в Україні та виїздом з України;

проїзного квитка для повернення до держави свого громадянства, або постійного місця проживання, або до третьої держави. ( Правила доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ N 917 від 11.07.2007 )

17. В'їзд в Україну та виїзд з України не дозволяється на підставах, установлених статтями 25 і 26 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) та статтею 8 Закону України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ). Іноземцю та особі без громадянства може бути відмовлено з підстав, передбачених законами України, у в'їзді в Україну за результатами співбесіди, яка проводиться в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою Державної прикордонної служби. У разі наявності підстав, передбачених частиною другою статті 25 зазначеного Закону, у паспортному документі іноземця та особи без громадянства службовими особами Державної прикордонної служби або органів внутрішніх справ ставиться штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ...". Цей термін встановлюється органом внутрішніх справ, Служби безпеки або Державною прикордонною службою залежно від обставин і характеру правопорушення від шести місяців до п'яти років. Якщо ці підстави продовжують існувати, термін може бути продовжено зазначеним органом. У таких випадках іноземці та особи без громадянства передаються представникам прикордонних органів суміжних держав або видворяються за межі України у порядку, встановленому цими Правилами. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1259 від 26.09.2001, N 385 від 02.06.2010 )

18. Про втрату на території України паспортного документа іноземець та особа без громадянства повинні негайно письмово повідомити орган внутрішніх справ, який на прохання іноземця та особи без громадянства зобов'язаний видати йому про це довідку та надіслати відповідне повідомлення в Адміністрацію Держприкордонслужби. Після отримання у дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої заяви іноземця та особи без громадянства та клопотання приймаючої сторони органом внутрішніх справ вирішується питання про продовження терміну перебування іноземця та особи без громадянства в Україні чи виїзду з України. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

Оформлення документів іноземцям та особам без громадянства на
право перебування в Україні

19. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортним документом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами.

Паспортний документ подається іноземцем та особою без громадянства для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби. Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування - для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в'їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в'їзду - на термін не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами. Іноземці та особи без громадянства можуть звільнятися від реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору України на умовах взаємності. ( Абзац другий пункту в редакції Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 917 від 11.07.2007, N 445 від 06.05.2009 )

Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну в релігійних справах або для роботи в релігійних організаціях на території України і отримали візу типу Р реєстрація проводиться на період дії візи. ( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 811 від 05.08.2009 )

20. Звільняються від реєстрації паспортних документів:

а) глави держав і урядів зарубіжних країн, члени парламентських та урядових делегацій, технічний персонал, який обслуговує ці делегації (осіб) і членів їхніх сімей, які прибули в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, Верховної Ради чи Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств (відомств) України;

б) співробітники та члени сімей осіб, які прибули в Україну за посвідченнями ООН та організацій її системи;

в) іноземці та особи без громадянства, які не досягли 18-річного віку;

( Підпункт "г" пункту виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

д) іноземні туристи, які здійснюють круїз;

е) члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які прибули в Україну в установленому порядку.

Сходження на берег та пересування по території України членам екіпажів військових кораблів (літаків) дозволяється старшим морським (військовим) начальником в українському порту (гарнізоні) згідно з планом приймання військових кораблів (літаків), що прибувають;

є) особи, які входять до складу екіпажів іноземних невійськових суден.

Сходження на берег таким особам дозволяється представником Державної прикордонної служби відповідно до положень Обов'язкової постанови щодо морського (річкового) порту;

ж) особи, які входять до складу екіпажу цивільних повітряних суден міжнародних авіаліній, бригад поїздів міжнародного сполучення, у разі перебування в аеропортах чи на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху.

21. У Міністерстві закордонних справ та його представництвах реєструються паспортні документи:

а) глав іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб, адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв і консульських установ, працівників апарату військових аташе і торговельних представництв та їхніх дружин (чоловіків), дітей, батьків, які перебувають на утриманні зазначених осіб, а також гостей членів дипломатичного персоналу та консульських посадових осіб, якщо ці гості проживають у їхніх резиденціях чи на території зазначених представництв або установ;

б) співробітників відомств закордонних справ зарубіжних країн, які прибули в Україну у службових справах і мають дипломатичний чи службовий паспорт, та членів їхніх сімей;

в) тих посадових осіб міжнародних організацій, що прибувають в Україну у службових справах, співробітників представництв цих організацій в Україні, а також співробітників представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів цих організацій чи відповідних міжнародних угод користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членів їхніх сімей;

г) іноземних кореспондентів і журналістів, акредитованих при прес-центрі Міністерства закордонних справ, і членів їхніх сімей.

Міністерством закордонних справ та його представництвами зазначеним особам видається відповідна службова картка та безпосередньо до паспортного документу вноситься запис про його реєстрацію.

( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

25. Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця чи особи без громадянства відмітки "В'їзд" ("Виїзд"), занесення відомостей про іноземця чи особи без громадянства і його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки у випадках та порядку, що визначається Адміністрацією Держприкордонслужби. Порядок проставлення та форма відмітки "В'їзд" ("Виїзд") визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

Під час реєстрації в пункті пропуску через державний кордон з 25 травня по 15 липня 2012 р. імміграційна картка не заповнюється іноземцями та особами без громадянства, що є призначеними та іншими заінтересованими особами - уповноваженими працівниками УЄФА, компанії (зареєстрованої в Україні відповідно до законодавства юридичної особи, уповноваженої УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату), посадовими особами, представниками або посадовими особами асоціацій - членів УЄФА, членами делегацій від кожної національної футбольної асоціації, які беруть участь у чемпіонаті, комерційними партнерами та їх відповідними працівниками, представниками засобів масової інформації або будь-якими іншими особами, акредитованими УЄФА у зв'язку з проведенням чемпіонату, учасниками - членами команд, які здобули право на участь у чемпіонаті, та членами організованих груп уболівальників (глядачів), крім випадків, коли в їх паспортних документах не передбачено сторінок для проставлення відміток про перетинання державного кордону. ( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 447 від 16.06.2010 ) ( Пункт в редакції Постанов КМ N 1259 від 26.09.2001, N 360 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 385 від 02.06.2010 )

26. Відмітка про реєстрацію іноземця та особи без громадянства в його паспортному документі та/або імміграційній картці дійсна на всій території держави незалежно від місця проживання іноземця та особи без громадянства в Україні.

Відмітка про перетинання іноземцем та особою без громадянства державного кордону не проставляється в паспортному документі у випадках, визначених статтею 12 Закону України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ). ( Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 385 від 02.06.2010 ) ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 360 від 17.04.2008 )

27. Продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які не зазначені у пунктах 20 і 21 цих Правил і прибули на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, здійснюється територіальними органами або підрозділами Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб в порядку, встановленому МВС. Відповідні документи оформляються на підставі письмових звернень іноземця та особи без громадянства та приймаючої сторони, які подаються не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення дії реєстрації. У продовженні терміну може бути відмовлено у разі відсутності для цього підстав та коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 735 від 09.08.2005, N 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 від 07.07.2010 )

( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1259 від 26.09.2001 )

29. Продовження термінів дії візи та реєстрації в Україні іноземцям та особам без громадянства, паспортні документи яких зареєстровані в Міністерстві закордонних справ чи його представництвах, здійснюється цими установами.

Пересування іноземців та осіб без громадянства на території
України та вибір ними місця проживання

30. За умови виконання передбачених частиною шостою статті 3 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) формальностей іноземці та особи без громадянства можуть вільно пересуватися на території України, якщо інше не передбачено законодавством України.

У разі коли це потрібно для забезпечення безпеки України, охорони громадського порядку, охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які постійно проживають в Україні, Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження для іноземців та осіб без громадянства у пересуванні та виборі ними місця проживання в Україні.

31. Порядок пересування на території України іноземців та осіб без громадянства, паспортні документи яких зареєстровані в Міністерстві закордонних справ чи його представництвах, визначається цим Міністерством.

Іноземні кореспонденти і журналісти, акредитовані при прес-центрі Міністерства закордонних справ, та члени їхніх сімей пересуваються по території України у порядку, встановленому цим Міністерством.

32. Перебування іноземців та осіб без громадянства у місцевостях з контрольованим порядком в'їзду дозволяється на підставі:

віз для перебування в Україні (із зазначенням конкретної місцевості), що видаються дипломатичними представництвами і консульськими установами України за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

дозволів органів внутрішніх справ, що видаються іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну на запрошення організацій, що їх приймають, на підставі письмових звернень цих організацій, погоджених у встановленому порядку, а тих, що прибули по лінії постійних іноземних представництв чи у приватних справах або постійно проживають в Україні, - на підставі їх особистої письмової заяви. На прохання організацій, що приймають іноземців та осіб без громадянства, цим особам може бути видано дозвіл на багаторазові в'їзди до цих місцевостей.

33. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, повинні прописатися (зареєструватися) за місцем постійного проживання, а у разі зміни цього місця проживання підлягають виписці/прописці (реєстрації) в порядку, встановленому для громадян України.

34. Іноземці та особи без громадянства, які змінили місце перебування в Україні, а також ті, що змінили маршрут транзитного проїзду через територію України з порушенням цих Правил, зобов'язані на вимогу визначених у пункті 10 цих Правил органів повернутися до попереднього місця перебування або прямувати транзитом до обраного пункту призначення, якщо їх дії не призвели до наслідків, які тягнуть за собою видворення за межі України.

Відповідальність іноземців та осіб без громадянства,
юридичних і фізичних осіб, які їх приймають чи надають
їм послуги, за порушення законодавства України

35. За порушення цих Правил іноземці та особи без громадянства притягаються до відповідальності згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ). Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах.

Питання про відповідальність іноземців та осіб без громадянства, зазначених у статті 34 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", вирішується дипломатичним шляхом.

36. Юридичні і фізичні особи в Україні не мають права приймати іноземців та осіб без громадянства, які незаконно в'їхали в Україну, втратили підстави для подальшого перебування в Україні або пред'явили документи, оформлені з порушенням цих Правил, та надавати їм послуги.

Надання стороною, що приймає, іноземцям та особам без громадянства житла, роботи, транспортних засобів чи інших послуг не допускається, якщо це тягне за собою порушення даних Правил.

37. Порушення цих Правил юридичними та фізичними особами, зобов'язаними дотримувати їх вимог, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

38. Скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні провадиться відповідно до статті 31 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

39. Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства в Україні приймається органом внутрішніх справ за клопотанням юридичної чи фізичної особи, що їх приймає, органом охорони державного кордону. Ініціатором скорочення терміну тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства (незалежно від мети в'їзду в Україну) може також бути орган внутрішніх справ, орган охорони державного кордону та орган СБУ. В паспортному документі особи, якій скорочено термін перебування в Україні, ставиться штамп "Термін перебування в Україні скорочено до ...", а в разі прийняття рішення про заборону в'їзду в Україну проставляється штамп "Заборонено в'їзд в Україну терміном на ... ( Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 917 від 11.07.2007 )

40. Дія положень, що містяться в пункті 37 цих Правил, не поширюється на осіб, зазначених у підпункті "а" пункту 19 і пункті 20 цих Правил, які користуються привілеями та імунітетом, установленими законодавством України.

41. Паспортний документ іноземця та особи без громадянства обов'язково вилучається, якщо він підроблений, фальсифікований або оформлений для іншої особи, а також коли іноземця та особу без громадянства засуджено за вчинення злочину - до відбування покарання або звільнення від покарання.

Вилучення паспортних документів іноземців та осіб без громадянства здійснюється посадовими особами судів, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби та митних органів на підставі відповідного рішення. ( Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 559 від 07.07.2010 )

Вилучення паспортного документа оформляється протоколом, копія якого видається іноземцю та особі без громадянства.

На час затримання паспортного документа іноземцю та особі без громадянства територіальним органом або підрозділом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб оформлюється тимчасовий дозвіл на перебування в Україні, форма якого затверджується МВС. ( Абзац четвертий пункту 41 в редакції Постанови КМ N 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009 від 27.08.2009; в редакції Постанови КМ N 559 від 07.07.2010 )

( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1161 від 25.07.2003 )

( Пункт виключено на підставі Постанови КМ N 1161 від 25.07.2003 )

44. Іноземець та особа без громадянства зобов'язані покинути територію України у строк, зазначений у рішенні про видворення. У разі прийняття рішення про видворення іноземця або особи без громадянства за межі України в її паспортному документі анулюється віза і вилучаються документи на право перебування в Україні. Іноземцю та особі без громадянства може надаватися строк до 30 днів для виїзду з України після прийняття зазначеного рішення. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 від 25.07.2003 )

45. Рішення органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про видворення іноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім випадків, коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами безпеки України чи охорони громадського порядку.

Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів, при спробі або після перетинання державного кордону здійснюється органами охорони державного кордону, а в інших випадках - органами внутрішніх справ. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про видворення здійснюється органом, який його прийняв. ( Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 від 04.09.2003 ) ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 від 25.07.2003 )

46. 3 моменту оголошення рішення про видворення з України іноземцю та особі без громадянства надається право негайно повідомити про це адвоката, дипломатичного представника своєї країни чи іншу особу (на свій розсуд). На прохання дипломатичного представника відповідної держави виконання прийнятого рішення про видворення може бути відстрочено, але не більш як на десять днів починаючи з моменту оголошення рішення.

47. За санкцією прокурора підлягають затриманню органами внутрішніх справ та органами охорони державного кордону і адміністративному видворенню у примусовому порядку (далі - адміністративне видворення) іноземці та особи без громадянства, які ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від виїзду. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 від 25.07.2003 )

48. Іноземці та особи без громадянства, які підлягають адміністративному видворенню або юридичні, фізичні особи, які приймають цих іноземців та осіб без громадянства чи влаштовують їх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування і сприяють в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування, відшкодовують витрати, пов'язані з адміністративним видворенням і утриманням на період адміністративного затримання, як у національній валюті України, так і в іноземній валюті за курсом Національного банку України на день проведення розрахунків.

49. До кошторису витрат, необхідних для виконання рішення про адміністративне видворення іноземця та особи без громадянства за межі України, включається вартість:

проїзних документів для іноземця та особи без громадянства та осіб, які його супроводжують;

утримання іноземця та особи без громадянства в спеціальній установі органу внутрішніх справ;

оформлення документів та вчинення інших дій, пов'язаних з видворенням, тощо.

Облік витрат ведуть органи внутрішніх справ, органи охорони державного кордону, про що у двох примірниках складається акт за встановленою Міністерством внутрішніх справ або Державним комітетом у справах охорони державного кордону формою. ( Абзац п'ятий пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 25.07.2003 )

Іноземець та особа без громадянства сповіщається під розписку про загальну суму витрат, обчислену в цінах на день розрахунку з ним.

У разі відмови іноземця та особи без громадянства підтвердити пред'явлену йому для відшкодування суму витрат в акті робиться відповідна відмітка із зазначенням причини відмови.

50. У разі відмови іноземця та особи без громадянства відшкодувати витрати, необхідні для виконання рішення про його адміністративне видворення за межі України, відповідні кошти можуть бути стягнуті з нього у порядку цивільного судочинства. Для забезпечення позову суд може накласти арешт на майно цього іноземця та особи без громадянства.

51. Якщо під час затримання іноземця та особи без громадянства, який підлягає адміністративному видворенню, у нього виявлено готівку, вона використовується за актом для забезпечення виконання рішення про видворення згідно з кошторисом витрат.

52. У разі відмови юридичних чи фізичних осіб, які запрошували іноземців та осіб без громадянства до України, відшкодувати зазначені у пункті 47 цих Правил витрати, відповідні кошти можуть бути з них стягнені у порядку цивільного судочинства.

53. Документами для примусового стягнення коштів є санкціонована прокурором постанова органу внутрішніх справ про затримання для адміністративного видворення іноземця та особи без громадянства та кошторис витрат.

54. У разі відсутності в іноземця та особи без громадянства коштів, необхідних для відшкодування витрат, пов'язаних з їх видворенням, та встановлення факту їх в'їзду з Україну без запрошення юридичних чи фізичних осіб, фінансування витрат здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті, у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ і Державним комітетом у справах охорони державного кордону за погодженням з Міністерством фінансів. ( Пункт в редакції Постанови КМ N 1161 від 25.07.2003 )

Додаток 1
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію

            60 мм
--------------------------------------------
| |30 мм
| Дозволено |
| постійне проживання |
| в Україні |
| |
| "____" _____________ 200 р. |
| |
| Місце для печатки |
| |
--------------------------------------------
Підпис посадової особи

( Правила доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ N 910 від 05.06.2000 )

Додаток 2
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію

            60 мм
--------------------------------------------
| |30 мм
| Має дозвіл на |
| працевлаштування в Україні |
| |
| терміном до "____" _____________ 200 р. |
| |
| Місце для печатки |
| |
--------------------------------------------
Підпис посадової особи

( Правила доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 910 від 05.06.2000 )

Додаток 3
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію

            60 мм
--------------------------------------------
| |30 мм
| Навчається у ___________________________ |
| (назва вищого закладу |
| ________________________________________ |
| освіти) |
| |
| терміном до "____" _____________ 200 р. |
| |
| "____" _______________ 200 р. |
| |
| Місце для печатки |
| |
--------------------------------------------
Підпис посадової особи

( Правила доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 910 від 05.06.2000 )

Додаток 4
до Правил в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду
через її територію

Перелік
держав, громадяни яких можуть в'їжджати
в Україну без віз, якщо термін перебування їх
в Україні не перевищує 90 днів з дати в'їзду

Республіка Австрія

Князівство Андорра

Королівство Бельгія

Республіка Болгарія

Ватикан

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Грецька Республіка

Королівство Данія

Естонська Республіка

Ірландія

Республіка Ісландія

Королівство Іспанія

Італійська Республіка

Канада

Республіка Кіпр

Латвійська Республіка

Литовська Республіка

Князівство Ліхтенштейн

Велике Герцогство Люксембург

Республіка Мальта

Князівство Монако

Королівство Нідерланди

Федеративна Республіка Німеччина

Королівство Норвегія

Республіка Польща

Португальська Республіка

Румунія

Республіка Сан-Марино

Словацька Республіка

Республіка Словенія

Сполучені Штати Америки

Угорська Республіка

Фінляндська Республіка

Французька Республіка

Чеська Республіка

Швейцарська Конфедерація

Королівство Швеція

Японія.

( Правила доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 910 від 03.07.2006, N 1358 від 21.11.2007 )

Додаток 5
до Правил в'їзду іноземців
та осіб без громадянства в Україну,
їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію

Перелік
держав, громадяни яких повинні підтверджувати
наявність фінансового забезпечення перебування
в Україні, транзитного проїзду через територію
України та виїзду за її межі

Республіка Ангола

Республіка Албанія

Алжирська Народна Демократична Республіка

Ісламська Республіка Афганістан

Народна Республіка Бангладеш

Республіка Бенін

Республіка Ботсвана

Буркіна-Фасо

Республіка Бурунді

Королівство Бутан

Соціалістична Республіка В'єтнам

Габонська Республіка

Республіка Гамбія

Республіка Гана

Кооперативна Республіка Гайана

Республіка Гаїті

Гвінейська Республіка

Республіка Гвінея-Бісау

Республіка Екваторіальна Гвінея

Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея

Республіка Джибуті

Співдружність Домініки

Домініканська Республіка

Держава Еритрея

Федеративна Республіка Ефіопія

Арабська Республіка Єгипет

Єменська Республіка

Республіка Замбія

Республіка Зімбабве

Республіка Індія

Республіка Індонезія

Республіка Ірак

Ісламська Республіка Іран

Хашимітське Королівство Йорданія

Республіка Кабо-Верде

Королівство Камбоджа

Республіка Камерун

Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови

Республіка Кенія

Киргизька Республіка

Китайська Народна Республіка

Республіка Колумбія

Республіка Кот-д'Івуар

Республіка Конго

Демократична Республіка Конго

Корейська Народно-Демократична Республіка

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Королівство Лесото

Республіка Ліберія

Ліванська Республіка

Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія

Республіка Маврикій

Ісламська Республіка Мавританія

Республіка Мадагаскар

Республіка Малаві

Республіка Малі

Республіка Мозамбік

Республіка Молдова (за винятком громадян, які перетинають державний кордон України в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про пункти пропуску через українсько-молдовський державний кордон і спрощений пропуск громадян, які проживають у прикордонних районах)

Монголія

Союз М'янма

Республіка Намібія

Королівство Непал

Республіка Нігер

Федеративна Республіка Нігерія

Республіка Нікарагуа

Ісламська Республіка Пакистан

Палестина

Південно-Африканська Республіка

Руандійська Республіка

Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі

Королівство Свазіленд

Республіка Сейшельські Острови

Республіка Сенегал

Сирійська Арабська Республіка

Сомалійська Республіка

Республіка Суринам

Республіка Судан

Демократична Республіка Тимор-Лешті

Республіка Сьєрра-Леоне

Республіка Таджикистан

Об'єднана Республіка Танзанія

Тоголезька Республіка

Королівство Тонга

Туркменістан

Республіка Узбекистан

Республіка Уганда

Республіка Філіппіни

Центральноафриканська Республіка

Республіка Чад

Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка.

( Правила доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 445 від 06.05.2009 )

^ Наверх
наверх