документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.04.2007 N 140

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2007 р. за N 315/13582

Про затвердження Порядку переоформлення
та видачі дублікатів спеціальних дозволів
на користування надрами у 2007 році

Відповідно до Порядку надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 року N 480, наказую:

1. Затвердити Порядок переоформлення та видачі дублікатів спеціальних дозволів на користування надрами у 2007 році, що додається.

2. Державній геологічній службі (Проскуряков О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глазунова С.М.

Міністр В.Джарти

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
03.04.2007 N 140

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2007 р. за N 315/13582

Порядок
переоформлення та видачі дублікатів
спеціальних дозволів на користування
надрами у 2007 році

1. Переоформлення спеціального дозволу
на користування надрами

1.1. Спеціальні дозволи на користування надрами (далі - дозволи) переоформляються у випадках, передбачених Порядком надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 року N 480 (далі - Порядок надання).

1.2. Рішення про переоформлення дозволу приймається Мінприроди.

1.3. Для переоформлення дозволу суб'єкт господарювання (далі - заявник) подає до Мінприроди заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню:

а) у випадках, визначених абзацами другим, третім пункту 16 Порядку надання, - до заяви додаються:

нотаріально засвідчені копії установчих документів заявника;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника;

нотаріально засвідчена копія довідки про включення заявника до ЄДРПОУ;

оригінал або нотаріально засвідчена копія передавального акта (розподільчого балансу), складеного відповідно до вимог законодавства, або нотаріально засвідчена копія цивільно-правового договору, які засвідчують факт передачі майна, необхідного для користування надрами;

інформація (у формі довідки, яка складається надрокористувачем і засвідчується його підписом та печаткою) щодо виконання особливих умов дозволу, що підлягає переоформленню, та програми робіт, виконання якої було обумовлено угодою про умови користування надрами;

інформація у формі довідки щодо кількості залишкових запасів корисної копалини на початок поточного року за встановленими формами статистичної звітності (для об'єктів, на які були надані дозволи на користування надрами з метою видобування корисних копалин);

лист-погодження від надрокористувача на переоформлення дозволу;

копія ліцензії на вид господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин.

б) у випадку, визначеному в абзаці четвертому пункту 16 Порядку надання, - до заяви додаються:

нотаріально засвідчені копії установчих документів заявника;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника;

нотаріально засвідчена копія довідки про включення заявника до ЄДРПОУ;

оригінал або нотаріально засвідчена копія передавального акта, складеного відповідно до вимог законодавства, або нотаріально засвідчена копія цивільно-правового договору, які засвідчують факт передачі майна, необхідного для користування надрами;

інформація (у формі довідки, яка складається надрокористувачем і засвідчується його підписом та печаткою) щодо виконання особливих умов дозволу, що підлягає переоформленню, та програми робіт, виконання якої було обумовлено угодою про умови користування надрами;

інформація у формі довідки щодо кількості залишкових запасів корисної копалини на початок поточного року за встановленими формами статистичної звітності (для об'єктів, на які були надані дозволи на користування надрами з метою видобування корисних копалин);

лист-погодження від надрокористувача на переоформлення дозволу;

копія ліцензії на вид господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин.

в) у випадку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 16 Порядку надання, - до заяви додаються:

нотаріально засвідчені копії установчих документів заявника;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

нотаріально засвідчена копія довідки про включення заявника до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - за наявності);

інформація (у формі довідки, яка складається надрокористувачем і засвідчується його підписом та печаткою) щодо виконання особливих умов дозволу, що підлягає переоформленню, та програми робіт, виконання якої було обумовлено угодою про умови користування надрами;

інформація у формі довідки щодо кількості залишкових запасів корисної копалини на початок поточного року за встановленими формами статистичної звітності (для об'єктів, на які були надані дозволи на користування надрами з метою видобування корисних копалин).

1.4. Мінприроди після отримання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, видає відповідну довідку про прийняття документів на переоформлення дозволу.

1.5. Мінприроди протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, надає переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про його переоформлення, або надає заявнику вмотивовану відмову в переоформленні.

1.6. Дозвіл переоформляється на термін, що залишився від терміну дії попереднього дозволу.

1.7. Підставами для прийняття рішення про відмову в переоформленні дозволу є:

неповний пакет документів, поданих заявником;

недостовірність даних, представлених заявником.

У разі, якщо під час переоформлення дозволу виявлено підстави для зупинення його дії або анулювання, передбачені пунктами 18 та 19 Порядку надання, дія цього дозволу підлягає зупиненню або дозвіл підлягає анулюванню у встановленому порядку.

2. Видача дубліката дозволу

2.1. У разі втрати дозволу надрокористувач зобов'язаний звернутися до Мінприроди із заявою про видачу дубліката дозволу з додаванням до заяви документів, які згідно із законодавством є такими, що підтверджують втрату дозволу.

Мінприроди після отримання заяви про надання дубліката дозволу та документів, доданих до неї, видає відповідну довідку про прийняття документів для надання дубліката дозволу.

Якщо дозвіл непридатний для користування внаслідок його пошкодження, надрокористувач подає до Мінприроди заяву про надання дубліката дозволу і непридатний для користування оригінал дозволу.

2.2. Дублікат дозволу надається Мінприроди на новому бланку протягом 30 календарних днів з дати одержання заяви про надання дубліката та відповідних документів.

Голова Державної геологічної служби О.А.Проскуряков

^ Наверх
наверх