документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1993-01-111998-12-112000-03-162000-12-072001-04-052001-11-152006-09-14  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет втратив чинність з 01.06.2012 р. на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13 березня 2012 ро
ку)

Про Єдиний митний тариф України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 12, ст.107 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 54-93 від 20.05.9
3, ВВР, 1993, N 28, ст.301

Законами
N 3893-XII від 28.01.9
4, ВВР, 1994, N 20, ст.117
N 29/96-ВР від 06.02.9
6, ВВР, 1996, N 8, ст. 31
N 506/96-ВР від 15.11.9
6, ВВР, 1997, N 3, ст. 6
N 608/96-ВР від 17.12.9
6, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 337/97-ВР від 12.06.9
7, ВВР, 1997, N 34, ст.210
N 535/97-ВР від 19.09.9
7, ВВР, 1997, N 47, ст.294
N 309-XIV від 11.12.9
8, ВВР, 1999, N 4, ст.33
N 722-XIV від 03.06.9
9, ВВР, 1999, N 32, ст.264
N 1159-XIV від 19.10.9
9, ВВР, 1999, N 50, ст.436
N 1559-III від 16.03.200
0, ВВР, 2000, N 22, ст.172
N 1954-III від 14.09.200
0, ВВР, 2000, N 43, ст.370
N 2120-III від 07.12.200
0, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2371-III від 05.04.200
1, ВВР, 2001, N 24, ст.125
N 2779-III від 15.11.200
1, ВВР, 2002, N 9, ст. 68
N 380-IV від 26.12.200
2, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

Кодексом
N 92-IV від 11.07.20
02 - набирає чинності з 01.01.2004 року,
ВВР, 2002, N 38-39, ст.288

Законами
N 1344-IV від 27.11.200
3, ВВР, 2004, N 17-18, ст. 250
N 1624-IV від 18.03.200
4, ВВР, 2004, N 26, ст. 360
N 2505-IV від 25.03.200
5, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст. 267
N 139-V від 14.09.20
06 -
набирає чинності з 04.10.2006 р.)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001 )

2. Установити, що мито сплачується у національній валюті України.

( Дію абзацу другого статті 2 зупинено в частині, що не стосується ввезення за договорами (контрактами), укладеними до набрання чинності Законом ( 1159-14 ), товарів за рахунок коштів іноземних кредитів, наданих Україні відповідно до міжнародних договорів України під гарантію Кабінету Міністрів України, або за договорами (контрактами), укладеними до 1 січня 2000 року, якщо відповідний іноземний кредит, наданий Україні згідно з міжнародним договором України під гарантію Кабінету Міністрів України, передбачено Державним бюджетом України на підставі Закону N 1159-XIV від 19.10.99 ) Мито не стягується при ввезенні товарів за рахунок коштів Державного валютного фонду України, республіканського (Республіки Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються під гарантію Кабінету Міністрів України, а також при ввезенні засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфатних добрив. ( Абзац другий статті 2 в редакції Декрету N 54-93 від 20.05.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 608/96-ВР від 17.12.96 )

При ввезенні предметів дитячого асортименту ставки мита зменшуються на 50 процентів.

( Частина четверта статті 2 втратила чинність на підставі Закону N 2371-III від 05.04.2001 )

( Частина п'ята статті 2 втратила чинність на підставі Закону N 139-V від 14.09.2006 )

( Частину шосту статті 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), що надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 309-XIV від 11.12.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 722-XIV від 03.06.99 )

( Частину восьму статті 2 виключено на підставі Закону N 722-XIV від 03.06.99 )

( Частину дев'яту статті 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

Ввізне мито не стягується при ввезенні на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх. Перелік зазначених товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Ця норма діє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолімпійських ігор. ( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 1954-III від 14.09.2000 - дію зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000; дію зупинено на 2003 рік в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002, дію зупинено на 2004 рік в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 )

( Частину одинадцяту статті 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 )

3. З набуттям чинності Єдиним митним тарифом України всі раніше визначені митні пільги, за винятком тих, що встановлені законодавчими актами України та міжнародними договорами України, не застосовуються.

4. Зупинити дію:

частини третьої статті 2, частини другої статті 7 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259), статей 1, 3, 4, частини другої статті 9 в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України, частини першої статті 17 цього Закону в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України та сплати мита в іноземній валюті, а також частини третьої цієї статті в частині перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України, який застосовується для розрахунків по зовнішньоекономічних операціях;

( Абзац третій статті 4 втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

частини четвертої статті 13 Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377) в частині встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України, а також частини сьомої цієї статті.

5. Цей Декрет набуває чинності через 15 днів після опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 11 січня 1993 року
N 4-93

Опубліковано: "Голос України", 28 січня 1993 року

^ Наверх
наверх