документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-01-012001-10-03  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2001 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 2-3, ст.10 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2554-III від 21.06.2001 - набирає чиннос
ті з
01.07.2001 року )

( Щодо змін додатково див. Розпорядження КМ
N 280-р від 11.07.20
01 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 12-рп/2001 від 03.10.20
01 )

I. Загальні положення

Стаття 1. Державний бюджет України на 2001 рік складається із загального та спеціального фондів.

Загальний фонд Державного бюджету України включає:

надходження до Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних виплат і не призначені на конкретну мету;

виплати з Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Спеціальний фонд Державного бюджету України включає надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та виплати з Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих надходжень.

Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 33.302.241,2 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.688.547,3 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.627.545,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.363.242,7 тис. гривень.

Установити, що Державний бюджет України на 2001 рік є бездефіцитним, враховуючи профіцит загального фонду Державного бюджету України у сумі 674.695,4 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 674.695,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. Доходи загального фонду Державного
бюджету України

Стаття 3. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать:

1) у повному обсязі:

платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;

платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

податок на додану вартість;

акцизний збір із ввезених на територію України товарів;

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;

ввізне мито;

кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень статті 69 цього Закону;

рентна плата за нафту, що видобувається в Україні;

надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

митні збори;

штрафи, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;

збір за використання радіочастотного ресурсу;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2001 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

кошти, що надійдуть у рахунок сплати збору до Державного інноваційного фонду, нарахованого на реалізацію продукції (робіт, послуг) за грудень 2000 року, та сплати податкової заборгованості за минулі роки станом на 1 січня 2001 року із збору до Державного інноваційного фонду з урахуванням положень статті 71 цього Закону;

кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету;

( Абзац двадцять восьмий пункту 1 статті 3 виключено на підставі Закону N 2554-III від 21.06.2001 )

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві) після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів, що зараховується до державного бюджету незалежно від місцезнаходження платника);

4) 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

5) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;

6) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

7) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

8) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

9) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

10) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

11) 30 відсотків суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах, включаючи підприємства, яким надано пільги в оподаткуванні, а також підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно до закону;

12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

13) 20 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

14) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності; ( Статтю 3 доповнено пунктом 14 згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

15) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України, у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 31 цього Закону.

Стаття 4. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.

Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно, виходячи із обсягів природного газу, нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Стаття 6. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

Стаття 7. Доходи Державного бюджету України, отримані від приватизації державного майна понад суму 5.902.462 тис. гривень, спрямовуються на дострокове погашення державного боргу України та державне інвестування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Установити, що Національний банк України у 2001 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 500.000 тис. гривень.

Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.

Стаття 9. Заборонити в 2001 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування в рахунок погашення податкової заборгованості.

Кабінету Міністрів України розробити та запровадити Порядок реалізації матеріальних цінностей, що перебувають у податковій заставі, по яких прийняті рішення суду щодо їх відчуження відповідно до законодавства. Надходження від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, спрямовується до відповідних бюджетів та державних цільових фондів для погашення заборгованості по податках, зборах, інших обов'язкових платежах.

Стаття 10. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано відстрочку (розстрочку) по його сплаті, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартість незалежно від визначеного законом терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).

Стаття 11. Встановити, що до 1 січня 2002 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року відповідно до Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" (934-14 ), тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку підприємств у розмірі 15 відсотків;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2002 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

III. Фінансування загального фонду Державного
бюджету України

Стаття 12. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі 14.050.807,7 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США.

Стаття 13. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі, еквівалентній 10.845.577,9 тис. доларів США.

Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 15. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.

Стаття 17. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 13 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.

IV. Видаткитакредитуваннязагальногофонду
державного бюджету Украї
ни

Стаття 18. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2001 рік згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2001 рік, у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань і зобов'язань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України та Рахунковою палатою відповідно до законодавства.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом, для виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, які не розподілені по головних розпорядниках коштів Державного бюджету України. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за функціональною класифікацією в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень на:

державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Стаття 19. Фінансування виплат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 20. Установити, що у 2001 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни III групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 21. Фінансування виплат у 2001 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету відповідно до статті 18 цього Закону.

Стаття 22. Встановити, що призначення Державного бюджету України, передбачені Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України на 2001 рік на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".

Стаття 23. Установити, що в 2001 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

Стаття 24. Запровадити на 2001 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

( Положення статті 25, згідно з якими за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України здійснюється відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури і суду втратили чинність, як такі, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду N 12-рп/2001 від 03.10.2001 ) Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої юридичним та фізичним особам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду, податковими і митними органами, здійснюється із Державного бюджету України Державним казначейством України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода юридичним і фізичним особам, а сума відшкодування кваліфікується як збитки, нанесені Державному бюджету України.

Стаття 26. Надати Державному казначейству України право безспірного списання коштів, рішення про яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України.

У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій, з вини яких виникли відповідні зобов'язання, протягом місяця з часу проведення такої операції розпорядники коштів державного бюджету повинні впорядкувати свої зобов'язання з урахуванням результатів безспірного списання коштів і привести їх у відповідність до бюджетних призначень на 2001 рік.

При цьому безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається.

Стаття 27. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони Державного кордону України, органів і установ виконання покарань у першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи та підприємствах громадських організацій інвалідів.

Стаття 28. Заборонити надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України, крім тих, що встановлені цим Законом.

Стаття 29. Затвердити державні централізовані капітальні вкладення на 2001 рік в обсязі 360.920,1 тис. гривень.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 березня 2001 року затвердити остаточний перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень.

Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (у тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів і дітей-сиріт провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.

V. Формування спеціального фонду
Державного бюджету України

Стаття 31. Установити, що до надходжень спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать:

1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

2) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

3) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

5) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

7) рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні;

8) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

9) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

12) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;

13) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

14) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

15) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

16) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

17) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

18) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

19) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

23) збір за забруднення навколишнього природного середовища до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

24) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

25) надходження, що виникають у разі вступу в дію державних гарантій в результаті взяття державою гарантійних зобов'язань;

26) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

27) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

28) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

29) повернення коштів, наданих на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу;

30) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, та за розрахунками за сільськогосподарську техніку, поставлену виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод" на суму 103.907 тис. гривень і акціонерним товариством "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на суму 34.907 тис. гривень;

31) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладених міжурядових угод;

32) 80 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

33) кошти, що надійдуть понад встановлені додатком N 1 до цього Закону річні прогнозні показники надходжень акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів, акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів та транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них.

Стаття 32. Продовжити до 1 січня 2002 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та від 15 липня 1999 року N 967-XIV.

Стаття 33. Установити, що у 2001 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок надходжень, визначених пунктом 1 статті 31 цього Закону);

2) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 2 статті 31 цього Закону);

3) фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок надходжень, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);

4) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону);

5) субвенцію місцевим бюджетам на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (за рахунок надходжень, визначених пунктами 7 і 8 статті 31 цього Закону);

6) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок надходжень, визначених пунктом 9 статті 31 цього Закону);

7) авіаційну діяльність і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 10 статті 31 цього Закону);

8) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);

9) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статті 31 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);

10) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (за рахунок надходжень, визначених пунктами 12 та 16 статті 31 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону; надходжень, визначених пунктом 15 статті 31 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 17 статті 31 цього Закону);

11) фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків надходжень, визначених пунктом 13 статті 31 цього Закону);

12) фінансування видатків на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків надходжень, визначених пунктом 14 статті 31 цього Закону);

13) видатки, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами і організаціями, та інші видатки з утримання цих установ і організацій згідно із законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 18 статті 31 цього Закону);

14) фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок надходжень, визначених пунктом 19 статті 31 цього Закону);

15) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 20 статті 31 цього Закону);

16) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок надходжень, визначених пунктом 21 статті 31 цього Закону);

17) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок надходжень, визначених пунктом 22 статті 31 цього Закону);

18) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23 статті 31 цього Закону);

19) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 24 статті 31 цього Закону);

20) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок надходжень, визначених пунктом 25 статті 31 цього Закону);

21) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок надходжень, визначених пунктами 4 і 26 статті 31 цього Закону);

22) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок надходжень, визначених пунктами 5 і 27 статті 31 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років (за рахунок надходжень, визначених пунктом 28 статті 31 цього Закону);

24) заходи, пов'язані з закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу (за рахунок надходжень, визначених пунктами 29 та 30 статті 31 цього Закону);

25) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією та субвенцію Севастопольському міському бюджету відповідно до укладених міжурядових угод (за рахунок надходжень, визначених пунктом 31 статті 31 цього Закону);

26) добудову української частини Євроазіатського нафтотранспортного коридору (за рахунок надходжень, визначених пунктом 32 статті 31 цього Закону);

27) фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування (за рахунок надходжень, визначених пунктом 33 статті 31 цього Закону);

28) часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних, банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам, іншим підприємствам агропромислового комплексу, в тому числі для закупівлі тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, а також для виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки підприємствам тракторного, комбайнового і сільськогосподарського машинобудування (за рахунок надходжень, визначених пунктом 30 статті 31 цього Закону). ( Статтю 33 доповнено пунктом 28 згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

Стаття 34. Кошти, одержані органами державної влади від надання послуг, отримання яких дозволено законами та нормативно-правовими актами, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на організацію надання цих послуг у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України.

Стаття 35. Установити, що виплати із спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

Виплати із спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, визначених згідно з додатком N 3 до цього Закону, але виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.

Якщо відповідні надходження до спеціального фонду перевищують відповідні виплати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

VI. Формування бюджету Автономної Республіки Крим,
місцевих бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини

Стаття 36. Установити, що положення статей 1, 6 та частин другої і третьої статті 35 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2001 році належать:

прибутковий податок з громадян;

податок на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві, з урахуванням положень пункту 1 статті 39 цього Закону;

платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

плата за землю;

акцизний збір з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;

податок на промисел;

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів - автозаправними станціями, заправними пунктами);

місцеві податки і збори;

фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами (обов'язковими платежами), що зараховуються до відповідних бюджетів;

фіксований сільськогосподарський податок у частині, що належить відповідним бюджетам;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним бюджетам;

надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами відповідних бюджетів;

надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;

кошти від приватизації майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;

плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради;

державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

надходження від штрафів, що зараховуються до відповідних бюджетів за місцем вчинення правопорушення (крім штрафів, що стягуються за рішенням уповноважених посадових осіб органів Антимонопольного комітету України та Державною автомобільною інспекцією України);

плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;

до розмежування земель державної і комунальної власності 90 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності; ( Абзац двадцять третій статті 37 в редакції Закону N 2554-III від 21.06.2001 )

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтями 3, 31 і 39 цього Закону.

Стаття 38. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, зараховуються до відповідних бюджетів сіл, селищ та міст. Кошти місцевих бюджетів від зазначених платежів спрямовуються в першу чергу на компенсацію витрат місцевих державних органів земельних ресурсів на підготовку технічної документації і організацію продажу земельних ділянок, фінансування капітальних видатків бюджету та на часткове відшкодування малозабезпеченим сім'ям плати за отримання актів на право власності на землю. ( Стаття 38 в редакції Закону N 2554-III від 21.06.2001 )

Стаття 39. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2001 рік належать:

1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського і Севастопольського міських бюджетів);

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

3) власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

4) збір за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що належать республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища;

5) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

6) субвенції з Державного бюджету України на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг.

Доходи спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Стаття 40. Установити, що у 2001 році застосовуються такі види міжбюджетних трансфертів:

1) дотації вирівнювання місцевим бюджетам;

2) додаткові дотації бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам, визначені статтею 45 цього Закону;

3) субвенція на здійснення містом Києвом функцій столиці України;

4) субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;

5) субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг;

6) субвенції на виконання спільних соціально-економічних програм;

7) інші субвенції;

8) кошти, що передаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів з бюджетів нижчого рівня.

Стаття 41. Затвердити на 2001 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком N 4 до цього Закону:

дотації вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету - у сумі 3.817.697,8 тис. гривень;

кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 2.349.985,2 тис. гривень;

субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій Закарпатській області - у сумі 30.000 тис. гривень, Івано-Франківській області - у сумі 10.000 тис. гривень, Миколаївській області - у сумі 11.700 тис. гривень, Донецькій області - у сумі 5.000 тис. гривень та Волинській області - у сумі 1.000 тис. гривень;

субвенцію на здійснення містом Києвом функцій столиці України - у сумі 150.000 тис. гривень;

субвенцію на здійснення додаткових витрат з бюджету міста Славутича Київської області у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС - у сумі 5.000 тис. гривень;

субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку - у сумі 2.896.416 тис. гривень; ( Абзац сьомий статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

субвенцію на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 10.000 тис. гривень;

субвенцію на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 10.000 тис. гривень;

субвенцію на Комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення - у сумі 10.000 тис. гривень.

Стаття 42. Установити такий порядок перерахування дотацій вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету.

Суми цих дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідні території, згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

податок на прибуток підприємств, крім частини податку на прибуток підприємств, визначеної відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;

платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;

податок на додану вартість після його відшкодування (за фактом його виникнення);

акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів);

акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів та транспортних засобів);

плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

ввізне мито;

вивізне мито;

плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України;

плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

митні збори;

єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;

кошти від реалізації майна, конфіскованого відповідно до закону митними органами;

кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, і конфіскована валюта.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання річної суми дотації вирівнювання, визначеної у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного обласного та Севастопольського міського бюджету недоотриману суму дотації вирівнювання не пізніше 15 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 43. Встановити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, визначеними розписом Державного бюджету України на 2001 рік.

Стаття 44. Установити, що порядок перерахування міжбюджетних трансфертів бюджетам усіх рівнів, встановлених статтею 40 цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 45. Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на технічні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 4 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка (в тому числі до бюджетів міст районного значення - 15 відсотків);

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.

Порядок перерахування цих коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам встановлюється Міністерством фінансів України.

Зазначені надходження відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації, визначений у додатку N 4 до цього Закону, та спрямовуються за рішенням відповідних рад на фінансування соціальних видатків.

Стаття 46. Надати право Державному казначейству України у разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

Стаття 47. Установити, що починаючи з 2001 року надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються як субвенція Севастопольському міському бюджету на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.

Стаття 48. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, організації виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2001 рік.

Стаття 49. Установити, що у 2001 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України, коштів гранту згідно з Програмою компенсації паливного дефіциту в Україні, а також надходжень від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України" заборгованості (недоїмки) з платежів до Державного бюджету України станом на 1 січня 2001 року.

Розподіл надходжень від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України" заборгованості (недоїмки) з платежів до Державного бюджету України станом на 1 січня 2001 року між бюджетами адміністративно-територіальних одиниць здійснюється Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 49 в редакції Закону N 2554-III від 21.06.2001 )

Стаття 50. Установити, що розрахунки міжбюджетних трансфертів та визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів на 2001 рік здійснюються згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України та погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Зазначений порядок повинен містити:

формульний розрахунок доходів на основі даних про виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (в Автономній республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів за 1998-1999 роки та за 10 місяців 2000 року;

визначення розрахункового обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів на основі єдиних нормативів видатків у розрахунку на душу населення (у галузі державного управління, охорони здоров'я, культури і мистецтва, засобів масової інформації, фізичної культури та спорту, соціальних програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей), на учня (у галузі освіти), отримувача соціальних послуг (у галузі соціального захисту та соціального забезпечення), на площу житлового фонду та вулиць і площ з капітальним та полегшеним типом дорожнього покриття (у житлово-комунальному господарстві) тощо;

обсяг фонду нерозподілених за формульним розрахунком видатків для бюджетів Автономної Республіки Крим та кожної області, який перерозподіляється між бюджетами міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів згідно з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад, що становить не більше 10 відсотків розрахункового обсягу видатків зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та області;

визначення нормативів відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, бюджетів районів у розмірах (відсотках до загальної суми), що забезпечують збалансованість цих бюджетів.

Заборонити Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям під час формування та затвердження показників місцевих бюджетів на 2001 рік збільшувати загальний обсяг закріплених і власних податків та зборів, визначених у розрахунках у додатку N 4 до цього Закону.

Стаття 51. Затвердити розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України внести зміни до відповідних нормативно-правових актів та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з положень цього Закону щодо розмежування видатків між державним та місцевими бюджетами (додаток N 5 до цього Закону).

Стаття 52. Державній податковій адміністрації України відновити облік заборгованості Рівненської атомної електростанції НАЕК "Енергоатом" по податку на прибуток підприємств та по сплаті пені по податку на прибуток підприємств, нарахованої станом на 1 жовтня 1999 року, що була списана згідно з рішенням Рівненської обласної ради від 28 грудня 1999 року.

Кабінету Міністрів України при визначенні обсягу дотації бюджету Рівненської області врахувати суму заборгованості, визначеної частиною першою цієї статті.

VII. Прикінцеві положення

Стаття 53. Установити, що:

при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;

виконання бюджетів усіх рівнів у 2001 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2001 року.

Стаття 54. Установити, що в 2001 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (2535-12 ), збільшені в 2,62 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2001 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити, як виняток у 2001 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань, Київський державний авіаційний завод "Авіант", Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та Відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ" (м. Запоріжжя). Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Стаття 55. На часткову зміну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.

Стаття 56. Встановити на 2001 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) у сумі 65 гривень в розрахунку на одну особу.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом поточного року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму, виходячи з фактичних витрат, у межах коштів, передбачених на зазначену мету у цьому Законі. ( Стаття 56 в редакції Закону N 2554-III від 21.06.2001 )

Стаття 57. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) у кошторисах доходів і видатків.

Стаття 58. Зупинити на 2001 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів на:

1) безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);

2) надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);

3) безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);

4) безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни I та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів I та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів незалежно від їх тривалості) та сигналізацією; ( Пункт 4 частини першої статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

5) безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

6) виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

7) безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до подання Міністерства соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій);

8) звільнення або зменшення плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, реабілітованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, батьків загиблих учасників бойових дій, дітей до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти при проходженні військової служби). ( Абзац перший пункту 8 частини першої статті 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

Установити, що у 2001 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без піклування обох батьків і знаходяться на утриманні осіб, що мають право на пільги;

9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, пенсіонерів, реабілітованих, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, інвалідів I та II групи, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, членів сімей загиблих учасників бойових дій, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, осіб, які супроводжують інвалідів I групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів III групи, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду).

Установити, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2001 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету.

Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України у 2001 році виходячи із положень цієї статті.

Стаття 59. Установити, що у 2001 році порядок та розміри індексації грошових доходів громадян визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням заходів щодо їх підвищення.

Стаття 60. Зупинити на 2001 рік дію:

статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238);

частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99);

частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);

частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) у частині формування дорожніх фондів;

статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121) у частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;

абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компоненти" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68);

частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177);

абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231);

частини другої статті 23 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294);

частини п'ятої статті 6, статей 11 та 12 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1994 р., N 23, ст. 159; 1997 р., N 2, ст. 158);

частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56);

статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;

окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59);

частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299);

частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229);

пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298);

пунктів 84, 85, абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272);

Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212);

пунктів 2, 3, 5, 7 статті 3 та пункту 2 статті 5 Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370);

статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248);

частини п'ятої статті 48 Гірничого Закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби.

Установити, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік.

Стаття 61. Встановити, що всі позабюджетні кошти установ і організацій, які утримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, включаються до відповідного бюджету.

Державному казначейству України, місцевим фінансовим органам зупиняти фінансування установ та організацій, які не забезпечили виконання частини першої цієї статті.

Стаття 62. Кабінету Міністрів України забезпечити в повному обсязі фінансування видатків на закупівлю інсулінів для хворих на цукровий діабет та на забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз.

Стаття 63. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Стаття 64. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 30.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 65. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл видатків у сумі 577.429,9 тис. гривень, передбачених у Державному бюджеті України на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення та інших соціальних виплат, із яких спрямувати Міністерству оборони України - 236.700 тис. гривень, Міністерству внутрішніх справ України - 50.000 тис. гривень, Службі безпеки України - 35.000 тис. гривень, Державному комітету у справах охорони Державного кордону України - 8.305 тис. гривень, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 65.880 тис. гривень, іншим головним розпорядникам коштів державного бюджету - 181.544,9 тис. гривень.

Врахувати, що кошти на погашення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ та інших соціальних виплат, що фінансуються з місцевих бюджетів, передбачені у розрахунках до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей у сумі 137.000 тис. гривень.

Стаття 66. У разі перевищення загального обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України понад встановлений відповідний показник у статті 2 цього Закону додатково отримані кошти спрямовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування спрямувати додатково отримані кошти від перевищення фактичних надходжень доходів над обсягами доходів, врахованими при затвердженні відповідних бюджетів, на підвищення заробітної плати працівникам освіти у разі недостатності у відповідному бюджеті коштів на цю мету. ( Статю 66 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

У разі недостатності додаткових доходів для покриття цих витрат спрямувати на підвищення заробітної плати працівникам освіти затверджені в бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах видатки на капітальні вкладення. ( Статю 66 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити механізм реалізації зазначених заходів. ( Статю 66 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2554-III від 21.06.2001 )

Стаття 67. Кабінету Міністрів України визначити окремий порядок виконання кошторисів Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук України, Академії мистецтв України, Академії правових наук України, Української академії аграрних наук та перерахування бюджетних коштів Національному комітету спорту інвалідів України безпосередньо органами Державного казначейства України.

Стаття 68. З метою захисту вітчизняного товаровиробника Кабінету Міністрів України забезпечити використання бюджетних коштів на придбання обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (1490-14 ).

Стаття 69. Кошти, отримані як дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, у повному обсязі спрямовуються на розвиток (капітальні вкладення, модернізацію, технічне переоснащення) державних підприємств паливно-енергетичного комплексу і підприємств паливно-енергетичного комплексу з часткою державної власності в майні більше 50 відсотків.

Ці кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстраційні рахунки Міністерства палива та енергетики України у Державному казначействі України та витрачаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, понад обсяги, передбачені у державному бюджеті.

Стаття 70. Списати фінансові санкції, пені та штрафи, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів), крім Пенсійного фонду України, станом на 1 грудня 2000 року вугледобувним, шахтобудівним, шахтовуглебудівним підприємствам, генеруючим компаніям, газодобувним, нафтодобувним підприємствам, підприємствам з транспортування енергоресурсів, тепловим електростанціям, підприємствам тепловодопостачання та водовідведення, галузевим науково-дослідно-конструкторським та проектним закладам паливно-енергетичного комплексу, підприємствам, які задіяні в створенні ядерно-паливного циклу.

Стаття 71. Дозволити всім підприємствам паливно-енергетичного комплексу сплачувати заборгованість по зборах до Державного інноваційного фонду, що склалась станом на 1 грудня 2000 року, шляхом спрямування цих коштів на власну модернізацію, технічне переоснащення виробництва та капітальні вкладення.

Ці кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстраційні рахунки підприємств паливно-енергетичного комплексу у Державному казначействі України та витрачаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, понад обсяги, передбачені в державному бюджеті.

Стаття 72. З метою стимулювання виконання доходів Державного бюджету України та бюджетів усіх рівнів, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України розглянути та затвердити на 2001 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів Державної податкової служби України, її підвідомчих установ та інших державних установ, що забезпечують надходження доходів до бюджетів усіх рівнів як частки від фактичних надходжень до відповідних бюджетів (за винятком штрафів та пені), які адмініструються або забезпечуються відповідними органами та установами.

Стаття 73. Кабінету Міністрів України спрямувати з резервного фонду кошти в межах 50.000 тис. гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке мало місце у листопаді 2000 року на території окремих областей, після отримання відповідних документів, що підтверджують обсяги нанесених збитків.

Стаття 74. Кабінету Міністрів України визначити порядок відшкодування витрат сільськогосподарських господарств на будівництво і утримання об'єктів соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, передбачених на фінансування відповідної соціальної сфери.

Стаття 75. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2001 року внести Верховній Раді України проект Закону України про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік.

Стаття 76. Додатки N 1-5 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 77. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
7 грудня 2000 року
N 2120-III

^ Наверх
наверх