документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-142001-10-222002-02-252003-05-302005-01-252005-05-05  

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 161 від 29.03.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2001 р. за N 303/5494

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 557 від 26.09.
2005 )

Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок
заробітної плати) працівників навчальних закладів,
установ освіти
та наукових установ

( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства освіти і науки
N 697 від 22.10.20
01
N 145 від 25.02.20
02
N 338 від 30.05.20
03
N 160 від 26.02.2004
N 712 від 08.09.20
04
N 41 від 25.01.20
05 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатками 1-19.

2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 березня 2001 року встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, виходячи з розмірів, передбачених додатками 1-19.

3. Установити, що з 1 березня 2001 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 N 90, та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102, застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", та розмірам посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженим цим наказом.

4. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П.М.) спільно з департаментом розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Романенко В.П.), департаментом розвитку професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.) та департаментом вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.) до 1 травня 2001 року розробити та затвердити в установленому порядку інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників навчальних закладів і установ освіти.

5. Установити, що у разі, коли працівникам навчальних закладів і установ освіти передбачено підвищення посадових окладів за декількома підставами, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу, без урахування іншого підвищення.

6. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України: від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1996 р. за N 421/1446, від 27.08.96 N 282 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.96 за N 502/1527, від 11.01.97 N 7 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 1997 р. за N 15/1819, та від 06.12.99 N 410 "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1999 р. за N 927/4220.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Богомолова А.Г.

Міністр В.Г.Кремень

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------
| | Місячні посадові |
| Найменування посад | оклади, |
| | гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ректор | 817 |
|Проректор | |
| - професор або доктор наук | 786 |
| - доцент або кандидат наук | 775 |
| - який не має вченого звання і | |
| наукового ступеня | 698 |
| | |
|Директор філіалу | |
| - який має вчене звання або | 720 |
| науковий ступінь | |
| - який не має вченого звання і | |
| наукового ступеня | 656 |
| | |
|Завідувач кафедри - професор | 775 |
| - доктор наук | |
| - який не має наукового ступеня | 753 |
| доктора наук | |
| | |
|Професор | |
| - доктор наук | 753 |
| - кандидат наук | 732 |
| - який не має наукового ступеня | 698 |
| | |
|Доцент | |
| - кандидат наук | 732 |
| - який не має наукового ступеня | |
| кандидта наук | 690 |
| | |
|Старший викладач | |
| - кандидат наук | 690 |
| - який не має наукового ступеня | |
| кандидата наук | 614 |
| | |
|Викладач, асистент | |
| - кандидат наук | 614 |
| - який не має наукового ступеня | |
| кандидата наук | 515 |
| | |
|Викладач-стажист | 473 |
------------------------------------------------------------------

Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються у таких розмірах:

професор - 732 грн.

доцент - 690 грн.

Посадові оклади провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються у розмірах, передбачених відповідно до посадових окладів старшого викладача і викладача.

Примітка. Посадові оклади працівників, які мають вчене звання професора, збільшуються в 1,33 разу.

( Додаток 1 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів керівних працівників вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові |
| | оклади, |
| | гривень |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Керівник відділу: навчального, | |
|навчально-методичного | 398 |
| | |
|Начальник планово-фінансового(планового) | |
|відділу, обчислювального | |
|(інформаційно-обчислювального) центру; | |
|головний інженер | 398 |
| | |
|Начальник відділу: кадрів, юридичного, | |
|міжнародних зв'язків, технічних засобів | |
|навчання, експлуатаційно-технічного, | |
|редакційно-видавничого | 377 |
| | |
|Учений секретар | |
| - доктор наук | 548 |
| - кандидат наук | 496 |
| - який не має наукового ступеня | 409 |
| | |
|Головний: механік, енергетик | 367 |
| | |
|Завідувач: докторантури, аспірантури, | |
|ординатури, інтернатури, підготовчого | |
|відділення; начальник: режимно-секретного| |
|відділу, військово-мобілізаційного | |
|підрозділу, відділу охорони праці* | 355 |
| | |
|Директор: обсерваторії, ботанічного | |
|саду, студентського містечка; завідувач | |
|навчально-дослідної, навчально-наукової | |
|станцій (бази, бюро, служби тощо), | |
|віварію; начальник штабу цивільної | |
|оборони*; керівник: студентського, | |
|проектно-конструкторського, дослідного | |
|та інших бюро, інших відділів і служб | 333 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Розміри посадових окладів начальника відділу охорони праці та начальника штабу цивільної оборони поширюються на всі типи навчальних закладів.

Примітка. Посадові оклади працівників, які мають вчене звання професора, збільшуються в 1,33 разу.

( Додаток 2 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів окремих категорій педагогічних
працівників навчальних закладів і установ освіти

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач психолого-медико-педагогічної | |
|консультації | 442 |
| | |
|Консультант | |
|психолого-медико-педагогічної | |
|консультації | 398 |
| | |
|Завідувач навчально-виробничої | |
|(навчальної) майстерні, навчальної | |
|лабораторії вищого навчального закладу | |
|III-IV рівнів акредитації | 377 |
| | |
|Завідувач (керівник) практики | |
|(виробничої, навчальної) | 355 |
| | |
|Завідувач: фільмотеки, інтернату при | |
|школі, заочного відділення школи | 313 |
| | |
|Завідувач навчально-консультаційного | |
|пункту | 302 |
| | |
|Майстер виробничого навчання | 333-398 |
| | |
|Методист навчального | |
|(навчально-методичного) відділу вищого | |
|навчального закладу III-IV рівнів | |
|акредитації | |
| - вищої категорії | 344 |
| - I категорії | 333 |
| - II категорії | 325 |
| - без категорії | 313 |
| | |
|Методист: заочного відділення вищого | |
|навчального закладу III-IV рівнів | |
|акредитації, зі складання кінопрограм | 302 |
| | |
|Помічник директора з режиму | 355 |
| | |
|Старший черговий з режиму | 325 |
| | |
|Черговий з режиму | 302 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів керівних працівників вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації*,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,
центрів, професійно-технічних навчальних закладів
(професійно-технічних училищ, навчально-курсових
комбінатів, центрів та інших типів закладів,
що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури***

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Кількість |Місячні посадові |
| | студентів, |оклади, гривень |
| | учнів | |
|---------------------------+---------------+--------------------|
| | | |
|Директор |до 300 | 409 |
| |від 301 до 800 | 451 |
| |понад 800 | 473 |
| | | |
|Завідувач відділення | | 367 |
| | | |
|Завідувач виробничої | | 355 |
|практики | | |
| | | |
|Завідувач: | | |
|навчально-виробничої | | |
|майстерні, | | |
|навчально-методичного | | |
|кабінету, лабораторії | | 367 |
| | | |
|Керівник фізичного | | |
|виховання**** | | 344-388 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу та командира роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються у розмірах - 344 грн. та 333 грн.

** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів та завідуючим філіалами професійно-технічних і вищих навчальних закладів установлюються на 5-15% нижче від посадового окладу керівника.

*** Крім посадового окладу директора училища фізичної культури.

**** Посадові оклади керівників фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти), встановлюються в розмірі - 325 грн.

( Додаток 4 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 5
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів (середніх загальноосвітніх
шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих садків,
гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів
при школах, навчально-виробничих комбінатів
та центрів тощо), навчальних закладів
для громадян, які потребують соціальної допомоги
та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів
і найменувань, дитячих будинків), позашкільних
навчальних закладів (палаців, будинків, центрів,
станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл
мистецтв, естетичного виховання тощо),
приймальників-розподільників для неповнолітніх,
виховно-трудових колоній, навчальних закладів
післядипломної освіти, методичних установ, вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації,
училищ фізичної культури, професійно-технічних
навчальних закладів (професійно-технічних училищ,
навчально-курсових комбінатів, центрів та інших
типів закладів, що надають робітничу професію),
закладів охорони здоров'я, соціального
забезпечення, культури та інших підприємств
та організацій

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної плати),|
| | гривень |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Учителі всіх спеціальностей, | |
|викладачі, вихователі*, логопеди, | |
|завідувачі логопедичними пунктами, | |
|методисти, педагоги-організатори, | |
|концертмейстери, соціальні педагоги, | |
|практичні психологи: | |
| | |
| вищої категорії | 398 |
| першої категорії | 367 |
| другої категорії | 344 |
| без категорії ** | 313-333 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних професійно-технічних навчальних закладів, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, що потребують особливих умов виховання, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), ставки заробітної плати встановлюються у розмірі - 398 грн., а тим, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середню спеціальну освіту) - 333 грн.

Розміри посадових окладів вихователів поширюються на всі типи навчальних закладів (крім зазначених у додатку 8).

** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі - 333 грн. Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються за наслідками атестації.

Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти) - посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі - 302 грн.

Місячний посадовий оклад асистента вчителя-реабілітолога встановлюється у розмірі 313 - 355 грн.

Місячний посадовий оклад перекладача-дактилолога встановлюється у розмірі 325 грн.

( Додаток 5 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів керівників шкіл, шкіл - дитячих
садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків,
дитячих будинків - інтернатів, приймальників -
розподільників для неповнолітніх, шкіл
та професійних училищ соціальної реабілітації,
спеціальних шкіл, спеціальних шкіл - інтернатів,
санаторних шкіл, санаторних шкіл - інтернатів,
ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури

------------------------------------------------------------------
| Найменування закладів |Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
|---------------------------------------+------------------------|
|Загальноосвітні школи, спеціальні школи| |
|для дітей, які потребують корекції | |
|фізичного та (або) розумового розвитку,| |
|санаторні школи для дітей, які | |
|потребують тривалого лікування, вечірні| |
|(змінні), середні музичні і художні | |
|школи, школи - дитячі садки, школи - | |
|інтернати, училища фізичної культури з | |
|кількістю учнів: | |
| | |
| до 300 | 398 |
| від 301 до 1000 | 451 |
| понад 1000 | 473 |
| | |
|Спеціальні школи-інтернати для дітей, | |
|які потребують корекції фізичного та | |
|(або) розумового розвитку, санаторні | |
|школи-інтернати для дітей, які | |
|потребують тривалого лікування, дитячі | |
|будинки усіх типів, школи та професійні| |
|училища соціальної реабілітації, | |
|приймальники-розподільники для | |
|неповнолітніх дітей, школи-інтернати | |
|для дітей-сиріт і дітей, позбавлених | |
|батьківського піклування, гімназії, | |
|ліцеї, колегіуми з кількістю учнів | |
|(дітей, вихованців): | |
| | |
| до 150 | 398 |
| від 151 до 300 | 451 |
| понад 300 | 473 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 6 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівних та педагогічних працівників позашкільних
закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади |
| | (ставки заробітної плати),|
| | гривень |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Директор закладу з кількістю учнів | |
|(вихованців): | |
| | |
| до 300 | 355 |
| від 300 до 600 | 377 |
| понад 600 | 398 |
| | |
|Завідувач відділу, лабораторії, | |
|кабінету | |
| | |
|Керівники гуртків, секцій, студій | |
|та інших форм гурткової роботи*, | |
|культорганізатори, екскурсоводи, | |
|інструктори з туризму, | |
|акомпаніатори **, старші вожаті, | |
|які мають освітньо-кваліфікаційний | |
|рівень магістра, спеціаліста, | |
|бакалавра або молодшого спеціаліста| |
|(до введення в дію Закону України | |
|"Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу | |
|або середню освіту)*** | 313-333 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Посадові оклади старшим керівникам та керівникам туристських груп (походів, експедицій, екскурсій) установлюються у розмірах керівника та заступника керівника позашкільного закладу з контингентом дітей до 600 чоловік.

** Розміри ставок заробітної плати акомпаніаторів поширюються на всі заклади освіти.

*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти), посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі - 302 грн. Посадові оклади (ставки заробітної плати) спеціалістам установлюються за наслідками атестації.

( Додаток 7 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 8
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних та
педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних
закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної плати), |
| | гривень |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Завідувачі | 398 |
| | |
|Вихователі-методисти, вихователі, | |
|вчителі-логопеди, | |
|вчителі-дефектологи, практичні | |
|психологи, які мають | |
|освітньо-кваліфікаційний рівень | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра | |
|або молодшого спеціаліста | |
|(до введення в дію Закону України | |
|"Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу | |
|або середню спеціальну освіту):* | |
| | |
| вищої категорії | 398 |
| першої категорії | 367 |
| другої категорії | 344 |
| без категорії** | 313-333 |
| | |
|Музичні керівники, художні | |
|керівники, інструктори з | |
|фізкультури, праці, слухових | |
|кабінетів, які мають | |
|освітньо-кваліфікаційний рівень | |
|магістра, спеціаліста, бакалавра | |
|або молодшого спеціаліста (до | |
|введення в дію Закону України "Про | |
|освіту" ( 1060-12 ) - вищу або | |
|середню спеціальну освіту):*** | |
| | |
| вищої категорії | 355 |
| першої категорії | 344 |
| другої категорії | 333 |
| без категорії****| 313-325 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти) ставки заробітної плати встановлюються у розмірі - 302 грн.

** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту),посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі - 333 грн.

*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти), ставки заробітної плати встановлюються у розмірі - 302 грн.

**** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі - 325 грн.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.

( Додаток 8 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 9
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівних та педагогічних працівників інститутів
(центрів) підвищення кваліфікації,
перепідготовки, удосконалення керівних
працівників і спеціалістів, навчально-методичних
(методичних) кабінетів (центрів)

------------------------------------------------------------------
| Найменування установ і посад | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
|---------------------------------------+------------------------|
|Інститути (центри) підвищення | |
|кваліфікації, перепідготовки, | |
|удосконалення (за наявності кафедр)* | |
| | |
| директор (завідувач) | |
| | |
| - професор або доктор наук | 753 |
| | |
| - доцент або кандидат наук | 720 |
| | |
| - без вченого звання і | |
| наукового ступеня | 711 |
| | |
|Інститути (центри) підвищення | |
|кваліфікації, перепідготовки, | |
|удосконалення* | |
| | |
| директор (завідувач) | 496 |
| | |
|Завідувач лабораторії (кабінету) | 398 |
| | |
|Центральні навчально-методичні | |
|(методичні) кабінети (центри) : | |
| | |
| директор, завідувач | 473 |
| завідувач лабораторії (кабінету)| 367 |
| | |
|Обласні навчально-методичні (методичні)| |
|кабінети (центри): | |
| | |
| директор, завідувач | 461 |
| завідувач лабораторії (кабінету)| 367 |
| | |
|Навчально-методичні (методичні) | |
|кабінети (центри) міст, районів | |
| | |
| директор, завідувач | 442 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Посадові оклади працівників, які мають вчене звання професора, збільшуються в 1,33 разу.

( Додаток 9 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 10
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(в редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів керівників інших структурних
підрозділів, фахівців і технічних службовців
навчальних закладів і установ освіти та наукових установ

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Провідні фахівці | 325 |
| | |
|Фахівці : I категорії | 313 |
| II категорії | 302 |
| без категорії | 280 |
| | |
|Техніки всіх спеціальностей: | |
| I категорії | 290 |
| II категорії | 280 |
| без категорії | 260 |
| | |
|Старші*: виробник робіт, начальник | |
|дільниці, Майстер, майстер | |
|контрольний | 280-302 |
| | |
|Старший лаборант, який має повну | |
|вищу освіту | |
| - у вищих навчальних | 302 |
| закладах III-IV рівнів | |
| акредитації | |
| - у вищих навчальних | |
| закладах I-II | 280 |
| рівнів акредитації | |
| | |
|Майстер**, майстер контрольний, | |
|механік, виробник робіт | 271-290 |
| | |
|Завідувач: центрального складу, | |
|канцелярії, господарства | 280-302 |
| | |
|Старші: товарознавець, інспектор, | |
|диспетчер; шеф-кухар | 271-280 |
| | |
|Інспектор навчального | |
|(навчально-методичного) відділу | 271-280 |
| | |
|Завідувач: гуртожитку, архіву, | |
|складу, приймального пункту в | |
|навчально-виробничих майстернях, які | |
|надають послуги населенню; диспетчер, | |
|диспетчер факультету | 260-280 |
| | |
|Завідувач машинописного бюро, старші: | |
|адміністратор, касир; товарознавець, | |
|стенографістка I категорії, друкарка, | |
|яка працює з іноземним текстом, | |
|перекладач-секретар сліпого викладача | |
|(вчителя), старший лаборант вищого | |
|навчального закладу | 271 |
| | |
|Завідувач копіювально-розмножувального| |
|бюро, фонотеки, експедиції, | |
|фотолабораторії; касир, стенографістка| |
|II категорії, друкарка I категорії, | |
|адміністратор, інспектор, інкасатор, | |
|комендант | 260-271 |
| | |
|Секретар-друкарка, діловод, коректор, | |
|секретар навчального | |
|(навчально-методичного) відділу, | |
|лаборант | 260-271 |
| | |
|Завідувач камери схову, друкарка | |
|II категорії, секретар-стенографістка,| |
|експедитор з перевезення вантажів, | |
|оператор диспетчерської служби, | |
|старший табельник, черговий | |
|гуртожитку, паспортист, статистик, | |
|секретар навчальної частини | 260-271 |
| | |
|Агент з постачання, експедитор, | |
|кресляр, нарядник, таксувальник, | |
|читець, архіваріус | 260-271 |
| | |
|Табельник, обліковець, рахівник, | |
|калькулятор | 260 |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - вищу освіту), встановлюються на рівні посадових окладів спеціалістів I категорії, а товарознавцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), - на рівні посадових окладів фахівців (без категорії).

** Посадові оклади в таких розмірах встановлюються навчальним майстрам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

( Додаток 10 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 11
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
місячних окладів робітників навчальних
закладів і установ освіти, науково-дослідних
інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових
установ і організацій, яким установлюються
місячні посадові оклади

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кубівник, кур'єр, візник, | 253 |
|сатураторник, вантажник, робітник з | |
|обслуговування лазні, береговий : | |
|матрос, робітник; возій, опалювач, | |
|конюх, підсобний робітник | |
| | |
|Гардеробник, швейцар, двірник, | 253 |
|садівник, світлокопіювальник, | |
|склографіст (ротаторник), | |
|склопротиральник, прибиральник | |
|території, натирач підлоги | |
| | |
|Сторож, береговий: матрос, робітник | 253 |
|(старші); дезінфектор, кастелянка, | |
|комірник, матрос-рятувальник, | |
|монтажник фільмокопій, палітурник, | |
|підбирач довідкового та | |
|інформаційного матеріалу, | |
|прибиральник сміттєпроводів, | |
|прибиральник службових приміщень, | |
|швачка | |
| | |
|Ліфтер, оператор пульта керування | 253-271 |
|кіноустановкою | |
| | |
|Водій самохідних механізмів, водій | 253-271 |
|електро- та автовізка, водій | |
|транспортно-прибиральної машини, | |
|комірник (старший), лісник, перукар, | |
|реставратор фільмокопій, | |
|електроосвітлювач, копіювальник | |
|Фільмоперевіряльник: | |
| I категорії | 271 |
| II категорії | 260 |
| III категорії | 253 |
| | |
|Машиніст із прання та ремонту | 260 |
|спецодягу (білизни) | |
| | |
|Оператор: копіювальних і | 260-280 |
|розмножувальних машин, | |
|електронно-обчислювальних машин, | |
|обчислювальних машин, апаратів | |
|мікрофільмування та копіювання | |
| | |
|Кіномеханік, машиніст сцени: | |
| I категорії | 280 |
| II категорії | 271 |
| III категорії | 260 |
| | |
|Зоолаборант серпентарію, комірник, | |
|зайнятий на складах кислот і | |
|хімікатів, оператор | |
|електронно-обислювальних машин | |
|(старший), робітник з благоустрою | |
|(на роботах з прибирання нечистот | |
|вручну), ремонтник висотних частин | |
|будинків, ремонтник спортивної зброї, | |
|ремонтник спортивних суден, робітник з| |
|комплексного обслуговування і ремонту | |
|будинків, споруд і обладнання, при | |
|виконанні робіт з 2-5 професій | 260-280 |
| | |
|Помічник вихователя | 280 |
| | |
|Робітник, зайнятий комплексним | |
|обслуговуванням і ремонтом будівель, | |
|споруд і обладнання, при виконанні | |
|робіт з 6 і більше професій | 290 |
| | |
|Настроювач музичних інструментів | 280-290 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 11 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 12
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
місячних окладів робітників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові оклади,|
| | гривень |
|---------------------------------------+------------------------|
|Робітники I-VI кваліфікаційних | |
|розрядів, зайняті: | |
| | |
|ремонтом та обслуговуванням | |
|водопровідних та каналізаційних систем,| |
|ремонтом та виготовленням меблів та | |
|інших виробів з деревини, ремонтом та | |
|виготовленням взуття, експлуатацією | |
|та обслуговуванням котелень; ремонтом | |
|та обслуговуванням технологічного | |
|обладнання та електрообладнання; | |
|в будівництві, на ремонтно-будівельних | |
|і ремонтно-монтажних роботах, та | |
|робітники навчально-виробничих | |
|(навчальних) майстерень; | 253-271 |
| | |
|кухарі та інші виробничі робітники | |
|громадського харчування | 253-271 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 12 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 13
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
окладів працівників автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
| | Місячні оклади за групами автомобілів, |
| | гривень |
| |-----------------------------------------------|
| Вантажо- |1-ша група 2-га група 3-тя група |
|підйомність |-----------------------------------------------|
| (тонн) |Бортові |Спеціалізовані |Автомобілі для |
| |автомобілі |та спеціальні |перевезень |
| |та фургони |автомобілі: |цементу, |
| |загального |самоскиди, |отрутохімікатів, |
| |призначення|цистерни, |трупів, |
| | |рефрижератори, |безводного |
| | |контейнеровози, |аміаку, |
| | |пожежні, |аміачної води, |
| | |техдопомоги, |сміття, що гниє |
| | |снігоприбиральні,|асенізаційних |
| | |поливальні, |вантажів |
| | |автокрани, | |
| | |автонавантажувачі| |
| | |та інші сідельні | |
| | |тягачі з | |
| | |причепами | |
|----------------+-----------+-----------------+-----------------|
|До 1,5 | 253 | 260 | 271 |
|Від 1,5 до 3 | 253 | 260 | 271 |
|Від 3 до 5 | 253 | 260 | 271 |
|Від 5 до 7 | 253 | 260 | 271 |
|Від 7 до 10 | 253 | 260 | 271 |
|Від 10 до 20 | 253 | 260 | 271 |
|Від 20 до 40 | 253 | 260 | 271 |
|Від 40 до 60 | 253 | 260 | - |
|Понад 60 | - | 260 | - |
------------------------------------------------------------------

2. Водії автомобілів (автомобілі / крім вантажних / та фургони)

Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
| | |Місячні посадові оклади, гривень |
| |Робочий об'єм |----------------------------------|
| Клас | двигуна | |При роботі на |
|автомолбіля| (у літрах) | |легкових |
| | | Загальні |таксомоторах у |
| | | |містах з |
| | | |чисельністю |
| | | |населення 500 тис. |
| | | |чоловік і більше, |
| | | |на санітарних |
| | | |автомобілях (крім |
| | | |швидкої медичної |
| | | |допомоги) |
|-----------+-----------------+--------------+-------------------|
|Особливо | | | |
|малий і | | 260 | 271 |
|малий | до 1,8 | | |
| | | 260 | 271 |
|Середній | від 1,8 до 3,5 | | |
| | | 260 | 271 |
|Великий | понад 3,5 | | |
------------------------------------------------------------------

3. Водії автомобілів (автобусів)

Таблиця 3

------------------------------------------------------------------
| | |Місячні посадові оклади, гривень |
| |Габаритна довжина|----------------------------------|
| Клас | автобуса | |При роботі на |
|автомолбіля| ( метрів ) | |міських та |
| | | Загальні |екскурсійних |
| | | |маршрутах із |
| | | |чисельністю |
| | | |населення 500 тис. |
| | | |чоловік і більше, |
| | | |на санітарних |
| | | |автобусах (крім |
| | | |швидкої медичної |
| | | |допомоги) |
|-----------+-----------------+--------------+-------------------|
|Особливо |До 5 | 260 | 260 |
|малий | | | |
| | | | |
|Малий |Від 5 до 6,5 | 260 | 271 |
| |Від 6,5 до 7,5 | 260 | 271 |
| | | | |
|Середній |Від 7,5 до 9,5 | 271 | 271 |
| | | | |
|Великий |Від 9,5 до 11 | 271 | 271 |
| |Від 11 до 12 | 271 | 271 |
| |Від 12 до 15 | 271 | 271 |
| |Понад 15 | 271 | 271 |
------------------------------------------------------------------

4. Водії мототранспортних засобів - 260 грн.

5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 - 290 грн.

6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом:

від 25 до 50 наявних автомобілів,

шляхових машин - 280 грн.

від 15 до 25 наявних автомобілів,

шляхових машин - 271 грн.

( Додаток 13 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 14
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів працівників централізованих бухгалтерій
при органах виконавчої влади та інших
установах і організаціях

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|-------------------------------------------+--------------------|
|1. Міністерство освіти та республіканські | |
|комітети Автономної Республіки Крим | |
|Головний бухгалтер | 313-398 |
|Керівник групи обліку | 302-355 |
| | |
|2. Управління освіти і науки обласних, | |
|Київської та Севастопольської міських | |
|державних адміністрацій | |
| | |
|а) обласні поза групою, м. Київ | |
|Головний бухгалтер | 313-398 |
|Керівник групи обліку | 313-344 |
| | |
|б) обласні першої групи та другої групи, | |
|м. Севастополь | |
|Головний бухгалтер | 313-377 |
|Керівник групи обліку | 302-333 |
| | |
|3. Управління, відділи освіти виконавчих | |
|органів міських рад | |
| | |
|а) міста з чисельністю населення понад | |
|1 млн. чоловік | |
|Головний бухгалтер | 317-377 |
|Керівник групи обліку | 302-325 |
| | |
|б) міста поза групою | |
|Головний бухгалтер | 302-344 |
|Керівник групи обліку | 302-333 |
| | |
|в) міста першої групи | |
|Головний бухгалтер | 302-333 |
|Керівник групи обліку | 302-313 |
| | |
|г) міста другої групи | |
|Головний бухгалтер | 302-333 |
|Керівник групи обліку | 290-302 |
| | |
|ґ) міста третьої групи | |
|Головний бухгалтер | 302-313 |
|Керівник групи обліку | 290-302 |
| | |
|4. Відділи освіти районних державних | |
|адміністрацій | |
|Головний бухгалтер | 302-333 |
|Керівник групи обліку | 290-313 |
| | |
|5. Виконавчі органи міських (міста, не | |
|віднесені до груп з оплати праці | |
|працівників), селищних і сільських рад | |
|Головний бухгалтер | 290-333 |
|Керівник групи обліку | 290-313 |
| | |
|6. Начальник групи з централізованого | |
|господарського обслуговування навчальних | |
|закладів і установ освіти. | 325 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 14 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 15
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять

------------------------------------------------------------------
| |Ставки погодинної оплати, гривень |
| |-------------------------------------|
| |професор | доктор|доцент | особи, |
| Контингент | | наук |або | які не |
| | | |кандидат| мають |
| | | |наук | наукового|
| | | | | ступеня |
|--------------------------+---------+-------+--------+----------|
|Учні шкіл, | 13,19 | 10,45 | 8,92 | 7,45 |
|професійно-технічних | | | | |
|навчальних закладів, | | | | |
|гімназій, ліцеїв, | | | | |
|студенти вищих навчальних | | | | |
|закладів I та II рівнів | | | | |
|акредитації та інші | | | | |
|аналогічні категорії | | | | |
|учнів, робітники, | | | | |
|працівники, слухачі | | | | |
|курсів, які займають | | | | |
|посади, що вимагають | | | | |
|освітньо-кваліфікаційного | | | | |
|рівня молодшого | | | | |
|спеціаліста, бакалавра; | | | | |
|перепідготовка кадрів з | | | | |
|видачею диплома молодшого | | | | |
|спеціаліста, бакалавра | | | | |
| | | | | |
|Студенти вищих навчальних | 24,49 | 19,36 | 14,92 | 11,92 |
|закладів III та IV рівнів | | | | |
|акредитації | | | | |
| | | | | |
|Аспіранти, слухачі курсів,| 28,23 | 22,35 | 17,87 | 14,92 |
|які займають посади, що | | | | |
|вимагають | | | | |
|освітньо-кваліфікаційного | | | | |
|рівня спеціаліста, | | | | |
|магістра; перепідготовка | | | | |
|кадрів з видачею диплома | | | | |
|спеціаліста, магістра | | | | |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), установлюються для професора, доктора наук у розмірі - 28,59 грн.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах : за позування без одягу або в складній позі - 7,45 грн.; за позування в одязі - 4,51 грн.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академії наук підвищуються на 25%.

( Додаток 15 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 16
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів керівних працівників науково-дослідних
інститутів (центрів), їх філіалів, інших
наукових установ і організацій

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|------------------------------------------+---------------------|
|Директор науково-дослідного інституту | |
|(центру) - доктор наук | 797 |
| - кандидат наук | 753 |
| - який не має наукового | 581-720 |
| ступеня | |
| | |
|Директор філіалу науково-дослідного | |
|Інституту - доктор наук | 775 |
| - кандидат наук | 732 |
| - який не має наукового | 560-711 |
| ступеня | |
| | |
|Директор (начальник, завідувач) | |
|Наукової установи, організації | |
| - доктор наук | 669-711 |
| - кандидат наук | 603-669 |
| - який не має наукового | 526-603 |
| ступеня | |
| | |
|Завідувач науково-дослідного відділу | |
|(відділення, лабораторії) | |
|науково-дослідного інституту (центру), | |
|його філіалу; учений секретар | |
|науково-дослідного інституту | |
| - доктор наук | 645-711 |
| - кандидат наук | 603-690 |
| - який не має наукового | 548-603 |
| ступеня | |
| | |
|Завідувач науково-дослідного відділу | |
|(лабораторії) наукової установи, | |
|організації | |
| - доктор наук | 625-645 |
| - кандидат наук | 581-625 |
| - який не має наукового | 496-560 |
| ступеня | |
| | |
|Завідувач науково-дослідного сектору | |
|(лабораторії), що входить до складу | |
|науково-дослідного відділу (відділення, | |
|лабораторії) науково-дослідного інституту | |
|(центру), його філіалу; учений секретар | |
|філіалу науково-дослідного інституту | |
| - доктор наук | 625-690 |
| - кандидат наук | 581-669 |
| - який не має наукового | 496-581 |
| ступеня | |
| | |
|Завідувач науково-дослідного сектору | |
|(групи), що входить до складу | |
|науково-дослідного відділу (лабораторії) | |
|наукової установи, організації | |
| - доктор наук | 603-625 |
| - кандидат наук | 560-581 |
| - який не має наукового | 473-539 |
| ступеня | |
| | |
|Завідувач (начальник) відділу | |
|науково-дослідного інституту (центру), | |
|його філіалу: патентно-ліцензійного, | |
|Стандартизації, науково-технічної | |
|інформації, який виконує наукову, | |
|науково-технічну або | |
|науково-організаційну роботу | 603-645 |
| | |
|Завідувач (начальник) сектору (бюро, | |
|групи), який входить до складу | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | |
|науково-технічної інформації відділів | |
|науково-дослідного інституту (центру), | |
|його філіалу, який виконує наукову, | |
|науково-технічну або науково-організаційну| |
|роботу | 451-581 |
| | |
|Головний інженер наукової установи, | |
|організації | 581-645 |
| | |
|Головний інженер (конструктор, технолог, | |
|архітектор) проекту наукової установи, | |
|організації | 496-625 |
| | |
|Завідувач (начальник): конструкторського, | |
|технологічного, проектного, | |
|розвідувального, технічного, виробничого | |
|та інших основних структурних підрозділів,| |
|архітектурно-планувальної майстерні | |
|наукової установи, організації; завідувач | |
|(начальник) відділу: | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | |
|науково-технічної інформації, який виконує| |
|наукову, науково-технічну або | |
|науково-організаційну роботу в науковій | |
|установі, організації | 496-625 |
| | |
|Головні: архітектор, металург, механік, | |
|енергетик, економіст, метролог та інші | |
|головні фахівці в основних відділах | |
|(відділеннях, лабораторіях), | |
|архітектурно-планувальних майстернях | |
|наукової установи, організації | 496-614 |
| | |
|Завідувач відділу охорони праці | 451-473 |
| | |
|Завідувач відділу: кадрів, планового, | |
|юридичного, міжнародних зв'язків, | |
|матеріально-технічного постачання, | |
|експлуатаційно-технічного | 335 |
| | |
|Завідувач відділу: режимно-секретного, | |
|редакційно- видавничого, | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | |
|науково-технічної інформації | 344 |
| | |
|Завідувач господарського відділу | 313-325 |
------------------------------------------------------------------

В організаціях, які виконують у великому обсязі архітектурні і архітектурно-планувальні роботи, посадовий оклад головного архітектора встановлюється на рівні окладу головного інженера організації. Посадовий оклад головного дизайнера проекту встановлюється в розмірі, передбаченому для заступника головного конструктора проекту.

( Додаток 16 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 17
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів керівних працівників науково-дослідних
частин вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації та науково-дослідних інститутів у складі
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Завідувач (начальник): науково-дослідної | |
|частини вищого навчального закладу III-IV | |
|рівнів акредитації, директор (начальник, | |
|завідувач) науково-дослідного інституту у | |
|складі вищого навчального закладу III-IV | |
|рівнів акредитації | |
| - доктор наук | 614-711 |
| - кандидат наук | 603-668 |
| - який не має наукового ступеня| 526-572 |
| | |
|Завідувач науково-дослідного відділу | |
|(лабораторії) науково-дослідної частини | |
|вищого навчального закладу III-IV рівнів | |
|акредитації, науково-дослідного інституту у | |
|складі вищого навчального закладу III-IV | |
|рівнів акредитації, учений секретар | |
|науково-дослідної частини вищого навчального| |
|закладу III-IV рівнів акредитації | |
| - доктор наук | 603-645 |
| - кандидат наук | 560-603 |
| - який не має наукового ступеня| 496-539 |
| | |
|Завідувач науково-дослідного сектору | |
|(лабораторії ,групи), що входить до складу | |
|науково-дослідного відділу (лабораторії) | |
|науково-дослідної частини вищого навчального| |
|закладу III-IV рівнів акредитації, | |
|науково-дослідного інституту у складі вищого| |
|навчального закладу III-IV рівнів | |
|акредитації | |
| - доктор наук | 581-625 |
| - кандидат наук | 515-581 |
| - який не має наукового ступеня| 451-515 |
| | |
|Головний інженер у науково-дослідній частині| |
|вищого навчального закладу III-IV рівнів | |
|акредитації та науково-дослідному інституті | |
|у складі вищого навчального закладу III-IV | |
|рівнів акредитації | 581-645 |
| | |
|Головний інженер (конструктор, технолог, | |
|архітектор) проекту у науково-дослідній | |
|частині вищого навчального закладу III-IV | |
|рівнів акредитації | 496-625 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Завідувач (начальник): конструкторського, | |
|технологічного, проектного, | |
|розвідувального, технічного, виробничого | |
|та інших основних структурних підрозділів, | |
|архітектурно-планувальної майстерні; | |
|завідувач (начальник) відділу: | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | |
|науково- технічної інформації, який | |
|виконує наукову, науково- технічну або | |
|науково-організаційну роботу | 496-625 |
| | |
|Головний архітектор, металург, механік, | |
|енергетик, економіст, метролог та інші | |
|головні фахівці в основних відділах | |
|(відділеннях, лабораторіях), | |
|архітектурно-планувальних майстернях | |
|установи, організації | 496-614 |
| | |
|Завідувач відділу охорони праці | 451 |
| | |
|Завідувач відділу: кадрів, планового, | |
|юридичного, міжнародних зв'язків, | |
|матеріально-технічного постачання, | |
|експлуатаційно-технічного | 355 |
| | |
|Завідувач відділу: режимно-секретного, | |
|редакційно-видавничого, | |
|патентно-ліцензійного, стандартизації, | |
|науково-технічної інформації | 344 |
| | |
|Завідувач господарського відділу | 313-325 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 17 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 18
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів керівних працівників
науково-дослідних секторів, проблемних
науково-дослідних лабораторій, які є структурними
підрозділами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Завідувач (начальник): науково-дослідного | |
|сектору, проблемної науково-дослідної | |
|лабораторії вищого навчального закладу | |
|III-IV рівнів акредитації | |
| - доктор наук | 603-669 |
| - кандидат наук | 539-625 |
| - який не має наукового ступеня | 473-539 |
| | |
|Завідувач відділу (лабораторії) | |
|науково-дослідного сектору, проблемної | |
|науково- дослідної лабораторії вищого | |
|навчального закладу III-IV рівнів | |
|акредитації | |
| - доктор наук | 603-625 |
| - кандидат наук | 539-603 |
| - який не має наукового ступеня | 451-526 |
| | |
|Завідувач (начальник): конструкторського, | |
|технологічного, проектного, розвідувального,| |
|технічного, виробничого та інших основних | |
|структурних підрозділів, архітектурно - | |
|планувальної майстерні; завідувач | |
|(начальник) відділу: патентно-ліцензійного, | |
|стандартизації, науково-технічної | |
|інформації, який виконує наукову, | |
|науково-технічну або науково-організаційну | |
|роботу | 451-526 |
| | |
|Завідувач відділу науково-дослідного | |
|сектору, проблемної науково-дослідної | |
|лабораторії вищого навчального закладу | |
|III-IV рівнів акредитації: | |
|режимно-секретного, редакційно-видавничого, | |
|патентно-ліцензійного, планового, | |
|стандартизації, науково-технічної інформації| 333 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 18 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

Додаток 19
до наказу Міністерства
освіти і науки України
29.03.2001 N 161

(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України від 25.01.2005 N 41)

Розміри
посадових окладів наукових працівників та інших
працівників, які проводять наукові та
науково-технічні розробки, науково-дослідних
інститутів, їх філій, інших наукових установ і
організацій, науково-дослідних інститутів у
складі вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, науково-дослідних частин,
науково-дослідних секторів, проблемних
науково-дослідних лабораторій вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Головний науковий співробітник - доктор наук| 678-669 |
| | |
|Провідний науковий співробітник | |
| - доктор наук | 645-690 |
| - кандидат наук | 625-645 |
| | |
|Старший науковий співробітник | |
| - кандидат наук | 560-645 |
| - який не має | |
| наукового ступеня | 515-560 |
| | |
|Науковий співробітник - кандидат наук | 496-560 |
| - який не має | |
| наукового ступеня | 431-496 |
| | |
|Молодший науковий співробітник | |
| - кандидат наук | 431-496 |
| - який не має | |
| наукового ступеня | 409-431 |
| | |
| Працівники, які проводять наукові | |
| та науково - технічні розробки | |
| | |
|Провідні фахівці* | 344-496 |
| | |
|Фахівці* : | |
| I категорії | 419-473 |
| II категорії | 377-419 |
| III категорії | 333-377 |
| | |
|Стажист-дослідник | 388 |
| | |
|Техніки всіх спеціальностей : | |
| I категорії | 325-344 |
| II категорії | 313-325 |
| III категорії | 302-313 |
------------------------------------------------------------------

______________

* Конкретний розмір посадового окладу встановлюється керівником науково-дослідної (наукової) установи (підрозділу) залежно від кваліфікаційних вимог.

( Додаток 19 в редакції Наказів МОН N 697 від 22.10.2001, N 145 від 25.02.2002, N 338 від 30.05.2003, N 160 від 26.02.2004, N 712 від 08.09.2004, N 41 від 25.01.2005 )

( Додаток 20 (Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій) виключено на підставі Наказу МОН N 145 від 25.02.2002 )

( Додаток 21 (Розміри посадових окладів керівників дитячих будинків-інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх) виключено на підставі Наказу МОН N 145 від 25.02.2002 )

( Додаток 22 (Розміри місячних окладів робітників науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організації) виключено на підставі Наказу МОН N 145 від 25.02.2002 )

( Додаток 23 (Розміри окладів працівників автомобільного транспорту науково-дослідних інститутів, їх філій, інших наукових установ і організацій) виключено на підставі Наказу МОН N 145 від 25.02.2002 )

( Додаток 24 (Розміри посадових окладів наукових працівників та інших працівників, які проводять або організовують виконання наукових та науково-технічних розробок, науково-дослідних інститутів у складі вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, науково-дослідних частин, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації) виключено на підставі Наказу МОН N 145 від 25.02.2002 )

^ Наверх
наверх