документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-03-292003-07-11  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального та
Виправно-трудового кодексів Украї
ни

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 17, ст.123 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності з 01.09.2001
N 1129-IV від 11.07.200
3 - набуває чинності
з 01.01.2004 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Кримінального (2001-05, 2002-05), Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1003-05 ) та Виправно-трудового (3325-07 ) кодексів України такі зміни:

( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1003-05 ):

1) у частині другій статті 6, частині третій статті 17, пункті 3 частини другої статті 36, пункті 4 частини третьої статті 46 та частині другій статті 237 слова "смертна кара" у всіх відмінках замінити словами "довічне позбавлення волі" у відповідних відмінках;

2) у частині першій статті 87 слова "а у випадку засудження підсудного до виняткової міри покарання - розстрілу - про роз'яснення засудженому" замінити словами "а також роз'яснення засудженому";

3) у частині третій статті 341:

перше речення доповнити словами "та право подати клопотання про помилування";

друге речення виключити.

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

II. Перегляд вироків у справах щодо осіб, засуджених до смертної кари, вироки щодо яких на час набрання чинності цим Законом не було виконано, здійснюється судом, який постановив вирок.

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1483-III

^ Наверх