документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-03-292003-07-11  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального та
Виправно-трудового кодексів Украї
ни

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1) доповнити Кодекс статтею 25-2 такого змісту:

"Стаття 25-2. Довічне позбавлення волі

Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжкого злочину і застосовується у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк.

Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років, до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент винесення вироку";

2) у частині першій статті 23:

пункт 1 доповнити словами "на певний строк";

доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) довічне позбавлення волі";

3) статтю 24 виключити;

4) у статті 25:

назву статті доповнити словами "на певний строк";

у частині першій слова "смертної кари" замінити словами "довічного позбавлення волі", слово "двадцяти" замінити словами "двадцяти п'яти"; друге речення після слів "позбавлення волі" доповнити словами "на певний строк";

5) частину другу статті 43 доповнити реченням такого змісту:

"При складанні покарань у вигляді довічного позбавлення волі та будь-яких менш суворих покарань остаточне покарання за сукупністю вироків визначається шляхом поглинання менш суворих покарань довічним позбавленням волі";

6) у частині четвертій статті 48 слова "смертну кару" замінити словами "довічне позбавлення волі", а слова "смертна кара не може бути призначена і замінюється позбавленням волі" замінити словами "довічне позбавлення волі не може бути призначено і замінюється позбавленням волі на певний строк";

7) у частині третій статті 49 слова "смертної кари" замінити словами "довічного позбавлення волі", а слова "смертна кара замінюється позбавленням волі" замінити словами "довічне позбавлення волі замінюється позбавленням волі на певний строк";

8) у пункті 4 статті 52-1 слова "у вигляді смертної кари замінено позбавленням волі" замінити словами "у вигляді довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк";

9) в абзаці другому статей 58, 59, 60, 93, 190-1, 242, 255, 257, 258, 260, 261 слова "смертною карою" замінити словами "довічним позбавленням волі";

10) в абзаці першому частини другої статті 174 слова "чи смертної кари" замінити словами "чи довічного позбавлення волі";

11) в абзацах других пункту "в" статті 232, пункту "в" статті 234, пункту "б" статті 236, пунктів "б" і "г" статті 241, пункту "б" статті 243, пункту "в" статті 245, пункту "е" статті 249, пункту "г" статті 251, пункту "в" статті 254, пункту "г" статті 254-2, пункту "в" статті 254-3 та пункту "б" статті 256 слова "смертною карою" замінити словами "довічним позбавленням волі".

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1003-05 ):

1) у частині другій статті 6, частині третій статті 17, пункті 3 частини другої статті 36, пункті 4 частини третьої статті 46 та частині другій статті 237 слова "смертна кара" у всіх відмінках замінити словами "довічне позбавлення волі" у відповідних відмінках;

2) у частині першій статті 87 слова "а у випадку засудження підсудного до виняткової міри покарання - розстрілу - про роз'яснення засудженому" замінити словами "а також роз'яснення засудженому";

3) у частині третій статті 341:

перше речення доповнити словами "та право подати клопотання про помилування";

друге речення виключити.

3. У Виправно-трудовому кодексі України ( 3325-07 ):

1) абзац п'ятий частини першої статті 14, частину першу статті 15, частину другу статті 21, статтю 32 та частину першу статті 80 після слів "замінено позбавленням волі" доповнити словами "або яким довічне позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк";

2) частину першу статті 17 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"засуджені до довічного позбавлення волі".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

3) частину третю статті 29 після слова "тримаються" доповнити словами "особи, засуджені до довічного позбавлення волі".

II. Перегляд вироків у справах щодо осіб, засуджених до смертної кари, вироки щодо яких на час набрання чинності цим Законом не було виконано, здійснюється судом, який постановив вирок.

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1483-III

^ Наверх