документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 травня 2000 р. N 770
Київ

Про затвердження переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1890 від 12.12.20
02 )

Відповідно до статті 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770

Перелік
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів

Таблиця I

Список N 1

Особливо небезпечні наркотичні засоби,
обіг яких заборонено

Міжнародна
незареєстрована назва  
Хімічна назва
 
Альфа-метилтіофентаніл
 
N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4
піперидил]-пропіонанілід 
Альфа-метилфентаніл
 
N-[1-[1-(а-метилфенетил)-4-піперидил]
пропіонанілід 
Ацетил-альфа-метилфентаніл
 
N-[1-(а-метилфенетил)-4-піперидил]
ацетанілід 
Ацеторфін
 
3-о-ацетилтетрагідро-7а-(1-гідрокси-1
метилбутил)-6,14-ендотаноорипавін 
Бета-гідрокси-3
метилфентаніл 
N-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4
піперидил]-пропіонанілід 
Бета-гідроксифентаніл
 
N-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]
пропіонанілід 
Героїн  діацетилморфін 
Дезоморфін  дигідродезоксиморфін 
Дигідроеторфін

 
7,8-дигідро-7а-[1-(R)-гідрокси-1
метилбутил]-6,14-ендо
етанотетрагідроорипавін 
Еторфін

 
7,8-дигідро-7а-(1-(R)-гідрокси-1
метилбутил)-6,14-ендо
етанотетрагідроорипавін 
Канабіс, смола канабісу,
екстракти і настойки
канабісу 


 
Кетобемідон
 
4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4
пропіонілпіперидин 
Кокаїновий кущ, кока лист   
Макова солома, концентрат
з макової соломи 
усі частини, цілі чи подрібнені (за
винятком дозрілого насіння), рослини
виду мак снотворний, зібрані будь-яким
способом, що містять алкалоїди, а також речовини,
які отримують з цієї макової
соломи 
3-метилтіофентаніл
 
N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4
піперидил]-пропіонанілід 
3-метилфентаніл
 
N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)
пропіонанілід 
Меткатинон
(ефедрон) 
2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
 
МППП
(десметилпродин) 
1-метил-4-феніл-4-піперидинол
пропіонат (ефір) 
Опій   
Пара-фторфентаніл
 
4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)
пропіонанілід 
Пепап
 
1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол
ацетат (ефір) 
Реміфентаніл

 
1-(2-метоксикарбонілетил)-4
(фенілпропіоніламіно)піперидин-4
карбоксиметиловий ефір 
Тіофентаніл
 
N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]
пропіонанілід 
Кустарно виготовлені
препарати з ефедрину,
псевдоефедрину,
фенілпропаноламіну (ФПА,
норефедрин) або
препаратів, які їх
містять 


 

Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери (якщо вони свідомо не виключені) перелічених у ньому наркотичних засобів у разі, коли існування таких ізомерів можливе;

складні та прості ефіри (якщо вони не включені до інших списків) перелічених у цьому списку наркотичних засобів у разі, коли існування таких ефірів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних засобів, включаючи солі складних та простих ефірів і ізомерів, у разі, коли існування таких солей можливе;

Список N 2

Особливо небезпечні психотропні речовини,
обіг яких заборонено

Міжнародна
незареєстрована назва 
Хімічна назва
 
Броламфетамін
(ДОБ, DOB) 
(+)(-)-4-бромо-2,5-диметокси-а
метилфенетиламін 
N-гідрокси-МДА
(N-гідроксиметилен,
діоксіамфетамін) 
(+)(-)-N-[а-метил-3,4-(метилендіокси)
фенетил]-гідроксиламін
 
ДЕТ (діетилтриптамін)  3-[2-(діетиламіно)етил]-індол 
ДМА (2,5
диметоксіамфетамін) 
(+)(-)-2,5-диметокси-а-метилфенетиламін
 
ДМГП

 
3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10
тетрагідро-6,6,9-триметил-6Н-дибензо
[b,d]-піран-1-ол 
ДМТ (диметилтриптамін)  3-[2-(диметиламіно)етил]-індол 
ДОЕТ (2,5-диметокси-4
етиламфетамін) 
(+)(-)-4-етил-2,5-диметокси-а
фенетиламін 
N-етилтенамфетамін (МДЕ,
N-етил-МДА) 
(+)(-)-N-етил-а-метил-3,4
(метилендіокси)фенетиламін 
Етициклідин (ФЦГ)  N-етил-1-фенілциклогексиламін 
Етриптамін  3-(2-амінобутил)індол 
Катинон  (-)-(S)-2-амінопропіофенон 
(+)(-)-лізергід (ЛСД,
ЛСД-25) 
9,10-дидегідро-N,N-діетил-6
метилерголін-8b-лізергінової кислоти 
МДМА (3,4
метилендіоксиметамфетамін) 
(+)(-)-N,а-диметил-3,4
(метнлендіокси)фенетиламін 
Мескалін  3,4,5-триметоксифенетиламін 
4-метиламінорекс
 
(+)(-)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2
оксазолін 
ММДА (5-метокси-3,4
метилендіоксіамфетамін) 
2-метокси-а-метил-4,5
(метилендіокси)фенетиламін 
Парагексил
 
3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9
триметил-6Н-дибензо-[b,d]-піран-1-ол 
ПМА
(параметоксіамфетамін) 
р-метокси-а-метилфенетиламін
 
Псилоцибін
 
3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл
дигідрофосфат 
Псилоцин  3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол 
Роліциклідин (РНР, PCPY)  1-(1-фенілциклогексил)піролідин 
СТП (ДОМ)  2,5-диметокси-а, 4-диметилфенетиламін 
Тенамфетамін (МДА)
 
альфа-метил-3,4-(метилендіокси)
фенетиламін 
Теноциклідин (ТСР)  1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин 
Тетрагідроканнабінол
(наступні ізомери та їх
стереохімічні варіанти)


 
7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3
пентил-6Н-дибензо[b,d]-піран-1-ол

(9R,10aR)-8,9,10,10а-тетрагідро-6,6,9
триметил-3-пентил-6Н-дибензо[b,d]
піран-1-ол 


 
(6aR,9R,10aR)-6а,9,10,10а-тетрагідро
6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо
[b,d]-піран-1-ол 


 
(6aR,10aR)-6а,7,10,10а-тетрагідро
6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо
[b,d]-піран-1-ол 

 
6а,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3
пентил-6Н-дибензо[b,d]-піран-1-ол 


 
(6aR,10aR)-6а,7,8,9,10,10а-гексагідро
6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6Н
дибензо[b,d]-піран-1-ол 
ТМА (3,4,5-триметоксіам фетамін)  (+)(-)-3,4,5-триметокси-а
метилфенетиламін 
Фенциклідин  1-(1-фенілциклогексил)піперидин 
Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину,
фенілпропаноламіну (ФПА, норефедрин) або препаратів, які їх
містять 
 
4-МТА  альфа-метил-4-метилтіофенетиламін 

Примітка.

До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких солей можливе.

Список N 3

Рослини, які містять наркотичні засоби та
психотропні речовини і обіг яких допускається
для промислових цілей

Міжнародна
незареєстрована назва 
Пояснення назви
 
Рослини виду мак
снотворний (Papaver
somniferum L) 
рослини виду папавер сомніферум Л (опійний,
у тому числі олійний та інші, що містять
опій) 
Рослини роду
коноплі (Cannabis) 
рослини будь-якого виду роду канабіс
 

Примітка.

Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного

із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15 відсотка.

Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і

психотропних речовин, допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст

тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,15 відсотка.

Таблиця II

Список N 1

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено

Міжнародна
незареєстрована назва  
Хімічна назва
 
Алілпродин
 
3-аліл-1-метил-4-феніл-4
пропіоноксипіперидин 
Алфентаніл

 
N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1Н
тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)
4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід 
Альфамепродин
 
альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4
пропіоноксипіперидин 
Альфаметадол
 
альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3
гептанол 
Альфапродин
 
альфа-1,3-диметил-4-феніл-4
пропіоноксипіперидин 
Альфацетилметадол
 
альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4
дифенілгептан 
Анілеридин
 
етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти 
Ацетилдигідрокодеїн
 
6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5
епоксиморфінан 
Ацетилметадол
 
3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4
дифенілгептан 
Безитрамід

 
1 -(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2
оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл
піперидин 
Бензетидин
 
етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти 
Бетамепродин
 
бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4
пропіоноксипіперидин 
Бетаметадол
 
бета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3
гептанол 
Бетапродин
 
бета-1,3-диметил-4-феніл-4
пропіоноксипіперидин 
Бетацетилметадол
 
бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4
дифенілгептан 
Бупренорфін

 
21-циклопропіл-7а-[(S)-1-гідрокси
1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен
6,7,8,14-тетрагідроорипавін 
Гідрокодон
 
4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан
6-он 
Гідроксипетидин  дигідрокодеїнон 
Гідроморфінол  14-гідроксидигідроморфін 
Гідроморфон  дигідроморфінон 
Декстроморамід
 
(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1
піролідиніл)-бутил]морфолін 
Декстропропоксифен
 
альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3
метил-2-бутанолпропіонат 
Дигідрокодеїн
 
4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N
метилморфінан 
Дигідроморфін  7,8-дигідроморфін 
Дименоксадол
(естоцин) 
2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1
дифенілацетат 
Димелгептанол  6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол 
Диметилтіамбутен
 
3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1
бутен 
Дипіпанон  4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон 
Дифеноксилат

 
етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3
дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4
карбонової кислоти 
Дифеноксин
 
1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4
фенілізопекотинова кислота 
Діампромід
 
N-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]
пропіонанілід 
Діетилтіамбутен
 
3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1
бутен 
Діоксафетил бутират  етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират 
Дротебанол
 
3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14
діол 
Екгонін, його складні
ефіри та похідні, які
можуть бути перетворені
в екгонін і кокаїн 
тропін-2-карбонова кислота


 
Етилметилтіамбутен
 
3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1
бутен 
Етилморфін  3-етилморфін 
Етоксеридин

 
етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)
етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової
кислоти 
Етонітазен
 
1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил
5-нітробензимідазол 
Ізометадон
 
6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3
гексанон 
Клонітазен
 
2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5
нітробензимідазол 
Кодеїн  3-метилморфін 
Кодоксим  дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим 
Кокаїн  метиловий ефір бензоїлекгоніну 
Левометорфан  (-)-3-метокси-N-метилморфінан 
Левоморамід
 
(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1
піролідиніл)-бутил]-морфолін 
Леворфанол  (-)-3-гідрокси-N-метилморфінан 
Левофенацилморфан  (-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан 
Метадон (фенадон)  6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон 
Метадону проміжний
продукт 
4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
 
Метазоцин
 
2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7
бензоморфан 
Метилдезорфін  6-метил-дельта-6-дезоксиморфін 
Метилдигідроморфін  6-метилдигідроморфін 
Метопон  5-метилдигідроморфінон 
Мірофін  міристилбензилморфін 
Мораміду проміжний
продукт 
2-метил-3-морфоліно-1,1
дифенілпропанкарбонова кислота 
Морферидин
 
етиловий ефір 1(2-морфоліноетил)-4
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти 
Морфін
 
3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксимор
фінен-7 
Морфін метобромід
та інші азотисті похідні морфіну 
морфін метилбромід
 
Морфін-N-оксид
 
3,6-дигідрокси-N-метил-4,5
епоксиморфінен-7-N-оксид 
Нікодикодин  6-нікотинілдигідрокодеїн 
Нікокодин  6-нікотинілкодеїн 
Нікоморфін  3,6-динікотинілморфін 
Норациметадол
 
(+)(-)-а-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4
дифенілгептан 
Норкодеїн  N-деметилкодеїн 
Норлеворфанол  (-)-3-гідроксиморфінан 
Норметадон  6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон 
Норморфін  деметилморфін 
Норпіпанон  4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон 
Оксикодон  14-гідроксидигідрокодеїнон 
Оксиморфон  14-гідроксидигідроморфінон 
Омнопон  суміш алкалоїдів опіуму 
Пентазоцин

 
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро
6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6
метано-3-бензазоцин-8-ол 
Петидин
 
етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин
4-карбонової кислоти 
Петидину проміжний
продукт А 
4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
 
Петидину
проміжний продукт В 
етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4
карбонової кислоти 
Петидину проміжний
продукт С 
1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова
кислота 
Пімінодин

 
етиловий ефір 4-феніл-1-(3
феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової
кислоти 
Піритрамід
 
1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1
піперидил)піперидино-4-карбоксіамід 
Прогептазин
 
1,3-диметил-4-феніл-4
пропіонілоксіазациклогептан 
Проперидин
 
ізопропіловий ефір 1-метил-4
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти 
Пропірам
 
N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2
піридилпропіонамід 
Рацеметорфан  (+)(-)-3-метокси-N-метилморфінан 
Рацеморамід
 
(+)(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4
(1-піролідиніл)бутил]-морфолін 
Рацеморфан  (+)(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан 
Суфентаніл
 
N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)
етил]-4-піперидил]-пропіонанілід 
Тебаїн
 
3,6-диметокси-N-метил-4,5
епоксиморфінадієн-6,8 
Тебакон  ацетилдигідрокодеїнон 
Тилідин
 
(+)(-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1
феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат 
Тримеперидин
(промедол) 
1,2,5-триметил-4-феніл-4
пропіоноксипіперидин 
Фенадоксон  6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон 
Феназоцин
 
2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7
бензоморфан 
Фенампромід
 
N-(1-метил-2-піперидилетил)
пропіонанілід 
Феноморфан  3-гідрокси-N-фенетилморфінан 
Феноперидин

 
етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3
фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4
карбонової кислоти 
Фентаніл  1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин 
Фолькодин  морфолінілетилморфін 
Фуретидин

 
етиловий ефір 1-(2
тетрагідрофурфурилоксіетил)-4
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти 

Примітка. До цього списку також включаються:

ізомери (якщо вони свідомо не виключені з перелічених у ньому наркотичних засобів) у разі, коли існування таких ізомерів можливе;

складні та прості ефіри (якщо вони не включені до інших списків) перелічених у цьому списку наркотичних засобів у разі, коли існування таких ефірів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних засобів, включаючи солі складних та простих ефірів, ізомерів, у разі, коли існування таких солей можливе.

Список N 2

Психотропні речовини, обіг яких обмежено

Міжнародна
незареєстрована назва 
Хімічна назва
 
Амфетамін  (+)(-)-а-метилфенетиламін 
Глютетимід  2-етил-2-фенілглютарімід 
Дексамфетамін  (+)-а-метилфенетиламін 
Дронабінол
((-)-транс-дельта-9
тетрагідроканабінол) 
(6aR, 10aR)-6а,7,8,10а-тетрагідро
6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дибензо
[b,d]-піран-1-ол 
Левамфетамін  (-)-(R)-а-метилфенетиламін 
Левометамфетамін  (-)-N,а-диметилфенетиламін 
Меклоквалон
 
3-(о-хлорфеніл)-2-метил-4(3Н)
хіназолінон 
Метаквалон  2-метил-3-(о-толіл)-4(3Н)-хіназолінон 
Метамфетамін  (+)-(S)-N,а-диметилфенетиламін 
Метамфетамін-рацемат  (+)(-)-N,а-диметилфенетиламін 
Метилфенідат  метил-а-феніл-2-піперидинацетат 
Секобарбітал
 
5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова
кислота 
Фенетилін
 
7-[2-[(а-метилфенетил)аміно]-етил]
теофілін 
Фенметразин  3-метил-2-фенілморфолін 
Ціпепрол
 
альфа-(а-метоксибензил)-4-(b
метоксифенетил)-1-піперазинетанол 
2С-В  4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін 

Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких солей можливе.

Таблиця III

Список N 1

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено
і стосовно яких допускаються виключеніня
деяких заходів контролю

1. Препарати ацетилдигідрокодеїну,

дигідрокодеїну,

етилморфіну,

кодеїну,

нікодикодину,

нікокодину,

норкодеїну,

фолькодину

за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з

концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах.

2. Препарати пропіраму,

що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози, поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози.

3. Препарати декстропропоксифену

для орального застосування, що містять не більш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не

більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під

контролем відповідно до Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

4. Препарати кокаїну,

що містять не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та

препарати опію або морфіну,

що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку на безводну морфін-основу і поєднані з одним або кількома інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в кількості, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.

5. Препарати дифеноксину,

що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і не менш як 5 відсотків атропіну сульфату на одиницю дози дифеноксину.

6. Препарати дифеноксилату,

що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку на основу і атропіну сульфат, вміст якого еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю дози дифеноксилату.

7. Порошок кореня іпекакуани та опію,

що містить 10 відсотків опію в порошку, 10 відсотків кореня іпекакуани в порошку, добре змішаних з 80 відсотками будь-якого іншого інгредієнта в порошку, що не містить будь-яких наркотичних засобів.

8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів.

Примітка.

Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з незначним вмістом наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, з яких ці засоби чи речовини не можуть бути вилучені легкодоступним способом у кількості, що дає змогу зловживати ними, можуть виключатися із сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом.

Список N 2

Психотропні речовини, обіг яких обмежено
і стосовно яких допускаються виключення
деяких заходів контролю

Міжнародна
незареєстрована назва 
Хімічна назва 
Алобарбітал  5,5-діалілбарбітурова кислота 
Альпразолам
 
8-хлор-1-метил-6-феніл-4Н-s-тріазоло
[4,3-а]-1,4-бензодіазепін 
Амінорекс  2-аміно-5-феніл-2-оксазолін 
Амобарбітал
 
5-етил-5-(3-метилбутил)барбітурова
кислота 
Амфепрамон  1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон 
Барбітал  5,5-діетилбарбітурова кислота 
Бензфетамін  (+)-N-бензил-N,а-диметилфенетиламін 
Бромазепам
 
7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2Н
1,4-бензодіазепін-2-он 
Бротізолам

 
2-бром-4-(о-хлорофеніл)-9-метил-6Н
тієно[3,2-f]-5-триазоло[4,3-а]-1,4
діазепін 
Буталбітал  5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота 
Бутобарбітал  5-бутил-5-етилбарбітурова кислота 
Вінілбітал
 
5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова
кислота 
Галазепам
 
7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2,2,2
трифторетил)-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он 
Галоксазолам

 
10-бром-11b-(о-фторфеніл)-2,3,7,11b
тетрагідрооксазоло[3,2-d)-1,4
бензодіазепін-6(5Н)-он 
Делоразепам
 
7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-2Н
1,4-бензодіазепін-2-он 
Діазепам
 
7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2Н
1,4-бензодіазепін-2-он 
Естазолам
 
8-хлор-6-феніл-4Н-s-триазоло[4,3-а]
1,4-бензодіазепін 
Етил лофлазепат

 
етил-7-хлор-5-(о-фторфеніл)-2,3
дигідро-2-оксо-1Н-1,4-бензодіазепін-3
карбоксилат 
Етиламфетамін  N-етил-а-метилфенілетиламін 
Етинамат  1-етинилциклогексанол карбамат 
Етхлорвінол  1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол 
Камазепам

 
7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1 -метил
5-феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
диметилкарбамат (ефір) 
Катин
((+)-норпсевдоефедрин) 
(+)-(R)-а-[(R)-1-аміноетил]бензиловий
спирт 
Кетазолам

 
11-хлор-8,12b-дигідро-2,8-диметил-12b
феніл-4Н-[1,3]-оксазино-[3,2-d]-1,4
бензодіазепін-4,7(6Н)-діон 
Клобазам
 
7-хлор-1-метил-5-феніл-1Н-1,5
бензодіазепін-2,4(3Н,5Н)-діон 
Клоксазолам

 
10-хлор-11b-(о-хлорфеніл)-2,3,7,11b
тетрагідрооксазоло-[3,2-d]-1,4
бензодіазепін-6(5Н)-он 
Клоназепам
 
5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2Н
1,4-бензодіазепін-2-он 
Клоразепат
 
7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1Н
1,4-бензодіазепін-3-карбонова кислота 
Клотіазепам
 
5-(о-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1
метил-2Н-тієно[2,3-е]-1,4-діазепін-2-он 
Лефетамін  (-)-N,N-диметил-1,2-дифенілетиламін 
Лопразолам

 
6-(о-хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил
1-піперазиніл)метилен]-8-нітро-1Н
імідазо-[1,2-а]-1,4-бензодіазепін-1-он 
Лоразепам
 
7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3
гідрокси-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он 
Лорметазепам

 
7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3
гідрокси-1-метил-2Н-1,4-бензодіазепін
2-он 
Мазиндол
 
5-(n-хлорфеніл)-2,5-дигідро-3Н-імідазо
[2,1-а]-ізоіндол-5-ол 
Медазепам
 
7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1Н
1,4-бензодіазепін 
Мезокарб
 
3-(2-толіл)-N-(фенілкарбамоїл)
сиднонімін 
Мепробамат
 
2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол
дикарбамат 
Метилфенобарбітал
 
5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова
кислота 
Метиприлон  3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон 
Мефенорекс  N-(3-хлорпропіл)-а-метилфенетиламін 
Мідазолам
 
8-хлор-6-(о-фторфеніл)-1-метил-4Н
імідазо-[1,5-а]-1,4-бензодіазепін 
Німетазепам
 
1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2Н
1,4-бензодіазепін-2-он 
Нітразепам
 
1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2Н
1,4-бензодіазепін-2-он 
Нордазепам
 
7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2Н-1,4
бензодіазепін-2-он 
Оксазепам
 
7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл
2Н-1,4-бензодіазепін-2-он 
Оксазолам

 
10-хлор-2,3,7,11b-тетрагідро-2-метил
11b-фенілоксазоло-[3,2-d][1,4]
бензодіазепін-6(5Н)-он 
Пемолін  2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он 
Пентобарбітал
(етамінал натрію) 
5-етил-5-(1-метилбутил)барбітурова
кислота 
Піназепам
 
7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2
пропініл)-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он 
Піпрадрол  1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)метанол 
Піровалерон  4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенон 
Празепам

 
7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3
дигідро-5-феніл-2Н-1,4-бензодіазепін
2-он 
Секбутабарбітал
 
5-sec-бутил-5-етилбарбітурова
кислота 
Темазепам
 
7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил
5-феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он 
Тетразепам

 
7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3
дигідро-1-метил-2Н-1,4-бензодіазепін
2-он 
Тофізопам
(грандоксин) 
1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил
7,8-диметокси-5Н-2,3-бензодіазепін 
Тріазолам
 
8-хлор-6-(о-хлорфеніл)-1-метил-4Н-s
триазоло-[4,3-а]-1,4-бензодіазепін 
Феназепам
 
7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1Н
1,4-бензодіазепін-2-он 
Фендиметразин  (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенілморфолін 
Фенкамфамін  N-етил-3-феніл-2-норборнанамін 
Фенобарбітал  5-етил-5-фенілбарбітурова кислота 
Фенпропорекс  (+)(-)-N-2-ціанетиламфетамін 
Фентермін  а,а-диметилфенілетиліамін 
Флудіазепам
 
7-хлор-5-(о-фторфеніл)-1,3-дигідро-1
метил-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он 
Флунітразепам
 
5-(о-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7
нітро-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он 
Флуразепам

 
7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(о
фторфеніл)-1,3-дигідро-2Н-1,4
бензодіазепін-2-он 
Хлордіазепоксид
 
7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3Н-1,4
бензодіазепін-4-оксид 
Циклобарбітал
 
5-(1-циклогексен-1-іл)-5
етилбарбітурова кислота 
GHB  гамма-оксимасляна кислота 
Золпідем (INN)  N,N,6-триметил-2-р-толилімідазо 
  [1,2-а] пирідин-З-ацетамід 
Мефентермін
(метилфентермін) 

N-метил-а,а-диметилфенілетиламін 

Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких солей можливе.

Таблиця IV

Список N 1

Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких
встановлюються заходи контролю

Міжнародна
незареєстрована назва 
Хімічна назва
 
N-ацетилантранілова
кислота 
2-ацетиламінобензойна кислота
 
Ергометрин


 
бета-пропаноламід лізергінової
кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)
2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін
8В-карбоксіамід малеат 
Ерготамін

 
ерготаман-3',6',18-трион,12'-гідрокси
2'метил-5'-(фенілметил)-(5'а),
[R-(R*,R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат 
Ефедрин

 
[R-(R*,S*)]-а-[1-(метиламіно)етил]
фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)
пропанол 
Ізосафрол  3,4-метилендіокси-(1'-пропеніл)бензол 
Лізергінова кислота
 
9,10-дидегідро-6-метилерголін
8В-карбонова кислота 
3,4-метилендіоксифеніл-2
пропанон (3,4-МДФ-2П) 
3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
 
Піперональ
 
3,4-(метилендіокси)бензальдегід;
геліотропін 
Псевдоефедрин

 
[S-(R*,R*]-а-[1-(метиламіно)етил]
фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)
пропанол 
Сафрол  3,4-метилендіоксиалілбензол 
Фенілацетон  1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон 
Фенілпропаноламін
(ФПА, норефедрин) 
(+)(-)-2-аміно-1-фенілпропанол-1
 

Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе.

Список N 2

Прекурсори, стосовно яких
встановлюються заходи контролю

Міжнародна
незареєстрована назва 
Хімічна назва 
Ангідрид оцтової кислоти  оцтовий ангідрид 
Антранілова кислота  2-амінобензойна кислота 
Ацетон  2-пропанон 
Етиловий ефір  діетиловий ефір 
Калію перманганат  калій марганцевокислий 
Метилетилкетон  2-бутанон 
Піперидин  гексагідропіридин; пентаметиленімін 
Сірчана кислота  сульфатна кислота 
Соляна кислота  хлористоводнева кислота 
Толуол  метилбензол 
Фенілоцтова кислота  альфа-толуїлова кислота 

Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.

Речовини, що містять не менш як 10 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, метилетилкетон та толуол, підлягають тим же заходам контролю, що й прекурсори.

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1890 від 12.12.2002 )

^ Наверх
наверх