документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення до деяких законодавчих актів
Української РСР доповнень і змін, що випливають
з законів про вибори народних депутатів

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 5 ст. 59 )

( Указ затверджено Законом N 8816-XI від 17.02.1990 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.20
01 )

Відповідно до законів Української РСР від 27 жовтня 1989 року "Про вибори народних депутатів Української РСР" і "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673) такі доповнення і зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 186-2 такого змісту:

"Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори народних депутатів

Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про кандидата в депутати, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів -

тягнуть за собою попередження, або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців, або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу -

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.

Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів у депутати, підрахунком голосів на виборчій дільниці, визначенням результатів виборів по округу, підбиттям загальних підсумків виборів, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців".

2. Статтю 221 після цифр "185-11" доповнити цифрами "186-2".

3. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "179" доповнити цифрами "186-2".

4. Частину другу статті 277 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-2".

5. Частину першу статті 294 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-2".

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

III. Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР такі доповнення і зміни:

1. Доповнити Кодекс главою 30-А такого змісту:

"Глава 30-А

Заяви про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати

Стаття 243-1. Підсудність справ по заявах

Заяви про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати подаються щодо: кандидатів у народні депутати Української РСР - у Верховний Суд Української РСР; кандидатів у депутати обласної, Київської міської Ради народних депутатів відповідно в обласний, Київський міський суд; кандидатів у депутати районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів - в районний (міський) народний суд, в районі діяльності якого розташована виборча комісія, що зареєструвала кандидата в депутати.

Стаття 243-2. Право на звернення з заявою

З заявою про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати вправі звернутись у відповідний суд: Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів Української РСР щодо кандидатів у народні депутати Української РСР; обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільська виборча комісія щодо кандидатів у депутати відповідної Ради народних депутатів.

Стаття 243-3. Порядок судового розгляду заяви

Заяву про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати суд повинен розглянути у відкритому судовому засіданні не пізніше трьох днів, включаючи і день надходження заяви, якщо вона подана не пізніше дванадцятої години цього дня.

У Верховному Суді Української РСР, обласному, Київському міському суді заяви розглядають судові колегії в цивільних справах цих судів.

Стаття 243-4. Особи, які викликаються в судове засідання

У судове засідання для участі в розгляді заяви обов'язково викликаються представник заявника, кандидат у депутати, відносно реєстрації якого суд має дати висновок, і представник виборчої комісії, яка зареєструвала цього кандидата в депутати.

Стаття 243-5. Рішення суду

Встановивши, що кандидатом у народні депутати Української РСР, кандидатом у депутати місцевої Ради народних депутатів порушено вимоги Закону "Про вибори народних депутатів Української РСР" або Закону "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР" про заборону в його передвиборній програмі закликів до повалення або насильницької зміни радянського державного і суспільного ладу, закріпленого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, до розпалювання національної, расової ворожнечі або розбрату, суд постановляє рішення, в резолютивній частині якого дає висновок про наявність підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати.

При відсутності даних про порушення зазначеної заборони резолютивна частина рішення повинна містити висновок, що підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати немає.

Рішення суду по заяві є остаточним і оскарженню не підлягає.

Суд негайно видає копію рішення заявникові".

2. Частину першу статті 236 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) по заявах про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати".

3. У статті 238 слова "виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів" замінити словами "дільничною виборчою комісією".

4. У статті 239:

назву після слова "Право" доповнити словами "і строк";

у тексті слова "виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів" і "допустив" замінити відповідно словами "відповідна дільнична виборча комісія" і "допустила".

Доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Скарга може бути подана не пізніш як за п'ять днів до виборів".

5. Статтю 240 викласти в такій редакції:

"Стаття 240. Обов'язкове позасудове вирішення скарги

Суд приймає до свого розгляду скаргу лише в тому разі, коли заяву розглядала і відхилила відповідна дільнична виборча комісія, яка подала списки виборців для загального ознайомлення.

Якщо заявник без попереднього звернення до дільничної виборчої комісії надіслав скаргу до суду поштою, суддя надсилає її до відповідної дільничної виборчої комісії, про що повідомляє заявника".

6. У частині першій статті 242 слова "виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів" замінити словами "відповідної дільничної виборчої комісії".

7. У частині другій статті 243 слова "виконавчому комітетові відповідної Ради народних депутатів" замінити словами "відповідній дільничній виборчій комісії".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 19 січня 1990 р.
N 8710-XI

^ Наверх
наверх