документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-052009-04-14  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу
та деяких інших законодавчих актів
Української РСР

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - редакція
набуває чинності 01.09.2001 )

З метою посилення боротьби з бродяжництвом, жебрацтвом і веденням іншого паразитичного способу життя Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - редакція набуває чинності 01.09.2001 )

II. Порядок і умови відбування покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий профілакторій встановлюються Положенням, затверджуваним Президією Верховної Ради Української РСР.

III. Внести до Указів Президії Верховної Ради Української РСР такі зміни і доповнення:

1. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року ( 1н-06 ) "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196; 1973 р., N 15, ст. 110; 1975 р., N 37, ст. 419):

1) частину другу статті 1 після слів "адміністративного впливу" доповнити словами "а так само хронічні алкоголіки, які не мають постійного місця проживання і займаються бродяжництвом чи жебрацтвом або ведуть інший паразитичний спосіб життя, якщо їх дії не підпадають під ознаки статті 214 Кримінального кодексу Української РСР" ( 2002-05 );

2) у частині першій статті 2 слова "колективів трудящих" і "колективу трудящих" замінити відповідно словами "трудових колективів" і "трудового колективу";

3) у статті 3 слова "органами міліції" замінити словами "органами внутрішніх справ";

4) у статті 5:

а) у частині третій слова "районних, міських Рад депутатів трудящих" замінити словами "районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів";

б) після частини третьої включити нову частину такого змісту:

"Трудове і побутове влаштування осіб, які звільнені з лікувально-трудових профілакторіїв і не мають постійного місця проживання, здійснюється виконавчими комітетами районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів за місцем знаходження лікувально-трудового профілакторію або за обраним особою місцем проживання у встановленому законом порядку".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

5) у частині другій статті 7 слова "народного суду" замінити словами "районного (міського) народного суду".

2. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 1969 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 17, ст. 133; 1974 р., N 27, ст. 222):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"7. Втеча з лікувально-трудового профілакторію або з дороги до профілакторію карається за статтею 184 Кримінального кодексу Української РСР";

2) у статтях 2, 3 і 6 слова "колективів трудящих", "колективу трудящих", "органами міліції" і "Рад депутатів трудящих" замінити відповідно словами "трудових колективів", "трудового колективу", "органами внутрішніх справ" і "Рад народних депутатів".

3. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 26, ст. 221; 1973 р., N 40, ст. 341; 1975 р., N 37, ст. 419):

1) частину третю статті 1 викласти в такій редакції: "За розпивання спиртних напоїв у громадських місцях штраф накладається начальником органу внутрішніх справ або його заступником, виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів або адміністративними комісіями при виконавчих комітетах селищних і сільських Рад народних депутатів, а за появу в громадських місцях у п'яному вигляді - начальником органу внутрішніх справ або його заступником";

2) у статті 2 слова "органи міліції" і "колективу трудящих" замінити відповідно словами "органи внутрішніх справ" і "трудового колективу";

3) у статті 12:

а) у частині першій слова "колективу трудящих" замінити словами "трудового колективу";

б) частину другу викласти в такій редакції: "Штраф накладається виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів або адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів";

в) у частині третій слова "органами міліції" замінити словами "органами внутрішніх справ";

4) у статті 17:

а) частину першу після слів "адміністративного впливу" доповнити словами "а так само хронічні алкоголіки, які не мають постійного місця проживання і займаються бродяжництвом чи жебрацтвом або ведуть інший паразитичний спосіб життя, якщо їх дії не підпадають під ознаки статті 214 Кримінального кодексу Української РСР";

б) у частині другій слова "колективів трудящих" замінити словами "трудових колективів";

5) у частині другій статті 18 слова "сільських і селищних Рад депутатів трудящих" замінити словами "селищних і сільських Рад народних депутатів";

6) у тексті Указу слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

IV. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1983 року.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 16 листопада 1982 р.
N 4290-X.

^ Наверх
наверх