документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-052009-04-14  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодек
су
та деяких інших законодавчих актів
Української РСР

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 649/97-ВР від 19.11.
97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40

Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

Законом
N 1254-VI від 14.04.20
09 )

З метою посилення боротьби з бродяжництвом, жебрацтвом і веденням іншого паразитичного способу життя Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Розділ І втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Порядок і умови відбування покарання у вигляді направлення у виховно-трудовий профілакторій встановлюються Положенням, затверджуваним Президією Верховної Ради Української РСР.

III. Внести до Указів Президії Верховної Ради Української РСР такі зміни і доповнення:

( Стаття 1 розділу III втратила чинність на підставі Закону N 1254-VI від 14.04.2009 )

( Стаття 2 розділу III втратила чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97 )

3. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 26, ст. 221; 1973 р., N 40, ст. 341; 1975 р., N 37, ст. 419):

1) частину третю статті 1 викласти в такій редакції:

"За розпивання спиртних напоїв у громадських місцях штраф накладається начальником органу внутрішніх справ або його заступником, виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів або адміністративними комісіями при виконавчих комітетах селищних і сільських Рад народних депутатів, а за появу в громадських місцях у п'яному вигляді - начальником органу внутрішніх справ або його заступником";

2) у статті 2 слова "органи міліції" і "колективу трудящих" замінити відповідно словами "органи внутрішніх справ" і "трудового колективу";

3) у статті 12:

а) у частині першій слова "колективу трудящих" замінити словами "трудового колективу";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"Штраф накладається виконавчими комітетами селищних, сільських Рад народних депутатів або адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів";

в) у частині третій слова "органами міліції" замінити словами "органами внутрішніх справ";

4) у статті 17:

а) частину першу після слів "адміністративного впливу" доповнити словами "а так само хронічні алкоголіки, які не мають постійного місця проживання і займаються бродяжництвом чи жебрацтвом або ведуть інший паразитичний спосіб життя, якщо їх дії не підпадають під ознаки статті 214 Кримінального кодексу Української РСР";

б) у частині другій слова "колективів трудящих" замінити словами "трудових колективів";

5) у частині другій статті 18 слова "сільських і селищних Рад депутатів трудящих" замінити словами "селищних і сільських Рад народних депутатів";

6) у тексті Указу слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

IV. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1983 року.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 16 листопада 1982 р.
N 4290-X.

^ Наверх