документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 45 від 25.02.93
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 травня 1993 р. за N 55

Погоджено з Мінфіном, Мінпраці,
і ЦК профспілки працівників
освіти і науки України

( Наказ відмінено згідно Наказу Міносвіти
N 252 від 25.07.96
)

Про розміри ставок заробітної плати й посадових
окладів працівників освіти України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 44 "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки" НАКАЗУЮ :

1. Затвердити схему ставок, посадових окладів, що запроваджується з 1 січня 1993 року, визначених за розрядами Єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення згідно з додатком N 1.

2. Затвердити розміри ставок заробітної плати й посадові оклади працівників освіти України згідно з додатками N 2-17. (Додатки в БД відсутні)

3. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних категорій і стажу роботи, якщо це передбачено умовами оплати праці.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з подальшою атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

4. Установити, що із запровадженням Єдиної тарифної сітки оплати праці зберігається діючий порядок установлення надбавок, доплат, преміювання, інших виплат стимулюючого характеру.

Перегляд ставок (окладів) працівників проводиться керівниками бюджетних установ і організацій при зміні розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

5. Посадові оклади заступників керівників установ і організацій та заступників керівників структурних підрозділів цих установ і організацій встановлюються на 5-15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника.

6. У разі, коли встановлені для працівників відповідно до цієї постанови ставки (оклади) з урахуванням надбавок і пільг будуть нижчі від діючих ставок (окладів) з урахуванням надбавок і пільг, цим працівникам на період роботи в даній установі (організації) на даній посаді зберігається діючий розмір посадового окладу.

7. Фінансово-економічному управлінню (Шматок Л. Г.) разом із зацікавленими управліннями розробити і затвердити до 1 квітня 1993 р. необхідні інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників установ і закладів освіти на основі атестації або тарифікації.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра В. П. Шепотько.

Схема
ставок і посадових окладів, що запроваджуються
з 1 січня 1993 року, визначених за розрядами Єдиної тарифної
сітки, тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами підвищення

Тарифні
розряди
 
Тарифні
коефіцієнти
 
Коефіцієнти підвищення
 
Ставки і посадові оклади
(визначені шляхом множення
гр.2 на гр.3 на 2300 укр.крб) 
: 2  : 3  : 4 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 
1,00
1,12
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,06
2,26
2,49
2,74
3,01
3,31
3,64
4,01
4,41
4,85
5,34
5,87
6,46
7,10
7,81
8,59
9,45
10,30
11,15
12,00
12,90
13,80 
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,93
1,91
1,85
1,80
1,73
1,70
1,66
1,63
1,60
1,57 
4600
5152
5750
6394
7084
7820
8602
9476
10396
11454
12604
13846
15226
16744
17985
19779
21752
23950
26327
28676
31190
33232
35563
37602
40273
42571
44988
47472
49832 

^ Наверх