документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом
та обігом спирту етилового, коньячного, плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

З метою посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порушеннями вимог чинного законодавства з цього питання, створення ефективної системи контролю за виробництвом та обігом на території України спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1996 р., N 41, ст. 193, N 45, ст. 232; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., N 8, ст. 56):

1) преамбулу Закону викласти у такій редакції:

"Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України.

Дія цього Закону не поширюється на виробництво і торгівлю пивом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання";

2) у статті 1:

абзац другий статті викласти в такій редакції:

"спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями";

доповнити статтю абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим такого змісту:

"незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання;

фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале використання двома і більше підприємствами-резидентами або підприємствами, що є їх правонаступниками, знаків для позначення однорідних товарів, права на які засвідчуються свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, одержаними до введення в дію пункту 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації таких знаків;

незаконне виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності";

3) у статті 3:

частину першу статті викласти у такій редакції:

"Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на випуск коньяку видаються лише тим суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний цикл виробництва, включаючи викурку та витримку";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб'єктам підприємницької діяльності, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи. Для суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво тютюнових виробів у порядку, визначеному законом, але не здійснюють повного циклу виробництва тютюнових виробів, ліцензія дійсна до кінця її строку".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

4) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:

"Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється, крім виробництва спирту етилового, коньячного і плодового з давальницької сировини нерезидентами за умови повного вивезення готової продукції за межі митної території України";

5) у статті 11:

доповнити частину першу статті після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"Штриховий код повинен бути нанесений на лицьову сторону етикетки чи контретикетки".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тринадцятий частини першої вважати відповідно абзацами тринадцятим - чотирнадцятим;

у частині другій статті слова "штриховий код" замінити словами "наявність ароматизаторів, барвників (при їх використанні)";

доповнити частину другу статті після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"На лицьову сторону етикетки чи контретикетки повинен бути нанесений штриховий код".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий частини другої статті вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

6) у частині першій статті 13 слова "алкогольних напоїв та тютюнових виробів" замінити словами "та алкогольних напоїв";

7) у статті 14:

частину першу викласти у такій редакції:

"Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим і плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами, спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та підприємствами зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров'я та підприємств зооветеринарного постачання";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним здійснюються за наявності ліцензій спеціалізованими коньячними підприємствами, які забезпечені дубовою тарою для витримки коньячного спирту, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва коньячного спирту і коньяку. Перелік указаних підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати третьою - п'ятою;

у частині третій статті слова "Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України або уповноваженими ним органами" замінити словами "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України";

доповнити статтю частинами шостою - сьомою такого змісту:

"Забороняється сплата акцизного збору з спирту етилового, коньячного і плодового шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого акцизного збору коштами.

При продажу (інших видах відчуження) спирту етилового, коньячного і плодового в межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити оплату суми акцизного збору, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах";

8) у статті 15:

частину сьому статті доповнити реченням такого змісту: "Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, за яку не внесена чергова щоквартальна плата, вважається недійсною";

доповнити статтю частинами тринадцятою і чотирнадцятою такого змісту:

"Забороняється сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого акцизного збору коштами.

При продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов'язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов'язаний здійснити оплату суми акцизного збору, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах";

у частині третій слова "Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України" замінити словами "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України";

у частинах четвертій, дев'ятій, десятій слова "Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі" замінити словами "уповноваженими Кабінетом Міністрів України";

9) у статті 17:

в абзаці шостому частини другої слова "сертифіката якості" замінити словами "сертифіката відповідності або сертифіката про визнання";

частину другу статті доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"сплати сум акцизного збору та податку на додану вартість шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами, - у розмірі вартості відвантаженої продукції";

частину четверту статті викласти у такій редакції:

"Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою цієї статті, приймаються органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції";

10) у тексті Закону слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" у всіх відмінках замінити словом "ліцензії" у відповідних відмінках.

2. Частину шосту статті 9 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45, ст. 287) викласти у такій редакції:

"6. Конфісковані алкогольні напої підлягають знищенню або промисловій переробці. Порядок знищення або промислової переробки конфіскованих алкогольних напоїв встановлюється Кабінетом Міністрів України. Конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Порядок знищення конфіскованих тютюнових виробів встановлюється Кабінетом Міністрів України".

3. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1996 р., N 31, ст. 148; 1998 р., N 29, ст. 190):

1) пункт 1 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:

"проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу";

2) статтю 20 доповнити частиною другою такого змісту:

"У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

4. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1) доповнити Кодекс статтею 155-9 такого змісту:

"Стаття 155-9. Порушення встановленого порядку промислової переробки або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Умисне порушення встановленого порядку промислової переробки або знищення конфіскованого спирту етилового, коньячного чи плодового або знищення конфіскованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -

карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або організованою групою, або у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від одного до трьох років або штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна або без такої";

2) у статті 147:

абзац другий частини першої доповнити словами "з конфіскацією випущеної продукції або без такої";

абзац другий частини другої доповнити словами "з конфіскацією випущеної продукції".

5. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05 ) після слова і цифр "статтею 155-8" доповнити словом і цифрами "статтею 155-9". цифрами "статтею 155-9".

6. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтями 156-2, 177-2 такого змісту:

"Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 177-2. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв
або тютюнових виробів

Виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення.

Реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само обладнання для їх вироблення -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення";

2) статті 156 і 164-5 викласти в такій редакції:

"Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в не пристосованих для цього приміщеннях або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, або в не пристосованих для цього приміщеннях, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі";

"Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у великих розмірах, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів.

Незаконне зберігання марок акцизного збору -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного збору.

Примітка.

Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, які у сто чи більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

3) у статті 221 слово і цифри "статтями 146" замінити словами і цифрами "статтею 146, частинами першою і третьою статті 156, статтями", після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-5", а після цифр "173-1" доповнити цифрами "177-2";

4) у частині першій статті 234-2 слова і цифри "з реалізацією, прийняттям на комісію або зберіганням з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (стаття 164-5), а також" виключити;

5) у частині першій статті 244-4 слово і цифри "статті 155, 156" замінити словами і цифрами "стаття 155, частина друга статті 156", а цифри "156-1" замінити словом і цифрами "статті 156-1, 156-2";

6) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:

"органів податкової служби (статті 164-5, 177-2)";

7) частину першу статті 265 після цифр "234-2" доповнити цифрами "244-4";

8) у частині першій статті 294 слова і цифри "статтями 146" замінити словами і цифрами "статтею 146, частинами першою і третьою статті 156, статтями", після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-5", а після цифр "173-1" - цифрами "177-2".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

2. Запропонувати Президенту України і Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом до набрання ним чинності.

3. Інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання норм чинного законодавства щодо виробництва спирту етилового виключно державними підприємствами.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1685-III

^ Наверх
наверх