документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями
та тютюновими виробами

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 46, ст. 345 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 482/95-ВР від 19.12.95,
ВВР 1995, N 46, ст. 346 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 306/96-ВР від 11.07.
96, ВВР, 1996, N 41, ст. 193
N 361/96-ВР від 12.09.
96, ВВР, 1996, N 45, ст. 232
N 526/97-ВР від 11.09.
97, ВВР, 1997, N 45, ст. 286
N 775/97-ВР від 23.12.
97, ВВР, 1998, N 18, ст. 91
N 122/98-ВР від 12.02.
98, ВВР, 1998, N 26, ст. 158
N 182/98-ВР від 05.03.
98, ВВР, 1998, N 26, ст. 168 )
N 373-XIV від 30.12.
98, ВВР, 1999, N 8, ст.56 )

Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян.

Дія цього Закону не поширюється на виробництво і торгівлю спиртом технічним для виробничих цілей, виробництво і торгівлю пивом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

спирт етиловий - спирт етиловий ректифікований, виготовлений з крохмалеі цукровмісної сировини шляхом її зброджування, відокремлення та очищення до визначеного стандартом вмісту інших продуктів і речовин;

спирт етиловий питний - спирт етиловий ректифікований, розбавлений водою за спеціальною технологією до визначеного стандартом вмісту алкоголю;

спирт коньячний - спирт, отриманий шляхом переробки виноградних виноматеріалів за спеціальною технологією;

спирт плодовий - спирт, отриманий шляхом переробки плодових виноматеріалів за спеціальною технологією;

алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08; ( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону N 182/98-ВР від 05.03.98 )

тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний стан людини під час вживання;

оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування;

місце торгівлі - місце реалізації товарів, обладнане електронним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів;

сировина - предмети праці та природні компоненти, які підлягають подальшій переробці.

Розділ II. Регулювання виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

Виробництво спирту етилового може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них спеціальних дозволів (ліцензій).

Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах, а також на виноробних підприємствах незалежно від форм власності, які на момент набрання чинності цим Законом мали відповідну ліцензію і виробляють ці спирти тільки для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за умови одержання спеціального дозволу (ліцензії).

Рішення про проектування і будівництво нових спиртових виробництв приймається Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 2 доповнена частиною четвертою згідно із Законом N 526/97-ВР від 11.09.97)

Стаття 3. Порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового видаються суб'єктам підприємницької діяльності юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів усім суб'єктам підприємницької діяльності.

Спеціальний дозвіл (ліцензія) видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додаються:

копії засновницьких документів та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

дозвіл про допуск підприємства до виробництва продукції, виданий відповідним органом державного пожежного нагляду;

дозвіл на початок роботи підприємства, виданий територіальним управлінням Державного комітету України по нагляду за охороною праці;

дозвіл власника знака для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону. В цьому та інших випадках права власників знаків для товарів і послуг захищаються у порядку, визначеному законодавством;

довідка відповідного органу державної санітарно-епідемічної служби про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці;

атестат виробництва, виданий органами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації;

довідки державного податкового органу про взяття заявника на облік як платника податків та про реєстрацію місць зберігання спирту етилового (для виробників спирту та алкогольних напоїв);

документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється.

Рішення про видачу спеціального дозволу (ліцензії) або відмову в його видачі приймається уповноваженим органом після перевірки підприємства, але не пізніше 30 днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі спеціального дозволу (ліцензії) повинна бути вказана підстава для відмови. ( Стаття 3 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97)

Стаття 4. Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

Встановити річну плату за ліцензії на виробництво:

спирту етилового, коньячного, плодового та алкогольних напоїв - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ( Абзац другий частини першої статті 4 в редакції Закону N 775/97-ВР від 23.12.97 )

тютюнових виробів - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата за ліцензії справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукції. 50 відсотків цієї плати зараховується до Державного бюджету України, а 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності.

Ліцензії видаються терміном на 5 років, а плата за них справляється щорічно.

Стаття 5. Повідомлення про видачу ліцензії

Орган, уповноважений видавати ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у письмовій формі повідомляє про видачу ліцензії державну податкову інспекцію за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано таку ліцензію.

Стаття 6. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності,
що виробляють спирт етиловий, коньячний і
плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби

Суб'єкти підприємницької діяльності, що виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, підлягають обов'язковій реєстрації в державній податковій інспекції за місцезнаходженням цих суб'єктів як платники акцизного збору шляхом подання копії ліцензії в п'ятиденний строк після її отримання.

Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів на давальницьких умовах

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється.

Переробка спирту етилового, коньячного і плодового, виноматеріалів на давальницьких умовах на алкогольні напої та їх взаємний натуральний обмін забороняються.

Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини дозволяється тільки на українських підприємствах, які мають спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво тютюнових виробів, і здійснюється відповідно до чинного законодавства. Забороняється вивезення за межі митної території України давальницької сировини для виробництва тютюнових виробів.

Переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на виноматеріали дозволяється і здійснюється відповідно до чинного законодавства. ( Стаття 7 в редакції Законів N 361/96-ВР від 12.09.96; N 526/97-ВР від 11.09.97)

Розділ III. Атестація виробництва, якість продукції

Стаття 8. Атестація виробництва спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів

Підприємства, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Атестація підприємств проводиться органами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації або уповноваженими ними організаціями. ( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 306/96-ВР від 11.07.96 )

Аналітичні та вимірювальні лабораторії атестуються органами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.

Орган, який проводить атестацію, зобов'язаний надати заявнику комплект зразків документів для атестації протягом трьох днів з дня подачі заяви.

Ліцензія на право виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видається після проведення атестації підприємства, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії. У разі внесення в період дії ліцензії змін до вимог стосовно проведення обов'язкової атестації, передбачених частиною першою цієї статті, підприємство підлягає переатестації в частині цих змін. ( Частина п'ята статті 8 в редакції Закону N 306/96-ВР від 11.07.96 )

Стаття 9. Дотримання стандартів

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим і зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України і міжнародним стандартам.

Стаття 10. Сертифікація продукції

Спирт етиловий, коньячний і плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов'язковій сертифікації в порядку та у строки, визначені законодавством.

Стаття 11. Маркування виробленої продукції

1. Маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється таким чином:

на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки горілки та лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказується:

загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування підприємства; вміст спирту (% об.); місткість посуду; штриховий код; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами);

позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва).

На лицьовій або зворотній стороні етикетки повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на виробництво.

Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки.

2. Маркування виноробної продукції здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки виноробної продукції, яка реалізується через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказується: назва держави; найменування підприємства та його місцезнаходження; знак для товарів і послуг; назва продукції; місткість посуду; вміст спирту (% об.); вміст цукру (крім сухих вин, шампанського, ігристого вина та коньяку) (% мас.); дата розливу; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва);

штриховий код.

Термін витримки для марочних вин та позначень "Марочне", вік коньячних спиртів для марочних коньяків і коньяків спеціальних назв наводяться на кольєретці.

На пляшках з колекційними винами та коньяками наклеюються додаткові ярлики із зазначенням "Колекційне (колекційний), додатково витримане (витриманий) в колекції ____ років".

На шийку пляшки з колекційним вином наклеюється кольєретка із зазначенням року врожаю винограду, з якого виготовлено вино.

На етикетках пляшок з вином контрольованих за походженням назв обов'язковий напис "Вино контрольованих за походженням назв", а на контретикетках - схематичне зображення території району, де виготовлене вино, із позначенням виноградних ділянок.

На пляшці з вермутом повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якій наводяться дані про основний склад компонентів напою і погоджені з Міністерством охорони здоров'я України рекомендації щодо вживання напою.

На пляшки з усіма видами виноробної продукції можуть наклеюватися контретикетки, які містять додаткову інформацію про напої.

Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, упаковку типу "Tetra-Pak".

3. Маркування тютюнових виробів здійснюється таким чином:

( Положення статті 11 щодо нанесення на пачку тютюнових виробів

позначення стосовно вмісту смоли і нікотину ввести в дію з 1 січня 1999 року згідно з Законом N 526/97-ВР від 11.09.97 )

на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу.

На кожній пачці, коробці або сувенірній коробці вказується: найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії;

загальна та власна назви;

наявність фільтруючого мундштука;

кількість одиниць у пачці, коробці чи в сувенірній коробці;

вміст смоли та нікотину в одиниці продукції;

попередження про шкідливість паління тютюну для здоров'я;

позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва); штриховий код.

На упаковці, в якій вироби знаходяться в пачках або коробках, вказується:

загальна та власна назви виробу;

кількість одиниць продукції в упаковці;

штриховий код.

На транспортній тарі вказується:

загальна та власна назви виробу;

найменування підприємства-виробника та його місцезнаходження;

кількість одиниць продукції в упаковці;

дата виготовлення;

позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва).

Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах виконуються мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу.

4. Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію щодо характеристики продукту.

Етикеточна продукція розробляється товаровиробником алкогольних та тютюнових виробів і повинна відповідати вимогам чинного законодавства.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного збору в порядку, визначеному законодавством. ( Стаття 11 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97)

Стаття 12. Використання спирту етилового, коньячного і
плодового для виробництва алкогольних напоїв

Виробництво алкогольних напоїв здійснюється з використанням спирту етилового, коньячного і плодового. Використання інших видів спирту для виробництва алкогольних напоїв і харчових продуктів забороняється.

Стаття 13. Нормування втрат

Норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

За понаднормативні втрати, не виправдані згідно з чинним законодавством, та незабезпечення виходу продукції суб'єкти підприємницької діяльності сплачують акцизний збір у розмірі, визначеному законом.

Розділ IV. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля
спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами

Стаття 14. Імпорт, експорт та торгівля спиртом етиловим,
коньячним і плодовим

Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим здійснюються за наявності спеціальних дозволів (ліцензій) лише державними підприємствами, спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.

Річна плата за спеціальні дозволи (ліцензії) на право експорту або оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим становить 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а імпорту - 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ліцензії видаються Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України або уповноваженими ним органами терміном на 5 років, а плата за ліцензії справляється щорічно і зараховується до Державного бюджету України.

У випадках, коли Кабінет Міністрів України уповноважує підприємства виробників спирту етилового, коньячного, плодового проводити його реалізацію на експорт або через оптову торгівлю українським споживачам, то в межах обсягів власного виробництва ці підприємства звільняються від плати за ліцензію на експорт цієї продукції чи реалізацію через оптову торгівлю.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим забороняється. ( Стаття 14 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97)

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля
алкогольними напоями та тютюновими виробами

Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності спеціальних дозволів (ліцензій).

Річна плата за спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту, експорту і оптової торгівлі цією продукцією встановлюється в таких розмірах:

імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на 5 років Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, а плата за них справляється щорічно і зараховується до Державного бюджету України.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на право оптової торгівлі видаються терміном на 5 років органами Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а плата за них справляється щорічно і зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам без ліцензій на оптову торгівлю лише в межах обсягів власного виробництва.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, у тому числі її виробниками, за наявності у них спеціальних дозволів (ліцензій).

Кількість спеціальних дозволів (ліцензій) на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами не обмежується. Щорічна платна за спеціальні дозволи (ліцензії) на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в селищах міського типу і сільській місцевості - відповідно 20 і 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожне місце торгівлі (для споживчої кооперації - на юридичну особу) з визначенням у спеціальних дозволах (ліцензіях) місць торгівлі.

Плата за спеціальні дозволи (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності, а в сільській місцевості - 50 відсотків до районного бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, а 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України у районах, містах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в державній інспекції, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на право торгівлі в ресторанах поїздів видаються органами Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України у містах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда.

Порядок оформлення і видачі спеціальних дозволів (ліцензій) визначається Кабінетом Міністрів України.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук та в не пристосованих для цього приміщеннях, на території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів та прилеглих територіях, у місцях проведення спортивних змагань, гуртожитках та прилеглих територіях і в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами, забороняється.

( Стаття 15 в редакції Закону N 526/97-ВР від 11.09.97)

Розділ V. Контроль і відповідальність за порушення цього закону

Стаття 16. Органи контролю за виробництвом і торгівлею
спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами

Контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії (патенти), а також інші органи в межах компетенції, визначеної чинним законодавством.

Підприємство-товаровиробник має право ініціативи контролю на предмет фальсифікації власної продукції суб'єктами підприємницької діяльності і фізичними особами. Орган державного контролю, до якого звернувся товаровиробник з таким проханням, зобов'язаний терміново провести перевірку відповідності продукції оригіналу в присутності представника товаровиробника -ініціатора перевірки. За наявності документів, які підтверджують факт фальсифікації, товаровиробник має право звернутися у встановленому законом порядку до суду без сплати державного мита.

Стаття 17. Відповідальність за порушення норм цього Закону

За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

До суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

несвоєчасної реєстрації як платника акцизного збору - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового, коньячного і плодового) - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій (патентів) або з порушенням установлених правил торгівлі ними - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності сертифіката якості - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначені штрафи спрямовуються: 50 відсотків - до Державного бюджету України і 50 відсотків - до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою цієї статті, приймаються органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів, Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, Головною державною податковою інспекцією України, Державною інспекцією по контролю за цінами, їх органами в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах та районах у містах Києві і Севастополі у межах їх компетенції.

У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності рішення органів, зазначених у частині третій цієї статті, протягом 15 днів сума штрафу стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням.

Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

Стаття 18. Заключні положення

Тимчасово до 1 січня 2000 року звільнити вітчизняні підприємства виробників шампанського і коньяку від плати за спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту шампанських і коньячних виноматеріалів, спирту коньячного, які ввозяться для виробництва шампанського і коньяку на власних виробничих потужностях. ( Статтю 18 доповнено частиною першою згідно із Законом N 122/98-ВР від 12.02.98 )

До 1 січня 1999 року надати виробникам алкогольних напоїв та тютюнових виробів можливість використати існуючі етикеточні та пакувальні матеріали та привести реквізити етикеток та пакувальних матеріалів у відповідність з вимогами статті 11 цього Закону. ( Статтю 18 доповнено частиною другою згідно із Законом N 122/98-ВР від 12.02.98 )

Стаття 11 в частині щодо нанесення на пачку тютюнових виробів (сигарет) позначення стосовно вмісту смоли і нікотину в одиниці продукції застосовується з 1 липня 1999 року. ( Статтю 18 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 122/98-ВР від 12.02.98; в редакції Закону N 373-XIV ( 373-14 ) від 30.12.98 )

Визнати такими, що втратили чинність:

Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 25-92 "Про державне регулювання виробництва, торгівлі, експорту спирту, напоїв з його використанням і торгівлю тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.95);

підпункт 2 пункту 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 54-93 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст.301).

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 19 грудня 1995 року
N 481/95-ВР

^ Наверх
наверх